• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
услуги и ресурси на интернет от ново поколение
 

услуги и ресурси на интернет от ново поколение

on

 • 529 views

 

Statistics

Views

Total Views
529
Views on SlideShare
529
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  услуги и ресурси на интернет от ново поколение услуги и ресурси на интернет от ново поколение Presentation Transcript

  • Услуги и ресурси на интернетот ново поколение СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов
  • Телеконференция• Синхронен метод за дистанционно обучениe, при който всички участници в курса са свързани един с друг по време на самата конференция.
  • Широкомащабна конференцияПредварително се осигуряватстаи, оборудвани специално затази цел; Тези стаи трябва дапритежават камера ,широкиекрани и някои аудио –средства. Тези стаи сеизползват само за тази цел изатова е добре да има многокурсове, които ще сепровеждат по този начин, а несамо няколко.
  • Десктоп телеконференцияПри този вид телеконференция на учащите енеобходим компютър с добри мултимедийнивъзможности и добра връзка къминтернет, също така и софтуер зателеконференция.
  • ХипертекстХипертекстът е метод запредаване на информация, прикойто части на текст, изображениеи звук могат да съдържат връзкакъм друга информация. Тазивръзка се нарича хипервръзка ичрез нея се придвижва презмножеството от свързанидокументи.
  • …История• Първата масово разпространена програма, позволяваща създаване на хипертекст, е HyperCard за Macintosh, а първите публикации, описващи тази идея са от 1945 г. Появата на хипертекста довежда до ново ниво на комуникация, даващо възможности за построяване на безкрайни вериги от данни.
  • • За реализация на хипертекста в Интернет се използва езикът HTML. В заглавната секция на един HTML документ може да се въведе описателна информация относно самия него: съдържание, автор, организация и др. Този тип информация се нарича мета информация, т.е. информация за самата информация.
  • Мултимедия Мултимедиа (multi – много, media –начини, средства) – представяне наобектите и процесите във всичкиизвестни формати:текст, фото, видео, графика, анимация, звук. Представлява съвкупност отпрограмни и апаратнисредства, информационнитехнологии, и творчески идеи запредставяне на информацията във видна еднородна среда, включваща в себеси текст, графика, звук, видео иинтерактивност.
  • • Мултимедията дава възможност за комбиниране на възможностите на телевизията с мощта на персоналните компютри. Крайният резултат са приложения, които са: • • ефективни - може да се замени информацията за четене с информация, която може да се види и чуе, какъвто е един видео клип;• • преки - може да се поднесе информацията като се използва най-добрата среда, например в приложение за обучение по чужд език може да се използват оригинални записи, за да се демонстрира произношение;
  • Видове мултимедияЛинейна мултимедия (сценарий) - последователно, поопределен ред се представят елементите намултимедията. Потребителят може пасивно да участва втяхното представяне. Нелинейна (интерактивна) мултимедия -потребителят има възможност за избор и управлениеелементите на мултимедиятаХипермедия - структурно свързани мултимедийниелементи, които потребителят може последователно даизбира. Технология за представяне на всякакъв видинформация във вид на относително малкиблокове, асоциативно свързани един с друг. Обектно ориентирана мултимедия - мултимедийният материал се представя във вид наобекти, чрез комбинация на които се формиратсцени, доставяни на потребителите.
  • Виртуални библиотеки• Представляват сбирки от информационни ресурси на Интернет, които са разкрити, подбрани, описани, оценени и организирани тематично. При тях търсенето се осъществява чрез система от йерархично подредени тематични списъци. От тези списъци избираме от най – общото към по – конкретното, докато стигнем до темата, която ни интересува
  • Предимства на виртуалните библиотеки• Сравнително малкия информационен шум;• Подбрани са най – добрите ресурси;• Дава се описание, а понякога и оценка на ресурсите;• Често обхванатите теми са развити в голяма дълбочина. Недостатъците им произтичат от обстоятелството, че се поддържат хора;• Сравнително малък обхват по тематика и брой ресурси;• Качество и дълбочина на обхващане може силно да варират за различните теми;• Сравнително бавна актуализация;
  • IP телефония (VoIP)• IP телефония, или VoIP най – общо представлява предаването на разговор на разстояние по компютърна мрежа, с използване на IP – протокола. Компютърната мрежа, по която се осъществява връзката, най – често е Интернет, но може да бъде локална мрежа, интернет или екстранет, реализирани по произволна технология и др.
  • Типове връзки• Разговори компютър – компютър: исторически това е първата форма на VoIP. При нея и двете страни са свързани в IP мрежа и използват своите компютри, за да разговарят.• Разговори компютър – компютър: разговорите са безплатни, но естествено при наличието на мрежа. Тъй като почти всички фирми, а и голямата част от обикновените потребители, разполагат с Интернет връзка, на практика те могат да използват подобни разговори• Разговори телефон – телефон по компютърна мрежа: Ако и двете страни в разговора не използват или не желаят да използват компютър и софтуерен телефон, те могат да се свържат помежду си по обикновените телефонни линии, но въпреки това да преминат през компютърна мрежа.