สูตรพื้นที่ผิวปริซึม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

สูตรพื้นที่ผิวปริซึม

 • 33,892 views
Uploaded on

สูตรพื้นที่ผิวปริซึม

สูตรพื้นที่ผิวปริซึม

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
33,892
On Slideshare
32,102
From Embeds
1,790
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
69
Comments
0
Likes
2

Embeds 1,790

http://krutubtim.wordpress.com 1,783
http://webcache.googleusercontent.com 7

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. พืนที่ผวปริซึม ้ ิ พืนทีผวของปริซึม คือ ผลรวมของพื้นที่ทุกด้านของปริ ซึม ้ ่ ิ ให้นกเรี ยนพิจารณาพื้นที่ผวของปริ ซึมชนิดต่างๆ ในรู ป ด้านล่าง ต่อไปนี้ ั ิ จะเห็นว่าพื้นที่ผวของปริ ซึมชนิดต่างๆจะประกอบด้วยพื้นที่ฐาน 2 รู ป และพื้นที่ดานข้าง ิ ้ทั้งหมด พื้นที่ผวของปริ ซึม = ( 2  พื้นที่ฐาน) + ผลรวมของพื้นที่ดานข้างทุกด้าน ิ ้ นันคือ ่ พืนทีผวของปริซึม = พื้นที่ฐานทั้งสอง + พื้นที่ผวข้าง ้ ่ ิ ิ จากรู ป เมื่อตัดส่ วนฐานออกทั้งหมด แล้วคลี่ผวด้านข้างออกไป จะคลี่ออกได้เป็ นรู ป ิสี่ เหลี่ยมมุมฉากทั้ง 3 รู ป  พื้นที่ผวข้างของปริ ซึม = พื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ิ = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง นันคือ ่ พืนทีผวข้ างปริซึม = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง ้ ่ ิ
 • 2. 2 ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ผวของปริ ซึมสามเหลี่ยมมุมฉากดังรู ป ฐานมีความยาวด้านประกอบมุมฉากเป็ น ิ3 หน่วยและ 4 หน่วย ตามลาดับ ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 5 หน่วยและปริ ซึมนี้มีความสู ง 10 หน่วย วิธีทา จากรู ป F พื้นที่ฐานสองด้าน = พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC + พื้นที่รูปสามเหลี่ยม DEF = 1  1    3 4    3 4 2  2  = 66 = 12 ตารางหน่วย พื้นที่ผวข้าง ิ = พื้นที่ดานข้างทั้งสามด้านของปริ ซึม ้ = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง = 3  4  510 = 12 10 = 120 ตารางหน่วย พื้นที่ผวของปริ ซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ พื้นที่ฐานสองด้านรวมกับพื้นที่ผวข้าง ิ ิ = 12  120 = 132 ตารางหน่วย ดังนั้น พื้นที่ผิวของปริ ซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ 132 ตารางหน่วย ตอบ พวกเราเข้ าใจแล้ว ครับคุณครู ทับทิม
 • 3. 3ตัวอย่ าง จงหาพื้นที่ผวปริ ซึมที่มีขนาดความยาวของด้านต่างๆดังรู ป ิ วิธีทา พื้นที่ผวของปริ ซึม = พื้นที่ฐานทั้งสอง + พื้นที่ผวข้าง ิ ิ พื้นที่ฐานทั้งสองของปริ ซึม = 2  1 2  1  2 2  1 2 = 2 1 5  4 = 2 9 = 18 ตารางหน่วย พื้นที่ผวข้างปริ ซึม ิ = ความยาวรอบฐาน  ความสู ง = 1 2  2 1 2  2 1 2  2 1 2  2 4 = 20  4 = 80 ตารางหน่วย  พื้นที่ผวของปริ ซึม ิ = 18  80 = 98 ตารางหน่วย ดังนั้น พื้นที่ผิวของปริ ซึมนี้ เท่ากับ 98 ตารางหน่วย ตอบ ติดตามเรื่องต่ อไป...เพือใช้ สอนได้ ค่ะ...จากครู ทบทิม เจริญตา ่ ั
 • 4. 4