Kuldīgas kolēģiem 16.08.2012

595 views

Published on

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra un tā darbības prezentācija Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu kolēģiem 16.08.2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuldīgas kolēģiem 16.08.2012

 1. 1. Kursīšu pagastabibliotēka-informācijas centrs Mārtiņš Lagzdons 16.08.2012
 2. 2. VĒSTURE Bibliotēka pastāvējusi jau 1924. gadā No 1920.g. darbojusies Kursīšu Izglītības biedrība (IB) 1940. gadā IB bibliotēku pārņēmusi Kursīšu Lauksaimniecības biedrība V. Ancītis, raksta, ka Kursīšos pirmā b- ka sākusi darboties 1872. gadā Vairāk kārt mainījusi atrašanās vietas No 2010.gada septembra jaunas telpas
 3. 3. BIBLIOTĒKAS DARBINIEKI Bibliotēkā vīriešu un sieviešu ēras No pirmsākumiem Stirna, R.Upenieks, J.Grīnbergs, A.Cukurs No 1953. g. E.Vabole, R.Bergmane, R.Vītola (Ţelve) u.c. 1971. g, bibliotēkā sāk strādāt I.Romane, bibliotēkai veltīti 34 darba gadi 2005. g. – Mārtiņš Lagzdons un Ilzīte Griķe No 2009.gada beigām tikai viens darbinieks
 4. 4. BIBLIOTĒKA Misija - izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana Pašvaldības finansēta vietējas nozīmes bibliotēka Nodrošina izglītības un mūţizglītības iespējas Glabā un nodod sabiedrības rīcībā kultūras mantojumu Piedāvā izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas Attīsta kultūrvidi Veido un uztur labvēlīgu sociālo vidi
 5. 5. BIBLIOTĒKAS KLIENTI Skolēni un studenti Pensionāri Strādājošie Iestādes un uzņēmumi (pasts, skola, bērnudārzs, z/s, uzņēmumi, u.c.) Bibliotēkas
 6. 6. BIBLIOTĒKĀ1. Grāmatas un ţurnāli2. Elektroniskie resursi – EK, datubāzes3. Alfabētiskais un sistemātiskais katalogs4. Novadpētniecības kartotēka, tematiskās mapes5. Internets6. Uzziņas un konsultācijas7. Kopēšana, printēšana, datoru izmantošana, fakss, brošēšana8. Izstādes un pasākumi9. Apmācības, konkursi
 7. 7. BIBLIOTĒKAS FONDS Pašvaldības līdzekļi, projekti, dāvinājumi un ziedojumi Ārzemju, uzziņu un nozaru literatūra Laikraksti un ţurnāli Datu bāzes Interneta resursi CD un DVD Tematiskās mapes, foto albūmi
 8. 8. FINANSES (Ls) Izdevumi t.sk. t.sk. algu fonds komplektēšanai t.sk. Algu Grāmata Pārējie Bibliotēkas noGads izdevum budžets pašvaldība fonds Darbiniek s (t.sk. Periodik (iesk. elektroni i s u skaits a soc. skie nod.) resursi)2006 8453 7275 4311 2 991 739 24122007 17 944 16 869 5769 2 1531 766 98782008 17 128 16 143 7081 2 2771 895 63812009 15 643 15 156 6400 1 1385 683 52882010 16 387 16 387 5157 1 1541 678 90112011 12 094 11 899 5221 1 2406 678 3789
 9. 9. DARBS SKAITĻOS 2008 2009 2010 2011 Lietotāju skaits 315 307 310 303 Izsniegums 14553 14839 15357 15187Apmeklējumu skaits 10762 9255 9742 9583
 10. 10. SADARBĪBA  Sadarbība ar skolu  Sadarbība ar pagasta kultūras cilvēkiem  Sadarbība ar bibliotēkām  Sadarbība ar bibliotēkas lietotājiem
 11. 11. AKCIJAS UN PROGRAMMAS Pasākumu cikls "Ceļojumu piezīmes" (kopš 2010.g.) Pasākumu cikls "Portrets tuvplānā“ (kopš 2011.g.) – literāras tikšanās Pasākumu cikls bērniem "Stāsti par...“ (kopš 2011.g.) Lasīšanas akcija pieaugušajiem "Lasi un vērtē...“ Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu/jauniešu žūrija” (kopš 2006.g.)
 12. 12. LABAS LIETAS Bibliotēkas logo Kursīšu bibliotēkas gadagrāmatas Informatīvais izdevums “Lasonis” – elektroniski Bērnu un jauniešu/mediju zona
 13. 13. BIBLIOTĒKAS CITASAKTIVITĀTES  Mājas lapas www.kursisi.lv redaktors  Pagasta informatīvā izdevuma “Kursīšnieks” veidotājs  Darba grupu dalībnieks plānošanas dokumentu un koncepciju izstrādei  LBB KN vadītājs
 14. 14. UZZINI PAR MUMS  Internetā – www.kursisi.lv ; www.draugiem.lv/Kursisu.bibliot eka ; www.biblioteka.lv  Laikrakstos – “Saldus Zeme”, “Kursisnieks”, Saldus novada ziņas, LA, …  Daţreiz arī TV un radio  Afišās, ielūgumos, sarunās
 15. 15. ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI (1)  1977. g. LPSR Kultūras ministrija b-kai piešķir teicama darba nosaukumu  1996.g. I. Romanei LR Kultūras ministrijas atzinības raksts par aktīvu, radošu un ilggadīgu darbu  2006. g. bibliotēka, nominācijā pagasta odziņa sakoptāko pašvaldību konkursā  Bibliotēkas vadītājs atzīts par „Gada kursīšnieku kultūrā" 2006. gadā  Konkursā “Gatavojamies akreditācijas” – Saldus RP “Atzinības raksts” un SPB nominācija “Mājīgākā bibliotēka”  M. Lagzdons “Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" laureāts 2007 gadā Kurzemes reģionā
 16. 16. ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI (2)  2007.g. ATZINĪBAS RAKSTS Saldus rajona kultūras namu, kultūras darba organizatoru un bibliotēku sadarbības kultūrizglītojošo un tradīciju pasākumu konkursā pasākuma "Bērnu svētki "VINNIJA PŪKA MEDUS PODS“  2008.g. SRP ATZINĪBA MĀRTIŅAM LAGZDONAM par nozīmīgu veikumu Saldus rajona kultūrvides veidošanā  2008. g. RAPLM GODA DIPLOMS MĀRTIŅAM LAGZDONAM par daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīves, izglītības un kultūras vides attīstības nodrošināšanu  2011.gadā APLIECINĀJUMS - MĀRTIŅŠ LAGZDONS - SALDUS NOVADA GADA KULTŪRAS DARBINIEKS 2011
 17. 17. LABAS LIETAS… BŪS? Āra lasītava/terase Digitāla Novadpētniecības datu bāze Labiekārtošanas darbi pie bibliotēkas Pieaugušo “lasītava” Bibliotēkas suvenīri Otrs darbinieks…
 18. 18. KĀ PANĀKT… Ieinteresētība darbā Palīdzība arī tad, ja tā nav arī darba pienākumos Sacensības gars – būt vienmēr labākajam Radošums un atvērtība Labas attiecības ar grāmatvedi, pārvaldnieku, sadarbības partneriem Stāstīt par sevi, parādīt aktivitāti
 19. 19. JŪSU JAUTĀJUMI
 20. 20. Kursīšu bibliotēkas LOJALITĀTES PROGRAMMA01.05.2012-31.03.2013
 21. 21. Programmas mērķi:1. veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu bibliotēku, iesaisti bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstīšanā un programmu realizēšanā, bibliotēkas tēla veidošanā,2. radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu bibliotēku,3. sekmēt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un attīstību,4. atbalstīt un pateikties aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem, pakalpojumu lietotājiem.
 22. 22. Programmas norise jebkurš Kursīšu pagasta iedzīvotājs, neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav bibliotēkas apmeklētājs un tās pakalpojumu izmantotājs. dalība brīvprātīga un bezmaksas 01.05.2012. – 31.03.2013 programmas laikā tiek krātas īpašās uzlīmes
 23. 23. Programmas norise (2) dalībnieks krāj uzlīmes, aktīvi atbalstot bibliotēku un tās sniegtos pakalpojumus. uzlīmes tiek piešķirtas: ◦ par bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšanu ◦ par izstāţu apmeklēšanu un atsauksmes ieraksta veikšanu atsauksmju grāmatā ◦ par piedalīšanās bibliotēkas organizētajās akcijās un aktivitātēs ◦ par noteikta skaita grāmatu, ţurnālu izlasīšanu ◦ par iesaistīšanos bibliotēkas aktivitāšu organizēšanā ◦ par jaunu pasākumu, aktivitāšu iniciēšanu un organizēšanu bibliotēkā ◦ par citām nozīmīgām lietām pēc bibliotēkas vadītāja ieskatiem katrs programmas dalībnieks individuāli veic uzlīmju krāšanu, tās netiek summētas, tās nedrīkst pirkt, pārdot, dāvināt.
 24. 24. Programmas norise (3) programmas aktīvākie dalībnieki tiek sumināti raksti presē un internetā programmas pilns nolikums – www.kursisi.lv ; www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka sīkāka informācija pie Mārtiņa Lagzdona, tālr. 63846680, e-pasts: bibl.kursisi@saldus.lv, adrese: Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV- 3890
 25. 25. Programmas atbalstītāji Kursīšu pagasta bibliotēka- informācijas centrs Kursīšu pagasta pārvalde Swedbank Saldus filiāle Saldus pārtikas kombināts Laikraksts “Saldus Zeme” Liepājas Teātris Jānis Roze, apgāds
 26. 26. Projekts“3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”
 27. 27. Par projektu (1) Projekts izstrādāts BMGf Gloubal Library Leader and Innovarors Program at the Mortenson Center for International Library Programs (University of Illinois Library at Urbana-Champaign, USA) apmācību laikā. Apmācībās mēnesi no 10.septembra līdz 10.oktobrim ASV piedalījās 12 daţādu bibliotēku vadītāji no visas Latvijas Latvijā programmas ietvaros tiek realizēti 3 daţādi projekti ◦ “3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” (Ezernieku, Kursīšu, Pūres, Ugāles bibliotēkas) ◦ “Bibliotēka nāk pie lietotāja” (Alūksnes, Klintaines, Ogres, Pededzes bibliotēkas) ◦ Photovoice stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību (Brocēnu, Jērcēnu, Staiceles, Viesatu bibliotēkas) Kopējais katra projekta BMGF finansējums 10 000 $
 28. 28. Par projektu (2) Projektu “3i – ieraugi, iekadrē, ievieto!” īsteno Ezernieku, Kursīšu, Pūres un Ugāles bibliotēkas sadarbībā ar pagastu iedzīvotājiem Projekts tiek realizēts „Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu Projektu administrē valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas“ Projektu atbalsta Dagdas novada Ezernieku pagasta pārvalde, Saldus novada Kursīšu pagasta pārvalde, Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde, Ventspils novada pašvaldība Projekta ilgums – no 2011 gada februāra līdz 2012. gada jūnijam
 29. 29. Projekta mērķi (1) Stiprināt bibliotekāru kapacitāti un potenciālu vietējās sabiedrības iesaistīšanai vietējā satura veidošanā, lai atspoguļotu kopienas unikalitāti ◦ 4 pagastu bibliotekāri īsteno projektu un tā aktivitātes ◦ Ieguvuši zināšanas un iemaņas Veicināt radošumu un saturisku brīvā laika pavadīšanu ◦ Iedzīvotāji un kolēģi piedalījušies apmācībās ◦ Veicot fotografēšanu un filmēšanu apmeklējuši pasākumus, iepazinuši pagastu ◦ Veidotas mākslas un dokumentālās fotogrāfijas, video klipi
 30. 30. Projekta mērķi (2) Atspoguļot vietējās kopienas notikumus hronikas veidā bibliotēku portālā ◦ Bibliotēku kontos sadaļa “3i” ◦ Foto un video materiāli pieejami portālā Novadpētniecības tradīciju attīstīšana jaunā kvalitātē – interaktīva materiālu kolekcija ◦ Jauni novadpētniecības materiāli (fotogrāfijas, video klipi, materiāli) ◦ Dokumentēti pagastu notikumi tiešā veidā Veicināt brīvprātīgo kustību bibliotēku darbā ◦ Iedzīvotāju iesaiste novadpētniecības darbā
 31. 31. Projekta norise Lietotāju un interesentu apmācības filmēšanā, video klipu veidošanā, fotogrāfiju apstrādē Tehnikas iegāde visām četrām projekta bibliotēkām (video un audio kameras, TV, DVD atskaņotāji, projektors) Pilotakcija “3i” pagastos – sabiedrība dokumentē notikumus, vidi savā kopienā Novadpētniecības materiāli – internetā, bibliotēkas arhīvā Foto izstāţu organizēšana, video klipu skates Projekta publicitāte
 32. 32. Projekta ieguvumi (1) Sadarbība starp bibliotēkām Pieredze starptautiska, starpnovadu projekta realizēšanā Bibliotēkas materiāltehniskās bāzes pilnveide Novadpētniecības materiālu daţādošana Sabiedrības iesaiste un brīvprātīgā darba tradīciju iedzīvināšana Lokālpatriotisma veicināšana
 33. 33. Projekta ieguvumi (2) Nostiprināta ciešāka sadarbība starp vietējām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, stiprināts bibliotēkas tēls Attālinātiem lietotājiem nodrošināta vietējās kopienas satura piekļuve interneta vidē Kolēģi ieguvuši pieredzi un zināšanas, kas iegūtas bibliotekāru semināros, publikācijās un Latvijas bibliotēku portālā, lai kļūtu par jaunu pakalpojumu iniciatoriem savās vietējās kopienās
 34. 34. Problēmas Tehnikas iepirkuma kavēšanās – izmaiņas laika grafikā, projekta pilnvērtīga realizēšana Tiešā kontakta trūkums ar projekta partneriem Mērķu un novadpētniecības materiālu veida noteikšana Iedzīvotāju iesaistīšana projektā – pieradināšanas process
 35. 35. Projekta rezultāti (materiāli) Kursīši - http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu- pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/3i- video.aspx Pūre - http://www.biblioteka.lv/Libraries/pures- pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada- izpetes-centrs/foto-galerijas.aspx Ugāle - http://www.biblioteka.lv/Libraries/ugales- pagasta-biblioteka/3i-foto.aspx Ezernieki - http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku- pagasta- biblioteka/Galleries/BrowseGalleries.aspx?pag e=2
 36. 36. Projekta ilgtspēja Projekts kā ierosinātājs jaunām idejām projektiem (Ugālē – video kolekcija, jauniešu projekts; Ezerniekos – tūrisma attīstības iespējas; Kursīši – jauniešu/video zonas izveide; Pūrē – foto orientēšanās, novadpētniecības datu bāze digitālā vidē; …) Iegūto zināšanu pielietošana ne tikai projektā Tehnikas izmantošana citām bibliotēkas programmām un pasākumiem Pakalpojumu uzlabošana bibliotēkā
 37. 37. Projekta publicitāte Projekta logo un plakāts Bibliotēku portālā - www.biblioteka.lv Vietējās mājaslapās un presē Prezentācijas semināros, konferencēs
 38. 38. PALDIES PAR UZMANĪBU! ???

×