หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง

 • 30,886 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
30,886
On Slideshare
10,553
From Embeds
20,333
Number of Embeds
7

Actions

Shares
Downloads
758
Comments
3
Likes
0

Embeds 20,333

http://krupornpana2555.wordpress.com 20,219
http://www.google.co.th 73
https://www.google.co.th 20
http://webcache.googleusercontent.com 9
https://www.facebook.com 9
http://www.google.co.jp 2
http://www.google.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ ว 23101 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ครูผู้สอน นางพรพนา สมัยรัฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
 • 2. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง จุดประสงค์การเรียนรู้ ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทา ต่อวัตถุ
 • 3. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง คาถามก่อนทากิจกรรม วัตถุอยู่ในของเหลว หรือแก็ส จะมีแรงกระทาต่อ วัตถุอย่างไรบ้าง เมื่อชั่งวัตถุเดียวกันในน้า และในอากาศ น้าหนักที่ ชั่งได้ทั้งสองกรณีจะเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
 • 4. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง กิจกรรมการทดลอง เรื่องแรงพยุง
 • 5. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง กิจกรรมการทดลอง เรื่องแรงพยุง
 • 6. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง กิจกรรมที่ 3 แรงพยุง วิธีทากิจกรรม 1. นาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกก้อนดินน้ามัน ปลาย เชือกที่เหลือผูกคล้องกับตะขอเครื่องชั่งสปริง ชั่งน้าหนัก ของดินน้ามันขณะอยู่ในอากาศ ดังภาพ สังเกต และ บันทึกผล 2. ใช้เครื่องชั่งสปริง ชั่งน้าหนักดินน้ามันขณะจม อยู่ในน้าครึ่งก้อน ดังภาพ สังเกต และบันทึกผล
 • 7. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง กิจกรรมที่ 3 แรงพยุง วิธีทากิจกรรม (ต่อ) ใช้เครื่องชั่งสปริง ชั่งน้าหนักดินน้ามันขณะจมอยู่ ในน้าทั้งก้อน ดังภาพ สังเกต และบันทึกผล
 • 8. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทากิจกรรม ก้อนดินน้ามัน ถ้วยยูเรกาและบีกเกอร์ เครื่องชั่งสปริง
 • 9. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง ตารางบันทึกผล แรงพยุง (แรงลอยตัว) กิจกรรมที่ทา ค่าแรงที่อ่านได้(N) ชั่งก้อนดินน้ามันในอากาศ ชั่งก้อนดินน้ามัน ขณะจมอยู่ในน้าครึ่งก้อน ชั่งก้อนดินน้ามัน ขณะจมน้าทั้งก้อน
 • 10. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง คาถามท้ายกิจกรรม 1. น้าหนักก้อนดินน้ามันที่ชั่งในอากาศ และชั่งในน้า เท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 2. จากการเปรียบเทียบน้าหนักของน้าที่ล้นออกมากับ ผลต่างของน้าหนักก้อนดินน้ามันเมื่อชั่งในอากาศกับชั่ง ขณะอยู่ในน้าจะได้ข้อสรุปว่าอย่างไร
 • 11. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง สรุปผลการทากิจกรรม เมื่อชั่งวัตถุในอากาศ กับในน้าค่าที่อ่านได้จาก เครื่องชั่งที่ชั่งในอากาศมีค่ามากกว่าที่ชั่งในน้า เพราะค่าแรงพยุง หรือแรงลอยตัวต่างกัน ขนาดน้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ เท่ากับ ขนาดของแรงพยุง แรงพยุง เท่ากับผลต่างของขนาดน้าหนักที่ชั่ง ในอากาศกับน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในน้า
 • 12. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง วัตถุก้อนใดมีแรงพยุงมากที่สุด
 • 13. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง ขนาดของแรงพยุง เท่ากับ ขนาดน้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
 • 14. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง = ขนาดของแรงพยุง หน่วย นิวตัน (N) = ความหนาแน่นของของเหลว หน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(kg/m3)
 • 15. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง = ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ หน่วย (m3) = ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก หน่วย (m/s2)
 • 16. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง อาร์คิมีดีส (Archimedes)
 • 17. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง อาร์คิมีดิส (Archimedes) (ปี 287-212 ก่อนคริตศักราช) เป็นนักปราชญ์ชาวกรีก ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การค้นพบธรรมชาติ ของแรงพยุง ซึ่งนาไปอธิบายหลักการเกี่ยวกับการจม การลอยของวัตถุซึ่งเรียกว่า หลักอาร์คีมีดีส (Archimedes’s principle)
 • 18. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง http://suwanan2011.blogspot.com
 • 19. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง http://suwanan2011.blogspot.com ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่ 1. ชนิดของวัตถุ วัตถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไปยิ่งวัตถุมีความ หนาแน่นมาก ก็ยิ่งจมลงไปในของเหลวมากยิ่งขึ้น 2. ชนิดของของเหลว ยิ่งของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะทาให้แรงลอยตัวมี ขนาดมากขึ้นด้วย
 • 20. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง http://suwanan2011.blogspot.com ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่ 3. ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลว เมื่อปริมาตร ที่จมลงไปในของเหลวมาก ก็จะทาให้แรงลอยตัวมีขนาด มากขึ้นอีกด้วย
 • 21. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง http://suwanan2011.blogspot.com แรงลอยตัวที่พบในชีวิตประจาวัน
 • 22. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง http://suwanan2011.blogspot.com แรงลอยตัวที่พบในชีวิตประจาวัน
 • 23. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง ตัวอย่างข้อสอบ O-NET วางก้อนวัตถุชนิดหนึ่ง ซึ่งมีน้าหนัก ปริมาตร และรูปร่าง เหมือนกัน จ้านวน 4 ก้อน ลงในภาชนะ บรรจุของเหลว 4 ชนิด ชนิดละก้อน ได้ผลดังภาพ
 • 24. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง ตัวอย่างข้อสอบ O-NET จากภาพ แรงลอยตัวของของเหลวชนิดใดที่กระท้าต่อ วัตถุแล้วมีค่าน้อยกว่าน้าหนักของวัตถุ 1. ของเหลว A 2. ของเหลว B 3. ของเหลว C 4. ของเหลว D
 • 25. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง เมื่อนาดินน้ามันก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องชั่งสปริง พบว่า อ่านค่าน้าหนักได้ 5 N และเมื่อชั่งในน้าอ่านน้าหนักได้ 4 N จงหาแรงพยุงที่น้ากระทาต่อดินน้ามัน วิธีทา จากสูตร แรงพยุง = น้าหนักที่ชั่งในอากาศ - น้าหนักที่ชั่งในน้า = 5-4 N = 1 N แรงพยุงที่น้ากระทาต่อดินน้ามัน เท่ากับ 1 N
 • 26. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง เหล็กก้อนหนึ่งชั่งในในอากาศได้หนัก 7 N และเมื่อชั่งใน น้าได้หนัก 6 N จงหาปริมาตรของแท่งเหล็ก (กาหนดให้น้ามีความหนาแน่น 1 x 10³ kg/m3 และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก=10 m/s2 วิธีทา แรงพยุง = น้าหนักที่ชั่งในอากาศ - น้าหนักที่ชั่งในน้า FB = 7 N – 6 N = 1 N
 • 27. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง เหล็กก้อนหนึ่งชั่งในในอากาศได้หนัก 7 N และเมื่อชั่งใน น้าได้หนัก 6 N จงหาปริมาตรของแท่งเหล็ก (กาหนดให้น้ามีความหนาแน่น 1 x 10³ kg/m3 และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก=10 m/s2 วิธีทา (ต่อ) จากสูตร FB = pgV แทนค่า 1 = 1x10³ x 10 xV V = 1 1x10³ x 10 xV kg/m3
 • 28. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง เหล็กก้อนหนึ่งชั่งในในอากาศได้หนัก 60 N และเมื่อชั่งใน น้าได้หนัก 40 N แต่เมื่อชั่งในของเหลวชนิดหนึ่งหนัก 50 N จงหาความหนาแน่นของของเหลว วิธีทา จากสูตร แรงลอยตัวในน้า = pgV 60 - 40 = 10³ x V x 10 V = 20 x 10¯x m³ แรงลอยตัวในของเหลว = pgV
 • 29. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง เหล็กก้อนหนึ่งชั่งในในอากาศได้หนัก 60 N และเมื่อชั่งใน น้าได้หนัก 40 N แต่เมื่อชั่งในของเหลวชนิดหนึ่งหนัก 50 N จงหาความหนาแน่นของของเหลว วิธีทา (ต่อ) จากสูตร แรงลอยตัวในของเหลว = pgV 60 - 50 = p( 20 x 10¯) (10) p = 10 2 x 10¯ ² = 0.5 x 10³ kg/m³
 • 30. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง บรรณานุกรม ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สถาบัน. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 โรงพิมพ์ สกสค. กรุงเทพฯ.
 • 31. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง