TORK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ YAYıNLARı No. 5
 TURKISH LIBRARIANS' ASSOCIATION, Pub. No. 5
  KÜTÜPHANELER ARASI iŞBiRL...
ÖNSÖZ  Mesleklerin tanırup, rta'nıtılması; ilerleyip gelişmesi, o alanda yapılacak
araştırmalar ve yayınlarla gerçek...
Amacımız,  öncelikle içinde bulunduğumuz ,ve sorunlarına ortak olduğumuz
ortama himnet  olduğu için eserıim:izi Tıürkçe ...
İçİNDEKİLER

                                    Sayfa No.
ÖNSÖZ           ...
Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)

764 views
622 views

Published on

Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation)

 1. 1. TORK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ YAYıNLARı No. 5 TURKISH LIBRARIANS' ASSOCIATION, Pub. No. 5 KÜTÜPHANELER ARASI iŞBiRLiGi (INTER - LlBRARY COOPERATION) OSMAN TEKİN AYBAŞ, MoS<. O.O.T.U. Kütüphanes!i. M.E.T.U. Library Resimli Posta Matbaas! rel: 11 5744 • ANKARA ~ 967
 2. 2. ÖNSÖZ Mesleklerin tanırup, rta'nıtılması; ilerleyip gelişmesi, o alanda yapılacak araştırmalar ve yayınlarla gerçekleşir. Gelişmekte olan ülkelerde, bir mesleğin tutunabilmeSıi ve meslekler grubu içerisinde yerini alabilmesıi, o meslek men- suplannın göstereceği çabaya bağlLdır. Türk kütüphaneciliğinin bu çabaya ihtiyacı çoktur. Bu nedenle Türk kü- tüphanecilerine dıüşen görev büyüktür. Yurdumuzda ıkütüpha'necilik mesleği kendini. yeni yeni kabul ettirmeğe baş­ lamış, yeni yeni ilerlemeler, gelişmeler göstermiştir. Bunun sonucu, kütüphane- ci aranılan bir kişi olmuştur. Türk,iyeminde yeni filizlenen 'kütüphaneoilik ortamının ve genç 'kütüphane- ailel'in çok değişik ve çok çeşitli sorunlarla karşılaştıkları bir gerçektir. KütüphaneciUği.mlı;in SonınIan adlı yapıtında Dr. Osman Ersoy bu konu- lara geniş ölçüde değinmekte, gereken çözüm yollannı ,salık vermektedir. Bizce kütüphaneciliğin en önemli. sorunu yayın aZJlığıdır.~ütüphaneoi çok okumalLdır. Zamanının büyük 'kısmını okumağa ayırmalıdır. Okuduğu, hoşlan­ dığı, benimsediği ve kütüphanesinin amaçlarına uygun gördüğü şeyleri tartbik alanına sokmalıdır. Oysa, kütüphanecilik dünyasının yeni gelişmelerini, yeni buluşlarını duyurma yönünden, yerLi yayınlarımız nicelik ve nitelik bakımın­ dan yetersizdir. Bu gerçeğin yanında, dünyarun çeşitli ülkeleri, kütüphanecilik konusunda binlerce. süreli yayın ve eser çıkar1Jmaktadır. Ancak bunlardan ya- rarlanma lisan bilgisini gerektirdiğinden bu da kütüphaneoilerıimizin bir çoğu için düşünülemez. Bu bakımdan Türk kütüphaneoilerim'n yetişmesi, meslekle- rini tanıyıp sevmesi ve çevrelerıine tamtması yerLi yayınlara önem vermeyi ge· rektiriyol'. Böyle bir gerçeği göz önüne alarak, iki seneye yakın bir zamandan beri üzerinde çalıştığımız kütüphaneler arası işbirliği konusunda birkitap ha- zırlamağa 'karar verdik. İlk düşüncemiz eseri İngilizce olarak hazırlamaktı. Çünkü, işlediğimiz konuda, araştırma yaptığımız sıralarda, konuyu bütünüyle kapsıyan yerli veya yabancı hiçbir yayına rastlamadık. Böyle bir eser gerek Tüı;kiye'de gerekse dünya kütüphaneeilen arasında ısrarla aranmaktaydı. v
 3. 3. Amacımız, öncelikle içinde bulunduğumuz ,ve sorunlarına ortak olduğumuz ortama himnet olduğu için eserıim:izi Tıürkçe olarak verdik. Ancak, dünya kü- tüphaneciliğine bir faydamız dokunsun diye'de kitabın sonuç ve özet kısımla­ nyla içindekiler tablosunu aynca İngil!izce olarak vermeyi uygun gördük. Eserimizi hazırlarken, arkadaşlanınızın gösterdiklerıi yakınlık ve verdikle- ri emek çalışmalanmıza destek oldu. 'Bu'nlar arasında bilhassa Türk Kütüpha. neciler Derneği, Yayın Komisyonu üyelerinin yardımları gayretIerimize yön verdi. Kendilerine ve emeği geçen diğer arkadaşlannuzın tümüne öncelikle te- şekkür etmeyi bir borç bilir, eserin kütüphaneci ortamına yararlı olmasını di- leriz. Osman Teldn Aybaş 15 Ağustos 1966 VI
 4. 4. İçİNDEKİLER Sayfa No. ÖNSÖZ .. V KıSALTMALAR .. Xiii Bölümler : i. GİRİş ı ii. KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİ(;İ NEDENLERİ VE TARİHÇESİ 3 İşbirliği nedenleri Kütüphaneler arası işbirliği tarihçesi III. KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİ(;İ FAALİYETLERi., r 7 Kütüphaneler arası iare Kütüphane koIIeksiyonlannı gösteren bibliyografyalar, süreli yayın kataloglan Bölgesel toplu kataloglar ve bibliyografya merkezleri . İhtisaslaşma Ulusal çapta bir toplu kataloğun hazırlanması Milli çapta bir bibliyografya merkezinin kurulması Merkezi depolama Satınalma ve kataloglamada işbirliği Müşterek fotoğraflama projeleri Kütüphaneler arası mübadele Müşterek ciltIeme proğramlan iV. ULUSLARARASI İŞBİRLİCİ 44 Kütüphaneler arası iare Kütüphaneler arası mübadele Kütüphaneci konusunda işbirliği Örgüt1eşmeyi destekliyen dernekler V. SONUÇ VE ÖZET 57 EKLER: ı. ULUSAL MÜBADELE MERKEZLERİ 64 2. ULUSAL KÜTÜPHANE cİLİ K DERNEKLERİ 70 BİBLİYOGRAFY A .. 80 İNDEX 83 IX

×