Your SlideShare is downloading. ×

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
344
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 13 липня 2012 року 1п’ятниця13 липня2012 року№54(19679)Перша обласна громадсько-політична газета Ціна 75 коп. сьогодні в номері У КАНЕВІ ВІДКРИЮТЬ НОВИЙ ІНСТИТУТ, Селянам ЯКИЙ ГОТУВАТИМЕ бакалаврів-ГУМАНІТАРІЇВ безплатно роздавали теличок стор.2 Ліки для гіпертоніків стануть дешевші стор.4 Стартує новий Я к ми вже повідомляли, створення у Каневі гума- нітарного інституту ЧНУ імені Богдана Хмель- футбольний ницького стане складовою підготовки до увічнення пам’яті Тараса Шевченка — відповідно до Указу Пре- зидента України Віктора Януковича. Як і створенняФото Олега Ганіна Міжнародного центру шевченкознавства, який передба- чається розмістити в центрі Канева, довівши до ладу міський будинок культури, який давно стоїть довгобу- дом і для завершення якого необхідно близько ста міль- йонів гривень. стор.2 сезон стор.7 Трива передплата Kray.ck.ua э на газету — портал “Черкаський край” достовірних новин Передплату можна оформити Передплатна вартість З апрошуємо читачів перегля- у редакції, цим ви зекономите (індекс – 61071) нути оновлений Інтернет- витрати на вартість приймання сайт газети. Наш колектив передплати поштою. . 3 місяці – 27 грн. 30 коп намагається зробити його якнай- Передплату також приймають місяць – 9 грн. 10 коп. зручнішим для користувачів Мере- 1 жі. Головне, що відрізняє kray.ck.ua усі відділення зв’язку від інших, — оперативне оновлення “Укрпошти” та листоноші. та достовірність публікацій. Мета, яку ставлять перед собою журналісти, — показати весь широкий спектр життя області, причому зробити це в максимально доступній формі. Громадсько-політична газета «Черкаський край» Наскільки це вдається, судити вам, про що й розповідайте в своїх комен- запрошує долучитися до широкого кола тарях до публікацій. А ще — надсилайте повідомлення (на сайті є відповід- ний розділ) про все цікаве, свідками чого ви стали. Адже саме зворотний шанувальників та постійних читачів. зв’язок із читачами підкаже журналістам нові теми для публікацій, а можли- во, й допоможе вирішити якісь ваші проблеми, отримати консультації спеці- алістів. Залишайтеся з найстарішою газетою в області!
  • 2. 2 Поступ влади 13 липня 2012 року Актуальне запитання до Як вирiшити проблеми сiльських громад — обговорювали у Водяному Сергія Тулуба: Цієї середи голова облдержадміні- тисяч школярів та 2,5 на ремонт доріг. Всьо- Особливу увагу страції, Герой України Сергій Тулуб тисячі педагогів. Вве- го на рахунках є 57 влада приділяє розви- побував з робочим візитом у селі дено в експлуатацію мільйонів гривень, а тку молочного скотар- 350 кілометрів підвід- витрачено лише сім з ства. Наразі триває ре- Водяне Шполянського району, де зу- них газопроводів. половиною мільйонів. конструкція чотирьох стрівся з сільськими та селищними — Відремонтова- Хвилювали учасни- мо­ оч­ их комплексів л н головами Черкащини. Учасники зу- ний будинок культури ків наради й резуль- загальною потужністю стрічі обговорили найважливіші про- є яскравим підтверд­ тати жнивної кампанії. 3700 корів. Тут додат- блеми сільських громад та втілення женням спів­ раці п Сергій Тулуб запевнив, ково створять не мен- в життя обласної програми «Село сільсь­ ого голови й к що попри всі природні ше 200 робочих місць. Черкащини-2020». Зокрема, особли- керівника сільськогос- негаразди Черкащина Також в обласному бю- ву увагу приділили розвитку молоч- подарського підпри- буде з хлібом. Вало- джеті закладено понад ємства, — навів крас- вий збір зернових фа- 300 тисяч гривень на ного скотарства в особистих селян- номовний приклад хівці прогнозують на закупівлю нетелів для ських господарствах. Сергій Тулуб. — Вони рівні 3,5 мільйона тонн. особистих селянських господарств. О чільник облас- Як наголосив Олек- ті розпочав ві- — Сергію Борисовичу, сій Головко, зростає зит із приємної загалом цього року погод- і середня зарплата місії. Він вручив сер- ні умови для аграріїв були працівників агропро- тифікати власності на складними, і вже подекуди мислового комплексу. нетелів п’ятьом ро- звучать песимістичні прогно- Лише за чотири міся- динам Шполянсько- зи щодо урожаю-2012. На які ці року вона підвищи- го району. Телички результати може розрахову- лася на 388 гривень отримали жителі сіл: вати Черкащина? (23%) до 2106-ти гри- Ярославка — Анато- вень. А вже на перше — Справді, погодні умо- ви дещо зіпсували плани щодо лій Несміян і Людми- червня середня зар­ цьогорічного врожаю. Засуха, ла Бондар, Іскрене — плата сягнула 2225-ти дефіцит опадів та підвищена Аза Спиця, Скотареве гривень. з квітня температура зробили — Наталія Ткаченко, і Потім виступали свою справу — Черкащині буде Станіславчик — Тетя- сільські голови. Гово- важко підвищити торішню план- на Шкебтій. рили і про досягнен- ку (нагадаємо, що 2011 рік увій- Вітаючи їх, Сергій ня, і про проблеми. шов в історію області як рік із Тулуб наголосив: Зокрема, про ремонти найвищою урожайністю зерно- — Держава безко- доріг та об’єктів соці- вих культур — Авт.). Водночас штовно передає нете- альної сфери, газифі- немає жодних причин для пе- лів кращим господар- кацію, водопостачан- симістичних прогнозів. Врахо- ствам. Але за однієї ня, освітлення вулиць, вуючи середню урожайність за умови: перший при- безробіття та напов­ три останні роки, очікуваний ва- плід вони безоплатно нення бюджетів. ловий збір зернових та зерно- передають іншим та- серед регіонів Украї- вдвох вирішили це пи- На сьогодні ранні зер- На завершення зу- бобових культур — 3,5 мільйо- ким же родинам. Ми ни. Це дає змогу опе- тання, і маємо резуль- нові зібрані на полови- стрічі Сергій Тулуб ра- на тонн. У порівнянні з іншими розвиватимемо цю ративно й ефективно тат. А від обласної ні засіяних площ. зом з головою об- роками обсяг валового вироб- програму й надалі, впроваджувати соці- влади беру на себе Про ситуацію на ласної ради Валерієм ництва залишається на висо- допомагаючи індиві- альні ініціативи, прого- зобов’язання профі- полях та реаліза- Черняком нагородив кому рівні. Це в достатній мірі дуальним селянським лошені Президентом нансувати опалення цію положень облас- переможців та лауре- забезпечить продовольчу без- господарствам. Віктором Януковичем. цього закладу. ної програми «Село атів обласного конкур- пеку населення області. Ми до- У нещодавно відре- За словами Сергія Обговорюючи най- Черкащини-2020» роз- су на кращу сільську бре розуміємо: не той хліб, що монтованому сільсько- Борисовича, за остан- болючіші проблеми повів заступник голо- раду за підсумками ді- на полі, а той, що в коморі. Тож му будинку культури ні півтора року понад яльності в 2011 році. загадувати наперед не будемо. голова облдержадмі- 90 відсотків оренда- Перше місце, диплом Що ж стосується самої зби- ральної кампанії, то підкреслю: ністрації звернувся до рів уклали угоди соці- Держава безкоштовно та премію в 30 тисяч керівників сіл, селищ, ального партнерства з передає нетелів кращим гривень отримала Ве- всі хлібоприймальні підприємства міст та районів Черка- сільськими громадами господарствам. Але за однієї ликохутірська сільська області готові до приймання ново- щини зі словами вдяч- на майже 80 мільйо- рада Драбівського ра- го врожаю. А це й 28 сертифіко- ності за співпрацю. нів гривень. Освітлено умови: перший приплід йону (сільський голова ваних зернових складів. Загальна — Її результатом близько 800 кіломе- вони безоплатно передають Петро Пізняхівський). місткість зерносховищ становить є реальні досягнення трів сільських вулиць, іншим таким же родинам. Також найкращим мільйон 774,2 тисячі тонн. в розвитку соціально- відкрито 8 пунктів ба- сільським головам На сто відсотків готова до економічного й осо- зування швидкої ме- Черкащини вручили жнив і зернозбиральна техні- бливо аграрного сек- дичної допомоги в сільських громад, го- ви облдержадміністра- почесні грамоти Вер- ка. На поля вийде понад 2 тися- тору. Адже область за найвіддаленіших від лова ОДА скерував ке- ції Олексій Головко. За ховної Ради України й чі комбайнів, не враховуючи ін- обсягом валової про- райцентрів селах — до рівників районів і насе- його словами, на ви- облдержадміністрації шої техніки. дукції аграрного комп- кінця року їх буде на лених пунктів області конання програми пе- та іменні годинники. лексу впевнено три- шість більше. Органі- якнайшвидше освою- редбачено 3 мільярди має провідні позиції зовано підвіз майже 8 вати державні кошти 130 мільйонів гривень. Анатолій КОТОВУ КАНЕВІ ВІДКРИЮТЬ НОВИЙ ІНСТИТУТ,ЯКИЙ ГОТУВАТИМЕ бакалаврів-ГУМАНІТАРІЇВЯкими є найближчі кроки в напрямку до створення обох зна- Кузьмінський. — Вже кілька років такий тій рівень акредитації, його випускни-кових шевченківських об’єктів у місті Каневі, розповіли на самий наш підрозділ успішно працює в ки — баклаври — матимуть можливість Севастополі. Щоб переконати депута- продовжити навчання в стінах ЧНУ. Бо-прес-конференції в облдержадміністрації заступник голови тів тамтешньої міської ради в доціль- льова точка — гуртожиток для студен-облдержадміністрації Тетяна Прітченко, начальник головно- ності його існування, довелося чимало тів і створення відповідного готелюго управління освіти і науки ОДА Галина Гаврилюк, ректор попрацювати (нашими конкурентами в для викладачів, які їздитимуть до Кане-ЧНУ імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський, цьому місті є філіали багатьох навчаль- ва читати лекції. У згадуваного учили-начальник управління культури облдержадміністрації Василь них закладів Росії). На перших порах ща гуртожиток є, але лише три його по-Марштупа. траплялося, що там і вікна нам розби- верхи на сьогодні заселені студентами, вали, але інститут набирає сили, успіш- решта — практично сторонніми особа- (Закінчення. лища буде передане з комунальної до но працює. ми. Отже, доведеться якось це питання Початок на 1-ій стор.) державної власності. Воно збудоване розв’язувати.О тже, почне свою біографію новий у 80-их роках, а що являє собою за- В планах також — випуск спеціаліс- виш на базі Канівського учили- раз, ми побачили при недавньому ре- «Необхідно здійснити тів музейної справи, зараз музейників у ща культури і мистецтва. Це буде тельному огляді навчального корпусу й великий обсяг робіт, жодному виші України не готують.дев’ятий інститут у складі ЧНУ імені гуртожитку. Дах плаский, затікає, ша- інакше наші плани Щоб уже з 1-го вересня наступно-Богдана Хмельницького. Анатолій Кузь- трова покрівля — в зародковому ста- го року запросити в аудиторії новогомінський нещодавно побував у столиці ні. Необхідно здійснити великий обсяг залишаться великою інституту першокурсників, насампередна нараді за участю керівників двох мі- робіт, інакше наші плани залишать- авантюрою». слід уже в нинішньому серпні заклас-ністерств — освіти і культури: ся великою авантюрою. Починати тре- ти в державний бюджет потрібні кошти — Вирішено було, що кадри, які ба вже зараз, і Кабмін має надати ко- (і на ремонти, і на оплату праці викла-випускає училище (п’ятьох напрямків), шти для приведення у належний стан Саме тому ми взялися за створення дачів тощо).цей заклад буде готувати й надалі. будівлі самого училища, в якому буде інституту в Каневі. Плануємо готувати Як зазначила Тетяна Прітченко, вСьогодні в ньому навчається 300 сту- діяти інститут. Ви знаєте, споруда сто- фахівців з української мови та літера- майбутньому може відбутися об’єднаннядентів, на такому рівні зберігатиметься їть на горі — там скрізь виставлені від- тури, історії, дошкільного виховання. З нового інституту з училищем культури ій цьогорічний набір та наступні, — каже повідні маячки. цієї осені почнемо агітаційну роботу се- мистецтва в якісно новий навчальнийАнатолій Кузьмінський. — Одночасно Створення інститутів — справа для ред майбутніх абітурієнтів. Навчальний заклад. Це — на користь Каневу.погоджено, що саме приміщення учи- нас не нова, — продовжив Анатолій заклад, вирішено, спершу матиме тре- Ганна Шквар
  • 3. 13 липня 2012 року Панорама 3Райони зблизька Українські новиниКам’янка починає першою Україна зацікавлена у розви- тку співпраці з Азербайджа- ном у газовій та нафтопере- робній галузях. Про це заявивВідтепер у прес-центрі облдержадміністрації щотижня від- ці, відзначив Віталій Архип’юк, платять Президент України Віктор зарплату “ по-білому” і становить вона Янукович під час неформаль-буватимуться зустрічі журналістів з керівниками районів від 2,5 до 3 тисяч гривень. ної зустрічі з Клубом голо-Черкащини. вних редакторів країн СНД, А як у Кам’янці з туристами? Ви-П ершими на “розтерзання” до ній частині цих людей знайти роботу. являється, навіть під час “Євро-2012” Балтії та Грузії. Щорічно “акул пера” потрапили пред- До кінця року Кам’янський район це місто не було обійдене їхньою ува- Україна отримує із Азербай- ставники Кам’янського району обіцяє працевлаштувати не менше гою: 18 учнів Англійської футболь- джану близько 4 мільйонів— голова райдержадміністрації Віта- 660 осіб. Цьому, вважають, сприятиме ної академії завітали сюди на кілька тонн нафти.лій Архип’юк і його заступник Люд- введення дотацій для роботодавців. днів. Щоб, по-перше, зіграти два по- nnnмила Шляхтова. Їхні розповіді допов­ На таку фінансову підтримку людям, казові товариські матчі з місцевими Аграрії повинні виважено піді-нювали новопризначений заступник які створюють робочі місця, передба- футболістами, по-друге, насолоди- йти до експорту зерна у по-голови облдержадміністрації Ана- чено виплатити 1,4 мільйона гривень. тися краєвидами і…переглядом мат- точному році. Враховуючи пе-толій Безверхній, який є куратором Служба зайнятості в районі вже має чів Чемпіонату Європи в кам’янській рехідні запаси й урожай цьогоКам’янського району, і начальник го- досвід роботи з безробітними, які го- фан-зоні. Пояснили, що жити у вели- року, уряд не вдаватиметьсяловного управління праці та соціаль- тові зайнятися підприємницькою ді- кому місті під час чемпіонату фінан- до обмеження експорту зерна,ного захисту населення ОДА Михай- яльністю — для одноразової виплати сово невигідно. але його потрібно продаватило Скляров. сімом майбутнім потенційним бізнес- Щоб допомогти туристам з за кордон не за першої ж мож- Як вирішує район нагальні пробле- менам спрямують 70 тисяч гривень. Кам’янського району з комфортом ливості, а тільки тоді, колими? З тим же безробіттям? Протягом Кам’янський район — з числа не- дістатися Холодного Яру, в районі до- на ринку складеться зрозумі-січня-червня цього року службі зайня- значних за масштабами, однак пока- будовують дорогу. ла цінова ситуація. Про це за-тості вдалося працевлаштувати 430 зовим є те, що на душу населення тут Щодо того, як на Кам’янщині з явив Прем’єр-міністр Україниосіб, серед яких є й молоді люди, і припадає іноземних інвестицій до 132 виконанням соціальних ініціатив Пре- Микола Азаров.старші, жителі сіл і міст; курс навчання доларів (в номері “Черкаського краю” зидента, то Михайло Скляров повідо- nnnза направленням центру зайнятості, за 11 липня саме йшла мова про один мив: на сьогодні 11 цих ініціатив уже Учасники голодування підпідвищення кваліфікації пройшли 109 із прикладів співробітництва району з виконано. «Українським домом» у Києвібезробітних, що дозволило переваж- австрійськими інвесторами). Інозем- Ганна Шквар вимагають від опозиції виклю- чити зі своїх лав нардепів, які сприяли ухваленню мовного законопроекту. Про це йдеть-Транспорт А ктуально ся у відкритому листі учас- ників голодування до лідерівНова опозиційних парламентських Дiти знатимуть, партій. nnn Виконано тільки 66% захо-модель руху як діяти при травмах і отруєннях дів щодо забезпечення проти- пожежного захисту врожаю. Таку інформацію на розши- реному засіданні колегії Дер- жавної інспекції техногенної Літо в розпалі. Уманська міськрайонна організація Товариства безпеки України озвучив за-вимагає Червоного Хреста продовжує навчати молодь навичкам надання першої допомоги в дитячих закладах, де влітку цілодобово живуть ступник директора Департа- менту пожежної безпеки Пав-нових діти. ло Афанасьєв. nnnмаршрутів Київська міська рада прийняла рішення про дострокову від-та автобусів ставку мера столиці Леоні- да Черновецького на підставі його особистої заяви. Відпо-У Черкасах спробують відне рішення підтримали 110впровадити нову, науко- зі 112 депутатів Київради.во обґрунтовану, мо- nnnдель руху транспорту. Поблизу Одеси розпочав- ся другий етап українсько-Її створив інститут американських навчань «Сі«Львівська політехніка» Бриз-2012». Українські, аме-(який розробляв тран- риканські, турецькі та гру-спортну модель для зинські військові кораблі від- працьовують спільні дії як наЛьвова). морі, так і на узбережжі.З окрема, як повідомило ано- німне джерело, у висновках дослідження зазначено, щовсі жителі міста за рік здійсню- Резонансють близько 380  млн.  поїздокгромадським транспортом. А длязабезпечення цього пасажиро- Новий банк — дляпотоку потрібно 78 тролейбусів, Ц74 автобуси великої місткості та ього разу працівники міськра- серцевих захворюваннях, при пере-53 автобуси малої місткості (сьо- йонної організації давали уро- гріванні та при обмороженні, при со-годні за різними даними в Чер- ки в міжрегіональному центрі нячних і хімічних опіках, при харчо- сiльгоспвиробникiвкасах працює близько 50 тро- соціально-психологічної реабілітації вих отруєннях. Про здоровий спосіблейбусів та 350 автобусів малої дітей у м. Умані. Тут перебувають ді- життя, як захистити себе від такихмісткості). тки, позбавлені батьківської турботи поширених хвороб як туберкульоз та Новації торкнуться й маршру- та любові, рідної домівки. ВІЛ/СНІД, про профілактичні заходи Фахівець-тренер міськрайонної щодо їх попередження. Утів, до яких уже звикли черкас- країнський уряд пообіцяв «під-ці. Про ставлення перевізників організації Тамара Кондракова, пра- І все це — у формі ігрових занять. ставити плече» аграріям і спря-та пасажирів до намагань влади цівники патронажної служби Товари- мувати гроші на створення дер-змінити маршрути й парк автобу- ства Червоного Хреста показували й Валентина Чорна, жавного земельного банку зарадисів читайте в наступних номерах розказували, як надати першу допо- голова Уманської здешевлення кредитів сільгоспви-газети. могу собі та оточуючим при травмах міськрайонної організації робникам. У постанові, розміщеній Наш кор. і кровотечі, при втраті свідомості, Товариства Червоного Хреста на сайті КМУ, говориться, що дер- жава виділить із держбюджету 2012 року 120 мільйонів гривень на фор-пригоди мування статутного капіталу нового банку. «Державний земельний банк по-Не роз’їхалися два «Жигулi» та дві вантажівки винен стати універсальним фінан- совим закладом, який працює з усі- ма формами агропідприємств, які використовують різноманітні види застави по кредитах і забезпечуєНа трасі Київ-Одеса, в селі Краснопілка, не доїж- Коли водій жовтого вилетів у ліву смугу, а ван- здешевлення вартості кредитів дляджаючи до Умані, зіштовхнулися дві вантажівки «ВАЗа», який рухався по- тажівка заїхала під причіп селян», — повідомляється на урядо-та два «ВАЗи». заду «Вольво», зрозумів- «Вольво». вому сайті. ши, що вантажівка стоїть У результаті ДТП водії Уряд розраховує, що ставка заВ одій вантажівки екстреного гальмування, на місці, вивернув кермо та пасажири обох «ВАЗів» кредитами Державного земельного «Воль­ о» рухався в в але уникнути зіткнення не вліво. І в цей час у «ВАЗ» відбулися синцями й по- банку складе приблизно 8-9% річних, пра­ ому ряду. Рап- в вдалося. За словами водія влетіла вантажівка, яка ру- дряпинами. Госпіталізува- що вдвічі нижче поточних ставок ко-тово перед ним різко за- «сімки», він пригальмував, халася за ним. Оскільки ко- ли лише водія другої ван- мерційних банків.гальмував червоний «ВАЗ- бо через зливу погано ба- леса «ВАЗа» були вивернуті тажівки.2107». Чоловік вдався до чив дорогу. вліво, від удару автомобіль Наш кор.
  • 4. 4 Панорама 13 липня 2012 року Новація Учора у світіНизка західних країн готує новийпроект резолюції Ради Безпеки ООНпо Сирії, який в ультимативній фор-мі пропонує сирійському президен- Цiни на лiки для гiпертонiкiв обмежать іту Башару Асаду виконати мирнийплан Кофі Аннана. Документ підго- і відшкодовуватимуть їхню вартістьтовлений Великобританією, Фран- тиме у своєму асортименті значається лише один ме-цією, США і Німеччиною. З 1 червня на Черкащині, як і всюди в Україні, стартував пілотний проект щодо запровадження ліків, на які встановлені ре- дикаментозний препарат, nnn ферентні ціни, слідує по- але не більше, ніж для мі-Державні ЗМІ Ірану одночасно державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Що карання, аж до позбавлен- сячного курсу лікування.опублікували добірку заяв верхо- ня ліцензії. Відшкодовувати — Тобто буде невигід-вного лідера країни Алі Хаменеї про ж буде з цінами для гіпертоніків з 1 серпня? Жи- телів області з такою недугою у нас в області вартість медпрепаратів хво- но прийти в аптеку, ми-швидке наближення Судного дня та рим на гіпертензію держава наючи лікаря, і взяти лікиостанньої війни в історії людства. 380,5 тисячі. передбачає з 1 вересня. «від тиску», бо доведеть- Ц nnn іни регулюватимуть- патентованих назв, зареє- Ціни на ліки проти гі- ся сплатити їхню повнуУ Мадриді понад 20 осіб отримали ся шляхом встанов- строваних в Україні. Тобто пертонії в усіх аптеках ціну?поранення під час розгону демон- лення граничного загалом це будуть препа- більш-менш вирівняють- — Ліки виписуватимутьстрації шахтарів біля Міністер- рівня оптово-відпускних цін рати 249-ти найменувань. ся. Бо референтні ціни зни- пацієнтам, які ввійдуть до ре-ства промисловості. Щонайменше на вищезаначену групу ме- Реєстр граничного рівня зять торговельні накрутки, єстру хворих на артеріаль-п’ять демонстрантів були арешто- дикаментів з використан- оптово-відпускних та порів- які по деяких комерційних ну гіпертензію. Такий заразвані поліцією. Як повідомляється, ням механізму визначення няльних цін на них уже за- аптеках сягають 40-45 від- створюється — цього вівтор-поліція пустила в хід проти гірників порівняльних (референт- тверджений. Референтні сотків, в той час як в апте- ка ми поставили відповіднегумові кулі. них) цін, — роз’яснює пер- ціни виявились дещо нижчі ках нашого КП «Фармація» завдання на колегії головного nnn ший заступник начальника оптово-відпускних. вони становлять 16,7 від- управління охорони здоров’яГрецька берегова охорона повідоми- головного управління охо- — То чи подешевша- сотка. І коли ми звірилися і медицини катастроф, якала, що на добу затримала для огля- рони здоров’я та медицини ють ліки для гіпертоніків? з цінами, яких від нас вима- відбувалась за участі пред-ду й згодом відпустила судно Chariot катастроф Олег НАЙДАН. — Однозначно. Адже гатимуть з 1 серпня, то ми ставників усіх медичних за-з російсько-українським екіпажем. — З якими ж цінами їх згідно з другим етапом пі- сьогодні вже в них вписує- кладів області, аптек.Підставою для огляду назвали «не- будуть порівнювати, щоб Хворий прийде в аптекубезпечний вантаж», який нібито був визначити граничну? з рецептом, в якому будена судні, однак джерело в Афінах, — З цінами на такі ж Подешевшають аналоги таких зазначена непатентованазнайоме з ситуацією, повідомило, ліки, встановлені в Болгарії, ліків, як еналаприл, лізіноприл, назва ліків, і вибере з ці-що «грецька влада підозрювала, що Молдові, Польщі, Словач- бісопролол, метопролол, небіволол, лого переліку аналогів той,на судні є контрабандний вантаж». чині, Чехії. Якщо лікарський амлодіпін, ніфедипін (кожен з них який йому підійде. Адже, nnn засіб не представлений на має ще цілий ряд міжнародних окрім усього, держава від-Французький автоконцерн PSA ринку в цих державах, по- шкодовуватиме різний від-Peugeot Citroen, який бореться зі рівняльна (референтна) непатентованих назв, зареєстрованих соток вартості кожного на-зростанням збитків, оголосив про ціна формуватиметься на в Україні). В цілому це будуть йменування ліків. Тобто заскорочення восьми тисяч робочих показниках Латвії, Угорщи- препарати 249 найменувань. один препарат, скажімо,місць і закриття складального цеху ні та Сербії. з ряду еналаприлу, люди-під Парижем. — Які ліки потраплять ні доведеться доплатити, nnn під цінове регулювання? лотного проекту буде від- мося. Адже націнка дозво- може, 5 копійок, а за іншийДержавна Дума РФ прийняла зако- — Дія пілотного проек- працьовано механізм част- ляється до 25-ти відсотків — 20 гривень.нопроект, що дозволяє фільтрацію ту не поширюється на ори- кового відшкодування їхньої максимум. Але комбіновані й ори-інтернет-сайтів за системою “чор- гінальні патентовані препа- вартості за рахунок коштів — Хто з лікарів зможе гінальні препарати клієнтиного списку” й блокування заборо- рати, а лише на генеровані. державного та місцевих виписувати рецепти на аптек зможуть купити тіль-нених інтернет-ресурсів. Єдиний І лише на монопрепара- бюджетів, — доповнює ін- майже безплатні ліки? ки за повну вартість.реєстр заборонених сайтів почне ти — в яких одна діюча ре- формацію гендиректор об- — Призначати лікарські Цей проект вирішує ществорюватися в листопаді цього човина, а не комбінована з ласного комунального під- засоби матимуть право лікарі два питання: хворий можероку. іншою (скажімо, часто до приємства «Фармація» Олег загальної практики — сімей- придбати більш дорогий складу ліків проти гіпертен- БОРИСЕНКО. — Приміром, ної медицини, дільничні те- препарат, якого раніше собі зії входять речовини сечо- є препарат енам. Його ре- рапевти, педіатри, кардіоло- не дозволяв. Також пред- гінної дії). З них — на три ферентна ціна, яка почне ги, — уточнює Олег Найдан. ставники фармацевтичних групи медикаментів, які за «працювати» з 1 серпня, — — Списки лікарів, наділе- компаній менше впливати- назвою діючої речовини 3,59 гривні. Держава планує них таким правом, реєстру- муть на те, які пігулки випи-Ц итата знайомі багатьом гіпертоні- кам: еналаприл, лізіноприл, бісопролол, метопролол, відшкодовувати 3,54 гривні його вартості. Референт- ну ціну постачальник ліків ються та включаються до автоматизованої інформа- ше в рецепті лікар — сьо- годні вони його заохочують ційної системи лікувально- настійно рекомендувати Я вва- небіволол, амлодіпін, ніфе- не має права перевищува- профілактичних закладів пацієнтам саме їхню про- жаю, треба дипін. Кожен з них має ще ти. Якщо ж аптека її пере- охорони здоров’я. На одно- дукцію. думати, як цілий ряд міжнародних не- вищить, або якщо не ма- му рецептурному бланку за- Лариса СОКОЛОВСЬКА далі жити- ме країна й чи існувати- ме цей пар- ламент. Він розкритикований аб- солютно справедливо — процес Конфлікт Конкурс Пiвденно-Захiдний район деградації є. Симоненківська Володимир ЛИТВИН, Голова Верховної Ради України премія 2012 року Конкурсна комісія з присудження Всеукраїнської літе- ратурної премії імені Василя Симоненка повідомляє, що з 1 липня 2012 року розпочато прийом творчих робіт на здо- може стати новим Алчевськом буття названої премії. Прийом робіт на конкурс триватиме до 15 жовтня 2012 року. Премія встановлена Черкаською обласною пись- менницькою організацією спільно з Національною спіл- Без гарячої води й тепла без жодних дозвільних документів.Ê óðéîçè може залишитися цієї зими Південно-Західний район Чер- І як тепер дістатися до підземної мережі, щоб ліквідувати порив, що кою письменників України за підтримки Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Т.Г.Шевченка та Ліги укра- їнських меценатів з метою вшанування пам’яті поета- гуманіста Василя Симоненка, популяризації його імені кас. А винуватцями надзви- трапився під час гідравлічних ви­ Китайцям у метро й творчості, для заохочення професійних і непрофесій- чайної ситуації є… магазини. пробувань, — невідомо. них літераторів до творчих пошуків у галузі літератури, Принаймні так стверджують Звісно, потрібно демонтувати до написання високохудожніх літературних творів грома- дянського звучання, спрямованих на побудову незалеж- комунальники. магазинчики, однак без судової тя- ної демократичної України. ганини тут не обійтися, вважають у Премія присуджується у двох номінаціях: З а словами директора КП «Чер- Черкаському міськвиконкомі. Якщо а) за кращу першу поетичну збірку (поетичний де- видають… взуття каситеплокомуненерго» Пав- ла Карася, 18 торговельних справа не зрушиться з місця, то ПЗР може повторити долю Алчевська. бют), зміст якої відповідає вказаному тематичному спря- муванню; б) за кращий художній твір (поезія, проза, драматур- Пекінське метро пропонує го- об’єктів звели прямо на теплотрасі Вадим НІКІТІН гія), зміст якого ‘ відповідає вказаному тематичному спря- муванню. родянам безкоштовне «змінне До участі в конкурсі допускаються твори чи прирів- взуття» замість втрачених у няні до них публікації в літературних часописах, надру- Кримінал ковані протягом останніх 3-х років, не відзначені іншими години пік босоніжок і сандаль. преміями, які здобули високу оцінку літературної кри- Нова послуга столичного ме- тики, громадськості, широкого кола читачів. Мова тво- трополітену була запровадже- рів — українська. З диявольською силою Право висунення творів на здобуття премії ма- на у відповідь на численні звер- ють колективи творчих спілок і товариств, мистецьких, нення жителів столиці. навчально-наукових, культурно-просвітницьких установ і закладів (при цьому додається відповідний протокол). Д Кожна з організацій може представити на здобуття пре- ля того, щоб пасажири не мії один або кілька творів одного автора. Посмертно пре- йшли на роботу в офіси боси- вiдiрвали хреста мія не присуджується. ми, практично на всіх 182-ох Згідно з положенням конкурсна комісія проводить відбір поданих робіт для участі в конкурсі і визначає станціях метро нещодавно з’явилися Ц ієї суботи Золотоношу відві- повідомляє настоятель парафії лауреата. пункти оренди взуття. Вибір гумових Список робіт, допущених до участі в конкурсі, публіку- дав єпископ-помічник київ- отець Юрій Голоднюк. Також із ди- ється в пресі. З 15 жовтня до 30 листопада влаштовуєть- капців невеликий, але в безвихідній ської архієпархії Української явольською силою було вирвано ся їх громадське обговорення. Підбиття підсумків конкурсу ситуації кожен знайде собі відповід- завершується до 1 грудня. Оголошення імені лауреата — греко-католицької церкви влади- хреста, який був прикручений до ний варіант. до 15 грудня 2011 року. Вручення премії — в Черкасах. ка Йосиф відслужив святкову лі- стіни дюбелями завдовжки 8 сан- Усі необхідні пропозиції й матеріали подавати чи над- Щодня підземка пропонує до 200 тургію.  тиметрів. силати за адресою: Черкаська обласна організація Націо- пар гумових капців єдиного універ- нальної спілки письменників України, вул. Хрещатик, 219, А вночі було розбито фігурку Парафіяни звернулись до мілі- сального розміру рожевого, жовтого м. Черкаси (або: Головпоштамт, а/с 92, м. Черкаси), 18000. Пресвятої Богородиці перед ка- ції. Ведеться слідство. Тел. (0472) 37-73-54. Запрошуємо до участі в конкурсі. або блакитного кольору. плицею парафії Святого Духа — Наш кор. Конкурсна комісія
  • 5. 13 липня 2012 року Грані 5Політика ФАПи, — коментує Петро Симоненко. — До яких наслідків це призведе для людей? А логісти-Петро Симоненко: ка? Нинішні транспорт- ні маршрути прив’язані«Ранiше приходили до районних центрів — відповідним чином по- будована мережа доріг і автотранспортних під- приємств. Чи буде нова система відповідати на-в РАЙвиконком, а явній інфраструктурі? Жодних сумнівів, що ні. І без того жахливе тран- Фото Романа КИРЕЯ спортне сполучення в сільських районах буде остаточно розладнане.зараз в АДмiнiстрацiю» За останні 10 років в Україні зникли 268 насе­ лених пунктів. Реалі­ а­ ія з ц адміністративно-те­ и­ о­ р т ляться кошти на утри- зацію роботи дозвільних ріальної реформи поста- мання органів влади та служб. У нас же бракує вить під питання існуван- місцевого самовряду- коштів на елементарну ня ще майже 30 тисяч сіл, жителі яких фактично бу-Адміністративно-територіальна реформа та місцеве самовря- вання. телефонію і дороги... дуть позбавлені права на Скорочення числа чи- До того ж досвід про-дування стали темою виступу першого секретаря ЦК КПУ, новників — ідея, здебіль- ведення адміністратив- самоврядування.керівника фракції КПУ у Верховній Раді України Петра Симо- шого, правильна. Тіль- ної реформи на цен- Висловлюючи про-ненка перед учасниками медіа-клубу «На власний погляд». ки наслідком скорочення тральному рівні показує, тест проти проведеної штатів без зміни систе- що домогтися скорочен- реформи, комуністи за­К омуністи виступа- титися з 31 тис. до 1,8 коментував вислови мі- ми роботи стануть кіло- ня державних витрат не пропонували власний ють категорично тис., а число районів — ністра регіонального метрові черги за кожною вдалося. про­ кт, але Верховна е про­­ впроваджува- ти із 490 до 150. Конкретно розвитку, будівництва та довідкою і зростання ко- За перший рік ад- Рада не включила йогоної нині адміністративно- це призведе, наприклад, житлово-комунального рупції. Люди вже зараз міністративної рефор- до порядку денного.територіальної реформи, до того, що в Херсон- господарства Анатолія скаржаться на труднощі ми кількість центральних Сьогодні комуністи ро-оскільки, на їхню дум- ській області замість ни- Близнюка: з отриманням будь-яких органів виконавчої вла- блять все можливе, щобку, сама її ідеологія хиб- нішніх 18 районів за- — Міністр прямо го- документів. Щоб отрима- ди скоротилося з 111 до нинішня реформа булана. Ця реформа веде до лишиться 3 і так само ворить, що адміністра- ти просту довідку у педі- 74. Державних службов- зупинена. Держава по-знищення місцевого са- радикально скоротить- тивну реформу про- атра для зарахування ди- ців стало менше на 24% винна припинити без-моврядування та відда- ся кількість сільрад. Пе- водитимуть батогом і тини до школи чи садка, (хоча Президент обіцяв відповідальні соціаль-лення надаваних владою редбачається, що одна пряником, в сенсі — бу- треба вистояти чергу в скоротити 30%). У скла- ні експерименти, вонапослуг від громадян. сільрада буде займати- дуть розповідати каз- поліклініці, а що говори- ді уряду працює не 28, а зобов’язана прислуха- Комуністи пропо­ ся життєзабезпеченням 18 осіб, з 20 міністерств тися до думки людей,ну­ ть свій проект ад­ ю 15-20 сіл. На питання, залишилося 16. Резуль- говорить Петро Симо-мі­ і­ тра­ ив­ о-те­ и­ о­ нс т н р т що ж чекає наймолод- Міністр прямо говорить, тат — у бюджеті 2011 ненко. Сьогодні людирі­ льної а реформи, в шу — Черкаську область, що адміністративну реформу року на держапарат пе- стурбовані, а завтра по-ос­ ові якого — інтере- н політик відповів, що на- редбачалося витрати- чнуться масові протести проводитимуть батогом і пряником, в ти 2,44 млрд. грн., у бю- селян, позбавлених са-си людини, що живе в певне й тут скоротитьсяконкретному населено- кількість районів. Сво- сенсі — будуть розповідати казки про джеті 2012 - 2,55. моврядування.му пункті. го часу, створюючи нові те, як всім буде добре, але громади По-друге, економ- Компартія вважає, За словами Петра райцентри, влада нама- об’єднуватимуть у наказовому порядку. ляться кошти на інфра- що з приходом в новеСимоненка, зараз готу- галася підняти рівень структуру. скликання парламентується укрупнення само- цих населених пунктів, — Наприклад, ско- більшої кількості пред-врядних територіальних залучити туди кошти й ки про те, як всім буде ти про землевідведення, рочення 15 із 18 райо- ставників лівих політич-громад, які, найчасті- фахівців. Зараз же під- добре, але громади коли таких довідок по- нів означає пониження них партій, їм вдастьсяше, включають одне міс- ходи протилежні. об’єднуватимуть у нака- трібна ціла купа? статусу 15-ти централь- відновити в країні справ-то або одне, рідше кіль- — Раніше приходили зовому порядку. У всьому світі ця про- них районних лікарень, жнє народовладдя і по-ка селищ. в РАЙвиконком, а зараз Які цілі пересліду- блема вирішується че- які можна суттєво змен- вернути владу обличчям У рамках реформи в Адміністрацію, — по- ються при проведенні рез комп’ютеризацію шити, а то й зовсім лік- до потреб людей.кількість територіаль- жартував політик. реформи? органів влади та само- відувати, перетворивши Антінних громад має скоро- Лідер компартії про- По-перше, економ- врядування, автомати- в поліклініки або навіть ЗагребельнийОсвіта ТехнологіяЕкологи-педагоги На Черкаському водоканалiзібралися на Черкащині «співають» оду хлоруЗ 3-го по 6-те липня Знезаражувати питну воду найкраще хлором. До такого висновку ді-на Черкащині гостю- йшли на КП «Черкасиводоканал». Принаймні, на сайті підприємствавали керівники та можна прочитати справжню оду хлору.спеціалісти еколого- «На думку багатьох фахівців, саме на цю проблему має голова Всеукраїн-натуралістичних цен- хлорування є нині одним з найефектив- ської екологічної ліги Тетяна Тимочко.трів з усієї України. ніших способів знезараження води. Річ у — Ми будемо наполягати на відмовіН а базі Черкаського тому, що хлор має залишкову дію і ней- від хлорування води. Ми повинні доби- обласного цен­ рут тралізує шкідливу мікрофлору навіть у тися, щоб уряд прийняв і впровадив за- еколого-на­ у­ а­­ т р закритій водопровідній мережі. Всі інші ходи щодо відмови від хлорування пит-лістичної творчос­ і ма­ ої т л методи діють локально, тобто тільки в ної води, — заявила вона журналістам,академії наук уч­ івської н тих місцях, де стоять станції очищен- підкресливши, що населення не повин­молоді та навчальних за- ня, тому не страхують від можливого по- не одержувати хлоровану воду, яка сут-кладів Черкащини про- вторного забруднення», — повідомляє тєво шкодить здоров’ю. сайт Черкаського водоканалу. До речі, в Луцьку влада планує при- Фото надане ЦЕНТходив Все­ к­ а­нсь­ ий у р ї ксе­ і­ ар-­ рак­ и­ ум «Світ мн п т к Для нас, споживачів, найцікавішим пинити хлорування води в загальномісь-твор­ ос­ і» еколого-на­ у­ ч т т моментом є зізнання спеціалістів під- ких мережах водопостачання. Перехід нара­­ тич­ их центрів уч­ ліс­­ н приємства в тому, що якість дніпров- сучасні технології очищення питної водинівської молоді, стан- ської води не витримує жодної критики: обійдеться, за приблизними підрахунка-цій юних натуралістів. «За останні роки вода в Дніпрі суттє- ми фахівців місцевого водоканалу, в 300Його тема — «Комплек- во погіршилася. Тож її очистка до якісної тисяч гривень. Після реконструкції сис-сний підхід у формуванні в загальноосвітній шко- ті, переможці та активні питної була і залишається пріоритетним теми знезараження застосовуватиметь-екологічної свідомості та лі села Сахнівка. Гос- учасники обласних і все- напрямом роботи «Черкасиводоканалу». ся гіпохлорит натрію, який виробляєтьсязалучення до науково- ті також ознайомилися українських конкурсів, Далі головний технолог підприєм- з розчину кухонної солі шляхом електро-дослідницької робо- з виховною та профорі- а також делегація юних ства Олександр Гончаренко розхвалює лізу. І це екологічно безпечніше.ти обдарованої моло- єнтаційною роботою Ко- екологів з Дніпропе- сучасний аналізатор хлору Hach CL 17, Може, й мерії Черкас серйозно взя-ді Черкащини засобами робівського навчально- тровської та Луганської що дає змогу постійно контролювати тися за цю проблему, а не розхвалюва-позашкільної освіти». виховного комплексу областей. вміст хлору у воді. ти хлор? Відповідно до програ- Зо­ о­ о­ іського л т н райо- Черкаський облас- Діаметрально протилежну точку зору Анатолій КОТОВми семінару директори ну та відвідали Канівсь­ ний центр еколого-на­ознайомилися з еколого- кий природний запо- туралістичної творчості, До теми:натуралістичною робо­ відник, де проходила висловлює щиру вдяч- Ще 1974-75 роках американські вчені-тою в Корсунь-Шев­ екологічна експедиція в ність підприємцям, які хіміки виявили в питній воді побічні про-чен­ івсь­ ому к к районі. рамках всеукраїнського відгукнулися на пропо- дукти хлорування питної води — канцерогенні галогеновмісні спо-Род­ ин­ ою педагогів ра- з к еколого-природничого зицію допомогти в орга- луки, що можуть спричинити мутації людського організму.йону у виховній робо- ком­ лексу п „Екологос”. нізації семінару, зокре- На сьогоднішній день вчені виявили у хлорованій пит-ті тут по праву вважа- До участі в експедиції ма Анатолієві Гладкому. ній воді понад 300 токсичних хлорорганічних сполук.ють досвід Олександра були запрошені юні еко- Доктор Герберт Шварц із Камберлендського коледжу взагалі вва-Захаренка, що втілений логи Черкаської облас- Наш кор. жає, що «хлор настільки небезпечний, що його слід заборонити».
  • 6. 6 Суспільство 13 липня 2012 рокум истецтво ДоліПОБАЧИТИ КРИМ Мати досіМОЖНА І В ЧЕРКАСАХ чекає сина Для цього варто просто за- йти до Обласного художнього музею. Тут відкрилася персо- нальна виставка кримського з Афгануживописця Олександра Євтуш- ка. Народжений на Рівненщи- ні, далеко від красот Криму, майстер давно, ще з часівнавчання у Кримському худож-ньому училищі, закоханий в не-повторні краєвиди унікального Фото сина, загиблого в Афга- півострова, йому віддає свій ністані, смілянка побачила в талант. газеті через багато років піс- ля його поховання.П ейза- жі Олек- Ж сандра ителька Великої Яблунівки, що наВолодимиро- Смілянщині, Галина Бондаренко хо-вича роман- дить до могили сина, але не вірить,тичні, сповнені що його немає в живих.поезії, світла — Мені здається, що Вася ось-ось за-й тепла. Ху- йде до двору, — говорить старенька, ранодожник бездо- посивіла від горя жінка.ганно володіє Їй не вдається стримати сльози, що срі-унікальним да- блястими дробинками котилися по облич-ром тонко від- чю. Скільки ж то їх пролито з того дня, количувати різний Василя привезли у цинковій труні з чужи-стан природи, ни?переносити це …Живим і здоровим останній раз Гали- Кабула вантаж, у тому числі й пальне. В од-на полотно на- на Іллівна бачила сина холодного осінньо- ній з ущелин її несподівано обстріляли зсиченою й жи- го дня 1979 року біля воріт військкомату. автоматів, кулеметів та гранатометів. Биливою палітрою. Міг би й не йти до армії єдиний син матері, з усіх сторін. Факелами спалахували авто-Він уміло поєд- який встиг опанувати у профцентрі кілька мобілі з бензином, гинули від куль воїни.нує на полотні хліборобських професій. Була б і їй допо- Здавалось, колона потрапила в пекло. Алерозмаїття Кри- мога, і колгоспу, де вже добре зарекомен- Михайло встиг витягнути з кабіни Василя,му — гірські та дував себе комбайнером. закривавленого і без ознак життя, поклавморські крає- Та не було навіть мови про відстрочку: на землю.види, відшукує д и - торичної пам’ятки, що, розмашистої манери Василь готувався до служби в армії, як і всі «А чи все повідав Мельник? — часто гні-вовижні скелі з руї- на щастя, збереглася письма художника. сільські хлопці. тили думки Галину Іллівну. — Чому ж не до-нами середньовічних в стародавньому Хер- У багатьох музеях — Мамо, ти не сумуй, — казав тоді. — зволили відкрити домовину?».фортець. А поряд ми сонесі. Криму, Києва, приват- Два роки пролетять швидко. Якось одного дня до оселі Бондаренківбачимо оригінальну Туристи, курорт- них колекціях поціно- Служити потрапив до Афганістану, де навідалась сусідка.архітектуру будинків — ники, які полюбляють вувачів Росії, Німеч- розгорялося полум’я жорстокої чужої ві- — Галю, мабуть, живий твій Вася! Гляньстаровинних і нових. відпочивати в Криму, чини, Канади, Польщі, йни. На листи Василь не скупився. У кож- ось на цей знімок… Японії, інших країн є ному з них, як тільки міг, заспокоював нень- Знепритомніла від почутого. А коли отя- зараз кримські пейза- ку. Мовляв, на службі все гаразд. Дивись, і милась, на одній з фотографій, вміщеній у жі, подаровані світові дембель не за горами. популярному тижневику «Аргументи і фак- Туристи, курортники, які полюб- Та серце матері не перехитриш. Воно ти», упізнала сина. унікальним художни- ляють відпочивати в Криму, мо- ком. Олександр Єв- не знало спокою ні вдень, ні вночі. Ночами — Наче він, мій Василь! жуть порівняти, наскільки май- тушок не замикається молилася Богу. Та не відмолила: одержа- На жаль, пошук, до якого долучилась стерно відтворює Олександр на власній творчості ла страшну звістку про те, що під час вико- тодішня влада усіх рівнів, не приніс нічого Євтушок такі знайомі їм куточки — протягом багатьох нання відповідального завдання її син за- втішного, як і пізніше зроблена ексгумація років він успішно ке- гинув. Від сліз вицвіли очі. Здавалось, не похованого на кладовищі солдата. За свід- рує студією образот- витримає серце матері, коли привезли до- ченням Галини Іллівни, коли відкрили тру- Захоплення за- можуть порівняти, на- ворчого мистецтва Ба- мовину. ну, побачили, що в ногах загиблого булостиглою в камені му- скільки майстерно від- лаклавського будинку якесь обмундирування та черевики, трупзикою привело Олек- творює Олександр Єв- дитячої творчості “Ко- — оголений. Мати Василя зрозуміла тоді, чому прапорщик не пред’явив жодних су-сандра Євтушка кілька тушок такі знайомі їм лор”. Мені здається, що Вася проводжувальних документів.років тому до групи куточки Балаклави, Клавдія ось-ось зайде до дворухудожників-реставра- Гурзуфа, інших міст, Камінська, У Великій Яблунівці не дочекались юна-торів, яка взяла участь приморських селищ, науковий ка. Не скошеними залишились ниви, де Ва-у відновленні розписів як багато в його робо- співробітник силь Бондаренко збирав до служби в арміїхраму святого Воло- тах простору, роздол- Обласного — Цинкову труну, — згадує Галина Іл- своє перше збіжжя. Не зміг він прийти і додимира, визначної іс- ля, що йде від самої художнього музею лівна, — прапорщик не дозволив відкрити. школи. Нині при вході тут встановлено ме- На ній було зафарбоване навіть невелич- моріальну дошку на його честь. У рідному ке віконце. Отак і поховали Василя. («Він селі іменем воїна-інтернаціоналіста назва- убитий, але не понівечений», — намагав- но одну з вулиць.З най наших ся втішити згорьовану жінку той же пра- порщик.) Галина Іллівна частину листів сина пе- редала в шкільний музей, а решту зберігає«Курiца» театру Вона довго не знала, як загинув її син, як найдорожчу реліквію. посмертно нагороджений орденом Черво- — Де він узявся, той клятий Афган? — ної Зірки. Уже пізніше про все повідав Ми- Скільки ж то молодих хлопців угробив… хайло Мельник з Рівненської області, який Моєму Василю було лише двадцять з по- служив з Василем. ловиною років.«Сучасник» Як з’ясувалось, 14 серпня 1981 року ко- Андрій ГЛУЩЕНКО лона, у якій був і смілянин, доставляла до Анатолій КОТОВ Оголошенняпідкорила глядачів Уманський міськрайон- ний суд Черкаської об- Уманський міськрайон- ний суд Черкаської об- Смілянський міськра- йонний суд Черкаської області викликає на су- ласті викликає на судове ласті викликає на судовеНа морському узбережжі в м.Очаків проходив днями 17-ий засідання в якості відпові- засідання в якості відпо- дове засідання в якос-Всеукраїнський театральний фестиваль «Від Гіпаніса до Бо- дача гр.Кочерганова Пав- ті відповідача гр.Іщенка відача гр.Хльобас Тетяни Миколу Івановича,рисфену». Черкаси презентував молодіжний театр «Сучас- ла Леонідовича по ци- Іванівни по цивільній спра- 03.01.1950 р.н., останнєник» (театр діє при Черкаському міському центрі дитячої та вільній справі за позовом ві за позовом ПАТ «Дель- місце проживання якого:юнацької творчості) з виставою «Куріца». І здобув почесне ПАТ «ДельтаБанк» до таБанк» до гр.Хльобас Т.І. м.Сміла, вул.Кам’янська,звання лауреата фестивалю. гр.Кочерганова П.Л. про про стягнення заборгова- 34, — по цивільній справі стягнення заборгованості ності за кредитним дого- за позовом гр.ФедорчукН а сцені перепліталось коміч- але це виявилось не так-то про- за кредитним договором. вором. Катерини Іванівни. не з трагічним, глядачі по- сто… Житейська історія «з пер- Засідання відбудеть- Засідання відбудеть- Засідання відбудеть- декуди не встигали зміню- чинкою», із збереженням «мови ся 10 серпня 2012 року ся 10 серпня 2012 року ся 23 липня 2012 рокувати сміх на жалість. Ішлося про оригіналу». об 11 год. 00 хв. в при- о 10 год. 30 хв. в при- о 9 год. 00 хв. в примі- міщенні суду за адресою: щенні суду за адресою:життя акторів маленького провін- — Цю виставу ми граємо не міщенні суду за адресою: м.Сміла, вул.П.Лумумби,ційного містечка. Головна герої- так давно, — розповідає режисер- м.Умань, вул.Садова, 5. м.Умань, вул.Садова, 5. 15.ня Алла не може змиритися з тим, постановник Анна Борона. — Вона Явка обов’язкова. У разі Явка обов’язкова. У разі Явка обов’язкова. Ущо її чоловік Вася закохався в мо- дуже сподобалася моїм акторам, неявки справа буде роз- неявки справа буде роз- разі неявки справа буделоденьку акторку Нону. Жінка ви- бо динамічна і яскрава. глядатися без участі від- глядатися без участі від- розглядатися без участірішує прогнати дівчину з театру, Марія Голуб повідача. повідача. відповідача.
  • 7. 13 липня 2012 року Спорт 7 Футбольний старт спортивне орієнтування — 14 липня Змагання слiдопитiв Минулого тижня село Яснозіря прийняло 180 спортсменів. 13 команд з усієї України приїха- ли на Всеукраїнські юнацькі змагання зі спор- тивного орієнтування тур-дружби «Славу- тич» на призи газети «Сільські вісті». ФК «Славутич» Черкаси розпочне П новий сезон 2012/13 рр. домашнім ротягом чотирьох днів учасники долали довже- поєдинком проти ФК  «Тернопіль». лезні дистанції. Так, хлопці мали пройти 2-8 км, Матч відбудеться у суботу, 14 липня, дівчата – 1-3 км, залежно від віку спортсмена. на полі Центрального стадіону Чер- Місто Черкаси представляли 26 спортсменів кас. Початок о 18 год. КДЮСШ м.  Черкаси на чолі з тренером Юлею Чор- ною. О статочний список команд групи — Такі змагання проводяться щорічно, і ця тради- «А» другої ліги сформувала Про- ція триває вже 24 роки, — розповіла вона. — Для нас фесійна футбольна ліга України. цьогорічні змагання запамятаються тим, що ми впер- Група «А» (за алфавітом): «Басті- ше посіли командне призове місце, коли раніше були он» Іллічівськ, «Десна» Чернігів, «Ди- девятими чи десятими. намо» Хмельницький, «Єдність» Плис- Кубки і нагороди отримали: команда з Южноукраїн-Фото Романа КИРЕЯ ська за перше місце, команда КДЮСШ м. Черкаси за ки, «Кристал» Херсон, ФК «Львів», друге і команда з Луганська за третє. «Нива» Вінниця, «Нива» Терно- Ірина Зінченко піль, «Оболонь-2» Київ, «Реал Фарм» Южний, СКА Одеса, «Скала» Стрий, «Славутич» Черкаси, ФК «Тернопіль». стрільба «Динамо-2» Київ – Календар матчів за участю ФК «Славутич» На честь отамана «Славутич» Черкаси 3:2 (0:0) дерещука у 2012 році 1-й тур 14.07 2-й тур 21.07 Славутич — Тернопіль Реал Фарм — Славутич Черкаська команда завершила підготовку до но- 3-й тур 29.07 4-й тур 04.08 вого чемпіонату матчем з грізним суперником — Славутич — Динамо Єдність — Славутич Значною подією як у спортивному, так і в другою командою віце-чемпіона Прем’єрліги. суспільному житті Тального став молодіжний 5-й тур 08.08 6-й тур 12.08 Н езважаючи на висо- ми діями, черкащани до- Славутич — Скала Обо­ онь-2 — Славутич л турнір зі стрільби з пневматичних гвинтівок. кий темп та налашто- зволили Олексію Хоблен- Цей захід, організований тамтешнім осеред- ваність гравців обох ку відкрити рахунок. Через 7-й тур 18.08 8-й тур 26.08 ком громадської організації «Сокіл» за під- команд на боротьбу, пер- дев’ять хвилин м’яч побував Славутич — Нива Т Кристал — Славутич тримки районної організації ВО «Свобода», ший по-справжньому не- уже в протилежних воротах присвячувався 126-ій річниці від дня народжен- 9-й тур 01.09 10-й тур 05.09 безпечний момент виник – Євген Гуд із 30-ти метрів Славутич — Львів СКА — Славутич ня повстанського отамана Петра Дерещука. після півгодини гри. Дми- за «комір» відправив «пода- П тро Коркішко ідеальним па- рунок» воротареві киян. 11-й тур 09.09 12-й тур 15.09 етро Дерещук – найвідоміший діяч періоду сом вивів Френка Теміле на Далі настала черга гос- Славутич — Десна Бастіон — Славутич Української революції на Тальнівщині, протягом ворота «Славутича», проте подарів: спочатку Дмитро усього свого свідомого життя боровся з ро- 13-й тур 19.09 14-й тур 29.09 Олексій Крупниченко в па- Коркішко зі штрафного за- сійським шовінізмом. В 1917 році він очолив україні- Славутич — Нива В Тернопіль — Славутич дінні буквально зняв м’яча крутив шкіряну кулю у даль- зований полк, а незабаром завідував українською з ноги темношкірого напад- ній кут воріт, а потім Сер- 15-й тур 03.10 16-й тур 07.10 школою в Умані. В 1919 році його призначають дер- ника. Буквально за хвилину гій Шевчук, скориставшись Славутич — Реал Фарм Динамо — Славутич жавним інспектором 6-ої Запорізької дивізії, а згодом голкіпер гостей, «прочитав- помилкою центральних за- – і всієї Запорізької групи армії УНР. З 1920 року - 17-й тур 13.10 18-й тур 17.10 повстанський отаман та організатор Уманського по- ши» ситуацію, упевнено зі- хисників, зреалізував вихід Славутич — Єдність Скала — Славутич встанського комітету. Після поразки повстання він грав на виході. У відповідь один на один. за «червоно-біло-синіх» Гості продовжували шу- 19-й тур 21.10 20-й тур 27.10 деякий час працює в підпіллі. Викритого і заарешто- гарну нагоду реалізувати кати щастя біля чужих во- Славутич — Оболонь-2 Нива Т — Славутич ваного органами ГПУ отамана згодом розстріляли за вихід один на один змарну- ріт – і гол престижу не за- організацію втечі з Соловків. вав Євген Гуд. барився. Дмитро Кошелюк 21-й тур 03.11 22-й тур 07.11 Переможцям турніру було вручено грамоти і при- Другий тайм активно вдало «вирізав» із флангу, Славутич — Кристал Львів — Славутич зи, а його організатори, зважаючи на масовість і па- розпочали гості – після уда- а Роман Дацюк, розібрав- 23-й тур 11.11 24-й тур 17.11 тріотичне піднесення юних стрільців, яких набралося ру Шандора Вайди голкіпер шись із захисником, роз- Славутич — СКА Десна — Славутич майже два десятки, вирішили проводити турнір імені динамівців Артур Рудько стріляв ворота «Динамо-2». отамана Дерещука щорічно. перевів загрозу на кутовий. Програш, який вселяє на- 25-й тур 21.11 26-й тур 25.11 Наш кор. Захопившись наступальни- дію. Славутич — Бастіон Нива В — Славутич Оголошення Арбітражний керуючий Звєздічев Максим Олександрович Смілянський міськрайонний суд Ватутінський міський суд Чер- Звенигородський районний суд Черкаської області викликає на су- каської області викликає на су- Черкаської області викликає на су- ПРОВОДИТЬ АУКЦІОН БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ЦІНИ дове засідання в якості відповіда- дове засідання в якості відпові- дове засідання в якості відповідача з продажу рухомого майна підприємства-банкрута ча гр.Мірошнікова Юрія Юрійовича, дача гр.Рябчиць Ігоря Івановича, гр.Петрову Анну Юріївну по цивіль- ТОВ “Черкаський деревообробний комбінат” 28.11.1960 р.н., останнє місце про- який зареєстрований за адресою: ній справі за позовом гр.Вітренка живання та реєстрації якого: м.Сміла, м.Ватутіне, вул.Чайковського, 20, Р.В. до Петрової А.Ю., третя особа: вул.Павлова, 46, — по цивільній кв.16, — по цивільній справі за по- Звенигородський РВ УМВС України Лот Найменування справі за позовом КЗ «ЧОПЛ» до зовом гр.Рябчиць Ліни Миколаївни в Черкаській області про визнання № гр.Мірошнікова Ю.Ю. про визнання про розірвання шлюбу. особи такою, що втратила право на особи такою, що втратила право на Засідання відбудеться 23 лип- користування квартирою. 1 легковий седан ГАЗ 31029, 1995 р.в., реєстраційний ДН 0614РСА користування жилим приміщенням ня 2012 року о 13 год. 30 хв. Засідання відбудеться 18 лип- 2 фургон МАЗ 5337, 1989 р.в., реєстраційний ДН СА4029АК та зняття з реєстраційного обліку. в приміщенні суду за адресою: ня 2012 року о 13 год. 00 хв. Засідання відбудеться 23 липня м.Ватутіне, вул.Будівельна, 1. в приміщенні суду за адресою: 3 самоскид САЗ 3507, 1990 р.в., реєстраційний ДН СА4028АК 2012 року о 15 год. 00 хв. в при- Явка обов’язкова. У разі неяв- м.Звенигородка, пр-т.Шевченка, міщенні суду за адресою: м.Сміла, ки справа буде розглядатися без 12-а. 4 сідловий тягач МАЗ 543, 1984 р.в., реєстраційний ДН 05278МЕ вул.П.Лумумби, 15. Явка обов’язкова. У разі неяв- участі відповідача. Явка обов’язкова. У разі неявки ки справа буде розглядатися без 5 н/причіп самоскид ЛТ 7А, 1984 р.в., реєстраційний ДН 14907МА справа буде розглядатися без учас- участі відповідача. 6 платформа ГАЗ 5327, 1980 р.в., реєстраційний ДН 0513ЧКП ті відповідача. Уманський міськрайонний суд Черкаської області викли- 7 сідловий тягач МАЗ 543, 1986 р.в., реєстраційний ДН 0459ЧКМ Соснівський районний суд кає на судове засідання в якос- Ðåêëàìà ó íàñ — ті відповідача гр.Новак Любов 8 н/причіп самоскид ЛТ 7А, 1989 р.в., реєстраційний ДН 8404ЧС м.Черкаси викликає на судо- ве засідання в якості відповідача Петрівну по цивільній справі 37-35-92 гр.Луценко Світлану Володимирівну за позовом ПАТ «ДельтаБанк» 9 причіп 2-ПТС-4, 1983 р.в., реєстраційний ДН МН04715 до гр.Новак Л.П. про стягнен- 10 причіп бортовий МАЗ 8926, 1989 р.в., реєстраційний ДН СА9759ХХ по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до гр.Луценко С.В. ня заборгованості за кредит- çàêóïîâóºìî про стягнення заборгованості. ним договором. 11 а/навантажувач П4/85, 1989 р.в., реєстраційний ДН 13822МН Місцезнаходження лотів № 1-11: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15. Засідання відбудеться 18 липня 2012 року о 8 год. 45 хв. в примі- щенні Соснівського районного суду Засідання відбудеться 10 серпня 2012 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за àêóìóëЯòîðè адресою: м.Умань, вул.Садо- (á. ó â.), çàëèò³ çà ö³íîþ ñóõèõ Сплата реєстраційного внеску – 17 грн. за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, ва, 5. Аукціон відбудеться 03.08.2012 року о 12:00 за адресою: м. Черка- 316, каб. № 212. си, вул. Чигиринська, 15. Контактний телефон — (0472) 50-65-14 з 9:00 Явка обов’язкова. У разі неявки Явка обов’язкова. У разі не- явки справа буде розглядатися Áðóõò êîëüîðîâèõ до 18:00. справа буде розглядатися без учас- ті відповідача. без участі відповідача. ìåòàë³â Останній день реєстрації учасників аукціону – 31.07.2012 року. Òåë.: 050-348-06-04, Обком профспілки працівників охорони здоров’я вислов- 067-694-30-15. Загублені документи: договір купівлі-продажу квартири (за адресою: Чер- каська обл., м. Черкаси, вул. Крупської, 50, кв. 44) від 14 травня 2009 р., заре- лює глибоке співчуття колишньому головному лікарю Першої Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: єстрованого в реєстрі № 1613 19 травня 2009 р.; технічний паспорт на кварти- Черкаської міської лікарні Ручку Володимиру Івановичу і су- ру №44 в жилому будинку № 50 по вул. Крупської, м. Черкаси, зареєстрований мує з приводу передчасного закінчення земного життя його www.promsnab.in.ua №108-17339 від 30.03.2009 р.; витяг з державного реєстру правочинів № 7278069 дружини — від 14.05.2009 р. про реєстрацію договору купівлі-продажу. Номер правочину — Ë³ö. ̳íïðîìïîë³òèêè À ¹ 501491 â³ä 08.12.09 ð. 3439718 на ім’я Борисюка Олександра Володимировича, вважати недійсними. Ручко Валентини Василівни. ˳ö. ̳íåêîëî㳿 À ¹ 361487 â³ä 14.12.07 ð.
  • 8. 8 Остання сторінка 13 липня 2012 року 13 липня 2012 рокуЯК НОГАМИ ЗАРОБИТИ МІЛЬЙОН, УсмiхнiтьБаскетбол ся Якщо ви хочете пр одати свій “Запоро жець” удвічі дорож-ВІДЧУЮТЬ ЧЕРКАСЬКІ ТАНЦІВНИКИ че, залийте повний бак бензину.    ряба- додому весь пошк Маленький хлопчик приходить ний. Тато: сь? — Синку, що стало свято було, і ми хо- у, у нас у дитсадку — Та розумієш, тат лика. мало, а ялинка ве ровод водили. Діток На зруйнованiй могилi проступив святий образ Фото Олега ГАНІНА У селі Піщане Золотоніського району минулої неділі на сільському цвинтарі на надгробному пам’ятнику на місці пошкодженої фотографії покійника про- ступили чіткі риси образу Божої Матері в накидці з немовлям.Після першої репетиції учасників танцювального зробити щось добре для свогопроекту “Майдан’s”, яка 2 липня відбулася в ТРЦ міста. Щоб кожен з нас, повер-“Хрещатик-Сіті”, черговим майданчиком для потен- таючись сюди з яких завгодноційних мільйонерів стала Соборна площа. доріг, відчував шалену радістьК оли добряче захекані ті в цьому проекті став, нехай від думки: я в Черкасах – рід- учасники вже залишили це не звучить пафосно, патріо- ному нашому затишному домі! її з обіцянкою неодмінно тизм. Я насправді дуже люблю Юні танцівники, будемоприйти на заняття 10 липня у своє місто. Саме тому мені бо- спо­ іватися, не шкодуватимуть дМанеж, журналісти обступили лить неприбране на його вули- ані часу, ані сил. Тим більше,Максима Оробця. Відомий да- цях сміття, замість якого волів один мільйон гривень за пе-леко за межами країни чемпі- би бачити висаджені квіти. Ма- ремогу в конкурсі можуть ста-он з танців щиро повідав зем- буть, не будете про це писати, ти реальністю саме для нашихлякам: але, скажіть: де вони, давно земляків. — Для мене рушієм учас- обіцяні туалети? Щиро прагну Наш кор. Ù î îá³öÿþòü ñèíîïòèêè? ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ: Фото автора Нові автобусні Н овина миттю облетіла село, та й округу, і сюди ди стальної арматури звалили пам’ятник. Тріснула металоке-Фото Олега ГАНІНА потягнулися бажаючі по- раміка, відпало фото і родичі маршрути: бачити це диво на власні очі. кілька разів його приклеюва- Ось що розповідає сільський ли, а воно відпадало. Ось тоді голова Піщаного Володимир на місці відпалої фотографії й Єщенко: з’явився образ. — В понеділок я разом із на- Прізвище того, хто в цій У найближчу добу погодні умови Черкащини визначати- «за» шим священиком отцем Лю- бомиром теж ходив туди по- могилі спочиває, — Ілля Неу- покоєв. Він немісцевий, дру- ме активний атмосферний фронт із заходу, що зумовить нестійкий характер погоди з короткочасними дощами та і «проти» дивитися. Справді, зсередини проступає силует, схожий на жина його жива й досі. Уже в цьому році на цвинта- грозами. 14 липня на погодні умови впливатиме виступ ан- ікону Божої Матері. Отець ска- рі було два випадки вандаліз- тициклону із Західної Європи, очікується маловітряна, по- зав, що треба спершу поспосте- му, а торік три. Бійтеся гріха, мірно тепла без опадів погода, інформують синоптики Чер- рігати, щоб щось стверджувати. люди, — можливо, так застері- каського гідрометеоцентру. Отож, У цьому році невідомі ван- гає поява цього образу, — чи- 13 липня до самого вечора утримається хмарна пого- дали поглумилися над цією ніть добро. да, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вдень очіку- могилою. Шукачі металу зара- Валентина ГАВРИШКЕВИЧ ється короткочасний дощ, гроза. Видимість добра. Вітер північно-західний, 5-10 м/сек. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень + 23…+28°С. 14 липня малохмарна погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Без опадів. Ві- Кава Запрошуємо на базу відпочинку «Черкаси» ВАТ «Черкасиавтотранс» по- ки тер південно-західний, 5-10 м/сек. Температура пові- . Берег Чорного моря, с.Морське. Вартість путів рпня: тря вночі +13…+18 градусів, вдень +24...+29°С. . 3 км від Коблево, 50 км від Одеси. на заїзд 19 се – 1300 грн,; 15 липня ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє бути . Термін відпочинку — 10 днів. для дорослих 0 грн. ясним. Вдень йтиме дощ, можливі місцями грози. Вітер південно- . Проживання в триповерховому корпусі, для дітей – 75 західний, 5-10 м/сек, місцями шквали 15-20 м/сек. Темпе- холодильник та балкон у кожному номері. Дні виїзду з м.Черкаси: золотоніськи ратура повітря вночі +16…+21 градусів, вдень +24…+29°С. . Проїзд до бази відпочинку забезпечують 19.07, 29.07, 8.08, 16-17 липня. Короткочасний дощ, вдень 17 липня міс- комфортабельні автобуси. 18.08 о 22 год. цями. Температура повітря вночі +11…+16 градусів; вдень . Діти до трьох років на базу відпочинку не приймаються. Оплата путівок 16 липня +23…+28°, 17 липня +17...+22°С. за адресою: Сьогодні, 13 липня, Сонце зійшло о 5 год. 06 хв., зайде м.Черкаси, о 21 год. 06 хв. Тривалість дня 16 год. 00 хв. Місяць зійшов Вартість путівки з вул.Сурікова, 8, проїздом – 1500 грн. ВАТ «Черкасиавтотранс». о 0 год.42 хв, зайде о 16 год. 10 хв . Дітям від 3-ох до 8-ми Прикметі вір, але перевір: 15 липня — Фотія. Якщо газета виходить років – 900 грн. Виїзд з м.Черкаси (вул.Сурікова, 8). зявилися жовті листочки на деревах — на ранню осінь і зиму. щосереди та щоп’ятниці Довідки телефонами: (0472) 38-66-34, 64-44-40 (з 8-00 до 16-00). РУКОПИСИ ТА ФОТОЗНІМКИ НЕ РЕЦЕНЗУЮТЬСЯ Головний редактор — Т.С. КАЛИНОВСЬКА І НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ. ТОЧКА ЗОРУ АВТОРІВ НЕ ЗАВЖДИ ЗБІГАЄТЬСЯ З ТОЧКОЮ Редколегія: Р.В.КИРЕЙ, Н.В.ВІргуш, С.В.КОВРИГА, ЗОРУ РЕДАКЦІЇ.ЛИСТУВАННЯ З ЧИТАЧАМИ ЛИШЕ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ. z ПУБЛІКУЄТЬСЯ НА КОМЕРЦІЙНИХ ЗАСАДАХ. В.М.ЛЕБЕДИНСЬКА. * МАТЕРІАЛИ ПОЛІТИЧНОЇ АГІТАЦІЇ. ПІД РУБРИКОЮ “ПОЗИЦІЯ” ДРУКУЮТЬСЯ Засновники: МАТЕРІАЛИ РІЗНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ. Черкаська обласна рада, Адреса редакції:18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251. Реєстраційне свідоцтво серія ЧС №180, Набір та верстка комп’ютерного центру редакції газети “Черкаський край” видане 25 вересня 1997 року. трудовий колектив www.kray.ck.ua, chk@tgs.ck.ua Газета виходить з лютого 1954 року (до ПП-видавництво «Республіка»,18002, 1991 року під назвою “Черкаська правда”). м.Черкаси,вул.Хрещатик,251. Тел. 45-02-71. редакції газети Телефони: ПРИЙМАЛЬНЯ РЕДАКЦІЇ — 37-31-52 (тел./факс), Газета нагороджена орденом Обсяг — три умовн. друк. арк. БУХГАЛТЕРІЯ — 37-14-15, "Знак Пошани" та Почесною грамотою Друк офсетний. Тир. 17420. "Черкаський край" обласної державної адміністрації та Індекси 61071,41263,41264. РЕКЛАМНА СЛУЖБА — 37-92-94. обласної ради Зам. №570/12.

×