การคำนวณต้นทุนผลผลิต ของสถานศึกษา OUCP (Obec Unit Cost Program)
ขั้นตอนการทำงาน 1. วิเคราะห์ภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน 2. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน 3. วิเคราะห์ความ...
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ตารางที่ 1 กรอกผลการประเมินภายในของสถานศึกษาจากมาตรฐานประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ จำน...
ตารางที่ 2 กรอกภารกิจหลักของหน่วยงานตามโครงสร้าง ในโปรแกรมมีตัวอย่าง โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโครงสร้างแต่ล...
ตารางที่ 3 - เลือกรหัสกลุ่มบริหาร ( จากตาราง 2) - ชื่อกลุ่มย่อย = ชื่องานตามแผนงานโรงเรียน - ภารกิจที่สำคัญ = อธ...
ตารางที่ 4 รหัสและชื่อกิจกรรม สนับสนุน , รอง , หลัก , ชื่อกิจกรรม โปรแกรมกำหนดให้แล้ว ให้กรอกจำนวนเป้าหมาย และหน่วยนับ
ตารางที่ 5 - เลือกรหัสหน่วยงาน ( ได้จากตาราง 3) - เลือกรหัสกิจกรรม ( โปรแกรมกำหนดให้ ) - กรอกชื่อแผนงาน / โครงการ -...
ตารางที่ 6 กรอกจำนวนนักเรียนแต่ละช่วงชั้น ( อธิบายหน้า 35)
ตารางที่ 7 กรอกหมายเลขผลผลิตจากตารางที่ 5 ให้สอดคล้องกับ ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียน ดำเนินการ ถ้ากิจกรรมใดไม่ได้ดำเนินการ ไม...
ตารางที่ 8 ก ( อธิบายหน้า 38) - เงินเดือนข้าราชการ รวม 6 เดือน ช่วงที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ช่วงที่ 2 เมษายน – กัน...
ตารางที่ 8 ข กรอกข้อมูลประกอบแต่ละแผนงาน ประกอบด้วย - จำนวนบุคลากรและลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับแผน - จำนวนลูกจ้างชั่...
ตารางที่ 8 ค กรอกจำนวนงบประมาณที่เกี่ยวข้องแต่ละแผนงาน - ด้านดำเนินการ  ค่าตอบแทน , ค่าวัสดุ - ด้านลงทุน ค่าปรับปรุ...
ตารางที่ 9 กรอกจำนวนงบประมาณแต่ละแผนงาน - เงินอุดหนุน - เงินนอกงบประมาณ
ตารางที่ 10 กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายทองอ้อม ค่าสาธารณูปโภค ตารางที่ 11 กรอกจำนวนห้องเรียน และจำนวนชั่วโมงเรียน
การพิมพ์เอกสาร 1. เมนู พิมพ์เอกสาร 2. พิมพ์เอกสารหลังการกระจาย   ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
การส่งข้อมูล 1. พิมพ์เอกสารส่งรายงาน 2. Copy File OUC.mdb
ติดต่อสอบถาม นายสุรศักดิ์ จำชาติ Email & MSN [email_address] Tel. มือถือ 082-1526768 ห้องคอม 044 - 386163 โรงเรียนบึง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บรรยายต้นทุน

2,308 views
2,228 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บรรยายต้นทุน

 1. 1. การคำนวณต้นทุนผลผลิต ของสถานศึกษา OUCP (Obec Unit Cost Program)
 2. 2. ขั้นตอนการทำงาน 1. วิเคราะห์ภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของหน่วยงาน 2. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน 3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมหลักกับผลผลิตของหน่วยงาน 4. กำหนดเป้าหมายผลผลิตและเป้าหมายกิจกรรมของหน่วยงาน 5. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนด้านบุคลากร 6. จัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางอ้อม 7. กำหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุน 8. คำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 9. รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต และข้อเสนอแนะ
 3. 3. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ตารางที่ 1 กรอกผลการประเมินภายในของสถานศึกษาจากมาตรฐานประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 18 มาตรฐาน
 4. 4. ตารางที่ 2 กรอกภารกิจหลักของหน่วยงานตามโครงสร้าง ในโปรแกรมมีตัวอย่าง โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโครงสร้างแต่ละโรงเรียนได้
 5. 5. ตารางที่ 3 - เลือกรหัสกลุ่มบริหาร ( จากตาราง 2) - ชื่อกลุ่มย่อย = ชื่องานตามแผนงานโรงเรียน - ภารกิจที่สำคัญ = อธิบายสรุปหน้าที่กลุ่มย่อย
 6. 6. ตารางที่ 4 รหัสและชื่อกิจกรรม สนับสนุน , รอง , หลัก , ชื่อกิจกรรม โปรแกรมกำหนดให้แล้ว ให้กรอกจำนวนเป้าหมาย และหน่วยนับ
 7. 7. ตารางที่ 5 - เลือกรหัสหน่วยงาน ( ได้จากตาราง 3) - เลือกรหัสกิจกรรม ( โปรแกรมกำหนดให้ ) - กรอกชื่อแผนงาน / โครงการ - กรอกเป้าหมาย ( จำนวนนักเรียน ) หน่วยนับ และมาตรฐานประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้อง
 8. 8. ตารางที่ 6 กรอกจำนวนนักเรียนแต่ละช่วงชั้น ( อธิบายหน้า 35)
 9. 9. ตารางที่ 7 กรอกหมายเลขผลผลิตจากตารางที่ 5 ให้สอดคล้องกับ ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียน ดำเนินการ ถ้ากิจกรรมใดไม่ได้ดำเนินการ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
 10. 10. ตารางที่ 8 ก ( อธิบายหน้า 38) - เงินเดือนข้าราชการ รวม 6 เดือน ช่วงที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม ช่วงที่ 2 เมษายน – กันยายน - เงินเพิ่ม = เงินประจำตำแหน่ง - เงินเดือนลูกจ้างประจำ - เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ได้จากเงินอุดหนุน หรือเงินนอกงบประมาณ
 11. 11. ตารางที่ 8 ข กรอกข้อมูลประกอบแต่ละแผนงาน ประกอบด้วย - จำนวนบุคลากรและลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับแผน - จำนวนลูกจ้างชั่วคราวจำแนกจามงบประมาณ - ระยะเวลาที่ดำเนินงานตามแผน
 12. 12. ตารางที่ 8 ค กรอกจำนวนงบประมาณที่เกี่ยวข้องแต่ละแผนงาน - ด้านดำเนินการ ค่าตอบแทน , ค่าวัสดุ - ด้านลงทุน ค่าปรับปรุง , ค่าคุรุภัณฑ์
 13. 13. ตารางที่ 9 กรอกจำนวนงบประมาณแต่ละแผนงาน - เงินอุดหนุน - เงินนอกงบประมาณ
 14. 14. ตารางที่ 10 กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายทองอ้อม ค่าสาธารณูปโภค ตารางที่ 11 กรอกจำนวนห้องเรียน และจำนวนชั่วโมงเรียน
 15. 15. การพิมพ์เอกสาร 1. เมนู พิมพ์เอกสาร 2. พิมพ์เอกสารหลังการกระจาย ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
 16. 16. การส่งข้อมูล 1. พิมพ์เอกสารส่งรายงาน 2. Copy File OUC.mdb
 17. 17. ติดต่อสอบถาม นายสุรศักดิ์ จำชาติ Email & MSN [email_address] Tel. มือถือ 082-1526768 ห้องคอม 044 - 386163 โรงเรียนบึงพะไล 044-386194

×