เรื่อง รังสีแกมมา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เรื่อง รังสีแกมมา

on

 • 8,110 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,110
Views on SlideShare
7,337
Embed Views
773

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

3 Embeds 773

http://somporndb.wordpress.com 767
https://somporndb.wordpress.com 5
http://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

เรื่อง รังสีแกมมา เรื่อง รังสีแกมมา Presentation Transcript

 • รังสีแกมมา จัดทำโดย นำยธงชัย คองโปงเกตุ เลขที่ 3นำงสำววำรุณี วำนทุม เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1
 • ความหมาย• รังสีแกมมำ (อังกฤษ: gamma ray) คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด หนึง ที่มีช่วงความยาวคลื่นสั้นกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray) ที่มีความยาว ่ คลื่นอยู่ในช่วง 10-13 ถึง 10-17 หรือก็คือคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10-13 นั่นเอง การทีความยาวคลื่นสั้นนั้น ย่อมหมายถึงความถีที่สูง และ ่ ่ พลังงานที่สงตามไปด้วย ดังนันรังสีแกมมาถือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ู ้ มีพลังงานสูงที่สุดในบรรดาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่เหลือ ทั้งหมด
 • การค้นพบ• การค้นพบรังสีแกมมา โดย พอล วิลลาร์ด (Paul Villard) นักฟิสิกส์ ฝรั่งเศส พอล วิลลาร์ด ค้นพบรังสีแกมมาจากการศึกษา กัมมันตภาพรังสีที่ออกมาจากยูเรเนียม ซึงถูกค้นพบมาก่อนแล้วว่า ่ บางส่วนจะเบนไปทางหนึ่ง เมื่อผ่านสนามแม่เหล็กบางส่วนจะเบนไปอีก ทางหนึ่ง กัมมันตภาพรังสีทั้งสองประเภทนี้ คือ รังสีแอลฟา และรังสี บีตา
 • แสดงการสลายตัวของสารแล้วให้รังสีแกมมา
 • การแผ่รังสีแกมมา• การแผ่รังสีแกมมา นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟาหรือ รังสีบีตาแล้ว มักทาให้นิวเคลียสที่เกิดใหม่มีพลังงานสูงกว่าปกติ จึง ปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปรังสีแกมมาซึ่งไม่มประจุและมวล ี ดังนั้นการแผ่รังสีแกมมาจึงไม่ทาให้ทงเลขอะตอมและเลขมวล ั้ เปลี่ยนแปลงไปเลย
 • การประยุกต์ใช้งาน• เทคโนโลยีพนธุกรรม (Genetic Technology) ั• กล้องโทรทัศน์รังสีแกมมำ• กำรถนอมอำหำร• กำรใช้รังสีแกมมำในทำงกำรแพทย์
 • การใช้รังสีแกมมาในทางการแพทย์• การใช้รังสีแกมมาในทางการแพทย์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ• 1) การรักษาโรคมะเร็งหรือเนื้องอก 2) การตรวจและวินิจฉัยโรค 3) การปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์