Sats på fotobevaring (Elin Østevik)

721 views
641 views

Published on

Korleis skal vi prioritere innsatsen innafor eit fagfelt der mengde er den største utfordringa?
Med utgangspunkt i rapporten Fotobevaring eksponert - Kulturhistorisk fotografi i Sogn og
Fjordane vert status og utfordringar for det regionale fotobevaringsarbeidet diskutert.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sats på fotobevaring (Elin Østevik)

  1. 1. Sats på fotobevaring! Digital kulturformidling i Sogn og Fjordane Førde, 19. - 20. Februar 2009 Elin Østevik, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
  2. 2. Fylkesarkivet <ul><li>Er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring. </li></ul><ul><li>Har jobba systematisk med fotobevaring sidan 1986. </li></ul><ul><li>Har ei fast fotoarkivarstilling. </li></ul>
  3. 3. Målsetjing <ul><li>Å bevare og formidle fotomateriale frå og i Sogn og Fjordane. </li></ul><ul><li>Auke medvite om foto som lokalhistorisk kjeldemateriale. </li></ul><ul><li>Dokumentere historia til fotografane og fotografiet i Sogn og Fjordane. </li></ul>
  4. 4. Viktige milepælar <ul><li>1993–1999: Prosjekt Fotovern </li></ul><ul><li>1995: Nytt fotomagasin på Sandane </li></ul><ul><li>1995: Søkbar fotobase på nett </li></ul><ul><li>2004: Nettbasert fotoregistrering </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Kva har vi samla inn? </li></ul><ul><li>I kva grad er det innsamla materialet tilgjengeleggjort? </li></ul><ul><li>Korleis skal vi prioritere innsatsen i tida framover? </li></ul>
  6. 7. To hovudkategoriar bevart materiale <ul><li>1)Digitaliserte/reproduserte samlingar registrert i fotobasen. </li></ul><ul><li>2)Udigitalisert originalmateriale deponert på magasin. </li></ul>
  7. 8. Datagrunnlag og metode <ul><li>Dataeksport frå fotobasen datert 2. august 2007 </li></ul><ul><li>Access og Excel nytta som analyseverktøy </li></ul><ul><li>Kommuneperspektiv som ”organiserande prinsipp” </li></ul>
  8. 9. Deponerte foto: 11 % digitalisert
  9. 10. Fotobasen: 70 % innlånt (eller eigenprod.)
  10. 11. Kva kan vi slutte frå dette? <ul><li>Den offentlege tilgangen til det bevarte materialet er sterkt avgrensa. </li></ul><ul><li>Innlånt materiale er i langt større grad digitalisert enn deponert materiale. </li></ul>
  11. 12. <ul><li>Totalt: Ca. 79 000 av 262 000 foto, dvs. 30 %, er digitalisert. Men.. </li></ul><ul><li>Negativsamlingar etter profesjonelle fotografar ligg lagra på magasinet. Fotografi av stor kulturhistorisk og estetisk verdi er i praksis utilgjengelege! </li></ul>
  12. 13. Fotobasen: 30 % uregistrert
  13. 15. Kva motivtypar har vi?
  14. 17. Kva er dette? <ul><li>Bygning </li></ul><ul><li>Hus </li></ul><ul><li>(Oksid)Fabrikk(område) </li></ul><ul><li>Slaggomnshus </li></ul><ul><li>Anleggsområde </li></ul><ul><li>Byggeplass </li></ul><ul><li>Tettstad </li></ul><ul><li>Industri?? </li></ul>
  15. 18. Ingen enkle svar <ul><li>Motivtypar / Fotografisk sjanger </li></ul><ul><li>Dokumentasjonsfotografi, arkitekturfotografi, flyfoto, portrettfotografi, osb. (ABM-utvikling 2008) </li></ul><ul><li>Kulturhistoriske tema </li></ul><ul><li>Industri, migrasjon, turisme, livssyklusritual osb. </li></ul>
  16. 21. Vi har utfordringar knytt til: <ul><li>Innsamling </li></ul><ul><li>Ordning/konservering </li></ul><ul><li>Digitalisering </li></ul><ul><li>Registrering </li></ul><ul><li>Tilgjengeleggjering </li></ul><ul><li>Kunnskapsutvikling/forsking </li></ul><ul><li>Formidling </li></ul>Bevaring
  17. 22. Målsetjing <ul><li>Å bevare og formidle fotomateriale frå og i Sogn og Fjordane. </li></ul><ul><li>Auke medvite om foto som lokalhistorisk kjeldemateriale. </li></ul><ul><li>Dokumentere historia til fotografane og fotografiet i Sogn og Fjordane. </li></ul>
  18. 23. Vi ønskjer å <ul><li>Vidareutvikle/profesjonalisere fagområdet foto ved Fylkesarkivet i form av ei arbeidsdeling og spesialisering mellom ein ”teknisk” og ein ”kulturhistorisk” fotoarkivar. </li></ul>
  19. 24. <ul><li>Lage ein femårsplan for fotobevaringsarbeidet i fylket og revidere utvalskriteria våre. </li></ul>
  20. 25. <ul><li>Setje i gang bevaringsprosjekt i dei kommunane vi har minst bevart fotomateriale frå, i tillegg til å prioritere utsette samlingar (sårbart materiale). </li></ul>
  21. 26. Kva kan vi gjere? <ul><li>Dei skisserte tiltaka kan ikkje realiserast utan ei vesentleg auke i ressurstilførselen til fagområdet foto. Bevaringsoppgåvene er langt større enn ressursane vi har til rådevelde. </li></ul><ul><li>Rapporten vil bli nytta internt med tanke på prioritering av arbeidsinnsats innafor råmene av dagens ressurssituasjon, og i dialogen med eksterne samarbeidspartnarar. </li></ul>
  22. 27. Sats på fotobevaring! <ul><li>” Eksponert”: http://www.sfj.kulturnett.no/nedlasting/FotoRapportNett.pdf </li></ul><ul><li>Elin Østevik </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×