Architecture Des Ordinateurs

633 views

Published on

Architecture Des Ordinateurs

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Architecture Des Ordinateurs

 1. 1. Ö Ø ØÙÖ × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ÁÍÈ ÁÁ ¹ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ² Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ½ Ö ÒÒ È ØÖ Å Ö Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼½ http://krimo666.mylivepage.com/
 2. 2. Ì Ä Ë Å ÌÁ Ê Ë ¿ Ì Ð ×Ñ Ø Ö × ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½½ ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¾ À ×ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¿ Å Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ô Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º½ ×ÔÓ× Ø × × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º¾ ÍÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿ ÈÖ ¹Ö ÕÙ × ½ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¾ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¾º½ ÈÖ Ò Ô Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¾º¾ ÉÙ ÐÕÙ × Ó × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¿ ËÝ×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¿º¿º½ ÓÒÚ Ö× ÓÒ× Ò Ö ¹ Ñ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¿º¿º¾ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ò Ø × º º º º º º º º º º º º ¾¿ ¿º¿º¿ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ö Ð× º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º Ð Ö ÓÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º Ä × Ö Ù Ø× ÐÓ ÕÙ × ÓÑ Ò ØÓ Ö × º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º Ä × Ö Ù Ø× × ÕÙ ÒØ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ö Ù Ø× Ð ÙÐ ¿ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¾º½ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¾º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ­ÓØØ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¿ Ö Ù Ø× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¿º½ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¿º¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º¿ Ú × ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º http://krimo666.mylivepage.com/
 3. 3. Ì Ä Ë Å ÌÁ Ê Ë Å ÑÓ Ö ¿ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ÅÓ ³ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Å ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Å ÑÓ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ü ÑÔÐ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ× º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËØÖÙ ØÙÖ ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ Ù× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º½ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º¾ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ × Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º½ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¿ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ × Ñ ¹ ×ÝÒ ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¿ º Ì Ò ÕÙ × ³ Ö ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º º½ ÌÝÔ × ³ Ö ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º º¾ Å Ò ×Ñ × Ñ Ø Ö Ð× ³ Ö ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ËØÖ Ø × ³ Ö ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ü ÑÔÐ Ð Ù× È Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º  ٠³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ ¬Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¿ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¿º½ Ð ×× ¬ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¿º¾ ÌÝÔ × ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¿º¿ ÌÝÔ × ³ÓÔ Ö Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¿º Ü ÑÔÐ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º ËØÖÙ ØÙÖ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ij Ö ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÓÖÑ Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ÉÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÍ ½ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ð ÈÍ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ × Ö ×ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¿ Ý Ð Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º½ Ý Ð ÒÓÖÑ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º¾ ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º http://krimo666.mylivepage.com/
 4. 4. Ì Ä Ë Å ÌÁ Ê Ë º Ê Ù ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ë Ø ÓÑÔÙØ Ö× º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ü ÑÔÐ Ñ Ò ÊÁË º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÔ ÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ È Ô Ð Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä × Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º º½ Ö Ø ØÙÖ ×ÙÔ Ö× Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º º¾ Ö Ø ØÙÖ ÎÄÁÏ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¿ ÍÒ Ø ÓÑÑ Ò ½¼ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ Å ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¿ ÓÒØÖÓÐ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º½ ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º¾ ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÖÓ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 5. 5. Ô ØÖ ½ ÈÖ Ñ ÙÐ http://krimo666.mylivepage.com/
 6. 6. ½¼ À ÈÁÌÊ ½º ÈÊ Å ÍÄ ÓÒØ ÜØ ×Ø ÙÒ ×ÙÔÔÓÖØ ÓÙÖ× ×ÔÓÒ Ð ÙÜ ÓÖÑ Ø× ØÑÐ ´ ØØÔ »»ÛÛÛº ÐÓ ×ºÙÒ Ú¹ ØÓÙÖ׺ Ö» Ñ Ö Ð» Ö µ Ø ÔÓ×Ø× Ö Ôغ ÁÐ ÓÒ ÖÒ Ð ÓÙÖ× ³ Ö ØÙÖ × ÓÖ¹ Ò Ø ÙÖ× ÔÖÓÔÓ× ÙÜ ØÙ ÒØ× ÔÖ Ñ Ö ÒÒ Ð³ÁÍÈ ÁÁ ÓÔØ ÓÒ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÕÙ Ø Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ÐÓ ×º Ç Ø ÉÙ³ ×Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ë ÐÓÒ ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö À ØØ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Òº Ѻ ÁÆ ÇÊÅ Å Ò Ô Ð ³ « ØÙ Ö ÙØÓÑ Ø ¹ ÕÙ Ñ ÒØ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × Ø ÐÓ ÕÙ × ´ × ¬Ò× × Ò¹ Ø ¬Õ٠׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø Ú ×¸ ÓÑÔØ Ð ×¸ Ø ºµ Ô ÖØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ × ¬Ò ×× ÒØ Ð × ÕÙ Ò × ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ ÓÙÖ× ÔÖÓÔÓ× Ö ÔÓÒ Ö Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ ÕÙ³ ×Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ ÓÑÑ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ º ÅÓÝ Ò× ÆÓÙ× ×ÔÓ×ÓÒ× ¼ ÙÖ × ÓÙÖ× Ø ½ ÙÖ × Ì ÙÖ ÒØ Ð ×ÕÙ ÐÐ × ÒÓÙ× ÓÖ ÖÓÒ× Ð × ÔÓ ÒØ× ×Ù Ú ÒØ× ß ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ×ØÓÖ ÕÙ Ø Ô Ö Ù ´ ÓÙÖ× ¾µ ß ÔÖ ¹Ö ÕÙ × Ó Ø Ð Ö ÓÓÐ ´ ÓÙÖ× ¿µ ß Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ø Ö Ù Ø× Ð ÙÐ ´ ÓÙÖ× µ ß Ñ ÑÓ Ö ´ ÓÙÖ× µ ß ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ× ¹ Ù× ´ ÓÙÖ× µ ß ÙÜ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ´ ÓÙÖ× µ ß ÈÍ ´ ÓÙÖ× µ ß ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ´ µ Ä ÑØ Ó ÔÖÓ Ö ×× ÓÒ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ Ð ÓÙÖ× ÒØÖÓ Ù Ø Ð × ÔÖ Ò Ô × Ò Ö ÙÜ Ø ÕÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × ÓÒ Ñ ÒØ Ùܺ Ä × Ì × ÓÒØ Ð³Ó Ø × Ò × Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÖ ÒØ Ð ×ÕÙ ÐÐ × Ð × ÒÓØ ÓÒ× ÓÙÖ× ×ÓÒØ Ö ÔÔ Ð ×¸ ÜÔÐ Ø ×¸ Ù ×Ó Ò Ø Ò Ù ×º ÁÐ× ÓÒ× ×Ø ÒØ Ò ÙÒ × Ö ³ Ü Ö ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ³ ÔÔÖÓ¹ ÓÒ ×× Ñ Òغ Ä × Ì ×¸ Ò× ÕÙ Ð ÙÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ¸ ×ÓÒØ Ú Ð٠׺  ×ÓÙ Ø Ð Ñ ÒØ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ö ÓÑÑ ÑÓÝ Ò ØÓÙØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÕÙ Ð Ð Ø ÙÖ ÚÓÙ Ö Ñ³ ÔÔÓÖØ Öº Ê Ñ Ö Ñ ÒØ× Ø ÐÓ Ö Ô ÈÓÙÖ ×ÙÔÔÓÖØ ÓÙÖ׸ Ñ ×Ù × Ò×¹ ÔÖ ß Ù ÓÙÖ× ³ Ö Ø ØÙÖ ÅÓ Ñ Ì Ð Ø ÕÙ Ð ÔÖ × ÒØ ÓÙÖ× Ö Ñ¹ ÔÐ ¸ ß Ù Ð ÚÖ ÓÑÔÙØ Ö ÓÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ò Ö Ø ØÙÖ ´¬ Ø Ø ÓÒµ Ï ÐÐ Ñ ËØ ÐÐ Ò ×¸ ß Ó ÙÑ ÒØ× Ø ×ÙÔÔÓÖØ× ÓÙÖ× ØÖÓÙÚ × ×ÙÖ Ð Û ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙÜ Å Ð Ù ÖÓ¹ ×Ø Ò¸ ÙÝ ×ÒÓظ ź ÐÐ Ù ¸ È ØÖ ÌÖ Ù Ø Ê ØÓ ÑÑ ÖÑ ÒÒº Å Ö ØÓÙØ × × Ô Ö×ÓÒÒ × ÔÓÙÖ Ñ³ ÚÓ Ö Ô ÖÑ × Ð³ × Ð ÙÖ Ó ÙÑ ÒØ׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 7. 7. ½½ Ô ØÖ ¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ http://krimo666.mylivepage.com/
 8. 8. ½¾ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ä ÙØ ÔÖ Ñ Ö ÓÙÖ× ×Ø ³ ÚÓ Ö ÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÕÙ × Ô ×× Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ð Ñ Ò ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÙØ Ð × Ø ÙÖ ÒØ ÖÖ Ø Ú ÐÐ º ³ ×Ø ÙÒ ÓÙÖ× ³ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÕÙ ÓÑÔÖ Ò ß ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ß ×ØÓÖ ÕÙ ß Ñ Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ß Ô Ö Ù ß ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ø ØÖ ³ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÒ ×³ ÒØ Ö ×× Ð × ÕÙ Ò ³ Ú Ò Ñ ÒØ× ×Ù Ú ÒØ Ð ØÙÖ ³ÙÒ ÒÓÑ Ö Ù Ð Ú Ö¸ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ ÒÓÑ Ö ¸ Æ Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ Ö Òº Ä Ñ Ò Ô Ö Ù Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ú Ð Ñ Ò Ù ØÖ ¹ Ú Ö× × Ô Ö Ô Ö ÕÙ × ´ ×ÔÓ× Ø × ÜØ ÖÒ × Ð³ÙÒ Ø ÒØÖ Ð µ ß Ð Ú Ö¸ ß ×ÓÙÖ ×¸ ß Ö Ò¸ ß ÑÔÖ Ñ ÒØ ¸ ß ×ÕÙ ØØ ¸ Ø ººº ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× ÒØÖ × ÓÑÑ Ò ×¸ Ð Ò Ñ ÒØ× ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ¸ Ú ×Ù Ð × ¹ Ø ÓÒ¸ Ø ººº Ä Ñ Ò ÒÚ × Ð Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ Ä Ó Ø ÒÓ Ö ÕÙ³ ×Ø Ð³ÙÒ Ø ÒØÖ Ð ÓÒØ ÒØ Ò Ø ¿ ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × ß Ð³ ÙØÓÑ Ø ¸ ß Ð Ô ÖØ Ð Ùи ß Ð Ñ ÑÓ Ö º ÌÓÙØ Ø ÓÒ Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ × ØÖ Ù Ø Ô Ö Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ × ÕÙ Ò ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ´ × ÒØ ÒØ ÖÚ Ò Ö × ÙÒ Ø ×µº ¾º¾ À ×ØÓÖ ÕÙ Ä ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖ Ò Ô Ð ×Ø Ð ÚÓÐÓÒØ ³ ÙØÓÑ Ø × Ö ÙÒ ×Ù Ø Ø × Ð Ñ ÒØ Ö ×º ³ ÓÖ Ü ×Ø ÒØ × Ñ Ò × » ÙØÓÑ Ø × ×Ô Ð × × Ó Ø ÑÙ× ÕÙ ¸ Ñ Ø Ö× Ø ×× Öººº ÔÙ × ÓÒ ××Ó ÙØÓÑ Ø Ø Ñ Ò Ð Ùк ÖÐ × ´½ Ñ × Ð µ ÙØ Ð ÔÖ Ñ Ö Ö Ö Ð × ÔÖ Ò Ô × ³ÙÒ Ð ÙÐ Ø ÙÖ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ http://krimo666.mylivepage.com/
 9. 9. ¾º¾º ÀÁËÌÇÊÁÉÍ ½¿ Ò Ö Ð ´Ñ Ò ÔÓÙÚ ÒØ Ö Ô Ø Ö × × ÕÙ Ò × ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ø Ó × Ö ÙÒ × Ö ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð³ Ø Ø Ù Ð Ùеº Ä ÑÓ Ð ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ´½ µ ÔÓ× Ð × × × × Ñ Ò × ÙÒ Ú Ö× ÐÐ × ´ º × Ø ÓÒ ¾º¿µº ÇÒ Ó × ÖÚ Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ× ´ Ø Ô × × Ú ×µ Ò× Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ ´ÔÖ Ò¹ Ô Ð Ñ ÒØ Ø ÒÓÐÓ ÕÙ µ × Ñ Ò × ½ ¹½ ß ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ×¸ Ü ÑÔÐ Ö ÙÒ ÕÙ × ß Ñ Ò × ÚÓÐÙÑ Ò Ù× × Ø Ô Ù ¬ Ð × ß Ø ÒÓÐÓ Ð ÑÔ ×¸ Ö Ð ×¸ Ö × ×Ø Ò × ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ô Ö ÖØ × Ô Ö ÓÖ × Ð ÔÐÙÔ ÖØ × ÓÒ ÔØ× Ö Ø ØÙÖ ÙÜ ´ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ð Ù µ × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ÑÓ ÖÒ × Ø ÒØ ØØ ÔÓÕÙ º ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ö ÓÖ Ò Ø ÙÖ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò Ö Ð ×Ø ¸ г ÆÁ ¸ ÓÑÑ Ò Ô Ö Ð³ ÖÑ Ñ Ö Ò Ò ½ ¿ Ø Ö Ð × Ò ½ ¸ Ù ÔÓÙÖ ÔÖ Ñ Ö Ø × Ð ÙÐ× ÓÑÔÐ Ü × ÔÓÙÖ Ð³ ØÙ × ÐØ Ð ÓÑ Àº ½ ¹½ ß Ù× Ò Ö Ð¸ Ñ Ò ¬ Ð ß Ø ÒÓÐÓ ØÖ Ò× ×ØÓÖ× ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß ÔÔ Ö Ø ÓÒ × Ð Ò × ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÚÓÐÙ × ´ Ç Çĸ ÇÊÌÊ Æ¸ ÄÁËȵ ½ ¹½ ½ ÓÙ ÓÙ ß Ø ÒÓÐÓ × Ö Ù Ø× ÒØ Ö × ´Ë»ÅËÁ ×Ñ ÐÐ»Ñ ÙÑ × Ð ÒØ Ö Ø ÓÒµ ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß Ú Ò Ñ ÒØ Ù ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ü ¸ × Ñ Ò ¹ÓÖ Ò Ø ÙÖ׺ Ä ÐÓ ÅÓÓÖ ´ Ó¹ ÓÒ Ø ÙÖ ³ÁÆÌ Äµ Ú ÙØ ÕÙ Ð ÒÓÑ Ö ØÖ Ò× ×ØÓÖ× ÒØ Ö Ð × ×ÙÖ ÙÒ × ÙÐ ÔÙ ÓÙ Ð ÕÙ ÒÒ º ½ ½» » ¹½ » ß Ø ÒÓÐÓ ÄËÁ ´Ð Ö ËÁµ ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß Ú Ò Ñ ÒØ Ö × ÙÜ Ñ Ò × ß ØÖ Ø Ñ ÒØ ×ØÖ Ù »Ö Ô ÖØ http://krimo666.mylivepage.com/
 10. 10. ½ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ½ ½ ÒÚ ÒØ ÓÒ Ô Ö ÁÆÌ Ä Ù Ñ ÖÓÔÖÓ ×× ÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÓÑÔÓ× ÒØ × Ð ÈÍ ×ÓÒØ Ö ÙÒ × ×ÙÖ ÙÒ Ñ Ñ ÔÙ º ÔÖ × Ä ÙØ ÓÖ Ò Ð ØØ ÒÕ Ñ Ò Ö Ø ÓÒ Ø Ø Ð × Ñ Ò × Ð Ò × × Ð³Á ººº ß Ø ÒÓÐÓ ÎÄ»ÏËÁ ´Ú ÖÝ Ð Ö ¸ Û Öµ ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ´Ð ÈÁÁ ÓÒØ ÒØ ¸ Ñ ÐÐ ÓÒ× ØÖ Ò× ×ØÓÖ׸ Ñ ÑÓ Ö ÒÓÒ ÓÑÔÖ × µ ß ×Ý×Ø Ñ × ×ØÖ Ù × ÒØ Ö Ø ß ÑÙÐØ Ñ ¸ ØÖ Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ × ÒÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ × ´Ø ÜØ ×¸ Ñ ×¸ Ô ¹ ÖÓÐ ×µ ß Ô Ö ÐÐ Ð ×Ñ Ñ ×× ¾º¿ Å Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ÂÓ Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ×Ø Ð³ÓÖ Ò ´½ µ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ñ Ò ÙÒ Ú Ö× ÐÐ ´ÒÓÒ ×Ô Ð × µ ÕÙ Ö Ø Ö × Ð × Ñ Ò × ÔÓ×× ÒØ Ð × Ð Ñ ÒØ× ×Ù Ú ÒØ× ß ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÓÒØ Ò ÒØ ÔÖÓ Ö ÑÑ ´ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ×µ Ø ÓÒÒ ×¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ÐÓ ÕÙ ´Í Ä ÓÙ Ä͵¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð³ Ò ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ð × Ô Ö Ô Ö ÕÙ × Ð³ÙÒ Ø ³ ÒØÖ »×ÓÖØ ´ »Ë ÓÙ Á»Çµ¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ´Í µº × ×ÔÓ× Ø × Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ñ × Ò ÙÚÖ × × ÓÒ Ø ÓÒ× × ³ÙÒ ÓÖ ¹ Ò Ø ÙÖ Ð ×ØÓ ÓÒÒ ×¸ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ × ÓÒÒ ×¸ Ð ÑÓÙÚ Ñ ÒØ × ÓÒÒ × Ø Ð ÓÒØÖÓÐ º Ä ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ × Ñ Ø ÕÙ Ò ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ Ð³Í ½º ÜØÖ Ø ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ ¾º Ò ÐÝ× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ ¿º Ö Ö Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö Ð × ÓÒÒ × ÓÒ ÖÒ × Ô Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ º Ð Ò Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ø ×ÙÖ Ð³ ÄÍ Ó٠г »Ë¸ º Ö Ò Ù ×Ó Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö º Ä ÔÐÙÔ ÖØ × Ñ Ò × ØÙ ÐÐ × ×³ ÔÔÙ ÒØ ×ÙÖ Ð ÑÓ Ð ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒº ¾º Ô Ö Ù Ø Ô Ö Ù ×Ø ÙÒ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ × « Ö ÒØ × Ð Ñ ÒØ× Óѹ ÔÓ× ÒØ Ð³ÙÒ Ø ÒØÖ Ð º ÁÐ ×Ø ØÖ × × Ñ Ø ÕÙ Ø × Ö Ú ÐÓÔÔ Ò× Ð × ÓÙÖ× ×Ù Ú ÒØ׺ ÁÐ ÒØÖÓ Ù Ø × ÒÓØ ÓÒ× × ÓÑÑ Ð Ý Ð ³ ÓÖÐÓ ¸ Ð × ÖÓÒÓ¹ Ö ÑÑ ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 11. 11. ¾º º È Ê Í ½ COMPUTER I/O Memory System Bus CPU CPU Arithmetic Registers and Logic Unit ¾º º½ ×ÔÓ× Ø × × Internal CPU ÀÓÖÐÓ ÍØ Ð × ÔÓÙÖ ×ÝÒ ÖÓÒInterconnection ×ÔÓ× Ø × ÐÓ ÕÙ × ³ÙÒ × Ö Ð³ Ò× Ñ Ð × ÓÖ Ò Ø ÙÖº Ò Ñ ÒØ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö ÕÙ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð³ ÓÖÐÓ Ú × Ð Ø ÑÔ× Ò ØØ Ñ ÒØ× Ñ Ñ ÙÖ ÔÔ Ð × Ý Ð ×º È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÙÒ Ö ÕÙ Ò ³ ÓÖÐÓ Control ÖÓÔÖÓ ×× ÙÖ ³ÙÒ Ñ Unit ¼¼ÅÀÞ ÓÒÒ × Ý Ð × Ð Ñ ÒØ Ö × ¾ Ò ÒÓ× ÓÒ ×º Ê ×ØÖ × Ð Ñ ÒØ× Ñ ÑÓ Ö Ö Ô ÒØ ÖÒ × Ð Èͺ ÈÐÙ× Ô Ø Ø ×Ø 1.5 The Central Ô Figure г ×Ô Ö Ö ¸ ÔÐÙ× Ö Processing Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ×Ø Ð³ × Ð³ Unit (CPU) Å ÑÓÖ × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ò Ô Ö ÙÒ × Ò Ð Ö Ñ ÒØ ¾ ØÝÔ × Ö ×ØÖ × ×Ù Ú ÒØ ÕÙ Ð Ö Ñ ÒØ × Ø ×ÙÖ Ò Ú Ù ÓÙ ×ÙÖ ÖÓÒغ http://krimo666.mylivepage.com/
 12. 12. ½ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ù× Ò× Ñ Ð ¬Ð× Ð ØÖ ÕÙ × ×ÙÖ Ð ×ÕÙ Ð× ØÖ Ò× Ø ÒØ Ð × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÒØÖ Ð × ÙÒ Ø ×º Ä Ö ÙÖ Ù Ù× ÒÓÑ Ö ¬Ð× ÓÒ×Ø ØÙ ÒØ Ð Ñ Ò ÒÓÑ Ö ³ ÑÔÙÐ× ÓÒ× Ð ØÖ ÕÙ × ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ ÒÚÓÝ × Ò Ô Ö ÐÐ Ð ´ Ò Ñ Ñ Ø ÑÔ×µº ¾º º¾ ÍÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × Å ÑÓ Ö Î Ø ÙÖ ÓÒØ ÕÙ ÓÑÔÓ× ÒØ ×Ø ×× Ð Ô Ö ÙÒ Ö ×× º Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÖÑ × × ×ÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö × ×ÓÒØ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð ØÙÖ Ø ³ Ö ØÙÖ º Ä³Í Ò× Ö Ø Ð³ Ö ×× ³ÙÒ ÐÐÙÐ Ò× ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ö ×× ´Ê µ Ø Ñ Ò ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÖ ÓÙ ³ Ö ØÙÖ º Ä × Ò × × ÓÒØ Ô Ö Ð³ ÒØ ÖÑ Ö ³ÙÒ Ö ×ØÖ ÑÓØ ´ÊÅ µº Ä ÑÓØ Ð³ÙÒ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×× Ð Ò ÙÒ × ÙÐ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÖ ´× Ø ÐÐ Ú Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò µº ÄÍ ÎÙ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ ¿ Ô Ö Ñ ØÖ × ½ ÓÔ Ö Ø ÓÒ¸ ¾ Ö ÙÑ ÒØ׺ ÐÐ Ö ÒÚÓ ÙÒ Ö ×ÙÐØ Øº ÍÒ Ö ×ØÖ ÐÙ ×Ø ××Ó Ð³ ÙÑÙÐ Ø ÙÖ ´ µ ÔÓÙÖ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ñ ÑÓÖ × Ö ÙÒ Ö ×ÙÐØ Ø ÒØ ÖÑ Öº »Ë Ë ÖØ ³ ÒØ Ö Ú Ð × Ô Ö Ô Ö Õ٠׺ Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ××Ó × ´Ð ØÙÖ Ø»ÓÙ Ö ØÙÖ µ ×ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ô Ö Ô Ö ÕÙ º ÉÙ Ð× ×ÓÒØ Ð × Ô Ö Ô Ö ÕÙ × ÓÙ × ÙÐ ×Ø Ô ÖÑ × Ð Ð ØÙÖ Ð³ Ö ØÙÖ Ð× ÙÜ Ñ Ò Ö × Ñ ÙÐ Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ ÓÒ ×ÔÓ× ³ÙÒ Ö ×ØÖ Ñ ÑÓÖ × ÒØ Ð³ Ö ×× Ù Ô Ö Ô Ö ÕÙ ´Ð Ö ×ØÖ × Ð Ø ÓÒ Ù Ô Ö Ô Ö ÕÙ ´ÊËÈ µµ Ø ³ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ò ÓÒÒ × ´Ê µº ÍÒ Ø ÓÑÑ Ò × ËÓÒ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ×Ø ÐÙ Ö Ø ÔÐÙ× Ùغ ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð ´È µ Ö ×ØÖ ÓÒØ Ò ÒØ Ð³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ü ÙØ Öº Ê ×ØÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ÊÁ µ Ñ ÑÓÖ × Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÓÑÔÓ× ÔÐÙ× ÙÖ× Ô ÖØ ×¸ ÓÙ ÑÔ×µ Ä Ñ Ò ÓÑÔÐ Ø ÍÒ Ñ ÑÓ Ö ¸ ÙÒ Ä͸ ÙÒ ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ¸ ÙÒ ÙÒ Ø ³ »Ë¸ ÙÒ Ù׸ Ø ÓÔ Â ÙÜ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× « Ö ÒØ× ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ð ÒÓÑ Ö Ô ÖØ × Ö × ÖÚ × ÙÜ ÓÔ Ö Ò × ´ÓÙ Ö ×× ×µº È Ö Ü ÑÔÐ × Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ò ´ ÓÖÑ Ø ½ Ö ×× µ Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ò ½ ÓÔ Ö Ò ¾ ´ ÓÖÑ Ø ¾ Ö ×× µ http://krimo666.mylivepage.com/
 13. 13. ¾º º È Ê Í ½ 0 : lirePériph - clavie 1 : additionner - 163 registre 2 : écrirePériph - écr adresse ALU accumulateur registre mot registre compteur registre de registre instruction ordinal sélection d’échange horloge 1111111 1111111 000000 111110 00000 1 écran clavier lecteur Ü ÑÔÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ù ÓÖÑ Ø ½ Ö ×× ß Ð Ö È Ö Ô ¹ ÒÓÑÈ Ö Ô ß Ø ÓÒÒ Ö ¹ Ö ×× Ü ÑÔÐ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ú ÙÒ ÓÖÐÓ Ô × × ´ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÖÑ Ø ½ Ö ×× µ × ³ÙÒ ÕÙ × Ø ÓÒ Ù Ð Ú Ö¸ ³ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ð ÙÖ ÐÙ Ú ÙÒ ÓÒÒ Ò Ñ ÑÓ Ö ¸ ÔÙ × Æ Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ Ö Òº À¼ Ê È À½ ÊÁ ÊÅ È È ·½ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ð Ö È Ö Ô ¹ ÒÓÑÈ Ö Ô À¾ ÊËÈ ÊÁÔ ÊÁÔ ×Ø Ð Ô ÖØ ÒÓÑÈ Ö Ô Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À¿ Ê À¼ Ê È ÒÓÙÚ Ù Ý Ð ¸ ÒÓÙÚ ÐÐ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À½ ÊÁ ÊÅ È È ·½ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ø ÓÒÒ Ö ¹ Ö ×× À¾ Ê ÊÁÔ ÊÁÔ ×Ø Ð Ô ÖØ Ö ×× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À¿ · ÊÅ À¼ Ê È ÒÓÙÚ Ù Ý Ð ¸ ÒÓÙÚ ÐÐ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À½ ÊÁ ÊÅ È È ·½ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ö Ö È Ö Ô ¹ ÒÓÑÈ Ö Ô À¾ ÊËÈ ÊÁÔ ÊÁÔ ×Ø Ð Ô ÖØ ÒÓÑÈ Ö Ô Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À¿ Ê Ö ÙÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÕÙ Ð Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ´×ÙÖ ÙÒ ×ÙÔÔÓÖØ ÜØ ÖÒ µ Ø Ð³ Ö Ø Ò Ñ ÑÓ Ö º Ä Ö ÙÖ ×Ø Ö Ô Ö ÙÒ ×ÔÓ× Ø Ñ Ø Ö Ð»ÊÇÅ ´ ÔÔ Ð http://krimo666.mylivepage.com/
 14. 14. ½ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ñ ÖÓ Ö ÙÖµº ¾º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ä³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÕÙ × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ×Ø Ð Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × ×Ó Ò× ´ Ò Ø ÖÑ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒµº ÕÙ ÜÔÐ ÕÙ Ð ÓÙÖ× ÙÜ Ô Ö ÓÖÑ Ò × ´ Ø Ò Ö Ø ¹ Ñ ÒØ Ð ÐÐ Ò ÕÙ³ Ð Ý Ö Ö Ð Ú Ö× Ø Ò× Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × Ô Ö ÓÖÑ Ò × ÕÙ ÓÑÔÓ× Òصº Ä ÔÖ Ò Ô ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ò ×Ø Ð Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × Ñ ×ÙÖ × Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ú × ß Ð Ö ÕÙ Ò ³ ÓÖÐÓ Ó Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ñ Ö Ø ØÙÖ ß ÒÓÑ Ö ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ »× Ó Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ñ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ´ÅÁÈ˸ Å ÄÇÈ˵ ß Ø ÑÔ× ³ Ü ÙØ ÓÒ × ÔÖÓ Ö ÑÑ × ´ Ò Ñ Ö ×µ ÓÙ Ä Ô Ö ÓÖÑ Ò Ô Ò ÓÖØ Ñ ÒØ Ð³ Ö Ø ØÙÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 15. 15. ½ Ô ØÖ ¿ ÈÖ ¹Ö ÕÙ × http://krimo666.mylivepage.com/
 16. 16. ¾¼ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ä ÙØ ÓÙÖ× ×Ø ÔÖ × ÒØ Ö Ð × ÔÖ ¹Ö ÕÙ × Ð³ ØÙ × ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ¹ Ò ÐÐ × ³ÙÒ Ñ Ò º × ÔÖ ¹Ö ÕÙ × ×ÓÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ð ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ð ÐÓ ÕÙ ÓÓÐ ÒÒ º Ñ Ò Ö ÔÐÙ× ÔÖ × ¸ ÓÙÖ× ØÙ ß Ó ß ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ ß Ð Ö ÓÓÐ ß Ö Ù Ø× ÓÑ Ò ØÓ Ö × ß Ö Ù Ø× × ÕÙ ÒØ Ð× ¿º¾ Ó ¿º¾º½ ÈÖ Ò Ô Ó ËÓ Ø Á ÙÒ Ò× Ñ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׺ ËÓ Ø ½ Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð ¬Ò ×ÝÑ ÓÐ × ÔÔ Ð ÐÔ Øº Ä × ×ÓÒØ ÔÔ Ð × Ö Ø Ö × º ÍÒ Ò× Ñ Ð ÓÖ ÓÒÒ Ö Ø Ö × ×Ø ÔÔ Ð ÑÓغ Ä × Ù Ó ×Ø Ð Ö Ò Ð Ð³ Ò× Ñ Ð º Ó Ö Á ÓÒ× ×Ø Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ö ÕÙ Ð Ñ ÒØ× Á ÙÒ ÑÓØ º ÍÒ Ó ×Ø Ö ÓÒ ÒØ × ÙÒ Ð Ñ ÒØ ×Ø ××Ó ÔÐÙ× ÙÖ× Ó ×º ÍÒ Ó Ô ÙØ ØÖ ÐÓÒ Ù ÙÖ ¬Ü ß ÒÙÑ ÖÓ Ø Ð Ô ÓÒ ³ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ß ÒÙÑ ÖÓ × ÙÖ Ø ×Ó Ð ß Ó ÔÓ×Ø Ð ÓÙ ÐÓÒ Ù ÙÖ Ú Ö Ð ß ÐÔ Ø ÑÓÖ× ß Æ ÈÓÙÖ ÙÒ Ó ÐÓÒ Ù ÙÖ ¬Ü Ò¸ × ×Ø Ð × Ù Ó ¸ ÑÓÒØ Ö Õ٠гÓÒ Ô ÙØ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ò Ð Ñ ÒØ׸ Ø Õ٠гÓÒ ÐÓÖ× ÓÒ × ÔÓ×× Ð ×º ¿º¾º¾ ÉÙ ÐÕÙ × Ó × Æ Ô × ÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÒÓÑ Ö Ø × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÆÓØ Ø ÓÒ ÔÓ× Ø ÓÒ ÐÐ Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒÓÑ Ö ×Ø ÙÒ Ó º Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒÓÑ Ö Ò× ÙÒ × ÓÒÒ Ò Ò Ò ½ ½ ¼ ¢ ¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 17. 17. ¿º¾º Ç ¾½ Ó Ò Ö Ò ØÙÖ Ð ÐÔ Ø ¾ Ö Ø Ö × ¼ Ø ½ ´ Ö Ø Ö × Ò Ö × ÔÔ Ð × Ø×µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × ×ÙÖ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ò × ¾º ¼ ¼¼¼ ½ ¼¼½ ¾ ¼½¼ ¿ ¼½½ ½¼¼ ½¼½ ½½¼ ½½½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ø Ð Ù Ò ÓÒØ ÒØ Ô × Ð Ó Ò Ö Ð Ñ Òظ Ð × Ø× Ð × ÔÐÙ× Ù ×ÓÒØ ÔÔ Ð × ÔÓ × ÓÖØ׺ Ä Ó Ò Ö Ò ØÙÖ Ð Ò³ ×Ø ÕÙ³ÙÒ Ó Ô ÖØ ÙÐ Öº Ó » Ñ Ð Ó Ò Ö ÕÙ «Ö ³ÙÒ ÒÓÑ Ö ×Ø ×ÙÖ Ó Ø× ¼ ¼¼¼¼ ½ ¼¼¼½ ¾ ¼¼½½ º º º º º º ½¼ ¼¼¼½ ¼¼¼¼ ½½ ¼¼¼½ ¼¼¼½ Ó × ÑÔÐ ¬ Ð ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ñ Ð Ò Ö º Ó ÖÝ ×Ø Ò ½ ÒØÖ ÙÜ ÑÓØ× Ó ÓÒ× ÙØ ¼ ¼¼¼ ½ ¼¼½ ¾ ¼½½ ¿ ¼½¼ ½½¼ ½½½ ½¼½ ½¼¼ Ó Ú Ø Ð Ò Ñ ÒØ × ÑÙÐØ Ò ¾ Ø׸ Ø ÓÒ Ð × Ø Ø× ØÖ Ò× ØÓ Ö × Ò × Ö Ð ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 18. 18. ¾¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË Ø Ø ÓÒ ³ ÖÖ ÙÖ× Ä ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ³ÙÒ ¼ Ò ½ ÓÙ ³ÙÒ ½ Ò ¼ ×Ø ÙÒ ÖÖ ÙÖ Ö ÕÙ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ´ÔÖÓ Ð Ñ ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¸ ÐÐ Ò ³ÙÒ Ö Ù Ø¸ Ø ºººµ ÍÒ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ô ÙØ ØÖ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ø Ø Ö × ÖÖ ÙÖ׺ Ü ÑÔÐ ÓÙØ ³ÙÒ Ø ´ Ø Ø Ô Ö Ø µº Ä Ø ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö Ñ ÒØ ÒØ Ð Ô ÖØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ß ¼½½¼ Ú ÒØ ¼½½¼¼¸ ß ½¼½½ Ú ÒØ ½¼½½½ ÁÐ Ü ×Ø ³ ÙØÖ × Ó × ÓÖÖ Ø ÙÖ ³ ÖÖ ÙÖ׸ Ó٠г Ù Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ö ÓÒ Ò Ô ÖÑ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÖÖ Ö ÙÒ ÖÖ ÙÖº Ò× Ð Ó À ÑÑ Ò ¸ ¿ Ø× ×ÓÒØ ÓÙØ × ÕÙ ØÖ Ø× ÓÒÒ × ÔÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ Ö Ð Ô Ö Ø ØÖÓ × ÖÓÙÔ × ØÖÓ × Ø× ÓÒÒ × « Ö ÒØ׺ ÓÑÑ ÒØ ÙÒ Ø Ð Ó Ô ÖÑ Ø Ø³ Ð Ð Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖÖ ÙÖ Ó × ÓÒÒ × ÐÔ ÒÙÑ Ö ÕÙ × ÙÜ ÑÙÐØ ÔÐ ÔÓ×× ÐØ × Ó ¸ × ÓÖ Ò ×Ñ × ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒ ÓÒØ ÚÙ Ð ÓÙÖ ´Ð ÔÐÙ× Ð Ö Ø ÒØ Ð³ÁËǵº Ó Ë ÁÁ Ó ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ Ð × Ö Ø Ö × ÐÔ ÒÙÑ Ö ÕÙ × ´ ¸ ¸½¸ ¸ ¸¸¸µº Ó ×ÙÖ Ø× ´· ½ Ø Ô Ö Ø µº ß ×Ø Ó Ô Ö ½¼¼¼¼¼½¸ ß ×Ø Ó Ô Ö ½½¼¼½¼½¸ ß ×Ø Ó Ô Ö ¼½½¼½½½¸ ß ×Ø Ó Ô Ö ¼½¼¼¼¼½¸ ß Ø ººº ÍÒ Ó Ó Ö ÒØ ×ÙÖ ½ Ø× ÓÒØ Ò ÒØ ÔÖ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ØÓÙ× Ð × ÐÔ Ø× Ü ×Ø ÒØ× ´ ÑÔÐÓÝ Ò× Ú µº ¿º¿ ËÝ×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ä³ ÓÑÑ ½¼ Ó Øº Ä ×Ý×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ò ×Ø Ð ×Ý×Ø Ñ Ñ Ðº ijÓÖ Ò Ø ÙÖ ¾ Ø Ø × Ò ¬ Ø × ´ ÑÔÙÐ× ÓÒ Ð ØÖ ÕÙ ×µº Ä ×Ý×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ ÕÙ³ Ð ÑÔÐÓ ×Ø ÓÒ Ð ×Ý×Ø Ñ Ò Ö º ij ÓÑÑ ÓÑÔØ ×ÙÖ × × Ó Ø׸ гÓÖ Ò Ø ÙÖ ÓÑÔØ ×ÙÖ × × Ø׺ ¿º¿º½ ÓÒÚ Ö× ÓÒ× Ò Ö ¹ Ñ Ð × Ú Ö× × ½¼ Ò Ò ½ ½ ¼ ÜÔÖ Ñ Ò × ´ÒÓØ Ò Ò  ½ ½ ¼µ Ú Ö× ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò × ½¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 19. 19. ¿º¿º Ë ËÌ Å ÆÍÅ Ê ÌÁÇÆ ¾¿ Ò ¢ Ò · Ò  ½ ¢  ½ · Ò · ½¢ · ¼ × Ð Ô ÖØ Ö Ø ÓÒÒ Ö ½ ¢  ½ · ¾ ¢  ¾ · · Ò ¢  Ò × ½¼ Ú Ö× × ½¼ Ò ¢ Ò · Ò ½ ¢  ½ · Ò · ½¢ · ¼ ´´ ´ Ò ¢ · Ò  ½ µ ¢ · µ ¢ · ½µ ¢ · ¼ ¼ ×Ø Ð Ö ×Ø Ð Ú × ÓÒ ÒØ Ö Ù ÒÓÑ Ö Ô Ö Ð × º × Ú × ÓÒ× ÒØ Ö × ×Ù ×× Ú × Ô Ö Ð × ÓÒÒ ÒØ ÓÒ ØÓÙ× Ð × º × Ð Ô ÖØ Ö Ø ÓÒÒ Ö ×ÙÖ ÙÒ ÔÖ Ò Ô × Ñ Ð Ö ¸ × ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ× ×Ù ×× Ú × Ô Ö Ð × ÓÒÒ ÒØ ØÓÙ× Ð × º ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ½¼¼ Ò× ØÓÙØ × Ð × × × Ò Ö ÙÖ × ½¼ ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ú ÙÒ × ÔÙ ×× Ò Ð × Ô Öظ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø Ð ´ ¾¿ µ ÓÙ Ü Ñ Ð ´½ ¾µ Ø Ò Öº ¿º¿º¾ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ò Ø × Ë Ò Ø Ú Ð ÙÖ ×ÓÐÙ ËÙÖ Ò Ø× × Ò Ø ÔÓ × ÓÖØ ´¼ ÔÓ× Ø ¸ ½ Ò Ø µ¸ Ò¹½ Ø× Ú Ð ÙÖ ×ÓÐÙ º ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø×  ¾ Ò  ½ · ½ ¾  ½   ½℄ Ò ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × ¾ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð × ÔÓÙÖ Þ ÖÓ ÆÓØ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ñ ÒØ × ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ½ ÒÚ Ö× ÓÒ ÕÙ Ø Ð Ú Ð ÙÖ ×ÓÐÙ Ù ÒÓÑ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Öº ¹½ ½½¼ ¹¾ ½¼½ ¹¿ ½¼¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 20. 20. ¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø×  ¾Ò  ½ · ½ ¾  ½   ½℄ Ò ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × ¾ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð × ÔÓÙÖ Þ ÖÓ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ¾ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ½ · ½ ¹½ ½½½ ¹¾ ½½¼ ¹¿ ½¼½ ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø×  ¾ Ò ½ ¾  ½   ½℄ Ò ÓÑ Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÔÓ×× Ð ÔÓÙÖ Þ ÖÓ ÆÓØ Ø ÓÒ Ü ÒØ Ö ÓÙØ Ù ÒÓÑ Ö Ð Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ Ü × ´×ÓÙÚ ÒØ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¾Ò ½ ¸ Ò× Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ Ø ÓÆ Ø × Ò µº ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø× Ú ÙÒ Ü × ¾Ò ½  ¾Ò ½ ¾Ò ½   ½℄ ÁÒØ Ö Ø × ÑÔÐ ¬ ØÓÙØ × Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÙ Ð × ÓÑÔ Ö ×ÓÒ× ´ÕÙ × ÓÒØ ÙÒ ÕÙ ¹ Ñ ÒØ ×ÙÖ × ÒÓÑ Ö × ÔÓ× Ø ×µº ¿º¿º¿ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ö Ð× ÈÐÙ× ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð × ß Ú Ö ÙÐ ¬Ü Ö Ú ÒØ Ñ Ò ÔÙÐ Ö × ÒØ Ö× ´ ×× × ÒÖ ×ØÖ Ù× ×µ ß ÓÙÔÐ ´ÒÙÑ Ö Ø ÙÖ¸ ÒÓÑ Ò Ø ÙÖµ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ù×Ø ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð × ÒÓÑ Ö × Ö Ø ÓÒÒ Ð× ß Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ Î Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ ÍÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð ¦Ñ ¢ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ô Ö ÙÒ × Ò ¸ ÙÒ Ñ ÒØ ×× Ñ¸ ÙÒ ÜÔÓ× ÒØ ¸ Ø ÙÒ × º Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ ×Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × Ö Ð× Ð ÔÐÙ× ÙØ Ð × º ÁÐ Ü ×Ø ÙÒ Ò¬Ò Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ù Ñ Ñ ÒÓÑ Ö º Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÒÓÖÑ ¹ Ð × ÔÓÙÖ ÙÒ × ¸ Ð Ñ ÒØ ×× ×Ø ÔÖ × Ò× Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ½ ´Þ ÖÓ Ñ Ø ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö µº Ä ÔÖ × ÓÒ Ø Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × Ô Ò ÒØ Ù ÒÓÑ Ö Ø× ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ Ó Ö Ð Ñ ÒØ × Ø Ð³ ÜÔÓ× Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 21. 21. ¿º¿º Ë ËÌ Å ÆÍÅ Ê ÌÁÇÆ ¾ ÆÓÖÑ Á ß ÒÓÑ Ö × Ó × ×ÙÖ ¿¾ Ø× ´× ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒµ¸ ÓÙ Ø× ´ ÓÙ Ð ÔÖ × ÓÒµ ß Ð Ñ ÒØ ×× ÔÔ ÖØ ÒØ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ½ ¼ ½¼ ¼ ´ Ò Ò Ö µ ß Ð × ÙÐ «Ö Ù Ð Ú Ö ÙÐ Ø ÒØ ØÓÙ ÓÙÖ× ½¸ Ò³ ×Ø Ô × Ö ÔÖ × ÒØ ß Ð³ ÜÔÓ× ÒØ ×Ø Ó Ú ÙÒ Ü × ½¾ ´× ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒµ ÓÙ ½¼¾¿ ´ ÓÙ Ð ÔÖ × ÓÒµ ËÙÖ ¿¾ Ø× ´ ½µË ¢ ½ Å ¢ ¾  ½¾ Ë ÜÔÓ× ÒØ Ñ ÒØ ×× Å ½ Ø× Ø× ¾¿ Ø× Ü ÑÔÐ ¹ ×Ø Ó Ô Ö ½½¼¼ ¼¼¼¼ ½¼½¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ Î Ö ¬ Ö ÕÙ Ó ×Ø Ð ÓÒ Ä ÒÓÖÑ Á ×Ø Ð ÒÓÖÑ Ð ÔÐÙ× ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ð × Ö Ð׺ ÈÖ × ÓÒ Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö Ö Ð× ×ÙÖ ÙÒ Ñ Ò × × ×ÙÖ ÙÒ ÒÓÑ Ö ¬Ò Ú Ð ÙÖ׺ ³ ×Ø ÓÒ ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ º ÈÖ × ÓÒ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ « Ö Ò ÒØÖ Ð × Ñ ÒØ ×× × ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ö Ð× ÓÒ× ÙØ ×º Ä ÔÖ × ÓÒ Ò Ô Ò ÕÙ Ð Ñ ÒØ ×× º Á ¸ × ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒ ´¿¾ Ø×µ Ð ÔÖ × ÓÒ ×Ø ¾ ¾¿ º Ä × Ú Ð ÙÖ× Ô ÖØ ÙÐ Ö × Ö ÔÖ × ÒØ × Ú Á Å Ú Ð ÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ñ Ü ¼ ¦½ Ñ Ü ¼ Æ Æ ¼ ¼ ¼ ¼ ÒÓÑ Ö × ÒÓÖÑ Ð × × Ä Ú Ð ÙÖ ´ÔÖÓÔ Ð µ Æ Æ × Ò ¬ ÆÓØ Ô ÆÙÑ Öº ÐÐ ×Ø ÔÖ Ø ÕÙ ÔÓÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÖØ Ò× Ð ÙÐ ´ º º¸  ½µº http://krimo666.mylivepage.com/
 22. 22. ¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË ¿º Ð Ö ÓÓÐ ÓÒ×Ø ØÙ ÙÒ Ô ÖØ × ØÖ Ú ÙÜ ÓÖ × ÓÓÐ ´½ ½ ¹½ µÖ Ð Ø Ð³ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ × Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ù Ö ×ÓÒÒ Ñ ÒØ ÐÓ ÕÙ º ÍÒ Ð Ö ÓÓÐ ×Ø Ð ÓÒÒ ß ÙÒ Ò× Ñ Ð ¸ ß ÙÜ Ð Ñ ÒØ× Ô ÖØ ÙÐ Ö× ¼ Ø ½¸ ß ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ö × ×ÙÖ · Ø º ´Ð º × Ö Ô Ö Ó × ÓÑ ×µ¸ ß ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÒ Ö ×ÙÖ º ÕÙ Ú Ö ¬ ÒØ Ð × Ü ÓÑ × ×Ù Ú ÒØ× ×Ó ÒØ ¾ ÓÑÑÙØ Ø Ú Ø · · ××Ó Ø Ú Ø ´ · µ· ·´ · µ ´ µ ´ µ ×ØÖ ÙØ Ú Ø ´ · µ · ·´ µ ´ · µ´ · µ Ð Ñ ÒØ× Ò ÙØÖ × ·¼ ½ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ · ½ ¼ Ä × Ø ÓÖ Ñ × ×Ù Ú ÒØ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ù Ø× ÑÔÓØ Ò · ×ÓÖÔØ ÓÒ · ´ · µ ÅÓÖ Ò ´ Ù Ð Ø µ · º · Ð Ñ ÒØ× ×ÓÖ ÒØ× ·½ ½ ¼ ¼ ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ÇÒ × Ö ×ØÖ Ò Ð³ Ð Ö ÓÓÐ Ñ Ò Ñ Ð ¸ ÓÙ ¼½ º ØØ Ð Ö Ô ÙØ ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÑÑ ×Ù Ø ß ½ ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÚÖ Ø ¼ ÙÜ ¸ ß · ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÙ ´ × ÓÒ Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ µ ß º ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ´ ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ µ ß   ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÒÓÒ ´Ò Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ µ ij Ð Ö × Ò× Ñ Ð × ÑÙÒ × × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ³ÙÒ ÓÒ¸ ³ ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ×Ø ÐÐ ÙÒ Ð Ö ÓÓÐ Ì Ð× Ú ÖØ Ø ÔÓÖØ × ÐÓ ÕÙ × ÇÒ Ð × Ø Ð × Ú Ö Ø × ×Ù Ú ÒØ × · ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ http://krimo666.mylivepage.com/
 23. 23. ¿º º Ä Ê ÇÇÄ ¾ ÓÑÑ ÒØ Ô ÙØ ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ø Ð ×Ø ¨ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ñ × × Ò ÙÚÖ × Ô Ö × Ö Ù Ø× ÐÓ ÕÙ × × ÔÔ Ð × ÔÓÖØ × ÐÓ Õ٠׺ Ä ÔÐÙÔ ÖØ × Ö Ù Ø× ÒØ Ö × × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ØÙ Ð× ×ÓÒØ ÓÒ Ù× Ô ÖØ Ö ÔÓÖØ × ÆÇƹ Ì ´Æ Æ µ Ø ÆÇƹÇÍ ´ÆÇʵº ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ì¸ ÇÍ Ø ÆÇÆ ×ÓÒØ Ö Ð × Ð × Ô ÖØ Ö ÔÓÖØ × Æ Æ º ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ø ÖÑ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ô ÖØ Ö ÚÖÐ × ÓÓÐ ÒÒ × Ø ³ÓÔ Ö Ø ÙÖ ÓÓÐ Ò׺ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ö ÚÖ Ð× Ò Ö× ´ ¼ ½ Ò Ò× ¼ ½ µº ÍÒ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ô ÙØ ØÖ Ö Ø Ô Ö ß × Ø Ð Ú Ö Ø ´Ö Ò× ÒØ ØÓÙØ × Ð × ÓÑ Ò ×ÓÒ× Ú Ð ÙÖ × Ú ¹ Ö Ð ×µ ß ÙÒ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ ´ Ö Ú ÒØ Ð ×ÓÖØ ½ Ð ÓÒ Ø ÓÒ¸ Ô Ö ÓÒÚ Ò¹ Ø ÓÒ¸ × Ò Ð Ú Ð ÙÖ ¼ ÔÓÙÖ µ Ü ÑÔÐ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ñ ÓÖ Ø ×³ ÜÔÖ Ñ Ô Ö Ñ ÓÖ Ø ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ÓÙ Ñ ÓÖ Ø ´ ¸ ¸ µ · · · ¾¾ Ò ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ³ Ð Ý ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × Ò Ö ÙÑ ÒØ× http://krimo666.mylivepage.com/
 24. 24. ¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË Ä × ÔÓÖØ × Æ Æ Ø ÆÇÊ ×ÓÒØ Ø × ÓÑÔÐ Ø × Ö ÓÒ Ô ÙØ Ö Ð × Ö Ò³ ѹ ÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÐ ÒÒ Ú Ð³ÙÒ Ó٠г ÙØÖ º Ë ÑÔÐ ¬ ØÓÒ ³ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × ÙÜ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × ×ÓÒØ ÕÙ Ú Ð ÒØ × ×× Ð × Ú Ð ÙÖ× Ð ÙÖ× ×ÓÖØ × ×ÓÒØ Ð × Ñ Ñ × ÔÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÓÒ¬¹ ÙÖ Ø ÓÒ× ÒØ ÕÙ × Ð ÙÖ× Ú Ö Ð × ³ ÒØÖ ×º ÁÐ ×Ø ÒØ Ö ×× ÒØ Ñ Ò Ñ × Ö Ð ÓÙØ ´ Ò ÒÓÑ Ö ÔÓÖØ × ÐÓ ÕÙ ×µ Ö Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÙÚ ÒØ Ð³ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ ØØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ò× ÓÙ¹ Ø Ù× º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ñ ÓÖ Ø ´ ¸ ¸ µ × × ÑÔÐ ¬ Ò · · ÍÒ Æ ÙÖ × Ñ ÒØ× ×Ø ÓÑÔÓ× Ó × ÒÓØ × ¸ ¸ ¸ ×¹ ÔÓ× × Ò º × ÒÓÑ Ö × ×ÓÒØ ÓÙÖÒ × Ò Ò Ö ×ÙÖ Ø׸ ܽ ܾ Ü¿ Ü º ÓÒ¹ Ò Ö Ð³ ÜÔÖ ×× ÓÒ × ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ü½ ܾ Ü¿ Ü µ¸ ´Ü½ ܾ Ü¿ Ü µ¸ Ø ººº ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ Æ Ö Ð × ÒÓÑ Ö × ÓÙÖÒ ×º ¿º Ä × Ö Ù Ø× ÐÓ ÕÙ × ÓÑ Ò ØÓ Ö × Ö Ù Ø× ÓÑ Ò ØÓ Ö × Ö Ù Ø× ÓÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ×ÓÖØ ×³ ÜÔÖ Ñ Ô Ö ÙÒ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÐÓ ÕÙ × × ÙÐ × Ú Ö Ð × ³ ÒØÖ ×º ÎÓ ÕÙ ÐÕÙ × Ö Ù Ø× ÓÑ Ò ØÓ Ö × ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò× Ð Ö Ð × Ø ÓÒ × ÓÑÔÓ¹ × ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖº Ó ÙÖ Ö Ù Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ ÒÚÓÝ Ö ÙÒ × Ò Ð ÙÒ ×ÓÖØ Ó × º ÁÐ ×ÔÓ× ß Ò Ð Ò × ³ ÒØÖ × ß ¾Ò Ð Ò × ×ÓÖØ Ä Ø Ð Ú Ö Ø ³ÙÒ Ó ÙÖ ¾ Ú Ö× ´Ò ¾µ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ½ ¼ ×¼ ×½ ×¾ ׿ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ Ø ÚÓ Ð Ö Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ Ø Ð Ó ÙÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 25. 25. ¿º º Ä Ë ÁÊ ÍÁÌË Ë ÉÍ ÆÌÁ ÄË ¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ Ö Ù Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ × Ð Ø ÓÒÒ Ö ÙÒ ÒØÖ Ô ÖÑ ÔÐÙ× ÙÖ׺ ÁÐ ×ÔÓ× ß ¾Ò ÒØÖ × ß ½ ×ÓÖØ ß Ò Ð Ò × × Ð Ø ÓÒ ÎÓ Ð Ö Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ ÚÓ × ´Ò ¾µ Ë ÒØ × Ö Ð × Ø ÓÒ¸ ÕÙ ÐÐ ×Ø Ð Ø Ð Ú ÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ ÓÑÔ Ö Ø ÙÖ Ö Ù Ø « ØÙ ÒØ Ð ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ò Ö ×º Ê Ð × Ö ÙÒ ÓÑÔ Ö Ø ÙÖ ÑÓØ× Ø׺ ¿º Ä × Ö Ù Ø× × ÕÙ ÒØ Ð× Ù×× ÔÔ Ð × Ö Ù Ø× Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ Ö Ð ÙÖ ×ÓÖØ × Ô Ò ÒØ ß Ð³ Ø Ø × Ú Ö Ð × ³ ÒØÖ ß Ð³ Ø Ø ÒØ Ö ÙÖ ÖØ Ò × Ú Ö Ð × ×ÓÖØ ÍÒ Ö Ù Ø × ÕÙ ÒØ Ð ÔÓ×× × ÒØÖ × ¸ × ×ÓÖØ × Ë Ø ÙÒ Ø Ø ÒØ ÖÒ Éº ÁÐ ×Ø ¬Ò Ô Ö ÙÜ ÓÒ Ø ÓÒ× Ë ´ ɵ Ø É¼ ´ ɵ Ò ÕÙ ÒØ Ö ×Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ð ÒÓÙÚ ÐÐ ×ÓÖØ Ø Ð ÒÓÙÚ Ð Ø Øº ÆÓØ ÓÒ ³ Ø Ø ×Ø Ð ×Ø Ð ¾ ÔÓÖØ × ÆÇÆ ÑÓÒØ × Ò ÓÔÔÔÓ× Ø ÓÒº Ö Ù Ø ¾ Ø Ø× ×Ø Ð × « Ö ÒØ× ß É½ ¼ Ø É¾ ½ ß É½ ½ Ø É¾ ¼ Ä Ö Ù Ø ÓÑÔÓ× ³ÙÒ ÔÓÖØ ÆÇÆ Ö ÓÙ Ð ×ÙÖ ÐÐ ¹Ñ Ñ ×Ø ÙÒ Ö Ù Ø ×Ø Ð º http://krimo666.mylivepage.com/
 26. 26. ¿¼ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË × ÙÐ ÊË ÓÙØ ÓÑÑ Ò × Ö × Ø ´Êµ Ø × Ø ´Ëµ Ù ×Ø Ð º Ì Ð Ú Ö Ø ´É Ö ÔÖ × ÒØ Ð ×ÓÖØ É Ð³ Ò×Ø ÒØ ¸ Ü ÙÒ Ø Ø ÕÙ Ð ÓÒÕÙ µ Ê Ë É É ·½ ¼ ¼ Ü Ü ¼ ½ Ü ½ ½ ¼ Ü ¼ ½ ½ Ü ÒØ Ö Ø ÉÙ × Ô ×× Ø³ Ð × Ê Ø Ë Ú Ð ÒØ ½ × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ Ë³ Ð× Ö Ô ×× ÒØ Ò×Ù Ø × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ¼ × ÙÐ ÊËÌ Ä³ ÓÖÐÓ Ô ÙØ ØÖ ÚÙ ÓÑÑ Ð ×ÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ Ð³Ó Ö ³ ÔÔ Ö Ø ÓÒ ×Ú Ö Ð × ÐÓ Õ٠׺ ij ÓÙØ ³ÙÒ ÒØÖ ³ ÓÖÐÓ Ô ÖÑ Ø Ú Ð Ö Ð × ÓÑÑ Ò × Ê Ø Ë ß × Ì ½¸ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ × ÙÐ ÊË ß × Ì ¼¸ ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ð³ Ø Ø ÓÙÖ ÒØ × ÙÐ Ù×× ÔÔ Ð Ð Ø º ÁÒØ Ö Ø ß Ô × ³ Ø Ø Ò×Ø Ð ß Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ Ð³ ÒØÖ Ä × ÙÐ ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ × Ñ ÑÓ Ö ×º × ÙÐ ÂÃ × ÙÐ ÊË Ú ×ÓÖØ × Ö ÓÙ Ð × ×ÙÖ Ð × ÒØÖ × Ô × ³ Ø Ø ÒØ Ö Øº Â Ã É É ·½ ¼ ¼ Ü Ü ¼ ½ Ü ¼ ½ ¼ Ü ½ ½ ½ Ü Ü http://krimo666.mylivepage.com/
 27. 27. ¿º º Ä Ë ÁÊ ÍÁÌË Ë ÉÍ ÆÌÁ ÄË ¿½ SYMBOLES DES OPERATEURS LOGIQUES Symbole Equations Symbole (Norme MILSTD 086B) (notation française) Ensemble quelconque (la fonction est notée ou symbolisée à l’intérieur) Inverseur Ampli inverseur Opérateur ET (AND) Opérateur OU (OR) Opérateur NON ET (NAND) Opérateur NON OU (NOR) Opérateur OU Exclusif (XOR) http://krimo666.mylivepage.com/
 28. 28. ¿¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË e1 e0 s0 s1 s2 s3 c1 c0 e3 e2 e1 e0 s E1 Q1 Q2 E2 S Q R Q http://krimo666.mylivepage.com/
 29. 29. ¿º º Ä Ë ÁÊ ÍÁÌË Ë ÉÍ ÆÌÁ ÄË ¿¿ S S Q Q T R R Q Q D S Q T R J S Q Q T K R Q Q http://krimo666.mylivepage.com/
 30. 30. ¿ Ô ØÖ Ö Ù Ø× Ð ÙÐ http://krimo666.mylivepage.com/
 31. 31. ¿ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÁÆÌ Ä Ô Ò× ¿¼¼ Ñ ÐÐ ÓÒ× ÓÐÐ Ö× ÔÓÙÖ Ð Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙ Ø× È ÆÌÁÍÅ Ó Ù ×ººº ÓÙÖ× ×Ù Ø Ð ÓÙÖ× ×ÙÖ Ð × ÔÖ Ö ÕÙ × Ò ÓÒØ ÒÙ ÒØ Ð × Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö × Ó × × ÐÓÒ « Ö ÒØ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× Ò Ö × ´× ÑÔÐ ¸ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ×¸ Á ¸ ºººµ ÁÐ ×Ø ÓÒ×Ø ØÙ ³ÙÒ ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ ÔÓÖØ ÒØ ×ÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × ´ Ò Ò Ö ÔÙÖ ¸ Ø Ò ­ÓØØ Òص Ø ³ÙÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ ×ÙÖ Ð Ñ × Ò Ó ÙÚÖ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ò× ÓÙÖ׸ Ð ×ÝÑ ÓÐ · × Ò Ð³ Ø ÓÒ Ø ÒÓÒ Ð ÓÙ ÐÓ ÕÙ º Ä ÓÙ ÐÓ ÕÙ × Ö × Ò Ô Ö Ð ×ÝÑ ÓÐ ØÐ Ø ÐÓ ÕÙ Ô Ö Ð ×ÝÑ ÓÐ º º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º¾º½ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ö Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ò Ö ×³ « ØÙ ÒØ ÓÑÑ Ò × ½¼ ß ÔÓÙÖ Ð³ Ø ÓÒ Ø Ð ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ÓÒ ÓÔ Ö «Ö Ô Ö «Ö ¸ × ÔÓ × × ÙÜ ÔÓ × ÓÖØ׸ Ò ÔÖÓÔ ÒØ Ð Ö Ø ÒÙ ¸ ß ÔÓÙÖ Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð Ú × ÓÒ¸ ÓÒ ÔÖÓ Ô Ö×Ö ³ Ø ÓÒ× ÓÙ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ׺ Ø ÓÒ Ø ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö Ø × Ô Ö Ð × Ø Ð × Ú Ö Ø ×Ù Ú ÒØ × ×ÓÑÑ Ö Ø ÒÙ ¼ ¼ ¼ ¼ ×ÓÑÑ ´ ¸ µ ¨ ¼ ½ ½ ¼ Ö Ø ÒÙ ´ ¸ µ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ « Ö Ò Ö Ø ÒÙ ¼ ¼ ¼ ¼ « Ö Ò ´ ¸ µ ¨ ¼ ½ ½ ½ Ö Ø ÒÙ ´ ¸ µ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ Ü ÑÔÐ Ò Ò Ö Ò ØÙÖ Ð ¾ · ¾¾ ½½¼½½ · ½¼½½¼ ½½¼¼¼½ ¾ ¹ ¾¾ ½½¼½½ ¹ ½¼½½¼ ¼¼¼½¼½ http://krimo666.mylivepage.com/
 32. 32. º¾º ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ ¿ ÓÖ Ñ ÒØ ´ÓÚ Ö­ÓÛµ ÁÐ ÒØ ÖÚ ÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò³ ×Ø Ô × Ö ÔÖ × ÒØ Ð Ò× Ð ×Ý×Ø Ñ ÙØ Ð × ´ º º¸ Ú Ð ÒÓÑ Ö «Ö × ÙØ Ð × µº Ò× Ð × ³ÙÒ Ø ÓÒ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ò Ó Ò Ö Ò ØÙÖ Ð¸ Ð ÓÖ Ñ ÒØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÒ Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ½ ´ × ¾ · ¾¾ ×ÙÖ Ø×µº Ø ÓÒ Ú Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÙÜ ÓÒ× ÖÓÒ× ³ ÓÖ Ð × ³ÙÒ ¹ Ø ÓÒ × Ò× ÓÖ Ñ ÒØ ´ÓÒ Ò ÓÒ× Ö ÕÙ Ð × Ò Ø× Ö ×ÙÐØ Ø× ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ ÙÜ ÒÓÑ Ö × ×ÙÖ Ò Ø×µº Ø ÐÐÓÒ× Ð × × ´× ÐÓÒ Ð × × Ò × × ÓÔ Ö Ò ×µ ¼¼½¼½ ¹ ½½¼½½ ¹ ½½¼½½ ¼¼½¼½ ¼½¼¼½ ¹ ½¼½½½ ¼½¼¼½ ¹ ½¼½½½ ½ ¼½½½¼ ¹½ ½¼¼½¼ ¼¼½¼¼ ¹ ½½½¼¼ ÓÑÑ ÒØ ×ع ÔÓ×× Ð × Ð³ Ø ÓÒ Ø ÙÜ ÒØ Ö× Ò Ø ×º ËÓ Ø · º Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ùܸ   ¾Ò   º ÓÒ ´¾Ò   µ · ´¾Ò   µ Ò·½ ¾  ´ · µ Ò·½ ¾   ÕÙ ×ÙÖ Ò Ø× ÓÒÒ Ò ¾Ò ¹ º ÓÒ× ÖÓÒ× Ð × Ù ÓÖ Ñ ÒØ Ð Ý ÓÖ Ñ ÒØ × ß Ð × ÓÔ Ö Ò × Ø ×ÓÒØ Ñ Ñ × Ò ¸ Ø Ò·½ ß · ¾ ½¿ ¼½½¼½ ¹½¿ ½¼¼½½ ¼½¼¼½ ¹ ½¼½½½ ×ÙÖ Ò Ø× ¹½¼ ½¼½½¼ ½¼ ¼½¼½¼ ×ÙÖ Ò·½ Ø× ¾¾ ¼½¼½½¼ ¹¾¾ ½¼½¼½¼ Ä ÓÖ Ñ ÒØ Ô ÙØ ØÖ Ø Ø ß Ò ÓÑÔ Ö ÒØ Ð × Ò × ÓÔ Ö Ò × Ù × Ò Ù Ö ×ÙÐØ Ø ×³ Ð× ×ÓÒØ « Ö ÒØ׸ ÐÝ ÓÖ Ñ Òظ ÓÙ ß Ò ÓÑÔ Ö ÒØ Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ò× Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ Ú Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ×³ Ð× ×ÓÒØ « Ö ÒØ׸ Ð Ý ÓÖ Ñ Òغ ÓÑÑ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð³ Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö × Ó × Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ½ http://krimo666.mylivepage.com/
 33. 33. ¿ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú × ÓÒ Ä ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ×Ø ØÖ × × ÑÔÐ ÐÐ Ò ÓÒ× ×Ø ÕÙ³ Ò × Ø ÓÒ× ×Ù ×× Ú × Ù ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ú ÐÙ Ñ Ñ Ð º Ä Ö ×ÙÐØ Ø ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ú × ÓÔ Ö Ò × Ò Ø× ×Ø Ó ×ÙÖ ¾Ò Ø׺ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒÒ ÒØ Ù×× Ú × ÒÓÑ Ö × Ó × Ò ÒÓØ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ×º Ü ÑÔÐ ½½ ¼½¼½½ ¹ ½ººº½½¼½½ ½½ ¼½¼½½ ½¿ ¼½½¼½ ¹¿ ½ººº½½½¼½ ¹¿ ½ººº½½½¼½ ½ ¿ ¼½¼¼¼½½½½ ½ ¼¼¼¼¼½½½½ ¹¿¿ ½½½¼½½½½½ Ä Ú × ÓÒ ÓÒ× ×Ø Ò × ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ ×Ù ×× Ú ×º È Ö Ü ÑÔÐ ½ ½¼ ¿½¼ ½½½½ ½½ ½¼½ Ð ÙÐ Ö ½½¼½ ½½ ¢ ½½¼ ¼½ Ø ½½½¼ ½¼ ½½¼½ º¾º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ­ÓØØ ÒØ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ³ ×Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÔÐÙ× × ÑÔÐ Ò Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ º ÈÓÙÖ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ü½ ´ ½µ×½ ¢ ѽ ¢ ¾ ½ Ø Ü¾ ´ ½µ×½ ¢ Ѿ ¢ ¾ ¾ ¸ ÓÒ Ü½ ¢ ܾ ´ ½µ ¢ ´ ½µ ¢ ѽ ¢ Ѿ ¢ ¾ ×½ ×¾ ½· ¾ º Ä ÔÖ Ò Ô Ò Ö Ð ×Ø ÓÒ ½º Ð ÙÐ Ù × Ò ´×½ ¨ ×¾ µ ¾º ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÒØ Ö × Ñ ÒØ ×× × Ñ½ ¢ Ѿ ´ ÔÐÙ× Ùص ¿º Ñ × Ð Ñ ÒØ × Ô Ø× ´ ÔÐÙ× ×µ º Ð ÙРг ÜÔÓ× ÒØ ½ · ¾ ´ ÒÐ Ú Ö ÙÒ Ó × Ð Ú Ð ÙÖ Ð³ Ü × Ù ×Ó Ò µ ÖÖÓÒ Ä ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÙÜ Ñ ÒØ ×× × ×ÙÖ Ô Ø× ÓÒÒ ÙÒ Ö ×ÙÐØ Ø ×ÙÖ ¾Ô Ø׸ ÙÕÙ Ð ÓÒ Ó Ø ÓÒ× ÖÚ Ö ÙÒ Ñ ÒØ ×× Ô Ø׺ ÁÐ ÙØ ÓÒ ÖÖÓÒ Ö Ø Ú ÒØÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ù×Ø Ö Ð³ ÜÔÓ× ÒØ ÔÓÙÖ ÒÓÖÑ Ð × Ö Ð Ö ×ÙÐØ Øº ÈÓÙÖ ÖÖÓÒ Ö¸ ÓÒ ×³ ÔÔÙ ×ÙÖ ß Ð Ø Ö Ô·½ Ñ Ø ß Ð Ø ³ ÖÖÓÒ Ô · ¾ Ñ Ø ß Ð Ø Ô Ö× ×Ø ÒØ ÙÒ ÓÙ ÐÓ ÕÙ × Ø× Ð Ñ Ò × Ä × Ô Ø× Ö × ×ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ø ÔÓ × ÓÖØ Ù Ö ×ÙÐØ Ø ß × Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø ¼¸ Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ó Ø ÒÙ ×Ø Ð ÓÖÑ ¼½¸ººº ÇÒ Ó Ø ÓÒ× ÖÚ Ö Ð Ø Ö Ò× Ð Ö ×ÙÐØ Øº ß × Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø ½¸ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø Ð ÓÖÑ ½¼¸ººº ÇÒ Ù×Ø Ð³ ÜÔÓ× Òظ Ð Ø Ö Ú ÒØ Ð Ø ³ ÖÖÓÒ ¸ Ø Ð³ Ò Ò Ø ³ ÖÖÓÒ ÒØÖ Ò× Ð Ð ÙÐ Ù Ø Ô Ö× ×Ø Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 34. 34. º¾º ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ ¿ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ½¼ Ø ÔÖ½ Ú Ñ ÒØ ×× × Ø׺ ÁÐ Ý ÔÐÙ× ÙÖ× Ñ Ò Ö × ³ ÖÖÓÒ Öººº Ä × ÖÖÓÒ × Á ËÓ ÒØ Ö Ð Ø ³ ÖÖÓÒ ¸ × Ð Ø Ô Ö× ×Ø Òظ Ø Ô¼ Ø ÔÓ Ð Ù Ö ×ÙÐØ Øº Ä ×Ø Ò Ö Á ÔÖÓÔÓ× ÔÔÖÓ × ³ ÖÖÓÒ ÑÓ ³ ÖÖÓÒ Ö ×ÙÐØ Ø ÔÓ× Ø ÓÙ ÒÙÐ Ö ×ÙÐØ Ø Ò Ø Ù ÔÐÙ× ÔÖ × Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö Ô¼ µ ´Ö ×µ Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö Ô¼ µ ´Ö ×µ Ú Ö× ¹ ½ Ò Ò Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö ×µ Ú Ö× · ½ Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö ×µ Ò Ò ¼ Ò Ò Ò Ò Ä³ ÖÖÓÒ Ù ÔÐÙ× ÔÖ ×¸ ÕÙ ×Ø Ð³ ÔÔÖÓ Ô Ö Ùظ ÓÒ× ×Ø ÖÖÓÒ Ö Ð ÔÐÙ× ÔÖÓ Ú Ð ÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ð º Ò ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ Ñ ÒØ ×× ×ÙÖ Ø׸ Ð ÙÐ Ö Ð Ñ ÒØ ×× Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ½ ¼½¼½½ ¢ ½ ¼¼½¼½ Ò ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ ÖÖÓÒ Ù ÔÐÙ× ÔÖ ×º ÓÖ Ñ ÒØ ÁÐ ÒØ ÖÚ ÒØ ÐÓÖ×Õ٠г ÜÔÓ× ÒØ Ù Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø ×ÙÔ Ö ÙÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ ÓÙ Ò Ö ÙÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ñ Ò ÑÙѺ Ø ÓÒ Ä³ Ð ÓÖ Ø Ñ ³ Ø ÓÒ ÙÜ ÒÓÑ Ö × ­ÓØØ ÒØ× ×Ø ÙÒ Ô Ù ÔÐÙ× ÓÑÔÐ ÕÙ ¸ Ö Ð ÙØ ÒÓÒ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø Ò Ö ÓÑÔØ × × Ò ×¸ Ñ × Ù×× Ð Ò Ö Ð × Ú Ö ÙР׺ ÔÔÐ ÕÙ Ö Ð³ Ð ÓÖ Ø Ñ ´ ×ØÖ Ù Ò ÓÙÖ×µ « ØÙ Ö ×ÙÖ Ø×  ½ ¼¼½ ¢ ¾ ¾ ·  ½ ½½½ ¢ ¾¼ ¸ ÔÙ × ½ ¾  ½ º Ú × ÓÒ ÈÓÙÖ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ü½ ×½ ¢¾ ½ Ø Ü¾ ×¾ ¢ ¾ ¾ ¸ ÓÒ Ü½ ܾ ×½ ×¾ ¢ ¾   ¾ º ½ ÈÓÙÖ Ú × Ö ÙÜ Ñ ÒØ ×× × ×ÙÖ Ô Ø׸ ÓÒ Ð ÙÐ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×ÙÖ Ô Ø׸ ÔÐÙ× ÙÜ Ø× ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö × Ð Ø Ö Ø Ð Ø ³ ÖÖÓÒ º Ä Ö ×Ø ÓÒÒ Ð Ú Ð ÙÖ Ù Ø Ô Ö× ×Ø Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 35. 35. ¼ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ÓÒ× ÖÓÒ× ¿¸ ³ ×Ø Ö ½ ¼¼¼ ¢ ¾¿ ½ ½¼¼ ¢ ¾½ ½¸ ¼ ¼ ¼ ½¸ ½ ¼ ¼ ½¸ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¸ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¹ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¹ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¹ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ Ô Ô Ô ÓÙ × Ò Ð Ø Ö ¸ Ð Ø ³ ÖÖÓÒ Ø Ô Ð Ø Ô Ö× ×Ø Òغ ÈÓÙÖ Ð³ Ò×Ø Òظ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø ¼ ½¼½ ¢ ¾¾ º Ä ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒ ÓÒÒ ½ ¼½¼ ¢ ¾½ ¸ ³ ×Ø Ö ¾¸ ¸ Ø Ð³ ÖÖÓÒ ½ ¼½½ ¢ ¾½ ×Ó Ø ¾¸ ´Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÓÖÖ Ø ×Ø ¾¸ ºººµº º¿ Ö Ù Ø× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × ØØ × Ø ÓÒ ÔÖ × ÒØ ÕÙ ÐÕÙ × Ö Ù Ø× ØÝÔ ÕÙ × Ñ × Ò Ó ÙÚÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × Ö Ø × ¹ ××Ù׺ º¿º½ Ø ÓÒ Ä ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø× ´ ÔÔ Ð ÙÐÐ Ö ÓÙ Ø ÓÒÒ ÙÖ Óѹ ÔРص Ñ Ò ÔÖ Ò Ö Ò ÓÑÔØ ×Ý×Ø Ñ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ö Ø ÒÙ ´ ÖÖݵ Ò¹ ØÖ ÒØ Ò× ÙÒ Ø ³ Ø ÓÒ Ø Ò Ö Ö ÙÒ Ø Ö ×ÙÐØ Ø Ø ÙÒ Ø Ö Ø ÒÙ º Ò× Ð Ø Ð Ú ÖØ Ð³ Ø ÓÒ Ú ÒØ Ö Ò ×ÓÑÑ ÖÓÙØ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ä Ö Ù Ø ÑÔÐ ÒØ ÒØ Ð Ø Ð Ú ÖØ Ð³ Ø ÓÒ × Ò× Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ×Ø ÔÔ Ð Ñ ¹ Ø ÓÒÒ ÙÖº ÓÒ×ØÖÙ Ö ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ö Ñ ¹ Ø ÓÒÒ ÙÖ׺ ËÙ Ú ÒØ ÕÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × ³ Ø ÓÒÒ ÙÖ׺ ij Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ´ Ò Ø ÖÑ Ø ÑÔ× Ð Ùе ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ º http://krimo666.mylivepage.com/
 36. 36. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ½ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÔÖÓÔ Ø ÓÒ × ÑÔÐ Ö Ø ÒÙ ´ È ÖÖÝ ÔÖÓÔ Ø Öµ ÍÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø× ×Ø Ö Ð × Ò ÙØ Ð × ÒØ Ò Ø ÓÒÒ ÙÖ× Óѹ ÔÐ Ø׸ ÕÙ Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ Ð³ Ø ³ Ø ÓÒ × ÖÚ ÒØ Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ò× Ð³ Ø · ½º Ä Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ù ÔÖ Ñ Ö Ø ×Ø ÔÓ× Ø ÓÒÒ ¼º Ä Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ Ù ÖÒ Ö Ø ÔÓÙÖÖ × ÖÚ Ö ³ Ò Ø ÙÖ ÓÖ Ñ Òغ Ö Ð ×ÝÒØ × ÐÓ ÕÙ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÓÑÔÐ Ø ×ÙÖ ½ Ø Ð ÔÐÙ× Ö Ô ÔÓ×× Ð Ò ÙØ Ð × ÒØ × ÔÓÖØ × ÆÇ̸ Æ ¸ Çʸ Æ Æ ¸ ÆÇʺ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ø ÑÔ× Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓÙÖ « ØÙ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×ÙÔÔÓ× ÒØ ÕÙ Ð Ø ÑÔ× http://krimo666.mylivepage.com/
 37. 37. ¾ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ØÖ Ú Ö× ³ÙÒ ÔÓÖØ ÆÇ̸ Æ Æ ÓÙ ÆÇÊ ×Ø Ø Ð Ø ÑÔ× ØÖ Ú Ö× ³ÙÒ ÔÓÖØ Æ ÓÙ ÇÊ ×Ø ¾ º ij Ò ÓÒÚ Ò ÒØ Ñ ÙÖ Ö Ù Ø ×Ø Ð Ø ÑÔ× Ò ×× Ö Ð ÔÖÓÔ ¹ Ø ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ¸ ÕÙ ×Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒÒ Ð Ù ÒÓÑ Ö ³ Ø º Ä ÓÑÔÐ Ü Ø Ò Ø ÑÔ× ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø× ×Ø ÓÒ Ò Ç´Òµº Ø ÓÒÒ ÙÖ Ö Ø ÒÙ ÒØ Ô ´ Ä ÖÖÝ ÐÓÓ ¹ Öµ Ä ÔÖ Ò Ô Ø Ø ÓÒÒ ÙÖ ×ظ ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ³ Ø ÓÒ¸ ³ ÒØ Ô Ö ´ØÓ ÐÓÓ µ Ð Ö Ø ÒÙ Ú ÒØ Ð ÙÐ Ö Ð ×ÓÑÑ º Ä Ø ³Ó Ø Ò Ö ÙÒ Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ÙÒ Ø ³ Ø ÓÒ ×Ø Ù ß ÙÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ Ø Ø ¸ ÓÙ ß ÙÒ ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ Ô Ö Ø Ø ÕÙ × Ö ØÖÓÙÚ Ò× Ð³ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ø Ö ·½ ´ µ ´ Ö µ ´ Ö µ ´ µ ´ µ Ö Ò× ß ´ µ ×Ø ÔÔ Ð Ò Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÒÙ Ø ß Ô ´ µ ×Ø ÔÔ Ð ÔÖÓÔ Ø ÙÖ Ö Ø ÒÙ º ÓÒ Ö ·½ ´Ô Ö µ ÕÙ ¸ × ÓÒ Ú ÐÓÔÔ Ð × Ö ¸ ÓÒÒ Ö ·½ ´Ô ´  ½ ´Ô  ½ ´ ¼ ´Ô¼ Ö¼ µ µ Ò Ú ÐÓÔÔ ÒØ Ò ÓÖ Ö ·½ ´Ô  ½ µ ´Ô Ô  ½  ¾ µ ´Ô Ô  ½ Ô½ ¼µ ´Ô Ô  ½ Ô½ Ô¼ Ö¼ µ Ô ÖÑ Ø Ð ÙÐ Ö ÕÙ Ö Ø ÒÙ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ö¼ Ø × × Ø × ÔÖ ÒØ׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 38. 38. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ¿ Å× Ò Ó ÙÚÖ Ð³ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÒØ Ô Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ÍÒ ÑÓÝ Ò ³ ÑÔÐ ÒØ Ö Ð³ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ó Ø ÒÙ ×Ø Ö Ð × Ö ÙÒ Ö Ù Ø Ð ÙÐ ÒØ Ð ÔÖÓÔ ¹ Ø ÓÒ Ø Ð Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ ØÐ Ò Ö Ø ÓÒ × Ø × ÔÖ ÒØ׺ ÁÐ Ý ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ð³ Ø × Ò× Ð × Ø × Ð Ý ØÓÙ ÓÙÖ× Ù ÔÖÓÔ Ø ÓÒ È Ô Ô  ½ Ô ·½ Ô ÁÐ Ý Ò Ö Ø ÓÒ Ð³ Ø × ³ ×Ø Ð³ Ø ÐÙ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ö ¸ ÓÙ × Ð × Ø × ³ Ú ÒØ ÓÒØ ØÓÙ× Ò Ö Ø ÔÖÓÔ Ô  ½ Ô Ô  ½  ¾ Ô Ô  ½ Ô ·½ ÓÒ Ð Ö Ø Ò٠г Ø Ô ÙØ ×³ ÜÔÖ Ñ Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ø Ò٠г Ø Ö ·½ È Ö ÍØ Ð ×ÓÒ× ÙÒ Ö Ù Ø ÔÓÙÚ ÒØ Ò Ö Ö Ð × × Ò ÙÜ È½ ¼ ½ ¼ Ø Ð × Ö Ø ÒÙ × Ö½ Ö¾ Ò ÓÒ Ø ÓÒ × ÓÙÔÐ × ´Ô¼ ¼ µ¸ ´Ô½ ½ µ Ø Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ö¼ º ÈÓÙÖ ÙÒ Ø Ð Ö Ù Ø ½¼ ½ Ô½ ¼ Ƚ ¼ Ô½ Ô¼ Ö½ ¼ Ô¼ Ö¼ ËÙÔÔÓ×ÓÒ× ÕÙ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÙÒ Ø ÒÓÙ× Ð ÙÐ Ù×× Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ø Ð Ò Ö Ø ÓÒº ÁÐ ×Ø ÔÓ×× Ð ³ÓÖ Ò × Ö ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÒÙ Ò Ö Ö ¸ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ³ ÒØ Ô Ö ÕÙ Ö Ø ÒÙ Ú ÒØ ³ Ø ÓÒÒ Öº ÍÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÒØ Ô Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ×ÙÖ Ò Ø× ÓÒ Ø ÓÒÒ Ò ÐÓ ´Òµ Ø Ô × ÔÓÙÖ Ð Ð ÙÐ × Ò Ö Ø ÒÙ × · ½ Ø Ô ÔÓÙÖ Ð³ Ø ÓÒ ¬Ò Ð º Ö ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ø Ø ÓÒÒ ÙÖ ×ÙÖ ¼¼½¼½¼½½ · ½¼½½¼½½½ http://krimo666.mylivepage.com/
 39. 39. À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ Ø ÓÒÒ ÙÖ × ÙØ Ö Ø ÒÙ ´ ÖÖÝ¹× Ô Öµ ÓÒ× ÖÓÒ× ÙÒ Ø ³ Ø ÓÒ ×³ Ð Ý ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ¸ ÐÓÖ× Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ×Ø Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ¸ × ÒÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ×Ø Ð Ö Ø ÒÙ Ò Ö º ij ÒØ Ö Ø ØØ ÓÒ×Ø Ø Ø ÓÒ ×Ø ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø׸ Ð × Ò Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ ×Ø ÔÐÙ× × ÑÔÐ ´Ö Ô µ Ð ÙÐ Ö ÕÙ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ ÐÐ Ñ Ñ º ÓÑÑ ÒØ Ö Ð × Ö ÙÒ Ø Ð Ø ÓÒÒ ÙÖ Ø ÓÒÒ ÙÖ × Ð Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ´ ÖÖÝ × Ð Ø Öµ ÍÒ Ø Ð ¹ Ø ÓÒÒ ÙÖ ×Ø Ö Ð × Ú ÙÜ Ø ÓÒÒ ÙÖ× ÓÒ Ø ÓÒÒ ÒØ Ò Ô Ö ÐÐ Ð ¸ гÙÒ Ú ÙÒ Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ¼¸ г ÙØÖ Ú ÙÒ Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ½º × Ö ÔØ ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ « Ø Ú ¸ ÙÒ × ÑÔÐ × Ð Ø ÓÒ Ô ÖÑ Ø ³Ó Ø Ò Ö Ð Ö ×ÙÐØ Øº http://krimo666.mylivepage.com/
 40. 40. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë Ä³ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒ Ö Ð × Ð ØÖ × Ö Ô Ñ Òغ º¿º¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä ÔÖ Ò Ô Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð× Ø Ð ÙÖ Ø ÓÒº Ò× ¸ г Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ Ô ×× Ô Ö × ÙÜ ×Ô Ø× ÒÓ¹ Ø ÑÑ Òظ ÐÐ ÓÒ× ×Ø Ò Ð Ö Ù Ø ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð× ´ ÓÒ ³ Ø ÓÒ×µ¸ Ó٠г Ð Ö Ø ÓÒ Ð³ Ø ÓÒ × ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð׺ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÕÙ ÒØ ÐÐ ËÙÔÔÓ×ÓÒ× ÕÙ ÒÓØÖ ÄÍ ÓÒØ ÒÒ ×Ö¹ ×ØÖ × ÒØ׺ ÍÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ × ÕÙ ÒØ Ð ÓÔ Ö ×ÙÖ ¾ ÒÓÑ Ö × ÒÓÒ × Ò ×¸ Ò ½ ½ ¼ Ø Ò ½ ½ ¼ º × ÙÜ ÒÓÑ Ö × ×ÓÒØ ÓÒØ ÒÙ× Ò× ÙÜ Ö ×ØÖ × Ø ¸ Ø ÓÒ ÙØ Ð × ÙÒ Ö ×ØÖ ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö È º ij Ð ÓÖ Ø Ñ Ð ÙÐ ¢ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ½º È ¼ ¾º Ö Ò Ó× ´ µ × Ð «Ö ÔÓ Ð ×Ø ½ ÐÓÖ× ß È È· ¸ ß × ÒÓÒ È È · ¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 41. 41. À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ´ µ Ð × Ö ×ØÖ × È Ø Ú Ö× Ð ÖÓ Ø Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ È Ö Ó Ø Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ¸ Ð Ø ÔÓ × Ð È ×Ø ØÖ Ò× Ö Ò× Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ º ij Ò Ò Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ô Ö Ùº Ä Ö ×ÙÐØ Ø × ØÖÓÙÚ Ò× È ´Ð × Ø× ÔÓ × ÓÖص Ø Ò× ´Ð × Ø× ÔÓ × Ð ×µº Ò Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ò ×× Ö × ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ö Ø Ò٠ij ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ ×Ø ³ ××Ó Ö ÙÒ Ñ Ò ×Ñ ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ Ù Ñ Ò ×Ñ Ð Ù Ö ×ØÖ È º Ò× Ð Ö Ø ÒÙ Ò³ ×Ø ÔÐÙ× ÔÖÓÔ ×ÙÖ ÕÙ Ø ³ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ñ × ×Ø ÓÒ× ÖÚ ÔÓÙÖ Ð³ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ º http://krimo666.mylivepage.com/
 42. 42. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë Ê Ó ÓÓØ Ä ÙØ Ö Ó ×Ø Ö Ù Ö Ð ÒÓÑ Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð׺ ÁÐ ×Ø × ×ÙÖ Ð ÓÒ×Ø Ø Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ¾ ·   ¾ ¾ ·  ½ · ¾ ·  ¾ · ·¾ Ò× ÐÓÖ× ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ¸ ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ × ÕÙ Ò ½ ÔÔ Ö Ø Ò× Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ò ´ Ù Ø ·   ½ Ù Ø µ¸ ÓÒ Ô ÙØ Ö ÑÔÐ Ö Ð × Ø ÓÒ× Ô Ö ß ÙÒ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ò · Ø ß ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ò º È Ö Ü ÑÔÐ Ð ÒÓÑ Ö ¼¼¼½½½½½¼¼½½½¼¼ × Ö Ó Ò ¼¼½¼¼¼¼½¼½¼¼½¼¼¸ ÓÙ ½ Ò ÕÙ ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ Ø ½ Ò ÕÙ ÙÒ Ø ÓÒº ÅÙÐØ ÔÐ Ö ¿ Ô Ö ½ Ò ÑÔÐÓÝ ÒØ Ð Ö Ó ÓÓØ º Ê Ó ÒÓÒ Ð ÙÒ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö º ÅÙÐØ ÔÐ ÙÖ × ÔÐÙ× Ð Ú ´Ö ܹ ÑÓ ¬ ÓÓØ Ö Ó Ò µ ÍÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÔÐÙ× Ð Ú ´×ÓÙ× ÒØ Ò Ù ÕÙ ¾µ ÓÒ× Ö ÔÐÙ× ÙÖ× Ø× × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ´ Ù Ð Ù ½ ØÙ ÐÐ Ñ Òصº Ò× ¸ ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ × ¾ ÓÒ× Ö Ø× × ÑÙÐØ Ò Ñ Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 43. 43. À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ Ä ÒÓÑ Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð× ×Ø Ú × Ô Ö º ÓÒ× ÖÓÒ× ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ × º ÇÒ ÓÒ× Ö Ð × Ø× ÙÜ Ô Ö Ùܸ Ò ×³ ÔÔÙÝ ÒØ ×ÙÖ Ð Ø ÔÖ ÒØ Ð Ô Ö ÓÙÖ ÒØ º ÔÐÙ׸ ÓÒ ÑÔÐÓ ÙÒ Ö Ó ÓÓØ º ÈÓÙÖ ÙÒ ÒÓÑ Ö ¸ ÓÒ Ò ¾ ´ ¾  ½ · ¾  ¾ ¾ ·½ µ¾¾ ¼ Ú  ½ ¼ ´Ô Ö Ü ÑÔÐ ¸ ¿ ¾ ¢ ¾½   ½ ¢ ¾¼ µ ÍÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ð × ÙÒ Ð Ú Ö× Ð Ù º ijÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ÙÖ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÒØ ÖÑ Ö ×Ø ÓÒÒ Ô Ö Ð Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ´ Ò ÓÒ Ø ÓÒ × Ø× Ù ÑÙÐØ ÔÐ Ò µ ¾ ·½ ¾ ¾  ½ Ö ×ÙÐØ Ø ÒØ ÖÑ Ö ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ · ¼ ½ ¼ · ¼ ½ ½ ·¾ ½ ¼ ¼ ¹¾ ½ ¼ ½ ¹ ½ ½ ¼ ¹ ½ ½ ½ ¼ Ü ÑÔÐ Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ´ ¼¼½½½µ Ô Ö¿´ ¼¼¼½½µ × Ø ÓÑÑ ×Ù Ø ¼ ¼ ½ ½ ½ ¢ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¹ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ´¹ µ · ¼ ¼ ¼ ½ ½ ´·¾ µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ÓÒÒ Ö Ð Ø Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ò ÒØ ÖÑ Ö ÓÙØ Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò × º ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö × Ù ´Ô Ö ÐÐ Ð ÑÙÐØ ÔÐ Öµ ij ×Ø ³ÙØ Ð × Ö ÙÒ Ö Ù Ø ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ü Ý ³ÙÒ ÔÖÓ Ù Ø Ô ÖØ Ð Ü¿ ܾ ܽ ܼ Ý¿ ݾ ݽ ݼ Ü¿ ݼ ܾ ݼ ܽ ݼ ܼ ݼ Ü¿ ݽ ܾ ݽ ܽ ݽ ܼ ݽ Ü¿ ݾ ܾ ݾ ܽ ݾ ܼ ݾ Ü¿ Ý¿ ܾ Ý¿ ܽ Ý¿ ܼ Ý¿ Ô Ô Ô Ô Ô¿ Ô¾ Ô½ Ô¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 44. 44. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ü Ý ß ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ô Ö Ý ´Ü Ý µ ß Ø ÓÒÒ Ð ×ÓÑÑ Ô ÖØ ÐÐ ÔÖÓÚ Ò ÒØ Ð³ Ð Ñ ÒØ Ü ·½ Ý  ½ ß Ø ÒØ ÓÑÔØ Ð Ö Ø ÒÙ ÔÖÓÚ Ò ÒØ Ð³ Ð Ñ ÒØ Ü  ½ Ý ß ÒÚÓ Ð Ö Ø Ò٠г Ð Ñ ÒØ Ü ·½ Ý ß ÒÚÓ Ð ×ÓÑÑ Ð³ Ð Ñ ÒØ Ü Ý ·½ Ä Ö Ù Ø ÙØ Ð × ×Ø Ð ×Ù Ú Òظ ÓÙ ´Ö Ë µ ¢ · à · Å ´Ë ×Ø Ð ×ÓÑÑ ¸ Ø Ö ×Ø Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ µº ÕÙ Ô ÖÑ Ø ³ÓÖ Ò × Ö ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÙÖ Ö × Ù ÓÑÑ ×٠غ º¿º¿ Ú × ÓÒ Ä³ Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ × Ú × ÙÖ× ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð Ö Ù Ø ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ´ ¹ Ø ÓÒ¸ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒµ ÒØ ÖÑ Ö × Ò ×× Ø Ô Ö Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ú × ÓÒº Ò× ØÓÙ× Ð × Ú × ÙÖ× ÔÖ × ÒØ × ¹ ××ÓÙ׸ Ð × ÓÔ Ö Ò × ×ÓÒØ ¾ ÒÓÑ Ö × ÒÓÒ × Ò × Ò Ø׸ ÓÒØ ÒÙ× Ò× ÙÜ Ö ×ØÖ × Ð Ö ×ØÖ ÓÒØ ÒØ Ð Ú Ò ¸ Ø Ð Ö ×ØÖ ÓÒØ ÒØ Ð Ú × ÙÖº ÇÒ ÙØ Ð × ÙÒ Ö ×ØÖ ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö Èº Ò ¬Ò Ú × ÓÒ¸ Ð Ö ×ØÖ ÓÒØ ÒØ Ð ÕÙÓØ ÒØ Ø Ð Ö ×ØÖ È ÓÒØ ÒØ Ð Ö ×Ø º Ú × ÓÒ Ú Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ä³ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú × ÓÒ Ú Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ´ Ò× ÕÙ ×٠ظ Ô ¼ ׳ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÑÑ È ÓÒØ ÒØ ÙÒ ÒÓÑ Ö Ò Ø µ ½º È ¼ ¾º Ö Ò Ó× ´ µ Ð × Ö ×ØÖ × È¸ ³ÙÒ Ø Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È http://krimo666.mylivepage.com/
 45. 45. ¼ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ´ µ È È   ´ µ × È ¼ ÐÓÖ× Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ¼¸ È È · ´Ø Ô Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒµ × ÒÓÒ Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ½ Ú × ÓÒ × Ò× Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ä³ Ø Ô Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ø Ò Ò¹ ÒØ Ð Ô × Ø Ö Ø Ú Ô Ö ½º × È ¼ Ð × Ö ×ØÖ × È¸ ³ÙÒ Ø Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È È È · × ÒÓÒ Ð × Ö ×ØÖ × È¸ ³ÙÒ Ø Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È È È   http://krimo666.mylivepage.com/
 46. 46. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ½ ¾º × È ¼ Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ¼ × ÒÓÒ Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ½ ÍÒ Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ ¬Ò Ð ×Ø ØÓÙØ Ó × Ò ×× Ö × È ¼ Ò ¬Ò Ú × ÓÒº Ú × ÓÒ ËÊÌ ÕÙ Ø Ô Ð Ú × ÓÒ × Ò× Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ¸ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÙ ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ ×Ø Ö Ð × º ÍÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÔÖÓÔÓ× Ò Ô Ò Ñ ÒØ Ô Ö ËÛ Ò Ý¸ ÊÓ ÖØ×ÓÒ¸ ÌÓ Ö ÔÓÙÖ Ú Ø Ö ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× × Ø ÓÒ× Ò× ÖØ Ò× ×º Ò× ÕÙ ×٠ظ Ð × Õ ×ÓÒØ Ð × Ø× Ù ÕÙÓØ Òظ Ò Ø × Ò× Ð × Ø× ÔÓ × Ð º ½º × Ð Ý ¼ Ò× Ð × Ø× ÔÓ × ÓÖØ ¸ ÓÒ Ð ¹½ ÔÓ× Ø ÓÒ× Ú Ö× Ð Ù Ð × Ö ×ØÖ × È¸ Ø º ¾º ÔÓÙÖ ¼ Ò¹½ ´ µ × Ð × ØÖÓ × Ø× ÔÓ × ÓÖØ È ×ÓÒØ ÙÜ Ð Ö È¸ ³ÙÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È Õ ¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 47. 47. ¾ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ × ÒÓÒ × È ¼ ß Ð Ö È¸ ³ÙÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È ß Õ ½ ß È È · × ÒÓÒ ß Ð Ö È¸ ³ÙÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È ß Õ ½ ß È È  ¿º × È ¼ ´Ð Ö ×Ø ¬Ò Ð ×Ø Ò Ø µ È È ·  ½ º Ð Ö Ð Ö ×Ø ¹½ ÔÓ× Ø ÓÒ× Ú Ö× Ð ÖÓ Ø Ì ×Ø Ö Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ×ÙÖ »¿ http://krimo666.mylivepage.com/
 48. 48. ¿ Ô ØÖ Å ÑÓ Ö http://krimo666.mylivepage.com/
 49. 49. À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÓÙÖ× ÒØÖÓ Ù Ø Ð ×ØÖ Ø Ñ ÑÓ Ö Ñ × Ò Ó ÙÚÖ Ò× ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ¸ Ø Ð × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ××Ó × ØØ ×ØÖ Ø Ò Ø ÖÑ ³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÓÙÖ¸ Ð Ò³ Ü ×Ø Ô × Ø ÒÓÐÓ ÓÔØ Ñ Ð ÔÓÙÖ × Ø × Ö Ð ×Ó Ò Ò Ñ ÑÓ Ö ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖº ÇÒ ÓÑÑ Ò Ô Ö ÓÖ Ö Ð × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ¸ ÔÙ × ÓÒ Ø ÐÐ Ð × « Ö ÒØ× ÑÓ ³ ׺ Ä ÓÙÖ× × Ó Ð × Ò×Ù Ø ×ÙÖ Ð Ö Ö Ñ ÑÓ Ö ÒØ ÖÒ ¸ ³ ×Ø Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ð Ñ ÑÓ Ö º ij Ü ÑÔÐ Ù Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ×Ø Ö Ô Ñ ÒØ ÔÖ × ÒØ º º¾ Ä × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ò× Ô ØÖ ¸ ÓÒ ÔÔ ÐÐ Ö Ñ ÑÓ Ö ØÓÙØ ×ÔÓ× Ø ´ Ð ØÖÓÒ ÕÙ µ Ô Ð ÓÒ× ÖÚ Ö Ø Ö ×Ø ØÙ Ö ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÇÒ Ô ÖÐ Ö ÑÓØ Ñ ÑÓ Ö ´ÓÙ ÔÐÙ× × ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓص ÔÓÙÖ × Ò Ö Ð³ Ò¹ ×Ñ Ð Ø× ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ ÐÙ× ÓÙ Ö Ø× × ÑÙÐØ Ò Ñ Òغ Ä × « Ö ÒØ× ØÝÔ × Ô Ý× ÕÙ × Ñ ÑÓ Ö × Ä × « Ö ÒØ× ×ÙÔÔÓÖØ× ÙØ ¹ Ð × × ×ÓÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ß × Ñ ¹ ÓÒ Ù Ø ÙÖ ´ º º¸ Ö ×ØÖ µ ß Ñ Ò Ø ÕÙ ´ º º¸ ×ÕÙ ØØ µ ß ÓÔØ ÕÙ ´ º º¸ ¹ÖÓѵ ÙÖ Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ ÐÐ Ô ÙØ ØÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ø ÑÔ× ´ ÕÙ × ¹Ô ÖÑ Ò ÒØ ¸ º º¸ ×ÕÙ ¸ ÊÇÅ Ø ÑÔÓÖ Ö ¸ ܺ Ñ ÑÓ Ö ÝÒ Ñ ÕÙ µ¸ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖ × Ò ³ Ð Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ØÖ ÕÙ ´ÚÓÐ Ø Ð Ø º º¸ Ê Åµº ÑÔÐ Ñ ÒØ ÁÐ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ð ÐÓ Ð × Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö Ò× Ð Ñ Ò ß Ò× Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ ´Ö ×ØÖ µ ß ÒØ ÖÒ ´Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð µ ß ÜØ ÖÒ ´ Ù×× ÔÔ Ð Ñ ÑÓ Ö × ÓÒ Ö µº Ô Ø ÐÐ Ê ÔÖ × ÒØ Ð ÒÓÑ Ö ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ØÓ Ð º ÜÔÖ Ñ Ò Ó Ø Ø ´ ÝØ µ ÓÙ Ò ÑÓØ ´ÛÓÖ µ ¸ ½ ÓÙ ¿¾ Ø׺ ÇÒ ÙØ Ð × × ÔÙ ×× Ò Ùܸ Ú Ð × ÙÒ Ø × ×Ù Ú ÒØ × ß ÐÓ ½Ã ¾½¼ ½¼¾ ß Ñ ½Å ¾¾¼ ½ ¼ ß ½ ¾¿¼ ½ ¼ ¿ ½ ¾ ß Ø Ö ½Ì ¾ ¼ ½ ¼ ½½ ¾ ß Ô Ø ½È ¾ ¼ ½ ½¾ ¼ ¾ ¾¼ http://krimo666.mylivepage.com/

×