นางสาวนัน ท์ม นัส เลิศ สิร ิ    กาลกูล   ครูเ อี้ย ง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้     อำานวยการร.ร.อนุบาลบ้านรัก...
สอนหนังสือชุมชนบ้านวังไผ่  ช่วยงานวัด
ช่วยงานต่างๆ      ดูแลติดตามคนตาบอดเก็บข้อมูลความเดือนร้อนชาว  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นคน      บ้าน     ...
เป็นจิตอาสาช่วยงานวัดป่าแก้ว
เยี่ยมเยือนให้กำาลังใจครูดอย  สำารวจปัญหาหมู่บ้านชาวเขาใกล้วัดป่า                        แก้วสำารว...
ให้ความช่วยเหลือ           คนพิการและยากจนให้ทุนนักเรียนยากจน
สนับสนุนของเล่นหนังสือ            ทุนการศึกษาศูนย์เด็กเล็กใกล้เคียงไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งเสริมการร่วมตัวคนใน             กิจกรรมจิตอาสา ชุมชนทำากิจกรรมดีๆ
จัดหาหมู่บ้านให้องค์ต่างๆช่วยเหลือชาวบ้าน
จัดหาผู้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี        ให้เด็กที่ยากจน         ในชุมชน
ร่วมโครงการดีๆกับมูลนิธิสมพรที่ดูแลเด็ก     กำาพร้า คนชรา      และหน่วยกู้ภัย                  ...
เป็นผู้ประสานงานการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนบนพื้นที่สูงสนับสนุนการรวมตัวเยาวชนในหมู่บ้านเพื่อรักษาธรรมชาติ ต้นไม้และสิ่ง   ...
เป็นสมาชิกชมรในชุมชนห่างไกลยาเสพติดหันมาทำากิจกรรมดีๆ เช่นเก็บขยะ รับบริจาคเงินเพื่อ ช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน ร่วมกับองค์ก...
จิตอาสาสอนสามเณรวัดป่าแก้วแนะแนวการศึกษาให้ชุมชนคนบนดอย
ทำาโครงการเด็กดอยสู่วัด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ช่วงปิดเทอม
ร่วมงานโดยเป็นฝ่ายอำานวยการและช่วยจัดสถานที่ วัดป่าภูมิรัตนหิรัญ
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3    ได้รับใบเกียรติบัตรจากทางเข้าดูงานห้องเรียนเคลื่อนที่      ชุมชนเรื่อง       ฯ  ...
ได้รับการช่วยเหลือจากชาวต่างชาติ Mr.Erwin และท่านมาเยี่ยมทุกปี
อาคารสถานที่    ที่เปลียนไป        ่  สามารถรองรับ    นักเรียนได้  ทั้งหมด 160 คน     (อนุบาล)บริกา...
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เด็กๆในชุมชนตำาบลท่าตอน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กและชุดฟอร์มสวยๆ ใส่แล้วน่ารัก เรียบร้อย
ความสำาเร็จของเด็ก                 และส่งเด็กขึ้นชั้นประถมศึกษา                 และมีการติ...
ครูเอี้ยงในวันนี้ (ยังทำงานไม่ต่างจากวันวาน)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ครูเอี้ยงในวันนี้ (ยังทำงานไม่ต่างจากวันวาน)

394 views
282 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ครูเอี้ยงในวันนี้ (ยังทำงานไม่ต่างจากวันวาน)

 1. 1. นางสาวนัน ท์ม นัส เลิศ สิร ิ กาลกูล ครูเ อี้ย ง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้ อำานวยการร.ร.อนุบาลบ้านรักเด็กท่าตอน
 2. 2. สอนหนังสือชุมชนบ้านวังไผ่ ช่วยงานวัด
 3. 3. ช่วยงานต่างๆ ดูแลติดตามคนตาบอดเก็บข้อมูลความเดือนร้อนชาว ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นคน บ้าน ยากจน
 4. 4. เป็นจิตอาสาช่วยงานวัดป่าแก้ว
 5. 5. เยี่ยมเยือนให้กำาลังใจครูดอย สำารวจปัญหาหมู่บ้านชาวเขาใกล้วัดป่า แก้วสำารวจความเป็นอยู่ชาวบ้าน ร่วมงานประเพณีไทยใหญ่
 6. 6. ให้ความช่วยเหลือ คนพิการและยากจนให้ทุนนักเรียนยากจน
 7. 7. สนับสนุนของเล่นหนังสือ ทุนการศึกษาศูนย์เด็กเล็กใกล้เคียงไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
 8. 8. ส่งเสริมการร่วมตัวคนใน กิจกรรมจิตอาสา ชุมชนทำากิจกรรมดีๆ
 9. 9. จัดหาหมู่บ้านให้องค์ต่างๆช่วยเหลือชาวบ้าน
 10. 10. จัดหาผู้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เด็กที่ยากจน ในชุมชน
 11. 11. ร่วมโครงการดีๆกับมูลนิธิสมพรที่ดูแลเด็ก กำาพร้า คนชรา และหน่วยกู้ภัย สนับสนุนงานทอผ้าหมู่บ้าน
 12. 12. เป็นผู้ประสานงานการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนบนพื้นที่สูงสนับสนุนการรวมตัวเยาวชนในหมู่บ้านเพื่อรักษาธรรมชาติ ต้นไม้และสิ่ง แวดล้อม
 13. 13. เป็นสมาชิกชมรในชุมชนห่างไกลยาเสพติดหันมาทำากิจกรรมดีๆ เช่นเก็บขยะ รับบริจาคเงินเพื่อ ช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน ร่วมกับองค์กรการกุศล
 14. 14. จิตอาสาสอนสามเณรวัดป่าแก้วแนะแนวการศึกษาให้ชุมชนคนบนดอย
 15. 15. ทำาโครงการเด็กดอยสู่วัด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ช่วงปิดเทอม
 16. 16. ร่วมงานโดยเป็นฝ่ายอำานวยการและช่วยจัดสถานที่ วัดป่าภูมิรัตนหิรัญ
 17. 17. เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 ได้รับใบเกียรติบัตรจากทางเข้าดูงานห้องเรียนเคลื่อนที่ ชุมชนเรื่อง ฯ (จิตอาสา)
 18. 18. ได้รับการช่วยเหลือจากชาวต่างชาติ Mr.Erwin และท่านมาเยี่ยมทุกปี
 19. 19. อาคารสถานที่ ที่เปลียนไป ่ สามารถรองรับ นักเรียนได้ ทั้งหมด 160 คน (อนุบาล)บริการรถรับส่งนักเรียน ฟรี อาหารเช้าฟรี อาหารกลางวันฟรี อาหารว่างฟรี
 20. 20. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
 21. 21. เด็กๆในชุมชนตำาบลท่าตอน
 22. 22. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กและชุดฟอร์มสวยๆ ใส่แล้วน่ารัก เรียบร้อย
 23. 23. ความสำาเร็จของเด็ก และส่งเด็กขึ้นชั้นประถมศึกษา และมีการติดตามเยี่ยมเยือนเด็ก ในโรงเรียนใหม่และที่บ้านChange for good การเปลี่ย นแปลงเพื่อ ให้ด ย ิ่ง ขึน ี ้

×