• Like
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

 • 34,853 views
Uploaded on

สรุปการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

สรุปการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
34,853
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
302
Comments
3
Likes
5

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สรุปประเด็นสำคัญ การปฏิรูปการศึกษารอบสอง " คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ภายใต้แนวทาง " 4 ใหม่ " เรียบเรียง : นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา ที่มา : http://www.komchadluek.net
 • 2. วิสัยทัศน์การ ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง
 • 3. การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ดำรงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นให้มีจิต วิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชานชนทั่วไป การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อที่ให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไป กับการเน้นธรรมาภิบาล
 • 4. เป้าหมายของการ ปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่สอง
  • มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ
   • การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   • การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
   • การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 • 5. หน่วยงานที่ความรับผิดชอบ
 • 6. สรุป
  • จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาคือ
   • การปฏิรูปอย่างเป็น ระบบ ให้ คนไทยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ที่เน้นทั้งด้านคุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วม
   • ประเด็นหลักคือ สี่ใหม่
    • คุณภาพคนไทยยุคใหม่
    • ครูยุคใหม่
    • แหล่งเรียนรู้ใหม่
    • ระบบบริหารจัดการใหม่
  • การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
   • เสริมต่อ จากที่ได้ทำในทศวรรษแรกแล้ว โดยเน้นคุณภาพ
   • ขยายขอบเขต
    • ทั้ง ระบบการศึกษาทางการและระบบการเรียนรู้ ทั่วไป
    • ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วม ไม่เฉพาะภาคการศึกษา
    • กระจายสู่ ทุกส่วนของประเทศ โดยเพิ่มบทบาทของท้องถิ่น
  • จะสำเร็จได้จาก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
  ที่มา : จิรพรรณ ปุณเกษม : ตุลาคม 2552
 • 7. การปฏิรูปต้องมีจุดสิ้นสุด หากไม่จบสิ้นนั่นคือ ความล้มเหลว ที่มาของภาพ : http://www.tnews.co.th/html/zoom.php?hot_id=8412 http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/05/ 552000005901501.jpg กุกคนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมบางอย่าง เพื่อพัฒนาลูกหลานของเราให้ไปสู่พลเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกหลานไทยมีความเก่ง ดี มีคุณธรรม เท่าทันโลกและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ เพราะการ ปฏิรูปการศึกษา ครั้งนี้ เป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความอยู่รอดของเมืองไทย และลูกหลานไทย
 • 8. EDUCATION TECHNOLOGY FORUM 2010 "ICT สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง“ บรรยาพิเศษ โดย ท่านนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=cBvh3KSfiD0
 • 9. บทความทางวิชาการ
  • การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พศ.2552-2561)
   • โดย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน