De Audiovisuele uitdaging

 • 388 views
Uploaded on

De Audiovisuele uitdaging. De keuze voor AV als vervanger. …

De Audiovisuele uitdaging. De keuze voor AV als vervanger.

Door: Tom de Smet en Mette van Essen

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
388
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. DeAudiovisueleuitdaging:DekeuzevoorAValsvervangerKVAN dagen | 11 juni 2013
 • 2. AV als vervanger in digitaal tijdperk?KVAN dagen | 11 juni 2013 2
 • 3. Samenwerking NA - B&G Achtergrond:• Opnamen vergaderingen Tweede Kamer• Depot AV overheidsinstellingen Uitgangspunt: intentieovereenkomst Middelen:onderzoek + pilot project Tweede Kamer / Nationaal Archief / Beelden Geluid Doel: samenwerkingsovereenkomst (cf. Hubs)KVAN dagen | 11 juni 2013 3
 • 4. Onderzoeksproject NA – B&G Vorm: project (Prince 2 methodiek) – projectleiders + stuurgroep(NA + B&G) Proces: projectinrichting, producten, processen in kaart,rapportage tbv Management Teams Kern: processen in kaart brengen en naast elkaar leggen om opbasis daarvan hindernissen, verantwoordelijkheden,beslismomenten en (structurele) kosten te kennen;KVAN dagen | 11 juni 2013 4
 • 5. Thema’s Digitale archivering voor toekomstige aanwas Processen van:• Overdracht• Opslag• Ontsluiting• Beschikbaarstelling Inschatting structurele kosten Toepassing metagegevens (ISO norm) + contextinformatie Beslismomenten overdrachtKVAN dagen | 11 juni 2013 5
 • 6. Stand van Zaken Processen op hoofdlijnen in kaart gebracht• Signalering• Ontvangst en instroom• Overdracht en metadatering• Toegang Gap analyse start in juli 2013 Input pilot TK mbt concrete proces + kosten Voorbereiding eerste tussenrapportageKVAN dagen | 11 juni 2013 6
 • 7. Thema’s – inzichten pilot Tweede Kamer Digitale archivering voor toekomstige aanwas Processen van: overdracht, opslag, ontsluiting enbeschikbaarstelling Inschatting structurele kosten Toepassing metagegevens (ISO norm) + contextinformatie Beslismomenten overdrachtKVAN dagen | 11 juni 2013 7
 • 8. Pilot Instroom Tweede KamerKVAN dagen | 11 juni 2013 8“ Opdracht van de Tweede Kamer aan Beelden Geluid en het Nationaal Archief om eenpilot te organiseren waarin audiovisuele filessamen met de bijbehorende metagegevensinstromen in een duurzame omgeving, waarbijde overgedragen gegevens aan alle normenvan de archiefwet voldoen ”
 • 9. Stenografische dienst van de Staten-GeneraalKVAN dagen | 11 juni 2013 9
 • 10. Analoge situatieKVAN dagen | 11 juni 2013 10
 • 11. Digitale situatie Digitale documentenstroom Stroom van AV materiaal (televisie, debat gemist etc.) Gebundelde verslagen (einde elk zittingsjaar naar NA)Ideale toekomstsituatie:Overdracht wordt een formaliteit, enkel nog overdracht vanverantwoordelijkheid en niet van ‘fysiek’ archief.KVAN dagen | 11 juni 2013 11
 • 12. Waar praten we overPlenaire debatten:1200 uur opgenomen materiaalper zittingsjaarCommissiezalen:7000 uur opgenomen materiaal per zittingsjaar verdeeld over 7commissiezalenKVAN dagen | 11 juni 2013 12Beeld en Geluid ontvangt 8000 uur per jaar van omroepen
 • 13. Waar werken we meeKVAN dagen | 11 juni 2013 13
 • 14. Waar werken we meeKVAN dagen | 11 juni 2013 14
 • 15. Eerste keuze - segmenterenKVAN dagen | 11 juni 2013 15 Behapbare bestanden Goed verwerkbare eenheden Oplossing technische en functionele beperking
 • 16. ProcessenKVAN dagen | 11 juni 2013 16RegiekamerDVR<vlos 2.0><xml>…</xml></vlos2.0>ongecorrigeerd<vlos 2.0><xml>…</xml></vlos2.0>gecorrigeerdNAVolledige VLOS‐xmlxmlB&GTK
 • 17. ProcessenKVAN dagen | 11 juni 2013 17XML + MXFXML KoppelingOverdrachtOpslagMetagegevensenContextinformatieStructurele kosten
 • 18. Het materiaalKVAN dagen | 11 juni 2013 18
 • 19. Debat gemistKVAN dagen | 11 juni 2013 19
 • 20. KVAN dagen | 11 juni 2013 20
 • 21. KVAN dagen | 11 juni 2013 21
 • 22. Catalogus B&GKVAN dagen | 11 juni 2013 22
 • 23. Issues Pilot Functionaliteit VLOS 2.0 Schorsingen van een debat / vergadering Vergaderingen verspreid over verschillende dagen Beperkingen MXFKVAN dagen | 11 juni 2013 23
 • 24. Issues / beslispunten Verantwoordelijkheden: wie is tijdens en na overdracht preciesverantwoordelijk voor wat en wanneer? Partijen: Tweede Kamer, NA, B&G Status archiefbewaarplaats Financiële kaders: wie financiert wat en hoe Beschikbaarstelling: online of enkel in de studiezaal Verschillen in digitaliseringsgraad  formaten, duurzaam beheer(standaarden in productie / transcodering door zorgdrager?) Verantwoordelijkheden binnen organisatiesKVAN dagen | 11 juni 2013 24
 • 25. AfsluitingVragen?Ervaringen?Oplossingen ☺?Contactgegevens:Mette - mette.van.essen@nationaalarchief.nlTom - tdsmet@beeldengeluid.nlKVAN dagen | 11 juni 2013 25