TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ IV. KURULTAYI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ IV. KURULTAYI

on

 • 364 views

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ IV. KURULTAYI

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ IV. KURULTAYI

Statistics

Views

Total Views
364
Views on SlideShare
364
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ IV. KURULTAYI TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ IV. KURULTAYI Document Transcript

 • :-------------'---:, ITKI:II 00 - 1 9 4 9 TÜRI{ KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ ıv. I{URULTAYI (26 - 28 AGUSTOS 1968 - NiGDE) TÜRK KÜTÜPHANECilER DERNEGi Genel Merkez - Posta Kutusu: 175 - Yenişehir, ANKARA
 • TÜRI{ KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ LV. I{URULTllYI (26 - 28 AGUSTOS 1968 - I'JiGDE) TÜRK KÜTÜPHANECilER DERNEGi Genel Merkez - Posta Kutusu: 175 - Yenişehir. ANKARA
 • T K D i V. K U R U L TAY i Toplumların ve kuruluşların hayatında da, insanlarınkine benzer müstesna ve önemli günler vardır. Bunlar, «unutulmayan hatıralar» olarak hafızalara yer ederler. Türk Kütüphaneeiler Derneği de, 1968 yılı Ağustos ayı sonların­ da, meslektaş'larımızın hafızasıııdG derin izler bırakan «müstesna» günler yaşa­ mıştır. Derneğin, yurt çapında teşkilatlanmaya başlayışından sonraki IV. Kurul- tayı, kütüphanecilik mesleği açısından, gerçekten büyük bir önem ve değer taşı­ yordu. 26-28 Ağustos 1968 günlerinde. tarihi eserlerle bezeli güzel yurt köşelerimizden biri olan Niğde'detoplanan TKD IV. Kurultavını, yalnızca geçmiş iki yılın çalış­ malarını eleştiren ve gelecek çalışma dönemi için direktifler veren olağan bir top- lantı olarak nitelemck doğru değildir. Kütüphaneeilik gibi henüz oluşum çağında bulunan bir meslek için, böyle toplantılar daha başka bir önem taşır. Çünkü, bir mesleği oluşturan unsurların en önemlilerinden birisi, mesleğe şuurla bağlı bir gru- bun varlığıdır. Böyle bir vadığı ortaya koyma, gösterme imkanını ise, bu gibi meslek toplantıları sağlar. Onsekiz ayrı yurt köşesinden, her türlü imkansızlığa göğüs gererek Niğde'ye gelen meslektaşlarımız ,bir meslek şuurunun idraki için- de oldukolarını gösterdiler. Böylece, hem kütüphaneeiliği henüz bir meslek sayma- ya yanaşmayanları eevaplandırdılaı-, hem de mesleğin geleceği konusundaki umut- lara güç kattılar. Kütüphanecilik mesleğinin oluşum döneminde bulunması, onun dert ve mesele- lerinin diğerlerine göre çok daha fazla olması sonucunu vermiştir. Bu yüzden, kütüphanelerimizin ve küti.iphaneeilerimizin mesele ve dertlerine çare aramak ve bulmak durumunda olan kütüphaneeilik kuruluşları büyük sorumluluklar yük- lenmişlerdiL Bu sorumluluğun büyük payı da, kütüphanecileri, 22 yerdeki şubesi ile, en geniş şekilde çatısı altında toplayan Türk Kütüphaneeiler Demeğine düş­ mektedir. Kurultay, bir çok kuruluşlarımıza örnek olabilecek olgunluktaki çalış­ maları ile, Derneğin böyle bir sorumluluğu yülkenebilecek güçte olduğunu da gös- termiştir. Türk Kütüphaneeiler Derneği IV. Kunı[ayı'nın, Anadolu'nun kapılarını Türk- lere açan ve güzel yurdumuzu paylaşmak istc:venlere son darbeyi indiren iki bü- yük sanşımızın yıldönümü olOln bir günde başlamış olmasındaki güzel tesadüfün, davalarımızm kazanılması için giriştiğimiz hıt<;al mücadelenin zaferIc sonuçlana- cağına bir işaret olmasını dileyelim. Dr. Necmeddin SEFERCİOGLU TKD Genel Başkam
 • ıçıNDEKİLER Gündem ve program ... ... 189 - 190 IV. Kurultay üyeleri Ilistesi 191 - 192 IV" Kurultay'ın öyküsü 193 - 211 TKD Genel Başkanı A. Salgır'ın Kurultayı açış konusması 212 - 215 Genel M. Yönetim Kurulu 1966 - 1968 Dönemi Çalışma Raporu 216 - 223 Genel M. Yönetim Kurulu 1966 - 1968 Dönemi Kesin Hesap Raporu 224 - 227 Genel M. Denetleme Kurulu Raporu 228 TKD 1968 - 1970 Çalışma Dönemi Bütçesi 229 - 232 Kuru'ltayda öne sürülen başlıca teklif ve dilekler 233 Kurultaya gönderilen telgraf ve mesajlar 234 - 240 Kurultayla ilgili fotoğraflar 241 - 244