เรื่อง การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

5,966 views
5,890 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,282
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่อง การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 1. 1. นางสาวระพีพรรณ บุญมาก เลขที่ 23 นายยุทธชัย ตันตะวาโย เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีท6/1 ี่ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต26
 2. 2. อาจารย์สมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสยนวการนุสรณ์ ั อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามสานักงานเขตพื้นทีการศึกษามหาสารคามเขต26 ่
 3. 3. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์จัดทาขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศให้มากขึนทางผู้จัดทาหวังเป็น ้อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 4. 4. เมื่อต่อแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับสายอากาศที่อยู่ในแนวดิ่ง ประจุไฟฟ้าในสายอากาศจะเคลื่อนที่กลับไปมาด้วยความเร่งในแนวดิ่งและเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งจะแผ่รังสี จึงทาให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายออกมาจากสายอากาศทุกทิศทางยกเว้นทิศที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับสายอากาศการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศตั้งฉากกับสายอากาศ
 5. 5. เมื่อเวลา แท่งโลหะล่างได้รับประจุไฟฟ้าบวกมากที่สุดส่วนแท่งโลหะบนได้รับประจุไฟฟ้าลบมากที่สุดทาให้เกิดสนามไฟฟ้า ซึ่งมีค่ามากทีสุดและมีทิศพุงขึ้นที่จุด P ่ ่(สนามไฟฟ้าแทนด้วยเวกเตอร์ และใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศร) เมื่อเวลาผ่านไป สนามไฟฟ้าจะลดลงทาให้สนามไฟฟ้าที่เกิดใกล้สายอากาศก็มีค่าลดลงด้วย ในขณะเดียวกัน สนามไฟฟ้าที่มค่ามากที่สด ณ เวลา จะ ี ุเคลื่อนที่จากสายอากาศด้วยความเร็ว เท่ากับความเร็วแสงและเมื่อประจุไฟฟ้าเป็นกลาง ณ เวลา
 6. 6. สายอากาศ อุปกรณ์สาหรับรับและส่งคลื่นความถี่วิทยุทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และในทางกลับกัน ก็เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นกันสายอากาศมีหลายขนาดและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น สายอากาศสาหรับเครืองรับโทรทัศน์ในบ้าน ่ส่วนใหญ่เป็นสายอากาศชนิด ยากิ-อุดะ มักติดตั้งไว้บนหลังคา ทาด้วยอะลูมิเนียม
 7. 7. คาว่าสายอากาศ เป็นศัพท์เฉพาะด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บัญญัติขึ้นจากคาศัพท์ในภาษาอังกฤษ"antenna" หรือ "aerial" ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อาจเขียนอักษรย่อ Ant. อย่างไรก็ตาม บุคคลทัวไปนิยม ่เรียกว่า เสาอากาศ อาจจะเป็นเพราะเดิมใช้เสาสูงๆสาหรับติดตั้งสายอากาศนันเอง ่
 8. 8. http://www.obeclms.com/lesson/17_ElectromagneticWave/content2.htmlhttp://www.rmutphysics.com/charud/scibook/EMW/index2.htmlhttp://www.tps.ac.th/~panya/class/electromagnetic-wave/radiation/index.htmhttp://www.google.co.th/search?num=10&hl=th&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=616&q=
 9. 9. จบการนาเสนอขอขอบคุณคะ/ครับ

×