ตารางร้องเพลงฟิสิกส์

773 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
358
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตารางร้องเพลงฟิสิกส์

  1. 1. ตารางการรองเพลง Energy วิชาฟสิกส เวลา วันที่ 12.15 - 13.00 น. กอน 17.30 น. 9 ม.ค. 55 อาทิตยา 4/2 พัณณิตา 4/4 10 ม.ค. 55 สุกัญญา 4/4 กาญจนา 4/2 11 ม.ค. 55 ปรีชญา 4/3 อนัญพร 4/2 17 ม.ค. 55 SKT 4/1 อาทิตติยา 4/1 18 ม.ค. 55 พรประภา 4/3 ปรานสุพา 4/3 19 ม.ค. 55 สุรียมาศ 4/2 นินีและสาวสวยทั้ง 9 4/1 วริษฐา 4/1 ชนิดาภา 4/4 ธนิสร 4/4 ณัฐสุดา 4/3 20 ม.ค. 55 จิตตรา 4/1 วิมลรัตน 4/3 กนกวรรณ 4/4 หมายเหตุ ชื่อดังกลาวเปนชื่อตัวแทนของสมาชิกกลุม ใหนักเรียนที่อยูในกลุมที่มีชื่อดังกลาวมารองเพลงตามวันและเวลาที่กําหนดคะเวลา 12.15 - 13.00 น. นักเรียนที่สอบเวลานี้ กลุมที่มีชื่อแรกใหนักเรียนมาเวลาที่กําหนดหากมาสายเกินกวา 10 นาทีจากเวลาที่กําหนดจะถูกตัดสินการรองทันทีขณะที่กลุมแรกมารองเพลงใหกลุมที่สองพักรับประทานอาหารกลางวันใหเรียบรอยและมาถึงหองโสตฯ กอนหมดเวลา 20 นาทีกอนเวลา 17.30 น. หมายถึงใหนักเรียนมาติดตอรองเพลงตั้งแตหลังเลิกเรียน จนถึงเวลา17.30 น. หากมาชากวาเวลาที่กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์การรองทันที ครูสุนารี มีใหม

×