กำหนดการสอน อ.2

3,095
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,095
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการสอน อ.2

  1. 1. กําหนดหน่ วยการจัดประสบการณ์ 2/2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดพวงนิมิตตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ ว ประถมศึกษาสระแก้ ว เขต 1
  2. 2. คุ 5 ปีพัฒนาการด้ านร่ างกาย     การปฏิบติตนตามสุขอนามัย ั   การเขียนภาพและการเล่นกับสี   นส่วนพัฒนาการด้ านอารมณ์ – จิตใจ    การเล่นอิสระ  การเล่นรายบุคคล  การเล่นเป็ นกลุ่ม  การเล่นในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน  การแสดงปฏิกริ ยาโต้ตอบเสี ยงดนตรี   การร้องเพลง  การปฏิบติกิจวัตรประจําวันของตนเอง ั   การวางแผน ตัดสิ นใจเลือก และลงมือปฏิบติ ั  การแก้ปัญหาในการเล่น   
  3. 3. พัฒนากานด้ านสติปัญญาและพัฒนาการด้ านภาษา   การเลียนแบบการกระทําและเสี ยงต่างๆ    การเรี ยนรู ้และ   การแสดงความรู ้สึกด้วยคําพูด  บ    ขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์  หนังสื อนิทาน  การจับคู่ การจํานก และการจัดกลุ่ม  การเปรี ยบเทียบ เช่น ยาว / / เรี ยบ ฯลฯ  การเรี ยงลําดับ     การสื บค้นข้อมูล 
  4. 4. 2/2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สอนโดย โดย คุณครู ฐิติรัตน์ หอมเนียมสัปดาห์ วัน / เดือน / ปี สาระการเรียนรู้ หน่ วยการจัดประสบการณ์ หมายเหตุ 1 16-18 พ.ค. 2555 ปฐมนิเทศ แผนการสอน 2 21-25 พ.ค. 2555 โรงเรี ยนของเรา 3 28 -1 มิ.ย. 2555 สี สนสดใส ั ได้ตามความ 4 5-8 มิ.ย. 2555 ยุงตัวร้าย เหมาะสม 5 11-15 มิ.ย. 2555 อาหารดีมีประโยชน์ 6 18-22 มิ.ย. 2555 บ้านแสนสุข 7 25-29 มิ.ย. 2555 8 2-6 ก.ค. 2555 ไม้ดอกไม้ประดับ 9 9-13 ก.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 10 16-20 ก.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สัตว์น่ารัก 11 23-27 ก.ค. 2555 อยูดีมีสุข ่ 12 30-1 ส.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา 13 6-10 ส.ค. 2555 พระคุณแม่ 14 14-17 ส.ค. 2555 วิทยาศาสตร์น่ารู ้ 15 20-24 ส.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ผลไม้น่ารับประทาน 16 27-31 ส.ค. 2555 คณิ ตคิดสนุก 17 3-7 ก.ย. 2555 18 10-14 ก.ย. 2555 คมนาคม 19 17-21 ก.ย. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ฝนจ๋ า 20 24-28 ก.ย. 2555 รอบตัวเด็ก ผักสดสะอาด 21 1-5 ต.ค. 2555 ข้าวมหัศจรรย์ 22 1-9 พ.ย. 2555 ข้าวมหัศจรรย์ 23 12-16 พ.ย. 2555 วันลอยกระทง 24 19-23 พ.ย. 2555 คณิ ตคิดสนุก 25 26-30 พ.ย. 2555 จังหวัดของเรา 26 3-7 ธ.ค. 2555 พระคุณพ่อ 27 10-14 ธ.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อากาศ 28 17-21 ธ.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ดิน หิ น ทราย 29 24-28 ธ.ค. 2555 30 2-4 ม.ค. 2555
  5. 5. 2/2 ปี การศึกษา 2555 1 สอนโดย คุณครูฐิติรัตน์ หอมเนียมสัปดาห์ วัน / เดือน / ปี สาระการเรียนรู้ หน่ วยการจัดประสบการณ์ หมายเหตุ 31 7-11 ม.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ฤดูหนาวแสนสนุก 32 14-18 ม.ค. 2555 วันเด็ก / วันครู 33 21-25 ม.ค. 2555 คมนาคม 34 28-1 ก.พ. 2555 กลางวันกลางคืน 35 4-8 ก.พ. 2555 ธรรมชาติรอบตัว สัตว์ 36 11-15 ก.พ. 2555 จังหวัดของเรา 37 18-22 ก.พ. 2555 38 25-1 มี.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัว อากาศ 39 4-8 มี.ค. 2555 ฤดูร้อนแสนสนุก 40 11-15 มี.ค. 2555 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก วันสงกรานต์

×