Kultur Plattformen 2010

813 views

Published on

Informationsbildspel om Kulturplattformen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kultur Plattformen 2010

  1. 1. <ul><li>KulturPlattformen är en arena för samverkan </li></ul><ul><li>KulturPlattformen handlar om att bedriva verksamhet, inte enbart informera om den </li></ul><ul><li>KulturPlattformen är verksamhetsutveckling, nya gränssnitt, kanaler och samarbeten med omvärlden </li></ul><ul><li>KulturPlattformen är kostnadseffektiv IKT-utveckling </li></ul>Genom utveckling av Verksamhet - Strukturer - Teknik Verksamhetsutveckling med stöd av IKT KulturPlattformen Om att samordna digital kulturverksamhet
  2. 2. Ur Det Goda Livet Ett Gemensamt Västra Götaland - En region med kortare avstånd – attraktiva lokala arbetsmarknader med ökad tillgänglighet till arbete, utbildning och sociala kontakter med mera. - En region där delarna samspelar och förstärker varandra för högre tillväxt, välfärd och ett rikt kulturliv. Ledande i kompetens och kunskapsutveckling - Stimulerande lärmiljöer där kunskaper utvecklas utan hänsyn till geografiska, sociala eller kulturella begränsningar, och där hållbar utveckling i dess tre dimensioner får genomslag. Det livslånga lärandet – för ständig kompetensutveckling - Långt driven samverkan mellan utbildningsanordnare och övriga samhället. - Ett lärandeklimat som stimulerar både lärande i utbildningssystemet och kompetensutveckling i bland annat arbetslivet. IT-region i internationell tätposition - Ledande i tillämpning av IT som främjar konkurrens- kraft, resursutnyttjande och demokrati. En ledande kulturregion - Alla medborgare har kulturen som kraftkälla och stimulans och deltar aktivt i kulturlivet - Kultur med kvalitet och bredd blomstrar i hela regionen - Muséer, arkiv, bibliotek och folkbildning är stöd för det livslånga lärandet - Kulturen är en öppen dörr till världen
  3. 3. Ur Kulturpolitik för Västra Götaland Samspel mellan olika aktörer Kulturen och kulturpolitiken i Västra Götaland lever i ett samspel mellan offentliga, ideella och privata aktörer på den kommunala, regionala, nationella, europeiska och globala nivån. För att samspelet ska fungera så bra som möjligt måste de olika rollerna, uppgifterna och ansvarsområdena vara tydliga. Det kräver i sin tur att vi utvecklar samtalet och bygger starka strukturer och nätverk mellan oss. Regionen har en strategisk roll genom att ha ett övergripande perspektiv. Uppgiften är att stödja och komplettera det lokala kulturlivet genom att exempelvis föra samman olika aktörer, stötta nätverk, uppmuntra samverkan, skapa kanaler, utveckla kompetens, bygga och stärka infrastruktur för att på så sätt skapa geografisk balans i regionens kulturliv. - Samverkan och öppenhet Kulturen i Västra Götaland ska präglas av öppenhet, samverkan och dialog. Kultursektorn ska i ökad utsträckning samverka internt och med andra samhällsområden. Syftet är både att skapa förnyelse och effektiva arbetssätt. Vi ska utveckla gränssnittet mellan kulturen och andra sektorer och skapa metoder för att få fler aktörer att engagera sig i kulturen. Genom att lyfta fram kulturella och kulturpolitiska perspektiv på andra områden stärks både kulturen och samhället i sin helhet. Öppna dörrar till kulturpolitiken ger legitimitet åt verksamheten, skapar förståelse för dess särprägel och ökar möjligheten till samarbete. - Delaktighet och tillgänglighet Samspelet mellan regionens olika delar ska stärkas och virtuella mötesplatser utvecklas. Kulturförmedlare, främjare, arrangörer och producenter förutsätts utveckla sin regionala roll och arbeta för att öka tillgängligheten. - Bildning och demokrati Men för att göra sin mening hörd och vara med att påverka samhället måste människor ha kunskap, språk och kanaler för att uttrycka sig. Det kan kulturen erbjuda genom att stärka medborgaren i det livslånga lärandet, utveckla det kritiska tänkandet, träna förmågan till reflektion och skapa mötesplatser. Vi ska stötta bibliotek, museer, studieförbund, arkiv, folkhögskolor och aktivt använda både nya och traditionella medier i detta viktiga folkbildande arbete.
  4. 4. Ur Västra Götalandsregionens IT-vision IT-visionen anger riktningen fram till 2013. IT är ett verktyg som skall hjälpa Västra Götalandsregionenatt uppnå visionen Det Goda Livet. Det är först när IT används effektivt och på ett samordnat sätt som de positiva effekterna blir tydliga. En röd tråd i IT-användningen är att skapa öppna IT-lösningar inom en specifik verksamhet, till exempel trafik eller kultur, som kan kopplas till och utnyttjas av andra verksamheter. En region som ligger i framkant i IT-utvecklingen blir också intressant för företag som vill skapa nya tillämpningar, inte minst i brytpunkten mellan olika verksamheter. Med IT blir kulturen mer tillgänglig och integrerad. Verksamheter smälter samman och huvudman liksom geografisk placering får mindre betydelse. Utvecklingen går mot nya och bättre gränssnitt och kontaktytor mellan kulturutbud och medborgare.
  5. 6. <ul><li>Mål: gemensamt teknikramverk </li></ul><ul><li>IT-arkitektur </li></ul><ul><li>Informationsstruktur </li></ul><ul><li>Säkerhetsteknik </li></ul><ul><li>Koncept för innehållshantering </li></ul><ul><li>Driftorganisation/ SLA/ roller/ spelregler/ regelverk </li></ul><ul><li>Systempolicies </li></ul><ul><li>Beslutsstruktur VGR </li></ul><ul><li>Teknikplattform 1 </li></ul><ul><li>SSO till ett antal tjänster </li></ul>Samordnad innehålls- hantering portal Samordnad säkerhets- hantering Samordnad IT-arkitektur, VGR och nationellt KIV Applika- tioner Resurser: KIV-X Västfolket Kontext E-id Projekt regionportal, steg 1: ”lärportalen” 2006 Teknikmiljö för portal och behörighetskontroll 1 - PL från IBM Uppdragsgivare Hälso- och sjukvårdsportal Vårdportal Portal för ledningsstöd? Administrativ portal? Utveckling av tjänster sker i separata projekt: Patientportal (pilot) Uppdragsgivare Uppdragsgivare Uppdragsgivare Uppdragsgivare (Applikationer skapas inom projekten med hjälp av olika leverantörer) ? Uppdragsgivare Gemensam BKS Integrationslösningar Portlets, mallar, flöden Standards för kopplingar mot system och applikationer ITSA Exempel regionala uppdrag Exempel förvaltningsuppdrag VGRnet Webb- hotell ?? Contentverktyg Sökmotor Systemkataloger Integrations- plattform, förstudie Styrgrupp infrastruktur Styrgrupp vård IT-chefsgrupp Uppdragsgivare infrastruktur IT-råd Regionportal med portaltjänster och behörighetskontrollsystem. Steg1 - 2006 PL från VGR
  6. 7. <ul><li>Mål: gemensamt teknikramverk </li></ul><ul><li>IT-arkitektur </li></ul><ul><li>Informationsstruktur </li></ul><ul><li>Säkerhetsteknik </li></ul><ul><li>Koncept för innehållshantering </li></ul><ul><li>Driftorganisation/ SLA/ roller/ spelregler/ regelverk </li></ul><ul><li>Systempolicies </li></ul><ul><li>Beslutsstruktur VGR </li></ul><ul><li>Teknikplattform 1 </li></ul><ul><li>SSO till ett antal tjänster </li></ul>Samordnad innehålls- hantering portal Samordnad säkerhets- hantering Samordnad IT-arkitektur, VGR och nationellt KIV Applika- tioner Resurser: KIV-X Västfolket Kontext E-id Projekt regionportal, steg 1: ”lärportalen” 2006 Teknikmiljö för portal och behörighetskontroll 1 - PL från IBM Uppdragsg Hälso- och sjukvårdsp Vårdportal Portal för ledningsstöd? Administrativ portal? Utveckling av tjänster sker i separata projekt: Patientportal (pilot) Uppdragsgivare Uppdragsg Uppdragsgivare Uppdragsg (Applikationer skapas inom projekten med hjälp av olika leverantörer) ? Uppdragsgivare Gemensam BKS Integrationslösningar Portlets, mallar, flöden Standards för kopplingar mot system och applikationer ITSA Exempel regionala uppdrag Exempel förvaltningsuppdrag VGRnet Webb- hotell ?? Contentverktyg Sökmotor Systemkataloger Integrations- plattform, förstudie Styrgrupp infrastruktur Styrgrupp vård+TU IT-chefsgrupp Uppdragsgivare infrastruktur IT-råd Regionportal med portaltjänster och behörighetskontrollsystem. Steg1 - 2006 Kultur/Miljö/RU portal Uppdragsgivare PL från VGR
  7. 8. Portalramverk i VGR Regionkansli Västarvet Botaniska trädgården
  8. 9. Kollektivtrafik Säker kommunikation Elektroniskt-ID Hitta rätt KiV Statistik Betalning Informationshantering Regionportaler Moduler: Vård T:U

×