แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

on

 • 22,380 views

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฉันรักฤดูหนาว ...

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฉันรักฤดูหนาว เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กรู้ถึงฤดูหนาว

Statistics

Views

Total Views
22,380
Views on SlideShare
22,375
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
119
Comments
1

1 Embed 5

http://krutitirut.wordpress.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย Document Transcript

 • แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฉันรักฤดูหนาว เวลาสอน 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 / 2 ปีการศึกษา 2556 จัดทาโดย นางฐิติรัตน์ หอมเนียม พนักงานราชการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ้
 • แผนการจัดประสบการณ์ 1. ชื่อหน่วย ฤดูหนาวแสนสนุก เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ชั้น อนุบาลปีที่ 1/2 2. สาระสาคัญ ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น มีหมอกลงในตอนเช้าและมีน้าค้างมากในตอนกลางคืนและ ตอนเช้า ดังนั้นเราควรดูแลร่างกายให้อบอุ่น โดยการสวมเสื้อผ้าที่หนา ๆ หรือผิงไฟ รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ และออกก้าลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
 • 3. ระดมความคิดจากครูและเด็ก สวมหมวกตอนเช้า มีน้าค้างตอนเช้าและกลางคืน ห่มผ้าเวลานอน สวมเสื้อผ้าหนาๆ มีหมอกในตอนเช้า สิ่งที่เด็กรู้ แล้ว อากาศหนาวเย็น ฉันรักฤดู หนาว สิ่งที่เด็ก ต้องการรู้ สิ่งที่เด็ก ควรรู้ ประโยชน์ของฤดูหนาว ออกก้าลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ความส้าคัญของฤดูหนาว รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ฤดูหนาวจะยาวนานแค่ไหน ควรรักษาสุขภาพให้มากขึ้น
 • สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องการรู้ - สวมเสื้อผ้าหนาๆ - ประโยชน์ของฤดูหนาว - ห่มผ้าเวลานอน - ความส้าคัขของฤดูหนาว - สวมหมวกตอนเช้า - ฤดูหนาวจะยาวนานแค่ไหน - มีน้าค้างตอนเช้าและกลางคืน - มีหมอกในตอนเช้า - อากาศหนาวเย็น สิ่งที่เด็กควรรู้ - ออกก้าลังกายเพื่อให้ร่างกาย อบอุ่น - รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ - ควรรักษาสุขภาพให้มากขึ้น
 • 4. ลักษณะการบูรณาการ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมเกม การศึกษา 1. 2. 3. 4. 5. เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมต่อภาพโดมิโน เกมศึกษารายละเอียดภาพ เกมตารางความสัมพันธ์ 1. เคลื่อนไหวตามบทเพลง 2. เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 3. เคลื่อนไหวตามผู้นา-ผู้ตาม 4. เคลื่อนไหวตามคาสั่ง 5. เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ ฉันรักฤดูหนาว กิจกรรมกลางแจ้ง (วันที่ 1-5) เด็กได้เล่นบ่อทราย เล่นน้า บ้านตุ๊กตา บล็อกกลาง เครื่องเล่น สนาม เกมการละเล่น พื้นบ้านและเกม ต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ (วันที่ 1-5) เด็กได้เลือกทากิจกรรม วาดภาพ ระบายสี เล่นกับสีน้า พิมพ์ภาพ ปั้น พับ ฉีก ตัดปะกระดาษ และ การประดิษฐ์เศษวัสดุ กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี (วันที่ 1-5) กิจกรรม เสริมประสบการณ์ 1. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 2. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 3. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 4. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 5. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ เด็กได้เลือกเล่นตามมุมดังนี้ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้าน มุมร้านค้าและ มุมดนตรี ตามความสนใจ ของเด็ก
 • 5. พัฒนา 4 ด้าน 5.1 พัฒนาด้านร่างกาย 1. ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น (มาตรฐานที่ 1 / 2 ) 1. 2. 3. 4. 5. 5.2 พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) สนใจและมีความสุขในการชม/เล่น/ออกก้าลังกาย (มาตรฐานที่ 5 / 3) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) แบ่งปันและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่น (มาตรฐานที่ 4 / 3 ) มีความมั่นใจในตนเอง (มาตรฐานที่ 3 / 2 ) 5.3 พัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. เล่นร่วมกับเด็กอื่นได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1) 2. สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (มาตรฐานที่ 7 / 1 ) 3. ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน (มาตรฐานที่ 8 / 2 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.4 พัฒนาด้านสติปัญญาและทักษะทางภาษา ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจได้นานขึ้นอย่างมีความสุข (มาตรฐานที่ 12 / 1 ) สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) แสวงหาค้าตอบ/ข้อสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ (มาตรฐานที่ 12 / 2 ) พยายามแก้ปัขหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค้าชี้แนะ (มาตรฐานที่ 10 / 2 ) จ้าแนกและเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้ 4-5 อย่าง (มาตรฐานที่ 10 / 1 ) จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้ 3 ลักษณะ (มาตรฐานที่ 10/1)