แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

115,150 views
113,623 views

Published on

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฉันรักฤดูหนาว เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กรู้ถึงฤดูหนาว

10 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
115,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
635
Comments
10
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

  1. 1. แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฉันรักฤดูหนาว เวลาสอน 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 / 2 ปีการศึกษา 2556 จัดทาโดย นางฐิติรัตน์ หอมเนียม พนักงานราชการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ้
  2. 2. แผนการจัดประสบการณ์ 1. ชื่อหน่วย ฤดูหนาวแสนสนุก เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ชั้น อนุบาลปีที่ 1/2 2. สาระสาคัญ ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น มีหมอกลงในตอนเช้าและมีน้าค้างมากในตอนกลางคืนและ ตอนเช้า ดังนั้นเราควรดูแลร่างกายให้อบอุ่น โดยการสวมเสื้อผ้าที่หนา ๆ หรือผิงไฟ รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ และออกก้าลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
  3. 3. 3. ระดมความคิดจากครูและเด็ก สวมหมวกตอนเช้า มีน้าค้างตอนเช้าและกลางคืน ห่มผ้าเวลานอน สวมเสื้อผ้าหนาๆ มีหมอกในตอนเช้า สิ่งที่เด็กรู้ แล้ว อากาศหนาวเย็น ฉันรักฤดู หนาว สิ่งที่เด็ก ต้องการรู้ สิ่งที่เด็ก ควรรู้ ประโยชน์ของฤดูหนาว ออกก้าลังกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ความส้าคัญของฤดูหนาว รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ฤดูหนาวจะยาวนานแค่ไหน ควรรักษาสุขภาพให้มากขึ้น
  4. 4. สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องการรู้ - สวมเสื้อผ้าหนาๆ - ประโยชน์ของฤดูหนาว - ห่มผ้าเวลานอน - ความส้าคัขของฤดูหนาว - สวมหมวกตอนเช้า - ฤดูหนาวจะยาวนานแค่ไหน - มีน้าค้างตอนเช้าและกลางคืน - มีหมอกในตอนเช้า - อากาศหนาวเย็น สิ่งที่เด็กควรรู้ - ออกก้าลังกายเพื่อให้ร่างกาย อบอุ่น - รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ - ควรรักษาสุขภาพให้มากขึ้น
  5. 5. 4. ลักษณะการบูรณาการ กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมเกม การศึกษา 1. 2. 3. 4. 5. เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมต่อภาพโดมิโน เกมศึกษารายละเอียดภาพ เกมตารางความสัมพันธ์ 1. เคลื่อนไหวตามบทเพลง 2. เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 3. เคลื่อนไหวตามผู้นา-ผู้ตาม 4. เคลื่อนไหวตามคาสั่ง 5. เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ ฉันรักฤดูหนาว กิจกรรมกลางแจ้ง (วันที่ 1-5) เด็กได้เล่นบ่อทราย เล่นน้า บ้านตุ๊กตา บล็อกกลาง เครื่องเล่น สนาม เกมการละเล่น พื้นบ้านและเกม ต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ (วันที่ 1-5) เด็กได้เลือกทากิจกรรม วาดภาพ ระบายสี เล่นกับสีน้า พิมพ์ภาพ ปั้น พับ ฉีก ตัดปะกระดาษ และ การประดิษฐ์เศษวัสดุ กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี (วันที่ 1-5) กิจกรรม เสริมประสบการณ์ 1. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 2. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 3. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 4. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 5. สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ เด็กได้เลือกเล่นตามมุมดังนี้ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้าน มุมร้านค้าและ มุมดนตรี ตามความสนใจ ของเด็ก
  6. 6. 5. พัฒนา 4 ด้าน 5.1 พัฒนาด้านร่างกาย 1. ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น (มาตรฐานที่ 1 / 2 ) 1. 2. 3. 4. 5. 5.2 พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) สนใจและมีความสุขในการชม/เล่น/ออกก้าลังกาย (มาตรฐานที่ 5 / 3) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) แบ่งปันและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่น (มาตรฐานที่ 4 / 3 ) มีความมั่นใจในตนเอง (มาตรฐานที่ 3 / 2 ) 5.3 พัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. เล่นร่วมกับเด็กอื่นได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1) 2. สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (มาตรฐานที่ 7 / 1 ) 3. ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน (มาตรฐานที่ 8 / 2 ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.4 พัฒนาด้านสติปัญญาและทักษะทางภาษา ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจได้นานขึ้นอย่างมีความสุข (มาตรฐานที่ 12 / 1 ) สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) แสวงหาค้าตอบ/ข้อสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ (มาตรฐานที่ 12 / 2 ) พยายามแก้ปัขหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค้าชี้แนะ (มาตรฐานที่ 10 / 2 ) จ้าแนกและเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้ 4-5 อย่าง (มาตรฐานที่ 10 / 1 ) จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ได้ 3 ลักษณะ (มาตรฐานที่ 10/1)

×