• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Gebruik van technologische innovatie en ict in de ouderenzorg
 

Gebruik van technologische innovatie en ict in de ouderenzorg

on

 • 2,013 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,013
Views on SlideShare
2,013
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Gebruik van technologische innovatie en ict in de ouderenzorg Gebruik van technologische innovatie en ict in de ouderenzorg Presentation Transcript

  • Gebruik vantechnologische innovatieen ICT in de ouderenzorg Eindwerk Krista Herdewijn
  • SMK’s RVT Decubitus Katz-schaal C-Dement ReminiscentieKAPPA controle Zorgdossier Woonzorgdecreet MRSAADL ROB
  • Inhoud1. De uitdagingen van de ouderenzorg 1.1. Demografische evolutie 1.2. Financiering van de ouderenzorg 1.3. De vraag naar professionele zorgverleners2. Naar een nieuwe benadering van de ouderenzorg3. Zorginnovatie als antwoord op de uitdagingen 3.1. Betekenis Innovatie 3.2. Voorwaarden om innovatie duurzaam in te bedden 3.3. Technologische innovatie en Technologie (ICT)
  • 1. De uitdaging van de ouderenzorg in België 1.1. Demografische evolutie- Nade tweede W.O. (1945-1960) : vertrouwen in de toekomst is groot- 1960 – 1970 : daling aantal geboortes (ontgroening)- 1970 – 1985 : groot potentiëel aan arbeidskrachten  hoge economische groei en levensstandaard  verbetering in gezondheid en stijging levensverwachting VERGRIJZINGDoor de vergrijzing neemt de vraag naar langdurige zorg toe, zowelthuis als in de Residentiële zorg. Het toenemend aantal ‘oudsteouderen’ zal de vraag naar specifieke zorg vergroten
  • 1. De uitdaging van de ouderenzorg in België 1.2. Financiering van de ouderenzorgHet globale doel van het beleid betreffende langdurige zorg inBelgië is het voorzien in een universele toegang tot betaalbare enkwaliteitsvolle zorg.De woonzorgcentra kennen twee grote inkomensstromen:- de overheid : zorgkosten, via het RIZIV- de bewoner : verblijfkosten, via de dagprijs en supplementen! Uitgaven stijgen : chronische ziekten op latere leeftijd, meerzorgbehoevenden! Inkomsten dalen : economische groei 0,5%! Sociale houdbaarheid pensioenen (repartitiesysteem)
  • 1. De uitdaging van de ouderenzorg in België 1.3. De vraag naar professionele zorgverleners- Nu reeds een tekort aan zorgverleners- Vooruitzichten van het planbueau : tegen eind 2014 wordt een groei geraamd van meer dan 60.000 extra arbeidsplaatsen A. Dynamisch personeelsbeleid- Formuleer een concreet strategisch HR beleid- Vorming, training en opleiding zijn kansen, geen kostenposten- Investeer in kwaliteitsvolle leidinggevenden- Onderzoek de invoering van nieuwe technologieën ter ondersteuning van de werkprocessen- Creëer doorgroeikansenB. Mogelijke taakverschuiving door het belang van services
  • 2. Naar een nieuwe benadering van de ouderenzorg 2.1. De mondig wordende oudereEen van de prioritaire doelstellingen van het Vlaams Woonzorgdecreet :“zorg op maat te bieden aan de gebruiker en een kwaliteitsvol zorgcontinuüm te creëren door zelfzorg, mantelzorg enprofessionele zorg correct en individueel aangepast in te zetten” De oudere staat centraal Naar een vraag gestuurde zorg Empower de oudere
  • 2. Naar een nieuwe benadering van de ouderenzorg 2.2. Nieuwe woonvormen Wonen en zorg gaan hand in hand: Een goede zorgomgeving vergemakkelijkt het wonen en een aangepaste woning verreist minder zorgen• Aanleunwoningen • Collectieve autonome Dagopvang• Kangoeroewoningen • Herstelverblijven• Kleinschalig genormaliseerd wonen • Gastopvang• Inleunflats • Abbey Field Rusthuizen• Ouderen stellen hun woning open
  • 3. Zorginnovatie als antwoord op de huidige en toekomstige uitdagingen 3.1. Betekenis InnovatieDefinitie Innovatie: De ontwikkeling en toepassing vanideeën in de praktijk, die resulteren in de verbetering vanefficiëntie en/of effectiviteit in een organisatieCreativiteit is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voorinnovatie, daarnaast speelt ook de omgeving een belangrijke rol. Het isdaarom cruciaal of er mogelijkheden bestaan om creatief te zijn of niet,en of een nieuw idee binnen een organisatie geaccepteerd engerealiseerd wordt (Rozendaal, 2005). Terwijl creativiteit wordt gezienals een individueel proces, wordt innovatie gedefinieerd als een sociaalproces, waarbij verschillende actoren betrokken zijn
  • Procesinnovatie:- Uitbesteding van het medicatieverdeelproces aan de apotheker- Nieuwe procedure informatieoverdracht tussen woonzorgvoorziening enziekenhuisInnovatieve werkmethode of werkinstrument:- nieuwe techniek van wondverzorging- e-learning- nieuwe manier voor heffen en tillenProductinnovatie:- Innoverend preventiemateriaal decubitus- Innoverende software voor bewonersdossier- Comfort verhogend incontinentie materiaalTechnologische innovatie:- Breedbandtechnologie, recip-e, telemonitoring, zorg op afstand- Ouderen bewegen met de Nintendo WII- Robotica- Robotchirurgie- NanogeneeskundeAutonome innovatie:
  • 3.2. Voorwaarden om innovatie duurzaam in te bedden in de woonzorg• De organisatiecultuur moet van innovatie doordrenkt zijn• Er moet voldoende ruimte zijn voor innovatie• Er moet voldoende ondersteuning zijn • Financiële steun overheid • Steun via kennisdeling (Flanders Care) • Succesvol implementeren vereist een dubbele focus • Betrek zorgverleners en patiënten in een vroeg stadium • Toestaan en leren van ‘bad practices’ • Vergroot het vertrouwen van zorgverleners
  • 3.3. Technologische Innovatie en technologie (ICT) Administratieve ondersteuning binnen een WZC• Elektronisch bewonersdossier• Facturatie (met koppeling naar boekhoudpakket)• Medicatie, stock- en voorschriftenbeheer• RIZIV forfait simulatie• Kwaliteitsmanagement• Personeelsbeheer en uurroosterplanning• RapporteringstoolMogelijke leveranciers : Care Solutions, Geracc, Myrthus enDomusadmin
  • Logistieke ondersteuning • Medicatiedistributie- proces• Elektronisch voorschrijven : Recip-e tekening F. Robben
  • Comfort verhogende hulpmiddelen• Incontinentiemonitoring d.m.v. draadloze sensoren
  • Telecare – Zorg op afstandPersonenalarmsysteem Beeldzorg • Geen alarmsysteem, aanvulling op de bestaande zorg • Goedemorgen service, beantwoorden van vragen • Herinneringsservice medicijninname
  • Telecare – Zorg op afstand• Leefstijlmonitoring
  • TelemonitoringHet op afstand in de gaten houden en begeleiden van patiënten
  • DomoticaIntegratie van technologie en diensten binnen de woonruimted.m.v. elektronische communicatie tussen allerlei electronischetoepassingen in de woning en de woonomgeving. Domoticabetreft voorzieningen die een maatschappelijk doel dienenwaardoor de verzorging van de bewoners eenvoudiger en/ofkwalitatief verbeterd kan worden en het leven voor dezemensen aangenamer en prettiger wordt. • Domotica in seniorenwoningen - Smart Homes • Domotica voor dementerenden • Domotica in de intramurale zorg
  • Noodoproepsysteem Brandalarm en -preventieInactiviteitsmeting Domotica InbraaksignaleringToegangscontrole Automatische verlichtingBinnenklimaat
  • Domotica Domotica in seniorenwoningen Domotica voor dementerenden (thuis) Bewoner bedient zelf de domotica Medewerkers bedienen de domotica functies functies Functies zijn vooral alarmering, Functies zijn vooral ondersteuning oriëntatie, inbraakbeveiliging, comfort, verbetering leefklimaat, veiligheid en afstandsbediening woonfuncties bewegingsvrijheid Toegesneden op een groepswoning (meestal zesToegesneden op de individuele woning bewoners) Bewoner weet dat er domotica in de Bewoner heeft geen weet van domotica en is woning is en kan er mee werken niet in staat om er zelf mee te werkenRelatief eenvoudige intelligentie in het Complexe intelligentie in het systeem systeem Geen herkenning personen Herkenning van personen
  • Domotica in de intramurale zorg• Opsta-alarmering• Nachtoriëntatie- verlichting• Dwaaldetectie - Leefcirkels• Dwaalbeveiliging – GPS• Camera
  • RoboticaEen robot is een programmeerbare machine, die meerdereverschillende taken kan uitvoeren. • Knuffelrobot Paro • Hector en Kompai helpen licht dementerende ouderen langer thuis te blijven • Nao als ADL hulpje
  • Paro - Therapeutische robot• Geeft een kalmerend effect• Ontlokt emotionele reacties (bij dementerenden)
  • Kompai • Tijdige medicatie-inname • Slaat alarm bij valpartijen • Houdt de agenda bij
  • Hector • Tijdige medicatie-inname • Houdt de agenda bij
  • Nao – Sociaal ondersteunende robot• Hulp bij ADL
  • Sociale MediaDoor het internet zijn we altijd met elkaar verbonden, aan elkaar gekoppeld Dat zorgt ervoor dat samenwerken en krachten bundelen makkelijker is dan ooit The Crowds, Social Media Hub
  • Eva Verkerk en de andere ouderen in de buurt
  • Deelnemers aan het netwerk met profiel,daardoor kunnen ze elkaar leren kennen
  • En dan zijn er nog de buurtbewoners die best willen helpenals ze weten wie wat nodig heeft …
  • Samenvatting • De oudere staat centraal • Laat hem zo lang mogelijk thuis wonen • Belang van samenwerkingsverbanden • Maak gebruik van technologische innovatie, het heeft een meerwaarde • Door het behoud van onafhankelijkheid die men als gebruiker ervaart en • Door de ondersteuning die de naaste omgeving ervaart door het gebruik van de ingezette technologie • De sociale en psychosociale zorgcomponent blijft het belangrijkste voor het welzijn van de oudere- Technische mogelijkheden veranderen, de mens niet -
  • Zijn er nog Vragen ?