แนะนำโปรแกรม Swish เบื้องต้น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

แนะนำโปรแกรม Swish เบื้องต้น

on

 • 3,266 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,266
Views on SlideShare
3,018
Embed Views
248

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
0

2 Embeds 248

http://kroopeeraya.wordpress.com 247
url_unknown 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

แนะนำโปรแกรม Swish เบื้องต้น แนะนำโปรแกรม Swish เบื้องต้น Presentation Transcript

 • แนะนําโปรแกรม Swish
 • ทําความรู้ จกกับโปรแกรม Swish ั• Swish เป็ นโปรแกรมทีช่วยให้ ผ้ ใช้ สร้ างสรรค์ผลงานในรูปแบบ ู Flash Animation, Flash Presentation,Web Multimedia• สร้ าง Web ในรูปแบบของภาพเคลือนไหว พร้ อมเสียงประกอบ• สร้ าง Effect แปลกใหม่ให้ กบตัวอักษร ภาพ กราฟิ ก การสร้ างปุ่ ม ั เมนูอย่างง่าย
 • ทําความรู้ จกกับโปรแกรม Swish ั• เขียนสคริ ปเพือควบคุมการทํางานได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม Macromedia Flash• Swish พัฒนาโดยบริ ษัท Swishzone.com PtyLtd (www.swishzone.com)• สามารถ Export File เป็ น .swf .avi .html .exe
 • เมนูและเครืองมือต่ างๆ ใน Swish
 • โปรแกรม swish มีเครืองมือดังต่ อไปนี• menu bar เป็ นคําสังทีใช้ในการสร้างงาน แต่อาจมีบางเมนูซึง ่ อาจมีเมนูยอยต่อไปอีกชันหนึงก็ได้ ่• toolbarซึ งเป็ นเครื องมือทีอยูในรู ปของปุ่ มซึ งมีภาพสัญลักษณ์ ของปุ่ ม ซึ งมีเครื องมือทีใช้วาด หรื อสร้าง Objects ต่างๆ เช่น เส้น สี เหลียม วงกลม• Panel เป็ นกลุ่มของเครื องมือคล้าย toolbar แต่มกแยกหน้าต่าง ั ออกมาต่างหาก
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู File เป็ นเครื องมือด้ าน การจัดการไฟล์
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Edit ประกอบด้วยเมนูยอยดังนี
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู view มีเมนูยอยเพือใช้งานดังนี
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Insert มีเมนูยอยเพือใช้งาน โดยสังเขปดังนี
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Control มีเมนูยอยเพือใช้ควบคุม การแสดงของภาพเคลือนไหว
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish ่• เมนู Modify มีเมนูยอย และแต่ละเมนู ย่อยจะมีเมนูคาสังย่อยอีก ํ ชันหนึง
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู Tools เป็ นเมนูทีใช้ปรับเครื องมือ เพือเหมาะกับการใช้งานแต่ละผูใช้้
 • รู้ จักกับเครืองมือในโปรแกรม swish• เมนู Panel ประกอบด้วย Panel ย่อย
 • จบการนําเสนอ