02 เมืองสุรินทร์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

1,023 views
950 views

Published on

คำถามเรื่องเมืองสุรินทร์ที่ข้าพเจ้ารู้ัจัก

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 เมืองสุรินทร์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

 1. 1. เมืองสุรินทร์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ (ส๓๐๒๐๑) นฤพนธ์ สายเสมา สาโรงทาบวิทยาคม
 2. 2. เมื่อกล่าวถึงจังหวัดสุรินทร์ นักเรียนคิดว่าคนภายนอก จะนึกถึง
 3. 3. เดิมจังหวัดสุรินทร์มีชื่อว่า
 4. 4. ชื่อจังหวัดสุรินทร์มีที่มา จาก
 5. 5. คาว่า “สุรินทร์” มี ความหมายว่า
 6. 6. ตราสัญลักษณ์ประจา จังหวัดสุรินทร์ (ด้านบน) เป็นรูป
 7. 7. ต้นไม้และดอกไม้ประจา จังหวัดสุรินทร์ คือ
 8. 8. จังหวัดสุรินทร์มี อาเภอ ได้แก่
 9. 9. พระยาสุรินทร์ภักดีศรี ณรงค์จางวาง เป็น
 10. 10. บุคคลสาคัญของจังหวัด สุรินทร์นอกจากข้อ ๘ แล้ว ยังมี
 11. 11. คาขวัญจังหวัดสุรินทร์ บอกเป็นวรรค พร้อม อธิบายหรือยกตัวอย่าง ที่มาหรือความหมายของ คาขวัญแต่ละวรรค
 12. 12. สถานที่สาคัญทาง ประวัติศาสตร์และ โบราณคดีของจังหวัด สุรินทร์ บอกมาอย่างน้อย ๕ แห่ง
 13. 13. ในอาเภอสาโรงทาบของ เราก็มีเช่นกัน
 14. 14. สถานที่สาคัญทางศาสนา
 15. 15. สถานที่สาคัญทาง ธรรมชาติ
 16. 16. ทรัพยากรสาคัญของ สุรินทร์
 17. 17. อาชีพสาคัญของชาว สุรินทร์
 18. 18. แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ สุรินทร์
 19. 19. ประเพณี และวัฒนธรรม สาคัญของสุรินทร์
 20. 20. การแสดง หรือการละเล่น พื้นเมืองของสุรินทร์
 21. 21. กลุ่มชนท้องถิ่นของสุรินทร์
 22. 22. ภาษาถิ่นของชาวสุรินทร์
 23. 23. เทือกเขา และภูเขาสาคัญ ของสุรินทร์
 24. 24. แหล่งน้าสาคัญของสุรินทร์
 25. 25. อาณาเขตติดต่อของสุรินทร์ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทิศใต้ ติดต่อกับ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
 26. 26. รู้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับ สุรินทร์

×