úKol 13

168 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

úKol 13

  1. 1. ŠIKANA NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICEToto téma jsem si vybrala především proto, že jsem přesvědčená o tom, že šikana jevelkým problémem a je třeba o ní co nejvíce mluvit, a vrývat informace o tomto jevudo podvědomí lidí. Fenomén šikana tvoří podstatnou součást mého studia - zabývámese rozpoznáním šikany, jejím následným řešením, a především primární a sekundárníprevencí.Téma jsem zvolila takové, aby se týkalo jedné oblasti, základních škol, která je zároveňnejrizikovější pro vznik šikany. Protože se jedná o celosvětový jev, své téma jsemzúžila jen na základní školy v České Republice, a dále jsem se zaměřila pouze nadruhý stupeň základních škol, kde je šikana registrována v mnohem větším měřítku nežna prvním stupni. Na základě těchto kritérií jsem se rozhodla pro název ŠIKANA NADRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE.ŠIKANA NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICEKLÍČOVÁ SLOVA - šikana, základní škola, druhý stupeň, agresor, oběť, prevence,učitel, chování, následky, řešeníANOTACE - Šikana na základních školách je čím dál častěji vyskytující se negativníjev. Jeho vznik sebou přináší velká rizika, a vždy mívá velmi špatný dopad na postiženéosoby. Dokáže ovlivnit nejenom výsledky studia, ale především i postoj k životu avztahy s lidmi.Z různých důvodů se ne vždy povede šikanu včas odhalit. O to více by se proto měloo jejích příčinách, projevech a následném řešení mluvit, aby se takovému chování, anásledkům z něj plynoucích, dalo zavčas předejít.Šikanu můžeme charakterizovat jako agresivní chování vůči vybrané osobě na základěrůzných kritérií. Nejčastěji si agresor (šikanující) vybírá oběť slabou, neprůbojnou, okteré tuší, že se těžko vzmůže na odpor.Dále se většinou jedná o osobu, která nemusí být příliš oblíbená v třídním kolektivu- zde agresorovi vzniká výhoda především tím, že není nikdo, kdo by se oběti zastal.Obětí může být i dítě, které má při studiu nadprůměrné výsledky, a vyniká tedy naostatními, stejně tak ale může být šikanován i ten, kdo za ostatními zaostává - zde sejedná o děti, které nenosí značkové oblečení dle módy, nemají aktuální elektroniku čicokoliv co je pro větší část třídy naprostou samozřejmostí.
  2. 2. Velmi často se tedy jedná o děti, které se nějakým způsobem vymykají běžnýmnormám třídy. Případy, kdy oběť sama šikanující chování vůči své osobě nahlásí,jsou velmi výjimečné. Je proto důležité, aby učitel byl o šikaně a jejích projevech conejvíce proškolen a informován, aby takové chování dokázal včas rozpoznat a úspěšnězakročit. Často se stává, že učitel si sice agresivního chování povšimne, ale považujeho spíše za škádlení mezi spolužáky než za skutečný problém. O tomto fenoménuse zmiňuje například internetový časopis Portál. 1”Jak rozlišit v praxi škádlení odšikanování? Při škádlení se očekává, že to bude legrace pro obě strany. Ale když jepatrné, že ten druhý to jako legraci nebere, že je zraněný, pak iniciátor škádlení pociťujelítost, omluví se mu a v činnosti dál nepokračuje. U šikany je to obráceně. Agresor chcedruhému ublížit, chce ho ranit. A má z toho radost. Nejenom že se mu neomluví, alesvé chování opakuje. A většinou násilí stupňuje.”Šikana začíná pozvolna. Nejdříve se jedná o drobné ubližování, většinou o různéposměšky či připomínky. Pokud se oběť nebrání, agresor přidává na intenzitě. Objevujíse urážky, nadávky, veřejné ponižování před třídou. Agresor často útočí na osobnímajetek oběti - ničí mu školní pomůcky, může mu brát svačinu, ale i peníze. Nenívýjimkou, že agresorů může být více. Jedná se většinou o menší skupinku silnějšíchjedinců, jež drží pohromadě. Pokud šikana není odhalena v této fázi, násilí se vždystupňuje a nabývá na intenzitě. Objevují se první známky fyzického násilí.Oběť už v tomto stádiu většinou nedokáže žít klidný a vyrovnaný život, a okolí si našikanovaném všímá prvních změn v chování. Učitelé registrují zhoršení prospěchu,a ne zdřídka i častou a neomluvenou absenci. Rodiče zase mohou hovořit o náhlémálomluvnosti, samotářství, nechuti se bavit či účastnit různých aktivit, náhlépodrážděnosti. Samozřejmě si mohou povšimnout i zhoršení prospěchu, nebo dokonceobjevujících se modřin či poškozených věcí - školních pomůcek, oblečení. Rodičesamozřejmě své dítě vyslýchají, ve snaze mu pomoci, ale dítě na toto chování reagujeve většině případů negativně, a možnost existence šikany na svou vlastní osobu,popírá. Většinou se tímto kruh uzavírá.Pokud není šikana včas rozpoznána již v tomto stádiu, dítě začíná čelit i obrovskémunátlaku nejenom ve škole, ale i v domácím prostředí. Rodiče, jež netuší nic o existencišikany si nedokáží vysvětlit náhlé změny v chování svého dítěte, zhoršení školníhoprospěchu, a neomluvených absencí, se tuto situaci snaží řešit ráznou výchovou vesnaze dostat zase vše zpět do původních a zajetých kolejí. Toto chování se ale míjíúčinkem. Dítě se cítí nepochopené, už nemá kde by mu bylo dobře - ve škole prožíváobrovský nátlak, a doma to není jiné. Rodiče prosazují určité požadavky, zavádějí nováopatření a dítě se začíná cítit ještě mnohem hůř, uzavírá se do sebe.1 KOLÁŘ, Michal. Ve škole: Šikana nebo jen škádlení? 2010, č. 2. Praha. Portál, s.r.o. ISSN: 1212-9607Dostupné z: http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/ve-skole:-sikana--nebo-jen-skadleni/40639/
  3. 3. Nezřídka v této fázi děti podléhají zmaru a depresím, jsou v začarovaném kruhu anevědí kudy kam. Bohužel existují i případy, kdy nešťastné dítě svou bezvýchodnousituaci vyřeší například sebevraždou, v lepším případě pouze pokusem o sebevraždu.Smutné je, že až v těchto chvílích se odhaluje skutečná podstata změny jeho chování, ateprve v těchto chvílích se začíná situace ve třídě, a následky z ní plynoucí, řešit.Dítě, které bylo šikanováno, však zůstává na dlouhou dobu poznamenáno a nezřídkaje na místě pomoc psychologa, která by měla urychlit hojení způsobených traumat,a pomoci se s následky šikany vyrovnat a postupně zapomenout. Zmíněné terapiebývají velmi účinné, a oběť se pak pozvolna vrací k původnímu životu. Ve škole jezaznamenáno zlepšení studijních výsledků, doma rodiče začínají opět poznávat svéhopotomka. Odhalený agresor je rovněž předán do péče psychologů, zjišťují se příčiny adůvody jeho chování. Agresor by se nikdy neměl vracet do třídy kde šikanu provozoval.Je žádoucí přemístění do jiného prostředí - odlišné třídy či školy. Dle míry prováděnéhoagresivního chování vůči oběti se také často agresor dostává i do speciálních zařízení.Co se týče změny prostředí, často to bývá i oběť kdo změní působiště, což bývá vevelké většině případů velmi žádoucí. Ideální je spíš přemístění do nového školníhozařízení, pokud je to možné. Oběť má šanci začít od začátku v novém prostředí, kdenikdo neví čím si prošel na původní škole.Šikana je velmi nebezpečným jevem, a proto je na nanejvýš žádoucí, aby pedagogovébyli kvalitně a profesionálně proškoleni o tom, jak v těchto situacích postupovat. Měliby samozřejmě umět šikanu rozpoznat, dokázat účinně zakročit, vědět na koho sedále obracet. Dále by měli zvládat komunikaci s obětí, s agresorem, a rodiči oběti ašikanujícího dítěte. Proškolený učitel dokáže ve velké většině případů šikaně zabránit, aochránit tak děti před hrozící újmou na zdraví či následnými psychickými obtížemi.SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY1. KOLÁŘ, Michal. Ve škole: Šikana nebo jen škádlení? 2010, č. 2. Praha. Portál, s.r.o.ISSN: 1212-9607 Dostupné z: http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/ve-skole:-sikana--nebo-jen-skadleni/40639/- s časopisem mám dobré zkušenosti- byl mi doporučen od vyučujících- obsahuje spoustu zajímavých článků k mému oboru- publikují v něm renomovaní autoři- je dostupný jak v elektronické i v tištěné podobě2. MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Vyd. 1. Praha: Grada,2009. 152 s. Pedagogika.ISBN 978-80-247-2310-5.- kniha obsahuje spoustu zajímavých informací- autor je profesionálem v oboru
  4. 4. - kniha se velmi úzce dotýká dané problematiky- vše je výborně vysvětleno- v knize je uvedeno spousta příkladů z praxe3. KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X- obsahuje příklady z praxe- jasné a podrobné informace- na šikanu je zde nazíráno ze spousty různých úhlů- celkem podrobný návod doporučeného chování při řešení problému- autor je profesionálem v oboru

×