Your SlideShare is downloading. ×

Architecture Des Ordinateurs

528

Published on

Architecture Des Ordinateurs

Architecture Des Ordinateurs

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ö Ø ØÙÖ × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ÁÍÈ ÁÁ ¹ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ² Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ½ Ö ÒÒ È ØÖ Å Ö Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼½ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 2. Ì Ä Ë Å ÌÁ Ê Ë ¿ Ì Ð ×Ñ Ø Ö × ½ ÈÖ Ñ ÙÐ ¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½½ ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¾ À ×ØÓÖ ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¿ Å Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ô Ö Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º½ ×ÔÓ× Ø × × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º¾ ÍÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¿ ÈÖ ¹Ö ÕÙ × ½ ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¾ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¾º½ ÈÖ Ò Ô Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¾º¾ ÉÙ ÐÕÙ × Ó × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¿º¿ ËÝ×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¿º¿º½ ÓÒÚ Ö× ÓÒ× Ò Ö ¹ Ñ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¿º¿º¾ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ò Ø × º º º º º º º º º º º º ¾¿ ¿º¿º¿ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ö Ð× º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º Ð Ö ÓÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º Ä × Ö Ù Ø× ÐÓ ÕÙ × ÓÑ Ò ØÓ Ö × º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º Ä × Ö Ù Ø× × ÕÙ ÒØ Ð× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ö Ù Ø× Ð ÙÐ ¿ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¾º½ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¾º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ­ÓØØ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¿ Ö Ù Ø× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¿º½ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¿º¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º¿ Ú × ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 3. Ì Ä Ë Å ÌÁ Ê Ë Å ÑÓ Ö ¿ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ÅÓ ³ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Å ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Å ÑÓ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ü ÑÔÐ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ× º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËØÖÙ ØÙÖ ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ Ù× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º½ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º¾ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ × Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º½ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¿ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ × Ñ ¹ ×ÝÒ ÖÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¿ º Ì Ò ÕÙ × ³ Ö ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º º½ ÌÝÔ × ³ Ö ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º º¾ Å Ò ×Ñ × Ñ Ø Ö Ð× ³ Ö ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ËØÖ Ø × ³ Ö ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ü ÑÔÐ Ð Ù× È Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º  ٠³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ ¬Ò Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¿ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¿º½ Ð ×× ¬ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¿º¾ ÌÝÔ × ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¿º¿ ÌÝÔ × ³ÓÔ Ö Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º¿º Ü ÑÔÐ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º ËØÖÙ ØÙÖ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ij Ö ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÓÖÑ Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿ ÉÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÍ ½ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ð ÈÍ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ × Ö ×ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¿ Ý Ð Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º½ Ý Ð ÒÓÖÑ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º¾ ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 4. Ì Ä Ë Å ÌÁ Ê Ë º Ê Ù ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ë Ø ÓÑÔÙØ Ö× º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ü ÑÔÐ Ñ Ò ÊÁË º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÔ ÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ È Ô Ð Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä × Ð × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º º½ Ö Ø ØÙÖ ×ÙÔ Ö× Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ º º¾ Ö Ø ØÙÖ ÎÄÁÏ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¿ ÍÒ Ø ÓÑÑ Ò ½¼ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ Å ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¿ ÓÒØÖÓÐ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º½ ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º¾ ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÖÓ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 5. Ô ØÖ ½ ÈÖ Ñ ÙÐ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 6. ½¼ À ÈÁÌÊ ½º ÈÊ Å ÍÄ ÓÒØ ÜØ ×Ø ÙÒ ×ÙÔÔÓÖØ ÓÙÖ× ×ÔÓÒ Ð ÙÜ ÓÖÑ Ø× ØÑÐ ´ ØØÔ »»ÛÛÛº ÐÓ ×ºÙÒ Ú¹ ØÓÙÖ׺ Ö» Ñ Ö Ð» Ö µ Ø ÔÓ×Ø× Ö Ôغ ÁÐ ÓÒ ÖÒ Ð ÓÙÖ× ³ Ö ØÙÖ × ÓÖ¹ Ò Ø ÙÖ× ÔÖÓÔÓ× ÙÜ ØÙ ÒØ× ÔÖ Ñ Ö ÒÒ Ð³ÁÍÈ ÁÁ ÓÔØ ÓÒ Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÕÙ Ø Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ÐÓ ×º Ç Ø ÉÙ³ ×Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ë ÐÓÒ ÙÒ Ø ÓÒÒ Ö À ØØ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Òº Ѻ ÁÆ ÇÊÅ Å Ò Ô Ð ³ « ØÙ Ö ÙØÓÑ Ø ¹ ÕÙ Ñ ÒØ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × Ø ÐÓ ÕÙ × ´ × ¬Ò× × Ò¹ Ø ¬Õ٠׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø Ú ×¸ ÓÑÔØ Ð ×¸ Ø ºµ Ô ÖØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ × ¬Ò ×× ÒØ Ð × ÕÙ Ò × ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ ÓÙÖ× ÔÖÓÔÓ× Ö ÔÓÒ Ö Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ ÕÙ³ ×Ø ÕÙ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ò Ö ÔÓÒ ÒØ Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ ÓÑÑ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ º ÅÓÝ Ò× ÆÓÙ× ×ÔÓ×ÓÒ× ¼ ÙÖ × ÓÙÖ× Ø ½ ÙÖ × Ì ÙÖ ÒØ Ð ×ÕÙ ÐÐ × ÒÓÙ× ÓÖ ÖÓÒ× Ð × ÔÓ ÒØ× ×Ù Ú ÒØ× ß ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ×ØÓÖ ÕÙ Ø Ô Ö Ù ´ ÓÙÖ× ¾µ ß ÔÖ ¹Ö ÕÙ × Ó Ø Ð Ö ÓÓÐ ´ ÓÙÖ× ¿µ ß Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ø Ö Ù Ø× Ð ÙÐ ´ ÓÙÖ× µ ß Ñ ÑÓ Ö ´ ÓÙÖ× µ ß ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ× ¹ Ù× ´ ÓÙÖ× µ ß ÙÜ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ´ ÓÙÖ× µ ß ÈÍ ´ ÓÙÖ× µ ß ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ´ µ Ä ÑØ Ó ÔÖÓ Ö ×× ÓÒ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ Ð ÓÙÖ× ÒØÖÓ Ù Ø Ð × ÔÖ Ò Ô × Ò Ö ÙÜ Ø ÕÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × ÓÒ Ñ ÒØ Ùܺ Ä × Ì × ÓÒØ Ð³Ó Ø × Ò × Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÖ ÒØ Ð ×ÕÙ ÐÐ × Ð × ÒÓØ ÓÒ× ÓÙÖ× ×ÓÒØ Ö ÔÔ Ð ×¸ ÜÔÐ Ø ×¸ Ù ×Ó Ò Ø Ò Ù ×º ÁÐ× ÓÒ× ×Ø ÒØ Ò ÙÒ × Ö ³ Ü Ö ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ³ ÔÔÖÓ¹ ÓÒ ×× Ñ Òغ Ä × Ì ×¸ Ò× ÕÙ Ð ÙÖ ÓÖÖ Ø ÓÒ¸ ×ÓÒØ Ú Ð٠׺  ×ÓÙ Ø Ð Ñ ÒØ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ö ÓÑÑ ÑÓÝ Ò ØÓÙØ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÕÙ Ð Ð Ø ÙÖ ÚÓÙ Ö Ñ³ ÔÔÓÖØ Öº Ê Ñ Ö Ñ ÒØ× Ø ÐÓ Ö Ô ÈÓÙÖ ×ÙÔÔÓÖØ ÓÙÖ׸ Ñ ×Ù × Ò×¹ ÔÖ ß Ù ÓÙÖ× ³ Ö Ø ØÙÖ ÅÓ Ñ Ì Ð Ø ÕÙ Ð ÔÖ × ÒØ ÓÙÖ× Ö Ñ¹ ÔÐ ¸ ß Ù Ð ÚÖ ÓÑÔÙØ Ö ÓÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ò Ö Ø ØÙÖ ´¬ Ø Ø ÓÒµ Ï ÐÐ Ñ ËØ ÐÐ Ò ×¸ ß Ó ÙÑ ÒØ× Ø ×ÙÔÔÓÖØ× ÓÙÖ× ØÖÓÙÚ × ×ÙÖ Ð Û ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙÜ Å Ð Ù ÖÓ¹ ×Ø Ò¸ ÙÝ ×ÒÓظ ź ÐÐ Ù ¸ È ØÖ ÌÖ Ù Ø Ê ØÓ ÑÑ ÖÑ ÒÒº Å Ö ØÓÙØ × × Ô Ö×ÓÒÒ × ÔÓÙÖ Ñ³ ÚÓ Ö Ô ÖÑ × Ð³ × Ð ÙÖ Ó ÙÑ ÒØ׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 7. ½½ Ô ØÖ ¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 8. ½¾ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ¾º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ä ÙØ ÔÖ Ñ Ö ÓÙÖ× ×Ø ³ ÚÓ Ö ÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÕÙ × Ô ×× Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ð Ñ Ò ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÙØ Ð × Ø ÙÖ ÒØ ÖÖ Ø Ú ÐÐ º ³ ×Ø ÙÒ ÓÙÖ× ³ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÕÙ ÓÑÔÖ Ò ß ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ß ×ØÓÖ ÕÙ ß Ñ Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ß Ô Ö Ù ß ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ø ØÖ ³ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÒ ×³ ÒØ Ö ×× Ð × ÕÙ Ò ³ Ú Ò Ñ ÒØ× ×Ù Ú ÒØ Ð ØÙÖ ³ÙÒ ÒÓÑ Ö Ù Ð Ú Ö¸ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ ÒÓÑ Ö ¸ Æ Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ Ö Òº Ä Ñ Ò Ô Ö Ù Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ú Ð Ñ Ò Ù ØÖ ¹ Ú Ö× × Ô Ö Ô Ö ÕÙ × ´ ×ÔÓ× Ø × ÜØ ÖÒ × Ð³ÙÒ Ø ÒØÖ Ð µ ß Ð Ú Ö¸ ß ×ÓÙÖ ×¸ ß Ö Ò¸ ß ÑÔÖ Ñ ÒØ ¸ ß ×ÕÙ ØØ ¸ Ø ººº ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× ÒØÖ × ÓÑÑ Ò ×¸ Ð Ò Ñ ÒØ× ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ¸ Ú ×Ù Ð × ¹ Ø ÓÒ¸ Ø ººº Ä Ñ Ò ÒÚ × Ð Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ Ä Ó Ø ÒÓ Ö ÕÙ³ ×Ø Ð³ÙÒ Ø ÒØÖ Ð ÓÒØ ÒØ Ò Ø ¿ ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × ß Ð³ ÙØÓÑ Ø ¸ ß Ð Ô ÖØ Ð Ùи ß Ð Ñ ÑÓ Ö º ÌÓÙØ Ø ÓÒ Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ × ØÖ Ù Ø Ô Ö Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ × ÕÙ Ò ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ´ × ÒØ ÒØ ÖÚ Ò Ö × ÙÒ Ø ×µº ¾º¾ À ×ØÓÖ ÕÙ Ä ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÔÖ Ò Ô Ð ×Ø Ð ÚÓÐÓÒØ ³ ÙØÓÑ Ø × Ö ÙÒ ×Ù Ø Ø × Ð Ñ ÒØ Ö ×º ³ ÓÖ Ü ×Ø ÒØ × Ñ Ò × » ÙØÓÑ Ø × ×Ô Ð × × Ó Ø ÑÙ× ÕÙ ¸ Ñ Ø Ö× Ø ×× Öººº ÔÙ × ÓÒ ××Ó ÙØÓÑ Ø Ø Ñ Ò Ð Ùк ÖÐ × ´½ Ñ × Ð µ ÙØ Ð ÔÖ Ñ Ö Ö Ö Ð × ÔÖ Ò Ô × ³ÙÒ Ð ÙÐ Ø ÙÖ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 9. ¾º¾º ÀÁËÌÇÊÁÉÍ ½¿ Ò Ö Ð ´Ñ Ò ÔÓÙÚ ÒØ Ö Ô Ø Ö × × ÕÙ Ò × ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ø Ó × Ö ÙÒ × Ö ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð³ Ø Ø Ù Ð Ùеº Ä ÑÓ Ð ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ´½ µ ÔÓ× Ð × × × × Ñ Ò × ÙÒ Ú Ö× ÐÐ × ´ º × Ø ÓÒ ¾º¿µº ÇÒ Ó × ÖÚ Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ× ´ Ø Ô × × Ú ×µ Ò× Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ ´ÔÖ Ò¹ Ô Ð Ñ ÒØ Ø ÒÓÐÓ ÕÙ µ × Ñ Ò × ½ ¹½ ß ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ×¸ Ü ÑÔÐ Ö ÙÒ ÕÙ × ß Ñ Ò × ÚÓÐÙÑ Ò Ù× × Ø Ô Ù ¬ Ð × ß Ø ÒÓÐÓ Ð ÑÔ ×¸ Ö Ð ×¸ Ö × ×Ø Ò × ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ô Ö ÖØ × Ô Ö ÓÖ × Ð ÔÐÙÔ ÖØ × ÓÒ ÔØ× Ö Ø ØÙÖ ÙÜ ´ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ð Ù µ × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ÑÓ ÖÒ × Ø ÒØ ØØ ÔÓÕÙ º ÆÓØÓÒ× ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ö ÓÖ Ò Ø ÙÖ ÒÙÑ Ö ÕÙ Ò Ö Ð ×Ø ¸ г ÆÁ ¸ ÓÑÑ Ò Ô Ö Ð³ ÖÑ Ñ Ö Ò Ò ½ ¿ Ø Ö Ð × Ò ½ ¸ Ù ÔÓÙÖ ÔÖ Ñ Ö Ø × Ð ÙÐ× ÓÑÔÐ Ü × ÔÓÙÖ Ð³ ØÙ × ÐØ Ð ÓÑ Àº ½ ¹½ ß Ù× Ò Ö Ð¸ Ñ Ò ¬ Ð ß Ø ÒÓÐÓ ØÖ Ò× ×ØÓÖ× ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß ÔÔ Ö Ø ÓÒ × Ð Ò × ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÚÓÐÙ × ´ Ç Çĸ ÇÊÌÊ Æ¸ ÄÁËȵ ½ ¹½ ½ ÓÙ ÓÙ ß Ø ÒÓÐÓ × Ö Ù Ø× ÒØ Ö × ´Ë»ÅËÁ ×Ñ ÐÐ»Ñ ÙÑ × Ð ÒØ Ö Ø ÓÒµ ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß Ú Ò Ñ ÒØ Ù ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ü ¸ × Ñ Ò ¹ÓÖ Ò Ø ÙÖ׺ Ä ÐÓ ÅÓÓÖ ´ Ó¹ ÓÒ Ø ÙÖ ³ÁÆÌ Äµ Ú ÙØ ÕÙ Ð ÒÓÑ Ö ØÖ Ò× ×ØÓÖ× ÒØ Ö Ð × ×ÙÖ ÙÒ × ÙÐ ÔÙ ÓÙ Ð ÕÙ ÒÒ º ½ ½» » ¹½ » ß Ø ÒÓÐÓ ÄËÁ ´Ð Ö ËÁµ ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ß Ú Ò Ñ ÒØ Ö × ÙÜ Ñ Ò × ß ØÖ Ø Ñ ÒØ ×ØÖ Ù »Ö Ô ÖØ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 10. ½ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ½ ½ ÒÚ ÒØ ÓÒ Ô Ö ÁÆÌ Ä Ù Ñ ÖÓÔÖÓ ×× ÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÓÑÔÓ× ÒØ × Ð ÈÍ ×ÓÒØ Ö ÙÒ × ×ÙÖ ÙÒ Ñ Ñ ÔÙ º ÔÖ × Ä ÙØ ÓÖ Ò Ð ØØ ÒÕ Ñ Ò Ö Ø ÓÒ Ø Ø Ð × Ñ Ò × Ð Ò × × Ð³Á ººº ß Ø ÒÓÐÓ ÎÄ»ÏËÁ ´Ú ÖÝ Ð Ö ¸ Û Öµ ß ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ´Ð ÈÁÁ ÓÒØ ÒØ ¸ Ñ ÐÐ ÓÒ× ØÖ Ò× ×ØÓÖ׸ Ñ ÑÓ Ö ÒÓÒ ÓÑÔÖ × µ ß ×Ý×Ø Ñ × ×ØÖ Ù × ÒØ Ö Ø ß ÑÙÐØ Ñ ¸ ØÖ Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ × ÒÓÒ ÒÙÑ Ö ÕÙ × ´Ø ÜØ ×¸ Ñ ×¸ Ô ¹ ÖÓÐ ×µ ß Ô Ö ÐÐ Ð ×Ñ Ñ ×× ¾º¿ Å Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ÂÓ Ò ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ×Ø Ð³ÓÖ Ò ´½ µ ³ÙÒ ÑÓ Ð Ñ Ò ÙÒ Ú Ö× ÐÐ ´ÒÓÒ ×Ô Ð × µ ÕÙ Ö Ø Ö × Ð × Ñ Ò × ÔÓ×× ÒØ Ð × Ð Ñ ÒØ× ×Ù Ú ÒØ× ß ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÓÒØ Ò ÒØ ÔÖÓ Ö ÑÑ ´ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ×µ Ø ÓÒÒ ×¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ø ÐÓ ÕÙ ´Í Ä ÓÙ Ä͵¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð³ Ò ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ð × Ô Ö Ô Ö ÕÙ × Ð³ÙÒ Ø ³ ÒØÖ »×ÓÖØ ´ »Ë ÓÙ Á»Çµ¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ´Í µº × ×ÔÓ× Ø × Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð Ñ × Ò ÙÚÖ × × ÓÒ Ø ÓÒ× × ³ÙÒ ÓÖ ¹ Ò Ø ÙÖ Ð ×ØÓ ÓÒÒ ×¸ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ × ÓÒÒ ×¸ Ð ÑÓÙÚ Ñ ÒØ × ÓÒÒ × Ø Ð ÓÒØÖÓÐ º Ä ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ × Ñ Ø ÕÙ Ò ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ Ð³Í ½º ÜØÖ Ø ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ ¾º Ò ÐÝ× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ ¿º Ö Ö Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö Ð × ÓÒÒ × ÓÒ ÖÒ × Ô Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ º Ð Ò Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ø ×ÙÖ Ð³ ÄÍ Ó٠г »Ë¸ º Ö Ò Ù ×Ó Ò Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö º Ä ÔÐÙÔ ÖØ × Ñ Ò × ØÙ ÐÐ × ×³ ÔÔÙ ÒØ ×ÙÖ Ð ÑÓ Ð ÎÓÒ Æ ÙÑ ÒÒº ¾º Ô Ö Ù Ø Ô Ö Ù ×Ø ÙÒ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ù ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ × « Ö ÒØ × Ð Ñ ÒØ× Óѹ ÔÓ× ÒØ Ð³ÙÒ Ø ÒØÖ Ð º ÁÐ ×Ø ØÖ × × Ñ Ø ÕÙ Ø × Ö Ú ÐÓÔÔ Ò× Ð × ÓÙÖ× ×Ù Ú ÒØ׺ ÁÐ ÒØÖÓ Ù Ø × ÒÓØ ÓÒ× × ÓÑÑ Ð Ý Ð ³ ÓÖÐÓ ¸ Ð × ÖÓÒÓ¹ Ö ÑÑ ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 11. ¾º º È Ê Í ½ COMPUTER I/O Memory System Bus CPU CPU Arithmetic Registers and Logic Unit ¾º º½ ×ÔÓ× Ø × × Internal CPU ÀÓÖÐÓ ÍØ Ð × ÔÓÙÖ ×ÝÒ ÖÓÒInterconnection ×ÔÓ× Ø × ÐÓ ÕÙ × ³ÙÒ × Ö Ð³ Ò× Ñ Ð × ÓÖ Ò Ø ÙÖº Ò Ñ ÒØ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö ÕÙ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð³ ÓÖÐÓ Ú × Ð Ø ÑÔ× Ò ØØ Ñ ÒØ× Ñ Ñ ÙÖ ÔÔ Ð × Ý Ð ×º È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÙÒ Ö ÕÙ Ò ³ ÓÖÐÓ Control ÖÓÔÖÓ ×× ÙÖ ³ÙÒ Ñ Unit ¼¼ÅÀÞ ÓÒÒ × Ý Ð × Ð Ñ ÒØ Ö × ¾ Ò ÒÓ× ÓÒ ×º Ê ×ØÖ × Ð Ñ ÒØ× Ñ ÑÓ Ö Ö Ô ÒØ ÖÒ × Ð Èͺ ÈÐÙ× Ô Ø Ø ×Ø 1.5 The Central Ô Figure г ×Ô Ö Ö ¸ ÔÐÙ× Ö Processing Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ×Ø Ð³ × Ð³ Unit (CPU) Å ÑÓÖ × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ò Ô Ö ÙÒ × Ò Ð Ö Ñ ÒØ ¾ ØÝÔ × Ö ×ØÖ × ×Ù Ú ÒØ ÕÙ Ð Ö Ñ ÒØ × Ø ×ÙÖ Ò Ú Ù ÓÙ ×ÙÖ ÖÓÒغ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 12. ½ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ù× Ò× Ñ Ð ¬Ð× Ð ØÖ ÕÙ × ×ÙÖ Ð ×ÕÙ Ð× ØÖ Ò× Ø ÒØ Ð × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÒØÖ Ð × ÙÒ Ø ×º Ä Ö ÙÖ Ù Ù× ÒÓÑ Ö ¬Ð× ÓÒ×Ø ØÙ ÒØ Ð Ñ Ò ÒÓÑ Ö ³ ÑÔÙÐ× ÓÒ× Ð ØÖ ÕÙ × ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ ÒÚÓÝ × Ò Ô Ö ÐÐ Ð ´ Ò Ñ Ñ Ø ÑÔ×µº ¾º º¾ ÍÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × Å ÑÓ Ö Î Ø ÙÖ ÓÒØ ÕÙ ÓÑÔÓ× ÒØ ×Ø ×× Ð Ô Ö ÙÒ Ö ×× º Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÖÑ × × ×ÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö × ×ÓÒØ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð ØÙÖ Ø ³ Ö ØÙÖ º Ä³Í Ò× Ö Ø Ð³ Ö ×× ³ÙÒ ÐÐÙÐ Ò× ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ö ×× ´Ê µ Ø Ñ Ò ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÖ ÓÙ ³ Ö ØÙÖ º Ä × Ò × × ÓÒØ Ô Ö Ð³ ÒØ ÖÑ Ö ³ÙÒ Ö ×ØÖ ÑÓØ ´ÊÅ µº Ä ÑÓØ Ð³ÙÒ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×× Ð Ò ÙÒ × ÙÐ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÖ ´× Ø ÐÐ Ú Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò µº ÄÍ ÎÙ ÓÑÑ ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ ¿ Ô Ö Ñ ØÖ × ½ ÓÔ Ö Ø ÓÒ¸ ¾ Ö ÙÑ ÒØ׺ ÐÐ Ö ÒÚÓ ÙÒ Ö ×ÙÐØ Øº ÍÒ Ö ×ØÖ ÐÙ ×Ø ××Ó Ð³ ÙÑÙÐ Ø ÙÖ ´ µ ÔÓÙÖ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ñ ÑÓÖ × Ö ÙÒ Ö ×ÙÐØ Ø ÒØ ÖÑ Öº »Ë Ë ÖØ ³ ÒØ Ö Ú Ð × Ô Ö Ô Ö Õ٠׺ Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ××Ó × ´Ð ØÙÖ Ø»ÓÙ Ö ØÙÖ µ ×ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ô Ö Ô Ö ÕÙ º ÉÙ Ð× ×ÓÒØ Ð × Ô Ö Ô Ö ÕÙ × ÓÙ × ÙÐ ×Ø Ô ÖÑ × Ð Ð ØÙÖ Ð³ Ö ØÙÖ Ð× ÙÜ Ñ Ò Ö × Ñ ÙÐ Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ ÓÒ ×ÔÓ× ³ÙÒ Ö ×ØÖ Ñ ÑÓÖ × ÒØ Ð³ Ö ×× Ù Ô Ö Ô Ö ÕÙ ´Ð Ö ×ØÖ × Ð Ø ÓÒ Ù Ô Ö Ô Ö ÕÙ ´ÊËÈ µµ Ø ³ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ò ÓÒÒ × ´Ê µº ÍÒ Ø ÓÑÑ Ò × ËÓÒ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ×Ø ÐÙ Ö Ø ÔÐÙ× Ùغ ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð ´È µ Ö ×ØÖ ÓÒØ Ò ÒØ Ð³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ü ÙØ Öº Ê ×ØÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ÊÁ µ Ñ ÑÓÖ × Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÓÑÔÓ× ÔÐÙ× ÙÖ× Ô ÖØ ×¸ ÓÙ ÑÔ×µ Ä Ñ Ò ÓÑÔÐ Ø ÍÒ Ñ ÑÓ Ö ¸ ÙÒ Ä͸ ÙÒ ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ¸ ÙÒ ÙÒ Ø ³ »Ë¸ ÙÒ Ù׸ Ø ÓÔ Â ÙÜ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× « Ö ÒØ× ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ð ÒÓÑ Ö Ô ÖØ × Ö × ÖÚ × ÙÜ ÓÔ Ö Ò × ´ÓÙ Ö ×× ×µº È Ö Ü ÑÔÐ × Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ò ´ ÓÖÑ Ø ½ Ö ×× µ Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ò ½ ÓÔ Ö Ò ¾ ´ ÓÖÑ Ø ¾ Ö ×× µ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 13. ¾º º È Ê Í ½ 0 : lirePériph - clavie 1 : additionner - 163 registre 2 : écrirePériph - écr adresse ALU accumulateur registre mot registre compteur registre de registre instruction ordinal sélection d’échange horloge 1111111 1111111 000000 111110 00000 1 écran clavier lecteur Ü ÑÔÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ù ÓÖÑ Ø ½ Ö ×× ß Ð Ö È Ö Ô ¹ ÒÓÑÈ Ö Ô ß Ø ÓÒÒ Ö ¹ Ö ×× Ü ÑÔÐ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ú ÙÒ ÓÖÐÓ Ô × × ´ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÖÑ Ø ½ Ö ×× µ × ³ÙÒ ÕÙ × Ø ÓÒ Ù Ð Ú Ö¸ ³ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ð ÙÖ ÐÙ Ú ÙÒ ÓÒÒ Ò Ñ ÑÓ Ö ¸ ÔÙ × Æ Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ Ö Òº À¼ Ê È À½ ÊÁ ÊÅ È È ·½ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ð Ö È Ö Ô ¹ ÒÓÑÈ Ö Ô À¾ ÊËÈ ÊÁÔ ÊÁÔ ×Ø Ð Ô ÖØ ÒÓÑÈ Ö Ô Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À¿ Ê À¼ Ê È ÒÓÙÚ Ù Ý Ð ¸ ÒÓÙÚ ÐÐ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À½ ÊÁ ÊÅ È È ·½ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ø ÓÒÒ Ö ¹ Ö ×× À¾ Ê ÊÁÔ ÊÁÔ ×Ø Ð Ô ÖØ Ö ×× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À¿ · ÊÅ À¼ Ê È ÒÓÙÚ Ù Ý Ð ¸ ÒÓÙÚ ÐÐ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À½ ÊÁ ÊÅ È È ·½ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ö Ö È Ö Ô ¹ ÒÓÑÈ Ö Ô À¾ ÊËÈ ÊÁÔ ÊÁÔ ×Ø Ð Ô ÖØ ÒÓÑÈ Ö Ô Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ À¿ Ê Ö ÙÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÕÙ Ð Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ´×ÙÖ ÙÒ ×ÙÔÔÓÖØ ÜØ ÖÒ µ Ø Ð³ Ö Ø Ò Ñ ÑÓ Ö º Ä Ö ÙÖ ×Ø Ö Ô Ö ÙÒ ×ÔÓ× Ø Ñ Ø Ö Ð»ÊÇÅ ´ ÔÔ Ð http://krimo666.mylivepage.com/
 • 14. ½ À ÈÁÌÊ ¾º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ñ ÖÓ Ö ÙÖµº ¾º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ä³ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÒÓÐÓ ÕÙ × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ×Ø Ð Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × ×Ó Ò× ´ Ò Ø ÖÑ ³ ÔÔÐ Ø ÓÒµº ÕÙ ÜÔÐ ÕÙ Ð ÓÙÖ× ÙÜ Ô Ö ÓÖÑ Ò × ´ Ø Ò Ö Ø ¹ Ñ ÒØ Ð ÐÐ Ò ÕÙ³ Ð Ý Ö Ö Ð Ú Ö× Ø Ò× Ð³ ÚÓÐÙØ ÓÒ × Ô Ö ÓÖÑ Ò × ÕÙ ÓÑÔÓ× Òصº Ä ÔÖ Ò Ô ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ò ×Ø Ð Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × Ñ ×ÙÖ × Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ú × ß Ð Ö ÕÙ Ò ³ ÓÖÐÓ Ó Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ñ Ö Ø ØÙÖ ß ÒÓÑ Ö ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ »× Ó Ø ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ Ñ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ´ÅÁÈ˸ Å ÄÇÈ˵ ß Ø ÑÔ× ³ Ü ÙØ ÓÒ × ÔÖÓ Ö ÑÑ × ´ Ò Ñ Ö ×µ ÓÙ Ä Ô Ö ÓÖÑ Ò Ô Ò ÓÖØ Ñ ÒØ Ð³ Ö Ø ØÙÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 15. ½ Ô ØÖ ¿ ÈÖ ¹Ö ÕÙ × http://krimo666.mylivepage.com/
 • 16. ¾¼ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË ¿º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ä ÙØ ÓÙÖ× ×Ø ÔÖ × ÒØ Ö Ð × ÔÖ ¹Ö ÕÙ × Ð³ ØÙ × ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ¹ Ò ÐÐ × ³ÙÒ Ñ Ò º × ÔÖ ¹Ö ÕÙ × ×ÓÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ð ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ð ÐÓ ÕÙ ÓÓÐ ÒÒ º Ñ Ò Ö ÔÐÙ× ÔÖ × ¸ ÓÙÖ× ØÙ ß Ó ß ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ ß Ð Ö ÓÓÐ ß Ö Ù Ø× ÓÑ Ò ØÓ Ö × ß Ö Ù Ø× × ÕÙ ÒØ Ð× ¿º¾ Ó ¿º¾º½ ÈÖ Ò Ô Ó ËÓ Ø Á ÙÒ Ò× Ñ Ð ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׺ ËÓ Ø ½ Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð ¬Ò ×ÝÑ ÓÐ × ÔÔ Ð ÐÔ Øº Ä × ×ÓÒØ ÔÔ Ð × Ö Ø Ö × º ÍÒ Ò× Ñ Ð ÓÖ ÓÒÒ Ö Ø Ö × ×Ø ÔÔ Ð ÑÓغ Ä × Ù Ó ×Ø Ð Ö Ò Ð Ð³ Ò× Ñ Ð º Ó Ö Á ÓÒ× ×Ø Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ö ÕÙ Ð Ñ ÒØ× Á ÙÒ ÑÓØ º ÍÒ Ó ×Ø Ö ÓÒ ÒØ × ÙÒ Ð Ñ ÒØ ×Ø ××Ó ÔÐÙ× ÙÖ× Ó ×º ÍÒ Ó Ô ÙØ ØÖ ÐÓÒ Ù ÙÖ ¬Ü ß ÒÙÑ ÖÓ Ø Ð Ô ÓÒ ³ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ß ÒÙÑ ÖÓ × ÙÖ Ø ×Ó Ð ß Ó ÔÓ×Ø Ð ÓÙ ÐÓÒ Ù ÙÖ Ú Ö Ð ß ÐÔ Ø ÑÓÖ× ß Æ ÈÓÙÖ ÙÒ Ó ÐÓÒ Ù ÙÖ ¬Ü Ò¸ × ×Ø Ð × Ù Ó ¸ ÑÓÒØ Ö Õ٠гÓÒ Ô ÙØ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ò Ð Ñ ÒØ׸ Ø Õ٠гÓÒ ÐÓÖ× ÓÒ × ÔÓ×× Ð ×º ¿º¾º¾ ÉÙ ÐÕÙ × Ó × Æ Ô × ÓÒ ÓÒ Ö ÙÒ ÒÓÑ Ö Ø × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÆÓØ Ø ÓÒ ÔÓ× Ø ÓÒ ÐÐ Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒÓÑ Ö ×Ø ÙÒ Ó º Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒÓÑ Ö Ò× ÙÒ × ÓÒÒ Ò Ò Ò ½ ½ ¼ ¢ ¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 17. ¿º¾º Ç ¾½ Ó Ò Ö Ò ØÙÖ Ð ÐÔ Ø ¾ Ö Ø Ö × ¼ Ø ½ ´ Ö Ø Ö × Ò Ö × ÔÔ Ð × Ø×µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × ×ÙÖ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ò × ¾º ¼ ¼¼¼ ½ ¼¼½ ¾ ¼½¼ ¿ ¼½½ ½¼¼ ½¼½ ½½¼ ½½½ ÈÓÙÖÕÙÓ Ø Ð Ù Ò ÓÒØ ÒØ Ô × Ð Ó Ò Ö Ð Ñ Òظ Ð × Ø× Ð × ÔÐÙ× Ù ×ÓÒØ ÔÔ Ð × ÔÓ × ÓÖØ׺ Ä Ó Ò Ö Ò ØÙÖ Ð Ò³ ×Ø ÕÙ³ÙÒ Ó Ô ÖØ ÙÐ Öº Ó » Ñ Ð Ó Ò Ö ÕÙ «Ö ³ÙÒ ÒÓÑ Ö ×Ø ×ÙÖ Ó Ø× ¼ ¼¼¼¼ ½ ¼¼¼½ ¾ ¼¼½½ º º º º º º ½¼ ¼¼¼½ ¼¼¼¼ ½½ ¼¼¼½ ¼¼¼½ Ó × ÑÔÐ ¬ Ð ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ñ Ð Ò Ö º Ó ÖÝ ×Ø Ò ½ ÒØÖ ÙÜ ÑÓØ× Ó ÓÒ× ÙØ ¼ ¼¼¼ ½ ¼¼½ ¾ ¼½½ ¿ ¼½¼ ½½¼ ½½½ ½¼½ ½¼¼ Ó Ú Ø Ð Ò Ñ ÒØ × ÑÙÐØ Ò ¾ Ø׸ Ø ÓÒ Ð × Ø Ø× ØÖ Ò× ØÓ Ö × Ò × Ö Ð ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 18. ¾¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË Ø Ø ÓÒ ³ ÖÖ ÙÖ× Ä ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ³ÙÒ ¼ Ò ½ ÓÙ ³ÙÒ ½ Ò ¼ ×Ø ÙÒ ÖÖ ÙÖ Ö ÕÙ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ´ÔÖÓ Ð Ñ ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¸ ÐÐ Ò ³ÙÒ Ö Ù Ø¸ Ø ºººµ ÍÒ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ô ÙØ ØÖ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ø Ø Ö × ÖÖ ÙÖ׺ Ü ÑÔÐ ÓÙØ ³ÙÒ Ø ´ Ø Ø Ô Ö Ø µº Ä Ø ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö Ñ ÒØ ÒØ Ð Ô ÖØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ß ¼½½¼ Ú ÒØ ¼½½¼¼¸ ß ½¼½½ Ú ÒØ ½¼½½½ ÁÐ Ü ×Ø ³ ÙØÖ × Ó × ÓÖÖ Ø ÙÖ ³ ÖÖ ÙÖ׸ Ó٠г Ù Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð Ö ÓÒ Ò Ô ÖÑ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÖÖ Ö ÙÒ ÖÖ ÙÖº Ò× Ð Ó À ÑÑ Ò ¸ ¿ Ø× ×ÓÒØ ÓÙØ × ÕÙ ØÖ Ø× ÓÒÒ × ÔÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ Ö Ð Ô Ö Ø ØÖÓ × ÖÓÙÔ × ØÖÓ × Ø× ÓÒÒ × « Ö ÒØ׺ ÓÑÑ ÒØ ÙÒ Ø Ð Ó Ô ÖÑ Ø Ø³ Ð Ð Ø Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖÖ ÙÖ Ó × ÓÒÒ × ÐÔ ÒÙÑ Ö ÕÙ × ÙÜ ÑÙÐØ ÔÐ ÔÓ×× ÐØ × Ó ¸ × ÓÖ Ò ×Ñ × ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒ ÓÒØ ÚÙ Ð ÓÙÖ ´Ð ÔÐÙ× Ð Ö Ø ÒØ Ð³ÁËǵº Ó Ë ÁÁ Ó ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ Ð × Ö Ø Ö × ÐÔ ÒÙÑ Ö ÕÙ × ´ ¸ ¸½¸ ¸ ¸¸¸µº Ó ×ÙÖ Ø× ´· ½ Ø Ô Ö Ø µº ß ×Ø Ó Ô Ö ½¼¼¼¼¼½¸ ß ×Ø Ó Ô Ö ½½¼¼½¼½¸ ß ×Ø Ó Ô Ö ¼½½¼½½½¸ ß ×Ø Ó Ô Ö ¼½¼¼¼¼½¸ ß Ø ººº ÍÒ Ó Ó Ö ÒØ ×ÙÖ ½ Ø× ÓÒØ Ò ÒØ ÔÖ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ØÓÙ× Ð × ÐÔ Ø× Ü ×Ø ÒØ× ´ ÑÔÐÓÝ Ò× Ú µº ¿º¿ ËÝ×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ Ä³ ÓÑÑ ½¼ Ó Øº Ä ×Ý×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ò ×Ø Ð ×Ý×Ø Ñ Ñ Ðº ijÓÖ Ò Ø ÙÖ ¾ Ø Ø × Ò ¬ Ø × ´ ÑÔÙÐ× ÓÒ Ð ØÖ ÕÙ ×µº Ä ×Ý×Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ø ÓÒ ÕÙ³ Ð ÑÔÐÓ ×Ø ÓÒ Ð ×Ý×Ø Ñ Ò Ö º ij ÓÑÑ ÓÑÔØ ×ÙÖ × × Ó Ø׸ гÓÖ Ò Ø ÙÖ ÓÑÔØ ×ÙÖ × × Ø׺ ¿º¿º½ ÓÒÚ Ö× ÓÒ× Ò Ö ¹ Ñ Ð × Ú Ö× × ½¼ Ò Ò ½ ½ ¼ ÜÔÖ Ñ Ò × ´ÒÓØ Ò Ò  ½ ½ ¼µ Ú Ö× ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò × ½¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 19. ¿º¿º Ë ËÌ Å ÆÍÅ Ê ÌÁÇÆ ¾¿ Ò ¢ Ò · Ò  ½ ¢  ½ · Ò · ½¢ · ¼ × Ð Ô ÖØ Ö Ø ÓÒÒ Ö ½ ¢  ½ · ¾ ¢  ¾ · · Ò ¢  Ò × ½¼ Ú Ö× × ½¼ Ò ¢ Ò · Ò ½ ¢  ½ · Ò · ½¢ · ¼ ´´ ´ Ò ¢ · Ò  ½ µ ¢ · µ ¢ · ½µ ¢ · ¼ ¼ ×Ø Ð Ö ×Ø Ð Ú × ÓÒ ÒØ Ö Ù ÒÓÑ Ö Ô Ö Ð × º × Ú × ÓÒ× ÒØ Ö × ×Ù ×× Ú × Ô Ö Ð × ÓÒÒ ÒØ ÓÒ ØÓÙ× Ð × º × Ð Ô ÖØ Ö Ø ÓÒÒ Ö ×ÙÖ ÙÒ ÔÖ Ò Ô × Ñ Ð Ö ¸ × ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ× ×Ù ×× Ú × Ô Ö Ð × ÓÒÒ ÒØ ØÓÙ× Ð × º ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ½¼¼ Ò× ØÓÙØ × Ð × × × Ò Ö ÙÖ × ½¼ ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ú ÙÒ × ÔÙ ×× Ò Ð × Ô Öظ Ô Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø Ð ´ ¾¿ µ ÓÙ Ü Ñ Ð ´½ ¾µ Ø Ò Öº ¿º¿º¾ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ò Ø × Ë Ò Ø Ú Ð ÙÖ ×ÓÐÙ ËÙÖ Ò Ø× × Ò Ø ÔÓ × ÓÖØ ´¼ ÔÓ× Ø ¸ ½ Ò Ø µ¸ Ò¹½ Ø× Ú Ð ÙÖ ×ÓÐÙ º ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø×  ¾ Ò  ½ · ½ ¾  ½   ½℄ Ò ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × ¾ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð × ÔÓÙÖ Þ ÖÓ ÆÓØ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ñ ÒØ × ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ½ ÒÚ Ö× ÓÒ ÕÙ Ø Ð Ú Ð ÙÖ ×ÓÐÙ Ù ÒÓÑ Ö Ö ÔÖ × ÒØ Öº ¹½ ½½¼ ¹¾ ½¼½ ¹¿ ½¼¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 20. ¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø×  ¾Ò  ½ · ½ ¾  ½   ½℄ Ò ÉÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × ¾ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð × ÔÓÙÖ Þ ÖÓ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ¾ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ½ · ½ ¹½ ½½½ ¹¾ ½½¼ ¹¿ ½¼½ ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø×  ¾ Ò ½ ¾  ½   ½℄ Ò ÓÑ Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÔÓ×× Ð ÔÓÙÖ Þ ÖÓ ÆÓØ Ø ÓÒ Ü ÒØ Ö ÓÙØ Ù ÒÓÑ Ö Ð Ú Ð ÙÖ ³ÙÒ Ü × ´×ÓÙÚ ÒØ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¾Ò ½ ¸ Ò× Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ Ø ÓÆ Ø × Ò µº ÁÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × ÔÓÙÖ Ò Ø× Ú ÙÒ Ü × ¾Ò ½  ¾Ò ½ ¾Ò ½   ½℄ ÁÒØ Ö Ø × ÑÔÐ ¬ ØÓÙØ × Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÙ Ð × ÓÑÔ Ö ×ÓÒ× ´ÕÙ × ÓÒØ ÙÒ ÕÙ ¹ Ñ ÒØ ×ÙÖ × ÒÓÑ Ö × ÔÓ× Ø ×µº ¿º¿º¿ Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö × Ö Ð× ÈÐÙ× ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÔÓ×× Ð × ß Ú Ö ÙÐ ¬Ü Ö Ú ÒØ Ñ Ò ÔÙÐ Ö × ÒØ Ö× ´ ×× × ÒÖ ×ØÖ Ù× ×µ ß ÓÙÔÐ ´ÒÙÑ Ö Ø ÙÖ¸ ÒÓÑ Ò Ø ÙÖµ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ù×Ø ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð × ÒÓÑ Ö × Ö Ø ÓÒÒ Ð× ß Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ Î Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ ÍÒ ÒÓÑ Ö Ö Ð ¦Ñ ¢ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ô Ö ÙÒ × Ò ¸ ÙÒ Ñ ÒØ ×× Ñ¸ ÙÒ ÜÔÓ× ÒØ ¸ Ø ÙÒ × º Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ ×Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × Ö Ð× Ð ÔÐÙ× ÙØ Ð × º ÁÐ Ü ×Ø ÙÒ Ò¬Ò Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ù Ñ Ñ ÒÓÑ Ö º Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÒÓÖÑ ¹ Ð × ÔÓÙÖ ÙÒ × ¸ Ð Ñ ÒØ ×× ×Ø ÔÖ × Ò× Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ½ ´Þ ÖÓ Ñ Ø ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö µº Ä ÔÖ × ÓÒ Ø Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ Ú Ð ÙÖ× Ö ÔÖ × ÒØ × Ô Ò ÒØ Ù ÒÓÑ Ö Ø× ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ Ó Ö Ð Ñ ÒØ × Ø Ð³ ÜÔÓ× Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 21. ¿º¿º Ë ËÌ Å ÆÍÅ Ê ÌÁÇÆ ¾ ÆÓÖÑ Á ß ÒÓÑ Ö × Ó × ×ÙÖ ¿¾ Ø× ´× ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒµ¸ ÓÙ Ø× ´ ÓÙ Ð ÔÖ × ÓÒµ ß Ð Ñ ÒØ ×× ÔÔ ÖØ ÒØ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ½ ¼ ½¼ ¼ ´ Ò Ò Ö µ ß Ð × ÙÐ «Ö Ù Ð Ú Ö ÙÐ Ø ÒØ ØÓÙ ÓÙÖ× ½¸ Ò³ ×Ø Ô × Ö ÔÖ × ÒØ ß Ð³ ÜÔÓ× ÒØ ×Ø Ó Ú ÙÒ Ü × ½¾ ´× ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒµ ÓÙ ½¼¾¿ ´ ÓÙ Ð ÔÖ × ÓÒµ ËÙÖ ¿¾ Ø× ´ ½µË ¢ ½ Å ¢ ¾  ½¾ Ë ÜÔÓ× ÒØ Ñ ÒØ ×× Å ½ Ø× Ø× ¾¿ Ø× Ü ÑÔÐ ¹ ×Ø Ó Ô Ö ½½¼¼ ¼¼¼¼ ½¼½¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ ¼¼¼¼ Î Ö ¬ Ö ÕÙ Ó ×Ø Ð ÓÒ Ä ÒÓÖÑ Á ×Ø Ð ÒÓÖÑ Ð ÔÐÙ× ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ð × Ö Ð׺ ÈÖ × ÓÒ Ä Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ × ÒÓÑ Ö Ö Ð× ×ÙÖ ÙÒ Ñ Ò × × ×ÙÖ ÙÒ ÒÓÑ Ö ¬Ò Ú Ð ÙÖ׺ ³ ×Ø ÓÒ ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ º ÈÖ × ÓÒ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ « Ö Ò ÒØÖ Ð × Ñ ÒØ ×× × ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ö Ð× ÓÒ× ÙØ ×º Ä ÔÖ × ÓÒ Ò Ô Ò ÕÙ Ð Ñ ÒØ ×× º Á ¸ × ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒ ´¿¾ Ø×µ Ð ÔÖ × ÓÒ ×Ø ¾ ¾¿ º Ä × Ú Ð ÙÖ× Ô ÖØ ÙÐ Ö × Ö ÔÖ × ÒØ × Ú Á Å Ú Ð ÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ñ Ü ¼ ¦½ Ñ Ü ¼ Æ Æ ¼ ¼ ¼ ¼ ÒÓÑ Ö × ÒÓÖÑ Ð × × Ä Ú Ð ÙÖ ´ÔÖÓÔ Ð µ Æ Æ × Ò ¬ ÆÓØ Ô ÆÙÑ Öº ÐÐ ×Ø ÔÖ Ø ÕÙ ÔÓÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÖØ Ò× Ð ÙÐ ´ º º¸  ½µº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 22. ¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË ¿º Ð Ö ÓÓÐ ÓÒ×Ø ØÙ ÙÒ Ô ÖØ × ØÖ Ú ÙÜ ÓÖ × ÓÓÐ ´½ ½ ¹½ µÖ Ð Ø Ð³ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ × Ñ Ø Ñ Ø ÕÙ Ù Ö ×ÓÒÒ Ñ ÒØ ÐÓ ÕÙ º ÍÒ Ð Ö ÓÓÐ ×Ø Ð ÓÒÒ ß ÙÒ Ò× Ñ Ð ¸ ß ÙÜ Ð Ñ ÒØ× Ô ÖØ ÙÐ Ö× ¼ Ø ½¸ ß ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ö × ×ÙÖ · Ø º ´Ð º × Ö Ô Ö Ó × ÓÑ ×µ¸ ß ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÒ Ö ×ÙÖ º ÕÙ Ú Ö ¬ ÒØ Ð × Ü ÓÑ × ×Ù Ú ÒØ× ×Ó ÒØ ¾ ÓÑÑÙØ Ø Ú Ø · · ××Ó Ø Ú Ø ´ · µ· ·´ · µ ´ µ ´ µ ×ØÖ ÙØ Ú Ø ´ · µ · ·´ µ ´ · µ´ · µ Ð Ñ ÒØ× Ò ÙØÖ × ·¼ ½ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ · ½ ¼ Ä × Ø ÓÖ Ñ × ×Ù Ú ÒØ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ù Ø× ÑÔÓØ Ò · ×ÓÖÔØ ÓÒ · ´ · µ ÅÓÖ Ò ´ Ù Ð Ø µ · º · Ð Ñ ÒØ× ×ÓÖ ÒØ× ·½ ½ ¼ ¼ ÑÓÒØÖ Ö ÕÙ ÇÒ × Ö ×ØÖ Ò Ð³ Ð Ö ÓÓÐ Ñ Ò Ñ Ð ¸ ÓÙ ¼½ º ØØ Ð Ö Ô ÙØ ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÑÑ ×Ù Ø ß ½ ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÚÖ Ø ¼ ÙÜ ¸ ß · ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÙ ´ × ÓÒ Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ µ ß º ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ´ ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ µ ß   ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ÒÓÒ ´Ò Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ µ ij Ð Ö × Ò× Ñ Ð × ÑÙÒ × × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ³ÙÒ ÓÒ¸ ³ ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ×Ø ÐÐ ÙÒ Ð Ö ÓÓÐ Ì Ð× Ú ÖØ Ø ÔÓÖØ × ÐÓ ÕÙ × ÇÒ Ð × Ø Ð × Ú Ö Ø × ×Ù Ú ÒØ × · ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 23. ¿º º Ä Ê ÇÇÄ ¾ ÓÑÑ ÒØ Ô ÙØ ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ ÓÒØ Ð Ø Ð ×Ø ¨ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ñ × × Ò ÙÚÖ × Ô Ö × Ö Ù Ø× ÐÓ ÕÙ × × ÔÔ Ð × ÔÓÖØ × ÐÓ Õ٠׺ Ä ÔÐÙÔ ÖØ × Ö Ù Ø× ÒØ Ö × × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× ØÙ Ð× ×ÓÒØ ÓÒ Ù× Ô ÖØ Ö ÔÓÖØ × ÆÇƹ Ì ´Æ Æ µ Ø ÆÇƹÇÍ ´ÆÇʵº ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ì¸ ÇÍ Ø ÆÇÆ ×ÓÒØ Ö Ð × Ð × Ô ÖØ Ö ÔÓÖØ × Æ Æ º ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ø ÖÑ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ô ÖØ Ö ÚÖÐ × ÓÓÐ ÒÒ × Ø ³ÓÔ Ö Ø ÙÖ ÓÓÐ Ò׺ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ö ÚÖ Ð× Ò Ö× ´ ¼ ½ Ò Ò× ¼ ½ µº ÍÒ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ô ÙØ ØÖ Ö Ø Ô Ö ß × Ø Ð Ú Ö Ø ´Ö Ò× ÒØ ØÓÙØ × Ð × ÓÑ Ò ×ÓÒ× Ú Ð ÙÖ × Ú ¹ Ö Ð ×µ ß ÙÒ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ ´ Ö Ú ÒØ Ð ×ÓÖØ ½ Ð ÓÒ Ø ÓÒ¸ Ô Ö ÓÒÚ Ò¹ Ø ÓÒ¸ × Ò Ð Ú Ð ÙÖ ¼ ÔÓÙÖ µ Ü ÑÔÐ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ñ ÓÖ Ø ×³ ÜÔÖ Ñ Ô Ö Ñ ÓÖ Ø ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ÓÙ Ñ ÓÖ Ø ´ ¸ ¸ µ · · · ¾¾ Ò ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ³ Ð Ý ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × Ò Ö ÙÑ ÒØ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 24. ¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË Ä × ÔÓÖØ × Æ Æ Ø ÆÇÊ ×ÓÒØ Ø × ÓÑÔÐ Ø × Ö ÓÒ Ô ÙØ Ö Ð × Ö Ò³ ѹ ÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÐ ÒÒ Ú Ð³ÙÒ Ó٠г ÙØÖ º Ë ÑÔÐ ¬ ØÓÒ ³ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × ÙÜ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × ×ÓÒØ ÕÙ Ú Ð ÒØ × ×× Ð × Ú Ð ÙÖ× Ð ÙÖ× ×ÓÖØ × ×ÓÒØ Ð × Ñ Ñ × ÔÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÓÒ¬¹ ÙÖ Ø ÓÒ× ÒØ ÕÙ × Ð ÙÖ× Ú Ö Ð × ³ ÒØÖ ×º ÁÐ ×Ø ÒØ Ö ×× ÒØ Ñ Ò Ñ × Ö Ð ÓÙØ ´ Ò ÒÓÑ Ö ÔÓÖØ × ÐÓ ÕÙ ×µ Ö Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÙÚ ÒØ Ð³ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ ØØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ò× ÓÙ¹ Ø Ù× º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ñ ÓÖ Ø ´ ¸ ¸ µ × × ÑÔÐ ¬ Ò · · ÍÒ Æ ÙÖ × Ñ ÒØ× ×Ø ÓÑÔÓ× Ó × ÒÓØ × ¸ ¸ ¸ ×¹ ÔÓ× × Ò º × ÒÓÑ Ö × ×ÓÒØ ÓÙÖÒ × Ò Ò Ö ×ÙÖ Ø׸ ܽ ܾ Ü¿ Ü º ÓÒ¹ Ò Ö Ð³ ÜÔÖ ×× ÓÒ × ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ü½ ܾ Ü¿ Ü µ¸ ´Ü½ ܾ Ü¿ Ü µ¸ Ø ººº ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ Æ Ö Ð × ÒÓÑ Ö × ÓÙÖÒ ×º ¿º Ä × Ö Ù Ø× ÐÓ ÕÙ × ÓÑ Ò ØÓ Ö × Ö Ù Ø× ÓÑ Ò ØÓ Ö × Ö Ù Ø× ÓÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ×ÓÖØ ×³ ÜÔÖ Ñ Ô Ö ÙÒ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÐÓ ÕÙ × × ÙÐ × Ú Ö Ð × ³ ÒØÖ ×º ÎÓ ÕÙ ÐÕÙ × Ö Ù Ø× ÓÑ Ò ØÓ Ö × ÒØ ÖÚ Ò ÒØ Ò× Ð Ö Ð × Ø ÓÒ × ÓÑÔÓ¹ × ÒØ× ÐÓ ÕÙ × ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖº Ó ÙÖ Ö Ù Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ ÒÚÓÝ Ö ÙÒ × Ò Ð ÙÒ ×ÓÖØ Ó × º ÁÐ ×ÔÓ× ß Ò Ð Ò × ³ ÒØÖ × ß ¾Ò Ð Ò × ×ÓÖØ Ä Ø Ð Ú Ö Ø ³ÙÒ Ó ÙÖ ¾ Ú Ö× ´Ò ¾µ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ½ ¼ ×¼ ×½ ×¾ ׿ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ Ø ÚÓ Ð Ö Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ Ø Ð Ó ÙÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 25. ¿º º Ä Ë ÁÊ ÍÁÌË Ë ÉÍ ÆÌÁ ÄË ¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ Ö Ù Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ × Ð Ø ÓÒÒ Ö ÙÒ ÒØÖ Ô ÖÑ ÔÐÙ× ÙÖ׺ ÁÐ ×ÔÓ× ß ¾Ò ÒØÖ × ß ½ ×ÓÖØ ß Ò Ð Ò × × Ð Ø ÓÒ ÎÓ Ð Ö Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ ÚÓ × ´Ò ¾µ Ë ÒØ × Ö Ð × Ø ÓÒ¸ ÕÙ ÐÐ ×Ø Ð Ø Ð Ú ÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ ÓÑÔ Ö Ø ÙÖ Ö Ù Ø « ØÙ ÒØ Ð ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ò Ö ×º Ê Ð × Ö ÙÒ ÓÑÔ Ö Ø ÙÖ ÑÓØ× Ø׺ ¿º Ä × Ö Ù Ø× × ÕÙ ÒØ Ð× Ù×× ÔÔ Ð × Ö Ù Ø× Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ Ö Ð ÙÖ ×ÓÖØ × Ô Ò ÒØ ß Ð³ Ø Ø × Ú Ö Ð × ³ ÒØÖ ß Ð³ Ø Ø ÒØ Ö ÙÖ ÖØ Ò × Ú Ö Ð × ×ÓÖØ ÍÒ Ö Ù Ø × ÕÙ ÒØ Ð ÔÓ×× × ÒØÖ × ¸ × ×ÓÖØ × Ë Ø ÙÒ Ø Ø ÒØ ÖÒ Éº ÁÐ ×Ø ¬Ò Ô Ö ÙÜ ÓÒ Ø ÓÒ× Ë ´ ɵ Ø É¼ ´ ɵ Ò ÕÙ ÒØ Ö ×Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ð ÒÓÙÚ ÐÐ ×ÓÖØ Ø Ð ÒÓÙÚ Ð Ø Øº ÆÓØ ÓÒ ³ Ø Ø ×Ø Ð ×Ø Ð ¾ ÔÓÖØ × ÆÇÆ ÑÓÒØ × Ò ÓÔÔÔÓ× Ø ÓÒº Ö Ù Ø ¾ Ø Ø× ×Ø Ð × « Ö ÒØ× ß É½ ¼ Ø É¾ ½ ß É½ ½ Ø É¾ ¼ Ä Ö Ù Ø ÓÑÔÓ× ³ÙÒ ÔÓÖØ ÆÇÆ Ö ÓÙ Ð ×ÙÖ ÐÐ ¹Ñ Ñ ×Ø ÙÒ Ö Ù Ø ×Ø Ð º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 26. ¿¼ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË × ÙÐ ÊË ÓÙØ ÓÑÑ Ò × Ö × Ø ´Êµ Ø × Ø ´Ëµ Ù ×Ø Ð º Ì Ð Ú Ö Ø ´É Ö ÔÖ × ÒØ Ð ×ÓÖØ É Ð³ Ò×Ø ÒØ ¸ Ü ÙÒ Ø Ø ÕÙ Ð ÓÒÕÙ µ Ê Ë É É ·½ ¼ ¼ Ü Ü ¼ ½ Ü ½ ½ ¼ Ü ¼ ½ ½ Ü ÒØ Ö Ø ÉÙ × Ô ×× Ø³ Ð × Ê Ø Ë Ú Ð ÒØ ½ × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ Ë³ Ð× Ö Ô ×× ÒØ Ò×Ù Ø × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ¼ × ÙÐ ÊËÌ Ä³ ÓÖÐÓ Ô ÙØ ØÖ ÚÙ ÓÑÑ Ð ×ÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ Ð³Ó Ö ³ ÔÔ Ö Ø ÓÒ ×Ú Ö Ð × ÐÓ Õ٠׺ ij ÓÙØ ³ÙÒ ÒØÖ ³ ÓÖÐÓ Ô ÖÑ Ø Ú Ð Ö Ð × ÓÑÑ Ò × Ê Ø Ë ß × Ì ½¸ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ÓÑÑ ÙÒ × ÙÐ ÊË ß × Ì ¼¸ ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ð³ Ø Ø ÓÙÖ ÒØ × ÙÐ Ù×× ÔÔ Ð Ð Ø º ÁÒØ Ö Ø ß Ô × ³ Ø Ø Ò×Ø Ð ß Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ Ð³ ÒØÖ Ä × ÙÐ ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ × Ñ ÑÓ Ö ×º × ÙÐ ÂÃ × ÙÐ ÊË Ú ×ÓÖØ × Ö ÓÙ Ð × ×ÙÖ Ð × ÒØÖ × Ô × ³ Ø Ø ÒØ Ö Øº Â Ã É É ·½ ¼ ¼ Ü Ü ¼ ½ Ü ¼ ½ ¼ Ü ½ ½ ½ Ü Ü http://krimo666.mylivepage.com/
 • 27. ¿º º Ä Ë ÁÊ ÍÁÌË Ë ÉÍ ÆÌÁ ÄË ¿½ SYMBOLES DES OPERATEURS LOGIQUES Symbole Equations Symbole (Norme MILSTD 086B) (notation française) Ensemble quelconque (la fonction est notée ou symbolisée à l’intérieur) Inverseur Ampli inverseur Opérateur ET (AND) Opérateur OU (OR) Opérateur NON ET (NAND) Opérateur NON OU (NOR) Opérateur OU Exclusif (XOR) http://krimo666.mylivepage.com/
 • 28. ¿¾ À ÈÁÌÊ ¿º ÈÊ ¹Ê ÉÍÁË e1 e0 s0 s1 s2 s3 c1 c0 e3 e2 e1 e0 s E1 Q1 Q2 E2 S Q R Q http://krimo666.mylivepage.com/
 • 29. ¿º º Ä Ë ÁÊ ÍÁÌË Ë ÉÍ ÆÌÁ ÄË ¿¿ S S Q Q T R R Q Q D S Q T R J S Q Q T K R Q Q http://krimo666.mylivepage.com/
 • 30. ¿ Ô ØÖ Ö Ù Ø× Ð ÙÐ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 31. ¿ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÁÆÌ Ä Ô Ò× ¿¼¼ Ñ ÐÐ ÓÒ× ÓÐÐ Ö× ÔÓÙÖ Ð Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙ Ø× È ÆÌÁÍÅ Ó Ù ×ººº ÓÙÖ× ×Ù Ø Ð ÓÙÖ× ×ÙÖ Ð × ÔÖ Ö ÕÙ × Ò ÓÒØ ÒÙ ÒØ Ð × Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö × Ó × × ÐÓÒ « Ö ÒØ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× Ò Ö × ´× ÑÔÐ ¸ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ×¸ Á ¸ ºººµ ÁÐ ×Ø ÓÒ×Ø ØÙ ³ÙÒ ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ ÔÓÖØ ÒØ ×ÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × ´ Ò Ò Ö ÔÙÖ ¸ Ø Ò ­ÓØØ Òص Ø ³ÙÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ ×ÙÖ Ð Ñ × Ò Ó ÙÚÖ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ò× ÓÙÖ׸ Ð ×ÝÑ ÓÐ · × Ò Ð³ Ø ÓÒ Ø ÒÓÒ Ð ÓÙ ÐÓ ÕÙ º Ä ÓÙ ÐÓ ÕÙ × Ö × Ò Ô Ö Ð ×ÝÑ ÓÐ ØÐ Ø ÐÓ ÕÙ Ô Ö Ð ×ÝÑ ÓÐ º º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ º¾º½ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ö Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ò Ö ×³ « ØÙ ÒØ ÓÑÑ Ò × ½¼ ß ÔÓÙÖ Ð³ Ø ÓÒ Ø Ð ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ÓÒ ÓÔ Ö «Ö Ô Ö «Ö ¸ × ÔÓ × × ÙÜ ÔÓ × ÓÖØ׸ Ò ÔÖÓÔ ÒØ Ð Ö Ø ÒÙ ¸ ß ÔÓÙÖ Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø Ð Ú × ÓÒ¸ ÓÒ ÔÖÓ Ô Ö×Ö ³ Ø ÓÒ× ÓÙ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ׺ Ø ÓÒ Ø ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö Ø × Ô Ö Ð × Ø Ð × Ú Ö Ø ×Ù Ú ÒØ × ×ÓÑÑ Ö Ø ÒÙ ¼ ¼ ¼ ¼ ×ÓÑÑ ´ ¸ µ ¨ ¼ ½ ½ ¼ Ö Ø ÒÙ ´ ¸ µ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ « Ö Ò Ö Ø ÒÙ ¼ ¼ ¼ ¼ « Ö Ò ´ ¸ µ ¨ ¼ ½ ½ ½ Ö Ø ÒÙ ´ ¸ µ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ Ü ÑÔÐ Ò Ò Ö Ò ØÙÖ Ð ¾ · ¾¾ ½½¼½½ · ½¼½½¼ ½½¼¼¼½ ¾ ¹ ¾¾ ½½¼½½ ¹ ½¼½½¼ ¼¼¼½¼½ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 32. º¾º ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ ¿ ÓÖ Ñ ÒØ ´ÓÚ Ö­ÓÛµ ÁÐ ÒØ ÖÚ ÒØ ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò³ ×Ø Ô × Ö ÔÖ × ÒØ Ð Ò× Ð ×Ý×Ø Ñ ÙØ Ð × ´ º º¸ Ú Ð ÒÓÑ Ö «Ö × ÙØ Ð × µº Ò× Ð × ³ÙÒ Ø ÓÒ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ò Ó Ò Ö Ò ØÙÖ Ð¸ Ð ÓÖ Ñ ÒØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÒ Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ½ ´ × ¾ · ¾¾ ×ÙÖ Ø×µº Ø ÓÒ Ú Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÙÜ ÓÒ× ÖÓÒ× ³ ÓÖ Ð × ³ÙÒ ¹ Ø ÓÒ × Ò× ÓÖ Ñ ÒØ ´ÓÒ Ò ÓÒ× Ö ÕÙ Ð × Ò Ø× Ö ×ÙÐØ Ø× ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ ÙÜ ÒÓÑ Ö × ×ÙÖ Ò Ø×µº Ø ÐÐÓÒ× Ð × × ´× ÐÓÒ Ð × × Ò × × ÓÔ Ö Ò ×µ ¼¼½¼½ ¹ ½½¼½½ ¹ ½½¼½½ ¼¼½¼½ ¼½¼¼½ ¹ ½¼½½½ ¼½¼¼½ ¹ ½¼½½½ ½ ¼½½½¼ ¹½ ½¼¼½¼ ¼¼½¼¼ ¹ ½½½¼¼ ÓÑÑ ÒØ ×ع ÔÓ×× Ð × Ð³ Ø ÓÒ Ø ÙÜ ÒØ Ö× Ò Ø ×º ËÓ Ø · º Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ùܸ   ¾Ò   º ÓÒ ´¾Ò   µ · ´¾Ò   µ Ò·½ ¾  ´ · µ Ò·½ ¾   ÕÙ ×ÙÖ Ò Ø× ÓÒÒ Ò ¾Ò ¹ º ÓÒ× ÖÓÒ× Ð × Ù ÓÖ Ñ ÒØ Ð Ý ÓÖ Ñ ÒØ × ß Ð × ÓÔ Ö Ò × Ø ×ÓÒØ Ñ Ñ × Ò ¸ Ø Ò·½ ß · ¾ ½¿ ¼½½¼½ ¹½¿ ½¼¼½½ ¼½¼¼½ ¹ ½¼½½½ ×ÙÖ Ò Ø× ¹½¼ ½¼½½¼ ½¼ ¼½¼½¼ ×ÙÖ Ò·½ Ø× ¾¾ ¼½¼½½¼ ¹¾¾ ½¼½¼½¼ Ä ÓÖ Ñ ÒØ Ô ÙØ ØÖ Ø Ø ß Ò ÓÑÔ Ö ÒØ Ð × Ò × ÓÔ Ö Ò × Ù × Ò Ù Ö ×ÙÐØ Ø ×³ Ð× ×ÓÒØ « Ö ÒØ׸ ÐÝ ÓÖ Ñ Òظ ÓÙ ß Ò ÓÑÔ Ö ÒØ Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ò× Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ Ú Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ×³ Ð× ×ÓÒØ « Ö ÒØ׸ Ð Ý ÓÖ Ñ Òغ ÓÑÑ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð³ Ø ÓÒ ÒÓÑ Ö × Ó × Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ½ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 33. ¿ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú × ÓÒ Ä ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ×Ø ØÖ × × ÑÔÐ ÐÐ Ò ÓÒ× ×Ø ÕÙ³ Ò × Ø ÓÒ× ×Ù ×× Ú × Ù ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ú ÐÙ Ñ Ñ Ð º Ä Ö ×ÙÐØ Ø ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ú × ÓÔ Ö Ò × Ò Ø× ×Ø Ó ×ÙÖ ¾Ò Ø׺ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒÒ ÒØ Ù×× Ú × ÒÓÑ Ö × Ó × Ò ÒÓØ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ×º Ü ÑÔÐ ½½ ¼½¼½½ ¹ ½ººº½½¼½½ ½½ ¼½¼½½ ½¿ ¼½½¼½ ¹¿ ½ººº½½½¼½ ¹¿ ½ººº½½½¼½ ½ ¿ ¼½¼¼¼½½½½ ½ ¼¼¼¼¼½½½½ ¹¿¿ ½½½¼½½½½½ Ä Ú × ÓÒ ÓÒ× ×Ø Ò × ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ ×Ù ×× Ú ×º È Ö Ü ÑÔÐ ½ ½¼ ¿½¼ ½½½½ ½½ ½¼½ Ð ÙÐ Ö ½½¼½ ½½ ¢ ½½¼ ¼½ Ø ½½½¼ ½¼ ½½¼½ º¾º¾ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ­ÓØØ ÒØ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ³ ×Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÔÐÙ× × ÑÔÐ Ò Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ º ÈÓÙÖ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ü½ ´ ½µ×½ ¢ ѽ ¢ ¾ ½ Ø Ü¾ ´ ½µ×½ ¢ Ѿ ¢ ¾ ¾ ¸ ÓÒ Ü½ ¢ ܾ ´ ½µ ¢ ´ ½µ ¢ ѽ ¢ Ѿ ¢ ¾ ×½ ×¾ ½· ¾ º Ä ÔÖ Ò Ô Ò Ö Ð ×Ø ÓÒ ½º Ð ÙÐ Ù × Ò ´×½ ¨ ×¾ µ ¾º ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÒØ Ö × Ñ ÒØ ×× × Ñ½ ¢ Ѿ ´ ÔÐÙ× Ùص ¿º Ñ × Ð Ñ ÒØ × Ô Ø× ´ ÔÐÙ× ×µ º Ð ÙРг ÜÔÓ× ÒØ ½ · ¾ ´ ÒÐ Ú Ö ÙÒ Ó × Ð Ú Ð ÙÖ Ð³ Ü × Ù ×Ó Ò µ ÖÖÓÒ Ä ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÙÜ Ñ ÒØ ×× × ×ÙÖ Ô Ø× ÓÒÒ ÙÒ Ö ×ÙÐØ Ø ×ÙÖ ¾Ô Ø׸ ÙÕÙ Ð ÓÒ Ó Ø ÓÒ× ÖÚ Ö ÙÒ Ñ ÒØ ×× Ô Ø׺ ÁÐ ÙØ ÓÒ ÖÖÓÒ Ö Ø Ú ÒØÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ù×Ø Ö Ð³ ÜÔÓ× ÒØ ÔÓÙÖ ÒÓÖÑ Ð × Ö Ð Ö ×ÙÐØ Øº ÈÓÙÖ ÖÖÓÒ Ö¸ ÓÒ ×³ ÔÔÙ ×ÙÖ ß Ð Ø Ö Ô·½ Ñ Ø ß Ð Ø ³ ÖÖÓÒ Ô · ¾ Ñ Ø ß Ð Ø Ô Ö× ×Ø ÒØ ÙÒ ÓÙ ÐÓ ÕÙ × Ø× Ð Ñ Ò × Ä × Ô Ø× Ö × ×ÓÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ø ÔÓ × ÓÖØ Ù Ö ×ÙÐØ Ø ß × Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø ¼¸ Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ó Ø ÒÙ ×Ø Ð ÓÖÑ ¼½¸ººº ÇÒ Ó Ø ÓÒ× ÖÚ Ö Ð Ø Ö Ò× Ð Ö ×ÙÐØ Øº ß × Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø ½¸ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø Ð ÓÖÑ ½¼¸ººº ÇÒ Ù×Ø Ð³ ÜÔÓ× Òظ Ð Ø Ö Ú ÒØ Ð Ø ³ ÖÖÓÒ ¸ Ø Ð³ Ò Ò Ø ³ ÖÖÓÒ ÒØÖ Ò× Ð Ð ÙÐ Ù Ø Ô Ö× ×Ø Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 34. º¾º ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ ¿ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö ½¼ Ø ÔÖ½ Ú Ñ ÒØ ×× × Ø׺ ÁÐ Ý ÔÐÙ× ÙÖ× Ñ Ò Ö × ³ ÖÖÓÒ Öººº Ä × ÖÖÓÒ × Á ËÓ ÒØ Ö Ð Ø ³ ÖÖÓÒ ¸ × Ð Ø Ô Ö× ×Ø Òظ Ø Ô¼ Ø ÔÓ Ð Ù Ö ×ÙÐØ Øº Ä ×Ø Ò Ö Á ÔÖÓÔÓ× ÔÔÖÓ × ³ ÖÖÓÒ ÑÓ ³ ÖÖÓÒ Ö ×ÙÐØ Ø ÔÓ× Ø ÓÙ ÒÙÐ Ö ×ÙÐØ Ø Ò Ø Ù ÔÐÙ× ÔÖ × Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö Ô¼ µ ´Ö ×µ Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö Ô¼ µ ´Ö ×µ Ú Ö× ¹ ½ Ò Ò Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö ×µ Ú Ö× · ½ Ö ×ÙÐØ Ø · ´Ö ×µ Ò Ò ¼ Ò Ò Ò Ò Ä³ ÖÖÓÒ Ù ÔÐÙ× ÔÖ ×¸ ÕÙ ×Ø Ð³ ÔÔÖÓ Ô Ö Ùظ ÓÒ× ×Ø ÖÖÓÒ Ö Ð ÔÐÙ× ÔÖÓ Ú Ð ÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ð º Ò ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ Ñ ÒØ ×× ×ÙÖ Ø׸ Ð ÙÐ Ö Ð Ñ ÒØ ×× Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ½ ¼½¼½½ ¢ ½ ¼¼½¼½ Ò ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ ÖÖÓÒ Ù ÔÐÙ× ÔÖ ×º ÓÖ Ñ ÒØ ÁÐ ÒØ ÖÚ ÒØ ÐÓÖ×Õ٠г ÜÔÓ× ÒØ Ù Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø ×ÙÔ Ö ÙÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ ÓÙ Ò Ö ÙÖ Ð Ú Ð ÙÖ Ñ Ò ÑÙѺ Ø ÓÒ Ä³ Ð ÓÖ Ø Ñ ³ Ø ÓÒ ÙÜ ÒÓÑ Ö × ­ÓØØ ÒØ× ×Ø ÙÒ Ô Ù ÔÐÙ× ÓÑÔÐ ÕÙ ¸ Ö Ð ÙØ ÒÓÒ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø Ò Ö ÓÑÔØ × × Ò ×¸ Ñ × Ù×× Ð Ò Ö Ð × Ú Ö ÙР׺ ÔÔÐ ÕÙ Ö Ð³ Ð ÓÖ Ø Ñ ´ ×ØÖ Ù Ò ÓÙÖ×µ « ØÙ Ö ×ÙÖ Ø×  ½ ¼¼½ ¢ ¾ ¾ ·  ½ ½½½ ¢ ¾¼ ¸ ÔÙ × ½ ¾  ½ º Ú × ÓÒ ÈÓÙÖ ÙÜ ÒÓÑ Ö × Ü½ ×½ ¢¾ ½ Ø Ü¾ ×¾ ¢ ¾ ¾ ¸ ÓÒ Ü½ ܾ ×½ ×¾ ¢ ¾   ¾ º ½ ÈÓÙÖ Ú × Ö ÙÜ Ñ ÒØ ×× × ×ÙÖ Ô Ø׸ ÓÒ Ð ÙÐ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×ÙÖ Ô Ø׸ ÔÐÙ× ÙÜ Ø× ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö × Ð Ø Ö Ø Ð Ø ³ ÖÖÓÒ º Ä Ö ×Ø ÓÒÒ Ð Ú Ð ÙÖ Ù Ø Ô Ö× ×Ø Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 35. ¼ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ÓÒ× ÖÓÒ× ¿¸ ³ ×Ø Ö ½ ¼¼¼ ¢ ¾¿ ½ ½¼¼ ¢ ¾½ ½¸ ¼ ¼ ¼ ½¸ ½ ¼ ¼ ½¸ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼¸ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¹ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¹ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¹ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ Ô Ô Ô ÓÙ × Ò Ð Ø Ö ¸ Ð Ø ³ ÖÖÓÒ Ø Ô Ð Ø Ô Ö× ×Ø Òغ ÈÓÙÖ Ð³ Ò×Ø Òظ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø ¼ ½¼½ ¢ ¾¾ º Ä ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒ ÓÒÒ ½ ¼½¼ ¢ ¾½ ¸ ³ ×Ø Ö ¾¸ ¸ Ø Ð³ ÖÖÓÒ ½ ¼½½ ¢ ¾½ ×Ó Ø ¾¸ ´Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÓÖÖ Ø ×Ø ¾¸ ºººµº º¿ Ö Ù Ø× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × ØØ × Ø ÓÒ ÔÖ × ÒØ ÕÙ ÐÕÙ × Ö Ù Ø× ØÝÔ ÕÙ × Ñ × Ò Ó ÙÚÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × Ö Ø × ¹ ××Ù׺ º¿º½ Ø ÓÒ Ä ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø× ´ ÔÔ Ð ÙÐÐ Ö ÓÙ Ø ÓÒÒ ÙÖ Óѹ ÔРص Ñ Ò ÔÖ Ò Ö Ò ÓÑÔØ ×Ý×Ø Ñ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ð Ö Ø ÒÙ ´ ÖÖݵ Ò¹ ØÖ ÒØ Ò× ÙÒ Ø ³ Ø ÓÒ Ø Ò Ö Ö ÙÒ Ø Ö ×ÙÐØ Ø Ø ÙÒ Ø Ö Ø ÒÙ º Ò× Ð Ø Ð Ú ÖØ Ð³ Ø ÓÒ Ú ÒØ Ö Ò ×ÓÑÑ ÖÓÙØ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ä Ö Ù Ø ÑÔÐ ÒØ ÒØ Ð Ø Ð Ú ÖØ Ð³ Ø ÓÒ × Ò× Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ×Ø ÔÔ Ð Ñ ¹ Ø ÓÒÒ ÙÖº ÓÒ×ØÖÙ Ö ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ö Ñ ¹ Ø ÓÒÒ ÙÖ׺ ËÙ Ú ÒØ ÕÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × ³ Ø ÓÒÒ ÙÖ׺ ij Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ´ Ò Ø ÖÑ Ø ÑÔ× Ð Ùе ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 36. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ½ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÔÖÓÔ Ø ÓÒ × ÑÔÐ Ö Ø ÒÙ ´ È ÖÖÝ ÔÖÓÔ Ø Öµ ÍÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø× ×Ø Ö Ð × Ò ÙØ Ð × ÒØ Ò Ø ÓÒÒ ÙÖ× Óѹ ÔÐ Ø׸ ÕÙ Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ Ð³ Ø ³ Ø ÓÒ × ÖÚ ÒØ Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ò× Ð³ Ø · ½º Ä Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ù ÔÖ Ñ Ö Ø ×Ø ÔÓ× Ø ÓÒÒ ¼º Ä Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ Ù ÖÒ Ö Ø ÔÓÙÖÖ × ÖÚ Ö ³ Ò Ø ÙÖ ÓÖ Ñ Òغ Ö Ð ×ÝÒØ × ÐÓ ÕÙ ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÓÑÔÐ Ø ×ÙÖ ½ Ø Ð ÔÐÙ× Ö Ô ÔÓ×× Ð Ò ÙØ Ð × ÒØ × ÔÓÖØ × ÆÇ̸ Æ ¸ Çʸ Æ Æ ¸ ÆÇʺ Ø ÖÑ Ò Ö Ð Ø ÑÔ× Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓÙÖ « ØÙ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò ×ÙÔÔÓ× ÒØ ÕÙ Ð Ø ÑÔ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 37. ¾ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ØÖ Ú Ö× ³ÙÒ ÔÓÖØ ÆÇ̸ Æ Æ ÓÙ ÆÇÊ ×Ø Ø Ð Ø ÑÔ× ØÖ Ú Ö× ³ÙÒ ÔÓÖØ Æ ÓÙ ÇÊ ×Ø ¾ º ij Ò ÓÒÚ Ò ÒØ Ñ ÙÖ Ö Ù Ø ×Ø Ð Ø ÑÔ× Ò ×× Ö Ð ÔÖÓÔ ¹ Ø ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ¸ ÕÙ ×Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒÒ Ð Ù ÒÓÑ Ö ³ Ø º Ä ÓÑÔÐ Ü Ø Ò Ø ÑÔ× ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø× ×Ø ÓÒ Ò Ç´Òµº Ø ÓÒÒ ÙÖ Ö Ø ÒÙ ÒØ Ô ´ Ä ÖÖÝ ÐÓÓ ¹ Öµ Ä ÔÖ Ò Ô Ø Ø ÓÒÒ ÙÖ ×ظ ÔÓÙÖ ÕÙ Ø ³ Ø ÓÒ¸ ³ ÒØ Ô Ö ´ØÓ ÐÓÓ µ Ð Ö Ø ÒÙ Ú ÒØ Ð ÙÐ Ö Ð ×ÓÑÑ º Ä Ø ³Ó Ø Ò Ö ÙÒ Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ÙÒ Ø ³ Ø ÓÒ ×Ø Ù ß ÙÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ Ø Ø ¸ ÓÙ ß ÙÒ ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ Ô Ö Ø Ø ÕÙ × Ö ØÖÓÙÚ Ò× Ð³ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ø Ö ·½ ´ µ ´ Ö µ ´ Ö µ ´ µ ´ µ Ö Ò× ß ´ µ ×Ø ÔÔ Ð Ò Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÒÙ Ø ß Ô ´ µ ×Ø ÔÔ Ð ÔÖÓÔ Ø ÙÖ Ö Ø ÒÙ º ÓÒ Ö ·½ ´Ô Ö µ ÕÙ ¸ × ÓÒ Ú ÐÓÔÔ Ð × Ö ¸ ÓÒÒ Ö ·½ ´Ô ´  ½ ´Ô  ½ ´ ¼ ´Ô¼ Ö¼ µ µ Ò Ú ÐÓÔÔ ÒØ Ò ÓÖ Ö ·½ ´Ô  ½ µ ´Ô Ô  ½  ¾ µ ´Ô Ô  ½ Ô½ ¼µ ´Ô Ô  ½ Ô½ Ô¼ Ö¼ µ Ô ÖÑ Ø Ð ÙÐ Ö ÕÙ Ö Ø ÒÙ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ö¼ Ø × × Ø × ÔÖ ÒØ׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 38. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ¿ Å× Ò Ó ÙÚÖ Ð³ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÒØ Ô Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ÍÒ ÑÓÝ Ò ³ ÑÔÐ ÒØ Ö Ð³ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ó Ø ÒÙ ×Ø Ö Ð × Ö ÙÒ Ö Ù Ø Ð ÙÐ ÒØ Ð ÔÖÓÔ ¹ Ø ÓÒ Ø Ð Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ ØÐ Ò Ö Ø ÓÒ × Ø × ÔÖ ÒØ׺ ÁÐ Ý ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ð³ Ø × Ò× Ð × Ø × Ð Ý ØÓÙ ÓÙÖ× Ù ÔÖÓÔ Ø ÓÒ È Ô Ô  ½ Ô ·½ Ô ÁÐ Ý Ò Ö Ø ÓÒ Ð³ Ø × ³ ×Ø Ð³ Ø ÐÙ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ö ¸ ÓÙ × Ð × Ø × ³ Ú ÒØ ÓÒØ ØÓÙ× Ò Ö Ø ÔÖÓÔ Ô  ½ Ô Ô  ½  ¾ Ô Ô  ½ Ô ·½ ÓÒ Ð Ö Ø Ò٠г Ø Ô ÙØ ×³ ÜÔÖ Ñ Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ø Ò٠г Ø Ö ·½ È Ö ÍØ Ð ×ÓÒ× ÙÒ Ö Ù Ø ÔÓÙÚ ÒØ Ò Ö Ö Ð × × Ò ÙÜ È½ ¼ ½ ¼ Ø Ð × Ö Ø ÒÙ × Ö½ Ö¾ Ò ÓÒ Ø ÓÒ × ÓÙÔÐ × ´Ô¼ ¼ µ¸ ´Ô½ ½ µ Ø Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ Ö¼ º ÈÓÙÖ ÙÒ Ø Ð Ö Ù Ø ½¼ ½ Ô½ ¼ Ƚ ¼ Ô½ Ô¼ Ö½ ¼ Ô¼ Ö¼ ËÙÔÔÓ×ÓÒ× ÕÙ³ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÙÒ Ø ÒÓÙ× Ð ÙÐ Ù×× Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ø Ð Ò Ö Ø ÓÒº ÁÐ ×Ø ÔÓ×× Ð ³ÓÖ Ò × Ö ÙÒ Ò Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÒÙ Ò Ö Ö ¸ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ³ ÒØ Ô Ö ÕÙ Ö Ø ÒÙ Ú ÒØ ³ Ø ÓÒÒ Öº ÍÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ÒØ Ô Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ×ÙÖ Ò Ø× ÓÒ Ø ÓÒÒ Ò ÐÓ ´Òµ Ø Ô × ÔÓÙÖ Ð Ð ÙÐ × Ò Ö Ø ÒÙ × · ½ Ø Ô ÔÓÙÖ Ð³ Ø ÓÒ ¬Ò Ð º Ö ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ø Ø ÓÒÒ ÙÖ ×ÙÖ ¼¼½¼½¼½½ · ½¼½½¼½½½ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 39. À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ Ø ÓÒÒ ÙÖ × ÙØ Ö Ø ÒÙ ´ ÖÖÝ¹× Ô Öµ ÓÒ× ÖÓÒ× ÙÒ Ø ³ Ø ÓÒ ×³ Ð Ý ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ¸ ÐÓÖ× Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ×Ø Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ¸ × ÒÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ×Ø Ð Ö Ø ÒÙ Ò Ö º ij ÒØ Ö Ø ØØ ÓÒ×Ø Ø Ø ÓÒ ×Ø ÕÙ ÔÓÙÖ ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ Ò Ø׸ Ð × Ò Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ ×Ø ÔÐÙ× × ÑÔÐ ´Ö Ô µ Ð ÙÐ Ö ÕÙ Ð ÔÖÓÔ Ø ÓÒ ÐÐ Ñ Ñ º ÓÑÑ ÒØ Ö Ð × Ö ÙÒ Ø Ð Ø ÓÒÒ ÙÖ Ø ÓÒÒ ÙÖ × Ð Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ ´ ÖÖÝ × Ð Ø Öµ ÍÒ Ø Ð ¹ Ø ÓÒÒ ÙÖ ×Ø Ö Ð × Ú ÙÜ Ø ÓÒÒ ÙÖ× ÓÒ Ø ÓÒÒ ÒØ Ò Ô Ö ÐÐ Ð ¸ гÙÒ Ú ÙÒ Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ¼¸ г ÙØÖ Ú ÙÒ Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ ½º × Ö ÔØ ÓÒ Ð Ö Ø ÒÙ ÒØÖ ÒØ « Ø Ú ¸ ÙÒ × ÑÔÐ × Ð Ø ÓÒ Ô ÖÑ Ø ³Ó Ø Ò Ö Ð Ö ×ÙÐØ Øº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 40. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë Ä³ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒ Ö Ð × Ð ØÖ × Ö Ô Ñ Òغ º¿º¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä ÔÖ Ò Ô Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ×Ø Ð Ò Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð× Ø Ð ÙÖ Ø ÓÒº Ò× ¸ г Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ Ô ×× Ô Ö × ÙÜ ×Ô Ø× ÒÓ¹ Ø ÑÑ Òظ ÐÐ ÓÒ× ×Ø Ò Ð Ö Ù Ø ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð× ´ ÓÒ ³ Ø ÓÒ×µ¸ Ó٠г Ð Ö Ø ÓÒ Ð³ Ø ÓÒ × ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð׺ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÕÙ ÒØ ÐÐ ËÙÔÔÓ×ÓÒ× ÕÙ ÒÓØÖ ÄÍ ÓÒØ ÒÒ ×Ö¹ ×ØÖ × ÒØ׺ ÍÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ × ÕÙ ÒØ Ð ÓÔ Ö ×ÙÖ ¾ ÒÓÑ Ö × ÒÓÒ × Ò ×¸ Ò ½ ½ ¼ Ø Ò ½ ½ ¼ º × ÙÜ ÒÓÑ Ö × ×ÓÒØ ÓÒØ ÒÙ× Ò× ÙÜ Ö ×ØÖ × Ø ¸ Ø ÓÒ ÙØ Ð × ÙÒ Ö ×ØÖ ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö È º ij Ð ÓÖ Ø Ñ Ð ÙÐ ¢ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ½º È ¼ ¾º Ö Ò Ó× ´ µ × Ð «Ö ÔÓ Ð ×Ø ½ ÐÓÖ× ß È È· ¸ ß × ÒÓÒ È È · ¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 41. À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ´ µ Ð × Ö ×ØÖ × È Ø Ú Ö× Ð ÖÓ Ø Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ È Ö Ó Ø Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ ¸ Ð Ø ÔÓ × Ð È ×Ø ØÖ Ò× Ö Ò× Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ º ij Ò Ò Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ô Ö Ùº Ä Ö ×ÙÐØ Ø × ØÖÓÙÚ Ò× È ´Ð × Ø× ÔÓ × ÓÖص Ø Ò× ´Ð × Ø× ÔÓ × Ð ×µº Ò Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ò ×× Ö × ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ× ÖÚ Ø ÓÒ Ö Ø Ò٠ij ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ ×Ø ³ ××Ó Ö ÙÒ Ñ Ò ×Ñ ÔÖÓÔ Ø ÓÒ Ö Ø ÒÙ Ù Ñ Ò ×Ñ Ð Ù Ö ×ØÖ È º Ò× Ð Ö Ø ÒÙ Ò³ ×Ø ÔÐÙ× ÔÖÓÔ ×ÙÖ ÕÙ Ø ³ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ñ × ×Ø ÓÒ× ÖÚ ÔÓÙÖ Ð³ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 42. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë Ê Ó ÓÓØ Ä ÙØ Ö Ó ×Ø Ö Ù Ö Ð ÒÓÑ Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð׺ ÁÐ ×Ø × ×ÙÖ Ð ÓÒ×Ø Ø Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ¾ ·   ¾ ¾ ·  ½ · ¾ ·  ¾ · ·¾ Ò× ÐÓÖ× ³ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ¸ ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ × ÕÙ Ò ½ ÔÔ Ö Ø Ò× Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ò ´ Ù Ø ·   ½ Ù Ø µ¸ ÓÒ Ô ÙØ Ö ÑÔÐ Ö Ð × Ø ÓÒ× Ô Ö ß ÙÒ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ò · Ø ß ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð Ö Ò º È Ö Ü ÑÔÐ Ð ÒÓÑ Ö ¼¼¼½½½½½¼¼½½½¼¼ × Ö Ó Ò ¼¼½¼¼¼¼½¼½¼¼½¼¼¸ ÓÙ ½ Ò ÕÙ ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ Ø ½ Ò ÕÙ ÙÒ Ø ÓÒº ÅÙÐØ ÔÐ Ö ¿ Ô Ö ½ Ò ÑÔÐÓÝ ÒØ Ð Ö Ó ÓÓØ º Ê Ó ÒÓÒ Ð ÙÒ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö º ÅÙÐØ ÔÐ ÙÖ × ÔÐÙ× Ð Ú ´Ö ܹ ÑÓ ¬ ÓÓØ Ö Ó Ò µ ÍÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÔÐÙ× Ð Ú ´×ÓÙ× ÒØ Ò Ù ÕÙ ¾µ ÓÒ× Ö ÔÐÙ× ÙÖ× Ø× × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ´ Ù Ð Ù ½ ØÙ ÐÐ Ñ Òصº Ò× ¸ ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ × ¾ ÓÒ× Ö Ø× × ÑÙÐØ Ò Ñ Òغ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 43. À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ Ä ÒÓÑ Ö ÔÖÓ Ù Ø× Ô ÖØ Ð× ×Ø Ú × Ô Ö º ÓÒ× ÖÓÒ× ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ × º ÇÒ ÓÒ× Ö Ð × Ø× ÙÜ Ô Ö Ùܸ Ò ×³ ÔÔÙÝ ÒØ ×ÙÖ Ð Ø ÔÖ ÒØ Ð Ô Ö ÓÙÖ ÒØ º ÔÐÙ׸ ÓÒ ÑÔÐÓ ÙÒ Ö Ó ÓÓØ º ÈÓÙÖ ÙÒ ÒÓÑ Ö ¸ ÓÒ Ò ¾ ´ ¾  ½ · ¾  ¾ ¾ ·½ µ¾¾ ¼ Ú  ½ ¼ ´Ô Ö Ü ÑÔÐ ¸ ¿ ¾ ¢ ¾½   ½ ¢ ¾¼ µ ÍÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ô Ö Ð × ÙÒ Ð Ú Ö× Ð Ù º ijÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ÙÖ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÒØ ÖÑ Ö ×Ø ÓÒÒ Ô Ö Ð Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ´ Ò ÓÒ Ø ÓÒ × Ø× Ù ÑÙÐØ ÔÐ Ò µ ¾ ·½ ¾ ¾  ½ Ö ×ÙÐØ Ø ÒØ ÖÑ Ö ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ · ¼ ½ ¼ · ¼ ½ ½ ·¾ ½ ¼ ¼ ¹¾ ½ ¼ ½ ¹ ½ ½ ¼ ¹ ½ ½ ½ ¼ Ü ÑÔÐ Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ´ ¼¼½½½µ Ô Ö¿´ ¼¼¼½½µ × Ø ÓÑÑ ×Ù Ø ¼ ¼ ½ ½ ½ ¢ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¹ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ´¹ µ · ¼ ¼ ¼ ½ ½ ´·¾ µ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ½ ÓÒÒ Ö Ð Ø Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ò ÒØ ÖÑ Ö ÓÙØ Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò × º ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ö × Ù ´Ô Ö ÐÐ Ð ÑÙÐØ ÔÐ Öµ ij ×Ø ³ÙØ Ð × Ö ÙÒ Ö Ù Ø ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ü Ý ³ÙÒ ÔÖÓ Ù Ø Ô ÖØ Ð Ü¿ ܾ ܽ ܼ Ý¿ ݾ ݽ ݼ Ü¿ ݼ ܾ ݼ ܽ ݼ ܼ ݼ Ü¿ ݽ ܾ ݽ ܽ ݽ ܼ ݽ Ü¿ ݾ ܾ ݾ ܽ ݾ ܼ ݾ Ü¿ Ý¿ ܾ Ý¿ ܽ Ý¿ ܼ Ý¿ Ô Ô Ô Ô Ô¿ Ô¾ Ô½ Ô¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 44. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ü Ý ß ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ô Ö Ý ´Ü Ý µ ß Ø ÓÒÒ Ð ×ÓÑÑ Ô ÖØ ÐÐ ÔÖÓÚ Ò ÒØ Ð³ Ð Ñ ÒØ Ü ·½ Ý  ½ ß Ø ÒØ ÓÑÔØ Ð Ö Ø ÒÙ ÔÖÓÚ Ò ÒØ Ð³ Ð Ñ ÒØ Ü  ½ Ý ß ÒÚÓ Ð Ö Ø Ò٠г Ð Ñ ÒØ Ü ·½ Ý ß ÒÚÓ Ð ×ÓÑÑ Ð³ Ð Ñ ÒØ Ü Ý ·½ Ä Ö Ù Ø ÙØ Ð × ×Ø Ð ×Ù Ú Òظ ÓÙ ´Ö Ë µ ¢ · à · Å ´Ë ×Ø Ð ×ÓÑÑ ¸ Ø Ö ×Ø Ð Ö Ø ÒÙ ×ÓÖØ ÒØ µº ÕÙ Ô ÖÑ Ø ³ÓÖ Ò × Ö ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÙÖ Ö × Ù ÓÑÑ ×٠غ º¿º¿ Ú × ÓÒ Ä³ Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ × Ú × ÙÖ× ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð Ö Ù Ø ÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ´ ¹ Ø ÓÒ¸ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒµ ÒØ ÖÑ Ö × Ò ×× Ø Ô Ö Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ú × ÓÒº Ò× ØÓÙ× Ð × Ú × ÙÖ× ÔÖ × ÒØ × ¹ ××ÓÙ׸ Ð × ÓÔ Ö Ò × ×ÓÒØ ¾ ÒÓÑ Ö × ÒÓÒ × Ò × Ò Ø׸ ÓÒØ ÒÙ× Ò× ÙÜ Ö ×ØÖ × Ð Ö ×ØÖ ÓÒØ ÒØ Ð Ú Ò ¸ Ø Ð Ö ×ØÖ ÓÒØ ÒØ Ð Ú × ÙÖº ÇÒ ÙØ Ð × ÙÒ Ö ×ØÖ ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö Èº Ò ¬Ò Ú × ÓÒ¸ Ð Ö ×ØÖ ÓÒØ ÒØ Ð ÕÙÓØ ÒØ Ø Ð Ö ×ØÖ È ÓÒØ ÒØ Ð Ö ×Ø º Ú × ÓÒ Ú Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ä³ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú × ÓÒ Ú Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ´ Ò× ÕÙ ×٠ظ Ô ¼ ׳ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÑÑ È ÓÒØ ÒØ ÙÒ ÒÓÑ Ö Ò Ø µ ½º È ¼ ¾º Ö Ò Ó× ´ µ Ð × Ö ×ØÖ × È¸ ³ÙÒ Ø Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È http://krimo666.mylivepage.com/
 • 45. ¼ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ ´ µ È È   ´ µ × È ¼ ÐÓÖ× Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ¼¸ È È · ´Ø Ô Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒµ × ÒÓÒ Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ½ Ú × ÓÒ × Ò× Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ä³ Ø Ô Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ú Ø Ò Ò¹ ÒØ Ð Ô × Ø Ö Ø Ú Ô Ö ½º × È ¼ Ð × Ö ×ØÖ × È¸ ³ÙÒ Ø Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È È È · × ÒÓÒ Ð × Ö ×ØÖ × È¸ ³ÙÒ Ø Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È È È   http://krimo666.mylivepage.com/
 • 46. º¿º ÁÊ ÍÁÌË ÊÁÌÀÅ ÌÁÉÍ Ë ½ ¾º × È ¼ Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ¼ × ÒÓÒ Ð Ø ÔÓ × Ð ×Ø Ñ × ½ ÍÒ Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ ¬Ò Ð ×Ø ØÓÙØ Ó × Ò ×× Ö × È ¼ Ò ¬Ò Ú × ÓÒº Ú × ÓÒ ËÊÌ ÕÙ Ø Ô Ð Ú × ÓÒ × Ò× Ö ×Ø ÙÖ Ø ÓÒ¸ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÙ ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÓÒ ×Ø Ö Ð × º ÍÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÔÖÓÔÓ× Ò Ô Ò Ñ ÒØ Ô Ö ËÛ Ò Ý¸ ÊÓ ÖØ×ÓÒ¸ ÌÓ Ö ÔÓÙÖ Ú Ø Ö ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× × Ø ÓÒ× Ò× ÖØ Ò× ×º Ò× ÕÙ ×٠ظ Ð × Õ ×ÓÒØ Ð × Ø× Ù ÕÙÓØ Òظ Ò Ø × Ò× Ð × Ø× ÔÓ × Ð º ½º × Ð Ý ¼ Ò× Ð × Ø× ÔÓ × ÓÖØ ¸ ÓÒ Ð ¹½ ÔÓ× Ø ÓÒ× Ú Ö× Ð Ù Ð × Ö ×ØÖ × È¸ Ø º ¾º ÔÓÙÖ ¼ Ò¹½ ´ µ × Ð × ØÖÓ × Ø× ÔÓ × ÓÖØ È ×ÓÒØ ÙÜ Ð Ö È¸ ³ÙÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È Õ ¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 47. ¾ À ÈÁÌÊ º ÁÊ ÍÁÌË Ä ÍÄ × ÒÓÒ × È ¼ ß Ð Ö È¸ ³ÙÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È ß Õ ½ ß È È · × ÒÓÒ ß Ð Ö È¸ ³ÙÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ù Ð Ø ÔÓ × ÓÖØ ×Ø Ò Ø Ò× Ð Ø ÔÓ × Ð È ß Õ ½ ß È È  ¿º × È ¼ ´Ð Ö ×Ø ¬Ò Ð ×Ø Ò Ø µ È È ·  ½ º Ð Ö Ð Ö ×Ø ¹½ ÔÓ× Ø ÓÒ× Ú Ö× Ð ÖÓ Ø Ì ×Ø Ö Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ×ÙÖ »¿ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 48. ¿ Ô ØÖ Å ÑÓ Ö http://krimo666.mylivepage.com/
 • 49. À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÓÙÖ× ÒØÖÓ Ù Ø Ð ×ØÖ Ø Ñ ÑÓ Ö Ñ × Ò Ó ÙÚÖ Ò× ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ¸ Ø Ð × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ××Ó × ØØ ×ØÖ Ø Ò Ø ÖÑ ³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò º ÓÙÖ¸ Ð Ò³ Ü ×Ø Ô × Ø ÒÓÐÓ ÓÔØ Ñ Ð ÔÓÙÖ × Ø × Ö Ð ×Ó Ò Ò Ñ ÑÓ Ö ³ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖº ÇÒ ÓÑÑ Ò Ô Ö ÓÖ Ö Ð × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ¸ ÔÙ × ÓÒ Ø ÐÐ Ð × « Ö ÒØ× ÑÓ ³ ׺ Ä ÓÙÖ× × Ó Ð × Ò×Ù Ø ×ÙÖ Ð Ö Ö Ñ ÑÓ Ö ÒØ ÖÒ ¸ ³ ×Ø Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ð Ñ ÑÓ Ö º ij Ü ÑÔÐ Ù Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ×Ø Ö Ô Ñ ÒØ ÔÖ × ÒØ º º¾ Ä × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ò× Ô ØÖ ¸ ÓÒ ÔÔ ÐÐ Ö Ñ ÑÓ Ö ØÓÙØ ×ÔÓ× Ø ´ Ð ØÖÓÒ ÕÙ µ Ô Ð ÓÒ× ÖÚ Ö Ø Ö ×Ø ØÙ Ö ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÇÒ Ô ÖÐ Ö ÑÓØ Ñ ÑÓ Ö ´ÓÙ ÔÐÙ× × ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓص ÔÓÙÖ × Ò Ö Ð³ Ò¹ ×Ñ Ð Ø× ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ ÐÙ× ÓÙ Ö Ø× × ÑÙÐØ Ò Ñ Òغ Ä × « Ö ÒØ× ØÝÔ × Ô Ý× ÕÙ × Ñ ÑÓ Ö × Ä × « Ö ÒØ× ×ÙÔÔÓÖØ× ÙØ ¹ Ð × × ×ÓÒØ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ß × Ñ ¹ ÓÒ Ù Ø ÙÖ ´ º º¸ Ö ×ØÖ µ ß Ñ Ò Ø ÕÙ ´ º º¸ ×ÕÙ ØØ µ ß ÓÔØ ÕÙ ´ º º¸ ¹ÖÓѵ ÙÖ Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ ÐÐ Ô ÙØ ØÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ø ÑÔ× ´ ÕÙ × ¹Ô ÖÑ Ò ÒØ ¸ º º¸ ×ÕÙ ¸ ÊÇÅ Ø ÑÔÓÖ Ö ¸ ܺ Ñ ÑÓ Ö ÝÒ Ñ ÕÙ µ¸ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖ × Ò ³ Ð Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ð ØÖ ÕÙ ´ÚÓÐ Ø Ð Ø º º¸ Ê Åµº ÑÔÐ Ñ ÒØ ÁÐ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ð ÐÓ Ð × Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö Ò× Ð Ñ Ò ß Ò× Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ ´Ö ×ØÖ µ ß ÒØ ÖÒ ´Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð µ ß ÜØ ÖÒ ´ Ù×× ÔÔ Ð Ñ ÑÓ Ö × ÓÒ Ö µº Ô Ø ÐÐ Ê ÔÖ × ÒØ Ð ÒÓÑ Ö ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ØÓ Ð º ÜÔÖ Ñ Ò Ó Ø Ø ´ ÝØ µ ÓÙ Ò ÑÓØ ´ÛÓÖ µ ¸ ½ ÓÙ ¿¾ Ø׺ ÇÒ ÙØ Ð × × ÔÙ ×× Ò Ùܸ Ú Ð × ÙÒ Ø × ×Ù Ú ÒØ × ß ÐÓ ½Ã ¾½¼ ½¼¾ ß Ñ ½Å ¾¾¼ ½ ¼ ß ½ ¾¿¼ ½ ¼ ¿ ½ ¾ ß Ø Ö ½Ì ¾ ¼ ½ ¼ ½½ ¾ ß Ô Ø ½È ¾ ¼ ½ ½¾ ¼ ¾ ¾¼ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 50. º¿º ÅÇ ³ Ë È Ö ÓÖÑ Ò ÇÒ ÓÒ× Ö ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ð × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × ß Ð Ø ÑÔ× ³ × Ð Ø ÑÔ× Ò ×× Ö ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÖ » Ö ØÙÖ º º¸ Ð Ø ÑÔ× ÕÙ × Ô Ö Ð³ Ò×Ø ÒØ Ó٠гÓÔ Ö Ø ÓÒ ×Ø Ñ Ò ´ Ü ÑÔРг Ö ×× ×Ø ÔÖ × ÒØ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÖ µ ٠г Ò×Ø ÒØ Ó٠гÓÔ Ö Ø ÓÒ ×Ø Ø ÖÑ Ò ´Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ø ×ÔÓÒ Ð µ¸ ß Ð Ø Ð ÕÙ ÒØ Ø ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÐÙ ×» Ö Ø × Ô Ö ÙÒ Ø × Ø ÑÔ× ´ Ü ÑÔÐ ÅÓ»×µº ÅÓ ³ × ÁР׳ Ø Ð Ñ Ò Ö Ö ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ³ Ö ÙÒ ÑÓØ Ñ ÑÓ Ö ´ × Ø ÓÒ º¿µº À Ö Ö Ä³ Ð ×Ø ÔÓ×× Ö ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÐÐ Ñ Ø Ø ØÖ × Ö Ô º ÇÖ Ð Ø ÑÔ× ³ × Ù Ñ ÒØ Ú Ð Ô Ø º ij ÓÔØ ÔÓÙÖ Ð³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö ×Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ö ÕÙ × ÙÐ × Ð × ÓÒÒ × Ð × ÔÐÙ× ÙØ Ð × × Ò ×× Ø ÒØ ÙÒ Ø ÑÔ× ³ × ØÖ × Ô Ø Øº Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ×Ø ÓÖ Ò × Ò ÙÒ Ö Ö ß Ù ÔÐÙ× Ù ÑÓ Ò× Ö Ô ¸ ³ ×Ø Ö ß Ð Ô Ø Ð ÔÐÙ× Ð Ð Ô Ø Ð ÔÐÙ× Ö Ò ¸ ³ ×Ø Ö ß Ù ÓÑÔÓ× ÒØ Ð ÔÐÙ× ÓÙØ ÙÜ Ù ÓÑÔÓ× ÒØ Ð ÑÓ Ò× ÓÙØ ÙÜ º¿ ÅÓ ³ × Ä ÑÓ ³ × ÙÒ Ñ ÑÓ Ö Ô Ò ×ÙÖØÓÙØ Ð³ÙØ Ð× Ø ÓÒ ÕÙ³ÓÒ Ú ÙØ Ò Öº × Ð ØÓ Ö ÁР׳ Ø Ù ÑÓ ³ × Ð ÔÐÙ× ÑÔÐÓÝ º ÁÐ ×Ø ÙØ Ð × Ô Ö ß Ð × Ñ ÑÓ Ö × ÕÙ ÓÑÔÓ× ÒØ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ¸ ß ÕÙ ÐÕÙ × Ñ ÑÓ Ö × ×º ÕÙ ÑÓØ Ñ ÑÓ Ö ×Ø ××Ó ÙÒ Ö ×× ÙÒ ÕÙ ´Ô × ³ Ñ Ù Ø Ò× Ð × Ò Ø ÓÒ Ù ÑÓØ Ö Ö µº Ä ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ×Ø ÐÙ ÔÖ × ÒØ Ù Ô ØÖ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒº Ƴ ÑÔÓÖØ ÕÙ ÐÐ Ö ×× Ô ÙØ ØÖ ØÖ Ø ´ ³ÓÙ Ð ÒÓѵº Ä Ø ÐÐ ³ÙÒ Ö ×× Ô Ò Ð Ô Ø Ð Ñ ÑÓ Ö º È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÔÓÙÖ ÙÒ Ñ ÑÓ Ö Ø× Ð ÙØ Ù ÑÓ Ò× ÙÒ Ö ×× ¿¾ Ø× ½ Ø× ¾¿¼ ½ ¼ ¿ ½ ¾ Ø׸ Ó ¢ ¾¿¼ ¾¾ ¢ ¾¿¼ º Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ××Ó × ÑÓ ³ × ß Ð ØÙÖ ´ Öµ¸ ß Ö ØÙÖ ´ Ö¸ ÓÒÒ µ Ä Ø ÑÔ× ³ × ×Ø ÓÒ×Ø ÒØ ´ Ð ×Ø Ò Ô Ò ÒØ × × ÔÖ ÒØ×µº × Ô Ö Ð ÓÒØ ÒÙ ÑÓ ³ × Ö Ø Ö × Ð × Ñ ÑÓ Ö × ÔÔ Ð × Ñ ÑÓ Ö × ××Ó Ø Ú ×º ÁÐ ×Ø ÑÔÐÓÝ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ô Ö Ð × Ñ ÑÓ Ö ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 51. À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ Ä ÔÖ Ò Ô ×Ø × Ñ Ð Ö Ð Ñ ÑÓ Ö × Ð ØÓ Ö × Ò× ÒÓØ ÓÒ ³ Ö ×× ÙÒ ÑÓØ ×Ø Ö ØÖÓÙÚ Ô Ö ÙÒ Ô ÖØ ×ÓÒ ÓÒØ ÒÙº Ò Ò Ö Ð¸ ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ××Ó Ø Ú ×Ø Ú × Ò ¾ Ô ÖØ × ½º ÙÒ Ô ÖØ ÓÒØ Ò ÒØ ÙÒ × Ö ÔØ ÙÖ ´ Ð µ Ø Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ò Ô Ö ÐÐ Ð × Ö ÔØ ÙÖ Ú ÙÒ ÙØÖ × Ö ÔØ ÙÖ¸ Ø ¾º ÙÒ ÙÜ Ñ Ô ÖØ ÓÙÖÒ ×× ÒØ Ð ÑÓØ ××Ó Ù × Ö ÔØ ÙÖº Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ××Ó × ÑÓ ³ × ß Ö ØÙÖ ´ Ð ¸ ÓÒÒ µ ß Ð ØÙÖ ´ Ð µ ß Ü ×Ø ´ Ð µ ß Ö Ø Ö Ö´ Ð µ Ä Ø ÑÔ× ³ × ×Ø ÓÒ×Ø Òغ × × ÕÙ ÒØ Ð ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ Ð³ Ö Ú ³ ÑÔÓÖØ ÒØ× ÚÓÐÙÑ × ÓÒÒ × ´Ô Ö Ü ÑÔÐ ×ÙÖ Ò × Ñ Ò Ø ÕÙ ×µº Ä × Ú Ö× × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ö Ø × Ð × ÙÒ ÖÖ Ö Ð × ÙØÖ × ÔÓÙÖ Ö ÙÒ ÓÒÒ ¸ Ð ÙØ ÚÓ Ö ÐÙ Ð × ÔÖ ÒØ ×º Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ××Ó × ÑÓ ³ × ß ÙØ × ÔÓ× Ø ÓÒÒ Ö ×ÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö ÓÒÒ ß Ð ØÙÖ Ð Ö ÙÒ ÓÒÒ ß Ö ØÙÖ ´ ÓÒÒ ×µ Ö Ö ÓÒÒ ß ¬Ò × ÔÓ× Ø ÓÒÒ Ö ÔÖ × Ð ÖÒ Ö ÓÒÒ Ä Ø ÑÔ× ³ × ×Ø Ú Ö Ð º × Ö Ø ÑÔÐÓÝ ÔÓÙÖ Ð × ×ÕÙ × ´ ÙÖ× ÓÙ ×ÓÙÔÐ µº ÕÙ ÐÓ ÓÒÒ × ÙÒ Ö ×× ÙÒ ÕÙ º ÍÒ ÓÒÒ ×Ø Ò ÒØ Ð ÐÓ ÕÙ Ð ÓÒØ Òظ ÔÙ × Ò × ÔÐ ÒØ Ò× Ð ÐÓ Ù×ÕÙ³ × ÔÓ× Ø ÓÒº Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ××Ó × ÑÓ ³ × ß Ð ØÙÖ ´ ÐÓ ¸ ÔÐ Ñ Òص ß Ö ØÙÖ ´ ÐÓ ¸ ÔÐ Ñ Òظ ÓÒÒ µ Ä Ø ÑÔ× ³ × ×Ø Ú Ö Ð º º Å ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð Ä³ × Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ×Ø Ð Ñ Ò Ð ÔÐÙ× ÑÔÓÖØ ÒØ Ò× Ð³ÓÖ¹ Ò Ø ÙÖº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 52. º º Å ÅÇÁÊ ÈÊÁÆ ÁÈ Ä ÌÝÔ × Ä × Ñ ÑÓ Ö × ÓÑÔÓ× ÒØ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ×ÓÒØ × Ñ ÑÓ Ö × × × Ñ ¹ ÓÒ Ù Ø ÙÖ׸ ÑÔÐÓÝ ÒØ ÙÒ ÑÓ ³ × Ð ØÓ Ö º ÐÐ × ×ÓÒØ ÙÜ ØÝÔ × ÚÓÐ Ø Ð × ÓÙ ÒÓÒº Ä Ø ÖÑ Ê Å ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÜ Ñ ÑÓ Ö × ÚÓÐ Ø Ð ×º ÐÐ × ×ØÓ ÒØ × ÓÒÒ × Ø ÑÔÓÖ Ö ×º ØÙ ÐÐ Ñ ÒØ ÓÒ Ò ØÖÓÙÚ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ¾ ØÝÔ × ß Ê Å ÝÒ Ñ ÕÙ ´ Ê Åµ × ÓÒ Ò× Ø ÙÖ× ×ÓÒØ ÙØ Ð × × ÓÑÑ ÙÒ Ø × Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒº ÐÐ × Ò ×× Ø ÒØ ÙÒ Ö Ö ×× Ñ ÒØ Ô Ö Ó ÕÙ º ÐÐ × ×ÓÒØ × ÑÔР׸ Ò× ×¸ Ô Ù ÓÙØ Ù× ×º ß Ê Å ×Ø Ø ÕÙ × × ÙÐ × ×ÓÒØ ÙØ Ð × × ÓÑÑ ÙÒ Ø × Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒº ÐÐ × ×ÓÒØ ÔÐÙ× Ö Ô ×¸ Ø Ò Ò ×× Ø ÒØ Ô × Ö ×× Ñ Òغ Ä Ö Ù Ø Ê Å Ñ ÙÖ ´ ÔÙ × ÔÐÙ× ¾¼ Ò×µ Ð Ö ÕÙ × Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð º Ä × ÊÇÅ ´Ê ¹ÇÒÐݸ Ê ¹ÅÓ×ØÐÝ Å ÑÓÖݵ ×ÓÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ×ØÓ Ö × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ô ÖÑ Ò ÒØ × ´ÔÖÓ Ö ÑÑ × ×Ý×Ø Ñ ×¸ Ñ ÖÓÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ¸ ÔÐÙ× Ø Ö µº ÇÒ Ò ØÖÓÙÚ ÔÐÙ× ÙÖ× ØÝÔ ×¸ × ÐÓÒ ÓÑÑ ÒØ ×ÓÒØ Ø ×»ÔÓ×× Ð × Ð Ð ØÙÖ » Ö ØÙÖ ß ÊÇÅ Ö ØÙÖ ÙÒ ÕÙ ÐÓÖ× Ð Ö Ø ÓÒ ß ÈÊÇÅ Ö ØÙÖ ÙÒ ÕÙ ÔÖ × Ö Ø ÓÒ ß ÈÊÇÅ Ñ Ø ÙÒ ÒÓÑ Ö ³ Ö ØÙÖ Ð Ñ Ø ´ « Ô Ö ÙÐØÖ ¹Ú ÓРصº ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ä³ Ð Ñ ÒØ × ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö × Ñ ¹ ÓÒ Ù Ø ÙÖ ×Ø ÔÔ Ð ÐÐÙÐ º ÍÒ ÐÐÙÐ ÔÓ×× ¿ ÓÒÒ Ü ÓÒ× ß ÙÒ ÒØÖ × Ð Ø ÓÒ Ò ÕÙ ÒØ × Ð ÐÐÙÐ ×Ø ÓÒ ÖÒ Ô Ö Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒØ ß ÙÒ ÒØÖ ÓÒØÖÓÐ Ò ÕÙ ÒØ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒØ ×Ø ÙÒ Ð ØÙÖ ´ÇÙع ÔÙØ Ò Ð µ ÓÙ ÙÒ Ö ØÙÖ ´ÏÖ Ø Ò Ð µ ß ÙÒ Ð Ò Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÔÓÙÖ Ð × ÓÒÒ ×º Ô ÖØ Ö Ø Ð Ñ ÒØ × ¸ Ö Ð ×ÓÒ× ÙÒ Ö Ù Ø Ñ ÑÓ Ö Ê Å Å ÑÓØ× Ø× ÙÒº ÇÒ Ô ÙØ ÓÖ Ò × Ö ØØ Ñ ÑÓ Ö Ò ÙÒ Ñ ØÖ ÅÐ Ò × Ø ÓÐÓÒÒ ×º Ò× ¸ ÓÙØÖ Ð × ÒØÖ × × Ð Ø ÓÒ¸ Ð ØÙÖ Ø Ö ØÙÖ ´ØÓÙØ × ×ÙÖ ½ ص¸ ÓÒ Ó Ø ×ÔÓ× Ö ÐÓ ¾ ´Å µ Ð Ò × ³ Ö ×× ´Ô Ö Ü ÑÔÐ ¸ ½¼ ÐÓ ¾ ´½¼¾ µµ Ø Ð Ò× ÓÒÒ ×º ËÙÔÔÓ×ÓÒ× Ñ ÒØ Ò ÒØ ÕÙ³ Ô ÖØ Ö Ö Ù Ø× Ê Å ½¼¾ ¢ Ø× Ø Ö Ù Ø× ÊÇÅ ¼ ¢ Ø׸ ÓÒ Ö Ö Ð × Ö ÙÒ ×Ô Ö ×× Ð ¾½ ÑÓØ× ¿¾ Ø׸ Ø ×ÔÓ× Ö ¼ ÑÓØ× Ñ ÑÓ Ö × Ò Ê Å Ø ¼ ÑÓØ× Ñ ÑÓ Ö Ò ÊÇź ÈÓÙÖ Ó Ø Ò Ö ÙÒ ÑÓظ Ð ÙØ Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ö Ù Ø× Ø׺ ÇÒ ¬Ò Ø ÙÒ ÖØ ³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö ¸ ³ ×Ø Ö Ð³Ó ÙÔ Ø ÓÒ « Ø Ú Ð³ ×Ô Ö ×× Ð ß Ð × ¼ ÑÓØ× Ñ ÑÓ Ö × Ê Å ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÖÓÒØ ÙÜ Ö ×× × Ð × ÔÐÙ× ×× × ´ ¼ ¼ µ¸ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 53. À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ ß Ð × ¼ ÑÓØ× Ñ ÑÓ Ö × ÊÇÅ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÖÓÒØ ÙÜ Ö ×× × Ð × ÔÐÙ× Ð Ú ×´ ½ ¼ ¿ µ¸ ß Ð × ÙØÖ × Ö ×× × Ö ×Ø ÖÓÒØ ÒÓ ÙÔ ×º Ø Ø× ³ Ö ×× Ê Å¼ ¼¼¼¼ ¼¼ÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ Ê Å½ ¼¼¼¼ ¼½ÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ Ê Å¾ ¼¼¼¼ ½¼ÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ Ê Å¿ ¼¼¼¼ ½½ÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ÒÓ ÙÔ ÊÇÅ ½½½½ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ØØ Ñ ÑÓ Ö ÔÓ×× Ð × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø × ×Ù Ú ÒØ × ß ÐÐ ×Ø Ö ×× Ð Ù ÑÓØ ÙÜ Ú Ð ÙÖ× ÓÒ× ÙØ Ú × ³ Ö ×× × Ò ÒØ ÙÜ ÑÓØ× ÓÒ× ÙØ ×¸ ß Ð³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ Ô Ý× ÕÙ ÑÓØ× Ô Ö ÑÓØ Ö ­ Ø Ð³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ ÐÓ ÕÙ º ÁÐ ÙØ Ó × Ö ÙÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÔÓÙÖ Ð³ Ö ×× Ð³Ó Ø Ø ÔÓ × Ð Ò× Ð ÑÓØ ß Ö ×× Ð ÔÐÙ× Ð Ù ÑÓØ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ô Ø Ø ÓÙØ ´Ð ØØÐ Ò Ò¸ ÑÔÐÓÝ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ¿ µ¸ ß Ö ×× Ð ÔÐÙ× Ð Ú Ù ÑÓØ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÖÓ× ÓÙØ ´ Ò Ò¸ ÑÔÐÓÝ Ô Ö Ð Ñ ÐÐ ¼¼¼µ Å ÑÓ Ö ÝÒ Ñ ÕÙ Ê Å Ù Ø Ð ÙÖ Ö Ò Ô Ø Ø Ð ÙÖ ×ØÖÙ ØÙÖ ÒØ ÖÒ ¸ Ð × Ö Ù Ø× Ñ ÑÓ Ö ÝÒ Ñ ÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÒØ Ð Ù× Ö ×× Ð³ Ö ×× Ò Ø× ³ÙÒ ÑÓØ ×Ø ÒÚÓÝ Ò ¾ Ó × Ò ¾ ׺ ÙÜ × Ò ÙÜ Ò ÕÙ ÒØ × Ð Ñ Ö ×× ÓÙÖ ÒØ ×Ø Ò Ø Ð × Ø× ÔÓ × Ð ÓÙ ÔÓ Ø× ÓÖØ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 54. º º Å ÅÇÁÊ À г Ö ×× º × × Ò ÙÜ ×ÓÒØ ÒÓÑÑ × Ê Ë ´ÊÓÛ Ö ×× Ë Ð Øµ Ø Ë ´ ÓÐÙÑÒ Ö ×× Ë Ð Øµº Ò× ÔÓÙÖ Ö Ð × Ö ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ½ Å ÑÓØ× ½ Ø Ô ÖØ Ö Ö Ù Ø× Å ÑÓØ× ½ ظ ÓÒ ×× Ñ Ð Ö Ù Ø× « Ö Ò × Ô Ö Ð × Ò Ð Ëº ØÝÔ Ñ ÑÓ Ö Ò ×× Ø ÙÒ ÓÑÔØ ÙÖ Ñ ÑÓÖ × ÒØ Ð ÒÙÑ ÖÓ Ð Ò ¹ Ú ÒØ ×Ù Ö ÙÒ Ý Ð Ö Ö ×× Ñ ÒØ ´Ö Ö × ÓÙÒØ Öµº ÍÒ ÓÒØÖÓÐ ÙÖ Ñ ÑÓ Ö ÝÒ Ñ ÕÙ ×Ø ÙÒ Ö Ù Ø ÒØ Ö ÕÙ Ö ÖÓÙÔ ß Ð Ô ÖØ ÓÑÔØ ÙÖ ß Ð Ô ÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ü ³ Ö ×× × ß Ð Ô ÖØ Ò Ö Ø ÓÒ × × Ò ÙÜ Ë ØÊ Ë ß ³ ÙØÖ × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ø × ´ ÓÒØÖÓÐ ³ × Ù Ù× ÓÒÒ ×¸ ÔÐÙ× Ø Ö ºººµ º Å ÑÓ Ö Ä Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ñ ÖÓÔÖÓ ×× ÙÖ× Ù Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÒ ± Ô Ö Ò ÔÙ × ½ º Ä Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ñ ÑÓ Ö Ù Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÒ ± Ô Ö Òº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 55. ¼ À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ Ä Ñ ÑÓ Ö ×Ø ÙÒ Ò Ú Ù Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ ÒØ ÖÑ Ö ØÖ × Ö Ô ´ÔÐÙ¹ × ÙÖ× Þ Ò × Ó × ÕÙ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð µ Ø Ô ØØ Ô Ø ×Ø Ò Ñ ÑÓÖ × Ö Ð × ÓÒÒ × ÓÙ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ð × ÔÐÙ× Ö ÑÑ ÒØ ×º ÍÒ ×Ø ØÝÔ ÕÙ Ñ ÒØ × ØÙ ÒØÖ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ Ø Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ Ñ × Ô ÙØ Ù×× ØÖ × ØÙ ÒØÖ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ Ø ÙÒ ÙØÖ ¸ Ø ººº ÈÖ Ò Ô Ê Ö ³ÙÒ ÓÒÒ Ò× Ð Ú ÒØ Ð Ö Ö Ö Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ß ×Ù × Ð ÓÒÒ ×Ø ÔÖ × ÒØ Ò× Ð ß ÙØ Ð ÓÒÒ ×Ø × ÒØ Ù ÍÒ ÐÓ ×Ø ÙÒ Ò× Ñ Ð ÑÓØ× ³ Ö ×× × ÓÒØ Ù ×º Ä Ñ ÑÓ Ö ×Ø ÓÙÔ ÐÓ ÕÙ Ñ ÒØ Ò ÐÓ Ñ Ñ Ø ÐÐ ´ º º¸ ½¾ Ó Ø Ø׸ ¿¾ Ó Ø Ø× ÔÓÙÖ ÙÒ ÔÖÓ ×× ÙÖ ÐÔ È ¾½¼ µº ÄÓÖ× ³ÙÒ × ÙÒ Ö ×× ¸ ÓÒ Ö Ö × Ð ÐÓ ÓÒØ Ò ÒØ Ð³ Ö ×× ×Ø Ò× Ð º Ò × ÙØ ¸ Ð ÐÓ ÒØ Ö ×Ø ÓÔ Ò× Ð º ÜÔÐÓÖÓÒ× Ð × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ³ÙÒ º ÆÓÑ Ö × Ø ÐÓ Ð × Ø ÓÒ ØÙ ÐÐ Ñ Òظ Ð ÒÓÖÑ ×Ø Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔР׸ ÓÖ Ò × × Ò Ò Ú Ù ´Ð Ú Ðµº ÍÒ Ô ÙØ ØÖ × ØÙ ×ÙÖ Ð Ñ Ñ ÔÙ ÕÙ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ ´ÓÒ¹ Ô» ÒØ ÖÒ Ð µ¸ ÓÙ Ò³ ØÖ ÕÙ³ ×× Ð Ú ÙÒ Ù× ÜØ ÖÒ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ ´ ÜØ ÖÒ Ð µº ijÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÒØ ÖÒ Ô ÖÑ Ø ß ³ Ù Ñ ÒØ Ö Ð × Ô Ö ÓÖÑ Ò × ß Ð ×× Ö Ð Ù× ÜØ ÖÒ ×ÔÓÒ Ð http://krimo666.mylivepage.com/
 • 56. º º Å ÅÇÁÊ À ½ ÍÒ ÓÖ Ò × Ø ÓÒ ØÝÔ ÕÙ ×Ø ÙÒ ÒØ ÖÒ ´ Ò Ú Ù ½µ Ø ÙÒ ÜØ ÖÒ ´ Ò Ú Ù ¾µº Ä Ò Ú Ù ¾ Ó Ø ØÖ ½¼ ½¼¼ Ó × ÔÐÙ× Ö Ò ÕÙ Ð »Ð × × Ò Ú Ù ½ ÔÓÙÖ ØÖ ÒØ Ö ×× Òغ ÓÒØ ÒÙ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ × × ×ÙÖ Ð³ Ö ÙÒ Ù ×ØÓ × ÓÒÒ × Ø ÙÒ Ù ×ØÓ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ij ÒØ Ö Ø Ö× Ò× Ð ÔÓ×× Ð Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ ××Ó Ö Ð Ñ Ò ×Ñ ³ Ü ÙØ ÓÒ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ³ Ú ÐÙ Ö Ö Ø Ó × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ Ì ÐÐ Ù ÁÐ Ó Ø ØÖ ×ÙÆ× Ñ ÒØ Ô Ø Ø ÔÓÙÖ ÕÙ ×ÓÒ ÓÙØ ×Ó Ø ÔÖÓ ÐÙ ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ¸ Ø ÕÙ Ð Ø ÑÔ× ³ × ×Ó Ø Ð ÔÐÙ× ÒØ Ö ×× ÒØ ÔÓ×× Ð ¸ Ø ×ÙÆ× Ñ ÒØ Ö Ò ÔÓÙÖ Ò Ô × ÚÓ Ö ØÖÓÔ Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð º × ØÙ × ÓÒØ ÑÓÒØÖ ÕÙ Ð × × Ð × ÔÐÙ× Æ × ÓÒ ÙÒ Ø ÐÐ Ò Ö ÙÖ ½¾ à ÑÓØ׸ Ñ × Ð ÙÖ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ô Ò ÒØ Ù ÓÙÔ Ð Ò ØÙÖ × ÔÔÐ Ø ÓÒ× ØÖ Ø × Ô Ö Ð Ñ Ò ººº ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ä Ø ÐÐ Ù ×Ø Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× Ô Ø Ø ÕÙ Ð Ø ÐÐ Ð Ñ ÑÓ Ö º ÁÐ ÙØ ¬Ò Ö ÙÒ ×ØÖ Ø ÓÔ × ÐÓ × ÓÒÒ × Ò× Ð º ¿ ×ØÖ Ø × ×ÓÒØ ÔÓ×× Ð × ß ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ø ÕÙ ÐÓ Ñ ÑÓ Ö Ò Ô ÙØ ØÖ ÔÐ ÕÙ Ò× ÙÒ × ÙÐ ÐÓ Ù ¸ ß ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓØ Ð Ñ ÒØ ××Ó Ø Ú ÕÙ ÐÓ Ñ ÑÓ Ö Ô ÙØ ØÖ ÔÐ Ò× Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ Ð ÐÓ Ù http://krimo666.mylivepage.com/
 • 57. ¾ À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ ß ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ××Ó Ø Ú Ô Ö Ò× Ñ Ð ÕÙ ÐÓ Ñ ÑÓ Ö Ô ÙØ ØÖ ÔÐ Ò× Ò³ ÑÔÓÖØ ÕÙ Ð ÐÓ Ù Ô ÖÑ ÙÒ Ò× Ñ Ð Ò ÐÓ ×º Ù ÓÙÖ ³ Ù Ð Ö Ò Ñ ÓÖ Ø × × ×ÓÒØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ××Ó Ø Ú Ô Ö Ò× Ñ Ð ¾ ÓÙ ÐÓ º × ÙÒ ÐÓ Ù Ä × Ö ×× × Ñ ÑÓ Ö × Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÓÒ×ØÖÙ Ø × Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒØÖ Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð Ø º Ò× ×¸ г Ö ×× Ñ ÑÓ Ö ³ÙÒ ÑÓØ ÓÒØ ÒØ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ÙÖ × ÔÖ × Ò Ò× ÙÒ ÐÓ Ø × ÔÖ × Ò Ú ÒØÙ ÐÐ Ò× Ð º ÐÐ × ÓÑÔÓ× Ò ÙÜ Ô ÖØ ß ÙÒ ÒÙÑ ÖÓ ÐÓ ¸ ÕÙ × ÓÑÔÓ× Ò ß ÙÒ Ò Ü¸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÐÓ Ò× Ð ß ÙÒ Ø ÕÙ ØØ Ô ÖÑ Ø ÒØ ³ ÒØ ¬ Ö Ð ÐÓ Ñ ÑÓ Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ù ÐÓ ÔÐ Ò× Ð ß ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ Ò× Ð ÐÓ ´Ð ÒÙÑ ÖÓ Ù ÑÓØ Ò× Ð ÐÓ µº Ò× ¸ ÙÒ Ø Ð ³ Ø ÕÙ ØØ ×Ø Ñ ÒØ ÒÙ ¸ ÕÙ ÓÒÒ ÔÓÙÖ ÕÙ ÐÓ Ù Ð³ Ø ÕÙ ØØ Ù ÐÓ Ñ ÑÓ Ö ÔÐ Ò× ÐÓ ¸ ÓÙ Ð Ø ÕÙ³ Ù ÙÒ ÐÓ Ñ ÑÓ Ö Ò³ Ø ÓÔ Ò× ÐÓ º Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ÁÐ Ü ×Ø ÔÐÙ× ÙÖ× Ñ Ò Ö × Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ Ð ÐÓ Ù Ú Ö ÚÓ Ö Ð ÐÓ Ñ ÑÓ Ö Ý ÒØ ÔÖÓÚÓÕÙ ÙÒ ÙØ º Ä ÔÖÓ Ð Ñ Ò × ÔÓ× ÕÙ Ò× Ð × Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ ××Ó Ø Ú ´ØÓØ Ð ÓÙ Ô Ö Ò× Ñ Ð µº Ú Ö× ×ØÖ Ø × ×ÓÒØ ÑÔÐÓÝ ×¸ ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ß Ó × Ö ÙÒ ÐÓ Ò Ø Ñ Ò Ö Ð ØÓ Ö ß Ó × Ö Ð ÔÐÙ× Ò Ò ÐÓ Ù ´ Á Ǹ Ö×Ø ÁÒ Ö×Ø ÇÙص ß Ó × Ö Ð ÐÓ Ð ÑÓ Ò× Ö ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × ´ÄÊÍ Ä ×Ø Ê ÒØÐÝ Í× µ ß Ó × Ö Ð ÐÓ Ð ÑÓ Ò× Ö ÕÙ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × ´Ä Í Ä ×Ø Ö ÕÙ ÒØÐÝ Í× µ Ä × ×ØÖ Ø ÓÒ ÖÒ ÒØ Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ´Ä ͸ ÄÊ͵ ×ÓÒØ Ð × ÔÐÙ× Æ ´Ú ÒØ Ò×Ù Ø Ð ×ØÖ Ø Ð ØÓ Ö µº Ä × ×ØÖ Ø × Ð ØÓ Ö Ø Á Ç ×ÓÒØ ÔÐÙ× Ð × ÑÔÐ ÒØ Öº ÈÓÐ Ø ÕÙ ³ Ö ØÙÖ ÓÒ× ÖÓÒ× Ð × ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ³ Ö ØÙÖ º ÙÜ × ØÙ Ø ÓÒ× × ÔÖ × ÒØ ÒØ × ÐÓÒ ÕÙ Ð ÐÓ Ò× Ð ÕÙ Ð ÓÒ ×ÓÙ Ø Ö Ö × ØÖÓÙÚ Ò× Ð ÓÙ ÒÓÒº Ò× Ð ÔÖ Ñ Ö ×¸ ÓÒ Ô ÙØ Ó × Ö ß ³ Ö Ö Ð Ó × Ò× Ð ÐÓ Ù Ø Ò× Ð ÐÓ Ð Ñ ÑÓ Ö ´ Ö ØÙÖ × ÑÙÐØ Ò ¸ ÓÙ ÛÖ Ø Ø ÖÓÙ µ ß ³ Ö Ö ÙÒ ÕÙ Ñ ÒØ Ò× Ð ÐÓ Ù ¸ Ø « Ö Ö Ð³ Ö ØÙÖ ÐÓ Ò Ñ ÑÓ Ö ÐÓÖ×Õ٠г ÑÔÐ Ñ ÒØ ÕÙ³ Ð Ó ÙÔ × Ö × Ò ÔÓÙÖ Ö ÚÓ Ö ÙÒ ÒÓÙÚ Ù ÐÓ Ñ ÑÓ Ö ´Ö Ö ØÙÖ ÓÙ ÛÖ Ø µº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 58. º º ÅÈÄ Ä È ÆÌÁÍÅ ÁÁ ¿ ÄÓÖ×ÕÙ³ÓÒ ÓÔØ ÙÒ ×ØÖ Ø ÛÖ Ø ¸ ÕÙ × Ô ×× Ø³ Ð ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ Ô Ö Ô Ö ÕÙ Ñ Ò Ð³ × Ð Ñ ÑÓ Ö Ò× Ð ÙÜ Ñ ×¸ ÓÒ Ô ÙØ Ó × Ö ß Ö Ö Ð ÐÓ Ð Ñ ÑÓ Ö Ò× Ð ÔÙ × « ØÙ Ö Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ³ Ö ØÙÖ ´ Ö ØÙÖ ÐÐÓÙ µ ß ³ « ØÙ Ö Ð³ Ö ØÙÖ Ö Ø Ñ ÒØ Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ´ Ö ØÙÖ ÒÓÒ ÐÐÓÙ µº ÍÒ ÓÔØ Ñ × Ø ÓÒ Ð ×× ÕÙ ÔÓÙÖ Ñ ÒÙ Ö Ð³ ØØ ÒØ Ð ¬Ò ³ÙÒ Ö ØÙÖ ÓÒ× ×Ø ÙØ Ð × Ö ÙÒ Ø ÑÔÓÒ ³ Ö ØÙÖ ¸ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ ÓÒØ ¹ ÒÙ Ö ØÖ Ú ÐÐ Ö × ÕÙ Ð ÓÒÒ ×Ø Ö Ø Ò× Ð Ø ÑÔÓÒ¸ × Ò× ØØ Ò Ö Ð³ ÕÙ ØØ Ñ ÒØ Ð Ñ ÑÓ Ö º È Ö ÓÖÑ Ò ÇÒ Ô ÙØ Ú ÐÙ Ö Ð Ô ÓÖÑ Ò ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ Ô Ö Ð Ð ÙÐ Ù Ø ÑÔ× ³ × Ñ ÑÓ Ö ÑÓÝ Ò Ø ÑÔ× ³ × Ñ ÑÓ Ö ÑÓÝ Ò Ø ÑÔ× ³ × ×Ù × · Ø ÙÜ ³ ¢ Ô Ò Ð Ø ³ Ø ÑÔ× ³ × ×Ù × Ø ÑÔ× ³ × ÙÒ ÓÒÒ Ö × ÒØ Ò× Ð Ø ÙÜ ³ ÒÓÑ Ö ÙØ » ÒÓÑ Ö ³ × Ü ÑÔÐ ÐÓÖ× Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ ÔÖ Ò Ù Ø ÑÔ× ÔÓÙÖ Ð Ó Ö¸ Ö ÙÜ ÓÒÒ × Ò Ñ ÑÓ Ö Ò ×× Ø × Ô Ö ØØ Ò××ØÖÙ ¹ Ø ÓÒ¸ Ø Ð Ò Ö Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÙÖ × ÓÒÒ ×º ÎÓ Ð × ×Ù Ú ÒØ ÙÖ ³ÙÒ Ý Ð ÓÖÐÓ Ô Ò ÐØ ³ ½¼ Ý Ð × ÙÖ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´× Ò× Ö Ö Ò Ñ ÑÓ Ö µ ¾ Ý Ð × ÒÓÑ Ö Ö Ö Ò × Ñ ÑÓ Ö Ô Ö Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ½¸¿¿ Ø ÙÜ ³ ¾± Ø ÑÔ× ³ × ×Ù × Ò Ð Ð Ø ÑÔ× ³ Ü ÙØ ÓÒ ÑÓÝ Ò ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´¾ · ½ ¿¿ ¢ ¾± ¢ ½¼¢µ ¾¾ Ø Ò× Ð × ÓÙ Ð Ò³Ý Ô × ¸ Ø ÑÔ× Ô ×× Ø ÑÔ× ³ Ü ÙØ ÓÒ ÑÓÝ Ò ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´¾ · ½ ¿¿ ¢ ½¼µ ½ ¿ º Ü ÑÔÐ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ Ä Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ³ÁÒØ Ð ÑÔÐÓ ÙÒ ØÝÔ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÑÓ Ö Ê Å¸ Ð Ë Ê Å¸ Ø ÙÜ Ò Ú Ù ×º Ë Ê Å Ä Ë Ê Å ´ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ê Åµ ×Ø ÙÒ ÚÓÐÙØ ÓÒ Ð Ê Åº Ä Ê Å ×Ø ×ÝÒ ÖÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ Ñ Ò ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ¹ ØÙÖ » Ö ØÙÖ ¸ Ð Ó Ø ØØ Ò Ö Ô Ò ÒØ Ð Ø ÑÔ× ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ù Ø ÑÔ× ³ × Ù Ö Ù Ø Õ٠гÓÔ Ö Ø ÓÒ ×Ó Ø Ü ÙØ º Ä Ë Ê Å Ò × × ÓÒÒ × Ú Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ Ò × × ÒØ ×ÙÖ ÙÒ × Ò Ð ³ ÓÖÐÓ ÜØ ÖÒ º ÐÐ ×ÔÓ× Ö ×ØÖ × ÒØ ÖÒ × ÔÓÙÖ ×ØÓ Ö Ð × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ØÖ Ø Ö ´ Ò Ð ØÙÖ ÓÙ Ö ØÙÖ µº ÐÐ Ö ÔÓÒ ÔÖ × ÙÒ ÒÓÑ Ö Ý Ð × ³ ÓÖÐÓ ¬Ü ´Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ Ô ÙØ Ö ÙØÖ Ó× ÒØÖ Ø ÑÔ×µº ÐÐ ×ÔÓ× ³ÙÒ ÑÓ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 59. À ÈÁÌÊ º Å ÅÇÁÊ ³ × Ò Ö Ð ´ ÙÖ×Ø ÑÓ µ ÔÓÙÖ Ð ÕÙ Ð × ÙРг Ö ×× ÙØ ³ÙÒ × ÕÙ Ò ÑÓØ× ´ Ð Ö » Ö Ö µ ×Ø ÓÒÒ ´ ÕÙ Ð Ñ Ò Ð Ó × Ö ×× × ×Ù Ú ÒØ ×µº ÚÓÐÙØ ÓÒ Ð Ñ ÐÐ ¿ ÔÖÓ ×× ÙÖ ¼¿ ¼ ¼ ½ ÒØ ÖÒ ÃÓ Ô ÒØ ÙÑ ½ ÒØ ÖÒ ÓÒÒ ÃÓ Ø ½ ÒØ ÖÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÃÓ Ô ÒØ ÙÑ ¾ ½ ÒØ ÖÒ ÓÒÒ ½ ÃÓ Ø ½ ÒØ ÖÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ½ ÃÓ ½ ÜØ ÖÒ ¾ ÃÓ ÓÑÑÙÒ Ù ¾ × ÒØ ÖÒ × Ô ÒØ ÙÑ ¿ ½ ÒØ ÖÒ ÓÒÒ ½ ÃÓ Ø ½ ÒØ ÖÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ½ ÃÓ ½ ÜØ ÖÒ ¾ ÃÓ ÓÑÑÙÒ Ù ¾ × ÒØ ÖÒ × Ô Ö ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ÔÖÓ ×× ÙÖ ÁÆÌ Ä Ð ÖÓÒ ¾ ½ ÒØ ÖÒ ÓÒÒ ½ ÃÓ Ø ½ ÒØ ÖÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ½ ÃÓ ½ ÜØ ÖÒ ½¾ ÃÓ Å Ø ÐÓÒ ½ ÒØ ÖÒ ½¾ ÃÓ ½ ÜØ ÖÒ ¾ ÃÓ Ä × × ÒØ ÖÒ × Ù Ô ÒØ ÙÑ ¾ ×ÓÒØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ××Ó Ø Ú Ô Ö Ò¹ × Ñ Ð º Ä ÒØ ÖÒ ÓÒÒ ÙØ Ð × ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÄÊÍ ÔÓÙÖ Ð Ö ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ø ÙÒ ÔÓÐ Ø ÕÙ ³ Ö ØÙÖ ÛÖ Ø º ÁÐ Ô ÙØ ØÖ ÓÒ¬ ÙÖ ÔÓÙÖ ÓÔØ Ö ÙÒ ÔÓÐ Ø ÕÙ ÛÖ Ø ¹Ø ÖÓÙ º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 60. Ô ØÖ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 61. À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÓÙÖ× ÔÖ × ÒØ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð × « Ö ÒØ × ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × Ð Ñ Ò º ÇÒ ×³ ØØ Ö ØÓÙØ ³ ÓÖ ×ÙÖ Ð³ Ö Ø ØÙÖ ÐÓ Ð ÓÑÑÙ¹ Ò Ø ÓÒ¸ ÔÙ × ÓÒ Ü Ñ Ò Ð × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ × Ù׺ Ä ÓÙÖ× × ÐÓ× ×ÙÖ Ð³ Ü ÑÔÐ Ù Ù× È Áº º¾ ËØÖÙ ØÙÖ ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ Ê ÔÔ Ð ÙÒ ÓÖ Ò Ø ÙÖ × ÓÑÔÓ× ØÖÓ × ÙÒ Ø × ÓÒØ ÓÒÒ ÐР׸ × ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × ß Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ØÙÖ ¸ Ö ØÙÖ ³ÙÒ ÑÓØ ÓÒÒ ÙÒ Ö ×× ß Ð³ÙÒ Ø ³ ÒØÖ ×¹×ÓÖØ × ´ »Ëµ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØ × Ñ Ð Ö Ð Ñ ÑÓ Ö º ÕÙ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ÙÒ Ö ×× ´ ÔÔ Ð ÒÙÑ ÖÓ ÔÓÖص¸ Ø Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ð ØÙÖ Ö ØÙÖ ÑÓØ× ÙÒ Ö ×× ß Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ ´ ÓÒØ Ò ÒØ Ð³ Ä͵ Ð ØÙÖ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø × ÓÒÒ ×¸ Ö ØÙÖ × ÓÒÒ ×¸ ÙØ Ð × × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ ÔÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ Ö Ð ×Ý× Ñ × ¿ ÙÒ Ø × ÓÑÑÑÙÒ ÕÙ ÒØ Ð × ÙÒ × Ú Ð × ÙØÖ ×º ÇÒ ÔÔ ÐÐ ×ØÖÙ ØÙÖ ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ Ð³ Ò× Ñ Ð × Ñ Ò× Ð × ÓÒÒ Ø Òغ Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ Ó Ø ÔÓÙÚÓ Ö ×ÙÔÔÓÖØ Ö Ð × ØÝÔ × ØÖ Ò× ÖØ ×Ù ¹ Ú ÒØ× ß Ñ ÑÓ Ö Ú Ö× ÔÖÓ ×× ÙÖ Ð ØÙÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ß ÔÖÓ ×× ÙÖ Ú Ö× Ñ ÑÓ Ö Ö ØÙÖ ÓÒÒ × ß »Ë Ú Ö× ÔÖÓ ×× ÙÖ Ð ØÙÖ ÓÒÒ × ØÖ Ò×Ñ × × Ô Ö ÙÒ Ô Ö Ô Ö ÕÙ × ß ÔÖÓ ×× ÙÖ Ú Ö× »Ë ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × Ú Ö× ÙÒ Ô Ö Ô Ö ÕÙ ß »Ë Ú Ö× Ñ ÑÓ Ö ÓÙ Ñ ÑÓ Ö Ú Ö× »Ë ÙØ Ð × Ø ÓÒ Ù ÔÖ Ò Ô ³ × Ö Ø Ð Ñ ÑÓ Ö ´ Ö Ø Å ÑÓÖÝ ××µ ÔÓÙÖ Ö ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö Ð × ÙÜ ÙÒ Ø × × Ò× Ô ×× Ö Ô Ö Ð ÔÖÓ ×× ÙÖº º¿ Ù× º¿º½ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ¬Ò Ø ÓÒ ÙÒ Ù× ×Ø ÙÒ Ñ Ò Ô ÖØ ÒØÖ ÔÐÙ× ÙÖ× ÙÒ Ø × ´ÓÙ ÑÓ ÙÐ ×µº ÍÒ × ÙÐ ÕÙ Ô Ñ ÒØ ØÖ Ò×Ñ Ø ÙÒ Ò×Ø ÒØ ÓÒÒ º ÍÒ Ù× ÓÒ× ×Ø ØÝÔ ÕÙ Ñ ÒØ ¼ ½¼¼ Ð Ò × ØÖ Ò×Ñ ØØ ÒØ × × Ò ÙÜ Ö ÔÖ × ÒØ ÒØ × ½ ÓÙ × ¼ ´ Ò Ö Ð Ñ ÒØ × ÓÒ Ù Ø ÙÖ×µº ÕÙ Ð Ò ÔÓ×× ÙÒ ÓÒ ¹ Ø ÓÒ ÔÖÓÔÖ º ÇÒ ×Ø Ò Ù ¿ ÖÓÙÔ × ÓÒ Ø ÓÒ « Ö ÒØ × ß Ð ×Ð Ò × ÓÒÒ × ´ ÔÔ Ð × Ù× ÓÒÒ ×µ¸ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 62. º¿º ÍË ß Ð × Ð Ò × ³ Ö ×× × ´ Ù× ³ Ö ×× µ¸ ß Ð × Ð Ò × ÓÒØÖÓÐ ¸ ÓÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ð³ × Ø Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ × Ù× ³ Ö ×× × Ø ÓÒÒ ×º × × Ò ÙÜ ×ÓÒØ ÙÜ ØÝÔ × ß × × Ò ÙÜ Ø Ñ Ò Ò ÕÙ ÒØ Ð Ú Ð Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ³ Ö ×× ÓÙ ÓÒÒ ×¸ ß × Ò ÙÜ ÓÑÑ Ò × Ò ÕÙ ÒØ Ð ØÝÔ ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ « ØÙ Öº È ÖÑ Ð × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ð × ÔÐÙ× ÓÙÖ ÒØ׸ ÓÒ ØÖÓÙÚ ß Ñ ÑÓÖÝ ÛÖ Ø ÓÖ Ö ³ Ö ØÙÖ Ð ÓÒÒ ×ÙÖ Ð Ù× Ð³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö Ò ÕÙ ¸ ß Ñ ÑÓÖÝ Ö ÓÖ Ö Ð ØÙÖ Ð ÓÒÒ Ð³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö Ò ÕÙ ¸ ß Á»Ç ÛÖ Ø ÓÖ Ö ³ Ö ØÙÖ Ð ÓÒÒ ×ÙÖ Ð Ù× ×ÙÖ Ð ÔÓÖØ Ò ÕÙ ¸ ß Á»Ç Ö ÓÖ Ö Ð ØÙÖ Ð ÓÒÒ ×ÙÖ Ð ÔÓÖØ Ò ÕÙ ¸ ß ØÖ Ò× Ö Ã Ò ÕÙ ÕÙ Ð × ÓÒÒ × ÓÒØ Ø ÔØ × ÓÙ ÔÐ × ×ÙÖ Ð Ù׸ ß Ù× Ö ÕÙ ×Ø Ò ÕÙ ÕÙ³ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ñ Ò Ð³ × Ù Ù׸ ß Ù× Ö ÒØ Ò ÕÙ ÕÙ³ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ó Ø Ò٠г × Ù Ù׸ ß ÐÓ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ×ÝÒ ÖÓÒ × Ö Ð × ØÖ Ò× ÖØ× ß Ö × Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ð Ö Ò Ø Ð × Ø ÓÒ ØÓÙ× Ð × ÑÓ ÙР׸ ß × × Ò ÙÜ Ö ÒØ Ð × ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ´ ÔÐÙ× Ø Ö µº ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ × Ñ Ø ÕÙ ÍÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ØÝÔ ÕÙ × ÓÑÔÓ× ¿ Ô ÖØ × ß Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ù׸ ß Ð³ ÒÚÓ ³ÙÒ Ö ×× Ø ß Ð³ ÒÚÓ × ÓÒÒ ×º ÇÒ Ô ÖÐ Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒ ØÝÔ Ö ØÙÖ ÕÙ Ò ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ú ÙØ ØÖ Ò× Ö Ö × ÓÒÒ × ÙÒ Ó × Ð Ù× Ó Ø ÒÙ¸ г Ñ ØØ ÙÖ ØÖ Ò×Ñ Ø × × ÓÒÒ ×º ÇÒ Ô ÖÐ Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒ ØÝÔ Ð ØÙÖ ÕÙ Ò ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ú ÙØ Ñ Ò Ö × ÓÒÒ × ÙÒ Ó × Ð Ù× Ó Ø ÒÙ¸ г Ñ ØØ ÙÖ ØÖ Ò×Ñ Ø ÙÒ Ö ÕÙ Ø Ù ÑÓ ÙÐ ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ø ØØ Ò Ð × ÓÒÒ ×º À Ö Ö Ù× ÑÙÐØ ÔÐ ÈÐÙ× Ð ÒÓÑ Ö ³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÓÒÒ Ø × ÙÒ Ù× ×Ø Ö Ò ¸ ÔÐÙ× Ð × Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ð Ñ Ò ÖÓ ×× ÒØ ´Ð Ù× Ú ÒØ ÙÒ ÓÙÐÓØ ³ ØÖ Ò Ð Ñ Òصº ÔÐÙ× Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ Ô Ý× ÕÙ Ù Ù× ÓÙ ×ÙÖ Ð Ú ¹ Ø ×× ØÖ Ò× ÖØ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ú Ñ ÒØ Ð Ú Ø ×× × Ò Ð Ò× ÙÒ ÓÒ Ù Ø ÙÖ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ð ÑÓ Ø Ð Ú Ø ×× Ð ÐÙÑ Ö Ò× Ð Ú ´ Ü ÑÔÐ ÔÓÙÖ ÙÒ ÓÖÐÓ ¾¼¼ Å Þ¸ ÔÓÙÖ ÙÒ Ý Ð Ò׸ Ð × Ò Ð Ò³ Ô Ö¹ ÓÙÖÙ Õ٠ѵº Ä × ×ØÖÙ ØÙÖ × ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒ× Ð × ÔÐÙ× ÓÑÑÙÒ × ×ÓÒØ × × ×ÙÖ Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ³ÙÒ Ö Ö Ù׺ Ä × ¬ ÙÖ × ×Ù Ú ÒØ × Ò ÓÒÒ ÕÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔР׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 63. À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË Ä³ ÒØ Ö Ø ×Ø × Ô Ö Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÔÖÓ ×× ÙÖ»Ñ ÑÓ Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ »Ëº Ñ Ò Ö Ò Ö Ð ¸ ÓÒ Ö Ö Ø Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ô Ö Ô Ö Õ٠׺ ÇÒ Ó Ø ÒØ Ò× ÙÜ Ö Ò × Ñ ÐÐ × Ù× ß Ð × Ù× Í ¹Ñ ÑÓ Ö ¸ ÔÔ Ð × Ù× ×Ý×Ø Ñ ¸ Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÓÙÖØ× Ø Ö Ô ×º ÄÓÖ× Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ù× ×Ý×Ø Ñ ÓÒ ÓÒÒ Ø Ð × ÓÑÔÓ× ÒØ× ÕÙ ÙØ Ð × ÖÓÒØ Ð Ù׺ ß Ð × Ù× »Ë¸ ÔÐÙ× ÐÓÒ ¸ ÑÓ Ò× Ö Ô ×¸ Ó«Ö ÒØ ÙÒ ÑÑ Ø Ò Ù Ø׸ Ø ÓÒØ ×ÓÙÚ ÒØ Ð³Ó Ø ÒÓÖÑ Ð × Ø ÓÒº º¿º¾ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ä Ö ÙÖ Ù Ù× ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ ÒÚÓÝ × Ò Ô Ö ÐÐ Ð º Ä Ø × Ö ³ ÙØ ÒØ ÔÐÙ× Ö Ò ÕÙ Ð Ð Ö ÙÖ ×Ø Ð Ú º ÍÒ Ù× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 64. º¿º ÍË ØÖ × Ð Ö Ô ÖÑ ØØÖ Ð³ ÒÚÓ × ÑÙÐØ Ò ÓÒÒ × Ø Ö ×× ×º ÍÒ Ù× Ô Ù Ð Ö Ñ Ò Ö ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ü × ÓÒ × Ø Ö ×× ×º Ä Ð Ö ÙÖ Ù Ù× ÓÒÒ × ×Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ ÔÓÙÖ Ð × Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ù ×Ý×Ø Ñ × Ð Ù× ÙÒ Ð Ö ÙÖ Ø× Ø ÕÙ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ó × ×ÙÖ ½ Ø׸ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖ Ó Ø Ö ÙÜ × Ñ ÑÓ Ö Ô Ò ÒØ ÙÒ Ý Ð Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ¹ ØÙ ÐÐ Ñ Òظ Ð Ð Ö ÙÖ ³ÙÒ Ù× ÓÒÒ × ×Ø ¸ ½ ÓÙ ¿¾ Ø׺ Ä Ð Ö ÙÖ Ù Ù× ³ Ö ×× × Ø ÖÑ Ò Ð Ø ÐÐ Ð Ô Ø Ñ ÑÓÖ ÐРгÓÖ Ò Ø ÙÖº ÌÝÔ ÕÙ Ñ Òظ Ð × Ø× ÔÓ × ÓÖØ ×ÓÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ × Ð Ø ÓÒÒ Ö ×Ó Ø ÙÒ ÑÓ ÙÐ ³ »Ë¸ ×Ó Ø Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ Ø Ð × Ø× ÔÓ × Ð × ÖÚ ÒØ × Ð Ø ÓÒÒ Ö ÙÒ ÔÓÖØ ÓÙ ÙÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÑÓ Ö º ÌÝÔ ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × ÁÐ Ü ×Ø ÔÐÙ× ÙÖ× ÑÓÝ Ò ØÖ Ò× Ö Ö × ÓÒÒ × ½º Ö ØÙÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ð³ Ö ×× ×Ø ÔÐ ×ÙÖ Ð Ù× Ò ÔÖ Ñ Ö¸ Ò×Ù Ø Ð × ÓÒÒ ×¸ ¾º Ð ØÙÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ð³ Ö ×× ×Ø ÔÐ ×ÙÖ Ð Ù× Ò ÔÖ Ñ Ö¸ Ò×Ù Ø ¸ ÔÖ × ÙÒ Ø ÑÔ× ³ × ÙÜ ÓÒÒ ×¸ Ð × ÓÒÒ ×¸ ¿º Ð ØÙÖ » Ö ØÙÖ ÒÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ð³ Ö ×× Ø Ð × ÓÒÒ × ×ÓÒØ ÔÐ × ×ÙÖ Ð Ù× Ò Ñ Ñ Ø ÑÔ׸ º Ð ØÙÖ ¹ÑÓ ¬ Ø ÓÒ¹ Ö ØÙÖ ÙÒ ÓÒÒ ×Ø ÐÙ ÙÒ Ö ×× Ø ×Ø ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÑÓ ¬ ´ º º¸ Ô Ö ÙÒ Ö ØÙÖ ØØ Ö ×× µ¸ º ØÖ Ò× ÖØ ÐÓ ÓÒÒ × ÙÒ Ö ×× ×Ø ÔÐ ×ÙÖ Ð Ù׸ Ò×Ù Ø Ð × ÓÒÒ × Ö Ö »Ð Ö Ð³ Ö ×× ÔÐ Ø ÙÜ Ö ×× × ÓÒ× ÙØ Ú ×º ÉÙ Ð ×Ø Ð³ Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ³ÙÒ ØÖ Ò× ÖØ ØÝÔ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 65. ¼ À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË ËÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ Ä ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ Ô ÙØ ØÖ ×ÝÒ ÖÓÒ ÓÙ ×ÝÒ ÖÓÒ º Ò× ÙÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ ¸ Ð × Ò Ð ³ ÓÖÐÓ ×Ø ØÖ Ò×Ñ × ×ÙÖ Ð × Ð Ò× ÓÒØÖÓÐ º ÍÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ ×Ø ¬Ü Ò ÓÒ Ø ÓÒ × Ò Ð ÔÓÙÖ Ñ ØØÖ Ö ×× × Ø ÓÒÒ ×º Ð Ô ÖÑ Ø ÙÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ô Ù ÔÖ Ü Ô Ù ÐÓ ÕÙ ÓÒØÖÓÐ º Æ ÒÑÓ Ò× Ð ÑÔÓ× Ð³ Ñ ØØ ÙÖ Ø Ù Ö ÔØ ÙÖ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ð Ñ Ñ Ö ÕÙ Ò ³ ÓÖÐÓ º Ò× ÙÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ ¸ г × Ò Ö Ö Ò ÙÒ ÓÖÐÓ Ò ×× Ø × Ò × × Ò ÙÜ ÔÓÙÖ Ò ÕÙ Ö Ð ÔÖÓ Ö ×× ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº Ä ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ø ÑÓ Ò× Ö Ô ¸ Ø ×Ø Ö Ð × Ú ÙÒ ÐÓ ÕÙ ÔÐÙ× Ñ¹ ÔÓÖØ ÒØ º ij Ú ÒØ ×Ø Ô ÖÑ ØØÖ Ð ÓÑÑÙÒÒ Ø ÓÒ ÒØÖ ÓÑÔÓ× ÒØ× Ø ÖÓ Ò × ´Ô Ö Ü ÑÔÐ ÔÓ×× ÒØ ÙÒ Ö ÕÙ Ò ³ ÓÖÐÓ « Ö ÒØ µº Ò Ò Ö Ð¸ Ð Ù× ×Ý×Ø Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ñ Ò Ö ×ÝÒ ÖÓÒ Ø ÙÒ Ù× ³ »Ë Ñ Ò Ö ×ÝÒ ÖÓÒ º Ä ×ÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ ×Ø Ø ÐÐ Ò× Ð × Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ º Ì Ò ÕÙ ³ Ö ØÖ ÍÒ ÑÓ ÙÐ × Ö ÔÔ Ð Ñ ØÖ ×³ Ð ÐÙ ×Ø Ô ÖÑ Ñ ÖÖ Ö ÙÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ×ÙÖ Ð Ù× ´ Ü ÑÔÐ Ð³Í ¸ ÙÒ ÑÓ ÙÐ ³ »Ëµº ÁÐ Ò Ô ÙØ Ý ÚÓ Ö ÕÙ³ÙÒ × ÙÐ Ñ ØÖ Ð Ó ×º ÍÒ ÓÑÔÓ× ÒØ ÒÓÒ Ñ ØÖ × Ö Ø × Ð Ú º ÄÓÖ×ÕÙ³ Ð Ü ×Ø ÔÐÙ× ÙÖ× Ñ ØÖ × Ù× ÔÓØ ÒØ Ð׸ ÙÒ Ñ Ò ×Ñ ³ Ö ØÖ ×Ø Ò ×× Ö ÔÓÙÖ × Ò Ö ÕÙ × Ö Ð ÔÖÓ Ò Ñ ØÖ ´ × Ø ÓÒ º µº ÍÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÒØ ÒØ ÖÚ Ò Ö ÔÐÙ× ÙÖ× × Ð Ú × ´Ô Ö Ü ÑÔÐ Ö ×× ØÓÙ× Ð × × ÔÓÙÖ Ð × Ö Ò Ö Ó Ö ÒØ×µ ×Ø ÔÔ Ð «Ù× ÓÒ ´ ÖÓ ×صº È Ö ÓÖÑ Ò × Ä Ô Ö ÓÖÑ Ò ³ÙÒ Ù× ×Ø ¬Ò Ô Ö Ð × Ö Ø Ö × ×Ù Ú ÒØ× ß Ð Ò Ô ×× ÒØ ¸ ³ ×Ø Ö Ð ÕÙ ÒØ Ø ³ Ò¬ÖÑ Ø ÓÒ× Ò ×Ô Ö ÙÒ Ø Ø ÑÔ׸ ß Ð Ð Ø Ò ¸ ³ ×Ø Ö Ð Ø ÑÔ× Ö ÔÓÒ× Ù Ù× ÙÒ Ö ÕÙ Ø ØÖ Ò×¹ Öظ ß Ð Ö ¸ ³ ×Ø Ö Ð ÒÓÑ Ö Ñ Ü ÑÙÑ ³ÙÒ Ø × ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ × ÓÒÒ Ø × Ù Ù׸ Ø ß Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ Ô Ý× ÕÙ Ù Ù׺ º ËÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ × Ò × Ä³ Ò ÓÒÒ × Ò ×× Ø ÙÒ Ø Ñ Ò ÕÙ Ô ÙØ ØÖ ÑÔÐ ÒØ ¿Ñ Ò Ö × « Ö ÒØ × ß ÙÒ Ñ Ò Ö ×ÝÒ ÖÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× ÓÒØ Ð Ù × ÑÓÑ ÒØ× ÔÖ × Ò× Ð Ø ÑÔ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 66. º º Ë Æ ÀÊÇÆÁË ÌÁÇÆ Ë À Æ Ë ½ ß ÙÒ Ñ Ò Ö ×ÝÒ ÖÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× Ô ÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð Ù × ÑÓ Ñ ÒØ× Ö ØÖ Ö × ß ÙÒ Ñ Ò Ö × Ñ ¹ ×ÝÒ ÖÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× Ô ÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð Ù Ñ Ò Ö ×ÝÒ ÖÓÒ ÐÓÖ× × « Ö ÒØ × Ô × × ³ÙÒ ÓÖÐÓ º º º½ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ Ä ØÑÒ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ø ÓÒØÖÓÐ Ô Ö ÙÒ ÓÖÐÓ ¸ Ð Ò³Ý Ô × ÐÓ Ù ÒØÖ Ñ ØØ ÙÖ Ø Ö ÔØ ÙÖ ÔÓÙÖ Ð ÓÒØÖÓРг Ò º ¾ × Ò ÙÜ ×ÓÒØ ÙØ Ð × ×¸ ÕÙ ×ÓÒØ Ò Ö × Ô Ö Ð³ ÓÖÐÓ ß Ê ´ Ø Ê Ýµ ÙØ Ð × Ô Ö Ð³ Ñ ØØ ÙÖ¸ Ð × Ò Ð ÕÙ Ð × ÓÒÒ × ×ÓÒØ ÔÐ × ×ÙÖ Ð Ù× ß ´ Ø ÔØ » ÒÓÛÐ µ ÙØ Ð × Ô Ö Ð Ö ÔØ ÙÖ¸ Ð × Ò Ð ÕÙ Ð × ÓÒÒ × ÓÒØ Ø Ö Ù ×º ØÝÔ ×ÝÒ ÖÓÒ × Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ ÔØ Ù Ö ÔØ ÙÖ Ð ÔÐÙ× Ð Òغ º º¾ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ ÁÐ Ò³Ý Ô × ×Ó Ò ³ ÓÖÐÓ ¬Ü º Ä × × Ò ÙÜ ×ÓÒØ Ò Ö × Ô Ö Ð × ÑÓ ÙР׺ ÇÒ ×Ø Ò Ù ØÖÓ × ØÝÔ ÔÖÓØÓ ÓÐ × ×ÝÒ ÖÓÒ ÒÓÒ¹ ÒØÖ Ð ¸ × Ñ ¹ ÒØÖ Ð ¸ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÒØÖ Ð º ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ ÒÓÒ¹ ÒØÖ Ð Ò× ×¸ Ð Ò ÙØ Ô × ÕÙ Ø ×Ó Ø Ò Ö ÙÖ Ø ´ ÕÙ Ô ÙØ ÖÖ Ú Ö × Ð³ Ñ ØØ ÙÖ ×Ø ØÖ × Ö Ô µº Ë Ø Ð ×Ø Ð ×¸ Ð ÔÖÓ Ò Ý Ð Ù× ÔÓÙÖÖ Ø ÓÑÑ Ò Ö Ú ÒØ Ð Ö ØÓÑ Ù × Ò Ð º Ä ÔÖÓØÓ ÓÐ ×ÝÒ ÖÓÒ × Ñ ¹ ÒØÖ Ð Ô ÖÑ Ø Ö ×ÓÙ Ö Ô ÖØ ÐÐ Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 67. ¾ À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ × Ñ ¹ ÒØÖ Ð Ä³ Ñ ØØ ÙÖ Ø Ö ØÓÑ Ö Ð × Ò Ð Ê Ò Ö ÔÓÒ× Ù × Ò Ð º Å × Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ò³ ×Ø ØÓÙ ÓÙÖ× Ô × Ö ×ÓÐÙ ÒØ Ö Ñ Òظ г Ñ ØØ ÙÖ ÔÓÙÚ ÒØ ÓÑÑ Ò Ö ÙÒ ÒÓÙ¹ Ú ÐÐ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ØÖÓÔ ØÓغ ÌÖ Ò× Ø ÓÒ ×ÝÒ ÖÓÒ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÒØÖ Ð Ò× Ð × ³ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ ×ÝÒ ÖÓÒ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÒØÖ Ð ´ Ù×× ÔÔ Ð Ò × ¸ ÔÓ Ò Ñ Òµ¸ г Ò Ò Ñ ÒØ × Ú Ò Ñ ÒØ× ×Ø Ð ×Ù Ú ÒØ ½º г Ñ ØØ ÙÖ ÔÐ Ð × ÓÒÒ × ×ÙÖ Ð Ù× ¾º г Ñ ØØ ÙÖ Ð Ú Ð × Ò Ð Ê http://krimo666.mylivepage.com/
 • 68. º º Ì ÀÆÁÉÍ Ë ³ Ê ÁÌÊ ¿ ¿º Ð Ö ÔØ ÙÖ Ð Ø Ð ÓÒÒ º Ð Ö ÔØ ÙÖ Ð Ú Ð × Ò Ð º г Ñ ØØ ÙÖ Ö Ñ Ø Ê Þ ÖÓ º г Ñ ØØ ÙÖ Ö Ø Ö × ÓÒÒ Ù Ù× º Ð Ö ÔØ ÙÖ Ö Ñ Ø Þ ÖÓ Ä³ Ñ ØØ ÙÖ ×Ø ÓÒ ÓÖ ÙØ Ö ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ Ð × Ò Ð ×Ø Ö ØÓÑ º ÔÖÓØÓ ÓÐ ×Ø ØÖ × ×ÓÙÚ ÒØ ÙØ Ð × Ö Ð Ô ÖÑ Ø ×ÝÒ ÖÓÒ × Ö × ÑÓ ÙÐ × Ý ÒØ × Ú Ø ×× × ØÖ × « Ö ÒØ ×º ÍÒ Ñ Ò ×Ñ Ø Ñ ¹ÓÙØ ×Ø Ñ × Ò ÔÐ ÔÓÙÖ Ú Ø Ö ÕÙ³ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ò Ö ×× ÒØ ÔÐÙ× ×Ó Ø ×× Ñ Ð ÙÒ ÑÓ ÙÐ ØÖ × Ð Òغ Ä × Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ÔÖÓØÓ ÓÐ ×ÓÒØ ÕÙ Ð × Ð × ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ö Ð ÒØ ×× ÒØ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ¸ Ø ÕÙ³ Ð ×Ø × Ò× Ð Ù ÖÙ Ø ´Ð Ô ×¹ × ÖÖÓÒ ½ ¼ ÓÙ ¼ ½ ³ÙÒ × Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÒØÖ Ò ÙÒ Ú ÓÐ Ø ÓÒ Ù ÔÖÓØÓ ÓÐ µº º º¿ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ × Ñ ¹ ×ÝÒ ÖÓÒ ØÝÔ ØÖ Ò× ÖØ ÑÔÐÓ Ù×× × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ º Ä × ØÖ Ò× Ø ÓÒ× × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ò Ô ÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð Ù ÕÙ³ × Ò×Ø ÒØ× ÔÖ ×¸ Ø ÖÑ Ò × Ô Ö ÙÒ ÓÖÐÓ º Ä Ø ÑÔ× ÒØÖ ÙÜ ØÖ Ò× ×Ø ÓÒ× ×Ù ×× Ú × Ô ÙØ ØÖ Ú Ö Ð º ÇÒ Ö ØÖÓÙÚ Ö Ð × ÑÓ × ÒÓÒ¹ ÒØÖ Ð ¸ × Ñ ¹ ÒØÖ Ð ¸ Ø ÒØÖ Ð º Ä ÔÖ Ò Ô Ð Ú ÒØ ÔÖÓØÓ ÓÐ ×Ø ÕÙ³ Ð ×Ø ÑÓ Ò× × Ò× Ð Ù Ö٠غ ÈÓÙÖÕÙÓ ÔÖÓØÓ ÓÐ ×Ø Ð ÑÓ Ò× × Ò× Ð ÙÜ ÖÙ Ø× º Ì Ò ÕÙ × ³ Ö ØÖ Ä³ Ö ØÖ Ù× Ö ÒØ Ø ÕÙ³ ØÓÙØ ÑÓÑ ÒØ Ð Ò³Ý Ô × ÔÐÙ× ³ÙÒ × ÙÐ Ñ ØÖ º º º½ ÌÝÔ × ³ Ö ØÖ Ö ØÖ ×Ø Ø Õ٠ij Ö ØÖ ×Ø Ø ÕÙ ÓÒ× ×Ø Ö Ò Ö Ñ ØÖ Ð × Ò ¹ Ø× ÔÓØ ÒØ Ð× ØÓÙÖ ÖÓÐ ¸ Ò× ÙÒ ÓÖ Ö ¬Ü º ij Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ×Ø ÕÙ × ÙÒ Ñ ØÖ Ò ×ÓÙ Ø Ô × Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÙÒ ÑÓÑ ÒØ ÓÒÒ ¸ Ð Ö ×Ø Ñ ØÖ Ø Ð Ù× ×Ø ÒÙØ Ð × ´ÒÓÒ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒµº ij Ú ÒØ ×Ø Ð × ÑÔÐ Ø Ñ× Ò Ó ÙÚÖ º ØÝÔ ³ Ö ØÖ ×Ø ÙØ Ð × Ú ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ ×ÝÒ ÖÓÒ ÐÓÖ×ÕÙ³ Ð Ý Ô Ù Ñ ØÖ × ÔÓØ ÒØ Ð׺ Ö ØÖ ÝÒ Ñ Õ٠ij Ö ØÖ ÝÒ Ñ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ³ ÐÐÓÙ Ö Ð Ù× ×ÙÖ Ñ Ò ¸ ÐÓÖ×ÕÙ³ Ð ×Ø Ð Ö ¸ ÙÒ Ñ ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð ÕÙ Ò Ø Ð Ñ Ò Ò Ñ ØØ ÒØ ÙÒ × Ò Ð Ê ´ Ù× Ê ÕÙ ×صº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 69. À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË ÄÓÖ×ÕÙ³ Ð Ý ÔÐÙ× ÙÖ× Ñ Ò × × ÑÙÐØ Ò ×¸ ÙÒ Ó Ü Ó Ø ØÖ Ø ÕÙ Ô ÙØ ØÖ ß ×Ù Ú ÒØ ÙÒ ÔÖ ÓÖ Ø « Ø Ñ Ò Ö ÙÒ ÕÙ ÕÙ Ñ ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð ´Ð × Ù× ³ »Ë ÙØ Ð × ÒØ ×ÓÙÚ ÒØ ØÝÔ ³ Ö ØÖ µ ß Ñ Ò Ö ÕÙ Ø Ð ´ÔÓÙÖ Ú Ø Ö ÕÙ³ÙÒ Ñ ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ô Ø Ø ÔÖ ÓÖ Ø ÚÓ Ø × × Ñ Ò × ÓÒ×Ø ÑÑ ÒØ Ö Ø ×µ ß Ò ÓÑ Ò ÒØ Ð × ÙÜ ÔÖ Ñ Ö × ÔÓÐ Ø ÕÙ × ÙÒ Ó Ü ÕÙ Ø Ð Ô ÖØ ÙÜ Ñ Ò × Ñ Ñ ÔÖ ÓÖ Ø º Ä Ù× Ò³ ×Ø ØØÖ Ù ÕÙ ÐÓÖ×ÕÙ³ Ð ×Ø Ð Ö º Ä Ð Ö Ø ÓÒ Ù Ù× Ô ÙØ ÚÓ Ö Ð Ù ÔÐÙ× ÙÖ× Ñ Ò Ö × ß Ò ¬Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ¸ ß ×ÙÖ Ñ Ò Ð Ñ ØÖ ÓÒ× ÖÚ Ð Ù× Ù×ÕÙ³ ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ñ Ò º ØØ ÔÓÐ Ø ÕÙ ×Ø ÙØ Ð × ÐÓÖ×ÕÙ ÙÒ Ñ ØÖ ´ Ü ÑÔÐ Ð ÔÖÓ ×× ÙÖµ ×Ø ÐÙ ÕÙ Ñ Ò Ð ÔÐÙ× ×ÓÙÚ ÒØ ´ Ü ÑÔÐ ¸ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ ÙÒ ÑÓ ÙÐ ³ »Ëµ¸ ß Ô Ö ÔÖ ÑÔØ ÓÒ ÙÒ ÑÓ ÙÐ ÔÖ ÓÖ Ø Ö Ô ÙØ Ú Ò Ö Ñ ØÖ Ú ÒØ Ð ¬Ò ³ÙÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÑÓ Ò× ÔÖ ÓÖ Ø Ö º º º¾ Å Ò ×Ñ × Ñ Ø Ö Ð× ³ Ö ØÖ × Ä Ö Ð × Ø ÓÒ Ñ Ø Ö Ð ³ÙÒ Ñ Ò ×Ñ ³ Ö ØÖ Ô ÙØ ØÖ ×ØÖ Ù ¸ ³ ×Ø Ö Ö Ô ÖØ ×ÙÖ Ð³ Ò× Ñ Ð × ÑÓ ÙÐ × ÓÒÒ Ø × Ù Ù׸ ÓÙ Ò ÒØÖ Ð × ¸ ³ ×Ø Ö ×Ó Ø × ØÖÓÙÚ Ö ×ÙÖ ÙÒ × ÙÐ × ÑÓ ÙÐ × ÓÒÒ Ø × Ù Ù× ÓÙ Ö Ð³Ó Ø ³ÙÒ ÑÓ ÙÐ ÔÔ Ð Ù× Ö ØÖ ÓÙ ÓÒØÖÓÐ ÙÖ Ù׺ ØØ Ö Ð × Ø ÓÒ ×Ø × ×ÙÖ Ð × ØÖÓ × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ ×Ù Ú ÒØ× ß Ê ÔÓÙÖ Ù× Ê ÕÙ ×Ø × Ò Ð ÙÒ Ñ Ò Ù׸ ß » ÔÓÙÖ Ù× ÒÓÛÐ » Ù× Ö ÒØ × Ò Ð Ð³Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ù׸ ß ÔÓÙÖ Ù× Ù×Ý × Ò Ð Ð³Ó ÙÔ Ø ÓÒ Ù Ù׺ ÓÑÑ Ò ÓÒ× Ô Ö Ð × ØÖÓ × Ø Ò ÕÙ × ³ Ö ØÖ ÒØÖ Ð × ×º ×Ý Ò Ä ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ù ÖÐ Ò ´ ×Ý Òµ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð Ñ Ò Ö ×Ù Ú ÒØ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 70. º º Ì ÀÆÁÉÍ Ë ³ Ê ÁÌÊ ÍÒ ÓÖ Ö ÔÖ ÓÖ Ø ×Ø ÑÔÓ× Ô Ö Ð Ù ÖÐ Ò ½º Ð × Ð Ñ ÒØ× × Ö ÒØ ØÖ Ñ ØÖ Ñ ØØ ÒØ ÙÒ × Ò Ð Ê¸ ¾º г Ö ØÖ Ö Ó Ø Ð ÓÙ ÐÓ ÕÙ × × Ò ÙÜ Ê¸ ¿º × Ê¸ г Ö ØÖ ÒÚÓ Ð × Ò Ð Ð Ù ÖÐ Ò ¸ º Ð ÑÓ ÙÐ Ñ Ò ÙÖ ÔÐÙ× ÙØ ÔÖ ÓÖ Ø Ð Ú Ð × Ò Ð Ø ØÖ¹ ØÓÑ Ö Ð × Ò Ð ¸ Ð Ú ÒØ Ñ ØÖ Ù Ù׸ º ÙÒ Ó × Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ ¬Ò ¸ Ð Ñ ØÖ Ø Ö ØÓÑ Ö Ð × Ò Ð º Ä × Ú ÒØ × Ø Ö ØÖ ×ÓÒØ × × ÑÔÐ Ø Ö Ð × Ø ÓÒ¸ ÕÙ ×Ø ÔÐÙ× ÕÙ × ¹ Ò Ô Ò ÒØ Ù ÒÓÑ Ö ÑÓ ÙÐ × ÓÒÒ Ø ×º Ä × Ò ÓÒÚ Ò ÒØ× ×ÓÒØ Ð ÔÖ ÓÖ Ø ×Ø Ø ÕÙ ¸ Ð Ð ÒØ ÙÖ Ö ÔÓÒ× Ð³ Ö ØÖ ´ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒÒ ÐÐ Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ Ð Ù ÖÐ Ò µ¸ Ø ÙÒ Ö Ò × Ò× Ð Ø ÙÜ Ô ÒÒ ×º ÉÙ × Ô ×× Ø³ Ð × ÙÒ ÑÓ ÙÐ ØÓÑ Ò Ô ÒÒ Ê ÕÙ Ø ¹ ÙØÓÖ × Ø ÓÒ ÕÙ ÑÓ ÙÐ ÓÒÒ Ø Ù Ù× ×ÔÓ× Ð Ò× Ø Ê ÔÖÓÔÖ º Ä × Ú ÒØ × ×ÓÒØ Ð³ × Ò Ð Ö ÔÓÒ× ¸ × Ò× Ð Ø ÙÜ Ô ÒÒ × ³ÙÒ ÑÓ ÙÐ ¸ Ø Ð Ö Ø Ö ÒÓÒ ×Ø Ø ÕÙ Ð ÔÖ ÓÖ Ø º ij Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ×Ø Ð ÑÙÐØ ¹ ÔÐ Ø ÓÒ × Ð Ò × ÓÒØÖÓÐ º Ö ØÖ Ñ ÜØ ØØ Ø Ò ÕÙ ×Ø ÙÒ ÓÑ Ò ×ÓÒ × ÙÜ Ø Ò ÕÙ × ÔÖ ÒØ ×º ÕÙ ×Ö ÑÓ ÙÐ × ÔÓ×× ÒØ × Ð Ò × Ø Ê ×Ø ÓÖ Ò × Ò Ù Ö¹ Ð Ò º « Ö ÒØ × ×ØÖ Ø × ³ Ö ØÖ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÑÔÐ ÒØ × ÔÓÙÖ × Ò Ö Ð ×ÓÙ× Ò× Ñ Ð ÓÒØ ÙÒ Ð Ñ ÒØ × Ö Ñ ØÖ Ù Ù× ´ ÔÐÙ× ×µº ÈÓÙÖ ÙÒ ×Ö ÑÓ ÙÐ ¸ Ð ÔÖ ÓÖ Ø ×Ø ¬Ü Ô Ö Ð Ù ÖÐ Ò º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 71. À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË Ö ØÖ ÒØÖ Ð × Ä ÙØ Ð³ Ö ØÖ ÒØÖ Ð × ×Ø Ð × Ò× Ð Ø Ð³ Ö ØÖ ÙÜ Ô ÒÒ × × Ð³ Ö ØÖ ØÓÑ Ò Ô ÒÒ ¸ Ù ÙÒ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Ô ÙØ ÚÓ Ö Ð Ùº ij Ö ØÖ ÒØÖ Ð × ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð Ñ Ò Ö ×Ù Ú ÒØ ÕÙ ÑÓ ÙÐ ÔÓ×× ÙÒ ÒÙÑ ÖÓ ÔÖ ÓÖ Ø ÙÒ ÕÙ ¸ Ø ÐÓ Ù Ú ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ Ö ØÖ º ÄÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÑÓ ÙÐ ×ÓÙ Ø ÚÓ Ö Ð Ù׸ ½º Ð ÒÚÓ ×ÓÒ ÒÙÑ ÖÓ ÔÖ ÓÖ Ø ×ÓÒ Ö ØÖ ¸ ¾º г Ö ØÖ ÔÐ ÒÙÑ ÖÓ ×ÙÖ Ð Ù× ÒÙÑ ÖÓ Ö ØÖ ´ÙÒ ÖÓÙÔ Ð Ò× ÓÒØÖÓÐ Ù Ù× Ö × ÖÚ × Ø « ص¸ ¿º Ð ÒÙÑ ÖÓ ÕÙ ÔÔ Ö Ø ×ÙÖ × Ð Ò × ×Ø Ò Ø Ð ÓÙ ÐÓ ÕÙ ØÓÙ× Ð × ÒÙÑ ÖÓ× ÔÖ ÓÖ Ø × ÑÓ ÙÐ × × Ö ÒØ ØÖ Ñ ØÖ º ÒÙÑ ÖÓ ´Ö ×ÙÐØ Ø Ù ÓÙ ÐÓ ÕÙ µ ×Ø ÓÑÔ Ö Ô Ö ÕÙ Ö ØÖ Ù ÒÙÑ ÖÓ Ù ÑÓ ÙÐ ÓÒØ Ô Ò Ð³ Ö ØÖ ¸ º × Ò³ ×Ø Ô × ÐÙ ÔÐÙ× Ö Ò ÔÖ ÓÖ Ø ¸ Ð ×Ø Ö Ø Ö ¸ × ÒÓÒ Ð ×Ø Ñ Ò¹ Ø ÒÙ º Ö ×Ø ÓÒ ×ÙÖ Ð × Ð Ò × ÓÒØÖÓÐ Ù Ù× Ð ÒÙÑ ÖÓ Ù ÑÓ ÙÐ ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ Ñ ØÖ ¸ º г Ö ØÖ ÑÓ ÙÐ Ô ÙØ ÓÒ × Ò Ð Ö Ù ÑÓ ÙÐ ÕÙ³ Ð ×Ø Ð ÒÓÙÚ Ù Ñ ØÖ ´× Ò Ð µ ØÐ Ú Ð × Ò Ð º ØÝÔ ³ Ö ØÖ ×Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ñ ÒØ ÙØ Ð × Ò× Ð × ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× ÑÙÐØ ÔÖÓ¹ ×× ÙÖ¸ Ó٠г Ò ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÒØÖ ÔÖÓ ×× ÙÖ× × Ø Ú ÙÒ Ù׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 72. º º Ì ÀÆÁÉÍ Ë ³ Ê ÁÌÊ º º¿ ËØÖ Ø × ³ Ö ØÖ ÄÓÖ×ÕÙ Ð ÔÖ ÓÖ Ø Ò³ ×Ø Ô × ¬Ü ×Ø Ø ÕÙ Ñ Òظ г Ö ØÖ Ó Ø ÓÔØ Ö ÙÒ ×ØÖ Ø ÔÓÙÖ Ô ÖØ Ö Ð × Ñ ØÖ × ÔÓØ ÒØ Ð׺ Ä × ÙÜ ÒÓØ ÓÒ× Ò Ö Ð Ñ ÒØ Ü Ñ Ò × ×ÓÒØ ß Ð Ò Ú Ù ÔÖ ÓÖ Ø Ð³ Ö ØÖ Ó × Ð ÑÓ ÙÐ Ð ÔÐÙ× ÔÖ ÓÖ Ø Ö Ù ÑÓ¹ Ñ ÒØ ÓÙ Ð Ù× ×Ø ×ÔÓÒ Ð ¸ ß Ð³ Ò ÒÒ Ø Ð Ñ Ò Ð³ Ö ØÖ ÐÐÓÙ Ð Ù× Ù ÑÓ ÙÐ ÓÒØ Ð Ñ Ò ×Ø Ð ÔÐÙ× Ò ÒÒ º Ä × ×ØÖ Ø × Ô ÙÚ ÒØ ØÖ × × ×ÙÖ ÙÒ × ÙÐ × Ö Ø Ö ×¸ ÓÙ Ð × Ùܺ Ü ¹ Ñ ÒÓÒ× ÕÙ ÐÕÙ × ×ØÖ Ø × × ÑÔР׺ ËØÖ Ø Ð Ò Ö ÍÒ ÒÙÑ ÖÓ ¬Ü ×Ø ØØÖ Ù ÕÙ Ñ Ò ÙÖº Ä × ÒÙÑ ÖÓ× ×ÓÒØ Ö Ò × Ô Ö ÓÖ Ö ÔÖ ÓÖ Ø ÖÓ ×× ÒØ º Ü ÑÔÐ Ä ¿ Ä ½ Ä ¾ × Ò ¬ ÕÙ Ð ÑÓ ÙÐ Ð ÔÐÙ× ÔÖ ÓÖ Ø Ö ×Ø Ð ÑÓ ÙÐ ¸ Ø Ð ÑÓ Ò× ÔÖ ÓÖ Ø Ö Ð ¾º ØØ ×ØÖ Ø ×Ø × ÑÔÐ Ö Ð × Ö¸ Ñ × ÐÝ Ö ×ÕÙ Ñ Ò ÔÓÙÖ ÙÒ ¹ Ñ Ò ÙÖ ÑÓ Ò× ÔÖ ÓÖ Ø Ö º ËØÖ Ø Ö ÙÐ Ö Ä ÔÖ ÓÖ Ø Ö ÙÐ ×ÙÖ Ð × Ñ Ò ÙÖ× Ð × ÒÙÑ ÖÓ ×ÓÒØ ÔÐ × Ò× ÙÒ Ð ×Ø Ö ÙÐ Ö ¸ Ø ³ ×Ø Ð Ñ Ò ÙÖ ÓÒØ Ð ÒÙÑ ÖÓ ×Ø ÔÐ ÖÓ Ø Ù ÒÙÑ ÖÓ Ù ÖÒ Ö Ñ ØÖ Ù Ù× ÕÙ Ú ÒØ Ñ ØÖ ×ÓÒ ØÓÙÖº Ü ÑÔÐ Ê ¿ Ê ½ Ê ¾ × Ò ¬ ÕÙ Ð ÑÓ ÙÐ Ð ÔÐÙ× ÔÖ ÓÖ Ø Ö ×Ø Ð ÑÓ ÙÐ × Ð ÑÓ ÙÐ ¾ Ø Ø Ñ ØÖ Ù Ù× ÐÓÖ× Ð ÖÒ Ö ØÖ Ò× Ø ÓÒº ØØ ×ØÖ Ø ×Ø ÔÐÙ× Æ Ð Ö Ð × Ö ÕÙ Ð ÔÖ ÒØ ´ Ð ÙØ ÓÒÒ ØÖ Ð ÖÒ Ö Ñ ØÖ µ Ñ × Ú Ø Ð × ØÙ Ø ÓÒ ÑÒ º ËØÖ Ø Ý Ð ÕÙ ÈÓÙÖ ÕÙ Ñ Ò ÙÖ¸ ÓÒ Ö Ð³ ÒØ Ö ÓÖ Ø × ¹ Ñ Ò × ÔÖ ÒØ ×º ij Ö ØÖ ÔÔÐ ÕÙ ÙÒ ×ØÖ Ø Ð Ò Ö ×ÙÖ Ð × ÑÓ ÙÐ × Ð ×× × Ô Ö ÓÖ Ö ³ ÒØ Ö ÓÖ Ø ÖÓ ×× ÒØ ´Ð ÑÓ ÙÐ Ð ÔÐÙ× Ò ÒÒ Ñ ÒØ × ÖÚ × Ö Ð ÔÐÙ× ÔÖ ÓÖ Ø Ö µº Ü ÑÔÐ ½ ¾ ¿ ¸ × Ò Ò ¬ ÕÙ × ÙÒ ÑÓÑ ÒØ ÓÒÒ ¸ Ð ÔÐÙ× Ò Ò¹ Ò Ñ ÒØ × ÖÚ ×Ø Ð³ Ð Ñ ÒØ ÒÙÑ ÖÓ ¸ ÔÙ × Ð³ Ð Ñ ÒØ ÒÙÑ ÖÓ ½¸ ÔÙ × Ð³ Ð Ñ ÒØ ÒÙÑ ÖÓ ¿ Ø Ò¬Ò Ð³ Ð Ñ ÒØ ÒÙÑ ÖÓ ¾¸ г Ð Ñ ÒØ Ð ÔÐÙ× ÔÖ ÓÖ Ø Ö × Ö Ð º Ë ¸ × ÙÐ Ð ÒÙÑ ÖÓ ¿ Ñ Ò Ð Ù׸ Ð Ð³Ó Ø Ò Ö ¸ Ñ × Ð ÔÖ ÓÖ Ø × Ö ÐÓÖ× Ô Ö ÓÖ Ö ÖÓ ×× ÒØ ¸ ½¸ ¾ Ø ¿º ËØÖ Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÁР׳ Ø × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ Ð Ò Ö ÔÐÙ× ÙÖ× ×ØÖ Ø × Ö Ø × ¹ ××Ù׺ Ü ÑÔÐ ½ Ê ´¿ µ Ê ´ Ä µ × Ò ¬ ÕÙ × Ö Ð ÔÐÙ× ÔÖ ÓÖ Ø Ö × ¿ ÓÙ ÓÒØ Ø × ÖÚ × Ò ÖÒ Öº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 73. À ÈÁÌÊ º ÁÆÌ Ê ÇÆÆ ÁÇÆË º Ü ÑÔÐ Ð Ù× È Á Ä Ù× È Á ´È Ö Ô Ö Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Øµ ×Ø ÙÒ ×Ø Ò Ö ´× × ×Ô ¬ ¹ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ò× Ð ÓÑ Ò ÔÙ Ð µ Ú ÐÓÔÔ Ô Ö ÒØ Ð ¸ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ð × ÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ× Ú Ð × »Ë ´ ÖØ × Ö Ô Õ٠׸ ÖØ × Ö × Ù¸ ÓÒØÖÓÐ ÙÖ ×Õ٠׸ ºººµº Ë × ÕÙ Ð Ø × ´ÔÖÓ ×× ÙÖ¹ Ò Ô Ò Òظ ÓÒ¬ ÙÖ Ð ¸ ÙØ Øµ гÓÒØ Ö Ò Ù ØÖ × ÔÓÔÙÐ Ö Ø ÙØ Ð × Ò× × ÓÖ Ò Ø ÙÖ× Ô Ö×ÓÒÒ Ð׸ × × ÖÚ ÙÖ׸ × ×Ø Ø ÓÒ× ØÖ Ú Ðº Ë × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ×ÓÒØ Ð × ×Ù Ú ÒØ × ´Ú Ö× ÓÒ ¾º½µ Ð Ö ÙÖ ¿¾ ÓÙ Ø× Ò Å Þ ØÑ Ü ¾ ÅÓ»× ØÖ Ò× ÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ö ×× × Ø ÓÒÒ × ÒÖ Ð ØÑÒ × Ñ ¹×ÝÒ ÖÓÒ Ö ØÖ ÒØÖ Ð × ×ÝÒ ÖÓÒ Ö ÕÙ Ø ¹ ÙØÓÖ × Ø ÓÒ ÌÖ Ò× Ø ÓÒ Ä Ù× È Á ÓÑÔÖ Ò × Ð Ò × ÓÒØÖÓÐ ÔÓÙÖ Ø ÐÐ Ö ØÝÔ ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ´Ð ØÙÖ » Ö ØÙÖ µ Ø ×Ø Ò Ø Ö ´Ñ ÑÓ Ö ¸ »Ëµº ÍÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÓÒ× ×Ø Ò ÙÒ Ô × ³ Ñ ×× ÓÒ ³ÙÒ Ö ×× ¸ ×Ù Ú ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× Ô × ³ Ñ ×× ÓÒ ÓÒÒ ×º ÄÓÖ× ³ÙÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒ¸ ØÓÙ× Ð × Ú Ò Ñ ÒØ× ×ÓÒØ ×ÝÒ¹ ÖÓÒ × × ×ÙÖ × ÖÓÒØ× × Ò ÒØ× ³ ÓÖÐÓ º Ö ØÖ Ä³ Ö ØÖ ×Ø ÒØÖ Ð × ¸ Ø Ö ÔÓ× ×ÙÖ ÙÜ × Ò ÙÜ Ø Ê ÔÓÙÖ ÕÙ ÑÓ ÙÐ º Ä ×ØÖ Ø Ò³ ×Ø Ô × ¬Ü Ô Ö Ð ×Ô ¬ Ø ÓÒ Ù Ù׸ Ø Ð³ Ö ØÖ ÓÑÔÖ Ò ÔÐÙ× ÙÖ× ØÝÔ × ×ØÖ Ø × ´ Á Ǹ Ö ÙÐ Ö ¸ ¬Ü Ø ÓÒ ÔÖ ÓÖ Ø µº ij Ö ØÖ ×Ø ¸ ³ ×Ø Ö ÕÙ³ Ð ×Ø « ØÙ Ô Ò ÒØ ÙÒ ØÖ Ò× Ø ÓÒº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 74. Ô ØÖ Â Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 75. ¼ À ÈÁÌÊ º Â Í ³ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆË º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÇÒ ÓÙØÙÑ Ö ÕÙ Ð Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ð Ô ÖØ Ú × Ð Ð Ñ Ò Ô Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ ´ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð³ Ö ØÙÖ ÓÑÔ Ð Ø ÙÖµº ÁÐ Ý ÙÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ø ÒØÖ Ð Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ñ Ò ¸ × ÔÖÓ Ö ÑÑ ¹ Ø ÓÒ Ø Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ × Èͺ Ä ÓÒÒ ×× Ò Ù Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ Ó«Ö Ò ÕÙ ÐÕÙ ×ÓÖØ ÙÒ ÚÙ ÐÓ ÕÙ Ð Ñ Ò Ò Ø ÖÑ Ö ×ØÖ ×¸ ØÝÔ × ÓÒÒ ×¸ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ð³ Äͺ ÓÒ ÚÓ Ö ÙÒ ÈÍ ³ ×Ø Ò Ö Ò Ô ÖØ ÓÒ ÚÓ Ö Ð Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ÓÙÖ× ÓÑÑ Ò Ô Ö × ¬Ò Ø ÓÒ× ´ Ø ÙÒ Ö ÔÔ Ð Ù Ô ØÖ ½µ ÔÓÖØ ÒØ ×ÙÖ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø Ð ÙÖ× Ò­Ù Ò ×ÙÖ Ð Èͺ ÈÙ × Ð ×Ø Ú × Ò¾ Ö Ò × Ô ÖØ × Ð ÔÖ Ñ Ö Ô ÖØ Ö ÔÓÒ Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø Ð × ÓÒ Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ ÓÑÑ ÒØ ×Ô ¬ Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÔ Ö Ò × ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ä Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ × Ö ÔÖ × Ò Ü ÑÔÐ º º¾ ¬Ò Ø ÓÒ Ä × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð ÈÍ ×ÓÒØ Ø ÖÑ Ò × Ô Ö Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÕÙ³ ÐÐ Ü ÙØ º ij Ò× Ñ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÕÙ³ÙÒ ÈÍ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ô ÙØ Ü ÙØ Ö ×Ø ÔÔ Ð Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð Èͺ ÕÙ ØÝÔ Ñ Ò ÔÓ×× ÓÒ ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø ÙÒ ÈÍ ×Ô ¬ÕÙ º ÍÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒØ Ò Ö × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ö ÕÙ × × Ô Ö Ð ÈÍ ÔÓÙÖ ×ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ß Ð Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÙÒ Ó ´ Ò Ö µ ÒØ ¬ ÒØ Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ Ö¸ ÔÔ Ð ÓÔ Ó ß Ð Ö Ö Ò ÙÜ ÓÔ Ö Ò × ×ÓÙÖ × ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× Ö ×× × × ÒØ Ö Ö Ò × ÙÜ ÓÔ Ö Ò × Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ ´ÕÙ Ô ÙÚ ÒØ ÔÖÓÚ Ò Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ ³ÙÒ Ö ×ØÖ Ð È͸ ÓÙ ³ÙÒ Ô Ö Ô Ö ÕÙ µ¸ ß Ð Ö Ö Ò Ð³ÓÔ Ö Ò Ö ×ÙÐØ Ø Ð³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ô ÙØ ÔÖÓ Ù Ö ÙÒ Ö ×ÙÐØ Ø Ø Ö Ö Ò Ö ÜÔÐ Ø Ñ ÒØ Ö ×ÙÐØ Ø¸ ß Ð Ö Ö Ò Ð ÔÖÓ Ò Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ò ÕÙ Ð ÈÍ ÓÙ Ö Ö Ð³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒØ ´ ÐÐ Ô ÙØ ØÖ ÑÔÐ ¹ Ø ¸ ³ ×Ø Ð × ÐÓÖ×ÕÙ³ Рг Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ×Ø ÓÒØ Ù Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒØ µº Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÕÙ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ô Ö ÙÒ × ÕÙ Ò Ø׸ ÓÙÔ Ò ÑÔ׺ ÁÐ Ý « Ö ÒØ× ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ ¹ Ø ÓÒ × ÐÓÒ Ð ÒÓÑ Ö Ô ÖØ × Ö × ÖÚ × ÙÜ ÓÔ Ö Ò ×º Ò Ò Ö Ð¸ ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò ÐÙ ÔÐÙ× ÙÖ× ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ « Ö ÒØ׺ ÙÖ ÒØ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ ÐÐ ¹ ×Ø Ö Ò× Ð Ö ×ØÖ ³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ ´Áʵ Ð È͸ ÕÙ Ó Ø Ò ÜØÖ Ö Ð × « Ö ÒØ× ÑÔ׺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 76. º¿º Ê Ì ÊÁËÌÁÉÍ Ë ½ ØØ × ÕÙ Ò Ø Ñ Ø ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×ÝÑ ÓÐ ÕÙ ¸ Ó٠гÓÔ Ó ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ô Ö ÙÒ Ö Ú Ø ÓÒ ÔÔ Ð ÑÒ ÑÓÒ ÕÙ º ÕÙ ÓÔ Ó ÑØ ÙÒ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ¬Ü º È Ö Ü ÑÔÐ Ê × Ò ¬ ÓÙØ Ö Ð Ú Ð ÙÖ ÓÒØ Ò٠г Ö ×× Ù ÓÒØ ÒÙ Ù Ö ×ØÖ Êº ÁÐ ×Ø ÓÒ ÔÓ×× Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ÑÔÐÓÝ ÒØ ÙÒ Ø Ð Ð Ò ¸ ÔÔ Ð Ð Ò Ñ Ò º Ù ÓÙÖ ³ Ù ¸ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ò × Ø ÔÐÙ× ÕÙ³ Ú × Ð Ò × ÙØ Ò Ú Ù ´ÓÙ Ù Ô Ö Ú × Ð Ò ³ ×× Ñ Ð ¸ ÕÙ ×ÓÒØ ÙÒ Ð Ö ×ØÖ Ø ÓÒ × Ð Ò × Ñ Ò µº Ä × Ð Ò × Ñ Ò × Ö ×Ø Ô Ò ÒØ ÙÒ ÓÒ ÑÓÝ Ò Ö Ö Ð × ÙÜ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº Ä Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ ×ÙÆ× Ñ ÒØ ÜÔÖ ×× ÔÓÙÖ Ó Ö ØÓÙØ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ð Ò ÙØ Ò Ú Ùº Ò× ¸ ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ð Ò ÙØ Ò Ú Ù ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÔÐÙ× ÙÖ× Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ù Ð Ò Ñ Òº ËÓ Ø Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ò Ð Ò ÙØ Ò Ú Ù · º ÓÑÑ ÒØ ×Ø ÐÐ ØÖ Ù Ø Ò Ð Ò Ñ Ò ÓÒ ÔØ ÓÒ Ù Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÁÐ Ò³Ý Ô × ÓÒ× Ò Ù× ×ÙÖ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ù ³ Ò× ØÖÙ Ø ÓÒ׺ Ä × ×Ô Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÙÜ ÔÖ Ò Ö Ò ÓÑÔØ ×ÓÒØ ß Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÑ Ò Ò ÙØ Ð¸ ÕÙ ÐÐ Ó Ø ØÖ Ð ÙÖ ÓÑÔÐ Ü Ø ß Ð × ØÝÔ × ÓÒÒ × ÕÙ Ð× ×ÓÒØ Ð × ØÝÔ × ÓÒÒ × ×ÙÔÔÓÖØ × Ô Ö Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ß Ð × Ö ×ØÖ × ÓÑ Ò Ò ÙØ Ð Ø ÓÑÑ ÒØ ×ÓÒØ Ð× ÙØ Ð × × ß Ð³ Ö ×× ÕÙ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð × « Ö ÒØ × ÓÒ× Ö Ö Ö Ò ÙÜ ÓÒÒ × ß Ð ÓÖÑ Ø ÕÙ ÐÐ ´×µ ÐÓÒ Ù ÙÖ´×µ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÔØ Ö¸ ÕÙ ÐÐ × Ö Ð ÒÓÑ Ö Ø Ð Ø ÐÐ ÑÔ× × ×Ô Ø× ×ÓÒØ Ö Ò Ñ ÒØ Ö Ð × Ð × ÙÒ× ÙÜ ÙØÖ ×¸ Ø Ó Ú ÒØ ØÖ ÓÒ× Ö × Ò× Ñ Ð º ÁÐ× ×ÓÒØ Ø ÐÐ × Ò× Ð ×Ù Ø º Ä ÓÒ ÔØ ÓÒ Ù Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò­Ù Ö Ò Ñ ÒØ ×ÙÖ Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð Èͺ º¿ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × º¿º½ Ð ×× ¬ Ø ÓÒ ÇÒ Ô ÙØ Ð ×× ¬ Ö Ð × ÙÜ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ × ÐÓÒ Ð ÒÓÑ Ö ³ Ö ×× × ³ÓÔ Ö Ò × Ñ Ò ÔÙÐ × ´Ð ÓÖÑ Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒµ¸ ÓÙ × ÐÓÒ Ð Ö Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ð × Ö ×ØÖ × Ð Èͺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 77. ¾ À ÈÁÌÊ º Â Í ³ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆË ÓÖÑ Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÍÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø Ö Ö Ò × ÓÒÒ × ×ÓÙÖ × Ø Ô ÙØ Ö Ö Ö Ò ÙÒ ×Ø Ò Ø ÓÒº × Ö Ö Ò × ×ÓÒØ Ò Ø Ð × Ö ×× × × ÓÒÒ ×º Ä ÓÖÑ Ø ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ù ÒÓÑ Ö ÑÔ× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö × ÖÚ × Ö ×× ×º Ò Ø ÓÖ ¸ Ð Ò Ù Ö Ø ´ÔÓÙÖ ÙÜ ÓÔ Ö Ò ×¸ ÙÒ Ö ×ÙÐØ Ø¸ Ð ÔÖÓ Ò Ò×ØÖÙ Ø ÓÒµº Ò ÔÖ Ø ÕÙ ß Ð × ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ØÖÓ × Ö ×× × Ð× ×ÓÒØ Ô Ù ÓÙÖ ÒØ׸ Ö ÓÒÒ Ð Ù × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÐÓÒ Ù × ß Ð × ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö ×× × Ò ×× Ø ÒØ Õ٠гÙÒ × Ö ×× × ×× ÓÆ ×ÓÙÖ Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ ´ ÕÙ Ó Ø ØÖ Ö × Ð ÓÒÒ ×ÓÙÖ Ó Ø Ö ×Ø Ö ×ÔÓÒ Ð µ ß Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÑÔÐÓÝ ÒØ × ×ÙÖ ÙÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ × ÙÐ Ö ×× Ñ¹ ÔÐÓ ÒØ ×Ý×Ø Ñ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ÙÒ Ö ×ØÖ È͸ г ÙÑÙÐ Ø ÙÖ¸ ÔÓÙÖ Ö Ö ÙÒ ÓÔ Ö Ò Ø Ð Ö ×ÙÐØ Ø ß Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò³ ÑÔÐÓÝ ÒØ Ù ÙÒ Ö ×× ÙØ Ð × ÒØ ×Ý×Ø Ñ Ø ÕÙ Ñ ÒØ ÙÒ Ô Ð ¸ ÓÙ ×Ø ´ º º¸ ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ×Ø Ö Ñ Ò Ö ÄÁ ǵ ÔÓÙÖ ×ØÓ Ö ÓÔ Ö Ò × Ø Ö ×ÙÐØ Ø׺ ÉÙ Ð ×Ø Ð³ ÑÔ Ø Ù ÓÖÑ Ø Ò× Ð Ó · Ä Ó Ü Ù ÒÓÑ Ö ³ Ö ×× ×Ø Ø Ò ÓÒ× Ö ÒØ Ð Ø ×Ù Ú ÒØ ÑÓ Ò× Ð Ý ³ Ö ×× ×¸ ÔÐÙ× Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×ÓÒØ ÓÙÖØ ×¸ ÑÓ Ò× Ð ÈÍ ×Ø ÓÑÔÐ Ü ¸ Ñ × Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× × ÖÓÒØ ÔÐÙ× ÒÓÑ Ö Ù× ×¸ ÓÒ Ð × ÔÖÓ Ö ÑÑ × ÔÐÙ× Ð ÒØ× Ü ÙØ Öº ×ÔÓ× Ö ÔÐÙ× ÙÖ× Ö ×× × ×Ø ÓÒ Ó ÒØ Ð ÔÓ×× Ð Ø ³ÙØ Ð × Ö ÔÐÙ× ÙÖ× Ö ×ØÖ ×º ØÙ ÐÐ Ñ ÒØ Ð ÔÐÙÔ ÖØ × Ñ Ò × ÙØ Ð × ÒØ ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ñ Ð Ò ÒØ Ð × ÓÖÑ Ø× ¾ Ö ×× × Ø ¿ Ö ×× ×º Ê Ð Ø ÓÒ ÒØÖ Ñ ÑÓ Ö Ø Ö ×ØÖ × Ä × Ö ×ØÖ × ×ÓÒØ × Ð Ñ ÒØ× Ñ ÑÓÖ × Ø ÓÒ Ö Ô ÒØ ÖÒ Ð Èͺ Ò ×ÔÓ× Ö Ô ÖÑ Ø ÑÒÑ× Ö Ð × × Ð Ñ ÑÓ Ö Ø ³ Ð Ö Ö Ð³ Ü ÙØ ÓÒ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ Ò× Ð Ù ³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ × ×ÙÖ « Ö ÒØ × ×ØÖ Ø × ×ØÓ × ÓÒÒ × ß Ö ×ØÖ ¹Ö ×ØÖ ´ Ö Ñ ÒØ¹Ö Ò Ñ Òص ÙÜ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ × Ù Ö Ñ ÒØ Ö ×ØÖ Ô ÖØ Ö Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ù Ö Ò Ñ ÒØ Ö ×ØÖ Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö º ÓÒÒ Ð Ù × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× × ÑÔÐ × ÓÒØ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ×Ø Ö Ô ´ÒÓÑ Ö Ý Ð × ¬Ü µ Ñ × Ð ÒÓÑ Ö ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ Òظ ß Ö ×ØÖ ¹Ñ ÑÓ Ö Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ Ñ Ò ÔÙÐ Ö Ð × ÓÒÒ × Ö ¹ Ø Ñ ÒØ Ò× Ð × Ö ×ØÖ × ÓÙ Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö º Ä Ó Ò Ö ×Ø ÔÐÙ× ÓÑÔ Ø Ñ × Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ ÔÐÙ× Æ Ð × Ó Ö¸ Ø Ð ÒÓÑ Ö Ý Ð × ÔÓÙÖ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ×Ø Ú Ö Ð ¸ ß Ñ ÑÓ Ö ¹Ñ ÑÓ Ö Ð Ý × ×Ý×Ø Ñ Ø ÕÙ Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ ÕÙ Ô ÙØ Ú Ò Ö ÙÒ ÓÙÐÓØ ³ ØÖ Ò Ð Ñ ÒØ ´ ÓÒ ÖÒ Ð × Ò ÒÒ × Ñ Ò ×µº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 78. º¿º Ê Ì ÊÁËÌÁÉÍ Ë ¿ Ä Ø Ò Ò ØÙ ÐÐ ×Ø Ð³ ÑÔÐÓ Ù Ö Ñ ÒØ¹Ö Ò Ñ Òغ º¿º¾ ÌÝÔ × ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ä ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ó × Ú Ö ³ÙÒ Ñ Ò Ð³ ÙØÖ º ÇÒ Ô ÙØ Ô Ò ÒØ ÓÒÒ Ö Ð × Ø ÓÖ × ÔÖ Ò Ô Ð × ×Ù Ú ÒØ × ß ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×Ô ¬ ÒØ Ð³ ÑÔÐ Ñ ÒØ × ÓÔ Ö Ò × ×ÓÙÖ Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ð Ø ÐÐ × ÓÒÒ × ØÖ Ò× Ö Ö¸ Ò× ÕÙ Ð Ñ Ò Ö ³ Ö × ÓÒÒ ´Ð ÑÓ ³ Ö ×× µ ß Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ØÓÙØ × Ð × Ñ Ò × ÓÑÔÖ ÒÒ ÒØ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× × ×ÙÖ × ÒØ Ö× × Ò × ´¬Ü ÔÓ ÒØ ÒÙÑ Ö×µ¸ Ð ÔÐÙÔ ÖØ Ò ÐÙ ÒØ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÙÖ × ­ÓØØ ÒØ׸ ³ ÙØÖ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ô Ö Ó × ×ÔÓÒ Ð × ß ÐÓ ÕÙ × ÖÚ ÒØ ÙÜ Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ× ÓÒÒ × Ø Ø ´Ñ ×ÕÙ µ¸ ÙÜ Ð ×¸ ß ÓÒÚ Ö× ÓÒ Ò Ñ ÒØ Ù ÓÖÑ Ø ³ÙÒ ÓÒÒ ´ º º¸ Ú Ö× Ò Ö µ ß »Ë ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × Ú Ð × »Ë ß ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö × ÖÚ × ÙÒ ÑÓ ³ Ü ÙØ ÓÒ ÔÖ Ú Ð ´ º º¸ ÔÓÙÖ Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ Ù ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒµ ß ØÖ Ò× ÖØ ÓÒØÖÓÐ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ Ò Ñ ÒØ ÜÔÐ Ø Ù ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð¸ ÔÓÙÖ Ü ÙØ Ö ÙÒ Ö Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð¸ ÓÙ ÙÒ Ö Ô Ø Ø ÓÒº º¿º¿ ÌÝÔ × ³ÓÔ Ö Ò × Ä × ÓÒÒ × ×ÙÖ Ð ×ÕÙ ÐÐ × Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÔ Ö ÒØ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö Ò × Ò× Ð × Ø ÓÖ × ×Ù Ú ÒØ × ß Ð × Ö ×× ×¸ ÕÙ Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÓÒ× Ö × ÓÑÑ × ÒØ Ö× ÒÓÒ × Ò × ×ÙÖ Ð ×ÕÙ Ð× × Ð ÙÐ× ×ÓÒØ ÔÓ×× Ð × ß Ð × ÒÓÑ Ö × ÒØ Ö× ´¬Ü ¹ÔÓ Òص¸ ­ÓØØ ÒØ׸ º ÁÐ× Ô ÙÚ ÒØ ÚÓ Ö ÙÒ ÖÓÐ ×Ô ¬ÕÙ ´ º º¸ ÓÑÔØ ÙÖ¸ Ø ÐÐ ÑÔ×µ ß Ð × Ö Ø Ö ×¸ ×ÓÙ× ÓÖÑ Ó × Ë ÁÁ ß × ÓÒÒ × ÐÓ Õ٠׸ ³ ×Ø Ö × × ÕÙ Ò × Ø× Ý ÒØ ÙÒ ÙÒ × Ò× ´ º º¸ ÙÒ Ø Ð Ù ÓÓÐ Ò×µº ÖØ Ò × Ñ Ò × ÑÔÐÓ ÒØ × ØÝÔ × ÓÒÒ × ÔÐÙ× ÚÓÐÙ × ´Ð ×Ø ÓÙ Ò Ö Ø Ö ×µº º¿º Ü ÑÔÐ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ÌÝÔ × ÓÒÒ × Ä Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ÙØ Ð × Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ØØÐ Ò Ò¸ ³ ×Ø Ö ÕÙ Ð³Ó Ø Ø ÔÐÙ× Ð ÔÓ × ×Ø ×ØÓ Ð ÔÐÙ× Ô Ø Ø Ö ×× º ÁÐ ØÖ Ú ÐÐ ×ÙÖ × ÓÒÒ × ÐÓÒ Ù ÙÖ ´Ó Ø Øµ¸ ½ ´ÑÓص¸ ¿¾ ´ ÓÙ Ð ÑÓص ÓÙ Ø× ´ÕÙ ÖÙÔÐ ÑÓص ÕÙ ×ÓÒØ ÕÙ Ð ¬ × Ò Ö Õ٠׸ Ø Ô ÙÚ ÒØ ÓÒØ Ò Ö ÙÒ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 79. À ÈÁÌÊ º Â Í ³ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆË × ÕÙ Ò Ø× Ö ØÖ Ö º ÈÐÙ× ÔÖ × Ñ Òظ Ð Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ×ÙÔÔÓÖØ × ØÝÔ × ÓÒÒ × ×Ô ¬ÕÙ × ´Ñ Ò ÔÙÐ × Ô Ö × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÖØ ÙÐ Ö ×µ ß Ò Ö Ð ÓÒØ ÒÙ Ö ØÖ Ö ×ÙÖ ¸ ½ ¸ ¿¾ ÓÙ Ø× ß ÒØ Ö Ò Ö × Ò Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ¾ ×ÙÖ ¸ ½ ÓÙ ¿¾ Ø× ß ÓÖ Ò Ð ÒØ Ö ÒÓÒ × Ò ×ÙÖ ¸ ½ ÓÙ ¿¾ Ø× ß ÒØ Ö ÒØÖ ¼ Ø ×ÙÖ Ø× ß Ô ¾ «Ö × ´ ¼ µ ×ÙÖ ÙÒ Ó Ø Ø ß ÔÓ ÒØ ÙÖ ÙÒ Ö ×× ×ÙÖ ¿¾ Ø× ß ÑÔ× Ò Ö × ÕÙ Ò Ø× ÓÒ× Ö × ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ ´ ÓÖÒ ¾¿¾ Ø×µ ß Ò ³Ó Ø Ø × ÕÙ Ò ³Ó Ø Ø׸ ÑÓØ× ÓÙ ÓÙ Ð × ÑÓØ× ´ ÓÖÒ ¾¿¾ Ó Ø Ø×µ ß ­ÓØØ ÒØ× ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÒ Ò× Ñ Ð ØÝÔ × ÙØ Ð × × Ô Ö Ð³ÙÒ Ø Ö Ø Ñ Ø ÕÙ Ò Ú Ö ÙÐ ­ÓØØ ÒØ ¸ Ñ Ò ÔÙÐ × Ô Ö × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×º × ØÝÔ × ×ÓÒØ ß ÒØ Ö ÑÓØ Ò Ö Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ¾ ×ÙÖ ½ Ø× ß ÒØ Ö ÓÙÖØ Ò Ö Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ¾ ×ÙÖ ¿¾ Ø× ß ÒØ Ö ÐÓÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ¾ ×ÙÖ Ø× ß Ô ½ Ø × Ò ¸ ½ Ó Ø Ø ß × ÑÔÐ ÔÖ × ÓÒ¸ ÓÙ Ð ÔÖ × ÓÒ Ø ÔÖ × ÓÒ Ø Ò Ù ´×ÙÖ ¼ Ø׸ Ø× Ñ ÒØ ×× Ø ½ Ø× ³ ÜÔÓ× Òص ×Ø Ò Ö Á º ÌÝÔ × ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ä Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ÓÑÔÖ Ò ÙÒ Ù ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ü ¸ Ò ÐÙ ÒØ ÒÓÑ Ö Ù× × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ô Ð × ×º ij Ø Ø ³ÓÔØ Ñ × Ö Ð ØÖ ¹ Ù Ø ÓÒ Ó ÙØ Ò Ú Ù Ò Ð Ò Ñ Ò º Ò× ¸ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ð × Ø ÓÖ × ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÑÑÙÒ × Ð Ñ ÓÖ Ø × Ñ Ò ×¸ Ø ³ ÙØÖ × Ø ÓÖ × Ô Ö¹ Ø ÙÐ Ö × Ù Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ß Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ØÖ Ò× ÖØ ÓÒØÖÓÐ ÓÒÒ ÒØ Ð Ù ÙÒ ØÝÔ ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÙÔÔÓÖØ ÒØ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð Ò ÙØ Ò Ú Ù ß ÙÒ Ò× Ñ Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ð ×Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö Ø Ù ÒØ ÖÒ ´ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ü ÙØ × × ÙÐ Ñ ÒØ Ô ÖØ Ö Ð³Ç˵ ß × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö Ò Ñ ÒØ ×ÓÒØ ¬Ò × ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö ÓÒ Ó ÒØ ¹ Ñ ÒØ Ù Ø ×Ø Ö ×ØÖ × ÓÒ Ø ÓÒ ´Ö ×ØÖ × ÓÒØ Ò ÒØ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ÙÖ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ÓÙ ÓÑÔ Ö ×ÓÒµº Ò ½ ¸ ÁÒØ Ð ÒØÖÓ Ù Ø ÙÒ Ò× Ñ Ð ÒÓÙÚ ÐÐ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× × ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÑÙÐØ Ñ ¸ ÔÔ Ð ÅÅ º × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ô ÖÑ ØØ ÒØ ³ « ¹ ØÙ Ö ÙÒ Ñ Ñ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ ÔÐÙ× ÙÖ× Ð Ñ ÒØ× Ð Ó × ´ÔÖ Ò Ô ËÁÅ µº Ä × ÓÒÒ × Ú Ó Ø Ù Ó ×ÓÒØ ÓÑÔÓ× × Ð Ö Ø Ð ÙÜ Ô Ø Ø× ØÝÔ × ÓÒÒ × ´ ÓÙ ½ Ø׸ Ô Ö Ó × ¿¾µ ÐÓÖ× ÕÙ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒÚ ÒØ ÓÒÒ ÐÐ × ×ÓÒØ Ð Ö × ÔÓÙÖ × ØÝÔ × ÓÒÒ × ÔÐÙ× Ö Ò × ´¿¾ ÓÙ Ø×µº Ò× ¸ ØÖÓ × ÒÓÙÚ ÙÜ ØÝÔ × ÓÒÒ × ÓÒØ Ø ÒØÖÓ Ù Ø× Ò ÅÅ ¸ ÙÒ Ø× ÓÙÔ × Ò ÑÔ× ÓÒØ Ò ÒØ ÙÒ ÙÒ ÒØ Ö ß Ô ÝØ × Ó Ø Ø× ß Ô ÛÓÖ ÑÓØ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 80. º º ËÌÊÍ ÌÍÊ ³ÍÆ ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆ ß Ô ÓÙ Ð ÛÓÖ ¾ ÓÙ Ð ÑÓغ Ä Ñ ÓÖ Ø × ÒÓÙÚ ÐÐ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒ× ×Ø Ò ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ô Ö ÐÐ Ð ×ÙÖ × Ó Ø Ø׸ ÑÓØ× ÓÙ ÓÙ Ð × ÑÓØ׺ º ËØÖÙ ØÙÖ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ò× Ð ÓÒ ÔØ ÓÒ ³ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ ÙÒ Ô Ö Ñ ØÖ ÑÔÓÖØ ÒØ ×Ø Ð ÒÓÑ Ö Ö ×ØÖ × Ø Ð ÙÖ ÙØ Ð × Ø ÓÒº Ä × ÈÍ ÑÓ ÖÒ × ÓÑÔÓÖØ ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ × Ö ×ØÖ × ÒÓÒ ×Ô ¬ÕÙ × ×ÔÓÒ Ð × ÔÓÙÖ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÖº º º½ ij Ö ×× Ä³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø Ö Ö Ò × ÓÒÒ ×º ÇÖ Ð Ø ÐÐ ³ÙÒ ÑÔ Ö ×× Ò× ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ô Ø Ø ¸ ÐÓÖ× ÕÙ³ Ð ÙØ ÔÓÙÚÓ Ö Ö ×× Ö ÙÒ ×Ô Ñ ÑÓ Ö ÑÔÓÖØ Òغ Ò× ÙÒ Ú Ö Ø Ø Ò ÕÙ ³ Ö ×× ¸ ³ ×Ø Ö Ñ Ò Ö× ³Ó Ø Ò Ö ÙÒ Ö ×× « Ø Ú ¸ ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ× ×º ÅÓ × ³ Ö ×× ÎÓ Ð × ÑÓ × ³ Ö ×× Ð × ÔÐÙ× ÓÑÑÙÒ× ß Ð³ Ö ×× ÑÑ Ø Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø ÓÒÒ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº È × Ö Ö Ò Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ Ñ × Ð Ø ÐРгÓÔ Ö Ò ×Ø Ð Ñ Ø ß Ð³ Ö ×× Ö Ø Ð³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø ÓÒÒ Ò× Ð³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒº Ë ÑÔÐ ¸ Ñ × Ð Ø ÐРг ×Ô Ö ×× Ð ×Ø Ð Ñ Ø ß Ð³ Ö ×× Ö ×ØÖ Ð³ Ö ×× Ù Ö ×ØÖ ÒØ ÖÒ ´ Ò Ö Ð Ñ ÒØ ×ÙÖ ¿ ÓÙ Ø×µ Ò× Ð ÕÙ Ð ×Ø ÓÒØ Ò٠гÓÔ Ö Ò ×Ø ÓÒÒ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº È × Ö Ö Ò Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ Ñ × Ð Ø ÐРг ×Ô Ö ×× Ð ×Ø ÐÑØ ß Ð³ Ö ×× Ò Ö Ø Ô Ö Ñ ÑÓ Ö Ð³ Ö ×× Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø Ð ÓÒØ Ò٠г Ö ×× Ñ ÑÓ Ö ÓÒÒ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ÁÑÔÐ ÕÙ ÔÐÙ× ÙÖ× Ö Ö Ò × Ð Ñ ÑÓ Ö ß Ð³ Ö ×× Ò Ö Ø Ô Ö Ö ×ØÖ Ð³ Ö ×× Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø Ð ÓÒØ ÒÙ Ù Ö ×ØÖ ÓÒØ Ð³ Ö ×× ×Ø ÓÒÒ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ß Ö ×× ÔÐ Ñ ÒØ Ð³ Ö ×× Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø ÓÒÒ Ò ÙÜ Ô Ö¹ Ø ×¸ ÙÒ × Ò× ÙÒ Ö ×ØÖ ´Ô ÙØ ØÖ Ð ÈÖÓ Ö Ñ ÓÙÒØ Öµ Ø ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ ´ ÓÙØ Ö Ð × µ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº Ð Ü Ð ¸ Ñ × Óѹ ÔÐ Ü º ÇÒ ×³ Ô Ö Ó Ø ÕÙ³ Ð Ý ÒØ ÓÒ ×Ñ ÒØÖ ß ×Ô Ö ×× Ð Ø ­ Ü Ð Ø ³ÙÒ Ô Öظ Ø ß ÒÓÑ Ö Ö Ö Ò × Ñ ÑÓ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü Ø Ù Ð ÙÐ ³ Ö ×× ³ ÙØÖ Ô Öغ Ä × ÑÓ × ³ Ö ×× ÑÑ Ø¸ Ò Ö Ø Ô Ö Ö ×ØÖ Ø ÔÐ Ñ ÒØ ×ÓÒØ Ð × ÔÐÙ× ÙØ Ð × ×º ÌÓÙØ × Ð × Ñ Ò × ×ÔÓ× ÒØ ÔÐÙ× ÙÖ× ÑÓ × ³ Ö ×× º ÈÓÙÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 81. À ÈÁÌÊ º Â Í ³ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆË ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ð Ý ÙÜ Ñ Ò Ö × « Ö Ò Ö Ð × ÑÓ × ³ Ö ×× ÙØ Ð × × ß Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× Ø× Ò ÕÙ ÒØ ÕÙ Ð ×Ø Ð ÑÓ ÑÔÐÓÝ º × Ø× ×ÓÒØ ÔÔ Ð × ×Ô ¬ Ø ÙÖ ³ Ö ×× º ØØ Ñ Ø Ó ×Ø ÓÔØ ÐÓÖ×ÕÙ³ÓÒ ×ÓÙ Ø ×ÔÓ× Ö ³ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö ÑÓ ³ Ö ×× ¸ Ø Ô ÙØ ÓÒÒ Ö Ð Ù ÙÒ Ø ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö Ð ß Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÓÔ Ó × « Ö ÒØ׸ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÓÒ× ÖÚ Ö ÙÒ Ø ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¬Ü ´ ÕÙ Ð Ø Ö Ð Ö Ð × Ø ÓÒ Ñ Ø Ö ÐÐ µº º º¾ ÓÖÑ Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ä ÓÖÑ Ø ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¬Ò Ø Ð × ÑÔ× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ÓÔ Ó Ø Ö ×× ×µ Ø Ð³ Ö ×× ÑÔÐÓÝ º Ì ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÈÐÙ× Ð Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×Ø ÓÑÔÐ Ü ´ Ò Ø ÖÑ × ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ó ×¸ ØÝÔ × ³ÓÔ Ö Ò × Ø ÑÓ ³ Ö ×× µ¸ ÔÐÙ× Ð ´ ÓÑÔ Ø µ × Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒº Å × ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ü ÑÔÐ ÕÙ ÙÒ ÐÓÒ Ù ÙÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÕÙ ÑÔÐ ÕÙ ÙÒ ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ñ¹ ÔÓÖØ ÒØ Ò ×Ô º Ä ÐÓÒ Ù ÙÖ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ ÓÒ× Ö ÓÒ Ó Ò¹ Ø Ñ ÒØ ß Ð Ø ÐÐ Ø Ð³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö º Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÓÙÖÖ ØÖ Ö ×× Ð Ð Ø ÐРг Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ß Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ³ ÒØ Ö ÓÒÒ Ü ÓÒº Ò× Ð ÐÓÒ Ù ÙÖ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ × Ö ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ð Ø ÐÐ Ù Ù× ÓÒÒ × ß Ð ÓÑÔÐ Ü Ø Ø Ð Ú Ø ×× Ð Èͺ È Ö Ü ÑÔÐ ¸ × Ð ÈÍ Ü ÙØ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÔÐÙ× Ú Ø ÕÙ³ ÐÐ Ò Ð × Ö Ô ÖØ Ö Ð Ñ ÑÓ Ö ¸ Ð Ñ ÑÓ Ö Ú ÒØ ÙÒ ÓÙÐÓØ ³ ØÖ Ò Ð Ñ ÒØ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ Ô ÙØ ØÖ Ö ÙÖ Ð Ø ÐРг Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ÈÓÙÖ ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ð Ø ÐРг Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ Ñ ÙÖ Ö ¬Ü ÓÙ ØÖ Ú ¹ Ö Ð º ÍÒ Ø ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ú Ö Ð ÙØÓÖ × ÙÒ Ð Ö ÑÑ ³ÓÔ Ó × ´ Ø ÐÐ × « Ö ÒØ ×µ¸ Ø ÙÒ ÔÐÙ× Ö Ò ­ Ü Ð Ø ³ Ö ×× º Å × Ð ÖÓ Ø Ð ÓÑÔÐ Ü Ø Ð Èͺ ÐÐÓ Ø ÓÒ × Ø× Ä³ ÐÐÓ Ø ÓÒ × Ø× ÔÓÙÖ Ð × « Ö ÒØ× ÑÔ× Ð³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ Ô Ò × Ø ÙÖ× ×Ù Ú ÒØ× ß Ð ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ö Ò × ß Ð ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÔÓÙÖ ÙÒ Ø ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¬Ü ¸ ÔÐÙ× Ð ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ó × ×Ø Ö Ò ÔÐÙ× Ð Ô Ø ³ Ö ×× ÓÙÐ ÒØ × ÑÔ× Ö ×× × Ö Ö Ù Ø º Ë ÓÒ ×ÓÙ Ø Ð Ó × ÙÒ Ø ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö ¹ ×ÓÒÒ Ð ¸ ÙÒ Ô Ø ³ Ö ×× Ö ×ÓÒÒ Ð Ø ÙÒ ÒÓÑ Ö ³ÓÔ Ó × ÑÔÓÖØ Òظ ÓÒ Ô ÙØ ÙØ Ð × Ö ÙÒ Ø ÐÐ ³ÓÔ Ó Ú Ö Ð º Ò× ¸ ÔÓÙÖ × Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ× ÙØ Ð × ÒØ Ô Ù Ô Ö Ñ ØÖ × ÓÙ ÙÒ Ô Ø ³ Ö ×× ÑÓ Ò Ö ¸ ÕÙ ÐÕÙ × Ø× ×ÓÒØ Ö ÓÙØ × Ù ÑÔ× ÓÔ Ó º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 82. º º ËÌÊÍ ÌÍÊ ³ÍÆ ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆ ß Ð ÒÓÑ Ö ÑÓ × ³ Ö ×× × Ð ÑÓ ³ Ö ×× Ò³ ×Ø Ô × Ò ÕÙ ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ´ ÖØ Ò × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ö × ÖÚ × ÙÒ ÑÓ ³ Ö ×× Ô ÖØ ÙÐ Öµ¸ Рг ×Ø ÜÔÐ Ø Ñ ÒØ Ú ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× Ø× ×º ÕÙ Ö ×× ³ÓÔ Ö Ò Ô ÙØ ÓÑÔÓÖØ Ö Ð ÑÓ ³ Ö× ÕÙ Ð ÓÒ ÖÒ ß Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ × Ö ×ØÖ × ÙÒ Ò× Ñ Ð Ö ×ØÖ × ×Ø ×ÔÓÒ Ð Ò× Ð ÈÍ ÔÓÙÖ Ö ÚÓ Ö × ÓÒÒ × Ø × Ö ×× ×º ÓÒ×Ø ØÙ ÙÒ Ô Ø Ø ×Ô ³ Ö ×× ¸ ÕÙ Ò Ò ×× Ø ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ × Ø× ³ Ö ×× ´Ñ Ü ÑÙÑ µº × Ö ×ØÖ × Ô ÙÚ ÒØ ØÖ × Ô Ö × Ò ÖÓÙÔ ´ÙÒ ÔÓÙÖ Ð × ÓÒÒ ×¸ ÙÒ ÙØÖ ÔÓÙÖ Ð × Ö ×× ×µ¸ ÓÒØ Ð³ ÒØ ¬ Ø ÓÒ ×Ø ÔÓÖØ Ù ÒÚ Ù Ð³ÓÔ Ó ß Ð³ ×Ô Ö ×× Ð Ð ×Ø Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð Ù ÒÓÑ Ö Ø ³ Ö ×× × ÙØ Ð × Ö Ø ÓÒ Ù ÑÓ × ³ Ö ×× Ô ÖÑ × ß Ð ÓÒ ³ Ö ×× Ö Ð Ñ ÑÓ Ö Ö ×× Ö ÙÒ Ñ ÑÓ Ö Ð³Ó Ø Ø Ñ Ò ÔÐÙ× Ø ³ Ö ×× ÕÙ³ Ö ×× Ö Ð Ñ Ñ Ñ ÑÓ Ö Ù ÑÓغ º º¿ ÉÙ ÐÕÙ × Ü ÑÔÐ × Ä × Ô Ö Ö Ô × ×Ù Ú ÒØ ÑÓÒØÖ ÒØ ÓÑÑ ÒØ Ð × Ó Ü ÓÒ ÔØ ÓÒ Ù ³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒØ Ø Ø ÔÓÙÖ « Ö ÒØ × Ñ Ò ×º ÐÔ Ä ÔÖÓ ×× ÙÖ ÄÔ ÓÒØ ÒØ ¿¾ Ö ×ØÖ × ´Ê¼ Ê¿½µ Ø× ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ × ÒØ Ö× Ø ¿¾ Ö ×ØÖ × ´ ¼ ¿½µ Ø× ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ × ­ÓØØ ÒØ׺ Ä × Ö ×ØÖ × Ê¿½ Ø ¿½ ×ÓÒØ Ð ØÙÖ × ÙÐ Ø ÓÒØ ÒÒ ÒØ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ¼º Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒØ ÙÒ Ø ÐÐ ¬Ü ¿¾ Ø׺ ÁÐ Ý ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÔÓ×× Ð × ß Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×Ô ¬ÕÙ × Ù ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ó ×ÙÖ Ø× · ÙÒ ÒÓÑ Ö ×ÙÖ ¾ Ø× ß Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö Ò Ñ ÒØ ÓÔ Ó ×ÙÖ Ø× · Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÙÖ Ø× · ÔÐ Ñ ÒØ ×ÙÖ ¾½ Ø× ß Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × ÓÔ Ó ×ÙÖ Ø× · Ö ×× Ö ¹ ×ØÖ ×ÙÖ Ø× · Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÙÖ Ø× · ÔÐ Ñ ÒØ ×ÙÖ ½ Ø× ß Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð ÙÐ ÒØ Ö ÓÙ ­ÓØØ ÒØ ÓÔ Ó ×ÙÖ Ø× · Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÙÖ Ø× · Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÙÖ Ø× · ÜØ Ò× ÓÒ Ð³ÓÔ Ó ×ÙÖ ½½ Ø× · Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÙÖ Ø׺ ËÈ Ê Ä ÔÖÓ ×× ÙÖ ËÈ Ê ËÍÆ ÔÓ×× ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö Ö ×ØÖ × ´Ô ÙØ ØÖ ×ÙÔ Ö ÙÖ ¾¼µº Æ ÒÑÓ Ò× × ÙÐ× ¿¾ Ö ×ØÖ × ×ÓÒØ Ú × Ð × × ÑÙй Ø Ò Ñ ÒØ׸ Ú × × Ò ÖÓÙÔ × Ö ×ØÖ × ×Ô ¬Õ٠׺ Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒØ ÙÒ Ø ÐÐ ¬Ü ¿¾ Ø׺ ¿ ÓÖÑ Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× « Ö ÒØ× ×ÓÒØ ÙØ Ð × ×º Ä ÓÖÑ Ø ×Ø Ó ×ÙÖ ¾ Ø׺ ß Ð ÔÖ Ñ Ö Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÕÙ³ ÙÒ × ÙÐ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ò Ñ Òظ г ÔÔ Ð ×ÓÙ×¹ÔÖÓ Ö ÑÑ º ØØ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ô × ³ÓÔ Ó Ñ × × ÑÔÐ Ñ ÒØ ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ ×ÙÖ ¿¼ Ø× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 83. À ÈÁÌÊ º Â Í ³ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆË ß Ð ÙÜ Ñ ÙÒ ÓÔ Ó ×ÙÖ ¿ Ø׺ Ø ÓÔ Ó ×Ø Ò Ù ¾ ØÝÔ × ³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ ß Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö Ò Ñ ÒØ ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ × ÙØ ×ÙÖ Ø× ´ ÓÑÔ Ö Ù ÓÒØ ÒÙ ³ÙÒ Ö ×ØÖ ÓÒ Ø ÓÒµ¸ ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ ×ÙÖ ¾¾ Ø× ß ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ö ÙÒ ÓÒÒ Ò× Ð × ÔÓ × ÓÖØ ³ÙÒ Ö ×ØÖ × Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÙÖ Ø× · ¾¾ Ø× ÓÒÒ ÑÑ Ø ß Ð ØÖÓ × Ñ ÓÖÑ Ø ´¿ Ö ×× ×µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÙÒ Ö ×× Ö ×ØÖ ×Ø Ò Ø ÓÒ ×ÙÖ Ø׸ ÙÒ Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÓÙÖ ×ÙÖ Ø׸ ÙÒ ÜØ Ò× ÓÒ Ð³ÓÔ Ó ×ÙÖ Ø׺ Ë ÐÓÒ ØØ ÜØ Ò× ÓÒ ß ÙÒ ÜØ Ò× ÓÒ Ù Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ­ÓØØ ÒØ ×ÙÖ Ø× · ÙÒ Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÓÙÖ ×ÙÖ Ø× ß ÙÒ ÓÒÒ ÑÑ Ø ×ÙÖ ½¿ Ø× ß ÙÒ ×Ô ³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö ×ÙÖ Ø× · ÙÒ Ö ×× Ö ×ØÖ ×ÓÙÖ ×ÙÖ Ø׺ È ÒØ ÙÑ ÁÁ Ä Ô ÒØ ÙÑ ÁÁ ÓÑÔÖ Ò ÑÓ × ³ Ö ×× ¸ ÔÓÙÚ ÒØ ÙØ Ð × Ö ÙÒ Ö ×ØÖ × Ñ Òظ ÙÒ Ö ×ØÖ × Ø ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ò Ü ß ÑÑ Ø Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø Ò ÐÙ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ß Ö ×ØÖ Ð³ÓÔ Ö Ò ×Ø ÓÒØ ÒÙ Ò× ÙÒ Ö ×ØÖ ß ÔÐ Ñ ÒØ Ð³ Ö ×× ×Ø Ð ÓÒØ ÒÙ Ù Ö ×ØÖ × Ñ ÒØ · ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ Ò ÐÙ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ß Ò Ö Ø Ô Ö Ö ×ØÖ Ð³ Ö ×× ×Ø Ð ÓÒØ ÒÙ Ù Ö ×ØÖ × Ñ ÒØ · ÓÒØ ÒÙ Ù Ö ×ØÖ × ß × Ø ÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÔÖ ÒØ · ÔÐ Ñ ÒØ ß × Ò Ü Ú ÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÔÖ ÒØ · Ö ×ØÖ Ò Ü ß × Ò Ü Ú ÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÔÖ ÒØ · Ö ×ØÖ Ò Ü ¢ ÙÒ ¹ Ø ÙÖ ß Ò Ü Ú ÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÔÖ ÒØ ¹ × ß Ö Ð Ø Ð³ Ö ×× ×Ø Ð ÓÒØ ÒÙ Ù ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð · ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ò× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ä Ô ÒØ ÙÑ ÓÑÔÖ Ò ÙÒ Ö Ò Ú Ö Ø ÓÖÑ Ø׸ гÓÔ Ó Ø ÒØ Ð × ÙÐ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÖÖ Òغ Ä ÑÓ ³ Ö ×× ×Ø ÓÒÒ Ô Ö Ð³ÓÔ Ó º ij Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÖØ ß ÙÒ ÔÖ ¬Ü ¼¸ ½¸ ¾¸ ¿ ÓÙ Ó Ø Ø¸ ß ÙÒ ÓÔ Ó ½ ÓÙ ¾ Ó Ø Ø׸ ß ÙÒ ×Ô ¬ Ø ÙÖ ³ Ö ×× ¼¸ ½ ÓÙ ¾ Ó Ø Ø׸ ß ÙÒ ÔÐ Ñ ÒØ ¼¸ ½¸ ¾ ÓÙ Ó Ø Ø׸ ß ÙÒ ÑÔ ÔÓÙÖ Ð³ Ö ×× ÑÑ Ø ¼¸ ½¸ ¾ ÓÙ Ó Ø Ø× Ä × Ö ×ÓÒ× ØØ Ú Ö Ø ×ÓÒØ Ð³ Æ Ø ³ Ü ÙØ ÓÒ Ð Ò × ÙØ Ò Ú Ù¸ Ø Ð Ö ×Ô Ø Ð ÓÑÔ Ø Ð Ø × Ò ÒØ Ð Ñ ÐÐ ¼ ÓÒØ Ð Ô ÒØ ÙÑ ×Ø ××Ùº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 84. º º ÇÆ ÄÍËÁÇÆ º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ÇÒ ÓÔÔÓ× ØÖ Ø ÓÒÒ ÐÐ Ñ ÒØ ß ÁË ´ ÓÑÔÐ Ü ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ë Ø ÓÑÔÙØ Öµ¸ Ð × Ñ Ò × ÔÓ×× ÒØ ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ü ¸ Ò ÒÓÑ Ö ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ ÑÓ ³ Ö ×× ×¸ Ö ×ØÖ ×¸ Ø ººº ´ ÓÑÑ Ð Ô ÒØ Ùѵ ß ÊÁË ´Ê Ù ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ë Ø ÓÑÔÙØ Öµ¸ Ð × Ñ Ò × ÔÓ×× ÒØ ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ù Ø ´ ÓÑÑ Ð ËÈ Ê Ó٠г ÄÈÀ µ Ø ÓÒ ÙÒ Ö ¹ Ø ØÙÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ù Øº ÍÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ü ×Ø Ð ÔÖ Ö Ð ÙÒ Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ù Ø ÊÁË Ò Ø¸ Ð ×Ø ØÖ × Æ Ð ÓÑÔ Ö Ö × Ñ Ò × ÁË ×Ñ ¹ Ò × ÊÁË º ØÙ ÐÐ Ñ Òظ Ð × ÙÜ Ø ÒÓÐÓ × ÓÒØ ÕÙ ÐÕÙ Ô Ù ÓÒÚ Ö Ð × Ô Ö ÓÖÑ Ò × ØØ ÒØ × ÓÒØ ÕÙ Ð × ×Ý×Ø Ñ × ÊÁË Ú ÒÒ ÒØ ÔÐÙ× ÓÑÔÐ Ü ×¸ Ø Ð Ö Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò × ×ÙÔ Ö ÙÖ × ÔÓÙ×× Ð × ÓÒ ÔØ ÙÖ× ÁË Ò¹ Ú × Ö × ÔÖÓ Ð Ñ × ØÖ Ø ÓÒÒ ÐÐ Ñ ÒØ ××Ó × ÙÜ Ñ Ò × ÊÁË º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 85. ½ Ô ØÖ ÈÍ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 86. ¾ À ÈÁÌÊ º ÈÍ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÓÙÖ× ÓÑÔÐ Ø Ð ÔÖ ÒØ Ò ØÙ ÒØ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Èͺ Ä ÑÓ Ð ÊÁË ×Ø ÙØ Ð × ÓÑÑ ×ÙÔÔÓÖØ Ö ÙÖÖ ÒØ Ð ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº º¾ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ð ÈÍ º¾º½ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ Ä ÈÍ ÔÓ×× ß ÙÒ ÄÍ ÔÓÙÖ Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ × ÓÒÒ ×¸ ß ÙÒ ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ÕÙ ÓÒØÖÓÐ Ð ÑÓÙÚ Ñ ÒØ × ÓÒÒ × Ø × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׸ Ò× ÕÙ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð³ Ä͸ ß × Ö ×ØÖ × ×Ô ¬ÕÙ × ÔÓÙÖ ×ØÓ Ö Ø ÑÔÓÖ Ö Ñ ÒØ Ð × ÓÒÒ × Ø Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ß ÙÒ Ù× ÒØ ÖÒ ÔÓÙÖ ÒØ Ö ÓÒÒ Ø Ö × « Ö ÒØ × ÓÑÔÓ× ÒØ׺ º¾º¾ ÇÖ Ò × Ø ÓÒ ×Ö ×ØÖ × Ä³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ñ Ò Ð ×ØÓ Ø ÑÔÓÖ Ö ÓÒÒ ×º Ä Ñ ÑÓ Ö ÒØ ÖÒ Ð ÈÍ ×Ø ÓÙÔ Ò ¾ ØÝÔ × Ö ×ØÖ × ß Ð × Ö ×ØÖ × Ú × Ð × Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ ³ÓÔ¹ Ø Ñ × Ö Ð × Ö Ö Ò × Ð Ñ ÑÓ Ö ß Ð × Ö ×ØÖ × ÓÒØÖÓÐ Ø ×Ø ØÙØ׸ ÙØ Ð × × Ô Ö Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò × ÔÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ Ö Ð³ Ø Ú Ø Ð ÈÍ Ø Ô Ö × ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ù ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÓÒØÖÓÐ Ö Ð³ Ü ÙØ ÓÒ × ÔÖÓ Ö ÑÑ ×º Ê ×ØÖ × Ú × Ð × Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ÍÒ Ö ×ØÖ ÙØ Ð × Ø ÙÖ ×Ø ÙÒ Ö ×ØÖ Ö Ö Ò Ð Ô Ö Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ü ÙØ × Ô Ö Ð Èͺ ÇÒ ØÖÓÙÚ « Ö ÒØ × Ø ÓÖ × ß ÓÒÒ × Ò Ô ÙÚ ÒØ Ô × ØÖ ÑÔÐÓÝ × ÔÓÙÖ Ð Ð ÙÐ ³ Ö ×× × ß Ö ×× × ×ÓÙÚ ÒØ ÚÓÐÙ× ÙÒ ÑÓ ³ Ö ×× Ô ÖØ ÙÐ Ö ´ ÓÒØ Ò ÒØ × Ú Ð ÙÖ× × ÓÙ ³ Ò Üµ ß ÓÒ Ø ÓÒ× ´­ ×µ ÓÒ×Ø ØÙ × ³ÙÒ ×Ù Ø Ø× Ò Ô Ò ÒØ× ÓÒØ ÙÒ ×Ø ÔÓ× Ø ÓÒÒ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ö ×ÙÐØ Ø ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ß ÙØÖ × Ò³ÓÒØ Ô × ÓÒ Ø ÓÒ ×Ô ¬ÕÙ º Ä Ó Ü × Ö ×ØÖ × ÔÓÙÖ ÙÒ ÈÍ ×Ø × ×ÙÖ Ð × ÕÙ ×Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × ß ÕÙ ÐÐ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ö ×ØÖ × ×Ô Ð × × ÓÔØ Ö ß ÕÙ Ð ÒÓÑ Ö Ö ×ØÖ × ÓÔØ Ö ß ÕÙ ÐÐ Ø ÐÐ Ö ×ØÖ × ÓÔØ Ö ÉÙ Ð× ×ÓÒØ Ð × ÑÔ Ø× × Ö ÔÓÒ× × × ÕÙ ×Ø ÓÒ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 87. º¾º ÇÊ ÆÁË ÌÁÇÆ Ä ÈÍ ¿ Ê ×ØÖ × ÓÒØÖÓÐ Ø ×Ø ØÙØ× Ò Ò Ö Ð¸ × Ö ×ØÖ × Ò ×ÓÒØ Ô × Ú ¹ × Ð × Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖº Ö ×ØÖ × ×ÓÒØ ×× ÒØ Ð× Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ð× ×ÓÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ Ð³ Ò Ú Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ß Ð ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð ´È ¸ ÔÓÙÖ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÙÒØ Öµ ÓÒØ ÒØ Ð³ Ö ×× Ð ÔÖÓ Ò Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ü ÙØ Ö ß Ð Ö ×ØÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´Áʵ ÓÒØ ÒØ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ù Ø Ð ÔÐÙ× Ö ÒØ ß Ð Ö ×ØÖ ³ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö ´Å ʵ ÓÒØ ÒØ ÙÒ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö º ×Ø Ö Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ Ø Ù Ù× ³ Ö ×× ß Ð Ö ×ØÖ Ø ÑÔÓÒ Ñ ÑÓ Ö ´Å ʵ ÓÒØ ÒØ ÙÒ ÑÓØ ÓÒÒ × Ö Ö Ò Ñ ÑÓ Ö ÓÙ ÙÒ ÑÓØ ÐÙ Ö ÑÑ Òغ ×Ø Ö Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ Ø Ù Ù× ÓÒÒ ×º Ø Ð Ð Ò Ú Ð × Ö ×ØÖ × Ú × Ð × Ô Ö Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖº × Ö ×ØÖ × ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö × Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÒØ Ö Ð × ÒØÖ Ð³ ÄÍ Ø Ð × Ö ×ØÖ × ÙØ Ð × Ø ÙÖ׻РŠʺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 88. À ÈÁÌÊ º ÈÍ ÍÒ Ö ×ØÖ ÈËÏ ´ÈÖÓ Ö Ñ ËØ ØÙ× ÏÓÖ µ ÓÒØ ÒØ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×Ø ØÙ׺ È ÖÑ Ð × ÔÐÙ× Ö ÕÙ ÒØ × ß × Ò Ð Ø × Ò Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ð ÖÒ Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ñ Ø ÕÙ ß Þ ÖÓ ½ ÐÓÖ×ÕÙ Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø ¼ ß Ö Ø ÒÙ ½ ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ö ÙÒ Ö Ø ÒÙ ß Ð ½ × Ð Ö ×ÙÐØ Ø ³ÙÒ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ ×Ø ÙÒ ÐØ ß ÓÖ Ñ ÒØ ½ ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓÚÓÕÙ ÙÒ ÓÖ Ñ ÒØ ß ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ò ÕÙ × Ð ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ ÒÓÖÑ Ð Ô ÙØ ØÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÙ ß ×ÙÔ ÖÚ × ÙÖ Ò ÕÙ ÙÒ ÑÓ ÔÖ Ú Ð Ò ÔÐÙ× Ù ÈËϸ ÙÒ Ö ×ØÖ Ô ÙØ Ö ÓÆ ÔÓ ÒØ ÙÖ ×ÙÖ ÙÒ ÞÓÒ Ñ ÑÓ Ö ÓÒØ Ò ÒØ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö ×º ij ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ö ×ØÖ × ÓÒØÖÓÐ Ô ÙØ Ù×× ØÖ Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖ × Ò ÓÑÔØ Ù ×Ý×Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒº º¿ Ý Ð Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ä Ý Ð Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ØÖ Ö Ò Ð ÓÒ ÓÒØ Ð Ñ Ò Ü ÙØ ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº º¿º½ Ý Ð ÒÓÖÑ Ð ØÖ Ú Ð ×Ø « ØÙ Ô Ö Ð ÈÍ Ø ÓÒ× ×Ø Ò ß Ö Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ Ø µ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÐÙ ÔÙ × Ð Ñ ÑÓ Ö ß ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ Ó µ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ó ÔÓÙÖ Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ ÐÐ Ø ÓÒ ÐÐ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ß Ü ÙØ ÓÒ ´ Ü ÙØ µ ß Ö Ö × ÓÒÒ × ´ Ø Ø µ г Ü ÙØ ÓÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ Ñ Ò Ö Ð Ð ØÙÖ ÓÒÒ × Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ÓÙ ÔÙ × ÙÒ ÑÓ ÙÐ ³ »Ë ß ØÖ Ø Ñ ÒØ × ÓÒÒ × ´ÔÖÓ ×× Ø µ г Ü ÙØ ÓÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ Ñ Ò Ö × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ø ÕÙ × ÓÙ ÐÓ ÕÙ × ×ÙÖ Ð × ÓÒÒ × ß Ö ØÙÖ × ÓÒÒ × ´ÛÖ Ø Ø µ г Ü ÙØ ÓÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ Ñ Ò Ö Ð³ Ö ØÙÖ Ù Ö ×ÙÐØ Ø Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ÓÙ ÔÙ × ÙÒ ÑÓ ÙÐ ³ »Ë ÌÓÙØ × Ð × Ñ Ò × ÓÒØ ÙÒ × Ñ ³ Ü ÙØ ÓÒ × Ñ Ð Ö ¸ ÕÙ ÓÒ× ×Ø ÓÒ Ü ÙØ Ö Ð ÓÙ Ð ×Ù Ú ÒØ ß ÖÔØÖ ß Ø ß Ó ß Ü ÙØ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 89. º¿º Ä Ä³ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆ ÐÓØ× ÓÒÒ × Ä × ÕÙ Ò Ü Ø × Ú Ò Ñ ÒØ× × ÔÖÓ Ù × ÒØ ÙÖ ÒØ ÙÒ Ý Ð Ô Ò Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ð Èͺ ÓÒ× ÖÓÒ× Ð × Ò Ö ÕÙ ³ÙÒ ÈÍ ÔÓ×× ÒØ ÙÒ Ö ×ØÖ Å Ê¸ ÙÒ Ö ×ØÖ Å Ê ÙÒ ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð È Ø ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Áʺ ß Ø ß Å Ê È ß Ð³ÙÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Ñ Ò ÙÒ Ð ØÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ß Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ð Ð ØÙÖ ×Ø ÔÐ Ò× Å Ê ß ÁÊ Å Ê ß È È ·½ ß Ó ß Ð³ÙÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Ø ÖÑ Ò × Ð ÓÒØ ÒÙ ÁÊ ÙØ Ð × ÙÒ Ö ×× Ò Ö Ø × ³ ×Ø Ð ×¸ Ý Ð Ò Ö Ø ß Å Ê Ð × Æ Ø× ÔÓ × Ð× Å Ê ß Ð³ÙÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Ñ Ò ÙÒ Ð ØÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ß Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ð Ð ØÙÖ ×Ø ÔÐ Ò× Å Ê ß Å Ê Å Ê ß Ð³ÙÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Ñ Ò ÙÒ Ð ØÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ß Ð Ö ×ÙÐØ Ø Ð Ð ØÙÖ ×Ø ÔÐ Ò× Å Ê ß Ü ÙØ Ô Ò × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ Ä × Ý Ð × Ø Ø Ó ×ÓÒØ × ÑÔÐ × Ø ÔÖ Ú × Ð ×¸ Ð Ý Ð Ü ÙØ ×Ø ÑÔÖ Ú × Ð º º¿º¾ ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ× ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ô ÖÑ Ø ÙÒ Ñ Ò ×Ñ × ÐÓÒ Ð ÕÙ Ð ÙÒ ÑÓ ÙÐ ´ »Ë¸ Ñ ÑÓ Ö µ Ô ÙØ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ Ð ÖÓÙÐ Ñ ÒØ ÒÓÖÑ Ð Ý Ð º Ë ÙÒ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ×ÙÖÚ Òظ г Ø Ø ÓÙÖ ÒØ ´ÔÖ Ò Ô Ð Ñ ÒØ Ð ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ðµ ×Ø × ÙÚ Ö Ø Ð³ ÒØ Ö¹ ÖÙÔØ ÓÒ ×Ø ØÖ Ø ´ º º¸ г Ü ÙØ ÓÒ ×Ø ØÓÙÖÒ ×ÙÖ ÙÒ ×Ù Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ØÖ Ø ÒØ Ð³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ¸ ÔÔ Ð ÖÓÙØ Ò ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒµº Ä Ý Ð ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ×Ø × ÑÔÐ Ø ÔÖ Ú × Ð ß Å Ê È ß Å Ê ÙÒ Ö ×× Ñ ÑÓ Ö ÓÙ × ÙÚ Ö Ö È ß Ð³ÙÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Ñ Ò ÙÒ Ö ØÙÖ Ò× Ð Ñ ÑÓ Ö ÔÖ Ò Ô Ð ß È Ö ×× Ð ÖÓÙØ Ò ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ä ÒÓÙÚ Ù Ý Ð ÓÑÑ Ò Ô Ö Ð Ø Ð ÔÖ Ñ Ö Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð ÖÓÙØ Ò ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒº http://krimo666.mylivepage.com/
 • 90. À ÈÁÌÊ º ÈÍ º Ê Ù ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ë Ø ÓÑÔÙØ Ö× º º½ Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ÍÒ Ö ×ÓÒ Ñ ÙÖ Ð³ Ú Ò Ñ ÒØ × ÊÁË ×Ø Ð ÓÒ×Ø Ø Ø ÓÒ ÕÙ Ð × ÓÑÔ ¹ Ð Ø ÙÖ× ÔÖÓ Ù × ÒØ ×ÙÖØÓÙØ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× × ÑÔÐ × ´Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÑÔÐ Ü × × ÁË ×ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ñ ÒØ ÜÔÐÓ Ø × Ø Ô ÙÚ ÒØ ×ÓÙ«Ö Ö ³ ØÖ Ö Ó × Ô Ö × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÔÐÙ× × ÑÔÐ ×µº Ä × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ÓÑÑÙÒ × ÙÜ Ö Ø ØÙÖ × ÊÁË ×ÓÒØ Ð × ×Ù Ú ÒØ× ß Ú Ö× ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô Ö Ý Ð Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö Ð × × Ô Ö Ñ ØÖ Ð ß × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö ×ØÖ ¹Ö ×ØÖ Ò× ÙÒ Ø ØÙÖ ØÝÔ Ö Ñ Òع Ö Ò Ñ ÒØ ß × ÑÓ × ³ Ö ×× × ÑÔÐ × Ø Ô Ù ÒÓÑ Ö Ùܸ Ð × ÑÓ × ³ Ö ×× × ÓÑÔÐ Ü × ÔÓÙÚ ÒØ ØÖ Ö Ð × × Ô ÖØ Ö × ÑÓ × ³ Ö ×× × × ÑÔÐ × ß × ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× × ÑÔÐ × Ø Ô Ù ÒÓÑ Ö Ùܸ Ø ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¬Ü ¸ ÔÓ×× ÒØ × ÑÔ× ¬Ü ׺ Ä ØÓÙØ Ö ×ÙÐØ Ò × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒØÖÓÐ × ÑÔР׺ º º¾ Ü ÑÔÐ Ñ Ò ÊÁË ÓÒ× ÖÓÒ× Ð Ñ Ò ÊÁË ×Ù Ú ÒØ º  ٠³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø Ö ×ØÖ × Ä Ñ Ò ÙØ Ð × ¿ ÓÖÑ Ø× ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ´ÓÒ Ò ×³ ÒØ Ö ×× Ô × Ù ØÖÓ × Ñ ÓÖÑ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ ÙÜ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 91. º º Ê Í ÁÆËÌÊÍ ÌÁÇÆ Ë Ì ÇÅÈÍÌ ÊË × Ùصº Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ö Ô ÖØ × Ò× ÖÓÙÔ × ß × Ñ ÑÓ Ö Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ñ ÒØ¹Ö Ò Ñ ÒØ ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ØÖ ¹Ö ×ØÖ Ð ÙÐ ÓÙ Ò ÓÒÒ × Ò³ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÕÙ × Ö ×ØÖ × ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö ×ØÖ ¹ ÑÑ Ø Ð ÙÐ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ Ö ×ØÖ Ø ÙÒ ÓÒÒ ÑÑ Ø ß Ö Ò Ñ Òغ Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø Ð × ÓÒÒ × ×ÓÒØ ÐÙ × Ò× ÙÜ × ÒØ ÖÒ × × ´ Ö ×¹ × Ð × Ð³Ó Ø Øµº Ä × Ö ×ØÖ × ÒØ ÖÒ × ×ÓÒØ Ð × ×Ù Ú ÒØ× ß ÊÁ Ö ×ØÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ß È ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð ß Æ È Ö ×× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ß ¸ ¸ ÁÅÅ ÒØÖ × ³ ÄÍ ß Ë ÄÍ ×ÓÖØ ÄÍ ß ÇÆ Ö ×ØÖ ÓÒ Ø ÓÒ»×Ø ØÙØ ß Å ×ÓÖØ Ñ ÑÓ Ö ÓÒÒ × ß × Ö ×ØÖ × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× Ý Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÐÐÓÒ× Ð Ý Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ü ÙØ Ô Ö ØØ Ñ ¹ Ò ´Ð ØÖ Ø Ñ ÒØ Ð³ÓÔ Ó Ò³ ×Ø Ô × Ø ÐÐ µº ½º Ø ´ÄÁµ ß ÊÁ Ñ ÑÓ Ö ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ´È µ ß Æ È È· ¾º Ó ´ Áµ ß Ö ×ØÖ ´ÊÁ¾ ¾½ µ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 92. À ÈÁÌÊ º ÈÍ ß Ö ×ØÖ ´ÊÁ¾¼ ½ µ ß ÁÅÅ ÊÁ½ ¼ ¿º Ü ÙØ » Ð ÙРг Ö ×× « Ø Ú ´ µ × ÐÓÒ Ð³ÓÔ Ó ¸ ÙÒ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × ×Ø Ö Ð × ß × Ñ ÑÓ Ö ß Ë ÄÍ · ÁÅÅ ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ØÖ ¹Ö ×ØÖ ß Ë ÄÍ ÓÔ ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ØÖ ¹ ÑÑ Ø ß Ë ÄÍ ÓÔ ÁÅÅ ß Ö Ò Ñ ÒØ ß Ë ÄÍ Æ È · ÁÅÅ ß ÇÆ ÓÔ ¼ º × Ñ ÑÓ Ö » Ö Ò Ñ ÒØ ´Å ŵ ß Ö Ñ ÒØ ß Å Ñ ÑÓ Ö ÓÒÒ ×´Ë Ä͵ ß È Æ È ß Ö Ò Ñ ÒØ ß Ñ ÑÓ Ö ÓÒÒ ×´Ë Ä͵ ß È Æ È ß Ö Ò Ñ ÒØ ß × ÇÆ ÐÓÖ× È Ë ÄÍ × ÒÓÒ È Æ È ß ÙØÖ × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ß È Æ È º Ö ØÙÖ Ù Ö ×ÙÐØ Ø ´ ʵ ß Ö Ñ ÒØ ß Ö ×ØÖ ´ÊÁ¾¼ ½ µ Å ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ØÖ ¹Ö ×ØÖ ß Ö ×ØÖ ´ÊÁ½ ½½ µ Ë ÄÍ ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ö ×ØÖ ¹ ÑÑ Ø ß Ö ×ØÖ ´ÊÁ¾¼ ½ µ Ë ÄÍ ÉÙ Ð× ×ÓÒØ Ð × ÑÓ × ³ Ö ×× ÑÔÐÓÝ × Ä³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÔÖ Ò Ö Ý Ð ×¸ Ð × ÔÐÙ× Ö Ô × Ø ÒØ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö Ò Ñ Òغ ÈÓÙÖ ÙÒ Ñ Ò ØÝÔ ¸ ÓÒ ×Ø Ñ ÕÙ³ ÐÐ × ÓÒ×Ø ØÙ ÒØ ½¾ ± × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ü ÙØ ×º Ä ÙÖ ÑÓÝ ÒÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒ ½¾± ¢ · ± ¢ Ý Ð ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 93. º º ÈÁÈ ÄÁÆ Ê Ð × Ø ÓÒ ÍÒ ÒØ Ö Ø × Ñ Ò × ÊÁË ×Ø ÕÙ³ ÐÐ ÙØÓÖ × ÙÒ Ô Ô Ð Ò ÔÐÙ× Æ º º ÈÔ ÐÒ ÈÓÙÖ Ñ Ð ÓÖ Ö Ð × Ô Ö ÓÖÑ Ò × ØØ Ñ Ò ÓÒ Ö Ñ ÒÙ Ö Ð Ø ÑÔ× ³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ij ×Ø Ö ØÖ Ú ÐÐ Ö Ð Ò Ð × « Ö ÒØ × ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐР׺ º º½ È Ô Ð Ò × ÈÔ ÐÒ ¿ Ø × ËÓ Ø Ð³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ò ¿ Ô × × Ò Ô Ò ÒØ × ´ Ø ¸ Ó ¸ Ü ÙØ µ Ö Ð × ÙÒ Ò ½ Ý Ð ³ ÓÖÐÓ º Ä Ñ × Ò Ô Ô ¹ Ð Ò ÓÒ× ×Ø Ö ØÖ Ú ÐÐ Ö Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ð × ¿ ÙÒ Ø × Ö ×ÔÓÒ× Ð × × ¿ Ô × ×º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 94. ½¼¼ À ÈÁÌÊ º ÈÍ Ò× ¸ Ù Ý Ð ¸ ÓÒ Ö Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¸ ÓÒ Ó Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ   ½ Ø ÓÒ Ü ÙØ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ   ¾º Ù Ý Ð · ½¸ ÓÒ Ö Ö Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ · ½¸ ÓÒ Ó Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ü ÙØ Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ   ½º Ý Ð ³ ÓÖÐÓ ½ ¾ ¿ Ø Ø Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ò×Ø Ò×Ø Ò×Ø Ø Ó Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ò×Ø Ò×Ø Ø Ü ÙØ Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ò×Ø Ä Ø ÑÔ× ÑÓÝ Ò ³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ú × Ô Ö ¿º ÇÒ Ô ÖÐ ÔÔ ÐÒ ¿ Ø ×º Ä Ø ÑÔ× ³ Ü ÙØ ÓÒ Ò Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×Ø ¾·Ò Ý Ð × ³ ÓÖÐÓ º Ä Ð ¾ Ý Ð × ×Ø ÔÔ Ð Ø ÑÔ× Ð Ø Ò Ù Ô Ô Ð Ò º ÈÔ ÐÒ Ø × ÔÔÐ ÕÙÓÒ× ÔÖ Ò Ô Ð Ñ Ò ÊÁË Ö Ø ÔÐÙ× Ùغ Ä × Ô × × Ó Ú ÒØ ØÖ Ö Ò Ù × Ò Ô Ò ÒØ ×º ÌÓÙØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ××Ù ³ÙÒ Ø Ø Ú ÒØ ØÖ ÙØ Ð × Ô Ö Ð³ Ø ×Ù Ú ÒØ Ó Ø ØÖ Ñ ÑÓÖ × Ò× ÙÒ Ö ×ØÖ × ÖÚ ÒØ ³ ÒØ Ö ÒØÖ Ð × Ø ×º ÇÒ Ó Ø ÒØ Ò× Ð ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ö Ø Ô Ö Ð Ø Ð Ù ×Ù Ú ÒØ Ý Ð ³ ÓÖÐÓ ½ ¾ ¿ Ø ÄÁ Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ò×Ø Ò×Ø Ò×Ø Ø Á Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ò×Ø Ò×Ø Ø Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ò×Ø Ø Å Å Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ Ò×Ø ¿ Ø Ê Ò×Ø ½ Ò×Ø ¾ ÉÙ ÐÕÙ × Ö Ñ ÖÕÙ × ½º г ÑÔÐÓ ÙÜ × ×Ô Ð × × × Ö Ú Ð Ù ÙÜ ÕÙ Ñ ÑÓ Ö ×Ø ×ÓÐÐ Ø ÕÙ Ý Ð º Ð Ò³ ÙÖ Ø Ô × Ø ÔÓ×× Ð × ÙÒ × ÙÐ ÓÒØ Ò ÒØ ÓÒÒ × Ø Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ú Ø Ø ÙØ Ð × ¾º Ð ÐÓ Ö ×ØÖ × Ó Ø Ô ÖÑ ØØÖ ÙÜ Ð ØÙÖ × ´Ö ×ØÖ × ×ÓÙÖ × ÔÓÙÖ Ð³ Ø Áµ Ø ÙÒ Ö ØÙÖ ´Ö ×ÙÐØ Ø ÔÓÙÖ Ð³ Ø Êµ Ò× Ð Ñ Ñ Ý Ð º ÍÒ ÔÖÓ Ð Ñ ×ÙÖÚ ÒØ × Ð³ Ö ØÙÖ ÓÒ ÖÒ ÙÒ Ö ×ØÖ Ò Ð ØÙÖ ¿º Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ü ÙÖ × Ð Ø ÓÒ Ù Ö ×ØÖ È Ø ÔРг Ø Å Å Ú Ö× Ð³ Ø ÄÁº ij Ü ÙØ ÓÒ Ð³ Ø ÄÁ Ô ÙØ Ô Ò Ö Ð ÔÖ × Ò Ò× Ð³ Ø Å Å ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ò Ñ ÒØ ÓÑÔÐ ÕÙ ÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ¹ Ò Ñ ÒØ Ù Ô Ô Ð Ò º º º¾ Ä × Ð × ÍÒ Ð ×Ø ÙÒ × ØÙ Ø ÓÒ ÕÙ ÑÔ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ ×³ Ü ÙØ Ö Ù Ý Ð ³ ÓÖÐÓ ÔÖ ÚÙº ÇÒ ×Ø Ò Ù ÔÐÙ× ÙÖ× ×ÓÖØ × ³ Р׺ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ð ÁÐ ÔÔ Ö Ø ÐÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÓÒ­ Ø Ö ××ÓÙÖ × Ò Ô ÙØ Ô × ØÖ Ö Ô Ö Ð Ñ Ø Ö Ðº ³ ×Ø Ð × Ð Ñ ÑÓ Ö ÙÒ ÕÙ ÔÓÙÖ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø ÓÒÒ ×º Ò× ×¸ Ð Ô Ô Ð Ò ×Ø ×Ù×Ô Ò Ù ÙÖ ÒØ ÙÒ Ý Ð ÔÓÙÖ Ð Ú Ö Ð³ Ð º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 95. º º ÈÁÈ ÄÁÆ ½¼½ Ð ÓÒÒ × ÁÐ ÔÔ Ö Ø ÐÓÖ×ÕÙ³ Ð Ý Ô Ò Ò ÓÒÒ × ÒØÖ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ËÓ Ø Ô Ö Ü ÑÔÐ Ð × ÙÜ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ½º Ö¾ Ñ ÑÓ Ö ´½¾¼µ ¾º Ö¿ Ö¾ · Ö½ Ù ÑÓÑ ÒØ Ó٠г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¾ ×Ó Ò Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø Ô Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ½¸ г Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¾ ×Ø Ð³ Ø Á Ø Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ½ ×Ø Ð³ Ø º Ð ÓÒØÖÓÐ ÁÐ ÓÒ ÖÒ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ù Ö ×ØÖ È º Ä × ØÖ Ú Ð ×Ø Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ðº ÂÙ×ÕÙ³ г Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ø ÐÐ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ð ×Ø ÑÔÓ×× Ð × ÚÓ Ö × ÙÒ Ö Ò Ñ ÒØ ×Ø « ØÙ ÓÙ ÒÓÒº È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÔÓÙÖ Ð Ñ Ò ÊÁË ¸ г Ö ×× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 96. ½¼¾ À ÈÁÌÊ º ÈÍ Ò³ ×Ø ÓÒÒÙ ÕÙ³ Ù Ò Ú Ù Ð³ Ø º Ý Ð ³ ÓÖÐÓ ½ ¾ ¿ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ½ ÄÁ Á Å Å Ê Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¾ ÄÁ Á Å Å Ê Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ¿ ÄÁ Á Å Å Ê Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÄÁ Á Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÄÁ Á Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÄÁ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÄÁ Á Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÄÁ Ø Ð ×Ø Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ø ÙÖ Ö Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò× ÙÒ Ö Ø ØÙÖ Ô Ô Ð Ò º ÈÐÙ× ÙÖ× ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÒØ Ø ÔÖÓÔÓ× × ÔÓÙÖ Ö Ö Ð × Ö Ò Ñ ÒØ× Ò× ÙÒ Ö Ø ØÙÖ Ô Ô Ð Ò ß ÙÔÐ ÕÙ Ö Ð³ Ö Ø ØÙÖ Ô Ô Ð Ò ÔÓÙÖ ØÖ Ø Ö Ð × ÙÜ × Ù Ö Ò ¹ Ñ ÒØ ´ÔÖ × ÓÙ Ô ×µ ß ÔÖ Ö Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ´ÓÙ Ð ×Ù Ø ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒµ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ Ö ×× Ö Ò Ñ ÒØ ´ÕÙ ØØ Ò Ô × Ð³ÙØ Ð × Öµ ß × × Ö ×ÙÖ ÙÒ ÔÖ Ø ÓÒ × Ö Ò Ñ ÒØ× ß ×ÙÔÔÓ× Ö ÕÙ³ÙÒ Ö Ò Ñ ÒØ Ò × Ö Ñ ×»ØÓÙ ÓÙÖ× ÔÖ × ß ×ÙÔÔÓ× Ö ÕÙ ÖØ Ò× ÓÔ Ó × ÚÓÖ × ÒØ Ð Ö Ò Ñ ÒØ ß × × Ö ×ÙÖ ÙÒ ×ØÓÖ ÕÙ × Ö Ò Ñ ÒØ× ß Ò Ö Ö × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÆÇÈ ´ÆÓ ÇÈ Ö Ø ÓÒµ ÔÖ × Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö Ò¹ Ñ ÒØ Ð Ø ÑÔ× ÕÙ Ð Ö Ò Ñ ÒØ ÔÙ ×× × ÓÒ ÐÙÖ º º Ñ Ð ÓÖ Ø ÓÒ× º º½ Ö Ø ØÙÖ ×ÙÔ Ö× Ð Ö Ä × Ö Ø ØÙÖ ×ÙÔ Ö× Ð Ö × ×ÔÓ× ÒØ ÔÐÙ× ÙÖ× ÙÒ Ø × ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × ´ÙÒ Ø × ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÒØ Ö ×¸ ÙÒ Ø × ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ­ÓØØ ÒØ ×¸ ºººµº Ò× Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ð × ÔÐÙ× ÓÑÑÙÒ × ´ Ö Ø Ñ Ø Õ٠׸ Ö Ñ Òظ Ö Ò Ñ Òظ Ö Ò¹ Ñ Òص Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ü ÙØ × × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ñ ÒØ Ò× « Ö ÒØ× Ô Ô Ð Ò ×º ÔÐÙ׸ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ü ÙØ × Ò× ÙÒ ÓÖ Ö « Ö ÒØ Ð³ÓÖ Ö Ù ÔÖÓ Ö ÑÑ º È Ö Ü ÑÔÐ ¸ × ÓÒ Ü ÙØ Ð × ÕÙ Ò ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ß ÁÎ Ü¸Ý http://krimo666.mylivepage.com/
 • 97. º º Å ÄÁÇÊ ÌÁÇÆË ½¼¿ ß Þ¸Û ß ËÍ Ù¸Ú Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× × Ø ÖÑ Ò ÖÓÒØ Ò× Ð³ÓÖ Ö ËÍ ¸ Ø Áκ º º¾ Ö Ø ØÙÖ ÎÄÁÏ Ä × ÕÙ Ò Ñ ÒØ Ø Ð³ÓÖ ÓÒ Ò Ñ ÒØ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ö Ð × × Ô Ö Ð Óѹ Ô Ð Ø ÙÖº ÍÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÓÑÔÓ× ÔÐÙ× ÙÖ× ÑÔ׸ ÕÙ ÑÔ× ÓÑÑ Ò ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ ÙÒ ÙÒ Ø Ð Ñ Ò º ij Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÙØ ØÖ ØÖ × ÐÓÒ Ù ¸ ³ÓÙ Ð ÒÓÑ Î ÖÝ ÄÓÒ ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ ÏÓÖ ´ Ù×ÕÙ³ ½¼¾ Ø×µº ÁÑ ÒÓÒ× ÙÒ Ñ Ò ÎÄÁÏ ×ÔÓ× ÒØ ß ³ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÙÜ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× × ÑÙÐØ Ò × ´Ð ØÙÖ ÓÙ Ö ØÙÖ µ ß ÙÒ Ø ÓÒÒ ÙÖ ß ÙÒ ×ÓÙ×ØÖ Ø ÙÖ ß ÙÒ ÑÙÐØ ÔÐ ÙÖ ß ÙÒ Ú × ÙÖ Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ³ÙÒ Ø ÐÐ Ñ Ò ÔÓÙÖÖÓÒØ ÓÑÔÓÖØ Ö ÑÔ× ¾ ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ñ ÒØ»Ö Ò Ñ ÒØ Ò Ñ ÑÓ Ö Ø ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø ÑØ Õ٠׺ ËÓ Ø Ô Ö Ü ÑÔÐ Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ü ÙØ Ö ß Â·Ã ß Ä¢Å ß Æ¹ ß » Ä × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÎÄÁÏ ÔÓÙÖÖÓÒØ ØÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 98. ½¼ À ÈÁÌÊ º ÈÍ ÄÇ Ê ¸Â ÄÇ Ê ¸Ã ÄÇ ÊÐ¸Ä ÄÇ ÊÑ¸Å Ê Ê ·Ê ËÌÇÊ Ê ¸ ÄÇ ÊÒ¸Æ Ê ÊÐ ¢ ÊÑ ËÌÇÊ Ê ¸ Ê ÊÒ ¹ Ê Ê Ê »Ê ËÌÇÊ Ê ¸ ËÌÇÊ Ê ¸ ÕÙ Ø Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÔÓÙÚ ÒØ ×³ Ü ÙØ Ö ÙÒ Ò ½ Ý Ð ³ ÓÖÐÓ º ÔÖ Ò Ô ×Ø ÓÔØ Ò× Ð ÒÓÙÚ ÐÐ Ö Ø ØÙÖ Ø× Ú ÐÓÔÔ Ô Ö ÁÒØ Ð Ø ÀȺ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 99. ½¼ Ô ØÖ ÍÒ Ø ÓÑÑ Ò http://krimo666.mylivepage.com/
 • 100. ½¼ À ÈÁÌÊ º ÍÆÁÌ ÇÅÅ Æ º½ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÓÙÖ× Ü Ñ Ò Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ø Ð³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò º ØØ ÙÒ Ø Ö Ø Ð³ÓÖ Ò Ø ÙÖ Ò × × ÒØ × ÙÐ Ñ ÒØ ×ÙÖ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ü ÙØ Ö Ø Ð Ò ØÙÖ Ù Ö ×ÙÐØ Ø × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö Ø ÑØ ÕÙ × Ø ÐÓ Õ٠׺ ÐÐ Ò ÔÖ Ò Ò ÓÒ× Ö Ø ÓÒ Ò Ð × ÓÒÒ × ØÖ Ø ×¸ Ò Ð × Ö ×ÙÐØ Ø× ÔÖÓ Ù Ø׺ Ø ÐÐ ÓÒØÖÓÐ Ð Ñ Ò × ÙÐ Ñ ÒØ Ú ÕÙ ÐÕÙ × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ º ÓÙÖ× ÔÓÙÖ×Ù Ø Ð³ Ò ÐÝ× × Ò ÒØ ÒØÖ ÔÖ × ÔÙ × Ð ÓÙÖ× ×ÙÖ Ð Ù ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº º¾ Å ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ä³ Ü ÙØ ÓÒ ³ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ ÓÒ× ×Ø Ò Ð³ Ü ÙØ ÓÒ × ÕÙ ÒØ ÐÐ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ÕÙ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø Ü ÙØ ÙÖ ÒØ ÙÒ Ý Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ÍÒ Ý Ð ³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ × ÓÑÔÓ× Ò ÔÐÙ× ÙÖ× Ô × × ´ Ø ¸ Ó ¸ ºººµº ÕÙ Ô × Ù Ý Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÓÒ×Ø ØÙ ³ÙÒ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× Ø Ô × × ÑÔÐ × ÔÔ Ð × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ä × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÓÒØ Ð × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × ØÓÑ ÕÙ × Ù ÔÖÓ ×× ÙÖº ÐÐ × Ô ÙÚ ÒØ ØÖ Ö ÖÓÙÔ × ÔÓÙÖ ×³ Ü ÙØ Ö Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ß Ö ×Ô Ø Ö Ð Ô Ò Ò × ÓÒÒ × ß ³ Ú Ø Ö Ð × ÓÒ­ Ø× ÓÒ ÔØ ×Ø ÜÔÐ ÕÙ ×ÙÖ ÙÒ Ü ÑÔÐ × ÑÔÐ º ËÙÔÔÓ×ÓÒ× ÕÙ ÒÓÙ× ×ÔÓ×ÓÒ× × Ö ×ØÖ × È ¸ Áʸ Å Ê Ø Å Ê Ö Ø Ù ÓÙÖ× ÔÖ Òغ Ä Ý Ð Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÑÔÖ Ò Ð × Ý Ð × Ø ¸ Ò Ö Ø¸ Ü ÙØ Ø ÒØ ÖÖÙÔغ ÓÑÑ Ò ÓÒ× Ô Ö Ø ÐÐ Ö Ð × Ý Ð × ÔÖ Ú × Ð ×º ÕÙ Ý Ð ÑÔÐ ÕÙ ÙÒ Ô Ø Ø × ÕÙ Ò ¬Ü Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ø Ä Ý Ð Ø ÓÒ× ×Ø Ò ¿ Ø Ô × Ø ÓÑÔÖ Ò Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ø½ Å Ê È Ø¾ Å Ê Ñ ÑÓ Ö È È ·Ì Ø¿ ÁÊ Å Ê ÓÙ Ì ×Ø Ð Ø ÐÐ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø Ð × Ø Ö ÔÖ × ÒØ ÒØ × ÙÒ Ø × Ø ÑÔ× Ú Ð ÙÖ Ð ´Ð ÓÑÔØ ÙÖ ÓÖ Ò Ð ÙÖ Ø ÔÙ ØÖ Ò Ö Ñ ÒØ ÐÓÖ× Ø¿µº ÁÒ Ö Ø ÈÓÙÖ Ý Ð ¸ ÓÒ ×ÙÔÔÓ× ÙÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ö ×× º Ò × Ý Ð Ò Ö Ø¸ Ð ÓÒØ ÒÙ ÁÊ ×Ø Ö Ø Ñ ÒØ « Ø ÔÓÙÖ ¬Ò Ð Ñ ÒØ ÓÒØ Ò Ö ÙÒ Ö ×× Ö Ø º ؽ Å Ê ÁÊ´ Ö ×× µ ؾ Å Ê Ñ ÑÓ Ö Ø¿ ÁÊ´ Ö ×× µ Å Ê´ Ö ×× µ ÓÙ ÁÊ´ Ö ×× µ ÒØ ¬ Ð ÑÔ× Ö ×× Ù Ö ×ØÖ Áʺ Ä Ö ×ØÖ ÁÊ ×Ø Ñ ÒØ Ò ÒØ Ò× Ð Ñ Ñ Ø Ø ÕÙ × Ð³ Ö ×× Ò Ö Ø Ò³ Ú Ø Ô × Ø ÙØ Ð × º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 101. º¾º ÅÁ ÊǹÇÈ Ê ÌÁÇÆË ½¼ ÁÒØ ÖÖÙÔØ ÔÖ × Ð Ý Ð Ü ÙØ ¸ ÙÒ Ø ×Ø ×Ø « ØÙ ÔÓÙÖ × ÚÓ Ö × ÙÒ Ò¹ Ø ÖÖÙÔØ ÓÒ ×Ø ×ÙÖÚ ÒÙ º Ë ÓÙ ¸ ÙÒ Ý Ð ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ×Ø Ð Ò ¸ ÕÙ Ô ÙØ ÓÑÔÖ Ò Ö Ð × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ø½ Å Ê È Ø¾ Å Ê Ö ×× × ÙÚ Ö È Ö ×× ÖÓÙØ Ò ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ø¿ Ñ ÑÓ Ö Å Ê Ü ÙØ Ä Ý Ð Ü ÙØ Ò³ ×Ø Ô × ÔÖ Ú × Ð º ÈÓÙÖ ÙÒ Ñ Ò Ú Ò « Ö ÒØ× ÓÔ Ó ×¸ Ò « Ö ÒØ × × ÕÙ Ò × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ × ÔÖÓ¹ ÙÖ º È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÓÒ× ÖÓÒ× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ê½¸ º ÐÐ Ô ÙØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ö Ð × ÕÙ Ò Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ Ø½ Å Ê ÁÊ´ Ö ×× µ ؾ Å Ê Ñ ÑÓ Ö Ø¿ ʽ ʽ · Å Ê ÓÒ× ÖÓÒ× Ñ ÒØ Ò ÒØ ÙÜ Ü ÑÔÐ × ÔÐÙ× ÓÑÔÐ Ü ×º Ä ÔÖ Ñ Ö ÓÒ ÖÒ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÁË ¸ ÕÙ Ò Ö Ñ ÒØ ½ Ø ÕÙ × ÙØ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ × Ð Ö ×ÙÐØ Ø ×Ø ¼º ÐÐ Ô ÙØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ö Ð × ÕÙ Ò Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ Ø½ Å Ê ÁÊ´ Ö ×× µ ؾ Å Ê Ñ ÑÓ Ö Ø¿ Å Ê Å Ê · ½ Ø Ñ ÑÓ Ö Å Ê × Å Ê ¼ ÐÓÖ× È È ·Ì ÓÙ Ì ×Ø Ð Ø ÐÐ ³ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ÈÓÙÖ Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ë ¸ ÕÙ × ÙÚ Ö Ð³ Ö ×× Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ò× Ø Ñ Ò ÔÓÙÖ×Ù ÚÖ Ð³ Ü ÙØ ÓÒ Ô Ö Ð³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ × Ø٠г Ö ×× · ̸ ÓÒ Ø½ Å Ê ÁÊ´ Ö ×× µ Å Ê È Ø¾ È ÁÊ´ Ö ×× µ Ñ ÑÓ Ö Å Ê Ø¿ È È ·Ì ÓÙ Ì ×Ø Ð Ø ÐРг Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº ØØ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ØÝÔ ÕÙ Ñ ÒØ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ð × ÔÔ Ð× ×ÓÙ×¹ÖÓÙØ Ò ×º ÇÒ ÚÓ Ø Ò ÕÙ³ÙÒ × ÕÙ Ò Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×Ø Ò ×× Ö ÔÓÙÖ ÕÙ ÓÔ Ó º Ä Ý Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÈÓÙÖ ÓÓÖ ÓÒÒ Ö Ð × × ÕÙ Ò × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÒØÖ ÐР׸ ÙÒ ÒÓÙÚ Ù Ö ×ØÖ ×Ø Ò ×× Ö ÕÙ ÓÒØ Ò Ö Ð³ Ø Ø Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ Ò Ø ÖÑ Ý Ð º ÔÔ ÐÓÒ× Ö ×ØÖ Á ´ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ý Ð Ó µº Ò× ÒÓØÖ Ü ÑÔÐ ¸ × ÙÐ× ¾ Ø× ÓÑÔÓ× ÒØ Ö ×ØÖ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 102. ½¼ À ÈÁÌÊ º ÍÆÁÌ ÇÅÅ Æ ¼¼ Ø ¼½ Ò Ö Ø ½¼ Ü ÙØ ½½ ÒØ ÖÖÙÔØ Ä Ö ×ØÖ Á ×Ø ÑÓ ¬ Ò ¬Ò ÙÒ × Ý Ð ×º º¿ ÓÒØÖÓÐ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ ÆÓÙ× ÒÓÙ× ÒØ Ö ××ÓÒ× Ñ ÒØ Ò ÒØ ÙÜ Ø Ú Ø × ÑÔÐ ÒØ Ö Ò× Ð³ÙÒ Ø Óѹ Ñ Ò ÔÓÙÖ Ü ÙØ Ö Ð × × ÕÙ Ò × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ ijÙÒ Ø ÓÑÑ Ò Ó Ø Ü ÙØ Ö ¾ Ø × × ÕÙ × ß Ð × ÕÙ Ò Ñ ÒØ × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ß Ð³ Ü ÙØ ÓÒ × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÔÔ ÖØ ÒÒ ÒØ ØÓÙØ × ÙÜ Ø ÓÖ × ×Ù Ú ÒØ × ß ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × ÒØÖ Ö ×ØÖ × ß ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × ³ÙÒ Ö ×ØÖ Ú Ö× ÙÒ ÒØ Ö ÜØ ÖÒ ´ º º¸ Ù×µ ß ØÖ Ò× ÖØ ÓÒÒ × ³ÙÒ ÒØ Ö ÜØ ÖÒ ´ º º¸ Ù×µ Ú Ö× ÙÒ Ö ×ØÖ ß ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×ÙÖ Ð³ ÄÍ Ò ÙØ Ð × ÒØ × Ö ×ØÖ × ÔÓÙÖ Ð × ÓÔ Ö Ò × ×ÓÙÖ × Ø Ð Ö ×ÙÐØ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× ÒØÖ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò Ø Ð³ ÜØ Ö ÙÖ Ä × ÒØÖ × Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ×ÓÒØ ß Ð³ ÓÖÐÓ ÙÒ Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ ×³ Ü ÙØ Ò ÙÒ ØÓÔ ³ ÓÖÐÓ ß Ð Ö ×ØÖ ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð³ÓÔ Ó Ô ÖÑ Ø Ø ÖÑ Ò Ö ÕÙ ÐÐ × ÕÙ Ò Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ØÖ Ü ÙØ ÐÓÖ× ³ÙÒ Ý Ð Ü ÙØ ß Ð Ö ×ØÖ ÓÒ Ø ÓÒ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ø ÖÑ Ò Ö Ð ×Ø ØÙØ Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ Ø ÔÓÙÖ Ð × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒÒ ÐÐ × ß × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ù Ù× ÓÒØÖÓÐ Ô Ö Ü ÑÔÐ ÔÓÙÖ Ø Ø Ö ÙÒ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ ÓÙ Ö ÚÓ Ö Ð × ÕÙ ØØ Ñ ÒØ× × ÙÒ Ø × ÜØ ÖÒ ×º Ä × ×ÓÖØ × Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ×ÓÒØ ß × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ ÒØ ÖÒ × Ù ÔÖÓ ×× ÙÖ¸ ¾ ØÝÔ × ß × × Ò ÙÜ Ð Ò ÒØ × ØÖ Ò× ÖØ× ÒØÖ Ö ×ØÖ ß × × Ò ÙÜ Ð Ò ÒØ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÙÖ Ð³ ÄÍ ß × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ ØÖ Ò×ÔÓÖØ × Ô Ö Ð Ù× ÓÒØÖÓÐ ¸ ¾ ØÝÔ × ß ×Ø Ò Ø ÓÒ Ð Ñ ÑÓ Ö ß ×Ø Ò Ø ÓÒ × ÑÓ ÙÐ × ³ »Ë Ü ÑÔÐ Ò× ¸ Ô Ò ÒØ ÙÒ Ø ¸ Ð × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ ÒÚÓÝ × × ÖÓÒØ Ð × ×Ù Ú ÒØ× ß ÙÒ × Ò Ð ÙØÓÖ × ÒØ Ð Ö Ñ ÒØ Å Ê Ô Ö Ð ÓÒØ ÒÙ È ß × ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ ß ÙÒ × Ò Ð ÔÐ ÒØ Ð ÓÒØ ÒÙ Ù Å Ê ×ÙÖ Ð Ù× ³ Ö ×× http://krimo666.mylivepage.com/
 • 103. º º ÁÅÈÄ ÆÌ ÌÁÇÆ Ä³ÍÆÁÌ ÇÅÅ Æ ½¼ ß Ð³ Ø Ú Ø ÓÒ ³ÙÒ Ð Ò Ð ØÙÖ Ñ ÑÓ Ö Ù Ù× ÓÒØÖÓÐ ß ÙÒ × Ò Ð ÙØÓÖ × ÒØ Ð Ö Ñ ÒØ Å Ê Ô Ö Ð Ù× ÓÒÒ × ß ÙÒ × Ò Ð Ð Ò ÒØ ÙÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ñ ÒØ ÒØ Ð È ´ ÕÙ Ô ÙØ ØÖ Ø Ò Ô Ò Ñ ÒØ Ð³ ÄÍ × ÓÒ ÓÒ× Ö ÙÒ ÐÓ ÕÙ µ ß ÙÒ × Ò Ð ÙØÓÖ × ÒØ Ð Ö Ñ ÒØ ÁÊ Ô Ö Å Ê Ò×Ù Ø ¸ Ð ÓÒØ ÒÙ ÁÊ ×Ø Ò ÐÝ× ÔÓÙÖ × ÚÓ Ö ÕÙ Ð Ý Ð Ó Ø ×Ù ÚÖ ´ Ò Ö Ø ÓÙ Ü ÙØ µº Ä × Ý Ð × Ò Ö Ø Ø ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ø ÓÒÒ ÒØ Ñ Ò Ö × Ñ Ð Ö º ÆÓÙ× Ú ÖÖÓÒ× Ð Ý Ð Ü ÙØ ÔÐÙ× Ø Ö ººº Ý Ð ØÑÒ × Ò Ð ÓÒØÖÓÐ Ø Ø½ Å Ê È ¾ ؾ Å Ê Ñ ÑÓ Ö ¸ Ö È È ·Ì Ø¿ ÁÊ Å Ê Ò Ö Ø Ø½ Å Ê ÁÊ´ Ö ×× µ ؾ Å Ê Ñ ÑÓ Ö ¸ Ö Ø¿ ÁÊ´ Ö ×× µ Å Ê´ Ö ×× µ ÒØ ÖÖÙÔØ Ø½ Å Ê È ½ ؾ Å Ê Ö ×× × ÙÚ Ö È Ö ×× ÖÓÙØ Ò ³ ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒ Ø¿ Ñ ÑÓ Ö Å Ê ½¾ ¸ Û ÇÖ Ò × Ø ÓÒ Ä³ÓÖ Ò × Ø ÓÒ ØÝÔ ÕÙ Ð ÈÍ ÓÑÔÖ Ò ÙÒ Ù× ÒØ ÖÒ ´ÓÙ ÙÒ Ò× Ñ Ð Ù× ÒØ ÖÒ ×µ ÔÓÙÖ Ð Ö ÙÐ Ø ÓÒ ÒØ ÖÒ × « Ö ÒØ × Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ× ´ ÓÒÒ ×¸ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ׸ Ö ×× ×µº Ù× Ö Ð ØÓÙ× Ð × Ö ×ØÖ × ÒØ ÖÒ × Ø Ð³ Äͺ ÕÙ × Ò Ð ÓÒØÖÓÐ ÒØ ÖÒ Ñ × Ô Ö Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ´ ܹ ÔØ × Ð × × Ò ÙÜ Ð Ò ÒØ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ×ÙÖ Ð³ Ä͵ ÓÒØÖÓÐ Ò Ø Ð³ × Ù׺ º ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò Ä × Ø Ò ÕÙ × ³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò × Ô ÖØ Ò ¾ Ø ÓÖ × ß ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö ÐÐ ß ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÖÓ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ º º½ ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö ÐÐ Ò× × Ð ¸ гÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ×Ø ×× ÒØ ÐÐ Ñ ÒØ ÙÒ Ö Ù Ø ÓÑ Ò ØÓ Ö Ð ÓÖ ÒØ Ð × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ º ijÓÔ Ó Ô ×× Ô Ö ÙÒ Ó ÙÖ ÓÒØ ÕÙ ×ÓÖØ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÒ × ÕÙ Ò Ñ Ö Ó¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÖØ ÙÐ Ö ¸ ÓÒ ÙÒ × ÕÙ Ò × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ô ÖØ ÙÐ Ö º Ä × Ò Ð ³ ÓÖÐÓ × ÖØ Ð Ñ ÒØ Ö ÙÒ ÓÑÔØ ÙÖ ÓÒÒ ÒØ ÕÙ Ô Ö Ó Ø º ÓÑÔØ ÙÖ ×Ø Ö Ò Ø Ð × Ò ¬Ò ÕÙ Ý Ð º http://krimo666.mylivepage.com/
 • 104. ½½¼ À ÈÁÌÊ º ÍÆÁÌ ÇÅÅ Æ Ä ÐÓ ÕÙ ÙØ Ð × ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÜ ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÓÐ ÒÒ × × × Ò ÙÜ ×ÓÖØ × Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ù Ý Ð ¸ Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÚÖ Ô Ö Ð ÓÑÔØ ÙÖ Ø Ð³ÓÔ Ó ¸ ³ ×Ø Ö Ð Ú Ð ÙÖ ÓÙÖÒ Ô Ö Ð Ó ÙÖº º º¾ ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ñ ÖÓ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò× ÙÒ ÔÖÓ ×× ÙÖ ÑÓ ÖÒ ÓÙÔ ÔÐÙ× ÓÑÔÐ Ü Õ٠г Ü ÑÔÐ ÕÙ × ÖÚ Ò× ÓÙÖ׸ Ð ÒÓÑ Ö ³ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÓÐ ÒÒ Ò ×× Ö × Ð³ ÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ð³ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ×Ø ÔÖÓ Ø ÔÓÙÖ Ð ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ö Ù Ø ÓÑ ¹ Ò ØÓ Ö º Ä Ñ ÖÓÔÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ ÓÒ×Ø ØÙ ÙÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÑÔÐ ÔÖÓ Ð Ñ º ³ ×Ø ÙÒ Ø Ò ÕÙ ØÖ × ÓÑÑÙÒ Ò× Ð × ÔÖÓ ×× ÙÖ× ÁË ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò׺ Å ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ä × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ô ÙÚ ÒØ ØÖ ÓÒ× Ö × ÓÑÑ × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ð Ò × Ô Ö × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ³ÙÒ Ð Ò º × Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ ÔÔ Ð × Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ × Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×Ø ÔÔ Ð Ñ ÖÓ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ º ÍÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÒØ ÕÙ ÐÕÙ × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × ÓÑÑÙÒ × ß ÐÐ × ×ÓÒØ ÓÑÔÓ× × Ò ÑÔ× ß ÐÐ × ×ÓÒØ Ö Ò × Ò× ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÙÒ Ö ×× ÔÖ × º ÍÒ ÓÙÔ Ò ÑÔ× ×Ø Ô Ö Ü ÑÔÐ ß ÙÒ ÑÓØ ÓÒØÖÓÐ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ Ø Ú Ø ÓÒ × × Ò ÙÜ Ò Ö × ß ½ Ø ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ò ÓÒØÖÓÐ ÒØ ÖÒ ß ½ Ø ÔÓÙÖ ÕÙ Ð Ò ÓÒØÖÓÐ Ù Ù× ÓÒØÖÓÐ ß Ð³ Ö ×× Ð Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ü ÙØ Ö Ò×Ù Ø × ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ ×Ø Ö ÑÔÐ ß Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ò Ñ ÒØ ÍÒ Ø ÐÐ Ñ ÖÓ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ð Ñ Ò Ö ×Ù Ú ÒØ ½º Ð Ò Ö Ð »Ð × Ñ ÖÓ¹ÓÔ Ø ÓÒ× Ò ÔÓ× Ø ÓÒÒ ÒØ Ð × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ù ÑÓØ ÓÒØÖÓÐ ´ÙÒ ½ Ø Ú ÙÒ × Ò Ð¸ ÙÒ ¼ Ò³ Ø Ú Ô × ÓÙ × Ø Ú ÙÒ × Ò Ðµ ¾º × Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÕÙ Ô Ö Ð × Ø× ÓÒ Ø ÓÒ ×Ø Ù×× ÐÓÖ× Ü ÙØ Ö Ð Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð³ Ö ×× ×Ù Ú ÒØ ¿º × Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÕÙ Ô Ö Ð × Ø× ÓÒ Ø ÓÒ ×Ø ÚÖ ÐÓÖ× Ü ÙØ Ö Ð Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÒØ Ð³ Ö ×× ×Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× Ð ÑÔ× Ö ×× º Ä × Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ×ÓÒØ ÓÖ Ò × × Ò × ÕÙ Ò × Ò× ÙÒ Ñ ÑÓ Ö ÓÒØÖÓÐ º ÕÙ × ÕÙ Ò ¬Ò Ø ÙÒ ÖÓÙØ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ ß ÙÒ ×ÓÙ×¹ Ý Ð Ù Ý Ð ³ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ß ÙÒ ÓÔ Ó ÔÓÙÖ Ð Ý Ð Ü ÙØ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 105. º º ÁÅÈÄ ÆÌ ÌÁÇÆ Ä³ÍÆÁÌ ÇÅÅ Æ ½½½ º º º º º º ÖÓÙØ Ò Ù Ý Ð Ø × ÙØ Ú Ö× Ò Ö Ø ÓÙ Ü ÙØ º º º º º º ÖÓÙØ Ò Ù Ý Ð Ò Ö Ø × ÙØ Ú Ö× Ü ÙØ º º º º º º ÖÓÙØ Ò Ù Ý Ð ÒØ ÖÖÙÔØ × ÙØ Ú Ö× Ø × ÙØ Ú Ö× ÖÓÙØ Ò ³ÓÔ Ó ÖÓÙØ Ò Ù Ý Ð Ü ÙØ º º º º º º ÖÓÙØ Ò × ÙØ Ú Ö× Ø ÓÙ ÒØ ÖÖÙÔØ º º º º º º ÖÓÙØ Ò Æ × ÙØ Ú Ö× Ø ÓÙ ÒØ ÖÖÙÔØ º º º º º º º º º º º º ÖÓÙØ Ò ËÍ × ÙØ Ú Ö× Ø ÓÙ ÒØ ÖÖÙÔØ Ê Ð × Ø ÓÒ ÁÑÔÐ ÒØ Ö ÙÒ ÙÒ Ø ÓÑÑ Ò Ñ ÖÓ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ú ÒØ × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ü ÙØ Ö Ð ÔÖÓ Ö ÑÑ Ð Ñ ÑÓ Ö ÓÒØÖÓÐ º È Ö Ò ÐÓ ÙÒ È͸ Ö ÕÙ ÖØ ß Ð Ñ ÑÓ Ö ÓÒØÖÓÐ ×ØÓ ÒØ Ð × Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ß ÙÒ Ö ×ØÖ ³ Ö ×× ÓÒØÖÓÐ ÓÒØ Ò ÒØ Ð³ Ö ×× Ð ÔÖÓ Ò Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð Ö ß ÙÒ Ö ×ØÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÒØ Ò ÒØ Ð Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº Ä Ô ÖØ Ö ×ØÖ ÓÒØ Ò ÒØ Ð ÑÓØ ÓÒØÖÓÐ ×Ø Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð ÙÜ Ð Ò × ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ ÙÜ × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ ß ÙÒ × ÕÙ Ò ÙÖ ÕÙ Ö Ð Ö ×Ø Ö ³ Ö ×× ÓÒØÖÓÐ Ø ÒÚÓ × ÓÖ Ö × Ð ØÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö ÓÒØÖÓÐ º Ä Ö ÙÒ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ Ö Ú ÒØ Ü ÙØ Ö ØØ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒº Ò× ¸ Ò ÙÒ ØÓÔ ³ ÓÖÐÓ ¸ гÙÒ Ø ÓÑÑ Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð Ñ Ò Ö ×Ù ¹ Ú ÒØ ½º Ð × ÕÙ Ò ÙÖ ÒÚÓ ÙÒ ÓÑÑ Ò Ð ØÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö ÓÒØÖÓÐ http://krimo666.mylivepage.com/
 • 106. ½½¾ À ÈÁÌÊ º ÍÆÁÌ ÇÅÅ Æ ¾º Ð Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÒØ Ð³ Ö ×× ×Ø ×Ô ¬ Ô Ö Ð³ Ö ×× ÓÒØ ÒÙ Ò× Ð Ö ×ØÖ ³ Ö ×× ÓÒØÖÓÐ ×Ø Ö Ò× Ð Ö ×ØÖ ÓÒØÖÓÐ ¿º Ð ÓÒØ ÒÙ Ù Ö ×ØÖ ÓÒØÖÓÐ Ô ÖÑ Ø Ò Ö Ö Ð × × Ò ÙÜ ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÒÒ Ð³ Ö ×× Ð Ñ ÖÓ¹ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ù × ÕÙ Ò ÙÖ º Ð × ÕÙ Ò ÙÖ Ö ÙÒ ÒÓÙÚ ÐÐ Ö ×× Ò× Ð Ö ×ØÖ ³ Ö ×× ÓÒØÖÓÐ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð³ Ö ×× Ð ÚÖ Ô Ö Ð Ö ×ØÖ ÓÒØÖÓÐ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× ÔÖÓÚ Ò ÒØ Ð³ Äͺ ØØ Ö ×× Ô ÙØ ØÖ ß Ð³ Ö ×× ÓÙÖ ÒØ · ½ ß Ð³ Ö ×× Ù Ö ×ØÖ ÓÒØÖÓÐ ß Ð³ Ö ×× ³ÙÒ ÖÓÙØ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð³ÓÔ Ó Ù Ö ×ØÖ ³ Ò×¹ ØÖÙ Ø ÓÒ http://krimo666.mylivepage.com/

×