รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แ...
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แ...
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แ...
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แ...
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แ...
สมศ ประเมินรอบ3ระยะ2 สุรินทร์
สมศ ประเมินรอบ3ระยะ2 สุรินทร์
สมศ ประเมินรอบ3ระยะ2 สุรินทร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

สมศ ประเมินรอบ3ระยะ2 สุรินทร์

3,846

Published on

รายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินภายนอก รอบ ๓ โดย สมศ. (มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๕) จังหวัดสุรินทร์

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,846
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "สมศ ประเมินรอบ3ระยะ2 สุรินทร์"

  1. 1. รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง) (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม ** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินปี 2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม รหัส ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ไปรษณีย์ 3981 B13200 โรงเรียนบ้านปากสาย* ม.4 บ้านควนร่อน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ 3982 B16435 โรงเรียนบ้านลานเข้* ม.3 บ้านลานเข้ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ 3983 B22749 โรงเรียนบ้านหานเพชร* ม.6 บ้านหานเพชร ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ 3984 B14313 โรงเรียนบ้านพรุแชง* ม.1 บ้านพรุแซง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ 3985 B30407 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์* ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ A 3986 B04753 โรงเรียนบ้านควนบก* ม.3 บ้านควนบก ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ 3987 B20986 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.9 บ้านหนองโสน ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้ 3988 B32312 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา* เลขที่ 56 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SQ 3989 B37788 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา* บ้านปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3990 B37786 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา* บ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3991 B06220 โรงเรียนบ้านโจรก* ม.2 บ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3992 B37787 โรงเรียนแนงมุดวิทยา* ม.9 บ้านนิคม 2 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3993 B17593 โรงเรียนบ้านสระทอง* ม.15 บ้านวังทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3994 B06507 โรงเรียนบ้านโชค* ม.4 บ้านโชค ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3995 B23420 โรงเรียนบ้านอําปึล (ดาวรุ่งรัฐวิทยา)* ม.9 บ้านอําปึล ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3996 3997 3998 B37771 B07855 B37770 โรงเรียนแร่วิทยา* E โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก* โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์* - ม.3 บ้านตาโหมก - ต.บ้านแร่ ต.บึง ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 32000 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ON 3999 B06233 โรงเรียนบ้านฉันเพล* ม.1 บ้านฉันเพล ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4000 B02973 โรงเรียนบ้านกันโจรง* ม.1 บ้านกันโจรง ต.กระหาด-ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4001 B06445 โรงเรียนบ้านชุมแสง* ม.1 บ้านชุมแสง ต.กระหาด-ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4002 B32316 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์* ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4003 B01716 โรงเรียนทวีคามวิทยา* ม.12 บ้านปะ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4004 B02700 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม* ม.6 บ้านกระทุ่ม ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4005 B03801 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม* ม.7 บ้านขาม ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4006 B05569 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจําปา* ม.11 บ้านโคกเพร็ด ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4007 B37790 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา* - ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4008 B12765 โรงเรียนบ้านบุอาไร* ม.6 บ้านบุอาไร ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4009 B17154 โรงเรียนบ้านว่าน* ม.4 บ้านว่าน ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4010 B23357 โ ียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิิทย์์* โรงเรี ้ ม.5 บ้้านอาคต ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์์ 32180 ภาคตะวัันออกเฉียงเหนืือ ี 4011 B37789 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม* - ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Page 133 of 167
  2. 2. รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง) (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม ** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินปี 2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม รหัส ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ไปรษณีย์ 4012 B03659 โรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค์)* ม.4 บ้านโพธิ์งาม ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4013 B30390 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* ม.5 บ้านสามัคคี ต.ผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4014 B08535 โรงเรียนบ้านทวารไพร* ม.3 บ้านทวารไพร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4015 B09382 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค* ม.7 บ้านทุ่งนาค ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4016 B15246 โรงเรียนบ้านเมืองลีง* ม.1 บ้านเชียงสง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 4017 B20303 โรงเรียนบ้านหนองพลวง* ม.9 บ้านหนองพลวง ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4018 B21263 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา* ม.3 บ้านหนองเหล็ก ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4019 B24483 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา* ม.4 บ้านบัว ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SQ 4020 B17162 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี* ม.6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4021 B18299 โรงเรียนบ้านสําโรง* ม.3 บ้านสําโรง ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4022 B18788 โรงเรียนบ้านหนองกับ* ม.2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4023 B37791 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา* - ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4024 B06434 โรงเรียนบ้านชุมพลบุริ (ชุมพลราษฎร์บํารุง)* ม.15 บ้านโคกกลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4025 B37792 โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร* ม.11 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4026 B09203 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด* ม.5 บ้านทิพย์นวด ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4027 4028 4029 B00776 B02940 B30191 โรงเรียนบ้านกะทะ* E โรงเรียนชุมชนบ้านซาด* โรงเรียนสระขุดดงสําราญวิทยา* เลขที่ 156 ม.2 บ้านโนนกลาง ม.12 บ้านกะทะ ม.1 บ้านสระขุดดงสําราญวิทยา ต.เมืองบัว ต.เมืองบัว ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32190 32190 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ON 4030 B37793 โรงเรียนช้างบุญวิทยา* ม.13 บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4031 B19992 โรงเรียนบ้านหนองบึง* ม.12 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4032 B32331 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์* ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4033 B12910 โรงเรียนบ้านปราสาท* เลขที่ 49 ม.5 บ้านปราสาท ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4034 B12223 โรงเรียนบ้านบะ* ม.1 บ้านบะ ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4035 B37798 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม* ม.12 บ้านหนองไผ่ ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4036 B37796 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม* ม.13 บ้านโนนขวาว ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4037 B37795 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม* เลขที่ 342 ม.15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4038 B03839 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก* ม.3 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4039 B14660 โรงเรียนบ้านโพนครก* ม.13 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4040 B37797 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์* ม.10 บ้านกุง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4041 B37799 โ ียนศรีปทุมพิทยาคม* โรงเรี ี ิ ม.3 ต.หนองบััว อ.ท่่าตูม จ.สุรินทร์์ 32120 ภาคตะวัันออกเฉียงเหนืือ ี 4042 B37772 โรงเรียนโนนเทพ* ม.2 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Page 134 of 167
  3. 3. รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง) (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม ** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินปี 2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม รหัส ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ไปรษณีย์ 4043 B17857 โรงเรียนบ้านสะเดา* ม.1 บ้านสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4044 B17914 โรงเรียนบ้านสะแร* ม.6 บ้านสะแร ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4045 B32318 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร* ม.1 บ้านปะอาว ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4046 B37801 โรงเรียนโคกยางวิทยา* ม.7 บ้านผักหว้า ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4047 B31469 โรงเรียนอมรินทราวารี* ม.3 บ้านละลม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 4048 B01635 โรงเรียนตานีวิทยา* ม.9 บ้านเดื่อพัฒนา ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4049 B37803 โรงเรียนตาเบาวิทยา* เลขที่ 99 ม.10 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4050 B03061 โรงเรียนบ้านกําไสจาน* ม.4 บ้านกําไสจาน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SQ 4051 B00514 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา* ม.3 บ้านสะกอร์ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4052 B12911 โรงเรียนบ้านปราสาท* ม.2 บ้านปราสาท ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4053 B02408 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1* ม.8 บ้านจันก็วล ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4054 B05564 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภดประชารัฐบํารุง)* ม.12 บ้านโคกเพชร ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4055 B17835 โรงเรียนบ้านสองสะโกม* ม.5 บ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4056 B37804 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร* ม.2 บ้านทุ่งมน ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4057 B18310 โรงเรียนบ้านสําโรง (บางมด 2514)* ม.5 บ้านสําโรง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4058 4059 4060 B21310 B39656 B03799 โรงเรียนบ้านขามระกา* E โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"* ม.2 บ้านหนองใหญ่ เลขที่ 543 ถ.ธนสาร ม.10 บ้านระกากวย ต.หนองใหญ่ - ต.กาเกาะ อ.ปราสาท อ.เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32140 32000 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ON 4061 B05894 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์* ม.7 บ้านโคกอารักษ์ ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4062 B06016 โรงเรียนบ้านจักจรูก* ม.3 บ้านจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4063 B09904 โรงเรียนบ้านนาเกา* ม.6 บ้านนาเกา ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4064 B03601 โรงเรียนบ้านแกใหญ่* ม.10 บ้านแกใหญ่ ต.แกใหญ่-แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4065 B37775 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา* ม.9 บ้านลําชี ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4066 B16479 โรงเรียนบ้านลําชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)* ม.6 บ้านพลวง ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4067 B04862 โรงเรียนบ้านคอโค* ม.1 บ้านคอโค ต.คอโค-ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4068 B02939 โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)* ม.12 บ้านกะทม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4069 B17401 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)* ม.10 บ้านสกร็อม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4070 B24380 โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บํารุง)* ม.19 บ้านโคกเพชร ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4071 B05562 โรงเรียนบ้านโคกเพชร* ม.6 บ้านโคกเพชร ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4072 B07835 โ ียนบ้านตระแสง* โรงเรี ้ ม.1 บ้้านตระแสง ต.ตระแสง อ.เมืือง จ.สุรินทร์์ 32000 ภาคตะวัันออกเฉียงเหนืือ ี 4073 B31546 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ* ม.8 บ้านตะโก ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Page 135 of 167
  4. 4. รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง) (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม ** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินปี 2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม รหัส ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ไปรษณีย์ 4074 B13030 โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ* ม.6 บ้านปะตาเมาะ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4075 B06043 โรงเรียนบ้านจันรม* ม.4 บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4076 B23348 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์ ม.7 บ้านอังกัญ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4077 B30523 โรงเรียนเสกวิทยาคม* ม.15 บ้านแสงตะวัน ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4078 B02991 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง* ม.20 บ้านหนองปรือ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 4079 B09114 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง* ม.1 บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4080 B17510 โรงเรียนบ้านส้มป่อย* ม.11 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4081 B04938 โรงเรียนบ้านคาบ* ม.5 บ้านคาบเหนือ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SQ 4082 B05528 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท* ม.10 บ้านโคกปราสาท ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4083 B09638 โรงเรียนบ้านเทนมีย์* ม.12 บ้านขุนไชย ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4084 B16088 โรงเรียนบ้านระหาร* ม.6 บ้านระหาร ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4085 B23421 โรงเรียนบ้านอําปึล (ปอเกียพลินอุทิศ 3)* ม.9 บ้านอําปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4086 B05600 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)* ม.11 บ้านหลักวอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4087 B07995 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง* ม.5 บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4088 B37781 โรงเรียนมหิธรวิทยา* - ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4089 4090 4091 B32324 B37784 B16559 โรงเรียนบ้านลุมพุก* E โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน* โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล* ม.7 ถ.คชสาร - ม.8 บ้านลุมพุก ต.นอกเมือง ต.นอกเมือง ต.นาดี อ.เมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 32000 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ON 4092 B18325 โรงเรียนบ้านสําโรงนาดี* ม.12 บ้านกระทมพรง ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4093 B37779 โรงเรียนนาบัววิทยา* ถ.นาบัว-สวาย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4094 B24207 โรงเรียนเมืองสุรินทร์* ถ.วางจาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4095 B32322 โรงเรียนสิรินธร* ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4096 B32319 โรงเรียนสุรวิทยาคาร* เลขที่ 372 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4097 B16106 โรงเรียนบ้านรัตนะ* ม.2 บ้านรัตนะ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4098 B39946 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง* ม.10 บ้านโคกบรรเลง ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4099 B27322 โรงเรียนวัดประสพ* ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4100 B08134 โรงเรียนบ้านตาเปาว์* ม.2 บ้านตาเปาว์ ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4101 B08570 โรงเรียนบ้านทะนงชัย* ม.5 บ้านทะนงชัย ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4102 B12889 โรงเรียนบ้านประปืด* ม.3 บ้านประปืด ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4103 B24183 โ ียนเมืืองทีี* โรงเรี ม.7 บ้้านโคกลํําดวน โ ต.เมืืองทีี อ.เมืือง จ.สุรินทร์์ 32000 ภาคตะวัันออกเฉียงเหนืือ ี 4104 B16147 โรงเรียนบ้านราม* ม.1 บ้านราม ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Page 136 of 167
  5. 5. รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง) (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม ** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินปี 2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม รหัส ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค ไปรษณีย์ 4105 B16587 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว* ม.3 บ้านตาเมิน ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4106 B37782 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์* ม.12 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4107 B02988 โรงเรียนบ้านกันแสง* ม.2 บ้านกันแสง ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4108 B39886 โรงเรียนบ้านตะบัล* ม.7 บ้านตะบัล ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4109 B17702 โรงเรียนบ้านสลักได* ม.1 บ้านสลักได ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A 4110 B37783 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม* ม.12 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4111 B18524 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์* ม.13 บ้านไพรปันลา ต.สําโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4112 B18601 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)* ม.4 บ้านโสน ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SQ 4113 B37806 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา* ม.9 บ้านหนองบัวน้อย ถ.รัตนบุรี-หนองบัวน้อย ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4114 B03484 โรงเรียนบ้านแก "แกศึกษาวิทยา"* ม.12 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4115 B14976 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี* ม.3 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4116 B19933 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย* ม.15 บ้านบึงใหม่ ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4117 B37807 โรงเรียนดอนแรดวิทยา* ม.8 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4118 B39765 โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร)* ม.2 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4119 B22693 โรงเรียนบ้านหาญฮี* ม.3 บ้านหาญฮี ต.ดอนแรต อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4120 4121 4122 B08606 B37809 B10864 E โรงเรียนบ้านทับน้อย* โรงเรียนธาตุศรีนคร* โรงเรียนบ้านน้ําคํา* ม.7 เลขที่ 29 ม.1 ม.8 บ้านน้ําคํา ต.ทับใหญ่ ต.ธาตุ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32130 32130 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ON 4123 B02038 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม* ม.3 บ้านโกส้ม ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4124 B19123 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.2 บ้านหนองคู ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4125 B10799 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.7 บ้านนาอุดม ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4126 B24349 โรงเรียนรัตนวิทยาคม* ม.16 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4127 B07833 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย* ม.1 บ้านตระเปียงเตีย ต.โชกเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4128 B14883 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง* ม.7 บ้านภูมสตึง ต.โชกเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4129 B19125 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.9 บ้านโคกกระโดน ต.ตระเปียงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4130 B31468 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา* ม.3 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4131 B39859 โรงเรียนบ้านระไซร์* ม.4 ต.ตรําดม อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4132 B08150 โรงเรียนบ้านตาเมาะ* ม.6 บ้านตาเมาะ ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4133 B16484 โรงเรียนบ้านลําดวน* ม.3 บ้านลําดวน ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4134 B30085 โ ียนศิิริราษฎร์์วิทยา* โรงเรี ม.8 บ้้านตระเปีียงกู ต.ลํําดวน อ.ลํําดวน จ.สุรินทร์์ 32220 ภาคตะวัันออกเฉียงเหนืือ ี 4135 B32314 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา* ม.3 ถ.ลําดวน-บ้านไทร ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Page 137 of 167
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×