งานการชั้น ป.4 ปี 2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

งานการชั้น ป.4 ปี 2554

on

 • 2,267 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,267
Views on SlideShare
2,267
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  งานการชั้น ป.4 ปี 2554 งานการชั้น ป.4 ปี 2554 Document Transcript

  • ชิ้นงานการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2554ส่ งงานประกอบด้วย 10 ชิ้นงาน ดังนี้ (งานทุกชิ้นทาด้ วยความซื่อสั ตย์ ) ลาดับที่ รายการ คะแนน คะแนน เป็ นไป ปรับปรุง เต็ม ทีได้ ่ ตามมาตรฐาน แก้ ไข 1 แบบฝึ กหัด 10 1. เรื่ องคาสังในแถบเครื่ องมือ ่ 2. ไฟล์และโฟล์เดอร์ 3. ส่วนประกอบของเดสก์ทอป 4. การเริ่ มต้นการใช้งานและการปิ ดโปรแกรมวินโดว์ 5. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 2 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint 10 หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง 3 โครงงานคอมพิวเตอร์คนหาภาพจากอินเทอร์เน็ต และตกแต่ง ้ 10 ภาพโปรแกรม Paint หัวข้อ วันลอยกระทง 4 โครงงานคอมพิวเตอร์คนหาภาพจากอินเทอร์เน็ต และตกแต่ง ้ 10 ภาพโปรแกรม Paint หัวข้อ วันคริ สมาส 5 โครงงานคอมพิวเตอร์ การสร้างและตกแต่ง 10 ภาพโปรแกรม Paint หัวข้อ สวัสดีปีใหม่ 6 ใบงาน การพิมพ์โปรแกรม word เรื่ อง ประวัติส่วนตัวของฉัน 10 ใบงาน การพิมพ์โปรแกรม word รู ปร่ างอัตโนมัติ เรื่ อง เมนูอาหารร้านสบป้ าดอร่ อยจัง 7 ใบงาน การพิมพ์โปรแกรม word รู ปร่ างอัตโนมัติ 10 เรื่ อง ความหมายของคอมพิวเตอร์ 8 ใบงาน การพิมพ์โปรแกรม word รู ปร่ างอัตโนมัติ 10 เรื่ องส่วนประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ 9 ใบงาน การพิมพ์โปรแกรม wordรู ปร่ างอัตโนมัติ 10 เรื่ อง แฮนดี้ไดร์ฟ 10 ใบงานการค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ต 10 หัวข้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวม 100ชื่อ-สกุล.................................................................เลขที่..............ชั้ น............ E-mail: ...................................... โรงเรี ยนบ้านสบป้ าด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปางเขต 1 คะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาค รวมคะแนน ผลการเรียนทีได้ ่ 80 20 100 ลงชื่อ ........................................................ (นางสาวดวงนภา อินยะยศ) ครู ผ้ ูสอน