Sl1ปกบทเรียนโปรแกรม

1,753 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,361
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sl1ปกบทเรียนโปรแกรม

  1. 1. คิดใหเรียนชํานานักเรีการคิจะส่งปรับจับคู่แทนบทเรีควาการศึช่วยใมีปัญบทเรียนโปรห้กับนักเรียนรู้ในบทเรียาญในการฝึกรียนสามารถคิด ฝึกความงผลต่อการเ ีประยุกต์ใช้ใบทเรียนโปรกันศึกษา หนครูโดยสิ้นเชิรียน นักเรียมสามารถใศึกษาบทเรียหวังเป็นอย่าให้นักเรียนไญญา และอยูรแกรม เรื่องนได้ฝึกเสริมยน หรือใช้ซ่กทักษะประถนําบทเรียนมชํานาญ ควรียนรู้ในบทในการศึกษารกรม เรื่องรืออาจจะศึชิง เพราะนัยนจะศึกษาในการเรียนยนโปรแกรมางยิ่งว่า บทด้เรียนรู้ สามยู่ในสังคมได้อง ความเร็วแมทักษะประอมหรือเสริมะสบการณ์สํานโปรแกรมวามรู้ ความเรียนตามสาาบทเรียนต่อความเร็ว แลกษาเป็นกลุ่มักเรียนยังต้อเมื่อไหร่ หรืนรู้ต่างกัน แมเล่มนี้ได้เรียนโปรแกมารถพัฒนาอย่างมีความและความเร่งะสบการณ์ทมศักยภาพนัาหรับ นักเรีเล่มนี้ไปใช้ศึเข้าใจ ซึ่งถ้าาระการเรียนอไปละความเร่งม แต่อย่างไองการคําแนรือใช้เวลานแต่นักเรียนกรม เล่มนี้จะาตนเองตามธมสุขง จัดทําขึ้นเพทบทวนบทเรีนักเรียน ให้มรียนระดับชั้นศึกษาเพิ่มเติานักเรียนได้ ึนรู้ได้ดีขึ้น สั่งเล่มนี้ นักเรีไรก็ดี บทเรียนะนํา และมีนานเท่าไหร่กนทุกคนสามะเป็นประโยธรรมชาติ แพรพพื่อเป็นหนังรียนนอกเหมีความรู้ ควนมัธยมศึกษมเพื่อมุ่งเน้น้ฝึกทักษะเหงสมประสบรียนสามารถยนโปรแกรมมีคุณครูคอยก็ได้ เพราะมารถที่จะพัยชน์ต่อการจัละเต็มตามศพนา สมัยรัฐสือเสริมทักษนือจากวามเข้าใจษาตอนต้น (มนให้นักเรียนหล่านี้อย่างสการณ์เพื่อที่ถศึกษาได้ด้วมเล่มนี้ ไชี้แนะในขณนักเรียนแตัฒนาตนเอจัดการเรียนกศักยภาพให้เฐษะ การการความม.1-ม.3)นมีทักษะสม่ําเสมอจะนําไปวยตนเองไม่อาจใช้ณะศึกษาต่ละคนมีงได้จากการสอนเป็นคนดี
  2. 2. คํานสารคําชีมาตทดสารสารฝึกทสารฝึกทสารฝึกทสารฝึกทสารฝึกททดเฉลเฉลเอกประนํารบัญชี้แจงตรฐานการเรีสอบก่อนเรีระสําคัญของระสําคัญของทักษะการสัระสําคัญของทักษะการตั้ระสําคัญของทักษะการกํระสําคัญของทักษะการอระสําคัญของทักษะการตีสอบหลังเรียลยแบบทดสลยกิจกรรมทีกสารอ้างอิงะวัติย่อผู้จัดทรียนรู้สาระกยนงทักษะกระบงการสังเกตจังเกต และกํงทักษะการตั้งสมมติฐานงการกําหนดําหนดและคงทักษะการจอกแบบการงทักษะการตีความหมายยนอบก่อนเรียนที่ 1.1-4.5ทําการเรียนรู้ จุบวนการคิดตจุดเริ่มต้นขอําหนดปัญหาตั้งสมมติฐานดและควบคุมควบคุมตัวแปจัดกระทําข้อรจัดกระทําข้ตีความหมายข้อมูล วิเครน-หลังเรียนจุดประสงค์กตามวิธีการทองการคิดแลานมตัวแปรปรอมูล้อมูลยข้อมูล วิเคาะห์ข้อมูล แารเรียนรู้ทางวิทยาศาละการกําหนราะห์ข้อมูลและลงข้อสรสตร์นดปัญหาและลงข้อสรุปหน้า1237810131417182122สรุป 27283135364546า

×