Vestnik

486 views

Published on

Толерантни в разнообразието

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vestnik

  1. 1. Изказвам благодарност на екипа, работещпо проект „Толерантни в разнообразието“финансиран от „Центъра за образователнаинтеграция на децата и учениците отетническите малцинства“, които направиха тозипроект възможен, за да се почувстват децатащастливи. Благодаря и на учителите, и учениците,ангажирани с изпълнението на дейностите попроекта, за всеотдайността, оригиналнитеидеи, умението да организират и да разпалватинтереса на учениците към традициите иобичаите на различните етноси. Вярвам, чедейностите по проекта са полезни за ученицитев училището и им доставят радост. Надявам набъдеща съвместна работа, защото работатапо проекти дава възможност на младите хорада пътуват, общуват, да се сприятеляват и дастопят „бариери“ и предразсъдъци , защото работата по европейски проекти е поглед в бъдещето. Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, Ви пожелавам благоденствие и късмет! Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и да Ви носят удовлетворение и радост! Николай Русев Директор на СОУ „Христо Ботев“ гр.Сунгурларе и ръководител на проекта ЗАЕДНО В ДЕЛНИК И ПРАЗНИК… На 15.10.2012г. СОУ “Христо Ботев” гр.Сунгурларе започва изпълнението на проект “Толерантни вразнообразието” по Конкурсна процедура 33.11-2012 на Център за образователна интеграция на децата иучениците от етническите малцинства.  Общата цел на проекта е създаване на атмосфера на толерантност, уважение и недискриминация междуученици, родители и учители чрез дейности за опознаване, съхраняване и развиване на културната идентичностна учениците от различните етноси. Сформира се следния екип за управление: Николай Русев – ръководител на проекта, Семра Куриева– координатор, Йорданка Стайкова- тех.сътрудник и Янка Русчева – счетоводител на проекта, които  имат ясноразписани задължения и са пряко отговорни за изпълнението на проекта. Във връзка с изпълнение на Дейност 2: “Организация на обучителен семинар за повишаванена  интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда” по проект “Толерантни вразнообразието” към ЦОИДУЕМ, на 09 и 10 ноември 2012г. бе проведен двудневен  семинар за повишаване напрофесионалните компетентности на тема “Подходи и методи за работа в мултикултурна среда” с обучител  доц.д-р Ицка Дерижан. Семинарът се проведе в базата на Националния институт за образование на Фондация“Миню Балкански”, с.Оряховица, обл.Стара Загора. Обсъдиха се  ефективни методи и подходи на преподаване вусловията на мултикулртурна среда в училище. Учителите, присъстващи на семинара повишиха интеркултурнатаси компетентност за работа в мултиетническа среда. Обучението завърши със сертификат.
  2. 2. По проекта се сформира се една група “На училище с мама и татко” от ученици от първи клас с техни родители и ръководител Росица Георгиева, три Етноклуба, с ръководители Гита Петрова, Красимир Динчев и Иванка Карагьозова, клуб „Творческа работилница” с ръководител Виолета Пичонова- Димитрова и клуб „Танцуващи сърца” с ръководител Диана Дюлгерова . Проектът стартира на 12.10.2012г. с презентация за предстоящите дейности и очакваните резултати след реализирането му, представена от г-н Русев - ръководител на проекта . Мероприятието се проведе в Зимната градина на СОУ “Христо Ботев” гр.Сунгурларе. Присъстваха представители на Общинска администрация-гр.Сунгурларе, родители и колеги-учители. Г-жа С.Куз- зам.кмет на община Сунгурларе, приветства екипа на проекта и пожела успешно реализиране назаложените дейности. За членовете на етноклубовете организирахме екскурзия догр.Златарица и Етнографски комплекс - Етъра. Посетихме музеяна етносите, създаден по проект, с цел  интеграция на децата сразличен произход и религия. „Децата съжителстват добре вЗлатарица, но проектът беше повод заедно да се опознаят ощепо-добре; да разберат, че общочовешките ценности са едни исъщи за каквато и да е било етническа група”, сподели г-н Влахов(учител по история в СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Златарица).Тук видяхме над 100 носии и оръдия на труда събрани от децата иси тръгнахме ентусиазирани да оформим подобен кът по нашияпроект. На 16 ноември отбелязахме Международния ден натолерантността. В празника се включиха и ученици, които не сапряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проекта, но проявиха желание и с ентусиазъм се включиха вмероприятията. Сред присъстващите имаше и учители пенсионери и много други гости. Няколко екипа от ученици посетиха общинска администрация- гр. Сунгурларе, банка, читалище, поща, бюропо труда и музея. Целта на тяхното посещение бе да се научат как да се държат добре на дадено общественомясто, което е важен урок за един тепърва изграждащ се характер. В училище с нетърпение очакваме Коледното тържество на 19.12.2012г. , чиято подготовка вече тече.Членовете на Етноклубовете ще пресъздадат обичая „Коледуване“. Подредена е коледна изложба „Приготвихме заедно с баба“. А идеята за Коледния маскен карнавал , който не беше предвиден в предварителния план, бе открита в „ Бюро за идеи“ – кутия за оригинални идеи, мнения и предложения за празници и тържества. Тази идея се оказа много удачна за привличане на деца, които не членуват в клубовете. За напред ни предстои да пресъздадем обичаите – Банго Васили, Гергьовден и Рамазан байрям и да организираме екскурзия за всички членове на клубовете. Пожелавам на целия екип и учениците много здраве, щастие и повече усмивки през идващата година! Семра Куриева Координатор на проекта
  3. 3. 16 ноември…….Международен ден на толерантността! На 16 ноември в Зимната градина на СОУ „Христо Ботев“ Сунгурларе, отбелязахме деня на толерантността.Подготовката за празника започна седмици преди това – украсихме градината, а членовете на клуб „Творческаработилница“ подготвиха покани и грамоти за участниците, бяха водещи на програмата и се погрижиха замузикалното оформление. Празника започна с конкурса за рисунка „Различието не ни пречи да живеем, да учим и да играем заедно“, малки и големи развихриха въображение и талант на белите листи. Техните творби бяха оцени от жури, а най-добрите получиха заслужени награди. Учениците от всички клубове по проект „Толерантни в разнообразието“ се изявиха на сцената : членоветена клуб „Танцуващи сърца“ танцуваха под ритъма на песента „Джалма“ на Дует Ритон, а Семра Айдън изпълнипесента „Вълшебните думи“, най-малките ученици от клуб „На училище с мама и татко“ се включиха с песни,учениците от „Етноклуб“ с ръководител Гита Петрова се представиха със стихчета, членовете на „Етноклуб“ с ръководител Красимир Динчев , бяха подготвили драматизация „Приказка на цветовете на дъгата“, членовете на „Етноклуб“ с ръководител Иванка Карагьозова, пресъздадоха ритуала „Къна“. Участниците в конкурса „Етномода“, с най- красиви премени също получиха грамоти и награди. Всички се включихме активно в дейностите, които бяхме запланували. Привлякохме и много наши приятели, които не са пряко ангажирани с дейностите по проекта. Надявам се да стане традиция в нашето училище, всяка година да се отбелязва този ден и след приключване на проекта! Кристияна Йорданова-ХІа клас Етноклуб Впечатленията на един родител……. Пътуването до гр.Златарица и Етнографски комплекс „Етъра“ беше много приятно, изпълнено с положителниемоции приключение. Впечатли ме ентусиазма и амбициозността на учителите от СОУ „Св.св. Кирил и Методий“гр.Златарица, работещи по европейски проекти. Постиженията им в интеграцията на децата от ромски етносса очевидни. Посетихме и разгледахме музея на етносите, който са създали по проект. Зарадва ме факта, ченашите ученици си тръгнаха от там ентусиазирани да оформят подобен кът в СОУ „Христо Ботев“ Сунгурларе. Организацията на екскурзията беше безупречна, за което поздравявам екипа на проекта и учителитеангажирани с дейностите на проекта. В същото време искам да изкажа благодарността си и към ЦОИДУЕМ, чефинансират такъв един проект, който наистина обучава учениците в дух на толерантност и недискриминация вучилището чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства. Товае един от начините децата да се възпитат в толерантност, уважение и приятелство! Янита Кънчева – родител на Кристияна Йорданова от ХІ а клас
  4. 4. Екскурзия На 27 октомври 2012г. по проект „Толерантни в разнообразието“ се проведе екскурзия до гр.Златарица иЕтъра. Първото място, което посетихме беше гр.Златарица – едно чудно градче в планината. Впечатлена бяхот природата и спокойствието на града. Най-напред посетихме СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ , едно училищемечта – голямо, просторно и подредено. Там ни посрещнаха : г-жа Христина Ганчева – Директор, г-жа ЕлеонораИларионова – зам.директор и главният учител г-н Влахов. В коридорите на училището имаше изложби икътове по случай 200-годишнината на образователното дело в балканския град. Пред нас оживяха картини отвъзникването му, времето на Възраждането, когато навлизат новите методи на обучение, след Освобождението,периода на социализма и настоящето. След това домакините ни показаха музея на етносите, създаден от децата и учителите. Г-жа Ганчева обясни, че музеят е създаден по проект, с цел  интеграция на децата с различен произход и религия. А г-н Влахов сподели: „Децата съжителстват добре в Златарица, но проектът беше повод заедно да се опознаят още по-добре; да разберат, че общочовешките ценности са едни и същи за каквато и да е било етническа група“. Тук видяхме над 100 носии и оръдия на труда събрани от децата. От тук тръгнахме ентусиазирани – да оформим такъв кът и в нашето родно училище. След това посетихме архитектурно-етнографски музей Етъра - разгледахме сбирката на народна техника на вода, занаятчийската чаршия, разкриваща самобитния талант на възрожденските строители. Тук където се съхраняват народнитетрадиции усетих полъха на народния бит. Пътешествието ни свърши. Всеки от нас се прибра с много добривпечатления от кътчетата на България. Прекарахме един страхотен съботен ден с нашите съученици, родители иучители. Кристияна Йорданова- ХІ а (Етноклуб)
  5. 5. Блиц интервю За проекта…………. Ето какво попитахме нашите ученици и разберете какво мислят за проекта ни: Какво е „ТОЛЕРАНТНОСТ“? Да приемаш различията на другите хораи да се съобразяваш с тях. ( Кристияна, ХІаклас) Съпричастие … (Виктория, Ха клас) Добродушие … (Христо, ІХб клас) Уважение… (Станислав, ІХ а) Нещо хубаво (Десислава, Vб клас) Да сме добри. (Татяна, VІб клас) Да не се обиждаме. (Силвия, V б клас ) Да уважаваме съучениците си от другитеетноси. Марияна, VІІб клас) Харесвали ви работата в клубовете попроекта? Да, многоооооо…(Марин, Vб клас) О-о-о, прекалено много , искам всеки денда съм тук.. ( Кристияна, ХІа клас) Много ми харесва. (Антоанета, VІІа клас) Да, на мен специално много. (Ивелина, VІаклас) Какво научавате в клубовете? За традициите и обичаите на другите етноси. (Кристияна, ХІа клас) Научих много неща за традициите, бита и културата на различните етноси. (Виктория, Ха клас) Освен, че научих много за обичаите на различните етноси, научихме се да работим в екип. (Станислав, ІХ а) Научих много за обичаите на различните етноси, които не знаех… интересно е … всеки от нес издирваматериали и после тук ги обсъждаме. (Ертан, ІХа) Учим се да танцуваме, научих нови танци и хора….. (Росица, VІІб клас) Би ли се включил в такъв клуб и след края на проекта? Да, естествено…(Христо, ІХб клас) С удоволствие…(Ивелина, VІа клас) Да, разбира се… (Десислава, Vб клас) Да, с удоволствие… (Росица, VІІб клас) И последно….Какво бихте си пожелали заКоледа? Многоооо ЛЮБОВ. (Надежда, ІХб клас) Здраве, за мен и близките ми….. (Силвия, VІІбклас) Да бъдем по-добри….. (Галя, ХІІ клас) Да ми купят таблет…. (Десислава, Vб клас) Да бъда щастлива и да бъда със семействотоси…. (Кристияна, ХІа клас) Здраве и щастие… (Виктория, Ха клас) Късмет, здраве и щастие…. (Мира, ІХ а клас) Искам да спечеля от тото…… (Христо, ІХб клас) Мотор….. (Станислав, ІХа клас) Провели интервюто: Фани, Галя и Стефан –ХІІ клас Клуб „Творческа работилница“
  6. 6. Клуб „На училище с мама и татко“ Ръководител съм клуб „На училище с мама и татко” по проект „Толерантни в разнообразието” към ЦОИДУЕМ.С голямо доволство приехме новината, че сме спечелили този проект за обучение в дух на толерантност ипревенция на отпадането на децата от училище. Сформирах група с най-малките ученици-първокласниците. Деца, които имат обучителнитрудности и са от ромски произход. Целта ми е даприобщя родителите към заниманията на собственитеим деца и да покажа на учениците, че в училище еприятно, лесно и интересно. Когато се събрахме за първи път, децата мезавладяха с техните доверчиви очички и желаниетоси да работим заедно. Родителите малко скептичнив началото, започнаха да идват редовно и дасе включват в занятията с интерес. Учим и севъзпитаваме взаимно. Разполагаме с много нагледниматериали, книжки, помагала, филмчета Работимзаедно и по групи, а родителите помагат при по-трудните задачи. Весело и интересно е. Показателноза това е, че когато децата ме видят, все ме питат„Кога ще имаме празник?”. За тях заниманията, които провеждаме заедно с родителите са празник. Така сечувстват по-сигурни и спокойни. Усещат родителското внимание и поощрение, както и моето. А вече сме готови за истинския празник – Коледа! Всички с нетърпение го очакваме! p.s. Това е от мен! Повече емоционално, отколкото рекламно, но това съм аз. Росица Георгиева – ръководител на клуб „На училище с мама и татко“ Какви са Ви впечатленията от „Ентоклуба”. Какво получавате? Интересно ли е? От както посещавам Ентоклуб по проект„Толерантни в разнообразието”, се чувствам по-пълноценна и върша нещо по-полезно от седенетопред компютъра. В този клуб научавам много нови иинтересни неща за различните етноси. Никой човек не се ражда научен, затова аз гопосещавам с удоволствие, за да обогатя знанията сиза културното многообразие на нашия народ. Който има възможност да посети такъв клуб, да гонаправи – няма да съжалява. Виктория ІХа Етноклуб Участвам в най-различни празници. Много се радвам, че се включих в клуба. Всички идваме с удоволствие. Много се радвам, че ме включват в най-различни сценки. Сега почти всички ще пресъздадем обичая Коледуване. С нетърпение очаквам празника! Фанка VІІа Етноклуб
  7. 7. Клуб „Творческа работилница” Дейността на клуб „Творческа работилница” е практически и приложноориентирана, нещо което много допадана членовете,защото предразполага към творчество,оригинални идеи и развихрено въображение. Сголямо желание и усърдност учениците изработихаграмоти за участниците в организираните до моментамероприятия, подготвиха и разпространиха средсъучениците си Лексикон на приятелството. Тяхнодело са всички табла за организиране на конкурсии тържества, изработването на украси. Започнаподготовката за издаването на Етнокалендар. А зада бъде работата им ефективна и да удовлетворявавсички вкусове и желания, бе поставена кутия -„Бюро за идеи”, в която съучениците им пускаха идеии предложения за мероприятия, които биха искали дасе организират. Виолета Пичонова – Димитрова Ръководител на клуб „Творческа работилница“ Как празнуват Коледа по света Да тръгнем на една коледна разходка по света. Ще проследим кой как възприема и празнува Коледа, далинавсякъде децата трепетно очакват идването на Дядо Коледа? Австралия Тук често Коледа се празнува на плажа при 40 градуса температура.  Една отколешна австралийска традиция всяка година събира хиляди хористи, които пеят традиционни песнипод открито небе. Всеки австралиец, който иска да участва в такъв импровизиран хор, се явява на определеномясто, държейки в ръка специално приготвена за случая свещ.  Австрия Тук се ражда известната коледна песен „Зимна нощ”,която днес се пее навсякъде по света.  В тази страна Коледа е задължително свързана с построяването на яслата, където младият Христос се ражда.В навечерието на Коледа австрийците приготвят известния „щрудел” с орехи и плодове, с който ще почерпятблизки и познати, но и бедните по улиците.  Англия Във всеки дом има накичена елха за радост на всяко дете. А в очакване на Дядо Коледа, който се спуска презкомина и оставя подаръците в специално приготвени дълги чорапи, закачени на всяко креватче, децата помагатна мама.  Коледното меню е представено от огромна пълнена патица (гъска) или пуйка с гарнитура от печени картофи изабележителния коледен пудинг който се приготвя буквално от всички членове на семейството.  Русия Вминалото младите момичета са се изкачвали по стълбите стъпало по стъпало, повтаряйки “да” или „не”, зада видят дали ще срещнат избраника на сърцето си. Друга традиция-символ: между клоните на елхата е билаукривана дни наред клетка с бели гълъби, които са били пускани на свобода на Бъдни вечер с надеждата да севърнат с късмет и щастие.  Германия В Германия празникът продължава два дни. На 24 декември всички си разменят подаръците в полунощ, а на25 декември посрещат приятели и роднини у дома. Великобритания Англичаните определено празнуват Коледа с голяма доза ентусиазъм. Деца и възрастни пеят коледнипесни по улиците, а всички имат специална коледна вечеря, която задължително трябва да завърши с коледенпудинг. Дядо Коледа пък слага тайно подаръци и лакомства в окачени чорапи, като всички разпращат множествопоздравителни картички на любимите си хора. Франция Във Франция празникът е посветен на децата. Улици и домове се украсяват няколко седмици по-рано, катофранцузите имат няколко коледни обичаи, сред които коледен пазар, коледно дърво, коледна вечеря, коледниподаръци, коледна пуйка, коледни истории, песни и ясли.
  8. 8. Как си представям идеалната Коледа? Коледа е един хубав празник, на който се събира цялото семейство на трапезата. За мен Коледа е най-хубавият празник в годината. Ако имам една вълшебна пръчица ще направя всички хора щастливи на Коледа, усмихнати и лъчезарни. Бих желала всички мои близки да се съберат на масата и да им разкажа как минава всеки мой ден. Всички сме чували, че на Коледа стават чудеса. Макар чудесата да са само за децата, аз вярвам, че може да се случи истинско чудо на Коледа… Кристияна Йорданова ,ХІ а - Етноклуб Идеалната Коледа???? Това е тази Коледа, на която сме заедно аз и моето семейство… няма по-хубавпразник от този, но който сме с най-любимите си хора. Коледата може да бъде идеална, ако си я направимтакава. Много хора нямат семейство, приятели и не знаят какво е чувството да седнеш на една маса с близкитеси …. Аз съм благодарна за това, че имам тази възможност - идеална Коледа за мен е тази, която ме събира смоето семейство. Пожелавам на моето семейство, моите приятели и моите учители много здраве и щастливи мигове ! ВеселаКоледа и Щастлива Нова година! Теодора Георгиева , Ха клас – клуб „Творческа работилница“ Идеалната коледа е тази , която събира близки и приятели, много уют, топлина, настроение и украса в къщи.Вече сме започнали с подготовката, за да остане по-дълго украсата и повече време да е празнично.. а и многоподаръци…какво е Коледа без подаръци? Така също си поръчвам и много сняг, но не вярвам да се случи, кактовсяка година….. Фани Джамбазова –ХІІ клас, Клуб „Творческа работилница“ Представям си я с много веселба, повече радост и много подаръци! За коледното настроение сме украсилиелхата. На трапезата ще има ястия, които са според традицията. Девет ястия май бяха…. Дано да завали и сняг! Елена, Хб - Етноклуб Дядо Коледа на различни езици Този вестник се реализира с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на В различните държави Дядо Коледа има децата и учениците от етническите различни имена: малцинства В България  името Коледа у нас е навлязло по проект „Толерантни в чрез римското “календе”, с което римляните разнообразието“ означавали първия ден на всеки месец и по- на СОУ „Христо Ботев“ гр.Сунгурларекъсно по силата на фонетични закони в българския език се За броя работиха: Семра Куриева,превърнало в Коледа. Йорданка Стайкова и ВиолетаАмерика го наричат Santa Claus. Пичонова-ДимитроваАвстрия и Швейцария – Christkindl или Christ Child. Съдействаха ни ученици отНорвегия и Дания – Юлнисен клуб „Творческа работилница“ иАнглия – Father Christmas етноклубове по проект „Толерантни вИталия – Babbo Natale. разнообразието“Германия – Weihnachtsmann, Kriss Kringle или Sankt Nikolaus.Франция – Pere Noel или le Petit.Швеция – Jultomten. Екипът на вестник „ТОЛЕРАНТНИХаваите – Kanakaloka. В РАЗНООБРАЗИЕТО“ пожелаваЧили – Viejo Pascuerro. на читателите сиЯпония – Hoteiosho – свещеник, който носи подаръци, ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВАили Santa Kurohsu НОВА 2013 година!Русия – Дед Мороз (Дядо Мраз)Китай – Shengdan Laoren.Гърция и Кипър от Айос Василис /Свети Василий/.Япония – Одзи сан.Колумбия – Папа Паскуал.Испания, Пуерто Рикои Мексико – The Three Kings.Бразилия – Papa Noel.Хонконг – Lan Khoong или Dun Che Lao Ren Източник: Интернет

×