แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2

3,372 views
3,013 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2

  1. 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2 อ ส ม ก า ร พ หุ น า ม จงแสดงวิธีหาเซตคาตอบของอสมการพหุนามต่อไปนี้ (บางช่วงของการแสดงวิธีทานักเรียนสามารถ ทาลัดขั้นตอนได้นะครับโดยไม่เสียกระบวนการ) 0. x3 – 2x2 – 5x + 6 > 0 วิธีทำ พิจารณา x3 – 2x2 – 5x + 6 = 0 1  1 -2 -5 6 (x – 1)(x2 – x – 6) = 0 1 -1 6 (x – 1)(x – 3)(x – 2) = 0 1 -1 -6 0 จะได้ x – 1 = 0 หรือ x – 3 = 0 หรือ x – 2 = 0 จะได้ x = 1 หรือ x = 3 หรือ x = 2 แทน x = 1, 2, 3 บนเส้นจานวน และพิจารณาช่วงที่เป็นคาตอบของอสมการ เครื่องหมาย มากกว่า เป็นจุดโปร่ง (ช่วงเปิด) เลือกช่วงที่เป็น (+) ดังภาพ ดังนั้น เซตคาตอบของสมการ คือ (1, 2)  (3, ) ตอบ 1. x3 – x2 – 8x + 12 < 0 2. 2x3 – 3x2 – 11x + 6  0 3. 2x3 – 3x2 – 7x – 6  0 4. x4 – 10x3 + 35x2 – 50x + 24  0 5. 2x4 – 12x3 + 19x2 – 12x  0 หมายเหตุ: ข้อ 1 – 5 เป็นโจทย์เดิมจากแบบฝึกหัดชุดที่ 1 นะครับ 6. x2 – 2x – 3  0 7. 20x2 + 17x – 10  0 8. x3 – 5x2 – 16x + 80 < 0 9. x3 – 2x2 – 3x > 0 10. 3x3 – 10x2 + 9x – 2  0 11. x4 + 4x3 – x2 – 16x – 12 < 0 12. x4 + 6x3 + 14x2 + 12x  0 13. –x4 + 9x3 – 24x2 + 6x + 40 > 0 14. (x – 4)5 (x + 3)4 > 0 15. x4 – 3x3 – 3x2 + 7x + 6 < 0 16. )1( )2)(4(   x xx  0 17. )32)(12( 1   xx x < 0 18. 65 15 2   xx x < 0 19. 252 232 2 2   xx xx  0 20. 45 3452 24 23   xx xxx  0 วิธีการทางาน: ให้นักเรียนแสดงวิธีทาแบบฝึกหัดแต่ละข้อในกระดาษรายงานชนิดมีเส้น โดยให้นาแบบฝึกหัดใบนี้ปะหน้า (-) (+) (-) (+) 1 2 3 ชื่อ – สกุล ชั้น ม.4/ เลขที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ม.4/ เลขที่
  2. 2. แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 3 สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ จงแสดงวิธีหาเซตคาตอบของอสมการพหุนามต่อไปนี้ (บางช่วงของการแสดงวิธีทานักเรียนสามารถ ทาลัดขั้นตอนได้นะครับโดยไม่เสียกระบวนการ) 1. |2 – 3x | = 10 2. |1 – 4x | = 5 3. |15 – 8x | = 9 4. |4x - 3| = 3x – 4 5. |3x – 1| = 2x – 5 6. |5x + 1| = 5x + 1 7. |x2 + 3x - 6| = 2x + 6 8. |x – 2| < 1 9. |x + 3| > 5 10. |3x + 5|  4 11. |2x – 1|  11 12. x  |x – 1| 13. 2|x - 2| > x 14. |3x + 4|  x + 2 15. |2x + 1| < 3x + 2 16. |x2 – x – 1| > x – 2 วิธีการทางาน: ให้นักเรียนแสดงวิธีทาแบบฝึกหัดแต่ละข้อในกระดาษรายงานชนิดมีเส้น โดยให้นาแบบฝึกหัดใบนี้ปะหน้า ชื่อ – สกุล ชั้น ม.4/ เลขที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ม.4/ เลขที่
  3. 3. เฉลย เฉพาะคาตอบนะครับ สงสัยวิธีการ/คาตอบข้อไหนให้สอบถามกับครูนะครับ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1 ส ม ก า ร พ หุ น า ม 1. -3, 2 2. -3, -1, 2 3. -5, -1, 2 4. -1, -2, -3 5. 2 , 2 , 5 6. -2, 2 1 , 3 7. 3 8. -1, 2 1 , 3 9. -3, - 2 1 , 1 10. 3 1 , 1, 2 11. 1, 3 4 , 3 12. 3 1 , 2, 4 13. -2, 3 2 , 2 14. 2 1 15. 3 2  16. 1, 2, 3, 4 17. -1, 1 18. 1 19. -2, 1, 5 20. -4, -3, -2, 4 21. -2, -1, 1, 2 22. -5, 1, 2, 3 23. 1, 3, 5, 7 24. -2, 1, 5 25. -2, 3 1 , 2 1 , 1 26. -3, -2, 1, 3 27. 0, -4 28. 1, 2 29. -1, 0, 2 171 30. 1 31. -1, 2 32. -1, 2, 3 วิธีการทางาน: ให้นักเรียนแสดงวิธีทาแบบฝึกหัดแต่ละข้อในกระดาษรายงานชนิดมีเส้น โดยให้นาแบบฝึกหัดใบนี้ปะหน้า
  4. 4. เฉลย เฉพาะคาตอบนะครับ สงสัยวิธีการ/คาตอบข้อไหนให้สอบถามกับครูนะครับ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2 อ ส ม ก า ร พ หุ น า ม 1. (-, -3) 2. [-2, 2 1 ]  [3, ) 3. (-, 3] 4. (- 1]  [2, 3]  [4, ) 5. [-4, 0] 6. [-1, 3] 7. (-, - 4 5 ]  [ 5 2 , ) 8. (-, -4)  (4, 5) 9. (-1, 0)  (3, ) 10. [ 3 1 , 1]  [2, ) 11. (-3, -2)  (-1, 2) 12. [-2, 0] 13. (-1, 4) 14. (4, ) 15. (2, 3) 16. [-4, -1)  [2, ) 17. (-1, - 2 1 )  ( 2 3 , ) 18. (-, -3)  (-2, 5 1 ) 19. [- 2 1 , 2 1 ) 20. (-2, -1)  (-1, 2 1 ]  (1, 2)  [3, )

×