Your SlideShare is downloading. ×
0
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Valitsemine euroopa liidus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Valitsemine euroopa liidus

1,599

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,599
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. VALITSEMINE EUROOPA LIIDUS Piret Tänav
 • 2. Euroopa liidu kulud 2007-2013
 • 3. Euroopa Liidu liikmesriigid
 • 4.
  • ██  Eurotsooni liikmesriigid ██ ELi riik, kellel on erand eurotsoonis mitteosalemise kohta - Suurbritannia ██ ELi riik, mis plaanib korraldada referendumit eurole kasutuselevõtu teemal - Taani ██ ELi mittekuuluvad riigid, mis kasutavad eurot ametlikult ██ ELi mittekuuluvad riigid, mis kasutavad eurot mitteametlikult ██ ELi riigid, mis Maastrichti lepingu järgi on andnud lubaduse ühineda eurotsooniga
 • 5. Euroopa Liidu lipp
 • 6. Euroopa Parlament
 • 7. Euroopa parlamendi plenaarsaal
 • 8. Euroopa Parlament
  • Euroopa Parlament on Euroopa Liidu ainus institutsioon, mis valitakse otsestel ja üldistel valimistel. Euroopa Parlamendi 785 liiget esindavad selles teid, Euroopa Liidu kodanikke.
  • Hääletajad Euroopa Liidu 27 liikmesriigist valivad iga viie aasta tagant Euroopa Parlamendi liikmed, kes esindavad 492 miljonit kodanikku.
 • 9. Euroopa Parlament
  • Parlament on aktiivselt kaasatud õigusaktide koostamisse, mis mõjutavad kodanike igapäevast elu. Need käsitlevad muu hulgas keskkonnakaitset, tarbijate õigusi, võrdseid võimalusi, transporti ning töötajate, kapitali, teenuste ja kaupade vaba liikumist.
  • Parlament jagab koos nõukoguga Euroopa Liidu aastaeelarvega seotud volitusi.
 • 10. Euroopa Parlament
  • Parlamendikohad jagatakse reeglina proportsionaalselt riikide elanikkonna arvuga. Igal liikmesriigil on kindel arv parlamendikohti, kuid mitte rohkem kui 99 ja mitte vähem kui 5.
  • Meeste ja naiste võrdõiguslikkus: naiste esindatus Euroopa Parlamendis on üha kasvanud ja umbes 1/3 liikmetest on naised.
 • 11. Euroopa Parlament
  • Parlamendiliikme tööaeg jaguneb Brüsseli, Strasbourg'i ja oma ringkonna vahel. Brüsselis osaleb ta parlamendikomisjonide ja fraktsioonide koosolekutel ning täiskogu täiendavatel osaistungjärkudel ja Strasbourg'is täiskogu 12-l osaistungjärgul. Paralleelselt põhitegevusega peab ta loomulikult pühendama aega ka oma ringkonnale.
 • 12. Euroopa Liit
  • Parlamendiliikmeid rühmitatakse ühiste poliitiliste vaadete, mitte rahvuse järgi.
  • Euroopa Parlamendi liikmete mandaat tagab nende sõltumatuse.
  • Kuna parlamendiliikmete võim on üha suurem, mõjutavad nad oma tegevusega kõiki kodanike igapäevaelu valdkondi: keskkonda, tarbijakaitset, transporti ja ka haridust, kultuuri, tervishoidu.
 • 13. Eesti saadikud Euroopa parlamendis
 • 14. Euroopa liidu Nõukogu (Ministrite Nõukogu)
 • 15. Euroopa Liidu Nõukogu
  • Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad liikmesriikide ministrid. Sõltuvalt päevakorraküsimusest esindab iga riiki antud küsimuse (välissuhted, rahandus, sotsiaalküsimused, transport, põllumajandus jne) eest vastutav minister.
  • Eesistuja ametikohta täidavad nõukogus kõik liikmesriigid kordamööda kuuekuulise tähtaja jooksul.
 • 16. Euroopa Liidu Nõukogu
  • Euroopa Liidu Nõukogu teostab seadusandlikku võimu, enamasti kaasotsustamismenetluse vormis koostöös Euroopa Parlamendiga;
  • tagab liikmesriikide üldise majanduspoliitika kooskõlastamise;
  • nõukogu määratleb ja rakendab ühise välis- ja julgeolekupoliitika, mis tugineb Euroopa Ülemkogu suunistele;
 • 17. Euroopa Liidu Nõukogu
  • nõukogu sõlmib ühenduse ja liidu nimel rahvusvahelisi kokkuleppeid EL-i ja ühe või enama riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel;
  • nõukogu koordineerib liikmesriikide tegevust ja võtab tarvitusele meetmeid politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas;
 • 18. Euroopa Liidu Nõukogu
  • Häälte jagunemine liikmesriikide vahel
  • Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Ühendkuningriik 29
  • Hispaania, Poola 27
  • Rumeenia 14
  • Madalmaad 13
  • Belgia, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Portugal 12
  • Austria, Bulgaaria, Rootsi 10
  • Taani, Iirimaa, Leedu, Slovakkia, Soome 7
  • Küpros, Eesti, Läti, Luksemburg, Sloveenia 4
  • Malta 3
  • KOKKU
  • 345
 • 19. Euroopa Liidu Nõukogu
  • Vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud graafikule on iga riik 6 kuu vältel (jaanuarist juunini ja juulist detsembrini) kordamööda nõukogu eesistujaks. 
  • Nõukogu eesistujariik mängib olulist rolli institutsiooni töö korraldamisel, eriti seadusandlike ja poliitiliste otsuste algatamisel. Ta vastutab kõigi istungite korraldamise ja juhatamise eest, kaasa arvatud töögruppide istungid, ning kompromisside vahendamise eest.
 • 20. Euroopa Liidu Nõukogu
  • 2008. aasta teisel poolel täitis eesistuja ülesandeid Prantsusmaa, kes andis oma kohustused 1. jaanuaril 2009 üle Tšehhile, kes annab need aasta teisel poole üle Rootsile.
  • Eesti on eesistujamaa 2018. aasta esimesel poolel.
 • 21.
  • Jose Manuel Barroso _Euroopa komisjoni president
  Euroopa Komisjon
 • 22.
  • Euroopa Komisjoni asepresident
  Siim Kallas
 • 23. Euroopa Komisjon
  • Täidesaatev organ, mis koosneb viieks aastaks ametisse nimetatud 27 volinikust, kelle peab kinnitama Euroopa parlament.
  • Teostab Euroopa Liidu ühispoliitikat, täidab eelarvet ja kindlustab lepingute täitmise. Komisjoni peamine ülesanne on esindada ja kaitsta Euroopa Liidu kui terviku huve
  • Komisjoni asukohaks on Brüssel, kuid tal on talitusi ka Luksemburgis.
  • Praeguse Komisjoni ametiaeg kestab kuni aastani 2009. Komisjoni president on José Manuel Barroso.
 • 24. Euroopa Komisjon
  • Uute õigusaktide ettepanekute tegemine parlamendile ja nõukogule. Euroopa komisjonil on vastavalt asutamislepingule õigusaktide algatamisõigus, seega on tema ülesandeks uute õigusaktide ettepanekute koostamine ja nende esitamine parlamendile ja nõukogule.
  • Euroopa Liidu poliitika elluviimine ja eelarve täitmine. Komisjon vastutab parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud eelarve täitmise ja haldamise eest. Lisaks vastutab ta vastuvõetud poliitikate elluviimise eest.
 • 25. Euroopa Komisjon
  • ELi õigusaktide täitmise järele valvamine. Koos kohtu abiga on komisjoni ülesandeks tagada EL-i õiguse õiguspärane rakendamine liikmesriikides.
  • Euroopa Liidu esindamine rahvusvahelistes suhetes. Komisjon on EL-i eestkõneleja rahvusvahelistes suhetes, lisaks on tema ülesandeks pidada Euroopa Liidu nimel rahvusvaheliste lepingute läbirääkimisi.
 • 26. Euroopa Kohus
 • 27. Euroopa Kohus
  • Euroopa Kohtu koosseisu kuulub üks kohtunik igast liikmesriigist, nii et esindatud on kõigi 27 liikmesriigi õigussüsteemid. Kuid tõhususe huvides tuleb Euroopa Kohus täiskoguna kokku väga harva.
  • Üldjuhul peab kohus istungit suurkojana, kuhu kuulub vaid 13 kohtunikku. Samuti võib kohus kokku tulla kolmest või viiest kohtunikust koosnevate kodadena.
 • 28. Euroopa Kohus
  • Ülesandeks on tagada, et ELi õigusakte tõlgendatakse ja rakendatakse kõikides liikmesriikides samamoodi. See tähendab, et riiklikud kohtud ei saa sama teo eest määrata erinevat karistust.
  • Samuti peab kohus tagama, et ELi liikmesriigid ja institutsioonid järgiksid õigusakte. Kohtul on õigus lahendada õigusvaidlusi liikmesriikide, ELi institutsioonide, ettevõtjate ja eraisikute vahel.

×