North america
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

North america

on

 • 2,981 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,981
Views on SlideShare
2,953
Embed Views
28

Actions

Likes
0
Downloads
33
Comments
0

1 Embed 28

http://krunimsocial.wordpress.com 28

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

North america North america Presentation Transcript

 • แผนที่โลก
 • อเมริกาเหนือเป็นทวีป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีคนรู้จักจนกระทั่งมีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ( Christopher Comlubus ) ได้เดินทางมาพบเกาะบริเวณที่เป็นหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ใน พ.ศ. 2035 และเข้าใจว่าดินแดนใหม่ที่เขาพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย ต่อมา พ.ศ. 2042 อเมริโก เวสปุชชี ( Amerigo Vespucci )ชาวอิตาเลียนได้เดินทางสารวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสารวจมาแล้ว จึงทราบว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจและเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขา ชาวยุโรปจึงตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่า อเมริกา ( America )
 • ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือที่ตั้ง อาณาเขต และขนาดการแบ่งภูมภาคของทวีปอเมริกาเหนือ ิลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติ
 • ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ที่ตั้ง ทวีปอเมริกาเหนื อ ตั้ง อยู่ ในเขตซีกโลกเหนือทั้ง หมด คือ อยู่ ระหว่างละติจูด 7 องศาเหนือ ถึง 84 องศาเหนือ และระหว่าง ลองจิ จู ด 53 องศาตะวั น ตก ถึ ง 167 องศาตะวั น ตกหรื อ มีพื้นที่อยู่ตั้งแต่ เขตทรอปิกขึ้นไปจนถึงขั้วโลกเหนือ ขนาดทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีเนื้อที่ประมาณ24,000,000 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของทวีปอเมริกาเหนือคล้ายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกว้างอยู่ทางเหนือและมียอดของสามเหลี่ยมอยู่ทางใต้
 • อาณาเขต ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก ติ ด ต่ อ กั บ ม ห าสมุทรแอตแลนติก มีเกาะที่สาคัญ ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์เกาะเบอร์มิวดา และหมู่เกาะบาฮามาส
 • ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีปน่านน้าทางทิศใต้ ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียน และอ่าวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนดินแดนทางทิศใต้ ได้แก่ หมู่เกาะเวสต์อินดีส เกาะที่สาคัญมี คิวบาฮิสปันโยลา จาเมกา เปอร์โตริโก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริงคั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย มีคาบสมุทรที่สาคัญ คือ คาบสมุทรแคลิฟอร์เนีย และคาบสมุทรอะแลสกา น่านน้าที่สาคัญ ได้แก่ ทะเลเบริง อ่าวอะแลสกาอ่าวแคลิฟอร์เนีย เกาะที่สาคัญ ได้แก่เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลูเชียน และหมู่เกาะควีนชาร์ล็อต
 • การแบ่งภูมิภาค อเมริกาเหนือแบ่งตาม สภาพสังคมวัฒนธรรม มี 2 ส่วน ได้แก่ แองโกล อเมริกาและละตินอเมริกาโดยถือเอาแม่น้าริโอแกรนด์ เป็นพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาเป็นแนวแบ่ง
 • ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก เขตที่ราบภาคกลาง เขตหินเก่าแคนาดา เขตเทือกเขาภาคตะวันออก
 • เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตกเป็นเขตเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันหลายแนวที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลกที่มีอายุน้อยจึงเป็นเขตที่มักเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว มีอาณาบริเวณตั้งแต่ตอนเหนือสุดของช่องแคบเบริงจนถึงประเทศปานามา ได้แก่ เทือกเขาอะแลสกา มียอดเขาสูงสุดในทวีปอเมริกเหนือ ชื่อยอดเขาแมกคินลีย์ (6,190 เมตร) เทือกเขารอกกี เทือกเขาแคสเกต เทือกเขาเซียราเนวาดา เทือกเขาเซียรามาเดรและเทือกเขาโคสต์ระหว่างเทือกเขาสูงเหล่ามีที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาที่สาคัญ คือ ที่ราบสูงอะแลสกา ที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย ที่ราบสูงเกรตเบซิน ที่ราบสูงโคโลราโดและที่ราบสูงเม็กซิโก โดยเฉพาะที่ราบสูงโคโลราโด มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นโกรกธาร หุบเหวลึก มีหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลของแม่น้าโคโลราโด ทาให้เกิดการกัดเซาะดินและชั้นหิน เกิดเป็นภูมิประเทศที่สวยงาม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ แกรนด์แคนยอน ในมลรัฐแอริโซนา
 • แกรนด์แคนยอน
 • เขตที่ราบภาคกลาง เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือลงมาจนถึ ง อ่ า วเม็ ก ซิ โ กทางตอนใต้ และระหว่างเทือกเขารอกกีกับเทือกเขาแอปปาเลเชียน ประกอบด้วยชั้นหินที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกคลื่น คือ บริเวณที่สูงจะอยู่ตอนเหนื อ และเขตติ ด ต่ อ กั บ เทื อ กเขารอกกี บริ เ วณตอนกลางเป็ น ที่ ร าบลุ่ มแม่น้าต่างๆ ประกอบด้วยเขตที่ราบ 6 เขตคือ
 • 1. ที่ราบลุ่มแม่น้าแมกเคนซี (Mackenzie Lowlands) อยู่ตอนเหนือสุดระหว่างเขตหินเก่าแคนาดากับเทือกเขาแมกคินลีย์ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแคบๆ มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็น2. ที่ราบแพร์รีแคนาดา (Canadian Prairie) เป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางภาคกลางของแคนาดา ได้แก่บริเวณรัฐแมนิโทบา ซัสแคตเชวัน แอลเบอร์ทา เป็นเขตปลูกข้าวสาลีที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก3. ที่ราบลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ และลุ่มแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ (Great Lakes and St.Lawrence)ทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ ทะเลสาบสุพีเรีย (ทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) มิชิแกน ฮูรอน อีรีและออนแตริโอ เป็นแหล่งน้าที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และระหว่างทะเลสาบอีรีกับออนแตริโอมีน้าตกขนาดใหญ่ ชื่อว่า น้าตกไนแอการาและที่ชายฝั่งทะเลสาบออนแตริโอ มีทางระบายซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เขตที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5 และลุ่มแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ มีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเป็นบริเวณที่การขนส่งทางน้าภายในทวีปสาคัญที่สุดในโลก จึงเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
 • 4. ราบลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี-มิสซูรี (Missisippi-Missouri Plain) เป็นที่ราบที่เกิดจากแม่น้าพัดเอาดินตะกอนมาทับถมเป็นบริเวณกว้าง เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ แม่น้ามิสซิสซิปปีซึ่งมีความยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ ยาว 3,779 กิโลเมตร ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก และมีแม่น้าสาขา คือ แม่น้ามิสซูรี โอไฮโอ เทนเนสซี อาร์คันซอส์เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแห่งหนึ่งของอเมริกาเหนือ5. ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก (Gult Coast and Atlantic Plain)มีบริเวณตั้งแต่ทางตะวันออกของเทือกเขาแอปปาเลเชียนลงไปทางใต้ถึงอ่าวเม็กซิโก โดยเฉพาะที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกเป็นเขตที่มีอากาศร้อน จึงเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อน เช่น ยาสูบข้าวเจ้า ฝ้าย และผลไม้ต่างๆ6. ที่ราบบนที่สูง (High Plains) ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขารอกกี ซึ่งเป็นเขตเงาฝนหรือเขตอับลม ทาให้มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีต่า เป็นเขตเหมาะสาหรับปลูกข้าวสาลี โดยใช้เครื่องจักรทุ่นแรงในการเพาะปลูกแบบไร่ขนาดใหญ่
 • เขตหินเก่าแคนาดาได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบๆ อ่าวฮัดสันลงมาถึงทะเลสาบทั้ง 5 เป็นเขตหินที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับ บอลติกชีลด์ ในทวีปยุโรป ประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่และผ่านการสึกกร่อนมานาน ลักษณะของพื้นที่จงเป็นที่ราบเกือบ ึทั้งหมดและอยู่ในเขตอากาศหนาวจัดทางตอนเหนือมีเกาะใหญ่น้อยมากมายพื้นที่ส่วนใหญ่มีธารน้าแข็งปกคลุม มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางและมีจานวนน้อยมาก
 • เขตเทือกเขาภาคตะวันออกมีอาณาเขตตั้งแต่เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นเขตหินเก่าแต่มีอายุน้อยกว่าเขตหินเก่าแคนาดาประกอบด้วยเทือกเขาเตี้ยๆ ที่ผ่านการสึกกร่อนมานาน ได้แก่เทือกเขาแอปปาเลเชียน มียอดเขาสูงสุดชื่อ ยอดเขามิตเชล อยู่ในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา สูง 2,005 เมตร
 • เขตภูมิอากาศและ ภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งได้เป็น 12 เขต ดังนี้ พืชพรรณธรรมชาติ ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ภูมิอากาศแบบทุ่งน้าแข็งภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ภูมิอากาศแบบที่สูงภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลก
 • ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิ สูงตลอดปีพชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าดิบ ื ชื้น พบบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของ อเมริกากลาง บางส่วนของหมู่เกาะอินดีส ตะวันตกป่าดิบชื้น
 • ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18องศาเซลเซียส มีฤดูแล้งสลับให้เห็นเด่นชัด ฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อนปริมาณนาฝนมากกว่า 1,200มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาวอากาศแห้งคล้ายกับภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พืชพรรณธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสะวันนาเป็นทุ่งหญ้าป่าโปรง หรือที่เรียกว่าทุ่งหญ้าเมืองร้อน Sawanna ทุ่งหญ้าสะวันนา จะปรากฏลักษณะอากาศแบบนี้ ทางตะวันตกของอเมริกากลาง ตอนใต้ของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ในทวีปอเมริกาเหนือ
 • ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยไม่เกิน 10 นิ้ว/ปี ลักษณะอากาศกลางวันร้อนจัด อุณหภูมิสงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืนอากาศหนาว ูจัด อุณหภูมต่ากว่าจุดเยือกแข็ง พืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชจาพวกตะบอกเพชร ิและไม้ประเภทมีหนาม พบบริเวณ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของเม็กซิโก ต้นตะบองเพชร อูฐ
 • ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 10-15นิ้ว/ปี พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสั้นๆ เรียกว่า ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe)พบบริเวณ ชายขอบของทะเลทรายทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโก ลักษณะของทุงหญ้าสเตปป์ ่
 • ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะอากาศในฤดูร้อนอุณหภูมค่อนข้างสูง อากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนใน ิฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้าฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างไม่ผลัดใบ หรือไม้พุ่มเตี้ยสลับทุงหญ้า ่ป่าละเมาะ ป่าแคระ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ตระกูลส้ม เช่น องุ่น มะกอกส้ม เป็นต้น พบบริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางของมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาไม้พุ่มเตี้ยสลับ ทุ่งหญ้า
 • ต้น คอร์กโอ๊ค เป็นไม้ยืนต้นในเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีต้นเตี้ยแคระ เปลือกลาต้นหนา เพราะสามารถป้องกันการระเหยของน้าได้ดี
 • ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นอุณหภูมในฤดูหนาวจะสูงกว่าเขตภูมิอากาศ ิแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น อุณหภูมิค่อนข้างสูง มีฝนตกเกือบตลอดปี ปริมาณน้าฝนประมาณ 650 มิลลิเมตรต่อปีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบบริเวณที่มีปริมาณน้าฝนน้อยจะเป็นทุ่งหญ้าแพรรี พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาที่ราบชายฝังมหาสมุทร ่แอตแลนติกและ ดินแดนที่อยู่ภายในทวีปที่มีฝนตกน้อย ป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ
 • ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกอากาศในฤดูร้อนอบอุ่นถึงค่อนข้างเย็นฤดู ห นาวอากาศไม่ ห นาวจั ด มี ฝ นตกสม่าเสมอตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจาตะวันตก พืชพรรณธรรมชาติ เ ป็ น ป่ า ไม้ ใ บกว้ า งผลั ด ใบได้ แ ก่ เมเปิ ล วอลนั ท เชสต์ นั ท โอ๊ กบีซ เบิร์ช แอช สวีท พบบริเวณช า ย ฝั่ ง ม ห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟิ ก ข อ งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ลักษณะต้น คอร์กโอ๊ค
 • ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปเนื่องจากพื้นทีส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากทะเล ่ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานานส่วนในฤดูร้อน อุณหภูมค่อนข้างร้อน ฝนตก ิในฤดูร้อนส่วนใหญ่เกิดจากฝนพาความร้อนในฤดูหนาวมีหิมะตก พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบและป่าผสมป่าสน พบบริเวณ พื้นทีทางตะวันออกและตะวันตกของ ่ทะเลสาบทั้ง 5 ( บริเวณทางตอนใต้ของแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา) ตัวอย่างไม้ใบกว้างและไม้ผลัดใบในช่วง ฤดูหนาวเป็ นภาพป่าฤดูการผลัด
 • ภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลกเนื่องจากอยู่ห่างจากทะเลถัดจากภูมิอากาศแบบทุนดรา ทาให้ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดรุนแรง ส่วนในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นขึ้น มีฝนตกส่วนใหญ่ตกในรูปของหิมะ พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าสนไทกา ต้นไม้มีลักษณะตั้งตรง กิงสั้นมีใบเล็ก ่แหลม คล้ายเข็ม เพื่อลดการคลายน้าจึงมีใบเขียวตลอดปี พบบริเวณ มลรัฐอะแลสกา และพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของแคนาดา ป่าสนไทกา
 • ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลกลักษณะอากาศของเขตนี้ ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นประมาณ 2-3 เดือน อุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็งยาวนานกว่า 6 เดือน ฝนตกน้อยส่วนใหญ่ตกในรูปของหิมะ พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่พวก มอสตะไคร่น้า ไลเคน ส่วนในฤดูร้อนจะมีไม้ดอก ซึ่งเรียกว่า ทุนดราแพรรี จาพวก ต้นอาร์กติกวิลโลว์ อาร์กติกปอบปี เจริญเติบโตในระยะเวลาสั้น ๆ พบบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติกของมลรัฐอะแลสกาและแคนาดา มอส ไลเคน ต้นอาร์กติกวิลโลว์
 • ภูมิอากาศแบบทุ่งน้าแข็งลักษณะอากาศหนาวจัดตลอดทั้งปี ไม่มีเดือนใดอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเขตที่ทุรกันดารจนได้รับสมญาว่าทะเลทรายแห่งหิมะ ทาให้พืชไม่สามารถขึ้นได้เลย ดินแดนนี้จึงปราศจากพืชพรรณธรรมชาติ บริเวณที่ปรากฏลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ได้แก่ ทวีปแอนตาร์กติกา และตอนกลางของเกาะกรีนแลนด์ ภูมิอากาศแบบที่สูงลักษณะอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงและที่ตั้งตามละติจูด ภูมิอากาศจะแตกต่างกันตามท้องถิ่นซึ่งอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในอัตราเฉลี่ยทุกๆ 180 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 1 องศาเซลเซียสโดยประมาณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งตามละติจูด และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น ๆของภูมิอากาศ อาทิ ระยะห่างจากทะเล ลมประจาปี กระแสน้าในมหาสมุทร เป็นต้น พืชพรรณธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงตามความสูงของพื้นที่และที่ตั้งตามละติจูด บริเวณที่ปรากฏลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ จะพบตามเทือกเขาสูง ที่สาคัญของโลก อาทิ เทือกเขาหิมาลัย ในทวีปเอเชียเทือกเขาร็อกกี้ในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาแอนดีส ในทวีปอเมริกาใต้ เทือกเขาคิริมานจาโร ในทวีปแอฟริกา
 • ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน ทวีปอเมริกาเหนือมีที่ดินที่ขาดความ ความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่การเกษตร ได้แก่ ดินในเขตภูมิ อากาศหนาวเย็น ทางภาคเหนือของประเทศแคนาดาและรัฐ อะแลสกา ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรมีหลายบริเวณเช่น ดินในเขตทุ่งหญ้าบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาและทางตอนกลางของภาคใต้ของแคนาดา ดินในเขตลุ่มน้าต่างๆ เป็นดินตะกอนเหมาะแก่การเพาะปลูกดินในพื้นที่แห้งแล้ง เช่น ทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกก็เป็นดินอุดมสมบูรณ์ หากมีระบบการชลประทานเข้าถึงก็สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ดี
 • ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของอเมริกาเหนือมีประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่ ป่าไม้ทั้งหมด ของโลกโดยป่าไม้สาคัญจะอยู่ในประเทศป่าสนที่พบมากในเขตภูมิอา แคนาดา สหรัฐอเมริกา บางส่วนของเม็กซิโก และคิวบากาศแบบอบอุ่นและกึ่งขั้วโลก ลักษณะของป่าจะเป็นป่าที่มีต้นไม้จะหนาแน่นมากทาง (ป่าไทก้า) ได้แก่ในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ชายฝั่งตะวันตก นับตั้งแต่เทือกเขาร็อกกีไปจนถึงปานามา ต้นไม้ที่สาคัญ ได้แก่ ไพน์ เปอร์สปรูซ ฮิกคอรี ปอปลาร์
 • ทรัพยากรสัตว์ในธรรมชาติทวีปอเมริกาเหนือแม้จะมี พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่ปริมาณสัตว์ป่าก็มีไม่มากนัก เพราะการบุกทาลายพื้นที่ป่าไม้และมีการล่าสัตว์ป่า สัตว์ป่าทีสาคัญ ได้แก่ ตัวมิงค์ ่สุนัขจิ้งจอก หมี บีเวอร์ เออร์มันจระเข้ และนกชนิดต่าง ๆ แผนที่แสดงทรัพยากรสัตว์ป่า
 • นกอินทรีหัวขาว สัตว์ประจ้าชาติของสหรัฐอเมริกา หมีขั้วโลก หมีกีซซี่ นกฮัมมิ่ง เบิร์ด นกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
 • วาฬเพชฌฆาต หมาป่าสิงโตภูเขาซึ่งชาวอินเดียนแดงเรียกว่า “พูมา” งูหางกระดิ่ง
 • ทรัพยากรพลังงาน ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการพัฒนา การใช้พลังงาน ในหลายรูปแบบ ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียม แหล่งสาคัญจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คิวบาเปอร์โตริโก ประเทศที่มีปริมาณน้ามันสารองมากได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา แท่นขุดเจาะน้้ามันในทะเล
 • ไฟฟ้าพลังน้้า แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า ที่สาคัญของทวีปอเมริกาเหนือ จะอยู่ทางด้าน ตะวันตกของประเทศแคนาดา ที่ใช้พลังงานน้าตก รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก คิวบา กัวเตมาลา ปานามา ไฟฟ้าพลังน้้าใน รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา
 • ไฟฟ้าพลังลม แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมได้แก่ รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาพลังงานลม ใกล้เมือง Walla Walla รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานอุตสหรรมในเมืองซาคาเมนโต สหรัฐอเมริกา ในเมือง Frederick รัฐMaryland
 • แร่ธาตุทวีปอเมริกาเหนือมีแร่ธาตุกระจายอยู่ตามพื้นทีต่าง ๆ แม้แต่ในประเทศเล็ก ๆ ่เช่น กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัวคิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา อุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแร่ธาตุที่สาคัญได้แก่ เหล็ก ตะกั่วอะลูมีเนียม ทองแดง กามะถัน โปรแตสบ็อกไซต์ นิกเกิล ทอง เงิน
 • ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ เชื้อชาติ ภาษาประชากร ศาสนา การศึกษา การกระจายและความแน่น ของประชากร
 • เชื้อชาติ 1. กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมทีอพยพ ่ มาจากทวีปเอเชีย ได้แก่ ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน ( Amerindian ) ปัจจุบัน อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ภาพชาวเอสกิโม
 • ชาวอินเดียน ( Indian ) หรือเรียกว่า อเมริกันอินเดียนปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง ชนเผ่าโอปิอินเดียน อาศัยอยูทาง ่ ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
 • 2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรังเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากร ่ ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา3. กลุ่มคนผิวด้า เป็นประชากรที่ถูกนามาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่ น าในสหรั ฐ อเมริ ก า มี อ ยู่ ม ากในสหรั ฐ อเมริ ก ามากกว่ า 30 ล้ า นคน ชนเผ่าบุ๊ชแมน
 • 4. กลุ่มคนเลือดผสมเมสติโซ ( Mestizo ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับอินเดียน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา พวกเมสติโซมูแลตโต ( Mulatto ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดากับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา
 • ภาษา ภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน เป็นตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม ดังนี้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจาชาติและภาษาราชการ ของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆในอเมริกากลาง ภาษาฝรังเศส เป็นภาษาที่ใช้มากในรัฐควิเบกของ ่ แคนาดาและในเกาะเฮติ
 • ศาสนา คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ ในอเมริกาเหนือ มีนิกายสาคัญคือ นิกายโปรเตสแตนต์ ประชากรที่นบถืออยู่ในแคนาดา ั และสหรัฐอเมริกานิกายโรมันคาทอลิก ประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐควิเบกของแคนาดาและประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา รวมทังประชากรในเมืองต่างๆ ้ของสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน
 • การศึกษา กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ทั้งระดับประถมและมัธยม อาจกล่าวได้ว่าประชากร ที่มีอายุเกิน 15 ปี เกือบทุกคนเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ กลุ่มลาติอเมริกา มีผู้รู้หนังสือมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัว มีผู้รู้หนังสือประมาณร้อยละ 73 กัวเตมาลาและเฮติ มีผู้รู้หนังสือเพียงร้อยละ 60 และ 53 ตามลาดับ
 • การกระจายและความหนาแน่นของประชากร อเมริกาเหนือมีประชากรทังหมดประมาณ 509 ล้านคน ้ ( 2548 ) เฉลี่ยความหนาแน่นประมาณ 23 คนต่อตาราง กิโลเมตร
 • 1. บริเวณทีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ่คือ ภาคตะวันออกของทวีป ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมขนส่ง มีปริมาณฝนเพียงพอกับการเพาะปลูก มีแร่ธาตุที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านหิน เหล็ก น้ามันปิโตรเลียม มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางน้า ภายใน และทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 แม่น้าเซนต์ลอเรนซ์ แม่น้ามิสซิสซิปป
 • 1. บริเวณทีมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ่ เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาค ตะวันตก เขตทะเลทรายทางภาค ตะวันตกเฉียงใต้ เขตอากาศหนาวเย็นใน มลรัฐอะแลสกาและดินแดน ทางภาคเหนือของแคนาดา
 • ลักษณะทาง เศรษฐกิจ อาชีพ การคมนาคมขนส่ง
 • อาชีพ การเพาะปลูก ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปลูกมากบริเวณที่ราบภาค กลาง โดยเฉพาะดินแดนทางตอนใต้ ของทะเลสาบทั้ง 5 ที่เรียกว่า แดน ข้าวโพด ( corn belt ) ในเขตประเทศ สหรัฐอเมริกาแดนข้าวโพด ( corn belt )
 • ข้าวสาลีปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งที่สาคัญที่สุดในโลก เขตภาคกลางของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาและรัฐต่างๆทางภาคตะวันออก เรียกเขตนี้ว่า แดนข้าวสาลี ( wheat belt ) ไร่ข้าวสาลี
 • ฝ้ายเป็นสินค้าออกที่สาคัญของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆ ปลูกกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณภาคใต้แถบลุ่มน้ามิสซิสซิปปี เรียกเขตนี้ว่า แดนฝ้าย ( cotton belt ) และภาคตะวันตกในรัฐแอริโซนาและแคลิฟอร์เนีย ไร่ฝ้ายในรัฐมิสซิสซิปปี
 • พืชผลเมืองร้อนพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และภาคใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและทารายได้ อย่างมหาศาล จนได้รับฉายาว่า "ทองค้าเขียว" ไร่ยาสูบปลูกกันในรัฐเวอร์จีเนีย นอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนา เคนทักกี จอร์เจีย และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ในประเทศคิวบาก็เป็นแหล่งปลูกยาสูบที่สาคัญอีกแหล่งหนึ่งด้วย โดยสินค้าส่งออกที่มชื่อเสียงของคิวบาก็คือ ซิการ์ฮาวานา ี ไร่ยาสูบในรัฐเวอร์จีเนีย
 • ผักและผลไม้ต่างๆบริเวณรัฐทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้แก่ รัฐฟลอริดา ปลูกพวกส้ม ในเขตอบอุ่นปลูกเชอร์รี่ แอปเปิล บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ปลูกองุ่น มะกอก เป็นต้น เชอร์รี่ ส้มแคลิฟอร์เนีย
 • แอปเปิล ไร่องุ่นมะกอก สตรอเบอรี่
 • การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ในทุงหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเลี้ยงแบบคอกปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ่( livestock ranching ) แล้วปล่อยให้โคออกหากินหญ้าในทุ่งตามธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นวัวเนื้อ พบในเขตภาคตะวันตกของแคนาดา สหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่ของเม็กซิโก การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าในแคลิฟอร์เนีย
 • การทาป่าไม้ทวีปอเมริกาเหนือผลิตไม้ได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากทวีปยุโรป เขตป่าไม้ที่สาคัญ อยู่ทางตะวันตกของแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ไม้เศรษฐกิจคือ ไม้สน เพราะนาไปใช้ในการก่อสร้าง และเยื่อกระดาษ โดยเฉพาะไม้สนที่เรียกว่า " ดักลาสเฟอร์ "ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เป็นไม้ที่มีค่ามากในการตัดมาใช้ทาประโยชน์ต่างๆ ไม้สนที่เรียกว่า " ดักลาสเฟอร์ "เป็นไม้ เศรษฐกิจที่มีค่ามากในการตัดมาใช้ท้า ประโยชน์ต่างๆ การท้าไม้ใน แคนาดา
 • การประมงแหล่งประมงสาคัญ ได้แก่ เขตน้าตื้นใกล้ชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกและทางตะวันตก ของเกาะนิวฟันด์แลนด์ เรียกว่า "แกรนด์แบงก์" เป็นเขตไหล่ทวีป มี กระแสน้้าอุ่นกัลฟ์สตรีม และ กระแสน้้าเย็นแลบราดอร์ ไหลมาบรรจบกัน ทาให้มีปลาอุดมสมบูรณ์ ปลาที่จับได้มาก คือ ปลาคอด ปลาทูน่าและปลาเฮอร์ริง นอกจากนี้ยังมีปู กุ้งมังกร อีกด้วย การจับปลาเฮอร์ริ่ง ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่ส้าคัญ ปลาคอด
 • การทาเมืองแร่ ถ่านหินทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งถ่านหินมากพอๆกับแหล่งถ่านหินของประเทศรัสเซียและจีน แต่ถ่านหินในทวีปอเมริกาเหนือมีคุณภาพดีกว่า แหล่งถ่านหินที่สาคัญ คือ ในเทือกเขาแอลปาเลเซียนของสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐเพนซิล - วาเนีย เวอร์จิเนียตะวันตก โอไฮโอ ไวโอมิง เคนตักกี และเทนเนสซี เหมืองถ่านหินในรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา
 • ปิโตรเลียม แหล่งผลิตที่สาคัญ ได้แก่ บริเวณเทือกเขาแอลปาเลเซียน ลุ่มแม่น้ามิสซิสซิปปี ชายฝังอ่าวเม็กซิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย และอะแลสกา รวมทั้งภาคกลางของแคนาดา ่ แท่นขุดเจาะน้้ามันในทะเล ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกแหล่งที่พบน้้ามันมากในอเมริกาเหนือ ก็คือ รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
 • เหล็ก พบมากในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรีย ในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า ย่านเมซาบี (Mesabi) ซึ่งอยู่บริเวณเทือก เขาเมซาบี ในรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งแร่เหล็ก ที่สาคัญที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือเทือกเขาเมซาบีซึ่งเป็นแหล่งแร่เหล็ก คนงานก้าลังท้างานใน ที่ส้าคัญในสหรัฐอเมริกา เหมืองแร่เหล็ก
 • ทองคา พบครังแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันพบในบริเวณ ้ เทือกเขาร็อกกีและรัฐอแลสกาในสหรัฐอเมริกา และ รัฐออนแทรีโอของแคนาดา การเปิดหน้าเหมืองทองในสหรัฐอเมริกาการร่อนหาแร่ทอง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวทั้งหลาย
 • บอกไซต์ เป็นแร่ที่ใช้ผลิตแร่อะลูมิเนียมพบ มากในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก โดยเฉพาะที่เกาะจาเมกา และเกาะ อีสแปนีโอลาอลูมิเนียมบริสุทธิ์ที่ได้จากการ ถลุง แร่บอกไซต์ การท้าเหมืองแร่บอกไซต์ ในจาเมกา ซึ่งรถบรรทุก ก้าลังน้าสินแร่ไปยังโรงถลุง
 • อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสาคัญได้แก่อุตสาหกรรมหนัก เช่น การถลุงเหล็กและเหล็กกล้ากลั่นน้ามัน ผลิตเครื่องจักรเกษตรกรรมและอุสาหกรรม รถยนต์ เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เขตอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่บริเวณทะเลสาบเกรตเลกส์ เป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหล็กกล้า รถยนต์เคมีภัณฑ์ เครืองจักร เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญได้แก่ ชิคาโก ดีทรอยต์ ่คลิฟแลนด์ พิตเบิร์ก บัพฟาโลบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเขตอุตสาหกรรมกลั่นน้ามันเครื่องจักร การต่อเรือ ทอผ้า เคมีภัณฑ์ นาฬิกา และอาวุธ เมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญได้แก่ นิวยอร์ก บอสตัน ฟีลาเดอเฟีย บัลติมอร์บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเขตอุตสาหกรรมน้ามัน อาหาร เมืองที่สาคัญได้แก่ ซาน ฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาจากแผนที่จะพบว่าบริเวณที่มีแหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่นที่สุดได้แก่ บริเวณทะเลสาบทั้งห้า
 • พาณิชยกรรมอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดการค้าสาคัญของโลกผู้นาทางการค้า ในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 3 ชาติ คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ นาฟตา (NAFTA)เพื่อต่อรองและถ่วงดุลอานาจ กับประชาคมยุโรป รวมถึงการเจรจาการค้าในรูปแบบทวีภาคีด้วย เช่น การเจรจา FTA กับประเทศไทย เป็นต้น การค้าของประเทศในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา มีทงตลาดการค้าขายสินค้า ั้(สินค้านาเข้า-สินค้าส่งออก) ตลาดทุน(Stock Market) และตลาดเงิน(Bond Market)
 • ตลาดทุนตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาที่สาคัญ และมีอิทธิพลต่อ เศรษฐกิจโลกได้แก่ ตลาดทุนอุตสาหกรรมดาวน์โจน ( dow jones industrial ) และ ตลาดทุน ( NASDAQ ) การค้าขายในตลาดหุ้นอุตสาหกรรม Dow Jones ของสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นNASDAQ ตั้งอยู่ที่ Times Square นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • ตลาดเงินเป็นตลาดค้าขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ($) เป็นสกุลเงินที่มีอทธิพลกับภาวะเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก ิ การค้าขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เงินดอลลาร์สหรัฐ
 • การคมนาคมขนส่ง ทางบกทางรถยนต์ ในทวีปอเมริกาเหนือมีเส้นทางถนนชั้นดีแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ 2-4ช่องทางการเดินรถครอบคลุมพื้นที่ทั่วทังทวีป ถนนสายหลักของของทวีปคือ ้ สายแพนอเมริกัน ซึ่งเริ่มต้นจากประเทศแคนาดาตัดลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆจนกระทั่งสิ้นสุดที่ประเทศชิลี ในทวีปอเมริกาใต้ทางรถไฟ สหรัฐอเมริกามีเส้นทางรถไฟยาวประมาณ 425,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเส้นทางรถไฟของโลก ใช้เพื่อการขนส่งลาเลียงสินค้าเป็นหลัก เส้นทางรถไฟ สายสาคัญของทวีปได้แก่ - สายนอร์เทิร์นแปซิฟิก สายยูเนียนแปซิฟิก ในสหรัฐอเมริกา - สายเอลปาโซ - เม็กซิโกซิตี้ ในประเทศเม็กซิโก
 • ทางน้าการคมนาคมทางน้าในกลุมประเทศแองโกลอเมริกาใช้เพื่อลาเลียงสินค้าเป็นหลัก ่ส่วนประเทศในหมู่เกาะนั้น การคมนาคมทางน้าถือเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมของประเทศเลยทีเดียว เส้นทางการคมนาคมทางน้าที่สาคัญได้แก่ - แม่น้าเซนต์ลอร์เลนซ์ แม่น้าแมกแคนซี แม่น้ายูคอล ในประเทศแคนาดา - แม่น้ามิสซีสซิปปีและสาขา เขตทะเลสาบทั้งห้า การเดินเรือข้ามมหาสมุทร แอตแลนติกเพื่อเชื่อกับยุโรป เป็นต้น - การเดินทางเรือเชื่อมระหว่างเกาะ ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก - คลองปานามา เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก
 • คลองปานามา คลองขุดที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้ร่นระยะเวลาในการเดินทาง จากตะวันตก( มหาสมุทรแปซิฟิก )มายังฝั่งตะวันออก( มหาสมุทรแอตแลนติก )
 • ทางทางอากาศในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา มีการคมนาคมทางอากาศที่เจริญก้าวหน้ามากและแพร่หลายที่สุด ทังการบินภายในประเทศ และการบิน ้ระหว่างประเทศ สายการบินที่สาคัญได้แก่ - แอร์แคนาดา ของประเทศแคนาดา - เดลตาแอร์ไลน์, ยูไนเต็ดแอร์ไลน์, อเมริกันแอร์ไลน์, ของสหรัฐเอมริกา - เม็กซิกานาแอร์ไลน์ ของเม็กซิโก - แอร์ปานามา ของปานามา
 • สนามบินนานาชาติ จอร์น เอฟ เคนเนดี้(JFK)สนามบินนานาชาติ เซนต์หลุยส์ สนามบินนานาชาติ ซานฟรานซิสโก