ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1

43,434 views

Published on

6 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
43,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9,256
Actions
Shares
0
Downloads
1,487
Comments
6
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1

 1. 1. รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่ 1 1. กล่องทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกล่องหนึ่ง มีด้านแต่ละด้านยาว 8 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวเท่าใด 1. 48 ตารางเซนติเมตร 2. 64 ตารางเซนติเมตร 3. 384 ตารางเซนติเมตร 4. 512 ตารางเซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 2. ปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 6 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จะมีปริมาตรประมาณเท่าใด 1. 108 ลูกบาศก์นิ้ว 2. 187 ลูกบาศก์นิ้ว 3. 216 ลูกบาศก์นิ้ว 4. 432 ลูกบาศก์นิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 3. ทรงกระบอกอันหนึ่งมีรัศมีของฐานยาว 7 เซนติเมตร และส่วนสูง 10 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวเท่าใด 1. 308 ตารางเซนติเมตร 2. 341 ตารางเซนติเมตร 3. 748 ตารางเซนติเมตร 4. 836 ตารางเซนติเมตร
 2. 2. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 4. จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร 1. 228 ตารางนิ้ว 2. 236 ตารางนิ้ว 3. 244 ตารางนิ้ว 4. 264 ตารางนิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 5. ท่อนเหล็กกลวงทรงกระบอกยาว 10 เซนติเมตร เนื้อเหล็กหนา 2 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวด้านนอก 440 ตารางเซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวภายในเท่าไร กาหนด ( 7 22  ) 1. 7 2 300 ตารางเซนติเมตร 2. 7 2 314 ตารางเซนติเมตร 3. 7 2 324 ตารางเซนติเมตร 4. 7 2 334 ตารางเซนติเมตร 5 2  8 6 21 
 3. 3. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 6. จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร 1. 312 ตารางนิ้ว 2. 336 ตารางนิ้ว 3. 368 ตารางนิ้ว 4. 372 ตารางนิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 7. จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึม 1. 764 ลูกบาศก์นิ้ว 2. 776 ลูกบาศก์นิ้ว 3. 788 ลูกบาศก์นิ้ว 4. 862 ลูกบาศก์นิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 8 8 6 4  01  41  6 8 4  2 
 4. 4. 8. ต้องการดินน้ามันเพื่อปั้นเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ฐานมีความยาวด้านละ8 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร จะต้องใช้ดินน้ามันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 1. 280 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. 296 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3. 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. 320 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 9. ถังน้าทรงกระบอกรัศมี 0.5 เมตร สูง 2.1 เมตร มีน้าอยู่ในถัง 4 3 ของถัง คิดปริมาตรน้าประมาณเท่าไร 1. 0.09 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. 0.12ลูกบาศก์เซนติเมตร 3. 0.23 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. 0.36 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 10. พีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 4 เมตร และ 6 เมตร ถ้าพีระมิดสูง 10 เมตร พีระมิดนี้จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร 1. 40 ลูกบาศก์เมตร 2. 80 ลูกบาศก์เมตร 3. 120 ลูกบาศก์เมตร 4. 240 ลูกบาศก์เมตร
 5. 5. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 11. ท่อคอนกรีตทรงกระบอกมีรัศมีวงในยาว 13 นิ้ว รัศมีวงนอกยาว 15 นิ้ว ถ้าท่อนี้ยาว 63 นิ้ว จะมี ปริมาตรคอนกรีตเป็นเท่าใด 1. 198 ลูกบาศก์นิ้ว 2. 396 ลูกบาศก์นิ้ว 3. 11,088 ลูกบาศก์นิ้ว 4. 21,088 ลูกบาศก์นิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 12. เหล็กแผ่นหนึ่งยาว 110 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร นามาหลอมเป็นแท่ง เหล็กตันรูปกรวยซึ่งมีรัศมี 3 เซนติเมตร ได้ทั้งหมด 25 แท่ง เหล็กตันรูปกรวยนี้สูงเท่าใด 1. 10 เซนติเมตร 2. 12 เซนติเมตร 3. 14 เซนติเมตร 4. 16 เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 6. 6. 13. เอาลูกตุ้มเหล็กทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หย่อนลงในถังทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สูง 20 นิ้ว ซึ่งน้าเต็มพอดี อยากทราบว่ามีน้าเหลืออยู่ในถังเท่าใด 1. 36  ลูกบาศก์นิ้ว 2. 360 ลูกบาศก์นิ้ว 3. 464 ลูกบาศก์นิ้ว 4. 500 ลูกบาศก์นิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 14. ทรงกระบอกรูปหนึ่งและกรวยกลมรูปหนึ่งมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากัน ถ้ากรวยกลมสูง 21 เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงกี่เซนติเมตร 1. 4 เซนติเมตร 2. 5 เซนติเมตร 3. 6 เซนติเมตร 4. 7 เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้ หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 15. ถ้านาลูกตะกั่วทรงกลมตันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ไปหลอมเป็นทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะได้ทรงกระบอกที่มีความสูงกี่เซนติเมตร 1. 9 เซนติเมตร 2. 18 เซนติเมตร 3. 20 เซนติเมตร 4. 24 เซนติเมตร
 7. 7. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้ หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 16. หลอมโลหะทรงกลมตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว แล้วนามาหลอมเป็นกรวยตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง6 นิ้ว สูงเอียง 5 นิ้ว จะได้กรวยตันทั้งหมดกี่อัน 1. 75 อัน 2. 300 อัน 3. 375 อัน 4. 750 อัน สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้ หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 17. มีทรงกลมสองลูก ลูกที่หนึ่งมีรัศมีเป็นสองเท่าของรัศมีของลูกที่สอง ปริมาตรของทรงกลมลูกใหญ่เป็น กี่เท่าของปริมาตรของทรงกลมลูกเล็ก 1. 8 เท่า 2. 4 เท่า 3. 2 เท่า 4. 1 เท่า
 8. 8. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้ หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 18. ลูกบอลเมื่อสูบลมเต็ม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้20 เซนติเมตร ถ้าลูกบอลนี้ทาด้วยแผ่นหนังมี ความหนา 0.2 เซนติเมตร จะได้ปริมาตรของอากาศภายในลูกบอลประมาณเท่าใด 1. 3,860 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. 3,940 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3. 4,050 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. 4,080 ลูกบาศก์เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 19. กระดาษ 50 แผ่น มีความหนา 4 เซนติเมตร ถ้าต้องการบอกความหนาของกระดาษ 1 แผ่นควรเลือกใช้ หน่วยการวัดใดจึงจะเหมาะสม 1. มิลลิเมตร 2. เซนติเมตร 3. นิ้ว 4. ฟุต สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา (  ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 9. 9. 20. จันทร์แดงมีที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา จันทร์เขียว มีที่ดิน 1,800 ตารางวา ที่ดินของใครมีพื้นที่ มากกว่า และมากกว่ากันเท่าไร 1. จันทร์แดงมีที่ดินมากกว่า 30 ตารางวา 2. จันทร์แดงมีที่ดินมากกว่า 20 ตารางวา 3. จันทร์เขียวมีที่ดินมากกว่า 30 ตารางวา 4. จันทร์เขียวมีที่ดินมากกว่า 20 ตารางวา สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 21. ใส่น้าลงในอ่างน้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 25 ซม. ยาว 50 ซม. และสูง 38 ซม. ถ้าระดับน้าต่ากว่าขอบบน ของอ่างอยู่ 8 ซม. จงหาว่ามีน้าอยู่ในอ่างดังกล่าวกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 1. 19,500 ลบ.ซม. 2. 24,500 ลบ.ซม. 3. 37,500 ลบ.ซม. 4. 47,500 ลบ.ซม. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 22. จงหาค่า d ที่ทาให้ปริมาตรของรูปทรงต่อไปนี้มีค่าเท่ากับ 990 ลบ.ซม. 1. 8 เซนติเมตร 2. 6 เซนติเมตร 3. 4 เซนติเมตร 4. 2 เซนติเมตร
 10. 10. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 23. จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา 1. 2.25 ตารางเซนติเมตร 2. 3 ตารางเซนติเมตร 3. 6.25 ตารางเซนติเมตร 4. 9 ตารางเซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 24. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้าน AB ขนานกับ CD และห่างกัน 8 หน่วย จุด P และจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางของ ด้าน AD และ BC ตามลาดับ ถ้ารูปสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่ 40 ตารางหน่วย แล้วจุด P และจุด Q จะห่างกันกี่ หน่วย 1. 3 หน่วย 2. 4 หน่วย 3. 5 หน่วย 4. 6 หน่วย สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 11. 11. 25. ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 22 เมตร กว้าง 8 เมตร ลึก 1.5 เมตร ถ้าค่าจ้างขุดดินราคาลูกบาศก์ เมตรละ 12 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร 1. 2,864 บาท 2. 3,168 บาท 3. 3,180 บาท 4. 3,246 บาท สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 26. อ่างเก็บน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ก้นอ่าง 96 ตารางเมตร บ่อลึก 2 เมตร ถ้าอ่างเก็บน้ามีน้าอยู่144 ลูกบาศก์เมตร แล้วระดับน้าอยู่ต่ากว่าขอบบนของ อ่างเก็บน้ากี่เซนติเมตร 1. 48 เซนติเมตร 2. 50 เซนติเมตร 3. 56 เซนติเมตร 4. 60 เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 27.ถังน้าทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 4 เมตร สูง 7 เมตร ถ้าใส่น้าลงไป 176 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้าสูงกี่เมตร 1. 3 เมตร 2. 3.5 เมตร 3. 4 เมตร 4. 4.5 เมตร
 12. 12. สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 28. พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีด้านแต่ละด้านยาว10 นิ้ว สันยาว 13 นิ้วข้อใด ไม่ ถูกต้อง 1. สูงเอียง 12 นิ้ว 2. พื้นที่ผิวข้าง 360 ตารางนิ้ว 3. พื้นที่ฐาน 3130 ตารางนิ้ว 4. สูงตรง 8 นิ้ว สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 29. กรวยกลมที่มีปริมาตร 352 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะมีความสูงเท่าไร กาหนด 7 22  1. 21 เซนติเมตร 2. 22 เซนติเมตร 3. 23 เซนติเมตร 4. 24 เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 13. 13. 30. ทรงกระบอกรูปหนึ่งและกรวยกลมรูปหนึ่งมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากันถ้ากรวยกลมสูง21 เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงกี่เซนติเมตร 1. 4 เซนติเมตร 2. 5 เซนติเมตร 3. 6 เซนติเมตร 4. 7 เซนติเมตร สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 31. จงหาพื้นที่บนหน้าที่มองไม่เห็น ของรูปทรงเรขาคณิตข้างล่างนี้ รวมกันได้ กี่ตารางหน่วย 1. 582 ตารางหน่วย 2. 682 ตารางหน่วย 3. 762 ตารางหน่วย 4. 772 ตารางหน่วย สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 14. 14. 32.โหลแก้วทรงกระบอกใบหนึ่งสูงเป็น 2 เท่าของทรงกระบอกอีกใบหนึ่ง และอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลาง ของทรงกระบอกใบสูงต่อใบเตี้ยเป็น 43: ถ้าทรงกระบอกใบที่สูงกว่ามีความจุ 36 ลิตร แม่ค้านาน้าแครอทใส่ ในโหลแก้วทั้งสองจนเต็ม แล้วขายน้าแครอทแก้วละ12 บาท ถ้าแก้วมีปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อขายน้าแครอทหมดจะได้เงินกี่บาท 1. 2,640 บาท 2. 2,648 บาท 3. 2,928 บาท 4. 3,264 บาท สาระที่ ๒ การวัด มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 33. พีระมิดฐานจัตุรัสยาวด้านละ 7 เซนติเมตร สูง 3.2 เซนติเมตร และกรวยกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน ยาวเท่ากับความยาวฐานของพีระมิด และสูงเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. พื้นที่ฐานของพีระมิดมากกว่าพื้นฐานของกรวยเท่ากับ10.5 ตารางเซนติเมตร 2. พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเป็น 77 ตารางเซนติเมตร ทรงกรวยกลมเป็น 60.5 ตารางเซนติเมตร 3. ปริมาตรส่วนที่ออก เท่ากับ 10.5 2ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. ถูกต้องทั้ง 3 ข้อ สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 34. ข้อใดมีปริมาตรมากที่สุด 1. ลูกบาศก์ที่มีด้านยาวด้านละ 7 เซนติเมตร 2. ทรงกระบอกที่มีเส้นศูนย์กลางฐาน 7 เซนติเมตร และสูง 7 เซนติเมตร 3. กรวยกรมที่มีรัศมีฐาน 5 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร 4. กรวยกรมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.2 เซนติเมตร
 15. 15. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 35. ท่อลาน้าท่อนหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 เมตร หนา 1 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร ข้อใดถูกต้อง 1. พื้นที่ท่อข้างภายนอกต่างกับพื้นที่ผิวข้างภายใน0.6 ตารางเซนติเมตร 2. ปริมาตรภายในท่อ 8.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3. ปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทาท่อ 6.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. พื้นที่ผิวข้างรอบนอกทางท่อน้านี้เท่ากับ 32.5 ตารางเมตร สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 36.จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือข้อใด 1. aba 2 ตารางหน่วย 2. aba 22  ตารางหน่วย 3. aba 24 2  ตารางหน่วย 4. aba 44 2  ตารางหน่วย a b
 16. 16. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 37. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปริซึม 1. เป็นรูปเรขาคณิตที่มีจานวนหน้าเท่ากับจานวนเหลี่ยมของฐาน 2. ฐานของปริซึมเป็นวงกลม 3. ฐานของปริซึมอยู่ในระนาบที่ขนานกัน 4. ฐานของปริซึมเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 38. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพีระมิด 1. พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสันยาวเท่ากันทุกเส้น 2. หน้าของพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยม 3. จานวนหน้าของพีระมิดจะเท่ากับจานวนด้านของฐานเสมอ 4. ส่วนสูงของพีระมิดตรงจะตั้งฉากกับจุดซึ่งอยู่ห่างจากระยะจุดยอดของฐานเท่ากันทุกจุด สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 39. ข้อใดเป็นสูตรการหาพื้นที่ผิวของปริซึม 1. (2 พื้นที่ฐาน) + (พื้นที่ด้านข้างทั้งหมด) 2. (พื้นที่ฐาน) + (พื้นที่ด้านข้างทั้งหมด) 3. พื้นที่ฐาน ความสูง 4. พื้นที่ฐาน พื้นที่ด้านข้างทั้งหมด
 17. 17. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 40. ข้อใดเป็นสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก 1. 2π𝑟ℎ + 2𝜋𝑟 2. 2π𝑟ℎ 3. 𝜋2 ℎ + 2𝜋𝑟 4. 2π𝑟(ℎ + 𝑟) สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 41. กราฟของสมการ 2y + 5x = 10 คือข้อใดต่อไปนี้ 1. 2.
 18. 18. 3. 4. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 42. จุดตัดของกราฟของสมการ 3y = 2x – 6 และ 2x + y = 8 อยู่ในจตุภาคใด 1 . จตุภาคที่ 1 2. จตุภาคที่ 2 3. จตุภาคที่ 3 4. จตุภาคที่ 4 สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 19. 19. 43. กราฟของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 1. y = 2 1 x + 3 , y = 2x + 3 2. y = 3x – 5 , y = 3x + 5 3. x = –3 , y = 6 4. y = 3x , y = 1 สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ (  ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 44. กราฟของสมการในข้อใดขนานกับกราฟเส้นตรง 6yx3  1. 4y2x6  2. 5yx3  3. 12y2x6  4. 15y4x9  สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 20. 20. 45. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะกราฟของสมการ 01x3y2  1. เป็นเส้นตรงที่ตัดทั้งแกน X และแกน Y 2. ความชันเท่ากับ 2 3  3. เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด  53, 4. มีคาตอบมากกว่า 1 ข้อ สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 46. คู่อันดับในข้อใดที่ ไม่ อยู่บนกราฟของสมการ 06y3x2  1.  43, 2.  20, 3.  26  , 4.  49, สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก
 21. 21. 47. กราฟของสมการ 6y4x2  ไม่ ผ่านจุดใด 1.  03, 2.  11 , 3.        2 1 4, 4.        4 5 2 1 , สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 48. ถ้ากราฟของสมการเส้นตรง 0k2y4x3  ผ่านจุด  12, แล้วเส้นตรงจะตัด แกน X ที่จุดใด 1.       0, 3 10 2.        0, 3 10 3.        0, 3 2 4.       0, 3 2
 22. 22. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 49. กราฟของสมการในข้อใดที่ขนานกับแกน X และผ่านจุด  43 , 1. 03y  2. 03y  3. 04y  4. 04y  สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 50. สมการในข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 1. 1xy  2. 2 1  y x 3. 013  yx 4. y x 2 3
 23. 23. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 51. กราฟของสมการ 1x2y  ตัดแกน Y ที่จุดใด 1.       0, 2 1 2.       0, 2 1 3.  1,0 4.  1,0  สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 52. กาหนดให้ baxy  เมื่อ 0a  และ 0b  กราฟของเส้นตรงจะมีลักษณะตรงกับข้อใด 1. ขนานกับแกน X 2. ขนานกับแกน Y 3. ทามุมแหลมกับแกน X 4. ทามุมป้านกับแกน X
 24. 24. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 53. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 1. กราฟของสมการ y = ax + b เมื่อ a > 0 และ b > 0 เป็นเส้นตรงที่ทามุมแหลมกับแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 2. กราฟของสมการ y = ax + b ขนานกันเมื่อความชัน a มีค่าเท่ากัน 3. กราฟของสมการ y = ax + b ตั้งฉากกันเมื่อผลคูณของความชัน a มีค่าเท่ากับ -1 4. กราฟของสมการ y = ax + b ผ่านจุดกาเนิดเมื่อ a และ b มีค่าเท่ากับศูนย์ สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๔ อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 54.ระบบสมการในข้อใด ไม่ มีคาตอบ 1. 12y4x3  , 12y4x3  2. 1yx2  , 1yx2  3. 9y7x  , 9y7x  4. 4y2x3  , 8y4x6 
 25. 25. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 55.คาตอบของระบบสมการ 04y9x7  กับ 4y3x  ตรงกับข้อใด 1.        3 2 2, 2.  22, 3.       3 8 4, 4.  04, สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 56.คาตอบของระบบสมการ 5yx2  และ 11y2x3  ตรงกับข้อใด 1.  34, 2.  55, 3.  71  , 4.  76,
 26. 26. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 57.ให้  ba, เป็นคาตอบของระบบสมการ 09 5 3  yx และ 4 2 1 3 1  yx ค่าของ ba 92  ตรงกับข้อใด 1. 56 2. 16 3. 52 4. 54 สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 58.ถ้า  nm, เป็นคาตอบของระบบสมการ 01185  yx กับ     0112413  yx แล้วค่าของ nm 42  ตรงกับข้อใด 1. 12 2. 2 3. 1 4. 12
 27. 27. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 59.จานวนสองหลักจานวนหนึ่ง เลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่6 และผลบวกของจานวนนี้ กับจานวนที่สลับหลักกับจานวนเดิมเป็น132 ถ้าให้ x แทนเลขโดดในหลักหน่วย สมการในข้อใดแทนโจทย์ ปัญหานี้ 1. 132124 x 2. 1326622 x 3. 1321222 x 4. 1321213 x สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 60.เมื่อ 6 ปีที่แล้ว บิดามีอายุเป็น 3 เท่าของอายุบุตร ถ้าในอีก 8 ปีข้างหน้า บิดา มีอายุเป็น 2 เท่าของอายุบุตร ปัจจุบันบิดามีอายุกี่ปี 1. 42 ปี 2. 44 ปี 3. 46 ปี 4. 48 ปี
 28. 28. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 61. ระบบสมการในข้อใดมีคาตอบของสมการมากมายไม่จากัด 1. 15y3x35yx  , 2. 10x4y25yx2  , 3. 20y12x285y3x7  , 4. 6y4x103y2x5  , สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 62. ระบบสมการในข้อใดไม่มีคาตอบ 1. 12y4x66y2x3  , 2. 4yx2yx  , 3. 12yx39yx3  , 4. 14y6x47y3x2  ,
 29. 29. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 63. คาตอบของระบบสมการ 1556  yx และ 12  yx ตรงกับข้อใด 1.        6, 2 5 2.        6, 2 5 3.       6, 2 7 4.  9,5 สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 64. กาหนดให้  ba, เป็นคาตอบของระบบสมการ 1672  yx และ 02  yx ค่าของ ab กับข้อใด 1. 2 2. 1 3. 1 4. 2
 30. 30. สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 65. กาหนดให้  ts, เป็นคาตอบของระบบสมการ 7.04.03.0  yx และ 02.15.06.0  yx แล้วค่าของ ts 59  ตรงกับข้อใด 1. 12 2. 7 3. 13 4. 17 สาระที่ ๔ พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สม ผลของคาตอบ ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 66. TSD  MON ถ้า MN = 6 , ON = 4 และ DT = 9 จะได้SD ยาวเท่าไร 1. 4 2. 6 3. 8 4. 9
 31. 31. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 67. จากรูป กาหนดให้ DEBC// 42AB , เซนติเมตร 30BD , เซนติเมตร และ 49AC  เซนติเมตร ความยาวของด้าน CE ตรงกับข้อใด 1. 35 เซนติเมตร 2. 37 เซนติเมตร 3. 39 เซนติเมตร 4. 40 เซนติเมตร สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 68. จากรูป กาหนดให้ AED ~ ACB , 6AD  เมตร, 3DB  เมตร และ 12CB  เมตร จงหาความยาว ของ DE 1. 7 เมตร 2. 8 เมตร 3. 9 เมตร 4. 10 เมตร 49 ซม. 30 ซม. 42 ซม. ED CB A B C D A E 6 ม. 12 ม. 3 ม.
 32. 32. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ () วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 69. จากรูป กาหนดให้ CDAB// 1aAB , 1AO , aOD , และ 4aCD  ความยาวของด้าน AB ตรงกับข้อใด 1. 2 2. 3 3. 5 4. 6 สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 70. จากรูป กาหนดให้ ABC ~ DEF FDAB//, EFBC//, EDAC//, 25EF , เซนติเมตร 15BC , เซนติเมตร และ 12BA  เซนติเมตร ความยาวของด้าน DE ตรงกับข้อใด 1. 17 เซนติเมตร 2. 18 เซนติเมตร 3. 19 เซนติเมตร 4. 20 เซนติเมตร C a+4 a+1 1 aO D BA 15 ซม. 12 ซม. 25 ซม. FE D CB A
 33. 33. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 71. จากรูป กาหนดให้ BCADEA ˆˆ  17AE , เซนติเมตร 021ED .,  เซนติเมตร และ 255BC . เซนติเมตร ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใด 1. 8.25 เซนติเมตร 2. 8.50 เซนติเมตร 3. 8.75 เซนติเมตร 4. 9.00 เซนติเมตร สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 72. จากรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย 1. 325 ตารางหน่วย 2. 348 ตารางหน่วย 3. 364 ตารางหน่วย 4. 375 ตารางหน่วย E D C B A 1.7 ซม. 1.02 ซม. 20 15 10 O D C BA
 34. 34. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 73 บันไดยาว 8 เมตร พาดอยู่กับกาแพงสูง 4 เมตร ช่างทาสีเดินขึ้นบันไดไปได้6 เมตร ช่างทาสีอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร 1. 1 เมตร 2. 2 เมตร 3. 3 เมตร 4. 4 เมตร สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 74. พระปฐมเจดีย์ใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมมีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก62 เมตร และ เจดีย์จาลองสูง 8 เมตร มีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 16 เมตร องค์พระปฐมเจดีย์ ใหญ่สูงกี่เมตร 1. 30 เมตร 2. 31 เมตร 3. 32 เมตร 4. 33 เมตร
 35. 35. สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ระดับการวัด ( ) ความรู้ความจา ( ) ความเข้าใจ ( ) การนาไปใช้ ( ) วิเคราะห์ ( ) สังเคราะห์ ( ) ประเมินค่า ระดับความยาก ( ) ง่าย ( ) ปานกลาง ( ) ยาก 75. นิพนธ์ยืนห่างจากเสาธง 16 เมตร มองเห็นยอดเสาธงที่อยู่ในแนวระดับเดียวกับ ยอดตึก ถ้าตึกสูง 96 เมตร และเสาธงสูง 32 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาธงกับตึกเป็น เท่าไร 1. 30 เมตร 2. 32 เมตร 3. 34 เมตร 4. 48 เมตร สาระที่ ๓ เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวà

×