ใบงานโครงงาน

955 views
903 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
512
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานโครงงาน

  1. 1. ใบงาน ที่ 2 การเลือกกลุ่มทาโครงงานคาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ โดยเลขานุการเป็นผูบันทึกนาใบงานนีส่งให้ครู ่ ้ ้พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานในกลุ่มผลการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่ม 1. ................................................................................. ประธาน 2. ................................................................................. 3. ................................................................................. 4. ................................................................................. เลขานุการคาชี้แจง จากผังมโนทัศน์ (Mind mapping) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการ ของบุคคลที่มส่วนร่วมในการทาโครงงาน แล้วเขียนลงในใบงาน ี หัวหน้าโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน บุคลากร ครูที่ปรึกษา
  2. 2. ใบงาน ที่ 3 การเลือกหัวข้อโครงงานคาชี้แจง ประธานแต่ละกลุมทาหน้าที่กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเสนอเรื่องที่ตนสนใจ และเนื้อหา ่โดยสังเขป ช่วยกันคัดเลือกเรื่องที่คิดว่ากลุมสนใจจะทาโครงงาน และปรึกษาหารือขอบเขตของเรื่องที่จะ ่ทาโครงงาน บันทึกข้อมูลที่หมดลงในแบบฟอร์มด้านล่างเรื่องที่นักเรียนในกลุ่มสนใจ 1. .................................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................................. 3. .................................................................................................................................................. 4. ..................................................................................................................................................ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน รายการ P1 P2 P3 P4 1. ความถนัด ความสนใจ ในการทาโครงงานนี้ 2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการนี้ 3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาโครงงาน 4. ความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้ 5. ความพร้อมด้านเวลา 6. ความพร้อมด้านเงินทุน 7. ความพร้อมของสมาชิกในกลุ่ม 8. ความสนับสนุนจากครูผสอน หรือครูทปรึกษา ู้ ี่หมายเหตุ (มากทีสุด = 4, มาก = 3, ปานกลาง = 2, และน้อย = 1) และ (P = โครงงานที่นาเสนอ) ่เรื่องที่สมาชิกเลือก คือ ............................................................................................................................. .............................................................................................................................ขอบเขตของเรื่องที่เลือก ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

×