สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

37,480 views

Published on

สรุปการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

Published in: Education
3 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
37,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
350
Comments
3
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

  1. 1. สรุปประเด็นสำคัญ การปฏิรูปการศึกษารอบสอง " คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ภายใต้แนวทาง " 4 ใหม่ " เรียบเรียง : นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา ที่มา : http://www.komchadluek.net
  2. 2. วิสัยทัศน์การ ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง
  3. 3. การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ดำรงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นให้มีจิต วิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชานชนทั่วไป การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อที่ให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไป กับการเน้นธรรมาภิบาล
  4. 4. เป้าหมายของการ ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง <ul><li>มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ </li></ul><ul><ul><li>การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา </li></ul></ul><ul><ul><li>การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา </li></ul></ul>
  5. 5. หน่วยงานที่ความรับผิดชอบ
  6. 6. สรุป <ul><li>จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาคือ </li></ul><ul><ul><li>การปฏิรูปอย่างเป็น ระบบ ให้ คนไทยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ที่เน้นทั้งด้านคุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วม </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเด็นหลักคือ สี่ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คุณภาพคนไทยยุคใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ครูยุคใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แหล่งเรียนรู้ใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบบบริหารจัดการใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><li>การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เป็นการ </li></ul><ul><ul><li>เสริมต่อ จากที่ได้ทำในทศวรรษแรกแล้ว โดยเน้นคุณภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ขยายขอบเขต </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทั้ง ระบบการศึกษาทางการและระบบการเรียนรู้ ทั่วไป </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วม ไม่เฉพาะภาคการศึกษา </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กระจายสู่ ทุกส่วนของประเทศ โดยเพิ่มบทบาทของท้องถิ่น </li></ul></ul></ul><ul><li>จะสำเร็จได้จาก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น </li></ul>ที่มา : จิรพรรณ ปุณเกษม : ตุลาคม 2552
  7. 7. การปฏิรูปต้องมีจุดสิ้นสุด หากไม่จบสิ้นนั่นคือ ความล้มเหลว ที่มาของภาพ : http://www.tnews.co.th/html/zoom.php?hot_id=8412 http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/05/ 552000005901501.jpg กุกคนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมบางอย่าง เพื่อพัฒนาลูกหลานของเราให้ไปสู่พลเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกหลานไทยมีความเก่ง ดี มีคุณธรรม เท่าทันโลกและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ เพราะการ ปฏิรูปการศึกษา ครั้งนี้ เป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความอยู่รอดของเมืองไทย และลูกหลานไทย
  8. 8. EDUCATION TECHNOLOGY FORUM 2010 &quot;ICT สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง“ บรรยาพิเศษ โดย ท่านนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=cBvh3KSfiD0
  9. 9. บทความทางวิชาการ <ul><li>การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พศ.2552-2561) </li></ul><ul><ul><li>โดย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน </li></ul></ul>

×