การสร้างงาน Adobe flash cs3

33,918 views

Published on

10 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,696
Actions
Shares
0
Downloads
4,603
Comments
10
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้างงาน Adobe flash cs3

 1. 1. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS31. เปิดโปรแกรม Adobe Flash CS3 >> เลือก Create New >> Flash File (Action Script 2.0)2. หน้าจอโปรแกรม ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 2. 2. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา3. สร้างพื้นหลังเป็นรูปภาพ Manu File >> Import >> Import to stage… (นารูปภาพมาไว้ที่หน้าจอทางาน)4. เลือกรูปที่ต้องการให้เป็นพื้นหลัง 1 25. ปรับรูปภาพพื้นหลังให้พอดีกับ stage ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 3. 3. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา6. Insert Layerเลือก layer ที่ 2 เลือกเครื่องมือ Text tool พิมพ์ชื่อเรื่อง ปรับขนาด สี รูปแบบ ให้สวยงาม ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 4. 4. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7. เขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับการทางาน คลิกที่ frame ที่ 1 layer 2 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง ให้โชว์ผลงานเต็มหน้าจอภาพ และคาสั่งให้เล่นเสียงเพลงพิมพ์ Scriptคาสั่งmovieเต็มจอ (เฟรม) fscommand("fullscreen",true);คาสั่งการหยุดเสียงทุกชนิด (เฟรม) stopAllSounds();การใส่เสียงเพลงเป็นbackground (เฟรม) playsong = new Sound(); playsong.attachSound("song"); playsong.start(0, 1000); playsong.setVolume(30);8. frame ที่ 2 layer 2 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง stop( ); เพื่อสั่งให้หยุดแสดงผลที่หน้าจอปัจจุบัน ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 5. 5. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา9. สร้าง scene ชื่อ inputname10. เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับใส่ชื่อ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อ Input textและ iname ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 6. 6. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา11. คลิกที่ frame ที่ 1 layer 1 คลิกขวา หาคาสั่ง Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 พิมพ์คาสั่ง12. ใส่พื้นหลัง ข้อความ และปุ่มหน้าต่อไป ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 7. 7. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา13. ที่ปุ่ม หน้าต่อไป >> คลิกขวา >> Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 ใส่ script ว่าคาสั่ง เพื่อให้เข้าสู่บทเรียน หน้าถัดไป14. สร้าง scene ชื่อ inputname ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 8. 8. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เลเยอร์ 1 เลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับใส่ชื่อ >> ตั้งค่าที่ properties ใส่ชื่อDynamic text และ showname15. พิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้แสดงชื่อที่บันทึกไว้ และหยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 9. 9. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา16. สร้าง Scene ชื่อ kumnamพิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบันที่ปุ่มกลับหน้าหลัก >> คลิกขวา >> Actions หรือกดปุ่มคีย์ลัด F9 ใส่ script ว่า ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 10. 10. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา17. พิมพ์คาสั่งที่ frame ที่ 1 กดปุ่มคีย์ F9 พิมพ์คาสั่งหยุด >>>>> ทุก ๆ Scene จะต้องไปที่ frame สุดท้ายแล้วพิมพ์คาสั่งหยุด เพื่อเวลาแสดงผลงานหน้านั้น ๆ18. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main19. สร้าง Scene ชื่อ judprasong ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 11. 11. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน20. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main21. สร้าง Scene ชื่อ auther ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 12. 12. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1 เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานหน้าปัจจุบัน22. พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main23. สร้าง Scene ชื่อ content ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 13. 13. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิมพ์คาสั่งที่ layer 1 แต่ละ frame เพื่อให้หยุดเพื่อแสดงผลงานแต่ละหน้าในส่วนของเนื้อหา แต่ละframe จะหมายถึง ข้อมูลแต่ละหน้า ในตัวอย่างจะมี frame ทั้งหมด 10 frameframe แรกจะเป็นคาอธิบายการใช้งาน ตั้งแต่ frame ที่ 2 จนถึง frame ที่ 10 จะเป็นหน้าสาหรับใส่ข้อมูล24. ปุ่มเชื่อมโยง พิมพ์คาสั่ง ให้เชื่อมโยงไป scene Main25. ปุ่มเชื่อมโยง พิมพ์คาสั่งให้ไปหน้าถัดไป ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 14. 14. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา26. ปุ่มเชื่อมโยง พิมพ์คาสั่งให้กลับไปหน้าที่ผ่านมา ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 15. 15. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา27. สร้าง Scene ชื่อ exam ทาแบบทดสอบพิมพ์คาสั่งที่ layer 1 frame 1พิมพ์คาสั่งให้ปุ่มหน้าต่อไป เชื่อมโยงไปที่ next frame ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 16. 16. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา28. แต่ละ frame ของแบบทดสอบให้พิมพ์คาสั่ง หยุดการแสดงผลหน้าปัจจุบัน29. ในส่วนปุ่มคาตอบ ข้อที่ผิด พิมพ์คาสั่ง30. ในส่วนปุ่มคาตอบ ข้อที่ถูก พิมพ์คาสั่ง ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 17. 17. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา31. frame สุดท้าย จะเป็นหน้าแสดงคะแนนที่ทาแบบทดสอบเลือกเครื่องมือ Text tool สร้างกล่องข้อความ สาหรับแสดงคะแนนแบบทดสอบ >> ตั้งค่าที่ propertiesใส่ชื่อ Dynamic text และ showscore32. พิมพ์คาสั่งที่ frame คะแนนพิมพ์คาสั่งให้ปุ่มกลับรายการหลัก เชื่อมโยงไปที่ scene main ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 18. 18. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 33. พิมพ์คาสั่งควบคุม ปุ่มเชื่อมโยงทุกปุ่ม เริ่มต้นจาก ปุ่มคานา, ปุ่มจุดประสงค์, ปุ่มผู้จัดทา, ปุ่มแบบทดสอบ, ปุ่ม เข้าสู่บทเรียน ตามลาดับ โดยให้คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการเชื่อมโยง แล้วกดคีย์ F9 พิมพ์คาสั่ง คลิกที่ปุ่มคานา กดคีย์ F9 พิมพ์ตามคาสั่ง เพื่อให้เมื่อคลิกปุ่มคานา โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปที่หน้าคานา หรืออีกวิธี เมื่อกดคีย์ F9 ให้คลิกเลือกคาสั่ง Script Assist แล้วคลิกคาสั่งที่ActionScript1.0&2.0 >>>>>> คลิกเลือก คาสั่ง Global Functions >>> คลิกเลือกคาสั่ง Timeline Control >>>>>> double click ที่คาสั่ง goto234 5 1 ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 19. 19. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคลิกเลือก scene ที่ต้องการเชื่อมโยง ถ้าเลือก ปุ่มคานา ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scenekumnum ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene judprasong ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene content ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene exam ปุ่มจุดประสงค์ ก็สั่งให้เชื่อมโยงไปที่ Scene auther34. ปุ่มออกจากบทเรียน คลิกเลือกปุ่ม กดปุ่มคีย์ F9 พิมพ์คาสั่งให้ออกจากบทเรียน ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้
 20. 20. เอกสารประกอบการอบรม การสร้างบทเรียนช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณัฐญา กาลันสีมา โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.๓๖ ้

×