Keutaman berilmu

1,445 views
1,332 views

Published on

Kepentingan berilmu daripada Hadis

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keutaman berilmu

  1. 1. kreativoidea@gmail.comhttp://khairulorama.wordpress.com 2011Keutamaan Ilmu dan Para Ulama Sebenarnya kedudukan ilmu dalam Islam adalah amat tinggi. Bahkan iman dan amal tidak sah tanpailmu. Al-Quran yang diturunkan merupakan mukjizat yang di berikan kepada Rasullullah saw adalah merupakankalamullah iaitu firman Allah dan merupakan sumber induk perilmuan. Disebababkan tingginya ilmu itu makatinggu pulalah martabat para ilmuan dan bankah para ulama itu pewaris Nabi SAW.Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu(untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu.Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang berimandi antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) - beberapadarjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.Al-Mujadila 58:11Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, adayang berlainan jenis dan warnanya? Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah)Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah MahaKuasa, lagi Maha Pengampun.Fathir 35:28
  2. 2. Keterangan yang dibawa oleh Rasullullah adalah berbagai-bagai untuk memperlihatkan kepentingan berilmu.Pelbagai hadis telah ditunjukkan sepanjang kehidupan Rasullullah saw.Dari Abdullah bin Amr r.a.: Nabi s.a.w. bersabda: "Sampaikanlah pesananku biarpun satu ayat(sepatah kata). Boleh kamu mendengar cerita dari Bani Israel, tiada salahnya (sekadar mendengarcerita). Dan siapa yang sengaja berdusta tentang aku (membuat hadis palsu), maka hendaklah iamendiami tempatnya dalam neraka."Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 1508Ebook ini adalah sedikit sebanyak akan memperlihatkan kepentingan berilmu untuk seorang Muslim.Hadith mengenai Keutamaan Ilmu1. Dari Muawiyah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang dikehendaki Tuhanmendapat kebaikan, diberinya pengertian (faham) orang itu tentang agama.Tuhan yang memberi dansaya Qasim (yang membahagikan). Sentiasa umat ini beroleh kemenangan terhadap lawannya, sehinggadatang perintah Tuhan dan mereka itu tetap dalam menang."Hadis Sahih Bukhari Jilid 3. Hadis Nombor 13912. Dari Urwah r.a. katanya: Abdullah bin Umar naik haji bersama dengan kami, dan kami dengar diaberkata: Saya mendengar Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil(menghilangkan) ilmu sekaligus sesudah diberikanNya, melainkan mengambil itu dengan mengambil(mewafatkan) ahli ilmu (Ulama) bersama ilmunya. Maka tinggallah orang-orang bodoh. Merekadiminta fatwanya, lalu mereka berfatwa menurut kemahuan sendiri. Sebab itu, mereka menyesatkan dansesat."Hadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 1964.3. Abdullah bin Masud r.a. mengatakan bahawa Rasulullah saw. bersabda, "Jangan merasa iri hati,kecuali kepada dua orang: 1. Orang yang diberi Allah harta, kemudian dipergunakannya untuk yanghak, dan 2. Orang yang diberi Allah hikmah (ilmu yang hak), kemudian dipergunakannya (untuk yanghak) serta diajarkannya."Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0059.4. Dari Anas r.a., katanya: Saya dengar Rasulullah saw. bersabda: "Di antara tanda-tanda hari kiamatadalah diangkatnya (hilangnya) ilmu pengetahuan, banyaknya kebodohan, banyaknya pelacur!" danbanyaknya orang minum minuman keras, sedikitnya jumlah laki-laki serta banyaknya jumlah wanitasehingga setiap lima puluh orang wanita hanya satu orang yang mengurusnyaHadis Sahih Bukhari Jilid 4. Hadis Nombor 16125. Dari Abu Musa r.a., katanya Nabi saw. bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan,yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya, seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Bumi itu adayang subur, menghisap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan rumput-rumput yang banyak. Adapula yang keras, tidak menghisap air sehingga tergenang, Maka Allah memberi manfaat dengan dia
  3. 3. kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum (binatang ternak dan sebagainya), danuntuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh kebahagian lain, iaitu di atas tanah yang tidakmenggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajaragama, yang mahu memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dandiajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil pedulidengan petunjuk Allah, yang aku diutus untuk menyampaikannya."Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0063.6. Dari Anas r.a., katanya: "Akan ku sampaikan kepada Anda sebuah hadis yang tidak akan disampaikanorang kepada mu sepeninggal ku. Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Di antara tanda-tandakiamat ialah: berkurangnya ilmu, meratanya kebodohan, bercabulnya zina (persundalan) dan banyakperempuan, sedikit laki-laki, sehingga bagi lima puluh perempuan hanya seorang pengawalnya.Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 00647. Abu Hurairah r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Hari kiamat belum akan terjadisehingga telah dihapuskan ilmu pengetahuan, banyak terjadi gempa bumi, masa (waktu) terasa pendek,timbul berbagai macam bencana, banyak terjadi peristiwa yang menggemparkan seperti pembunuhan,dan wang berlimpah-limpah di sekitarmu."Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 05438. Dari Abu Hurairah ra. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang menolong menghilangkankesusahan orang mukmin, Allah Taala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapayang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia danakhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Siapaberusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Bila suatu kaum berkumpul disalah satu rumah Allah (masjid)lalu mereka membaca Kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka,diturunkan kepada mereka ketenangan dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumunioleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekat-Nya.Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelarkebangsawanan nyaHadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2322.9. Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang manusia telahmeninggal, maka putuslah (terhenti) segala amalnya, kecuali tiga perkara: (1) Sedekah jariyah.(2) Ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan (3) Anak yang soleh yang selalu mendoakannya."Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 161410. Dari Aisyah r.a. katanya, Rasulullah saw. membaca ayat : "Dialah yang menurunkan Kitab (AlQuran) kepada mu. Di antara isinya terdapat ayat-ayat maklumat (yang jelas dan tegas maksudnya), danyang lain (ayat-ayat) mutasyabihat (samar-samar). Adapun orang-orang yang hatinya condong kepadakesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, untuk menimbulkan fitnah (bencana)dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanyaAllah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayatmutasyabihat, semuanya itu turun dari Tuhan kami " Dan tidak dapat memahaminya kecuali orang-orang yang cerdas. " (Ali Imran, 3 : 7). Kata Aisyah, maka bersabda Rasulullah saw., Apabila tuan-tuanmelihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itulah orang-orang yang dimaksud Allahdalam ayat itu. Maka jauhilah mereka:
  4. 4. Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 2288.11. Dari Ubay bin Kaab r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda : "Hai, Abu Mundzir! Tahukah kamu,ayat manakah di antara ayat-ayat Quran yang ada padamu yang paling utama?" Jawab Abu Mundzir,"Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu." Tanya beliau, " Hai, Abu Mundzir! Tahukah karib, ayatmanakah di antara ayat-ayat Quran yang ada padamu utama?" Jawab ku, "Allahu la ilaha ilia huwalhayyul qayyum " (Al Baqarah : 225). Lalu beliau menepuk dadaku sambil berkata, "Demi Allah,semoga dadamu penuh dengan ilmu, hai Abu Mundzir."Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 077612. Dari Zaid bin Arqam r.a.katanya: "Aku tidak akan mengatakan kepada mu kecuali apa yangdisabdakan oleh Rasulullah saw. Beliau sering berdoa: "Allahumma inni auzubika minal ajzi, walkasali, wal jubni, wal bukhli, wal harami, wa adzabil qabri. Allahumma aati nafsi taqwaaha, wazakkiha anta khairu man zakkaaha, anta waliyyuha wa maulaaha. Allahumma inni audzu bika milnilmin laa yallfa, wa min qalbin laa yakhsya, wa min nafsin laa tasyba, wa mill dawatin laa yustajaabulaha. " ( Wahai Allah! aku berlindung dengan Engkau dari kelemahan, kemalasan dan ketakutan,kepikunan dan dari seksa kubur. Wahai Allah! Isikanlah jiwa aku dengan sifat taqwa dan bersihkanlahdia, Engkaulah yang terbaik membersihkannya, kerana Engkaulah pelindung dan pemeliharanya. WahaiAllah! aku berlindung dengan Mu dari ilmu yang tidak bermanafaat, dari hati yang tidak khusyuk, darinafsu yang tidak mahu puas dan dari doa yang tidak berjawab)Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 234413. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Natil (bin Odis Al Hazami), seorang penduduk Syam, bertanyakepadanya, "Wahai, Tuan Guru! Ajarkanlah kepada kami hadis yang Anda dengar dari Rasulullah saw."Jawab Abu Humirah, "Baik! Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang pertama-tamadiadili kelak di hari kiamat, ialah orang mati syahid. Orang itu dihadapkan ke pengadilan, laludiingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, maka dia mengakuinya. Tanya, "Apakahyang engkau perbuat dengan nikmat itu?" Jawab, "Aku berperang untuk agama Allah sehingga aku matisyahid." Firman Allah, "Engkau dusta! Sesungguhnya engkau berperang supaya dikatakan gagah berani.Dan gelar itu telah engkau peroleh." Kemudian dia disuruh seret dengan muka telungkup laludilemparkan ke neraka. Kemudian dihadapkan pula orang alim yang belajar danmengajarkan ilmunya serta membaca Al Quran. Dihadapkannya kepadanya nikmat yang telahdiperolehnya, semua diakuinya. Tanya, "Apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu?" Jawab, "Akubelajar, mengajar, dan membaca Quran kerana Engkau." Firman Allah, "Engkau dusta! Sesungguhnyaengkau belajar dan mengajar supaya disebut orang Alim, dan engkau membaca Al Quran supayadikatakan sebagai Qari (ahli baca). Semua itu telah dipanggilkan orang kepada mu." Kemudian diadisuruh seret dengan muka menghadap ke tanah lalu di lemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadap pulaorang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Semua kekayaannya dihadapkankepadanya lalu diingatkan segala nikmat yang telah diperolehnya, ia pun mengakui. Tanya, "Apa yangtelah engkau perbuat dengan harta sebanyak itu?" Jawab, "Setiap bidang yang Engkau sukai tidak adayang ku tinggalkan, melainkan aku sumbang semuanya kerana Engkau." Firman Allah, "Engkau dusta!Sesungguhnya engkau melakukan semuanya itu supaya engkau disebut orang yang pemurah, dan gelaritu telah engkau peroleh." Kemudian dia disuruh seret dengan muka menghadap ke tanah laludilemparkan ke neraka.Hadis Sahih Muslim Jilid 4. Hadis Nombor 1859.
  5. 5. 14. Ibrahim bin Yaqub menceritakan kepada kami, Zaid bin AlHubab memberitahukan kepada kami,Maimum-Abi Abdillah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunnani memberitahukan kepadakami dia berkata: Anas bin Malik berkata kepada ku: "Hai Tsabit! ambillah ilmu dari ku keranasesungguhnya kamu tidak akan mengambil ilmu dari seseorang yang lebih bisa dipercaya dari kusesungguhnya aku mengambilnya dari Rasulullah SAW dan mengambilnya dari Malaikat Jibril danMalaikat Jibril mengambilnya dari Allah Yang Maha Agung dan Mulia."Hadis Sunan At-Termizi Jilid 5. Hadis Nombor 391915. Maksudnya :Ali bin Nashr bin AIi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbad Al-Hunaimemberitahukan kepada kami, Ali bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami, dari AyyubAssakhtiyani, dari Khalid bin Duraik dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda :"Barang siapabelajar ilmu kerana selain Allah atau menghendaki dengan ilmuitu selain Allah, maka hendaklah iamenyiapkan tempat duduknya di neraka".Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 2793.16. Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah memberitahukan kepada kami, dari AI-Aamasydari Syaqiq dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di belakang kamu adahari-hari di mana ilmu diangkat dan haraj meharajalela". Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullahapakah haraj itu? Beliau bersabda: "Pembunuhan". Dalam bab ini terdapat hadis dari Abu Hurairah -Khalid bin Al-Walid dan Maqil bin Yasar. Hadis ini adalah hasan sahihHadis Sunan At-Termizi Jilid 3. Hadis Nombor 2296.17. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami dari Al Ala binAbdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahawasanya Rasulullah saw bersabda: "Ketikamanusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yangdimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mahu mendoakannya". Hadis ini hasan sahih.Hadis Sunan At-Termizi Jilid 2. Hadis Nombor 139718. Maksudnya :Ahmad bin Budail bin Quraisy Al-Yami Al-Kufi menceritakan kepada kami, Abdullahbin Numair memberitahukan kepada kami, dari Umarah bin Zadzan dari Ali bin Al-Hakam dari Athadari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah SAW bersabda :"Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yangia ketahui kemudian ia menyembunyikannya (tanpa menjawabnya), maka kelak dia dikendalikan di harikiamat dengan kendali yang terdiri dari api".Dan dalam bab ini terdapat hadis dari Jabir, dan Abdillahbin Amr. Dan hadis Abu Hurairah adalah hadis hasanHadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 2787.19. Maksudnya :Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Usamah memberitahukankepada kami, dari Al-Amasy dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah berkata, : Rasulullah SAW bersabda:"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menujusyurga". Hadis ini adalah hadis hasan.Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 278420. Maksudnya :"Muhammad bin Ghailan menceritakan kepada kami, Bisyir bin As Sarymemberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Abdul A(aa dari Said binJubair dari Ibnu Abbas, ia berkata : "Rasulullah SAW. bersabda :"Barang siapa mengatakan tentang AlQuran dengan tanpa ilmu maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya dari neraka". Hadis inihasan sahih
  6. 6. Hadis Sunan At-Termizi Jilid 4. Hadis Nombor 4022.Semoga membantu pembaca pada masa hadapan!http://khairulorama.wordpress.com

×