ขั้นตอนการแปลงไฟล์ power point
เป็ น ไฟล์ pdf

เอกสารประกอบการสอน ครู ดวงนภา อินยะยศ
1. เตรียมไฟล์ ให้ พร้ อม ทางานให้ เสร็จ ด้ วยการตรวจเช็ค
ข้ อมูลภาพ ข้ อความ การเว้ นวรรค การสะกดคา
2. บันทึกไฟล์ อกครั้ง ...
3. เข้ าสู่ กระบวนการแปลงไฟล์
ไปทีเ่ มนูแฟ้ ม > บันทึกเป็ น ดังภาพ
1

2
เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
4. เลือกไดรฟ์ ทีเ่ ก็บข้ อมูล ให้ นักเรียนเก็บงานทีไดรฟ์ ดี
่
local Disk(D:)
ดังภาพ

เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
5. เลือกชนิดไฟล์ ที่บันทึกเป็ น PDF(*.pdf)
ดังภาพ

เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
6. ตั้งชื่อไฟล์ ใหม่ ในช่ องชื่อแฟ้ ม เป็ นภาษาอังกฤษ

7. คลิกปุ่ มบันทึก
เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
การแปลงไฟล์ power point เป็น pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การแปลงไฟล์ power point เป็น pdf

9,852 views

Published on

การแปลงไฟล์ power point เป็น pdf ใช้ power point 2010 ขึ้นไปนะคะ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแปลงไฟล์ power point เป็น pdf

  1. 1. ขั้นตอนการแปลงไฟล์ power point เป็ น ไฟล์ pdf เอกสารประกอบการสอน ครู ดวงนภา อินยะยศ
  2. 2. 1. เตรียมไฟล์ ให้ พร้ อม ทางานให้ เสร็จ ด้ วยการตรวจเช็ค ข้ อมูลภาพ ข้ อความ การเว้ นวรรค การสะกดคา 2. บันทึกไฟล์ อกครั้ง พร้ อมตั้งชื่อ เป็ นภาษาอังกฤษ ี เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
  3. 3. 3. เข้ าสู่ กระบวนการแปลงไฟล์ ไปทีเ่ มนูแฟ้ ม > บันทึกเป็ น ดังภาพ 1 2 เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
  4. 4. 4. เลือกไดรฟ์ ทีเ่ ก็บข้ อมูล ให้ นักเรียนเก็บงานทีไดรฟ์ ดี ่ local Disk(D:) ดังภาพ เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
  5. 5. 5. เลือกชนิดไฟล์ ที่บันทึกเป็ น PDF(*.pdf) ดังภาพ เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ
  6. 6. 6. ตั้งชื่อไฟล์ ใหม่ ในช่ องชื่อแฟ้ ม เป็ นภาษาอังกฤษ 7. คลิกปุ่ มบันทึก เอกสารประกอบการสอน ครูดวงนภา อินยะยศ

×