หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์

3,643 views
3,580 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,731
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์

 1. 1. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com ˹‹Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏʋǹ»ÃСͺ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ áÅÐËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ໚¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ·Õè¶Ù¡ÊÌҧ¢Öé¹à¾×èÍ㪌·íҧҹ᷹Á¹Øɏ ã¹´ŒÒ¹¡ÒäԴ¤íҹdzáÅÐÊÒÁÒö¨íÒ¢ŒÍÁÙÅ ·Ñ駵ÑÇàÅ¢áÅеÑÇÍÑ¡ÉÃä´Œà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¡㪌§Ò¹ã¹¤ÃÑ駵‹Íä» ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÊÒÁÒö¨Ñ´¡ÒáѺÊÑÞÅѡɳä´Œ´ŒÇ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ â´Â»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢Ñ鹵͹¢Í§â»Ãá¡ÃÁ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏÂѧÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹴ŒÒ¹µ‹Ò§æ ÍÕ¡ÁÒ¡ ÍÒ·Ôઋ¹ ¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº·Ò§µÃáÈÒʵÏ ¡ÒÃÃѺʋ§¢ŒÍÁÙÅ ¡ÒèѴà¡çº¢ŒÍÁÙÅã¹µÑÇà¤Ã×èͧáÅÐÊÒÁÒö»ÃÐÁÇżŨҡ¢ŒÍÁÙŵ‹Ò§æ ä´Œ «Öè§àÃÒ¨ÐÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¡Ñº ʋǹ»ÃСͺ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍϡѹʋǹ»ÃСͺ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ áÅÐËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍϨÐÁÕǧ¨Ã¡Ò÷íÒ§Ò¹¾×é¹°Ò¹ 4 Í‹ҧ ¤×Í 1. ˹‹ÇÂÃѺ¢ŒÍÁÙÅ (Input Unit) 2. ˹‹Ç»ÃÐÁÇżŢŒÍÁÙÅ (Central Processing Unit) 3. ˹‹ÇÂáÊ´§¼Å (Output Unit) 4. ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒ (Memory Unit)
 2. 2. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com 1. ˹‹ÇÂú¢ŒÍÁÙÅ (Input Unit) Ñ ·íÒ˹ŒÒ·ÕèÃѺ¢ŒÍÁÙŨҡ¼ÙŒãªŒà¢ŒÒÊً˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒËÅÑ¡ ÍØ»¡Ã³·Õè·íÒ˹ŒÒ·ÕèÃѺ¢ŒÍÁÙŠઋ¹ - Keyboard (¤ÕºÍÏ´) Keyboard ໚¹ÍØ»¡Ã³ËÅÑ¡·Õè㪌㹡ÒùíÒ¢ŒÍÁÙŠࢌÒÊÙ‹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÁÕÅѡɳÐ໚¹»Ø†ÁµÑÇÍÑ¡ÉÃàËÁ×͹»Ø†Áà¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾´Õ´ ໚¹ÍØ»¡Ã³ÃѺࢌҾ×é¹°Ò¹·Õ赌ͧÁÕ㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ·Ø¡à¤Ã×èͧ ¨ÐÃѺ¢ŒÍÁÙŨҡ¡Òá´á»‡¹áŌǷíÒ¡ÒÃà»ÅÕè¹ ໚¹ÃËÑÊà¾×èÍÊ‹§µ‹Íä»ãËŒ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ệ¹¾ÔÁ¾·Õè㪌㹡Òû‡Í¹¢ŒÍÁÙŨÐÁÕ¨íҹǹµÑé§áµ‹ 50 ệ¹¢Öé¹ä» ἧệ¹ÍÑ¡¢ÃÐʋǹãËÞ‹ÁÕệ¹µÑÇàÅ¢á¡äÇŒµ‹Ò§ËÒ¡ à¾×èÍ·íÒãËŒ¡Òû‡Í¹¢ŒÍÁÙŵÑÇàÅ¢·íÒä´Œ§‹ÒÂáÅÐÊдǡ¢Öé¹ ¡ÒÃÇÒ§µíÒá˹‹§á»‡¹ÍÑ¡¢ÃÐ ¨Ð໚¹ä»µÒÁÁҵðҹ¢Í§Ãкº¾ÔÁ¾ÊÑÁ¼Ñʢͧà¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾´Õ´ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ㪌ệ¹Â¡á¤Ã‹ (shift) à¾×èÍ·íÒãËŒÊÒÁÒö㪌¾ÔÁ¾ä´Œ·Ñ駵ÑÇÍÑ¡Éà µÑǾÔÁ¾ãËÞ‹ áÅеÑǾÔÁ¾àÅç¡ - Mouse (àÁÒʏ) Mouse ໚¹ÍØ»¡Ã³·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õ軇͹¢ŒÍÁÙÅÍ‹ҧ˹Öè§áµ‹·ÕèàË繡Ò÷íÒ§Ò¹ â´Â·ÑèÇ仨Ð໚¹µÑÇ·Õè㪌¤Çº¤ØÁÅÙ¡ÈÃãËŒà¤Å×è͹·Õèä»ÂѧµíÒá˹‹§µ‹Ò§æ º¹¨ÍÀÒ¾ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ㪌§Ò¹àÁ×è͵ŒÍ§àÅ×Í¡ ËÃ×ÍàÅ×è͹Çѵ¶Øµ‹Ò§æ º¹¨Í
 3. 3. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com - Scanner (Ê᡹à¹ÍÏ) Ê᡹à¹ÍÏ ¤×Í ÍØ»¡Ã³¨ÑºÀÒ¾áÅÐà»ÅÕè¹á»Å§ÀÒ¾ ¨Ò¡ÃٻẺ¢Í§á͹ÒÅ͡໚¹´Ô¨ÔµÍÅ «Ö觤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ÊÒÁÒöáÊ´§, àÃÕºàÃÕ§, à¡çºÃÑ¡ÉÒáÅмÅÔµÍÍ¡ÁÒä´Œ ÀÒ¾¹Ñé¹ÍÒ¨¨Ð໚¹ÃÙ»¶‹ÒÂ, ¢ŒÍ¤ÇÒÁ,ÀÒ¾ÇÒ´ - Webcam (àÇçºá¤Á) àÇçºá¤ÁËÃ×ͪ×èÍàÃÕ¡àµçÁæÇ‹Ò Web Camera (àÇçºá¤àÁÃÒ) ᵋ㹺ҧ¤ÃÑ駡çÁÕ¤¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò VideoCamera ËÃ×Í Video Conference àÇçºá¤Á໚¹ÍØ»¡Ã³ÍÔ¹¾Øµ·Õè ÊÒÁÒö¨ÑºÀÒ¾à¤Å×è͹äËǢͧàÃÒä»»ÃÒ¡¯ã¹Ë¹ŒÒ¨ÍÁ͹ÔàµÍÏ áÅÐÊÒÁÒöʋ§ÀÒ¾à¤Å×è͹äËǹÕ鼋ҹÃкºà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¾×èÍãËŒ¤¹ÍÕ¡¿Ò¡Ë¹Öè§
 4. 4. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.comÊÒÁÒö àËç¹µÑÇàÃÒà¤Å×è͹äËÇ ä´ŒàËÁ×͹ÍÂÙ‹µ‹Í˹ŒÒ ¶×ÍÇ‹Ò໚¹ÍØ»¡Ã³·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ÍÕ¡µÑÇ˹Öè§ - Microphone (äÁâ¤Ã⿹) äÁâ¤Ã⿹ ¤×Í ÍØ»¡Ã³ÃѺàÊÕ§áŌǷíÒ¡ÒÃá»Å§à»š¹ÊÑÞÞҳ俿‡Ò à¾×èÍ»ÃÐÁÇżÅã¹à¤Ã×èͧ¢ÂÒÂàÊÕ§ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³¼ÊÁàÊÕ§Í×è¹æ äÁâ¤Ã⿹¨Ð»ÃСͺ´ŒÇ¢´ÅÇ´áÅÐáÁ‹àËÅç¡à»š¹ËÅÑ¡ àÁ×èÍàÊÕ§¡ÃзºµÑÇÃѺã¹äÁâ¤Ã⿹¨Ð·íÒãËŒ¢´ÅÇ´ÊÑè¹ÊÐà·×͹µÑ´¡ÑºÊ¹ÒÁáÁ‹àËÅç¡ ¨Ö§·íÒãËŒà¡Ô´ÊÑÞÞҳ俿‡Ò «Öè§à»š¹ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹µÃ§¢ŒÒÁ¡ÑºÅíÒ⾧ â´Â·ÑèÇä»äÁâ¤Ã⿹㪌ÃѺàÊÕ§¾Ù´ËÃ×ÍàÊÕ§Ìͧà¾Å§ - Touch screen (·ÑªÊ¡ÃÕ¹) ·ÑªÊ¡ÃÕ¹ ¤×Í ¨ÍÀҾẺÊÑÁ¼ÑÊ «Öè§à»š¹¨ÍÀҾẺ¾ÔàÈÉ·Õè໚¹·Ñé§ÍØ»¡Ã³áÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅ áÅÐÍØ»¡Ã³¹íÒࢌҢŒÍÁÙÅ ÁÑ¡¹íÒä»ãªŒ¡Ñº¸ØáԨÌҹ¤ŒÒ âçáÃÁ ÊÒ¡ÒúԹ ¾Ô¾Ô¸Àѳ± ʶҹºÑ¹à·Ô§¤ÒÃÒâÍà¡Ð
 5. 5. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.comÃÇÁ¶Ö§¸ØáԨ¸¹Ò¤Òà ઋ¹ à¤Ã×èͧàÍ·ÕàÍçÁ «Ö觼ٌ㪌§Ò¹à¾Õ§ᵋ¹íÒ¹ÔéÇËÃ×Í㪌᷋§¤ÅŒÒ´ԹÊÍËÃ×ͻҡ¡Ò áµÐ/¡´Å§º¹µíÒá˹‹§·Õ赌ͧ¡Òú¹¨ÍÀÒ¾2.ʋǹ»ÃÐÁÇżŢŒÍÁÙÅ (Central Processing Unit) ʋǹ»ÃСͺ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ·Õè¨Ð¢Ò´äÁ‹ä´ŒàŤ×Í˹‹Ç»ÃÐÁÇżšÅÒ§ ËÃ×Í «Õ¾ÕÂÙ àÃÕ¡ÍÕ¡ª×èÍ˹Öè§Ç‹Ò â»Ãà«Êà«ÍÏ (Processor) ËÃ×Í ªÔ» (chip) ¹Ñºà»š¹ÍØ»¡Ã³ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§ÎÒÏ´áÇÏà¾ÃÒÐÁÕ˹ŒÒ·Õè㹡ÒûÃÐÁÇżŢŒÍÁÙÅ·Õè¼ÙŒãªŒ»‡Í¹à¢ŒÒÁÒ·Ò§ÍØ»¡Ã³ÍÔ¹¾Øµ µÒÁªØ´¤íÒÊÑè§ ËÃ×Íâ»Ãá¡ÃÁ·Õè¼ÙŒãªŒµŒÍ§¡ÒÃ㪌§Ò¹ ʋǹ»ÃСͺ¢Í§Ë¹‹Ç»ÃÐÁÇżšÅÒ§¹Ñé¹»ÃСͺ仴ŒÇ 1. ˹‹Ç¤íҹdz áÅеÃáР(Arithmetic & Logical Unit : ALU) 2. ˹‹Ç¤Ǻ¤ØÁ (Control Unit) 3. ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒËÅÑ¡ (Main Memory)
 6. 6. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com3.ʋǹáÊ´§¼Å (Output Unit) ˹‹ÇÂáÊ´§¼Å (Output Unit) ·íÒ˹ŒÒ·ÕèáÊ´§¼ÅÅѾ¸¨Ò¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ â´ÂÁÒ¡¨Ðẋ§Í͡໚¹2 »ÃÐàÀ· 3.1) ˹‹ÇÂáÊ´§¼ÅªÑèǤÃÒÇ (Soft Copy) ËÁÒ¶֧ ¡ÒÃáÊ´§¼ÅÍÍ¡ÁÒãËŒ¼ÙŒãªŒä´ŒÃѺ·ÃҺ㹢³Ð¹Ñé¹ áµ‹àÁ×èÍàÅÔ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹ËÃ×ÍàÅԡ㪌áŌǼŹÑ鹡ç¨ÐËÒÂä» äÁ‹àËÅ×Í໚¹Çѵ¶ØãËŒà¡çºä´Œ ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃà¡çº¼ÅÅѾ¸¹Ñ鹡çÊÒÁÒöʋ§¶‹ÒÂä»à¡çºã¹ÃÙ»¢Í§¢ŒÍÁÙÅã¹Ë¹‹ÇÂà¡çº ¢ŒÍÁÙÅÊíÒÃͧ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œã¹ÀÒÂËÅѧ 䴌ᡋ - ¨ÍÀÒ¾ (Monitor)
 7. 7. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com - ÍØ»¡Ã³©ÒÂÀÒ¾ (Projector) - ÍØ»¡Ã³àÊÕ§ (Audio Output) 3.2) ˹‹ÇÂáÊ´§¼Å¶ÒÇà (Hard Copy) ËÁÒ¶֧ ¡ÒÃáÊ´§¼Å·ÕèÊÒÁÒö¨ÑºµŒÍ§ áÅÐà¤Å×è͹ŒÒÂä´ŒµÒÁµŒÍ§¡Òà ÁÑ¡¨ÐÍÍ¡ÁÒã¹ÃÙ»¢Í§¡ÃдÒÉ «Ö觼ٌ㪌ÊÒÁÒö¹íÒä»ãªŒã¹·Õ赋ҧ æ ËÃ×ÍãËŒ¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹´Ùã¹·Õèã´ æ ¡çä´Œ ÍØ»¡Ã³·Õè㪌ઋ¹
 8. 8. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com - à¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ (Printer) - à¤Ã×èͧ¾Å͵àµÍÏ (Plotter)4.˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒ (Memory Unit) ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒ (Memory Unit) ·íÒ˹ŒÒ·Õèà¡çºâ»Ãá¡ÃÁËÃ×Í¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÃѺÁҨҡ˹‹ÇÂÃѺ¢ŒÍÁÙÅ à¾×èÍàµÃÕÂÁÊ‹§ãË˹‹Ç»ÃÐÁÇżšÅÒ§·íÒ¡ÒûÃÐÁÇżŠáÅÐÃѺ¼ÅÅѾ¸·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒûÃÐÁÇżŠÁÒàµÃÕÂÁ ŒÊ‹§Í͡˹‹ÇÂáÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙŵ‹Íä» «Öè§Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨íҢͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏẋ§Í͡໚¹ 2 »ÃÐàÀ·ËÅÑ¡æ ´Ñ§¹Õé
 9. 9. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com 4.1) ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒËÅÑ¡ (Main Memory Unit) ໚¹ÍØ»¡Ã³·Õè㪌㹡Òè´¨íÒ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐâ»Ãá¡ÃÁµ‹Ò§ æ ·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒûÃÐÁÇżŢͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨àÃÕÂ¡Ç‹Ò Ë¹‹ÇÂà¡çº¢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡ (Primary storage) ÊÒÁÒöẋ§Í͡䴌໚¹ 2»ÃÐàÀ· ¤×Í 4.1.1) ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒËÅѡẺ͋ҹ䴌Í‹ҧà´ÕÂÇ (Read Only Memory - ROM) ໚¹Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒẺ͋ҹ䴌Í‹ҧà´ÕÂÇ Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒ»ÃÐàÀ·¹ÕéáÁŒäÁ‹ÁÕä¿àÅÕ駵‹ÍÍÂÙ‹ ¢ŒÍÁÙÅ¡ç¨ÐäÁ‹ËÒÂ仨ҡ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒ (nonvolatile) â´Â·ÑèÇ仨Ð㪌à¡çº¢ŒÍÁÙÅ·ÕèäÁ‹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢ÍÕ¡áÅŒÇઋ¹ à¡çºâ»Ãá¡ÃÁäºÍÍÊ(Basic Input output System : BIOS) ËÃ×Í࿁ÏÁáÇÏ ·Õè¤Çº¤ØÁ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ㪌à¡çºâ»Ãá¡ÃÁ¡Ò÷íÒ§Ò¹ÊíÒËÃѺà¤Ã×èͧ¤Ô´àÅ¢ 㪌à¡çºâ»Ãá¡ÃÁ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ·Õè·íҧҹ੾ÒдŒÒ¹ ઋ¹ ã¹Ã¶Â¹µ·Õè㪌Ãкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍϤǺ¤ØÁǧ¨Ã ¤Çº¤ØÁã¹à¤Ã×èͧ«Ñ¡¼ŒÒ ໚¹µŒ¹ 4.1.2) ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒËÅѡẺᡌä¢ä´Œ (Random Access Memory - RAM) ໚¹Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒËÅÑ¡ ·Õè㪌ã¹Ãкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏÂؤ»˜¨¨ØºÑ¹ ˹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒª¹Ô´¹Õé ͹ØÞÒµãËŒà¢Õ¹áÅÐÍ‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ䴌㹵íÒá˹‹§µ‹Ò§æ Í‹ҧÍÔÊÃÐ áÅÐÃÇ´àÃçǾÍÊÁ¤Çà «Ö觵‹Ò§¨Ò¡Ê×èÍà¡çº¢ŒÍÁÙŪ¹Ô´Í×è¹æ Í‹ҧ෻ ËÃ×Í´ÔÊ¡ ·ÕèÁÕ¢ŒÍ¨íҡѴ㹡ÒÃÍ‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹¢ŒÍÁÙÅ ·Õ赌ͧ·íÒµÒÁÅíҴѺ¡‹Í¹ËÅѧµÒÁ·Õè¨Ñ´à¡çºäÇŒã¹Ê×èÍ ËÃ×ÍÁÕ¢ŒÍ¡íҨѴẺÃÍÁ ·Õè͹ØÞÒµãˌ͋ҹà¾Õ§Í‹ҧà´ÕÂÇ ¢ŒÍÁÙÅã¹áÃÁ ÍҨ໚¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¡íÒÅѧ·íÒ§Ò¹ ËÃ×Í¢ŒÍÁÙÅ·Õè㪌㹡ÒûÃÐÁÇżŠ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ·Õè¡íÒÅѧ·íÒ§Ò¹ÍÂÙ‹ ¢ŒÍÁÙÅã¹áÃÁ¨ÐËÒÂ价ѹ·Õ àÁ×èÍÃкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍ϶١»´Å§ à¹×èͧ¨Ò¡Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨íÒª¹Ô´¹Õé¨Ðà¡çº¢ŒÍÁÙÅ䴌੾ÒÐàÇÅÒ·ÕèÁÕ¡ÃÐáÊä¿¿‡ÒËÅ‹ÍàÅÕé§෋ҹÑé¹
 10. 10. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com 4.2) ˹‹ÇÂà¡çº¢ŒÍÁÙÅÊíÒÃͧ (Secondary Storage Unit) ÊÒÁÒöẋ§Í͡䴌໚¹»ÃÐàÀ·ãËÞ‹ æ ä´Œ 4 »ÃÐàÀ· ´Ñ§¹Õé 4.2.1) Ẻ¨Ò¹áÁ‹àËÅç¡ à»š¹ÍØ»¡Ã³ÊíÒÃͧ¢ŒÍÁÙÅ·Õè໚¹ÅѡɳТͧ¨Ò¹áÁ‹àËÅç¡ÊíÒËÃѺºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅäÇŒ ÀÒÂã¹ Disk ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁáÅÐ㪌§Ò¹ÁÒ¹Ò¹¾ÍÊÁ¤ÇëÖè§à»š¹ ʋǹ»ÃСͺ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ·Õè㪌ËÅÑ¡æ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ¡µÑÇÍ‹ҧઋ¹ ÎÒÏ´´ÔÊ¡ 4.2.2) Ẻáʧ ໚¹Ê×èÍà¡çº¢ŒÍÁÙÅÊíÒÃͧ·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ â´Â㪌ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§áʧ ¡ÒèѴ¡ÒâŒÍÁÙŨФŌÒ¡ѺἋ¹¨Ò¹áÁ‹àËÅç¡ µ‹Ò§¡Ñ¹·Õè¡ÒÃẋ§¨Ð໚¹ÃÙ»¡Œ¹ËÍÂáÅÐàÃÔèÁà¡çººÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙŨҡʋǹ´ŒÒ¹ã¹ÍÍ¡ÁÒ´ŒÒ¹¹Í¡ ·Õè໚¹·Õè¹ÔÂÁáÅÐÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ ઋ¹ CD , DVD
 11. 11. ¤ÃÙ¹ÒÃÕÃѵ¹ ÍÀÔÇÒ· : http://krunareerat.wordpress.com 4.2.3) Ẻ෻ ໚¹Ê×èÍà¡çº¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊÒÁÒöà¡çº¢ŒÍÁÙÅ䴌໚¹¨íҹǹÁÒ¡áÅÐࢌҶ֧¢ŒÍÁÙÅẺàÃÕ§ÅíҴѺµ‹Íà¹×èͧ¡Ñ¹ä» ÁÕ¡ÒüÅÔµ¢Öé¹ÁÒËÅÒ¡ËÅÒ¢¹Ò´áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä» ઋ¹ DAT áÅÐ QIC໚¹µŒ¹»˜¨¨ØºÑ¹äÁ‹¤‹Í¹ÔÂÁ㪌§Ò¹ 4.2.4) ẺÍ×è¹æ ໚¹Ê×èÍà¡çº¢ŒÍÁÙÅẺãËÁ‹·Õ辺䴌·ÑèÇä»ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ÁÕª×èÍàÃÕ¡ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ä» ઋ¹ Flash Drive, Thumb Drive , Handy Drive ໚¹µŒ¹ ÍÕ¡ª¹Ô´¤×Í Memory Card à¾×èÍ㪌à¡çº¢ŒÍÁÙÅ㹡Ōͧ´Ô¨ÔµÍÅẺ¾¡¾Ò¢Íº¤Ø³¢ŒÍÁÙÅ : ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ÃÒÂÇÔªÒ¾×鹰ҹ෤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1 http://www.com5dow.com

×