การสื่อสารในองค์กร

35,655 views
35,116 views

Published on

การสื่อสารในองค์กร

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
35,655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
244
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสื่อสารในองค์กร

 1. 1. การสื่อสารในองค์กร
 2. 2. ความหมายของการสื่อสารในองค์กร   <ul><li>การสื่อสารหมายถึง สิ่งที่ทำให้มนุษย์เข้าใจกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จะมีผู้ส่งสารรับสารติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำ การแสดงออกหรือการแฝงความรู้สึกอยู่ข้างใน หรือการใช้ท่าทางภาษาคำพูดต่าง ๆ </li></ul>
 3. 3. กระบวนการสื่อสาร <ul><li>  แหล่งข้อมูล คือ แหล่งที่มาของงข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นต้นตอของแหล่งข้อมูลข่าวสารนั่นเอง </li></ul><ul><li>  ข่าวสาร คือ เนื้อหาสาระที่ต้องส่งไป </li></ul><ul><li>ผู้ส่ง คือ บุคคลที่จะเป็นผู้ดำเนินการส่งข่าวสาร </li></ul><ul><li>ผู้รับ คือ ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสาร </li></ul>
 4. 4. ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในองค์กร <ul><li>ประเภทการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด คำพูด ซึ่งการใช้ภาษานับว่าเป็นการสื่อสารที่ใช้กันมาก </li></ul><ul><li>ประเภทไม่ใช้ภาษา ได้แก่ สัญลักษณ์ การเขียนข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น </li></ul><ul><li>ประเภทอาศัยการแสดง / พฤติกรรม </li></ul>
 5. 5.   รูปแบบของการสื่อสาร   <ul><li>การสื่อสารภายในตัวบุคคล </li></ul><ul><li>การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล </li></ul><ul><li>การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ แบบนี้ไม่มีให้เห็นมากนัก แต่ก็มีบางงานใช้ </li></ul><ul><li>การสื่อสารภายในองค์กร </li></ul><ul><li>การสื่อสารมวลชน </li></ul>
 6. 6.    ลักษณะการสื่อสารในองค์กร   <ul><li>การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง การสื่อสารกันระหว่างพนักงานต่อพนักงาน หรือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น </li></ul><ul><li>การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร หมายถึง การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน ภายในองค์กร </li></ul><ul><li>การสื่อสารระหว่างองค์กร หมายถึง การติดต่อที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรต่อองค์กร </li></ul>
 7. 7. จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในองค์กร <ul><li>เพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>  เพื่อการให้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>  เพื่อการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานในองค์กร </li></ul><ul><li>  เพื่อการแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่างๆ เพื่อให้หัวหน้าหรือพนักงานด้วยกันมีความเข้าใจกัน </li></ul>
 8. 8.   เทคนิคการสื่อสารในองค์กร   <ul><li>เทคนิคการสื่อสารจากระดับบนสู่ล่าง ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>เทคนิคการสื่อสารจากระดับล่างสู่บน ได้แก่ การศึกษาจากผู้ใต้บังคับบัญชา ติดต่อขึ้นตามคำสั่ง ตามลำดับขั้น จนถึงผู้บังคับบัญชา </li></ul><ul><li>เทคนิคการสื่อสารระดับเดียวกัน เช่น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน บุคคลในระดับเดียวกัน </li></ul>
 9. 9.   รูปแบบของเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร   <ul><li>   แบบลูกโซ่ (Chain) เป็นเครือข่ายที่พบความผิดพลาดอยู่เสมอ </li></ul><ul><li>  แบบวงล้อหรือดาว (Wheel or Star) เป็นเครือข่ายของการประสานงานแบบเผด็จการ </li></ul><ul><li>  แบบวงกลม (Circle) เป็นการติดต่อข่าวสารกันแบบต่อเนื่องกัน ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้ต่ำ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>  แบบว่าว (Kite) เป็นการติดต่อที่ผสมผสานกันทั้งแบบลูกโซ่และแบบวงล้อ </li></ul><ul><li>  แบบทุกช่องทาง (All Channel) เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มีการประสารกันได้ทุกจุด ทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด </li></ul>
 11. 11. หลักสำคัญในการติดต่อสื่อสารที่ดี   <ul><li>7 c กับการสื่อสารที่ดี </li></ul><ul><li>Credibility ความน่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>Content เนื้อหาสาระ </li></ul><ul><li>Clearly ความชัดเจน </li></ul><ul><li>Context ความเหมาะสมกับโอกาส </li></ul><ul><li>Channel ช่องทางการส่งสาร </li></ul><ul><li>Continuity consistency ความต่อเนื่องและแน่นอน </li></ul><ul><li>Clarity of audience ความสามารถของผู้รับสาร </li></ul>
 12. 12.   ลักษณะของการสั่งการที่ดี   <ul><li>เป็นเรื่องที่ผู้รับคำสั่งสนใจ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรง </li></ul><ul><li>   คำสั่งต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน </li></ul><ul><li>  คำสั่งต้องเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้ </li></ul><ul><li>  คำสั่งต้องแน่นอน ควรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความผิดพลาด </li></ul>

×