แบบฝึกการแยกโจทย์ปัญหาบวกลบ ป. 4 6

77,894 views

Published on

18 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
77,894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,201
Actions
Shares
0
Downloads
2,419
Comments
18
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกการแยกโจทย์ปัญหาบวกลบ ป. 4 6

  1. 1. แบบฝึ กการแยกโจทย์ ปัญหาบวกลบ1. มีกระต่าย 4,815 ตัว ซื้อมาอีก 5,789 ตัว มีกระต่ายกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ....................................2. มีกระต่าย 6,015 ตัว แบ่งใส่ กรง 4,765 ตัว เหลือกระต่ายกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ....................................3. มีกระต่าย 3,564 พี่ให้มาอีก 2,987 ตัว มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ....................................4. มีกระต่าย 5,210 ตัว ขายไป 2,567 ตัว เหลือกระต่ายกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ....................................5. มีชอน 1,788 คัน ได้มาอีก 2,486 คัน มีชอนทั้งหมดเท่าไร ้ ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..................................6. มีชอน 1,200 คัน แบ่งให้เพื่อน 1,689 คันเหลือช้อนกี่คน ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..................................7. มีชอน 18 คันซื้อมาอีก 6 คัน มีชอนทั้งหมดกี่คน ้ ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..................................8. มีชอน 18 คัน ทาหายไป 6 คัน เหลือช้อนกี่คน ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..................................9. มีดินสอ 24 แท่ง พี่ให้มาอีก 8 แท่ง มีดินสอทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................10. มีดินสอ 24 แท่งขายไป 8 แท่ง เหลือดินสอทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................11. มีดินสอ 24 แท่ง ซื้อมาอีก 8 แท่ง มีดินสอทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................12. มีลูกโป่ ง 36 ลูกคุณครู ให้อีก 6 ลูก มีลูกโป่ งทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................13. มีลูกโป่ ง 36 ลูกทาแตก 6 ลูก เหลือลูกโป่ งเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  2. 2. 14. สี ดามีลูกโป่ ง 36,540 ลูก มานีมีมากกว่า 7,586 ลูก มานีมีลูกโป่ งกี่ลูก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................15. สี ดามีลูกโป่ ง 36,540 ลูก มานีมีนอยกว่า 7,586 ลูก มานีมีลูกโป่ งกี่ลูก ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................16. มีส้ม 4,879 ผล เก็บมาเพิ่มอีก 7,300 ผล มีส้มทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................17. มีส้ม 43,324 ผล ขายไป 17,856 ผล เหลือส้มกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................18. สมชายมีส้ม 4,589 ผล สมพรมีมากกว่าสมชาย 5,427 ผล สมพรมีส้มกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................19. มีตุ๊กตา 1,520 ตัว เพื่อนให้มาอีก 5,789 ตัว มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................20. มีตุ๊กตา 20,123 ตัว ให้นองเป็ นของขวัญวันเกิด 5,567 ตัว เหลือตุ๊กตาเท่าไร ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................21. น้องมีตุ๊กตา 20,123 ตัว พี่มีตุ๊กตามากกว่าน้อง 5,567 ตัว พี่ตุ๊กตากี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................22. น้องมีตุ๊กตา 20,123 ตัว พี่มีตุ๊กตาน้อยกว่าน้อง 5,567 ตัว พี่ตุ๊กตากี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................23. มีลูกชิ้น 4,758 ลูก ซื้อมาอีก 8,789 ลูก มีลูกชิ้นทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................24. มีลูกชิ้น 4,758 ลูก แบ่งให้เด็ก 1,878 ลูก เหลือลูกชิ้นเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................25. พ่อมีลูกชิ้น 48,230 ไม้ แม่มีลูกชิ้นน้อยกว่าพ่อ 2,975 ไม้ แม่มีลูกชิ้นกี่ไม้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................26. พ่อมีลูกชิ้น 48,230 ไม้ แม่มีลูกชิ้นมากกว่าพ่อ 2,975 ไม้ แม่มีลกชิ้นกี่ไม้ ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................27. มีส้ม 2,569 ผล ได้มาอีก 3,587 ผล มีสมทั้งหมดกี่ผล ้ ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..
  3. 3. 28. มีส้ม 9 ผล กินไป 3 ผล เหลือส้มทั้งหมดกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..29. นารี เก็บส้มได้ 9 กอง วีระเก็บได้มากกว่า 3 กอง วีระเก็บส้มได้ท้ งหมดกี่กอง ั ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..30. นารี เก็บส้มได้ 9 กอง วีระเก็บได้นอยกว่า 3 กอง วีระเก็บส้มได้ท้ งหมดกี่กอง ้ ั ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..31. มีเงิน 20 บาทแม่ให้อีก 4 บาท มีเงินทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..32. มีเงิน 20 บาทซื้อขนม 4 บาท เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..33. สุ ดามีเงิน 20 บาท มานีมีเงินมากกว่าสุ ดา 4 บาท มานีมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..34. สุ ดามีเงิน 20 บาท มานีมีเงินน้อยกว่าสุ ดา 4 บาท มานีมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..35. ขายปลาครั้งแรก 48 ตัว ขายครั้งที่สอง 8 ตัว ขายปลาทั้งหมดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..36. มีปลา 48 ตัว ขายไป 8 ตัว เหลือปลาทั้งหมดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..37. ขายปลาครั้งละ 48 ตัว ขายครั้งที่สองมากกว่าครั้งแรก 8 ตัว ขายปลาครั้งที่สองกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..38. ขายปลาครั้งละ 48 ตัว ขายครั้งที่สองน้อยกว่าครั้งแรก 8 ตัว ขายปลาครั้งที่สองกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..39. มีลูกเสื อ 30 หมู่ มีเนตรนารี มากกว่า 6 หมู่ มีเนตรนารี กี่หมู่ ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..40. มีลูกเสื อ 30 หมู่ มีเนตรนารี นอยกว่า 6 หมู่ มีเนตรนารี กี่หมู่ ้ ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..41. มีลูกโป่ ง 95 ลูก ขายไป 47 ลูก จะเหลือลูกโป่ งกี่ลูก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  4. 4. 42. ดอกไม้ 3,234 ดอก ขายไป 1,896 ดอก เหลือดอกไม้กี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................43. มีโต๊ะในห้องเรี ยน 8,937 ตัว นาเข้ามาอีก 1,598 ตัว มีโต๊ะทั้งหมดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................44. มีถวย 4,589 ใบ ซื้อมาเพิ่มอีก 7,688 ใบ มีถวยทั้งหมดเท่าไร ้ ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................45. ซื้อข้าวโพดครั้งแรก 5,895 ถุง ซื้อครั้งที่สอง 1,789 ถุงมีขาวโพดทั้งหมดกี่ถุง ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................46. มีเงาะ 5,124 กิโลกรัม แบ่งขาย 3,857 กิโลกรัม จะเหลือเงาะกี่กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................47. พี่มีดินสอ 4,523 แท่งซึ่งมากกว่าน้องอยู่ 1,788 แท่ง น้องมีดินสอกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................48. พี่มีดินสอ 4,523 แท่งซึ่งน้อยกว่าน้องอยู่ 1,788 แท่ง น้องมีดินสอกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................49. แม่มีเงิน 8,524 บาท ซึ่งมากกว่าพ่อ 2,758 บาท พ่อมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................50. แม่มีเงิน 8,524 บาท ซึ่งน้อยกว่าพ่อ 2,758 บาท พ่อมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................51. มีปลา 7,486 ตัวซึ่งมากกว่ากุง 3,698 ตัว มีกงกี่ตว ้ ุ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................52. มีปลา 7,486 ตัวซึ่งน้อยกว่ากุง 3,698 ตัว มีกงกี่ตว ้ ุ้ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................53. มีขนมปัง 6,245 ชิ้น ซึ่งมากกว่าขนมกล้วย 4,967 ชิ้น มีขนมกล้วยกี่ชิ้น ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................54. มีขนมปัง 6,245 ชิ้น ซึ่งน้อยกว่าขนมกล้วย 4,967 ชิ้น มีขนมกล้วยกี่ชิ้น ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................55. ลุงเลี้ยงไก่ไว้ 7,321 ตัว เลี้ยงเป็ ด 5,678 ตัว ลุงเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ ดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  5. 5. 56. ซื้อสมุด 25,748 บาท ซื้อดินสอ 17,567 บาท ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................57. จ่ายเงินค่าเสื้ อ 56,875 บาท จ่ายเงินค่ากางเกง 6,898 บาท จ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..........................................58. ซื้อดินสอ 38,567 บาท ซื้อสมุด 49,856 บาท จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................59. ซื้อปลา 79,568 บาท ซื้อกุง 24,537 บาท จ่ายเงินซื้อปลาและกุงกี่บาท ้ ้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................60. มีเงินอยู่ 48,200 บาทซื้อหนังสื อการ์ตูน 29,578 บาท เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................61. ผ้าชิ้นหนึ่งยาว 47,875 เมตร ชิ้นที่สองยาว 36,547 เมตร ผ้าสองชิ้นยาวกี่เมตร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................62. ซื้อน้ าอ้อย 65,786 บาท ซื้อมังคุด 18,548 บาท จะต้องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................63. กางเกงราคาตัวละ 45,779 บาท เสื้ อแพงกว่ากางเกง 38,675 บาท เสื้ อราคาตัวละกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................64. มีนก 45,379 ตัวซึ่งน้อยกว่ากาอยู่ 28,579 ตัว มีกาทั้งหมดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................65. มีเก้าอี้ 47,395 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 48,795 ตัว มีเก้าอี้ท้ งหมดกี่ตว ั ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................66. นักเรี ยนชั้น ป.1 มี 37,897 คน ชั้น ป.2 มี 38,567 คน มีนกเรี ยนทั้งหมดกี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................67. ดอกดาวเรื อง 65,321 ดอก นาไปร้อยพวงมายลัย 49,567 ดอก จะเหลือดอกดาวเรื องกี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................68. ซื้อสมุด 45,758 บาท ซื้อปากกา 37,869 บาท จะต้องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................69. เลี้ยงปลาดุก 27,873 ตัวซึ่งน้อยกว่าปลาช่อน 39,689 ตัว เลี้ยงปลาช่อนกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  6. 6. 70 . มีส้มอยู่ 72 ผล มีมงคุดมากกว่าส้ม 29 ผลมีมงคุดกี่ผล ั ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………71. มีกระดุม 94 เม็ด ขายไป 79 เม็ดเหลือกระดุมกี่เม็ด ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………72. มะพร้าว 96 ผล แบ่งขายไป 17 ผล เหลือมะพร้าวกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………73. มีสมุด 18 เล่ม ซื้อมาอีก 68 เล่ม มีสมุดทั้งหมดกี่เล่ม ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………74. แม่ซ้ือละมุดมา 72 ผลซึ่งมากกว่า ส้มเขียวหวาน 48 ผล แม่ซ้ือส้มเขียวหวานมากี่ผล ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………75. มีเสื อ 15 ตัว วัว 56 ตัวมีสัตว์ท้ งหมดกี่ตว ั ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………76. รถไถนา 73 คัน ขายไป 19 คัน เหลือรถไถนากี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………77. มีนกกีฬา 75 คน เป็ นนักกีฬาชาย 29 คนเป็ นนักกีฬาหญิงกี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………78. มีผลไม้ท้ งหมด 72 ผล เป็ นส้ม 43 ผลที่เหลือเป็ นเงาะกี่ผล ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………79. มีนกเรี ยนทั้งหมด 92 คน เป็ นนักเรี ยนหญิง 37 คน เป็ นนักเรี ยนขายกี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………80. เสื้ อนักเรี ยนตัวละ 85 บาท กางเกงตัวละ 95 บาท ซื้ อสองอย่างจะต้องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………81. ซื้อกางเกงราคาตัวละ 75 บาทให้เงินคนขายไป 90 บาท จะได้เงินทอนกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………82. ขายถุงเท้า 75 คู่ เหลือถุงเท้าอยู่ 18 คู่ เดิมมีถุงเท้ากี่คู่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ…………………… ่83. ซื้อสมุด 48 บาทแล้วยังเหลือเงินอยูอี 27 บาท เดิมมีเงินเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………
  7. 7. 84. ซื้อปากกา 18 บาทแล้วยังเหลือเงินอยู่ 76 บาท เดิมมีเงินอยูเ่ ท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………85. มีเงินอยู่ 73 บาท ซื้อถุงเท้าราคาคู่ละ 19 บาทจะได้รับเงินทอนกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………86. หลังจากจ่ายค่าไฟฟ้ าแล้ว 28 บาท คุณแม่ยงเหลือเงิน 72 บาท เดิมคุณแม่มีเงินเท่าไร ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………87. สมุดราคาเล่มละ 17 บาทให้ธนบัตรฉบับละ 50 บาทแก่คนขายจะได้เงินทอนเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………88. จ่ายค่าสมุด 17 บาท จ่ายค่าหนังสื อ 59 บาท จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………89. อ่านหนังสื อไปแล้ว 13 หน้ายังเหลือไม่ได้อ่าน 48 หน้า หนังสื อเล่มนี้มีกี่หน้า ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………90. มีปลาทู 82 เข่งขายไป 45 เข่ง เหลือปลาทูกี่เข่ง ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………91. ขายปลาทูไป 29 เข่ง ยังเหลือปลาทูอีก 75 เข่ง เดิมมีปลาทูกี่เข่ง ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………92. มีดอกกุหลาบ 72 ดอกซึ่งมากกว่าดอกดาวเรื อง 57 ดอก มีดอกดาวเรื องกี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………93. ซื้อนมกล่อง 19 บาท ยังเหลือเงินอยู่ 17 บาทเดิมมีเงินอยูเ่ ท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………94. ซื้อดินสอสี 32 กล่อง ขายไป 18 กล่อง เหลือดินสอสี ก่ีกล่อง ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………95. ร้านค้ามีกระเป๋ า 89 ใบ ซื้อมาเพิมอีก 78 ใบ ร้านค้ามีกระเป๋ าทั้งหมดกี่ใบ ่ ประโยคสัญลักษณ์………………………… ตอบ………………………96. มีตนไม้ท้ งหมด 72 ต้นเป็ นขนุน 19 ต้น นอกนั้นเป็ นมะม่วง มีมะม่วงอยูเ่ ท่าไร ้ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………97. จ่ายค่าน้ าประปา 72 บาท จ่ายค่าไฟฟ้ า 79 บาท จ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………
  8. 8. 98. มีมะม่วง 82 กองมีมงคุดน้อยกว่ามะม่วง 37 กอง มีมงคุดกี่กอง ั ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………99. ขายปลาได้เงิน 45 บาท ขายผักได้เงิน 17 บาท ขายปลาได้มากกว่าผักกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………100. ขายปลาไป 87 ตัว ยังเหลือปลาอยูอีก 45 ตัว เดิมมีปลาทั้งหมดอยูกี่ตว ่ ่ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………101. มีมะม่วง 71 ผล ขายไป 45 ผล เหลือมะม่วงอยูกี่ผล ่ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………102. มีขนมถ้วย 73 ห่อ มีขนมครก 19 ห่อมีขนมทั้งหมดกี่ห่อ ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………103. มีไก่ 48 ตัว มีเป็ ด 92 ตัว มีไก่และเป็ ดกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………104. พี่เก็บส้มได้ 78 ผล น้องเก็บได้ 47 ผล พีและน้องเก็บส้มได้ท้ งหมดกี่ผล ่ ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………105. พี่เก็บส้มได้ 78 ผล น้องเก็บได้มากกว่า 47 ผล น้องเก็บส้มได้กี่ผล ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………106. หมวกใบละ 46 บาทให้ธนบัตรฉบับละ 100 บาทไปจะได้รับเงินทอนเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………107. สมุดฉีกเล่มหนึ่งมีกระดาษ 80 แผ่น ฉีกใช้ไป 17 แผ่นจะเหลือกระดาษกี่แผ่น ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………108. มีเงิน 72 บาท ซื้อดินสอสี 27 บาทจะเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………109. หลังจากซื้อขนมแล้ว 17 บาท ดารายังเหลือเงินอยู่ 18 บาท เดิมดารามีเงินเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………110. พ่อเลี้ยงปลานิล 78 ตัว ซึ่งน้อยกว่าปลาตะเพียนอยู่ 39 ตัว พ่อเลี้ยงปลาตะเพียนกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………111. มานีอ่านหนังสื อวันแรก 46 หน้าวันที่สองอ่านได้ 17 หน้ารวมสองวันอ่านได้กี่หน้า ประโยคสัญลักษณ์……………………………ตอบ……………………

×