Budget 2014-2015 NT

798 views
717 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budget 2014-2015 NT

 1. 1. Norrtälje kan bättre! Kunskap och framtidstro Mål och budget 2014-2015
 2. 2. 2 (34) Innehåll Sammanfattning viktiga satsningar i budgeten ................................................................... 4 Sammanfattning viktiga inriktningsmål ............................................................................... 4 Inledning .................................................................................................................................. 5 Med kunskaper växer Norrtälje kommun ........................................................................... 8 Framtidens skola - En modern kunskapsskola .............................................................. 8 Skolvalet blir enkelt när alla skolor håller hög kvalitet ................................................. 8 Framtiden skapas av duktiga lärare.................................................................................. 9 Mindre klasser ger mer stöd till eleverna ........................................................................ 9 Lärandet börjar i förskolan ............................................................................................. 10 Stärk det pedagogiska ledarskapet ................................................................................. 10 Pedagogiska lokaler – i hela kommunen....................................................................... 10 Barn som mår bra utvecklas och ökar sina kunskaper ............................................... 11 En gymnasieskola i framkant ......................................................................................... 12 Högre utbildningsnivå i Norrtälje kommun ................................................................. 12 Inriktningsmål: ............................................................................................................. 13 Med fler jobb och företag växer Norrtälje kommun ....................................................... 14 Kompetenslyft för kommunens småföretagare ........................................................... 15 Företagens väg in i kommunen ...................................................................................... 15 Arbetsmarknadsfrågorna kommer närmre ................................................................... 15 Jobb istället för bidrag ..................................................................................................... 16 Jobb och utbildning för unga ......................................................................................... 16 Inriktningsmål: ............................................................................................................. 17 En hållbar, jämställd och växande kommun..................................................................... 17 Fler bostäder ..................................................................................................................... 17 En hållbar utveckling ....................................................................................................... 18 Jämställdhet leder till tillväxt .......................................................................................... 18 Kommunen som konsument ......................................................................................... 19 Inriktningsmål: ............................................................................................................. 19 Tiohundraprojektet, en unik vårdmodell att vidareutveckla ...................................... 20 Norrtäljes vård kräver långsiktiga förutsättningar ....................................................... 21
 3. 3. 3 (34) Riktig valfrihet i hela kommunen bättre än Vårdval Stockholm ............................... 21 Vi ställer höga krav på politiker och förvaltning ......................................................... 22 Satsa på kvalitet i vård och omsorg ............................................................................... 23 Inriktningsmål: ............................................................................................................. 23 Ökad livskvalitet i en kommun som håller ihop .............................................................. 24 Ökad kvalitet och effektivitet ......................................................................................... 24 Hela kommunens tillväxt ................................................................................................ 24 Ideella krafter gör Norrtälje kommun starkare ............................................................ 25 Kultur och idrott för ökad livskvalitet .......................................................................... 25 Bättre folkhälsa för ökad livskvalitet ............................................................................. 26 Stoppa utvecklingen där alltfler far illa.......................................................................... 26 Sociala investeringar för god ekonomisk hushållning................................................. 27 Inriktningsmål: ............................................................................................................. 27 Uppdrag till nämnder för måluppfyllelse .......................................................................... 29 Kommunstyrelsen ....................................................................................................... 29 Barn- och skolnämnden.............................................................................................. 31 Utbildningsnämnden ................................................................................................... 31 Sjukvårds- och omsorgsnämnden ............................................................................. 32 Kultur- och fritidsnämnden ....................................................................................... 32 Nämndsövergripande.................................................................................................. 32 Budgeten i siffror .................................................................................................................. 34
 4. 4. 4 (34) Sammanfattning viktiga satsningar i budgeten Socialdemokraterna prioriterar satsningar på skolan föreskattesänkning 2014. Vi har bestämt oss, skolresultaten ska höjas i Norrtälje kommun. Det är en lång och hård resa utan genvägar. Det kommer att vara vår högst prioriterade fråga under kommande mandatperiod, vilket kommer kräva både ökade resurser och skarpa politiska prioriteringar. Vi föreslår en långsiktig skolsatsning, och fördelar 30 mkr mer till Barn- och skolnämnden än den moderatledda koalitionenför 2014, och 42, 2 mkr 2015. Vi föreslår att både den generella skolpengen höjs och den differentierade skolpengen utökas. Vi genomför också en tillfällig satsning på 12mkr(2014-2015) så att personal inom förskola, skola och gymnasium får bättre möjlighet till behörighetsgivande studier. Vi fullföljer fempartiöverenskommelsen. Dessutom föreslår vi ett pilotprojekt med extrastudierför elever som riskerar att inte nå målen. Vi utökar resurserna till Utbildningsnämnden för att öka utbildningarnas attraktivitet (6,1 mkr 2014-2015) Vi utökar Sjukvårds- och omsorgsnämndens rambudget och gör därmed en kvalitetssatsning inom omsorgen, 14 mkr 2014, 19,8 mkr 2015. Sammanfattning viktiga inriktningsmål Norrtälje ska ha Sveriges bästa skola, och varje enskild skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet år 2020. Norrtälje kommun ska ha den lägsta arbetslösheten i Stockholms län år 2020. Tiohundraprojektetska år 2020 ha en permanent status och ligga i framkant i landet vad gäller utveckling av vård och omsorg som arbetar för patienternas bästa ur ett helhetsperspektiv
 5. 5. 5 (34) Inledning Norrtälje är på många sätt en bra kommun att leva och bo i. Med vacker stad, flera trivsamma tätorter, fantastisk skärgård och landsbygd runt knuten har vår kommun även bra förutsättningar att växa. Vi är en del av Sveriges främsta tillväxtregion, där vår kommun har många fördelar. Samtidigt står Norrtälje kommun inför stora utmaningar. Vård- och omsorgsbehoven kommer att öka med länets äldsta befolkning, våra ohälsotal är oacceptabelt höga och alltför många står långt ifrån arbetsmarknaden. Skolresultaten måste förbättras och kvalitetsöversynen i grundskolan visar på stora utmaningar. Befolkningstillväxten är låg, företagen har svårt att rekrytera personal med relevant kompetens, och de sociala klyftorna ökar som konsekvens av förd politik i Riksdag, landsting och kommun. Vi vet att Norrtälje kommun kan mycket bättre än idag. Under en lång tid har den moderatledda koalitionen undvikit viktiga prioriteringar, vilket synliggörs i de öppna jämförelser som görs av Sveriges kommuner. Det är dags för förändring, och politiskt ansvarstagande för en bättre framtid. De val vi gör i dag är viktiga för det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd avgörande. Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling av vår kommun. Ett brett kvalitativt utbud av utbildning ger individen frihet att forma sitt eget liv, men avgör även samhällets förmåga till omställning och tillväxt. Norrtälje kommun utvecklas när vi, var och en, lär nytt. Därför vill vi öppna fler dörrar till utbildning. Utbildningspolitiken ska prioriteras och hänga ihop – från förskola och fritidshem till grundskola, gymnasium och högre utbildning. I skolan läggs grunden för att förverkliga drömmar och forma vår framtid. Skolan ska ge eleven rätt förutsättningar att möta ett allt mer komplext yrkesliv. Den ska ge möjlighet för alla att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar.Socialdemokraterna vill höja kunskapsresultaten i skolan. Vi vill att fler elever blir behöriga till gymnasiet och går klart sina gymnasiestudier. Vi har politiken för att lyfta Norrtäljes skolor. Men det är en lång och hård resa utan genvägar. Det kommer att vara vår högst prioriterade fråga under kommande mandatperiod, vilket kommer kräva både ökade resurser och skarpa prioriteringar. Men det är det enda sättet att skapa en bättre framtid. Att satsa på skolan är den
 6. 6. 6 (34) säkraste investering vi kan göra. Vårt mål är att Norrtäljes skolor ska vara bland landets bästa, och varje skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet år 2020. Arbetslösheten i Norrtälje beskrivs i politiska sammanhang som låg, och att den varit det historiskt. En lång rad kommuner i regionen gör dock bättre ifrån sig. Frågan är om vi i Norrtälje kommun kan nöja oss med det? Vi socialdemokrater tycker inte det. Vårt mål är att ha länets lägsta arbetslöshet år 2020. En av anledningarna till ungdomsarbetslösheten är att många hoppar av gymnasiet. Här krävs målmedvetna insatser med ett långsiktigt perspektiv och insatser för de ungdomar som går arbetslösa här och nu. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna skapas genom en bättre skola. Får vi fler unga att komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet kommer fler också att klara av sina gymnasiestudier. Ett annat sätt att stärka ungdomars position på arbetsmarknaden är sommarjobb och det vill vi erbjuda kommunens gymnasieungdomar. Nynäshamns kommun har en framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en modell som vi vill pröva också i Norrtälje. Jobbtillväxten kommer i stor omfattning att ske i små och medelstora företag.För att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020 satsar därför Socialdemokraterna i Riksdagenpå ökade insatser för fler jobb i växande företag. Några av satsningarna är halverat sjuklöneansvar för företagen, förbättrad tillgång till lån och riskkapital särskilt riktat till små och medelstora företag och regionala företagarförmedlingar och studentmedarbetare för en fungerande generationsväxling hos småföretagarna. För att Norrtälje ska få fler jobb och växande företag krävs även en medveten politik för ett bättre företagsklimat. Norrtälje har många duktiga företagare, men vi hamnar oskäligt långt ner i alla jämförelser av företagsklimatet. Därför måste vi prioritera den lokala näringspolitiken, och arbeta konsekvent för ett företagsklimat i toppklass. Vårt delmål är att ha ett lokalt företagsklimat som ligger över genomsnittet i Stockholms län. Välståndet i vår kommun måste komma alla kommuninvånare till del och valfriheten måste utvecklas. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla invånare i vår kommun har samma valmöjligheter oavsett om det handlar om valet av förskola eller hemtjänst. Det överordnade måste i alla lägen vara att offentligt finansierade tjänster eller verksamheter håller hög kvalité och att våra skattepengar används på det för medborgarna mest effektiva sättet. Vi säger därför nej till ideologiskt motiverade privatiseringar av kommunal verksamhet medan vi välkomnar initiativ som leder till
 7. 7. 7 (34) ökad kvalité och bättre service till kommuninvånarna. För oss socialdemokrater står människan i centrum. Inte systemen. Därför vill vi påbörja ett målmedvetet arbete med att effektivisera den kommunala verksamheten för att få ut mer service och bättre kvalitet för skattebetalarnas pengar. Politiken måste ständigt vara öppen för nya idéer och ha förmågan att fatta beslut för att öka kvalitén i verksamheterna som ska komma alla invånare till del. Norrtälje har nu organiserat vård och omsorg som en projektverksamhet i nio år. Det är en mycket lång tid trots att alla utvärderingar visar på att Tiohundramodellen, om den får fullföljas, kan bli en ledande vård- och omsorgsmodell för hela Sverige. Inget tyder på att en moderatledd koalition kommer att göra Tiohundra till endel av kommunens framtida organisation, vilket i praktiken innebär att vi kommer gå tillbaka till hur det var innan Tiohundra. Det är inte rätt sätt att möta framtiden. Över hela landet är det nästan regel att människor råkar illa ut på grund av kommuner och landstings svårigheter att samarbeta på ett bra sätt. Vi Socialdemokrater vill att Norrtälje kommuns invånare får det bästa av två världar, valfrihet och trygghet. Därför, och mot bakgrund av de positiva erfarenheter som finns av Tiohundraprojektet, vill vi geTiohundra långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom en permanent status inom Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Ett samhälles värdighet mäts efter hur man tar hand om sina svagaste. Det är oacceptabelt för en kommun som Norrtälje att antalet barn som växer upp i fattigdom ökar för varje år. Det förebyggande arbetet måste stärkas redan idag för att det ska gå bra - inte bara för Norrtälje kommun, utan även för alla som bor i kommunen.På samma sätt som investeringar i vägar och vattenledningar behövs, är investeringar i den sociala välfärden nödvändiga för en framgångsrik kommun. En politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling och trygghet, är vägen till framgång. Det är politikens ansvar att alla elever får en bra utbildning, att våra äldre kan känna trygghet i vardagen, att vården organiseras på ett effektivt sätt så att våra gemensamma resurser används för att ge bästa möjliga vård och omsorg till den som behöver. För att Norrtälje kommun ska växa ekonomiskt, socialt och ekologiskt tar vi ansvar för de stora utmaningar vi står inför. När vi utvecklar vår kommun utgår vi från våra lokala förutsättningar, sätter människani centrum och prioriterar långsiktiga lösningar. Så gör vi Norrtälje kommun bättre och skapar en bättre framtid.
 8. 8. 8 (34) Med kunskaper växer Norrtälje kommun Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling av vår kommun, och vår högst prioriterade fråga för en bättre framtid. Varje människas skolgång är betydelsefull, såväl för individen som för samhället. De barn som börjar förskolan idag är morgondagens forskare, företagare och välfärdsarbetare. Vi vill investera Norrtälje kommun stark för framtiden. Då måste vi börja med att barnen får bra förutsättningar. Grunden för att alla elever ska klara målen och att ge barnen sin fulla potential är att höja kvaliteten i skolan. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tydliga politiska och ekonomiska prioriteringar. Det är genom höga förväntningar, tydliga krav och tidiga kunskapsuppföljningar som vi förbättrar skolresultaten. Vi är övertygade om att nyckeln till högre skolresultat består i högre kvalitet i undervisningen. Därför vill vi investera i lärarna och att göra stora klasser mindre. Bättre skolresultat kräver också insatser för en likvärdig skola. För att vända utvecklingen krävs att vi tänker nytt, utvecklar det som visat sig fungera och använder oss av de metoder som får stöd av forskning och erfarenhet. Utbildning är vägen till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När företagen i kommunen och regionen inte kan rekrytera den kompetens de behöver ska inte politiken stå och se på. Vi måste möta framtidens krav med investeringar i utbildning. Tillgången till välutbildade människor stärker näringslivet oavsett om man är anställd eller driver eget företag. Socialdemokraterna vill öppna fler dörrar till utbildning för att höja kunskapsnivån och öka tillväxten. Framtidens skola - En modern kunskapsskola Det går inte tillräckligt bra för skolan i Norrtälje kommun. Resultaten är för låga och kunskapsklyftorna ökar. Det går att bryta denna utveckling. Forskning visar att det går att åstadkomma stora resultatförbättringar på bara några år. Det är även fullt möjligt att öka likvärdigheten i skolan, trots att förutsättningarna inom vår kommun ser så olika ut.För att vända den negativa utvecklingen och i stället nå framgång med skolan krävs investeringar i lärarna och större fokus på kunskap och lärande. På så sätt höjer vi skolans kvalitet och minskar de sociala klyftorna. Det handlar om såväl ungdomars möjlighet till ett bra liv som Norrtäljes möjlighet till framtida tillväxt och välfärd. Oavsett framtidsdröm så är det avgörande med kunskap. Skolvalet blir enkelt när alla skolor håller hög kvalitet Alla skolor i Norrtälje kommun ska vara bra skolor. Elever och föräldrar ska kunna ställa samma krav på bra utbildning oberoende av vilken skola de väljer. Vi bejakar en mångfald av pedagogiska inriktningar och profiler i skolan. Men Socialdemokraterna
 9. 9. 9 (34) kan aldrig acceptera ett skolsystem som generellt leder till att barnen ärver sina föräldrars socioekonomiska situation. Alla skolor ska ha så hög kvalitet att varje barn i Norrtälje kommun får en verklig chans att nå fastslagna kunskapsmål och färdigheter. Idag ökar skillnaden mellan skolornas resultat. Inte bara i vår kommun utan i hela landet. Idag spelar föräldrarnas utbildningsnivå allt större roll för hur eleven ska lyckas i skolan. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas. En förutsättning är att resurserna fördelas utifrån behov - inte enbart utifrån elevantal. Valfrihet innebär inte bara friheten att välja skola, utan även friheten att välja vad man vill göra efter skolan, att kunna förverkliga sina drömmar om framtiden. För att fler ska känna den friheten måste fler nå kunskapsmålen i grundskolan. Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan och vårt delmål är att halvera andelen elever som inte gör det fram till år 2020. En modern kunskapsskola kräver hjälpmedel som underlättar ett modernt arbetssätt. Elever och lärare behöver utökad tillgång till datorer och läromedel som håller hög kvalitet. Skolorna måste få ökad möjlighet att skräddarsy sin utrustning utifrån sina behov och önskemål. Framtiden skapas av duktiga lärare Det allra viktigaste för en elevs resultat är att möta en skicklig lärare. För att höja resultaten i skolan är det därför viktigt att investera i lärarna. Vi ser att läraryrket behöver stärkas och att lärare måste ges bättre möjligheter till kompetensutveckling. Pedagogisk handledning ska ge arbetslagen möjlighet att stärka den gemensamma kunskapen, att göra goda pedagogiska val, synliggöra tankar och idéer samt att reflektera och få stöd i sin vardagliga arbetssituation. Många lärare tvingas idag att lägga mycket arbetstid på administration. Vi vill minska den administrativa arbetsbördan så att lärare får mer tid att planera och genomföra undervisningen. Mindre klasser ger mer stöd till eleverna Varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Idag är skillnaderna stora mellan kommunens skolor.Vi ser ett behov av att göra stora klasser mindre i grundskolans lägre åldrar, vilket möjliggör en högre kvalitet på undervisningen. Det ger mer tid för lärarna med varje enskild elev och möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling. Flera internationella studier har visat att elever i små klasser har bättre inlärning, vilket lett till att Skolverket nu konstaterat att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför kommer Socialdemokraterna ta ansvar för att stora klasser blir mindre.Vi ser även vikten av att elever som har svårigheter i skolan tidigt och kraftfullt ges rätt stöd. Det krävs för att höja resultaten
 10. 10. 10 (34) i skolan.Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn, utan alla barn som behöver ska erbjudas läxhjälp. Lärandet börjar i förskolan En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Förskolans uppdragär viktigt för att nå en mer likvärdig skolstart för alla barn. Forskningen visar tydligt att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det förverkligas. Vi socialdemokrater vill göra stora barngrupper mindre i förskolan. Genom mer personal, både förskollärare och barnskötare, kan vi bidra till att barngruppernas storlek kan minska och därmed kan arbetsmiljön och tryggheten förbättras. Att förskolan i första hand är till för barnen och deras utveckling innebär att alla barn bör ha rätt till förskola oavsett vad deras föräldrar gör. Barnens behov av förskola blir inte mindre av att deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Tvärtom kan det vara mycket viktigt för ett barn att få delta i förskolans verksamhet under dessa tider. Därför ska alla barn ha rätt till minst 30 timmars förskola i veckan. Många barnfamiljer lever under stress och upplever krav på sig själva att klara av jobb, familj och en meningsfull fritid. Vi vill utveckla kommunens föräldrastödjande verksamheter, såsom öppna förskolor och föräldrastödsutbildningar. Arbetslivet har förändrats och det finns många som inte arbetar på den traditionella veckoarbetstiden. Förskolan måste därför ha moderna öppettider för att vara tillgänglig när föräldrarna jobbar. Stärk det pedagogiska ledarskapet Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor som saknar bra ledare saknar också ofta ett klimat med höga förväntningar och strävan efter att utveckla det pedagogiska innehållet. Rektorer är således nyckelpersoner för att vända den negativa utvecklingen i skolan. Rektorerna ska idag kunna hantera en mängd frågor av olika slag. Samtidigt som de ska vara pedagogiska ledare och personalansvariga ska de ansvara för skolans ekonomi och resultat. Rektorerna måste ges tillräckliga förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag, och först och främst det centrala uppdraget som pedagogiska ledare. Pedagogiska lokaler – i hela kommunen Framtidens skola kräver rätt lokaler. Vi organiserar lokaler utifrån elevers behov till utbildning istället för att organisera elever utifrån befintliga lokaler.
 11. 11. 11 (34) Efter många år med uteblivna satsningar på skolan ser vi hur det minskande elevunderlaget får konsekvenser för våra mindre skolor. Norrtälje kommun är en landsbygds- och skärgårdskommun där tillgången till förskolor och skolor runt om kommunen är avgörande för barnfamiljers möjligheter att bosätta sig här. Valfrihet kräver att det finns en skola att välja på rimligt avstånd. Därför måste vi säkerställa mer långsiktigt hållbara skolregioner inom kommunen. Alla barn har rätt till en kvalitativ utbildning, oavsett var i kommunen man bor. Vi startar därför ett projekt för att utveckla väl fungerande landsbygds- och skärgårdsskolor. Syftet är att utveckla nya pedagogiska metoder bl a kopplade till IT. Det ger oss också möjlighet att långsiktigt behålla strategiskt viktiga skolor för kommunen. Många av våra kommunala skolor har äldre lokaler och är anpassade efter den pedagogik som då var gällande. Underhållet är eftersatt på många ställen. Pedagogiken har förändrats betydligt och vi behöver anpassa våra lokaler så att de kan tjäna den moderna pedagogiken. Därför behöver vi göra renoveringar för att anpassa lokalerna till modern kunskapsinlärning. Barn som mår bra utvecklas och ökar sina kunskaper Alla elever ska ha tillgång till en kvalitativ skolhälsovård som består av en sammansättning av olika yrkeskompetenser såsom kuratorer, sjuksköterskor, läkare och psykologer. Det kräver en väl fungerande samverkan i kommunen mellan skola, socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin. Skolhälsovården behöver också ha en uppsökande verksamhet som fångar upp elever som riskerar fysisk eller psykisk ohälsa. Många ungdomar uppger idag att de mår psykiskt dåligt, inte sällan inåtagerande tjejer - det är en utveckling vi måste vända. För oss socialdemokrater är det en prioriterad fråga att se, stödja och inte glömma bort dessa barn. Näringsriktig mat i en lugn måltidsmiljö är viktigt för barns trivsel, välmående och lärande. Därför prioriterar vi bättre skolmat, och ställer höga krav vid upphandling. Fritids för högre måluppfyllelse Fritidsverksamheten har både ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag. Verksamheten ska dels stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Tryggheten och trivseln på fritids måste förbättras. Hela samhället förlorar på att yngre skolbarn inte får det stöd de behöver. Om föräldrarna känner sig tvungna att gå ned i arbetstid för att kompensera bristande verksamhet på fritidshemmen försämras barnfamiljernas ekonomi samtidigt som antalet arbetade timmar minskar. Därför är kvalitén på fritidsverksamheten
 12. 12. 12 (34) avgörande för barnen, och viktig för hela samhället. För att fritidshemmen ska kunna nå sina mål krävs insatser för att göra stora barngrupper mindre och stärka det pedagogiska arbetet. Enligt Skolverket har fritidshemsgrupperna blivit mer än dubbelt så stora på 20 år. Eftersom antalet anställda inte har ökat i samma takt har det blivit ohållbart för många lärare i fritidshem. Norrtälje är inget undantag. Stressen leder till sämre kvalitet i fritidsverksamheten. Därför måste politiken ta ansvar för att göra stora barngrupper mindre. En gymnasieskola i framkant Vår gymnasieutbildning ska hålla hög kvalitet, motsvara de studerandes förväntningar men också svara mot arbetsmarknadens krav och näringslivets framtida behov av arbetskraft. För att minska avhoppen från gymnasiet vill vi utveckla gymnasieskolans yrkesprogram till yrkescollege. Huvudprincipen med yrkescollege är ett nära samarbete mellan skola och det regionala näringslivet. Arbetsgivarna deltar aktivt i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser. Det gemensamma ansvaret mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman ger en kvalitetshöjning av utbildningen. Ett yrkescollege skulle förbättra möjligheterna för arbetsgivare att hitta rätt utbildade personer och långsiktigt säkra sitt behov av kompetens. Ett nära samarbete med arbetslivet skulle också bidra till att höja elevernas studiemotivation, att fler fullföljer sin gymnasieutbildning och förbättra deras position på arbetsmarknaden. Ett yrkescollege i Norrtälje skulle även kunna innebära att den negativa trenden där allt fler söker sig till andra kommuner vänds. Det råder i regionen en överetablering inom gymnasieskolan. Att då endast förvalta en minskad andel elever inom den kommunala gymnasieskolan vittnar om avsaknaden av politiska ambitioner. Att säga sig vilja se fler elever i den egna skolan och samtidigt lägga ner program är inte rätt väg att möta framtiden. Vi vill höja kvalitén och offensivt satsa på att marknadsföra vår gymnasieskola. Genom att införa samarbete med befintliga högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar höjer vi både gymnasieutbildningarna och högskoleutbildningarnas attraktionskraft och med det deras konkurrenskraft. Högre utbildningsnivå i Norrtälje kommun Den moderatledda koalitionen har under många år pratat om att höja utbildningsnivån. Det är en bra ambition. Tyvärr har man varken levererat resultat eller presenterat skarpa förslag till hur den eftergymnasiala studienivån ska höjas i
 13. 13. 13 (34) Norrtälje kommun. Vi tror inte att den låga utbildningsnivån är en naturlag, vi vet att Norrtälje kan växa med kunskap. 38 % av landets befolkning har eftergymnasial utbildning, i Norrtälje kommun är siffran 26 %. På eftergymnasial utbildning som är minst tre år så är det 24 % av befolkningen i landet som har en sådan utbildning, och i Norrtälje är motsvarande siffra 14 %. Vårt självklara mål är att höja utbildningsnivån och att den ska vara lika hög som i resten av regionen. Vårt delmål är att år 2020 ligga i nivå med den eftergymnasiala utbildningsnivån i landet. Vi initierardärför ett projekt för att tillsammans med experter ta fram strategier och skarpa förslag på hur kommunen ska agera för att höja den eftergymnasiala utbildningsnivån. Vuxenutbildningen ska ges utrymme att höja våra kommuninvånares kunskaper, inte enbart utföra lagens grundläggande krav. Campus Roslagen är en fantastisk resurs för vår kommun som måste ges rätt förutsättningar att utveckla utbildningsverksamheten och även få en tydligare samverkan med Utbildningsnämnden och näringslivet. Socialdemokraterna prioriterar att fullfölja planerna om ett nationellt utvecklingscentrum för vatten Campus Roslagen. Inriktningsmål: ● ● ● ● Norrtälje ska vara en attraktiv skol- och kunskapskommun. Norrtälje ska ha Sveriges bästa skola, och varje skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet år 2020. Norrtälje ska vara bästa skolkommunen i regionen år 2020 enligt Lärarförbundets ranking, samt årets skolförbättrare senast 2017. Norrtälje kommuns utbildningsnivå ska vara god, och ligga i nivå med riksgenomsnittetför den eftergymnasiala utbildningsnivån år 2020.
 14. 14. 14 (34) Med fler jobb och företag växer Norrtälje kommun Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och för människors personliga utveckling och delaktighet i samhället. Arbetslösheten är vår tids största slöseri med människors förmåga och vilja att bidra till samhällets utveckling. Arbetslösheten drabbar samtidigt kommunen i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. Att alla ska ha ett arbete är därför socialdemokratins viktigaste fråga. Företagandet är grunden för fler jobb och bättre välfärd. En politik för fler företag och fler i arbete i Norrtälje kräver nytänkande och insatser av flera slag. Det handlar om att underlätta för Norrtäljes företagare att expandera, att stimulera fler entreprenörer att etablera företag; om att ta tillvara Norrtäljes potential i en region där vi idag inte tar del av tillväxten i tillräcklig utsträckning. Det handlar även om att utveckla och bredda Norrtäljes arbetsmarknad. Vi menar att Norrtälje behöver en näringspolitik för tillväxt och konkurrenskraft där fler nya företag etableras, och befintliga utvecklas. Det ger nya jobb. Näringspolitik handlar för oss om att skapa möjligheter för människor. Möjligheter till företagande, ökad kunskap, utveckling och tillväxt. I Norrtälje ska nya företag startas, växa och välja att etablera sig. För att Norrtälje ska få fler jobb och växande företag krävs en medveten politik för ett bättre företagsklimat. Norrtälje har många duktiga företagare, men vi hamnar långt ner i alla jämförelser av företagsklimatet. Vi socialdemokrater vill att Norrtälje ska erbjuda ett företagsklimat i Sverigetopp. Därför vill vi föra en aktiv lokal näringspolitik för att få fler företagare med företag som växer, anställer och tar fram nya produkter. Kommunen ska aktivt verka för att befintliga företag ges goda utvecklingsmöjligheter samt stödja nyetablering av företag. Beredskapen för att kunna tillgodose behov av industrimark och verksamhetslokaler måste därför vara god. Ett konsekvent och långsiktigt arbete med att förbättra attityder till företagande i kommunens verksamheter och att förbättra kommunal service måste prioriteras. Tillsammans med näringslivet vill vi samverka utifrån ett strategiskt näringspolitiskt program med målsättningen att företagsklimatet i Norrtälje ska ligga över genomsnittet i Stockholms län. Vi har höga ambitioner när det gäller att förbättra klimatet för kommunens företagare. Ett led i det arbetet är att vi även vill skapa förbättrade möjligheter för lokala småföretag att delta i kommunens upphandlingar. Inför kommande upphandlingar bör därför kommunens företag inom aktuell bransch bjudas in till dialog och kunskapsutbyte.
 15. 15. 15 (34) Kompetenslyft för kommunens småföretagare I Norrtälje kommun verkar många små företag. De har inte samma möjligheter att kompetensutveckla sina anställda som större företag. Kommunen bör därför ta en mer aktiv roll och se till att det finns en stödstruktur så att företagen i Norrtälje kommun kan läsa av sina kompetensbehov och få dem tillgodosedda. Det är ett sätt för kommunen att bidra till en positiv näringslivsutveckling. Vår grannkommun Östhammar har en liknande näringslivsstruktur, och har nyligen genomfört det lyckade projektet ”Företagslyftet”, vilket bl a medförde att solo- och mikroföretag fick tillgång till socialfondsmedel för sin utveckling. Närmare bestämt fördes 10 519 302 kr i EU-stöd över till 900 personer i 200 småföretag. Norrtälje kommun bör vara på tå för att ta del av de satsningar i regionen som stärker företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, som ökar nyföretagandet och som bidrar till att fler människor kommer i arbete. Kommunens näringslivsenhet, i samverkan med Campus Roslagen, bör ha goda förutsättningar att genomföra ett liknande projekt som Östhammar i samarbete med företagarföreningarna i kommunen. Därför föreslår vi att Norrtälje kommun initierar, kartlägger intresse, och söker finansiering för ett kompetensutvecklingsprojekt för kommunens småföretagare. Företagens väg in i kommunen Många småföretagare önskar någon som guidar bland kommunens förvaltningar, nämnder och blanketter när man som företagare behöver komma i kontakt med någon eller få hjälp. En vägvisare som inte enbart informerar företagen, utan internt samordnar olika ansökningar och förmedlar information mellan de berörda förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Socialdemokraterna vill möta företagens behov genom att arbeta aktivt med företagslotsning. En företagslots bör ha huvudansvaret för företagets ärende och till henne/honom kan företaget vända sig med frågor. Kommunen bör även ha tydliga tjänste- och tidsgarantier. Arbetsmarknadsfrågorna kommer närmre Utöver näringspolitiken kompletterar en lokal aktiv arbetsmarknadspolitik statens övergripande ansvar på området. Den lokala politiken ska rusta människor för studier eller arbete. Kommunen bör ta initiativ till ett mer utvecklat samarbete mellan de som gemensamt kan förbättra den lokala arbetsmarknaden; näringslivsenheten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Här behöver samverkan bli mycket bättre än idag för att nå goda resultat. Att utveckla den lokala arbetsmarknaden innebär att vi utvecklar kommunen. Därför vill vi organisera ansvaret för näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken gemensamt för att nå bästa resultat.
 16. 16. 16 (34) Jobb istället för bidrag Kommunen har ett ansvar för de personer som är arbetslösa och utförsäkrade. Idag tar vi det ansvaret genom försörjningsstöd. Allt fler har tvingats söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag) de senaste åren. Sedan 2007 har kostnaderna för kommunen ökat med 19 miljoner. Kommunen kan minska kostnaderna för försörjningsstödet genom att ge fler möjlighet att jobba. Sigtuna kommun anställer personer som är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Anställningarna är heltid, tidsbegränsade till ett år, och ger arbetstagaren rätt till kollektivavtalsenlig lön. Under året kvalificerar individen till A-kassa och har fått värdefull erfarenhet som gör det enklare att få ett jobb på reguljär arbetsmarknad. Den modellen vill vi pröva även i Norrtälje. Vinsten ligger hos individen, men även hos kommunen som får ökade resurser i kommunal service, samt att belastningen på socialtjänsten minskar. Med vetskap om att ingångar till arbetslivet ofta handlar om kontakter och nätverk vill vi satsa på att ge ungdomar en möjlighet till att skapa sig en första arbetslivserfarenhet. Detta ger en erfarenhet och en möjlighet till en fot in på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa på att eleverna i år 1 och 2 på gymnasiet ska kunna erbjudas sommarjobb. Vi menar att det skapar mer jämlika chanser till att få ett sommarjobb, och en möjlighet till att tjäna egna pengar. Nynäshamns kommun har en mycket framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar jobben. Den modellen vill vi pröva även i Norrtälje. Jobb och utbildning för unga Långtidsarbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Studier visar att ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet har en betydligt större sannolikhet att vara arbetslösa under de följande tio åren än andra. Därför vill Socialdemokraterna införa en Ungdomsgaranti. Den som är ung och utan arbete ska senast efter 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och praktik som leder vidare till jobb. Den som inte tar detta erbjudande förlorar rätten till ersättning. Socialdemokraterna i Riksdagen har avsatt över 5 miljarder år 2014 för 90-dagarsgarantin, vilket skulle ge kraftfullt genomslag i Norrtälje kommun. Även om andelen arbetslösa ungdomar är lägre i Norrtälje än i riket, så ser vi en ökning. Frågan är om vi ska nöja oss med att ungdomar är arbetslösa? Vi socialdemokrater tycker inte det. För att förbättra våra ungdomars möjligheter till arbete i framtiden behövs insatser idag. För många ungdomar lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Därför vill vi satsa för att nå alla dessa ungdomar, i syfte att de ska bli anställningsbara på en
 17. 17. 17 (34) arbetsmarknad med allt högre krav. Västerås kommun har infört utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasiekompetens. Syftet är att hjälpa unga till praktik och jobb, samtidigt som individens eget ansvar för att göra sig anställningsbar genom gymnasiekompetens betonas. Det är en modell vi vill prova även i Norrtälje. Ett annat sätt att stärka ungdomars position på arbetsmarknaden är sommarjobb och det vill vi erbjuda kommunens gymnasieungdomar. Nynäshamns kommun har en framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en modell som vi vill pröva också i Norrtälje. Inriktningsmål: ● ● Norrtälje kommun ska år 2020 ligga över genomsnittet i regionen enligt SN:s ranking över lokalt företagsklimat. Norrtälje kommun ska år 2020 ha den lägsta arbetslösheten i Stockholms län. En hållbar, jämställd och växande kommun Norrtälje kommun är i många avseenden en bra kommun att leva och bo i, och har förutsättningarna att växa och få fler att trivas. Samtidigt står Norrtälje kommun inför stora utmaningar, som gör att politiken måste vara öppen för nya idéer och söka bättre lösningar än idag. Fler bostäder Ett av de största hoten mot Stockholmsregionens utveckling är bristen på bostäder. I Norrtälje är detta problem tydligt. Vi vill se fler villor och bostadsrätter men vi vill också se fler hyresbostäder. Den akuta bristen på hyresrätter är ett stort problem för de ungdomar som nu är på väg ut på bostadsmarknaden och utgör ett hinder för de individer och företag som vill etablera sig i Norrtälje. Vår uppfattning är att bostadsbyggandet måste ta fart för att kommunen ska utvecklas positivt. Vi behöver fler bostäder så att inflyttningen av framförallt yngre och yrkesverksamma kan öka, då blir vi även fler som delar på våra gemensamma kostnader. Vi vill att fler barnfamiljer ska trivas i Norrtälje, och nya bostadsområden bör planeras för att möjliggöra det. Vi vill särskilt lyfta fram vikten av att påbörja omvandlingen av Nordrona till ett attraktivt och tryggt område med blandad bebyggelse. Den nyproduktion som idag planeras i Norrtälje är främst dyra bostadsrätter. Vi Socialdemokrater vill ge våra ungdomar en reell chans till en egen bostad. Idag är det
 18. 18. 18 (34) oacceptabelt svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunen måste därför ta ansvar för att fler hyresrätter produceras. En smart blandning av upplåtelseformer ger alla möjlighet till ett boende som passar. Att kommunen äger mark ökar möjligheterna att öppna för variation i bebyggelse och verksamheter, samtidigt som det ger större möjligheter att ställa krav på de områden som bebyggs. Det gäller både i expansionsområden och i befintlig bebyggelse. En aktiv och långsiktig markpolitik är nödvändig om kommunen ska kunna uppnå målet om fler hyresrätter. En hållbar utveckling Trots att Norrtälje kommun har skapat en klimatnämnd, försämras våra klimatrelaterade resultat. Vi har högre ambitioner än att vara den kommun som är sämst i regionen på klimat och miljöarbete. För att nå bättre resultat måste klimatarbetet ska få ett större politiskt och organisatoriskt inflytande. Det kräver att vi arbetar på ett annat sätt än idag, och med en annan finansiering. Vi ser ett stort behov av att Klimatnämndens verksamhet integreras i hela kommunens och koncernens verksamhet. En procent av kommunens budget ska öronmärkas för klimatförbättrande insatser inom befintlig verksamhet. Vårt mål är att 2020 vara den främsta klimatkommunen i Stockholms län. Socialdemokraterna vill skapa en kommun som håller i längden. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. Norrtälje ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling och en kommun där vi tar klimatutmaningen på största allvar. Vår kommun har alla förutsättningar för detta, men då måste resurser för klimatrelaterade projekt och satsningar prioriteras. I den moderatledda koalitionens budget saknas dessa resurser helt och hållet, vilket onekligen visar att denna avgörande framtidsfråga är mycket lågt prioriterad. Trots kunskapen om vår påverkan på klimatet så tas inte de beslut som krävs för att även Norrtälje ska göra sitt i arbetet för ett bättre klimat. Ansvaret för vårt klimat idag och att förbättra det för kommande generationer bärs av politiken. Det är dags att gå från ord till handling. Klimatomställningen och arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunen kan även bidra till teknik- och affärsutveckling som genererar nya gröna jobb. Jämställdhet leder till tillväxt I ett modernt samhälle förväntar sig människor att kommunen är jämställd och att män och kvinnor har lika möjligheter. Samtidigt är det uppenbart att så inte är fallet idag. Därför är jämställdhet en viktig framtidsfråga för kommunen. Jämställdhet är avgörande för den demografiska utvecklingen. Svaga jämställdhetsvärderingar hindrar
 19. 19. 19 (34) kvinnor och män att förena familj utbildning och yrkesliv, vilket leder till lägre födelsetal. Vi socialdemokrater vill utveckla Norrtälje till en jämställd kommun. Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension. Både individen och kommunen tjänar på ökad sysselsättningsgrad. I Norrtälje kommun är 43 procent av personalen anställda på deltid eller ”springvikariat”, det är en oacceptabelt hög andel, som vi vill minska. En hög andel ofrivilliga deltidsanställningar och löneskillnader mellan män och kvinnor gör oss inte till en attraktiv och modern arbetsgivare. Det är dags för förändring. Heltidsanställningar ska vara norm i kommunen, och målet om jämställda löner ska vara uppnått senast år 2020. Jämställdhet ska vara en naturlig del i kommunens verksamhetsutveckling. Därför vill vi påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering. För oss socialdemokrater är det bland annat viktigt att barn och ungdomar behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av bidrag, tider och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter. För att markera vikten av jämställdhetsarbetet vill vi också att fullmäktige ska anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Kommunen som konsument Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för stora summor. Socialdemokraterna tycker det är viktigt att kommunen säkerställer att de gemensamma skattepengarna används på ett klokt sätt. Alltför ofta hävdas det i upphandlingar att det bara går att ta hänsyn till lägsta pris. Kommunen bör därför vidta åtgärder för att börja använda miljökriterier samt sociala kriterier vid upphandling, i enlighet med EU-kommissionens rekommendationer. Genom att ställa tydliga sociala, etiska och miljökrav i upphandlingar kan kommunen medverka till en god samhällsutveckling. Vi vill därför att kommunstyrelsen tar fram en ny upphandlingspolicy och en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som lever upp till högt ställda krav på miljö och arbetsvillkor. Meddelarfriheten och den offentliga insynen ska garanteras i alla verksamheter som finansieras med skattemedel. Inriktningsmål: ● Norrtälje kommun ska vara en attraktiv kommun som utvecklas hållbart, och vara den främsta klimatkommunen i Stockholms län år 2020.
 20. 20. 20 (34) ● Norrtälje ska vara en jämställd och jämlik kommun, som uppnått jämställda löner för kommunens anställda och rätt till heltidsanställningar år 2020. ● Nyproduktionen av bostäder ska ligga över genomsnittet i regionen. ● Nytillskottet av bostäder uppnår minst 4000 år 2020. God sjukvård och omsorg för en växande kommun Målet för oss socialdemokrater är en god och jämlik vård och omsorg för alla invånare i Norrtälje kommun. Vi Socialdemokrater vill att Norrtäljeborna ska få det bästa av två världar, valfrihet och trygghet, oavsett var i kommunen man bor. Till skillnad från många andra kommuner i Sverige slipper Norrtäljeborna besväret att behöva navigera i snåriga vårdsystem så fort de behöver vård- och omsorg. Över hela landet är det nästan regel att människor råkar illa ut på grund av kommuner och landstings svårigheter att samarbeta på ett bra sätt. Men den sammanhållna och tillgängliga vården i Norrtälje kommun hotas idag av den moderatledda koalitionen. Genom att tidsbegränsa Tiohundraprojektet och pressa igenom landets mest kritiserade vårdvalssystem, Vårdval Stockholm, riskerar vi att få en vård som varken finns där den behövs eller tar ansvar för patientens hälsa och välbefinnande. Nedläggningen av mödravårdscentralen i Hallstavik är ett tydligt exempel på i vilken riktning de vill gå. Vi Socialdemokrater vill istället fortsätta att utveckla och förbättra samarbetsmodellen som kommunen har med landstinget, och ge alla kommunens invånare tillgång till en vård och omsorg som tar ansvar för en helhet när det gäller hälsa och välbefinnande. Tiohundraprojektet, en unik vårdmodell att vidareutveckla Föregångaren till dagens sjukvårds- och omsorgsnämnd i Norrtälje, Tiohundranämnden, utvecklade under sju års tid en unik vårdmodell. Genom att ge Tiohundranämnden ansvar för att planera hela befolkningens behov av hälso- och sjukvård och omsorg fick Norrtäljeborna möjlighet att vända sig till en aktör med ett samlat ansvar för att få hjälp med de vård- och omsorgsinsatser de behövde. Grundtanken med Tiohundraprojektet var att vårdgivarna i Norrtälje skulle få ett brett och gemensamt finansieringsansvar för hela befolkningens hälsa. Därmed fick också vårdgivarna incitament att arbeta för patienternas bästa ur ett
 21. 21. 21 (34) helhetsperspektiv, och inte vältra över kostnader och vårdkonsumtion till andra vårdgivare i landstinget. Det vidgade lokala befolknings- och planeringsansvaret skapade också nya möjligheter att fördela resurser mellan olika ändamål, i syfte att möta enskilda individers samlade behov på ett bättre sätt. Budgeten blev därmed inte längre låst mellan huvudmän och verksamhetsgrenar. Det samlade befolkningsansvaret syftade även till att stödja en mera hälsofrämjande sjukvårds- och omsorgsorganisation. Sjukdomsförebyggande insatser skulle bli ett insatsområde parallellt med planerad och akut sjukvård, samt insatser inom äldreomsorg, socialpsykiatri och handikappomsorg. En poäng är att dessa bedömningar skulle göras lokalt, av de som har bäst överblick över befolkningens behov, förutsättningar och vårdorganisationens olika möjligheter att möta dessa. Ett lokalt ansvar som också skulle ge möjlighet att ta ett verkligt ansvar för de fattade besluten och de gjorda prioriteringarna fullt ut. Dessa grundläggande tankar är fortfarande giltiga och högaktuella i många av de vårdsystem som inom forskningen lyfts fram som internationella förebilder. Norrtäljes vård kräver långsiktiga förutsättningar Den vetenskapliga utvärdering som genomfördes 2011 och den konsultutredning som genomfördes inför förlängningen 2009, visade båda på ökad kvalitet och effektivitet. Samordningen mellan kommun- och landstingsverksamhet hade förbättrats, patientsäkerheten och kundnöjdheten hade också blivit bättre. Projektet har med andra ord varit en framgång – ingen behöver tveka på den punkten. Mot bakgrund av de positiva erfarenheter som finns av projektet tycker vi Socialdemokrater att Tiohundraprojektet måste ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom att ges en permanent status inom Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Hittills har vi inte vunnit gehör för denna uppfattning. Istället har Moderaterna i landstinget och Norrtälje kommun gett det otillräckliga beskedet att det bara blir ett fortsatt tidsbegränsat projekt. Det säger sig självt att den långsiktiga kvalitetsutvecklingen hämmas av oklarheter kring verksamhetens framtid. Riktig valfrihet i hela kommunen bättre än Vårdval Stockholm Moderaterna har valt att under den förlängda projekttiden införa landets mest kritiserade vårdvalsmodell – Vårdval Stockholm. Det innebär i praktiken att de samlade vårdlösningar som kommit att uppskattas mycket av Norrtäljeborna kommer att försvinna. Moderaterna sätter därmed vårdvalet före patienternas och brukarnas bästa.
 22. 22. 22 (34) Norrtälje kommun har andra förutsättningar än många andra kommuner i Stockholms läns landsting. Norrtälje kommun kan inte jämföras med t ex Stockholms stad, där Vårdval Stockholm kan tillämpas på ett helt annat sätt med mängder av olika vårdgivare. Moderaternas linje att införa samma vårdvalsmodell i Norrtälje som i Stockholms stad beaktar inte behovet av att kommunen och landstinget i en mer glest befolkad kommun i ännu högre grad måste samverka runt den enskilda människans behov av hälso- och sjukvård och omsorg. Utan anpassningar till samverkanstanken medför vårdvalet att vårdkedjor styckas upp och fragmentiseras, vilket försämrar vårdkvaliteten för den enskilde patienten. Det ger en poänglös valfrihet och bristande trygghet. Istället för att lära av misstagen i Vårdval Stockholm vill den moderatleddakoalitionen tvinga på Norrtäljeborna den mest kritiserade primärvårdsmodellen i hela landet. Profession, fackliga organisationer, patientföreningar samt den politiska oppositionen i landstinget har alla varit starkt kritiska till Vårdval Stockholm och dess konsekvenser. Det finns ett bättre alternativ – Hälsoval Norrtälje. Vi Socialdemokrater vill ha större fokus på hälsofrämjande insatser, kvalitet och rättvisa. Vi vill med Hälsoval Norrtälje skapa valmöjligheter och mångfald för invånarna i kommunen genom fler yrkeskompetenser på vårdcentralerna och större frihet för personalen att profilera vårdcentralerna mot olika patientgrupper. Det ska vara attraktivt för vårdgivarna att locka till sig patienter med stora vårdbehov, inte tvärt om vilket är fallet i Vårdval Stockholm. Socialdemokraterna anser att sjukvårdens resurser ska fördelas efter behov och vill därför att en patient med många sjukdomar ska generera mer pengar än en frisk patient. Vi föreslår därför att kapiteringsersättningen både viktas med CNI (socioekonomi) och ACG (vårdtyngd). I syfte att utveckla Tiohundraprojektet och säkerställa Norrtäljes kommuninvånare en vård och omsorg med hög kvalitet över hela kommunen bör en diskussion starta om hur en sammanhängande valfrihetskedja kan skapas inom ramen för Tiohundras samverkansmodell. Detta har vi Socialdemokrater tagit initiativ till tidigare, och vi vidhåller att ett vårdval med bättre helhetsperspektiv är nödvändigt för att på bästa sätt möta Norrtäljebornas behov och kommunens unika förutsättningar. Vi ställer höga krav på politiker och förvaltning Vårdbolaget Tiohundra har en dominerande ställning i Norrtäljes lokala vård- och omsorgsåtagande gentemot kommunens invånare. Därför kan vårdbolaget inte ses som en fristående aktör, som enbart styrs genom formella avtal. Detta ställer höga krav på förvaltningen. Idag finns brister i både förvaltning och vårdbolag som är
 23. 23. 23 (34) mycket allvarliga. För att Tiohundraprojektets mål ska uppnås och projektet ska kunna fortsätta utvecklas krävs tydligare uppföljning och bättre gemensam planering. Det kräver en ekonomi i balans med långsiktiga förutsättningar att ge kommunens invånare vård och omsorg av hög kvalitet. Det yttersta ansvaret för att förvaltningen och vårdbolaget fungerar på bästa sätt ligger tveklöst på den politiska majoriteten. Satsa på kvalitet i vård och omsorg För att garantera en rimlig kvalitet i Norrtälje kommuns vård och omsorg krävs ökade resurser till hemtjänsten, LSS-boenden, barn- och ungdomspsykiatrin och ökat antal särskilda boenden inom alla kategorier. Folkhälsan måste förbättras i Norrtälje kommun. Om vi långsiktigt ska kunna minska kostnaderna för vård och omsorg måste vi prioritera förebyggande verksamhet. Insatserna måste komma tidigt både ur humanitär och ekonomisk synpunkt. Tiohundra har alla möjligheter som står till buds för att göra rätt prioriteringar långsiktigt. Vi Socialdemokrater är övertygade om att det är rätt att prioritera förebyggande insatser som ger effekt på lite längre sikt Vi har för få platser på särskilda boenden för att tillgodose behoven i kommunen. Nämnden tvingas att köpa dyra platser utanför kommunen, vilket leder till ineffektiv användning av skattepengar. Alltför många tvingas också att bo kvar hemma med hemtjänst mot sin vilja. Detta leder till ensamhet, tristess och psykisk ohälsa. Antalet färdigbehandlade på sjukhuset har återigen ökat på grund av brist på korttids- och särskilda boenden. Antalet särskilda boenden inom alla kategorier måste öka för att säkra en vård och omsorg av hög kvalitet och en effektiv användning av kommunens resurser. Inriktningsmål. År 2020 ska: ● ● ● Alla Norrtälje kommuns invånare ha tillgång till tillgänglig vård och omsorg med hög kvalitet, oavsett var i kommunen man bor. Norrtälje kommuns invånare vara nöjda med och ha högt förtroende för den sjukvård och omsorg som kommunen och landstinget tillhandahåller. Tiohundraprojektet ha en permanent status och ligga i framkant i landet vad gäller utveckling av vård och omsorg som arbetar för patienternas bästa ur ett helhetsperspektiv.
 24. 24. 24 (34) ● ● Hälsoval Norrtälje vara genomfört som skapar valmöjligheter och mångfald för invånarna i Norrtälje genom fler yrkeskompetenser på vårdcentralerna och större frihet för personalen att profilera vårdcentralerna mot olika patientgrupper. Norrtälje kommun genom ett stort fokus på förebyggande hälsofrämjande insatser inom såväl sjukvård som äldreomsorg, socialpsykiatri och handikappomsorg skapat en bättre och jämlikare hälsa hos alla kommunens invånare. Ökad livskvalitet i en kommun som håller ihop En politik som förenar tillväxt med social och geografisk sammanhållning, utveckling och trygghet, är vägen till framgång. När Socialdemokraterna utvecklar vår kommun utgår vi från våra lokala förutsättningar, sätter människan i centrum och prioriterar långsiktiga lösningar. Så skapar vi en kommun som håller ihop för en bättre framtid. Ökad kvalitet och effektivitet Ett målmedvetet arbete måste påbörjas för att effektivisera kommunens verksamheter för att få ut mer kvalitet för skattebetalarnas pengar. Idag ser vi hur den moderatledda koalitionen ensidigt fokuserar på att pressa kostnaderna för välfärdens viktiga verksamheter, istället för att fokusera på hur bättre kvalitet kan uppnås genom smarta effektiviseringar.Politiken måste ständigt vara öppen för nya idéer, bättre lösningar, och ha förmågan att fatta beslut för att öka kvalitén i verksamheterna som ska komma alla invånare till del. Vi ser stora möjligheter att få ut mer verksamhet genom tydligare ledarskap, nya arbetsformer, ökad kompetens och bättre styrsystem. Vi har sett ett antal exempel på vad vi benämner som slarv och slöseri; överdimensionerad byråkrati, invigningen av badhusbygget, reverslån till privata byggherrar, dåliga och kostsamma hyreskontrakt, annonsering, utförsäljningar, kortsiktiga besparingar, skadestånd, kostnadsdrivande privatiseringar, uselt genomförda upphandlingar, dyra konsulter, otydliga ägardirektiv för våra kommunala bolag mm. Det har även förekommit att skattebetalarnas egendom säljs utan konkurrens. Denna utveckling måste brytas, så att skattebetalarna får ut mer och bättre välfärd för sina pengar. Socialdemokraterna anser att vi aldrig ska ta ut mer skatt än vad som krävs för att klara en generell och jämlik välfärd av hög kvalitet. Då är varje bortslösad skattekrona oacceptabel. Hela kommunens tillväxt Norrtälje är en stad i utveckling men framförallt en vidsträckt skärgårds- och landsbygdskommun. Trots att allt fler människor i Sverige väljer att bo i städer, bor två tredjedelar av kommunens invånare utanför Norrtälje stad. Alla kommuninvånare, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, samt skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd.
 25. 25. 25 (34) Det är viktigt att ny bebyggelse planeras så att kommunens olika tätorter ges möjlighet till ökad attraktivitet. En mångfald av bostadsformer behövs,liksom förutsättningar för kollektivtrafik, service och näringsverksamheter. För att hela kommunen ska växa krävs ett bättre samspel, varför det är viktigt att den kommunala verksamheten är organiserad på ett sätt som möjliggör att hela kommunens utvecklingskraft tas tillvara. Kommunen kan bli bättre om fler invånare får chansen att bidra till dess utveckling. Därför kommer vi att arbeta för att öka människors inflytande och ge invånarna en nyckelroll i utvecklandet av de egna kommundelarna. I områden där förtätningar och renoveringar planeras ska dialogen stärkas genom nya arbetsmetoder. Ideella krafter gör Norrtälje kommun starkare Norrtälje kommun växer med ideella krafter. Det finns idag många engagerade människor som vill utveckla kommunen och förstärka välfärden genom frivilliga insatser eller utifrån en gemensam idé. Dessa engagerade människor samlas ofta i ideella föreningar, utvecklingsgrupper, lokala kooperativ, allmännyttiga stiftelser, byalag eller liknande sammanslutningar inom den sociala ekonomin. Ibland klarar den sociala ekonomin att driva hela verksamheter med mycket hög kvalitet, och ibland handlar det mer om att utgöra komplement som tar vid där de offentliga insatserna når sin gräns. Socialdemokraterna vill ge de ideella krafterna goda förutsättningar att bidra till kommunens utveckling. Därför bör kommunen ta initiativ till en överenskommelse om spelregler mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar och andra sammanslutningar, naturligtvis i nära samverkan med föreningslivet. Kultur och idrott för ökad livskvalitet Kulturen hjälper människan att kanalisera sina åsikter, och utgör en arena församtal och framåtblick. Kultur ger oss möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor, skapa en identitet och känna gemenskap. Genom kulturen kan vi upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Kultur är det vi fyller livet med; som ger en djupare innebörd ochhjälper oss att förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i.Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att arbeta för ettlevande, demokratiskt samhälle. Norrtälje kommun behöver mer, inte mindre, kreativitet för attlösa de utmaningar vi står inför.Ett rikt kulturliv skapar även tillväxt, och är en av de viktigaste konkurrensfördelarna vår kommun kan ha. Därför behöver kommunen en medveten strategi för arbetet med hur kulturen kan bidra till att skapa en positiv utveckling och tillväxt. Investeringar i kultur, idrott och fritid ger mångdubbelt tillbaka i hälsa, upplevelser och trygghet för våra kommuninvånare, men lockar också besökare till kommunen. Med välbesökta scener, idrottsarenor, bibliotek, museer och kulturevenemang sätter
 26. 26. 26 (34) vi Norrtälje på kartan. Kommunens kultur- ochfritidspolitik ska syfta till att utveckla, bredda och stärka kommunens föreningsliv.Eldsjälarna i de fria kulturgrupperna, i bildningsförbunden, påfritidsgårdar, i idrottsklubbar och övrig föreningsverksamhet skaerkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.Alla ska på lika villkor få möjlighet att delta och bidra till utbudetav kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i Norrtälje kommun. Därför vill vi utvecklasamverkan mellan kommun, ideella krafter och näringsliv och ta initiativ till ett handslag med föreningslivet för kommunens utveckling och tillväxt. Ett rikt kulturliv, en mångfald av idrotter, aktiva föreningar och goda möjligheter till friluftsliv och fritidsaktiviteter skapar gemenskap och delaktighet. Folkbildningen, biblioteken och allmänna lokaler är viktiga för att våra kommuninvånare ska kunna samlas, ta del av och utöva kultur, samt att utvecklas och lära tillsammans. Utan de ideella krafter som idag bidrar till det gemensamma blir vi en torftig kommun med fler sysslolösa ungdomar, ensamma människor och låsta dörrar. Bättre folkhälsa för ökad livskvalitet På samma sätt som hälsa beskriver en enskild individs tillstånd så beskriver folkhälsan ett samhälles tillstånd. En bra folkhälsa förutsätter bland annat goda levnadsvillkor, goda möjligheter till utveckling samt inflytande och delaktighet för alla. Idag är ohälsotalen oacceptabelt höga i Norrtälje kommun. För att uppnå en god folkhälsa behövs en medvetenhet i det politiska beslutsfattandet som tar sin grund i vilken påverkan besluten får på folkhälsan. Norrtälje kommun är inte skonat från droger. Införseln av både narkotika och alkohol är stor, inte minst tack vare kommunens närhet till både Stockholm och färjetrafiken. Socialdemokraterna vill möta behoven genom att stärka de förebyggande insatserna för att förbättra folkhälsan och minska användandet av tobak, narkotika och alkohol i kommunen. Stoppa utvecklingen där alltfler far illa Att ha ett hem att gå till, att kunna känna trygghet, och ha en någorlunda förutsägbar tillvaro är en grundläggande rättighet för alla. Alla barn och unga har det inte lugnt och tryggt hemma, alla har inte ett hem att gå till. Norrtälje ska arbeta utifrån nollvision mot hemlöshet. Missbruk får förödande konsekvenser, inte bara för den som missbrukar utan för alla runt omkring, därför är både akuta insatser såsom myndighetsutövning och förebyggande åtgärder mycket viktiga för att ett samhälle ska hålla ihop och fungera. I Norrtälje kommun har orosanmälningarna ökat markant under flera års tid, både för att barn och unga far illa och för missbrukare. För att nå framgång i förebyggande socialt arbete krävs samverkan och samordning. Både Sjukvårds- och omsorgsnämnden och socialnämnden lyder under
 27. 27. 27 (34) socialtjänstlagen. Socialtjänsten handlar i högsta grad om problematik till följd av missbruk och omsorgssvikt. Sjukvården hanterar fysiska och psykiska hinder. Människan är en komplex varelse och har inte sällan behov av både socialtjänst och sjukvård/psykiatri/LSS. Därför behövs det en bättre samordning dessa två nämnder emellan för att sätta människan i centrum. Det behövs konkreta samarbetsformer för att möta den enskilda människans behov på bästa sätt. Ett sådant, som vi vill återinföra, är det mobila teamet. Genom att psykiatrin och socialtjänsten arbetar uppsökande tillsammans kan bättre resultat uppnås. I tider av ökande arbetslöshet drabbas många hårt, och hårdast drabbas de som inte har ekonomiska resurser. Regeringens förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är bidragande orsaker till att fler människor står utan ersättning, sjuka människor blir utförsäkrade, arbetslösa blir utan eller har alltför låg arbetslöshetsersättning, vilket gör att de inte har något annat val än att vända sig till socialtjänsten för att söka ekonomiskt bistånd. Allt fler människor tvingas vända sig till socialtjänsten som är det sista skyddsnätet när alla andra vägar är prövade. Alltfler barn och unga behöver samhällets stöd. Sociala investeringar för god ekonomisk hushållning Socialdemokraterna prioriterar ordning och reda i kommunens finanser. Utöver en självklar budgetdisciplin och en effektiv organisation, kan vi sänka kommunens kostnader och frigöra resurser till annat genom förebyggande arbete. Socialdemokraterna är därför mycket kritiska till att den moderatledda koalitionen har avskaffat den sociala investeringsfond som hade brett politiskt stöd i Norrtälje kommun. Med insatser som gör att framtida kostnader kan minimeras eller undvikas förbättrar vi den goda ekonomiska hushållningen. Med kloka åtgärder som förebygger sociala problem och minskar utanförskapet tar vi också bättre vara på människors egna resurser och drömmar. Det är klok politik för framtiden. Med kunskapsbaserade och kostnadseffektiva metoder och utifrån aktuell forskning kring riskfaktorer ska investeringar kunna göras i förebyggande insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Att arbeta förebyggande är god ekonomisk hushållning. Därför ska vi avsätta medel i en social investeringsfond. Inriktningsmål: ● Norrtälje kommun har en levande skärgård och landsbygd där tätorterna ges reella förutsättningar att vara livskraftiga knutpunkter för service.
 28. 28. 28 (34) ● ● ● Kommunens kulturella kvaliteter och kulturarv ska framhävas och den offentliga konsten få en mer framträdande roll. Norrtälje kommun ska ha ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Norrtälje ska vara en hälsosam kommun där vi arbetar förebyggande för att inga barn och ungdomar ska fara illa.
 29. 29. 29 (34) Uppdragtill nämnder för måluppfyllelse För att påbörja ett konsekvent och långsiktigt arbete att styra mot inriktningsmålen 2020,förslår vi under 2014-2015 följande uppdrag till nämnderna. Kommunstyrelsen ● ● ● ● Att kommunstyrelsen tillsätter en effektivitetsutredning med bred expertis i syfte att öka kvalitén i verksamheterna och säkerställa ett effektivt användande av skattepengarna. Att kommunstyrelsen i samverkan med landstingsstyrelsen utarbetar riktlinjer för att ge Tiohundraprojektet permanent status inom Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting för att skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling av Norrtälje kommuns vård och omsorg. Att kommunstyrelsen utarbetar en handlingsplan för att få ett bostadsutbud som bättre motsvarar de behov som finns i Norrtälje, framför allt konkreta åtgärder för fler hyresbostäder. Att kommunstyrelsen ser över eventuellt behov av förstärkning på plankontoret i syfte att påskynda kommunens planprocesser. ● Att nya bostadsområden planeras med avsikt att attrahera barnfamiljer. ● Att kommunstyrelsen halverar räntepåslaget för Roslagsbostäder. ● ● ● ● Att kommunstyrelsen ser över möjligheterna till differentierade avgifter i syfte att öka produktionen av hyresrätter. Att kommunstyrelsen utlyser en markanvisningstävling för hyresrätter med anpassat markpris på lämplig mark. Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för att erbjuda tomträtter till aktörer som vill producera ungdomsbostäder och hyresrätter. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att underteckna Borgmästaravtalet för innovativa energistäder och därmed ansluta Norrtälje till de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020.
 30. 30. 30 (34) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur kommunen och koncernen som helhet ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR). Att kommunstyrelsen utarbetar en strategi och handlingsplan för hur Norrtälje kommun ska kunna erbjuda heltid till de deltidsanställda som så önskar. Att kommunstyrelsen förstärker arbetet för kvinnofrid med en kvinnofridssamordnare inom organisationen för Trygg i Norrtälje. Att kommunstyrelsen tar fram en ny upphandlingspolicy som främjar innovationer och miljö samt en uppförandekod som garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner. Att kommunstyrelsen tar initiativ till samverkan med näringslivet för att tillsammans erbjuda sommarjobb till gymnasieungdomar i syfte att stärka ungdomars position på arbetsmarknaden. Att kommunstyrelsen utarbetar förslag till hur arbetsmarknads- och näringslivsfrågorna kan organiseras för att tydliggöra och utveckla det kommunala helhetsansvaret för dessa frågor. Att kommunstyrelsen förstärker näringslivsarbetet genom att tydliggöra riktlinjer för företagslotsning. Att kommunstyrelsen utarbetar ett strategiskt näringspolitiskt handlingsprogram för bättre företagsklimat i samarbete med näringslivet. Att kommunstyrelsen tar initiativ till utbildningssatsning för kommunens småföretagare med EU-finansiering. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till Kommunfullmäktige lämna förslag till satsning på ”jobb istället för bidrag”, avseende att ge personer som tvingas leva på försörjningsstöd på grund av arbetslöshet möjlighet att i stället erhålla ettårigt kommunalt ”plusjobb”, enligt den s.k. Sigtuna-modellen. Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för ett långsiktigt arbete med sociala investeringar.
 31. 31. 31 (34) ● ● ● Att kommunstyrelsen utarbetar en överenskommelse om spelregler mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar och lokala utvecklingsgrupper i samverkan med aktuella parter. Att kommunstyrelsen återför ansvar och medel att fördela föreningsbidrag till föreningar som bedriver socialt förebyggande verksamhet, såsom BRIS, Brottsofferjouren och liknande till Socialnämnden. Att Norrtälje kommun verkar för att sjukförsäkringens regelverk ändras så att utförsäkringarna stoppas. I den mån regeringen inte tar intryck av detta bör kommunen hävda finansieringsprincipen och kompensation för ökande kostnader för försörjningsstödet. Barn- och skolnämnden ● ● ● ● ● Att barn- och skolnämnden kartlägger klasstorlek i de lägre åldrarna och barngruppernas storlek i förskola och fritids och redovisar åtgärder för att göra stora klasser och barngrupper mindre där så behövs. Att barn- och skolnämnden i samverkan med kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en strategisk lönesatsning för lärare. Att barn- och skolnämnden ges i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i syfte att ge läxhjälp till de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Att barn- och skolnämnden initierar ett skolforskningsprojekt för att med beprövade metoder och aktuell forskning lyfta kvaliten i skolverksamheten för att uppnå inriktningsmål 2020. Att barn- och skolnämnden fullföjer inriktningen i fempartiöverenskommelsen. Utbildningsnämnden ● ● ● Att utbildningsnämnden initierar samarbete med befintliga högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar i syfte att höja utbildningarnas attraktionskraft. Att utbildningsnämnden gör en kvalitetsöversyn av gymnasieutbildningen i syfte att öka Rodengymnasiets attraktivitet. Att utbildningsnämnden utreder möjligheter och tar fram riktlinjer för att utveckla Rodens yrkesgymnasium till ett yrkescollege.
 32. 32. 32 (34) ● Att utbildningsnämnden aktivt söker upp ungdomar i kommunen som saknar gymnasiekompetens för att genom utbildningskontrakt möjliggöra för dem att bli anställningsbara. Sjukvårds- och omsorgsnämnden ● ● ● Att sjukvårds- och omsorgsnämnden inför Hälsoval Norrtälje som anpassas efter Norrtäljes unika förutsättningar, istället för att införa det hårt kritiserade Vårdval Stockholm. Att sjukvårds- och omsorgsnämnden planerar verksamheten utifrån Tiohundraprojektets grundtanke, att ge vårdgivarna i Norrtälje ett brett och gemensamt finansieringsansvar för hela befolkningens hälsa, och säkrar Norrtäljebornas möjlighet att vända sig till en aktör med att samlat ansvar för att få hjälp med de vård- och omsorgsinsatser de behöver, oavsett var i kommunen de bor. Att sjukvårds- och omsorgsnämnden vidtar åtgärder för att öka kvalitén i hemtjänsten i syfte att återupprätta förtroendet i Tiohundrabarometern samt Socialstyrelsens mätningar. Kultur- och fritidsnämnden ● ● ● Att kultur- och fritidsnämnden utarbetar förslag till spontanidrottsplatser i Hallstavik och Rimbo i samverkan med ortens ungdomar. Att kultur- och fritidsnämnden tar fram riktlinjer för att säkerställa att kommunens bidrag till föreningslivet främjar rent spel, jämställdhet, arbetet med HBTQ-frågor, mångfald samt allas möjlighet att delta i föreningslivet. Nämndsövergripande ● ● ● Att kommunstyrelsen i samråd med klimatnämnden utarbetar riktlinjer för hur klimatarbetet ska integreras i samtliga nämnders arbete samt utarbetar en handlingsplan för hur utsläppen av växthusgaser ska minska. Att samtliga nämnder prioriterar och sammanställer resurser för sitt klimatarbete. Att kommunstyrelsen i samarbete med Klimatnämnden tar fram riktlinjer för hur energianvändningen ska effektiviseras med målet att Norrtälje kommun och koncernen ska ha minskat sin energianvändning med minst 25 procent till år 2020 (jämfört med 2005).
 33. 33. 33 (34) ● ● ● ● Att Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden samt Sjukvårds- och omsorgsnämnden bedriver nämndsgemensamt arbete för samordning av barnoch ungdomsfrågor. Att Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden samt Sjukvårds- och omsorgsnämnden bedriver nämndsgemensamt arbete för samordning av folkhälsofrågor. Att Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden utarbetar samverkansavtal med konkreta rutiner för samarbete. Att Socialnämnden och Sjukvårds- och omsorgsnämnden inför ett mobilt team i syfte att samarbeta med uppsökande verksamhet och ta gemensamt ansvar för den enskilda människan i behov.
 34. 34. 34 (34) Budgeten i siffror Socialdemokraternas budgetförslag baserar sig på oförändrad kommunal utdebitering om 19:92 kr/skattekrona för år 2014.

×