ÖSYM   T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU       ÖĞRENCİ SEÇME VE       YERLEŞTİRME MERKEZİ             ...
A                  EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ                                ...
A                                                    2009 - KPSS / EB-C...
A                                                  2009 - KPSS / EB-CÖ 9...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ...
A                                                    2009 - KPSS / EB-...
A                                                  2009 - KPSS / EB-CÖ29....
A                                                      2009 - KPSS / ...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ4...
A                                                     2009 - KPSS / EB...
A                                                    2009 - KPSS / EB-...
A                                                           200...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ6...
A                                                  2009 - KPSS / EB-CÖ ...
A                                                    2009 - KPSS / EB-...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ...
A                                                   2009 - KPSS / EB-CÖ8...
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net

1,568 views

Published on

kpss2012.com

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2009kpssegitimbilimleri.kpssdershanesi.net

 1. 1. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 27 Haziran 2009 EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız. ADINIZ : ........................................... SOYADINIZ : ........................................... T.C. KİMLİK NUMARANIZ : ........................................... SINAV SALON NO. : ...........................................2. Soru kitapçığınızın türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.3. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat).4. Bu testte 120 soru vardır.5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.6. Test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
 2. 2. A EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 2009 - KPSS / EB-CÖ1. İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin 3. mutlak olduğunu ve değişmezliğini, tutarlılık kavramı- I. İçeriğin alt konuları arasında ardışık sıralanma- nın önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrenci- ların olduğunu ve yeri geldiğinde önceki öğreni- lerine seçme özgürlüğü tanımakta, onların seçme ve lenlerin daha kapsamlı olarak yeniden öğretil- karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir. mesi gerektiğini savunan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır. Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? II. Aşamalılık özelliği taşıyan konuların düzenlen- mesinde kullanılan, ardışık, sıralı, yakın ilişkili A) Gerçekçi B) İdealist C) Yararcı ve zorunlu konulara uyan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır. D) Varoluşçu E) İlerlemeci III. Öğrenme ünitelerinin öbeklere ayrıldığı, konula- rın öğretim sırası esnek, her dilimin bir bütün oluşturduğu içerik düzenleme yaklaşımıdır. Yukarıda özellikleri belirtilen içerik düzenleme yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde doğru sı- rada verilmiştir? I II III A) Piramitsel Doğrusal Modüler B) Sarmal Doğrusal Piramitsel C) Çekirdek Piramitsel Modüler D) Sarmal Doğrusal Modüler E) Sarmal Çekirdek Piramitsel 4. Bir öğretim programının geliştirilmesi, pilot uygulama-2. sının yapılmasından sonra elde edilen verilerle prog- I. AB ülkelerinin ve ABD’nin programlarından ramın yeniden şekillendirilmesi ve uygulanmaya baş- uyarlanmıştır. lanması süreçlerini içerir. II. Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia Programın pilot uygulamasından elde edilecek edilmektedir. verilerin programın geliştirilmesinde işe yarar ola- bilmesi için, III. Pilot uygulama yapılmış, programın uygulama sürecinde ve bitiminde program değerlendiril- I. hazırbulunuşluk düzeyi uygun öğrenciler miş, geliştirilmiş ve sonra kitaplar yazılmıştır. II. donanımlı ve başarılı öğretmenler IV. Programlar birinci sınıftan başlayarak her yıl bir sınıfa aşamalı uygulanmıştır. III. programdaki bilgileri içeren öğrenci ve öğretmen kitapları V. Aradisiplin yaklaşımına yer verilmiştir. IV. programa uygun öğrenme ortamları Ülkemizde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programlarıyla ilgili olarak yukarıdaki değerlendir- V. öğrenme istasyonları ve sınıf dışı etkinlik ola- melerden hangileri doğrudur? nakları A) I, II ve IV B) I, II ve V VI. bilgisayar, internet bağlantısı ve gerekli yazı- lımlar C) I, III ve IV D) II, III ve IV ögelerinden hangileri mutlaka gereklidir? E) II, IV ve V A) I, II ve IV B) I, III ve V C) I, IV ve VI D) II, IV ve V E) III, IV ve VI Diğer sayfaya geçiniz. 1
 3. 3. A 2009 - KPSS / EB-CÖ5. Öğretmen, lise II. sınıf öğrencilerinden yerel seçimler- 7. Bir öğretim programı değerlendirilirken aşağıdaki de siyasi partilerin yaptıkları tanıtım çalışmalarını izle- ölçütlerden hangisi göz önünde bulundurulma- melerini, izledikleri partileri “gerçekçilik”, “dürüstlük” lıdır? ve “insan onuruna saygı” ölçütleri açısından eleştiren bir sunum hazırlamalarını ister. A) Programın idealizm, gerçekçilik ve yararcılık eği- tim felsefelerine dayandırılmış olması Öğrencilerin bu çalışmayla ulaşması beklenen he- def, hangi alana ve düzeye yöneliktir? B) Programın uygulanmasında çoklu zekâ, tam öğ- renme ve yapılandırmacı öğrenme kuramlarının Alan Düzey işe koşulmuş olması A) Duyuşsal Tepkide bulunma C) Programın “rasyonel planlama”, “süreç yaklaşı- mı” ve “yenilikçi ya da durumsal” modellerden B) Duyuşsal Örgütleme yararlanılarak hazırlanmış olması C) Bilişsel Kavrama D) Programın hazırlanması için birey, toplum ve ko- nu alanı açılarından ihtiyaç analizi yapılmış ol- D) Bilişsel Uygulama ması E) Bilişsel Analiz E) Öğretim programının, ait olduğu disiplin alanında uzmanlığını kanıtlamış kişiler tarafından hazır- lanmış olması6. “Ülke sevgisi geliştirme” ifadesinin bir öğrenme he- 8. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim programında defi olduğu kabul edilirse bu ifadenin aşağıdaki hedeflerin (kazanımların) taşıması gereken nite- hedef yazma ilkelerinden hangisine uygun hâle liklerden biridir? getirilerek yeniden düzenlenmesi gerekir? A) Kitaptaki bilgilerle paralellik taşıması A) Öğrenme sürecini yansıtma B) Öğretim sürecinde neler yapılacağına açıklık ge- B) Konuları yansıtma tirmesi C) Binişik olma C) Öğretmenin öğretim sürecindeki rolünü ve so- rumluluğunu belirtmesi D) Birden fazla alanı kapsama D) Hayatta kullanılabilir ve toplumun gereksinimleri- E) Öğrenci özelliği olma ne uygun olması E) Aradisiplin hedefleriyle bağlantılı olması Diğer sayfaya geçiniz. 2
 4. 4. A 2009 - KPSS / EB-CÖ 9. Bir öğretim programının “içerik” boyutu değerlen- 11. Bu öğrenmeler aşağıdakilerden hangisinin kapsa- dirilirken aşağıdaki sorulardan hangisine “Evet.” mında ortaya çıkar? yanıtı alınırsa içerik için “Uygundur.” denilebilir? A) Türk millî eğitiminin amaçları A) Çağdaş bulgulara dayalı mı? B) Uygulanan program B) Öğrenci davranışı olarak ifade edilmiş mi? C) Büyüklerin önerileri C) Öğrenci merkezli etkinliklere uygun mu? D) İhmal edilen program D) Eğitim süreci sonunda ortaya çıkacak ürün ta- nımlanmış mı? E) Örtük program E) Öğretim materyalleri belirtilmiş mi?10. Aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının “süreç” boyutunun taşıması gereken niteliklerden biridir? A) Öğrencinin programa başlamadan önce sahip ol- 12. Bu öğrenmelerin ortaya çıktığı bir eğitim ortamın- ması gereken özellikleri içermesi da, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa istenen özel- likler yönünde değişiklik yaratma olasılığı daha B) Öğrenciye yaşantıları yoluyla kazandırılabilecek yüksek olur? bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri içer- mesi A) Öğretmenlerin kuralları yazarak panolara asması sağlanırsa C) Öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerine yer verilmiş olması B) Öğretmenlere cezanın sonuçları konusunda hiz- met içi eğitim verilirse D) Düzey belirleme ve izlemeyi amaçlayan araçlara yer verilmiş olması C) Öğretmenlerin kurallara uymayan öğrencileri dış- laması engellenirse E) Konu alanının özelliği dikkate alınarak aşamalılık ilkesine göre ifade edilmiş olması D) Öğretmenlere branşlarıyla ilgili hizmet içi eğitim verilirse E) Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verilirse 11. – 13. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 13. Kurallara uyan öğrencilere daha yüksek puan ve- Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uy- rerek gerçekleştirilen bu ölçmelerde aşağıdakiler- gun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan den hangisi yapılmış olur? araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uyma- A) Rastlantısal hata B) Gözlem yetersizliği malarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğ- rencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, C) Sabit hata D) Mantık hatası kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olası- lığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar ver- E) Sistematik hata meseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu du- rumda, kurallara karşı çıktıklarında cezalandırılabile- ceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabile- ceklerini öğrenirler. Diğer sayfaya geçiniz. 3
 5. 5. A 2009 - KPSS / EB-CÖ14. Öğretmenler, yıllık plan, ünite planı ve günlük 17. Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencile- plan hazırlarken aşağıdaki önerilerden hangisini rin, eğitim programının işaret ettiği kazanımlara eriş- öncelikli olarak yapmalıdır? meleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzen- lemiş, gerekli araç-gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı A) Planları ders kitabının yönlendirmelerine göre başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri ko- yapma nusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen he- men her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için B) Öğrencilerin önceki yıllarda öğrenmiş olmaları öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı gereken bilgileri dikkate alma süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme değerlen- dirmeleri yaptırmış ve öğrenmeyi olumsuz yönde etki- C) Öğrencilerin zorlanarak ulaşabileceği güçlükte leyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. hedefler belirleme Okul müdürü, öğrenme modellerinden hangisinin D) Ders boyunca sürecek uzun etkinlikler planlama temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygula- maya çalışmıştır? E) Öğretim programını inceleme A) Yapılandırmacı B) Mikro öğretim C) Tam öğrenme D) Çoklu zekâ E) İşbirliğine dayalı öğrenme15. İlköğretim öğrencilerine, kapasitelerinin üzerinde beceri gerektiren ödevlerin verilmesinin yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin derse ilgisini ve başarı algısını za- yıflatması 18. Öğretmen bitkiler konusunu işlerken sırasıyla aşağı- daki yolu izler: B) Velilerin, çocuklarının ödevlerini yapmak zorunda bırakılması Öğretmen : Kavramları tanımlar ve açıklar. C) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri- Diğer kavramlarla ilişkisini kurar. nin engellenmesi Kavramların örneklerini ve örnek olma- D) Öğrencilerin sınav kaygısını artırması yanlarını verir. E) Öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişimini zayıflat- Öğrenciler : Öğretmenin verdiği örnekleri açıklar ması ve sınıflar. Kendi örneklerini verirler. Öğretmen : Öğrencileri okul bahçesine çıkarır. Sınıfta üzerinde çalışılan yaprak türleri- ni bulmalarını ve topladıkları örnekleri16. Birey, öğrenme hedeflerini kendisi belirleyip ken- sınıflamalarını ister. di öğrenmelerinin sorumluluğunu aldığında, bu süreçte ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar Öğrenciler : Yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına su- ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde narlar. aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlemiş olur? Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisinde A) Araştırmaya dayalı B) Tümevarım belirtilen yöntem, teknik ya da yaklaşımı kullan- mıştır? C) Tümdengelim D) Metabilişsel (üstbilişsel) A) Sunuş yoluyla – Proje tabanlı E) Davranışçı B) Kavrayarak – Tam öğrenme C) Sunuş yoluyla – Aktif öğrenme D) Örnekleyerek – Buluş yoluyla E) Aktif öğrenme – Sunuş yoluyla Diğer sayfaya geçiniz. 4
 6. 6. A 2009 - KPSS / EB-CÖ19. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indi- 22. Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim kapsamı dışında rilmesinin amaçlandığı durumlarda, Skinner’in pekiş- da çocuklar ve gençler usta yanına verilir ve meslek tirme ilkelerini temel alan “programlı öğretim” yaklaşı- edinmeleri sağlanır. Bu durumda mesleğin gerektirdi- mının kullanılması önerilir. ği becerileri öğrenebilmesi için bireyin tek kaynağı, çalıştığı yerdeki en deneyimli kişidir. Bu öğretim yaklaşımının en önemli yararı aşağı- dakilerden hangisidir? Usta çırak etkileşimiyle ortaya çıkan öğrenme aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri öğrenmeye güdülemesi A) Bireyselleştirilmiş öğrenme B) Öğrenmeyi bütünden parçalara doğru gerçekleş- tirmesi B) Model alma yoluyla öğrenme C) Sınıfta kalma kuralını kaldırması C) Yapılandırmacı öğrenme D) Dönüt ve düzeltmeyi hemen yapması D) Sunuş yoluyla öğrenme E) Öğrenmeyi parçalardan bütüne doğru gerçekleş- E) Buluş yoluyla öğrenme tirmesi20. Dersinde probleme dayalı öğrenmeyi kullanmayı planlayan öğretmen, öğrencileri küçük gruplara ayır- mış ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir problem durumu vermiştir. Grupların, verilen metinde geçen olumsuzlukları tartışarak belirlemelerini, çözüm yolları önermelerini ve olmasını önerdikleri biçimde metni yeniden yazmalarını istemiştir. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yön- tem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden han- gisidir? A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma 23. İlköğretim 7. sınıf beden eğitimi öğretmeni, 40 kişilik C) Örnek olay inceleme D) Tartışma bir gruba bulundukları yörenin halk oyunlarını öğret- meyi planlamaktadır. Oyunları sırasıyla öğrencilere E) Görüş geliştirme göstermekte fakat öğrenciler oyunları öğrenmekte zorlanmaktadır. Bunun sebebi ise oyunlarda çok fazla figür olması ve oyunların öğrencilere karışık gelme- sidir.21. • Ortak ürün ya da grup ödülü Bu durumda, öğretmen aşağıdaki öğretme yakla- şımlarından hangisini kullanmalıdır? • Olumlu bağımlılık A) Parçalara bölme B) Rol oynatma • Bireysel değerlendirilebilirlik C) Akran öğretimi D) Ritmik öğretim • Yüz yüze etkileşim E) Kayıttan izletme • Sürecin değerlendirilmesi • Eşit başarı fırsatı Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan yön- tem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Büyük grup tartışması B) Yaratıcı drama C) Rol oynama D) İstasyon E) İşbirlikli öğrenme Diğer sayfaya geçiniz. 5
 7. 7. A 2009 - KPSS / EB-CÖ24. Eleştirel düşünmenin temelini, bilinenlerin doğruluğu- 27. Hayat bilgisi dersinde öğretmen, öğrencilerin grafikle- nu belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkile- ri yorumlamalarını sağlamak amacıyla sınıfta bulunan ri kavrama, beklenmeyen durumlara açık olma ve kız ve erkek öğrenci sayısını gösteren grafikten ya- mantıklı sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır. rarlanıyor. Buna göre, öğrencilerine eleştirel düşünme bece- Öğrencilerin bu grafiği doğru olarak yorumlama- risi kazandırmayı hedefleyen öğretmenin aşağıda- ları için sorulabilecek en uygun soru aşağıdakiler- kilerden hangisinden kaçınması gerekir? den hangisidir? A) Kanıtlara dayanmaktan A) Grafikteki kız ve erkek sembolleri doğru mu? B) Ölçütler geliştirmekten B) Grafik öğretmen tarafından mı hazırlanmış? C) Belirsizlikleri belli ölçülere kadar hoş görmekten C) Grafikteki renkler toplumsal cinsiyet rollerine uy- gun mu? D) Fikrinde kararlı olmaktan D) Grafikteki sayılar, gerçek sınıf mevcuduyla tutarlı E) Gerçeklerle tahminler arasındaki farkı belirle- mı? mekten E) Grafiğin başlığı doğru verilmiş mi?25. İlköğretim 3. sınıf matematik dersinde öğretmen öğ- rencilerden, sınıf arkadaşlarının hangi aralıklarla ve ne miktarda harçlık aldıklarını öğrenmelerini ve çetele tutmalarını istiyor. Daha sonra bu bilgileri kendi belir- ledikleri alt başlıklar altında tablo hâline getirmelerini söylüyor. 28. Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu be- Öğretmen bu etkinlikte, öğrencilerin hangi bece- lirtilmektedir. rilerini geliştirmeyi amaçlamış olabilir? Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir A) Sınıflama B) Düzenli gözlem öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? C) Eşleştirme D) Çıkarsama A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulu- E) Eleştirel düşünme nuşluk düzeylerini belirleme B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları- nı varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine26. Kavram yanılgılarını gidermede aşağıdaki uygula- dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme malardan hangisi en az etkilidir? E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate A) Kavram haritası oluşturma alarak dersi planlama B) Kavramsal değişim metinlerinden yararlanma C) Kavramsal karikatürlerden yararlanarak tartışma D) Kavramların tanımlarını tekrarlatma E) Vee diyagramı oluşturma Diğer sayfaya geçiniz. 6
 8. 8. A 2009 - KPSS / EB-CÖ29. Çevre kirliliğinin etkilerini belirlemenin ve öğren- 31. İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi, “Üretim, cilerde farkındalık yaratmanın önemli olduğunu Dağıtım ve Tüketim” ünitesinde geçen, düşünen bir öğretmenin, dersinde aşağıdakiler- den hangisine yer vermesi durumunda hedefine a) “Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin ulaşma ve kalıcı öğrenmeler sağlama olasılığı da- meslekleri belirler.” ha yüksek olur? ve girişimcilik ara disipliniyle ilişkilendirilen A) Örnekler vererek kendi gözlemlerini öğrencilere b) “Yaşadığı bölge içinde ekonomik dayanışmayı anlatma fark eder.” B) Sınıfı küçük gruplara ayırarak her gruba bir du- kazanımları hangi hedef alanındadır ve bu kaza- var gazetesi hazırlatma nımlar hangi strateji ve yöntem, teknik ya da yak- laşımla öğretilmelidir? C) Çevre kirliliği konusunda derse kaynak kişi ça- ğırma Yöntem, teknik Hedef alanı Strateji ya da yaklaşım D) Çevre kirliliği konusunda görsellerle zenginleşti- rilmiş geniş kapsamlı bir sunu yapma A) a) Bilişsel Araştırma Proje tabanlı b) Duyuşsal öğrenme E) Çevre kirliliğini önlemede yapılması gerekenleri öğrencilere sorarak öğrencilerden bu soruyu ya- B) a) Duyuşsal Buluş Anlatım ve tar- nıtlamalarını isteme b) Bilişsel tışma C) a) Bilişsel Sunuş Gösteri ve grup b) Duyuşsal çalışması D) a) Bilişsel Araştırma Rol oynama ve b) Psikomotor öyküleştirme E) a) Duyuşsal Buluş Benzetim ve b) Bilişsel eğitsel gezi30. Bir öğretmen öğrencilere konu alanının yanı sıra 32. Aşağıda sıralanan öğretim yöntem ve teknikleri- • bilimsel süreç becerilerini kullanma nin hangileri uygulandığında, programda belirti- len kazanımların yanı sıra öğrencilerde çevrelerin- • araştırma, keşfetme de yaşananlara karşı duyarlılık, toplumda yaşa- nan sorunlara çözüm önerme, kendisinin de bir • gerçek yaşam durumlarını test etme şeyler üretebileceğini hissetme ve yapılmakta olan bir işe katkı sağlama gibi özelliklerin gelişti- • ortaya çıkan ürünleri sunma rilme olasılığı daha yüksek olur? becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktadır. A) Örnek olay inceleme ve istasyon Buna göre, öğretmen aşağıdaki yöntem, teknik ya B) Müze eğitimi ve tartışma da yaklaşımlardan hangisini kullanırsa amacına en çok hizmet etmiş olur? C) Soru - yanıt ve büyük grup tartışması A) Probleme dayalı öğrenme D) Münazara ve panel B) Benzetim E) Görüş geliştirme ve anlatım C) Proje tabanlı öğrenme D) Yaratıcı drama E) Örnek olay Diğer sayfaya geçiniz. 7
 9. 9. A 2009 - KPSS / EB-CÖ33. 36. Öğretmen, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde • Türkiye’nin enerji kaynakları nelerdir? “Türkiye sahip olduğu bor kaynağını doğru biçimde kullanmaktadır.” önermesiyle tartışmaya dayalı bir et- • Türkiye’de enerji kaynakları nasıl kullanılıyor? kinlik planlamaktadır. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılmalarını, düşündüklerini gerekçeler göstererek • Enerji kaynakları en verimli nasıl kullanılır? belirtmelerini, düşüncelerini değiştirebileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerinde başkalarının düşünceleri- Bu konu başlıklarında öğrencilerin bilgilenmeleri- ne saygı, dinleme, kendi düşüncesini savunma ve ka- ni, yorum yapmalarını, sorunlar ve sorunların çö- nıt bulma becerileri geliştirmeyi hedeflemiştir. zümleri üzerinde düşünmelerini, sorgulamalarını, soru sormalarını ve sorularına karşılık bulmalarını Bu etkinlik aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi amaçlayan bir öğretmen, aşağıdaki yöntem ya da için en uygundur? tekniklerden hangisini uygularsa amaçlarına ulaş- ma olasılığı daha yüksek olur? A) Münazara B) Görüş geliştirme A) Münazara B) Görüş geliştirme C) Forum D) Panel C) Panel D) Beyin fırtınası E) Konuşma halkası E) Altı şapkalı düşünme34. Sıkça yaşanan depremlerin ardından öğretim prog- ramlarında deprem konusuna önem verilmeye baş- lanmıştır. Meral Öğretmen deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğretmek üzere, önce hazırladı- ğı slaytlarla öğrencilerin bilgilenmelerini sağlar ve sonra öğrencilere uygulama yaptırır. 37. Meral Öğretmen’in kullandığı öğretim yöntem, • İki boyutlu şemalardır. teknik ya da yaklaşımları aşağıdakilerden hangi- sidir? • Bağlantılar içerir. A) Tartışma – Rol oynama • Bir içeriğin öğretiminde özetlenmesinde ve öl- çülmesinde kullanılır. B) Anlatım – Eğitsel oyun Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini doğru ola- C) Gösterim – Eğitsel oyun rak betimlemektedir? D) Tartışma – Benzetim A) Vee diyagramı B) Kavram haritası E) Anlatım – Benzetim C) Dallanmış ağaç D) Yapılandırılmış grid E) Bilgi yaprağı35. Eğitimin amacı, okulda öğrenilenlerin günlük yaşama aktarılmasıdır. Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim or- tamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinmeli, bu bilgileri paylaşmalı ve yeni etkileşimlerine aktarma- lıdır. Bu fikri savunan bir öğretmen aşağıdaki yakla- şımlardan hangisine vurgu yapmaktadır? A) Yansıtıcı düşünme B) Eleştirel düşünme C) Yaşamsal düşünme D) Yaratıcı düşünme E) Analitik düşünme Diğer sayfaya geçiniz. 8
 10. 10. A 2009 - KPSS / EB-CÖ38. İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden 41. Öğretim sürecindeki öğrenmelerin kalıcılığını sağ- biri de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. lamada, aşağıdakilerden hangisinin en az etkili ol- Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmen- ması beklenir? lerden beklenen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar A) Öğrenilenlerin yaşam boyunca işe yarayacağını ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir. vurgulama Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş B) Öğrencilerden, öğrendiklerini kendi ifadeleriyle bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapma- özetlemelerini isteme sı öncelikle beklenir? C) Uygulama çalışmaları yaptırma A) Okul yönetimine sürekli bilgi aktarması D) Öğrenilenleri sınavlarda sorma B) Yapacağı özel etkinlikler için okul yönetiminin ka- rarlarını beklemesi E) Öğrenilenlerle günlük yaşam arasında ilişki kur- durma C) Zümre öğretmenlerinin uyguladığı yöntemleri sı- nıfında kullanması D) Dersinde hangi yöntemleri uygulayacağına ken- disinin karar vermesi E) Programın öngördüğü becerileri öğretmen kıla- vuzuna uyarak adım adım işlemesi39. Politikacıların, öğretmenlerin, liderlerin ve psiko- 42. Hayat bilgisi dersinde, “Farklı yöntemleri kullanarak logların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yap- yön bulur.” kazanımını gerçekleştirmek üzere öğ- ma, öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinlik- retmen, öğrenme - öğretme sürecine geçmeden lerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan önce, aşağıdakilerden hangisini yaparsa eğitsel zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? anlamda en doğruyu yapmış olur? A) Sosyal B) Dilsel C) Öze dönük A) Yön bulma yöntemleri konusunda sınıfta bir me- tin okuma D) Görsel E) Mantıksal B) Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan çalışıp yön bul- ma yöntemlerini öğrenmelerine olanak sağlama C) Öğrencilerin yön bulma konusunda neler bildikle- rini ortaya çıkaracak tartışmalar yaptırma D) Grup çalışmasıyla, yön bulmada kullanacakları40. Öğretim sürecinde kullanılan beyin fırtınasını en farklı planlar hazırlatma iyi anlatan açıklama aşağıdakilerden hangisidir? E) Öğrencilere “Yönlerimi bulurum.” şarkısını öğ- A) Öğretmenin konuyla ilgili çok sayıda soru hazır- retme layıp yanıtlamaları için öğrencilere vermesidir. B) Öğretmenin, öğrencileri iki gruba ayırıp iki gru- bun ne düşündüğünü birbirleriyle paylaşmalarını istemesidir. C) Öğretmenin kapsamlı bir kavram haritası hazırla- yıp öğrencilerden incelemelerini istemesidir. D) Bütün sınıfın tartıştırılarak “Bize Düşen Görevler” başlıklı bireysel ya da grupça rapor hazırlanma- sının istenmesidir. E) Öğrencilerin belli bir konuyla ilgili çok sayıdaki il- ginç önerilerinin kısa sürede toplanmasıdır. Diğer sayfaya geçiniz. 9
 11. 11. A 2009 - KPSS / EB-CÖ43. Öğretmen, ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde 45. Aşağıdaki değerlendirme süreçlerinin hangisinde “Yeryüzü Şekilleri” konusunda, öğrencilerin öğretim bağıl ölçüt kullanılmıştır? sürecine etkin olarak katılabilmelerini ve gerçeğe ya- kın ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak için kabart- A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden ma harita yaptırmayı planlamaktadır. en az 2 olması Öğretmenin, belirlediği bu kazanımları gerçekleş- B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı tirebilmesi için hangi yöntem, teknik ya da stra- geçmesi tejiyi kullanması yerinde olur? C) Askere ağırlığı 150 kg’nin altındaki erkeklerin A) Mikroöğretim alınması B) Deneysel çalışma D) Soruların % 80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması C) Yapılandırılmış grid E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sına- D) Yaratıcı drama vından en az 70 puan alınması E) Gösterip yaptırma 46. Bu yıl yükseköğretim programına alınan 120 öğrenci, çoktan seçmeli bir yabancı dil testine alınacaktır. Bu44. Arif Öğretmen, öğretim yılının başında, öğrencilerinin testten en yüksek puanı alan 40 öğrenci öğrenimleri- matematik dersine karşı tutumlarının nasıl olduğunu ne birinci sınıftan başlayacak; diğer 80 öğrenci ise belirlemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle öğre- hazırlık sınıflarında bir yıl yabancı dil eğitimi alacak- tim uygulamalarına yön vermek istemektedir. Bu lardır. amaçla 10 maddeden oluşan bir tutum ölçeğini öğ- rencilerine uygulamış ve onların matematik dersine Bu süreçte, ölçme değerlendirme ilkelerine aykırı karşı tutumlarını ölçmüştür. olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Arif Öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve A) Puanlamada objektifliğin sağlanamaması değerlendirme türlerini kullanmaktadır? B) Ölçme aracı olarak çoktan seçmeli testin kullanıl- Ölçme Değerlendirme ması A) Dolaylı Tanılayıcı C) Testin puanlanmasında şans başarısından arıt- ma yöntemi uygulanmaması B) Doğrudan Biçimlendirici D) Birinci sınıfa seçilen öğrenci sayısının az olması C) Türetilmiş Tanılayıcı E) Ölçüt dayanaklı ölçme yapılması gerekirken D) Dolaylı Düzey belirleyici norm dayanaklı ölçme yapılması E) Doğrudan Düzey belirleyici Diğer sayfaya geçiniz. 10
 12. 12. A 2009 - KPSS / EB-CÖ47. Fen ve teknoloji öğretmeni, öğrencilerin sınıf içi başa- 50. Sınıf içi testlerin kullanım amacı, temelde eğitim öğre- rılarını yazılı ve sözlü yoklamalarla değerlendirmekte, tim etkinliklerinin niteliğini artırmaktır. Test sonuçları öğrencilerin, hazırladıkları ürün dosyalarıyla değer- öğretmene, sınıf içerisinde yapmış olduğu etkinliklerin lendirilmesine ise daha az yer vermektedir. ne ölçüde başarılı olduğuna dair geri bildirimde bu- lunmakta, aynı şekilde öğrencilere de sınıf içi etkinlik- Bu öğretmen aşağıdakilerden hangisine daha çok ler sonucunda neyi ne kadar öğrendikleri konusunda önem vermektedir? bilgi vermektedir. A) Öğrencinin kendi öğrenmeleriyle ilgili güçlü ve Test sonuçlarına göre böyle bir geri bildirim alan zayıf yönlerini analiz etmesini sağlamaya öğretmenden beklenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) Öğrencilerin bireysel gelişim aşamalarını izle- meye A) Eksik öğrenmeler varsa bunları tamamlaması C) Öğrencileri başarılarına göre sıralamaya B) Kullandığı öğretim yöntem, teknik ve materyalle- rinin etkililiğini gözden geçirmesi D) Öğrencide sorumluluk bilincini geliştirmeye C) Öğretim etkinlikleri boyunca öğrencilerin gelişim- E) Öğrencilere günlük hayata dair beceriler kazan- lerini izlemesi dırmaya D) Öğrenciler arasındaki öğrenme güçlüklerini belir- lemesi E) Öğrencileri yetenek düzeylerine göre gruplaması48. Bir araştırmacı çoklu zekâ alanlarını ölçmek amacıyla geliştirdiği çok boyutlu testi, dil bilimi, matematik, re- sim, heykel, müzik, beden eğitimi, iletişim, psikoloji bölümlerindeki öğrencilere uygulamıştır. Uygulama sonucunda farklı bölümlerdeki öğrencilerin kendi ala- nıyla ilgili sorulardan yüksek, diğer alanlardaki soru- lardan ise daha düşük puan aldıklarını saptamıştır. Buna göre, ölçme aracı için aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? 51. Mehmet Öğretmen hazırladığı bir Türkçe sorusunda A) Amaca hizmet etme derecesi düşüktür. bir sözcüğün cümlede hangi anlamda kullanıldığını sormuştur. B) Hata düzeyi düşüktür. Mehmet Öğretmen, bu sorusuyla aşağıdaki süreç- C) Geçerliği yüksektir. lerden hangisini ölçmek istemektedir? D) Kullanışlılığı yüksektir. A) Metin içerisinde açıkça verilmiş bilgiden doğru- dan çıkarım yapma E) Güvenirliği düşüktür. B) Metinde kullanılan cümle yapısını irdeleme C) Bilgi ve fikirleri yorumlama ve birleştirme49. Bir okulda, fen bilgisi proje ödevi verilmiştir. Ürünlerin puanlanmasının sınıfta derse giren öğretmen yerine, D) Metnin kapsamını ve dilini gözden geçirme ve diğer sınıfın öğretmeni tarafından yapılması sağlan- değerlendirme mıştır. Projelere kod numaraları verilmiş ve öğrenci isimleri, projeleri değerlendiren öğretmenden gizlen- E) İlişki kurma ve karar verip çözümleyebilme miştir. Ayrıca değerlendirme için (kapsamlı, detaylı ve açık) bir puanlama rehberi oluşturulmuş, öğretmenin bu rehbere göre puan vermesi istenmiştir. Yukarıda anlatılan işlemler, kullanılan ölçme ara- cının hangi özelliğini iyileştirmek amacıyla ger- çekleştirilmiştir? A) Objektiflik B) İç tutarlık C) Kullanışlılık D) Görünüş geçerliği E) Yapı geçerliği Diğer sayfaya geçiniz. 11
 13. 13. A 2009 - KPSS / EB-CÖ52. Fen ve teknoloji dersine ait bir kazanım şöyledir: 54. Tablodaki maddelerden hangisi hem kolay hem de ayırtedici bir sorudur? “Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar.” A) 3 B) 4 C) 8 D) 9 E) 10 Bu kazanımın ne ölçüde edinildiğini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisini gerçekleştirmelidir? A) Çoktan seçmeli test B) Yapılandırılmış grid C) Kavram haritası D) Performans değerlendirme E) Sözlü sınav 55. Tablodaki maddelerden hangisi, testle ölçülen özellikler açısından oldukça üst düzey yeterliğe sahip olan öğrencileri seçmek için kullanılabilir? 53. – 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 10 Aşağıdaki tabloda 10 soruya ait madde güçlüğü (p) ve ayırtedicilik (r) değerleri verilmiştir. Soru p r 1 0,35 0,25 2 0,05 0,65 56. 3 0,15 0,15 • Portfolyolardan elde edilen puanlarla aynı ko- nulara ilişkin hazırlanmış objektif testlerden el- 4 0,90 0,05 de edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelen- 5 0,70 − 0,35 mesi 6 0,40 0,40 • Portfolyolardan elde edilen puanlarla bu port- folyonun kapsamına ilişkin daha sonradan or- 7 0,15 0,10 taya çıkacak performans ölçüleri arasındaki 8 0,75 0,60 ilişkinin incelenmesi 9 0,15 − 0,40 • Farklı öğretmenlerin aynı portfolyolara verdiği puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi 10 0,95 0,25 Portfolyo değerlendirmesine ilişkin yukarıda veri- len yöntemler aşağıdaki amaçlardan daha çok hangisini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır?53. Uygulama sonucunda yukarıdaki değerleri elde eden bir öğretmen, ayırtediciliği düşük olan maddeleri dü- A) Portfolyo değerlendirmesinde kullanılacak puan- zeltilemediği için testten çıkarmak istemektedir. lama yönergelerini hazırlamak Bu maddelerin çıkarılması aşağıdakilerden hangi- B) Portfolyolardan elde edilen verilerin güvenirliğini sine neden olur? ve geçerliğini sağlamak A) Testin ölçüt geçerliğinin düşmesine C) Öğrencilerin işlenen konulara ilişkin öğrenme dü- zeylerini saptamak B) Kalan maddelerin güçlük indeksinin düşmesine D) Öğrencilerin sergileyebileceği en iyi çalışmaları C) Çeldiricilerin iyi çalışmamasına belirlemek D) Testin iç tutarlığının düşmesine E) Öğrencilerin önceki eğitim hayatında gösterdik- E) Testin kapsam geçerliğinin düşmesine leri performansı ortaya çıkarmak Diğer sayfaya geçiniz. 12
 14. 14. A 2009 - KPSS / EB-CÖ57. Bir coğrafya öğretmeni 100 soruluk bir başarı testi uy- 59. Hangi sorular ölçülen özellikler açısından öğren- gulamış ve test puanlarının ortalamasını 75, ortanca- cilerin bireysel farklılıklarını ortaya çıkarmada hiç sını 80, tepe değerini (mod) 90, standart sapmasını 8 etkili olmamıştır? ve ranjını 90 bulmuştur. Öğrencilerin dersten geçebil- meleri için en az 65 puan almaları gerekmektedir. A) Yalnız 4. soru B) Yalnız 7. soru Test puanlarına ilişkin istatistiklere ve değerlen- C) Yalnız 8. soru D) 4. ve 7. sorular dirme ölçütüne dayanarak bu dağılım için aşağı- daki yorumlardan hangisi yapılamaz? E) 4., 7. ve 8. sorular A) Ölçümlerin yüzde elliden fazlası ortalamadan bü- yüktür. B) Merkezî eğilim ölçüsü olarak ortancadan yarar- lanılmalıdır. C) Sınıfın büyük çoğunluğu geçer not alır. D) Tepe değeri, gözlenen en büyük değerdir. E) Ortalamayı çarpıtan uç değer(ler) bulunmaktadır. 60. Bu sınavdaki test puanlarının frekans dağılımı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisinde veril- miştir? A) B) Frekans Frekans 58. – 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 10 soruluk bir sınava ait öğrenci yanıtları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her soruda doğru yanıta “1”, yan- lış yanıta “0” puan verilmiştir. Yanıtlanmayan soru bu- Puan Puan lunmamaktadır. SORULAR C) D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frekans Frekans A 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 B 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 C 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ÖĞRENCİLER D 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 E 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 F 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 Puan Puan G 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 H 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 E) I 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Frekans J 0 0 0 0 0 1 1 1 0 058. Öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanların ranjı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10 Puan Diğer sayfaya geçiniz. 13
 15. 15. A 2009 - KPSS / EB-CÖ61. Bir araştırmada ilköğretim öğrencilerine bir yıl arayla 64. Ahmet akranlarına göre normal bir gelişim göster- iki kez ilgi envanterinin uygulanmasından 0,62; üni- mekte ve Ahmet’in ciddi bir sağlık sorunu bulunma- versite öğrencilerine uygulanmasından 0,80 korelas- maktadır. Buna karşın, annesi Ayşe Hanım, okula yon kat sayısı elde edilmiştir. Aynı çalışmada ilköğre- günde birkaç defa telefon ederek Ahmet’in yemekleri- tim öğrencilerine ölçme aracının üç yıl arayla iki kez ni yiyip yemediğini ve sağlık durumunun nasıl olduğu- uygulanmasından 0,31; üniversite öğrencilerine aynı nu sormaktadır. Annesinin koruyucu tutumu yüzün- zaman aralığında iki kez uygulanmasından 0,63 kore- den Ahmet’in okulda genellikle öğretmene yakın yer- lasyon kat sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca üniversite- lerde bulunmayı tercih ettiği ve öğretmenden izin ala- den sonra yaşamın sonuna kadar ilgi puanlarındaki rak bireysel etkinliklere katıldığı gözlenmektedir. kararlığın 0,70 civarında olduğu gözlenmiştir. Ahmet’in okuldaki davranışları aşağıdakilerden Bu araştırmaya göre, ilgi puanlarındaki kararlığın hangisinin gelişmemiş olmasıyla daha çok ilişki- artışı, gelişim psikolojisine özgü aşağıdaki kav- lidir? ramlardan hangisiyle açıklanabilir? A) Paylaşma duygusunun A) Büyüme B) Öğrenme B) İç denetimin C) Hazırbulunuşluk D) Kritik dönem C) Problem çözmenin E) Yaş D) Kuralları ayırt etmenin E) Yaratıcılığın62. Aileler üzerinde yapılan bir araştırmada, anne baba- sından biri ya da her ikisi ressam olan çocukların re- sim yeteneklerinin, ailesinde ressam olmayan çocuk- lardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, resim yeteneğiyle ilgili aşağıdaki etkenlerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir? A) Büyüme B) Öğrenme C) Kalıtım D) Duyarlı dönem E) Hazırbulunuşluk 65. Mustafa Öğretmen derste Cumhuriyet Döneminde el- de edilen kadın hakları konusunda bir tartışma ortamı yaratır. Öğrencilerden Nazan söz alarak, “Atatürk ka- dınlara erkeklerle eşit haklar verilmesini sağlamasay- dı, ben sınıf arkadaşım Kemal’le aynı sırada otura- mayacaktım.” der.63. Eşey hücrelerinde (I) kromozom bulunmaktadır. Bun- lardan cinsiyet üzerinde etkisi bulunmayan (II) tane- Nazan’ın bu sözü, Piaget’nin bilişsel gelişim kura- sine (III) adı verilmektedir. Eşey hücrelerinin birleş- mına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle mesi sonucu meydana gelen yapıya (IV) denilmekte, açıklanabilir? dış etkenler sonucu bu yapıda meydana gelen kalıcı farklılaşmalar ise (V) olarak tanımlanmaktadır. A) Özelden özele akıl yürütme Fiziksel gelişimle ilgili yukarıdaki metinde I, II, III, B) Benmerkezci düşünme IV ve V rakamlarının yerine getirilmesi gereken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- C) Bağdaştırma rak sıralanmıştır? D) Tümdengelim I II III IV V E) Tümevarım A) 46 tane 44 gonozom genom fenotip B) 23 çift 22 gonozom mayoz adaptasyon C) 46 çift 44 otozom zigot genetik kod D) 23 çift 22 gonozom zigot dominant E) 23 tane 22 otozom genotip mutasyon Diğer sayfaya geçiniz. 14
 16. 16. A 2009 - KPSS / EB-CÖ66. Buğra ilköğretim I. sınıfa devam etmektedir. Amcasıy- 67. Hasan, internette Selma’yla tanışır ve görüşmeye ka- la arasında şöyle bir konuşma geçer: rar verirler. İkinci görüşmenin sonunda Selma, mesle- ğiyle alay eden, garsonlara kaba davranan, çok siga- Amcası : Okumayı öğrendin mi? ra içip gerginlik yaşadığında tırnaklarını yiyen Hasan’ı kendisine uygun bulmaz ve bir daha onunla görüş- Buğra : Evet. mek istemez. Hasan iş yerinde de müşterileriyle ileti- şim sorunları yaşamasına karşın Selma’nın kararını, Amcası : O hâlde, bana “A” harfiyle başlayan boyunun 1,55 m ve ağırlığının 113 kg olmasına bağ- üç isim söyle? lar. Selma’yı sadece fiziksel özelliklere önem vermek- le suçlamasına rağmen Hasan fazla kilolarından kur- Buğra : Ayva, … Ayşe, Ay. tulmak için bir terapistten yardım almayı düşünür. Ha- san gerçekten kendisini seven bir kadınla birlikte olur- Amcası : Peki “Be” harfiyle başlayanları sa hem yalnızlıktan kurtulacağına hem de kilo verip söyle? sigarayı bırakacağına inanmaktadır. Hâlbuki, Hasan’ Buğra : … (sessizlik olur) ın ailesinde de herkes şişmandır. Annesi bugün güle- rek anlatsa da bebekken acıktığında Hasan’ı sakin- Amcası : Beste … leştirmek için çok telaşlandığını, bazen kısa süre ön- ce doyurduğunu da unutarak mama hazırlamak için Buğra : Olmaz ki! “Bı” ile başlayan deme- ne kadar acele ettiğini hatırlar. liydin. Biz öyle öğrendik. Yukarıdaki bilgilere bağlı olarak Freud’un psika- Buğra okulda “B” harfini “Bı” sesiyle öğrendiği için so- nalitik kuramına göre, Hasan’la ilgili aşağıdaki so- ruyu yanıtlayamamıştır. nuçlardan hangisine varılabilir? Bu durum Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına gö- A) Selma’nın mesleğiyle alay ettiği ve garsonlara re aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklana- kaba davrandığı için oral mazoşist bir kişilik tipi bilir? geliştirmiştir. A) Özelden özele akıl yürütme B) Bir kadın tarafından sevilirse işlerin yoluna gire- ceğini düşündüğü için fallik döneme saplan- B) Tümevarımsal düşünme mıştır. C) Canlandırmacılık (animizm) C) Reddedilme gerekçelerini farklı sebeplere dayan- dırdığından, çarpıtma savunma mekanizmasını D) Tümdengelimsel düşünme kullanmaktadır. E) Anoloji D) Karşı cinsle ilişki kurma becerileri kazanması ge- rektiğinden, terapide bilinçli yaşantılar üzerinde odaklanılması gerekir. E) Davranışlarını egosu kontrol etmektedir. Diğer sayfaya geçiniz. 15
 17. 17. A 2009 - KPSS / EB-CÖ68. Fen bilgisi öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Gökçe, oto- 70. Leyla annesine resim yapmak istediğini söyler. Anne- biyografisinin bir bölümünde şunları yazar: si boyaları ve kâğıdı masaya bırakır. Leyla masaya oturur. Bir çiçek resmi çizerken yanında annesi olma- “Annem çok fazla ilgilenir benimle. Örneğin patenle- dığı hâlde, “Bir çiçek, çiçek çizeceğim, çiçek yapaca- rim, gitarım vb. bana sorulmadan, çok önceden alın- ğım.” der. mıştır. Ancak, evde tembellik yapmaya bile hakkım yoktur. Babama göre bir spor dalıyla ilgilenmeli, an- Leyla’nın resim çizerken yaptığı konuşmalar dil neme göre en az bir müzik aleti çalmalıyım. Kısacası gelişimiyle ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan çok şey beklendi benden. Hepsini gerçekleştirmek hangisiyle açıklanabilir? için çabalamam, çok fazla zorlanmama da neden ol- du. Doktor olmamı istediler, çok çalıştım tıp fakültesi- A) İçsel konuşma B) Yansıtıcı konuşma ni kazandım ama yürütemedim. Önceleri bana sağla- nan bütün olanaklara karşın isteklerini yerine getire- C) Tekrarlama D) Monolog mediğim için çok suçladım kendimi. Bugün, ailemin istediği gibi bir doktor olamayacaksam da bu bölüm- E) Telgraf konuşma de okumaktan çok mutluyum. Ben mutlu olunca ailem de mutlu oldu. Keşke bunu daha önceden anlayıp başka okullara gitmek, sonra kayıt dondurup tekrar ÖSS’ye hazırlanmak zorunda kalmasaydım.” Bu bilgilere göre, Gökçe’nin mesleki açıdan hangi kimlik statüsüne sahip olduğu söylenebilir? A) Başarılı kimlik B) Bağımlı (ipotekli) kimlik C) Ters kimlik D) Ertelenmiş (moratoryum) kimlik E) Kimlik dağınıklığı69. Burak arkadaşlarının oyunlarını bozan, aşırı hareketli bir öğrencidir. Bu konuda diğer öğretmenlerden de sık sık şikâyet duyan okul rehber öğretmeni Ayşe Ha- nım, Burak’la bir sözleşme yapmaya karar verir. Ara- larında yaptıkları sözleşmeye göre, Burak arkadaşla- rıyla kavga etmeyecek ve onları şikâyet etmeyecektir. Sözleşme yapıldıktan bir hafta sonra okuldan eve döndüğünde, ailesi Burak’ın bir dişinin kırıldığını fark eder. Ailesi ısrar etmesine karşın Burak, dişini kendi- sine saldıran bir öğrencinin kırdığını söylemez. Burak’ın rehber öğretmenle yaptığı sözleşmeye uyduğu için dişini kıran öğrencinin adını gizleme- si, Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerinden hangi- sinde olduğunu gösterir? A) İtaat ve ceza eğilimi B) Saf çıkarcı eğilim C) İyi çocuk eğilimi D) Kanun ve düzen eğilimi E) Sosyal sözleşme eğilimi Diğer sayfaya geçiniz. 16
 18. 18. A 2009 - KPSS / EB-CÖ 73. Bu durumla ilgili olarak rehber öğretmenin anney- 71. – 73. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA le görüşmesi hangi rehberlik hizmeti ve ona öne- GÖRE CEVAPLAYINIZ. riler sunması hangi rehberlik işlevi kapsamın- dadır? Yasemin Hanım ve Aslan Bey bir süre önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanırlar. Bu olaydan kısa bir Hizmet İşlev süre sonra ana sınıfına devam eden kızları Azra oku- la gitmek istemez, yalnız uyumakta zorlanır ve gece- A) Aileyle ilişkiler Ayarlayıcı leri altını ıslatır. Yasemin Hanım okul rehber öğretme- B) Duruma alışma Krize müdahale ninden Azra’yla görüşmesini ister. Görüşme sırasın- da Azra, uslu bir çocuk olmadığı için babasının evden C) Psikolojik danışma Geliştirici ayrıldığını ve annesinin de kendisini bırakıp gitmesin- den korktuğunu söyler. Bu görüşmeden sonra rehber D) Veli konferansı Önleyici öğretmen, annesine “Azra istemese de onu okula gönderin, sabrınızı taşırsa da onu cezalandırmayın.” E) Müşavirlik Çare bulucu der. 74. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme yoluy- la kazanılmamıştır?71. Şiddetli geçimsizlik yüzünden anne babasının bo- A) Bir köpeğin eve ilk kez gelen bir misafiri görünce şanma nedenini Azra’nın doğru anlayamaması, huysuzlanması Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıda- ki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? B) İşine her zaman vaktinde giden bir kişinin çalar saati bozulduğu için işe geç kalması A) Benmerkezci düşünme C) Bir oto tamircisinin motorun sesinden arızanın B) Tümevarımsal düşünme nerede olduğunu anlaması C) Kişilerin sürekliliği D) Bir annenin bebeğinin altını değiştirmesi D) Dönüşümsel düşünme E) Bir bebeğin babasını görünce gülümsemesi E) Canlandırmacılık (animizm)72. Babası evden ayrıldıktan sonra, Azra’da gözlenen davranış değişikliklerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 75. İyi birer tenisçi olmaları için üç yaşındaki oğluyla altı yaşındaki kızını çalıştırmaya başlayan bir baba, kısa A) Kaçınmalı bağlanma sürede altı yaşındaki kızının raketi kavramayı ve te- mel hareketleri yapmayı daha çabuk öğrendiğini fark B) Ayrılık kaygısı eder. C) Okul fobisi Aşağıdakilerden hangisi, çocukların raketi kavra- ma ve temel hareketleri yapmayı öğrenme hızları D) Enuresis (altını ıslatma) arasında gözlenen farklılıkların nedeni olamaz? E) Öğrenme güçlüğü A) Olgunlaşma B) Türe özgü hazıroluş C) Yaşantı farklılıkları D) Yetenek E) Güdülenme düzeyi Diğer sayfaya geçiniz. 17
 19. 19. A 2009 - KPSS / EB-CÖ76. Canlı organizmalar sürekli bir etkinlik içerisindedir. İn- 78. Bir ilköğretim okuluna bu yıl atanan Stajyer Öğretmen san davranışını anlamak için gözlenebilir davranışlar Mehmet Bey, müdür tarafından 2A şubesinin sınıf öğ- incelenmelidir. Bir davranış ne kadar karmaşık görü- retmeni olarak görevlendirilir. Mehmet Öğretmen, öğ- nürse görünsün, en küçük birimine kadar incelendi- rencilerin ileriki yıllarda girecekleri önemli sınavları ğinde bir uyarıcı tepki bağlantısı görülecektir. düşünerek sadece öğretim programındaki konuların yeterli olmayacağına inanmaktadır. Bu nedenle öğ- Bu düşünce aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle rencilerinden her hafta en az 50 sayfalık bir hikâye ki- doğrudan ilgilidir? tabı okumalarını ve bu kitabın özetini çıkarmalarını is- temektedir. A) Davranışçı yaklaşım Öğretmenin bu davranışı, Thorndike’ın öğrenme B) Yapısalcılık ve eğitimle ilgili görüşlerinden hangisine uygun değildir? C) Biyolojik yaklaşım A) Tekrar yasası B) Etki yasası D) Sosyal öğrenme C) Tepki analojisi D) Ait olma yasası E) Fenomenolojik yaklaşım E) Hazırbulunuşluk 79. Aşağıdakilerden hangisi Premack ilkesinin kulla-77. Araştırma sonuçlarına göre, genel uyarılmışlık düzeyi nılmasına bir örnek olabilir? ile öğrenme hızı arasında çan eğrisi biçiminde bir ilişki bulunmaktadır. A) Bir iş yerinde hedeflenenin üzerinde üretim yap- tıkları için çalışanlara iki maaş ikramiye verilmesi Bu ilişkinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? B) Fazla mesai yapmak istemeyen bir çalışana, faz- A) Genel uyarılmışlık düzeyi arttıkça öğrenme hızı la mesai yaptığı takdirde ertesi gün tuttuğu takı- da artmaktadır. mın maçına gidebilmesi için işten erken çıkması- na müsaade edileceği sözünün verilmesi B) Genel uyarılmışlık düzeyinin artması, öğrenme hızını bir noktaya kadar olumlu, bir noktadan C) Bir öğrencinin yüksek bir not ortalaması tuttur- sonra olumsuz etkilemektedir. mak istediği için değil, babasından azar işitmek- ten kurtulmak için var gücüyle ders çalışması C) Genel uyarılmışlık düzeyi yüksek ya da düşük ol- duğunda öğrenme en yüksektir. D) Bir arkadaşının yemeğini bitirmediği için azarlan- dığına tanık olan bir anaokulu öğrencisinin, sev- D) Genel uyarılmışlık düzeyi azaldıkça öğrenme hı- mediği hâlde tabağındaki yemeğini bitirmesi zı artmaktadır. E) Yediği bir yemekten dolayı midesi bozulan bir ki- E) En yüksek öğrenme hızına, genel uyarılmışlık şinin, ne zaman o yemeğin kokusunu alsa mide- düzeyinin en yüksek olduğu noktada ulaşılmak- sinin bulandığını hissetmesi tadır. Diğer sayfaya geçiniz. 18
 20. 20. A 2009 - KPSS / EB-CÖ80. Üyesi olduğumuz elektronik posta haberleşme grubu- 82. Kendisini ısıran bir köpekle her karşılaştığında korku nun bir üyesi sürekli olarak bizi öfkelendiren iletiler tepkisi veren bir çocuk, birkaç kez bu köpeği sahibiyle yollarsa bir süre sonra, gelen posta kısmında bu üye- birlikte gördükten sonra köpek yanında olmasa bile nin ismini görünce öfkeleniriz. sahibini görünce korku tepkisi vermeye başlar. Başlangıçta bizde olumlu ya da olumsuz bir duy- Çocuğun, köpeğin sahibinden de korkmaya baş- gusal tepki uyandırmayan bu ismin bizi öfkelendi- laması aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklana- rir hâle gelmesi, aşağıdaki süreçlerden hangisinin bilir? sonucudur? A) Uyarıcı genellemesi A) Öğrenmenin genellenmesi B) Tutum değişmesi B) İkinci dereceden koşullanma C) Sosyal karşılaştırma D) İçgörü kazanma C) Tepki genellemesi E) Tepkisel koşullanma D) Etki yayılması E) Psikolojik tepkisellik 83. Yaşadığı küçük kasabanın geleneğine uygun olarak karşılaştığı herkese selam veren bir kişi, taşındığı bü- yük bir kentte karşılaştığı insanların selamına cevap vermemeleri nedeniyle yavaş yavaş selam vermekten vazgeçmiştir.81. Dişine dolgu yapılan bir birey, diş oyma aleti dişine değdiğinde canı yandığı için kasılır, aletin çıkardığı Öğrenme psikolojisi açısından bakıldığında, bu ses karşısında ise böyle bir tepki vermez. Ancak diş kişinin insanlara selam vermekten vazgeçmesi, oyma aletinin çalışmaya başlamasının hemen ardın- bir davranışın sürdürülmesinde aşağıdaki süreç- dan canı yandığı için birey bir süre sonra alet dişine lerden hangisinin önemli bir rol oynadığını gös- değmeden, aletin sesini duyar duymaz kasılma tepki- termektedir? si vermeye başlar. A) Geleneklerin B) Sönmenin Bu duruma ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? C) Güdülenmenin D) Bilişlerin A) Aletin sesi koşullu uyarıcı, bu ses duyulunca ve- E) Pekiştirmenin rilen kasılma tepkisi koşullu tepkidir. B) Alet dişe değdiğinde duyulan acı koşulsuz uyarı- cı, bu acı karşısında verilen kasılma tepkisi ko- şulsuz tepkidir. 84. Bir ilköğretim okulu öğretmeni bir öğrencisine düzenli C) Aletin sesi koşullanma gerçekleşmeden önce olarak ödev yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla nötr, koşullanma gerçekleştikten sonra koşullu her ödev yapışında onu arkadaşlarının önünde öve- uyarıcıdır. rek ödüllendirir. Bunun sonucunda öğrenci ödevlerini düzenli olarak yapmaya başlar. Ancak bir süre sonra, D) Aletin sesi koşulsuz uyarıcı, bu ses duyulunca öğretmenin onu aynı şekilde ödüllendirmeye devam verilen kasılma tepkisi koşullu tepkidir. etmesine karşın öğrencinin ödev yapmayı ihmal et- meye başladığı görülür. E) Alet dişe değdiğinde duyulan acı koşulsuz, aletin sesi koşullu uyarıcıdır. Öğrencinin ödev yapmayı ihmal etmeye başlama- sı aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A) Alışma B) Sönme C) Kendiliğinden geri gelme D) Koşullanma E) İleri doğru ket vurma Diğer sayfaya geçiniz. 19
 21. 21. A 2009 - KPSS / EB-CÖ85. Bir öğrenci, öğretmenin dikkatini çekmek için sınıfta 87. Evde oyuncaklarını toplama alışkanlığı olmayan Öz- sürekli olarak espri yapmakta, öğretmen bu espriler- gür, yuvaya başladığı ilk gün oynadığı oyuncakları den bazılarına gülerken bazılarını duymazdan gel- toplayıp oyuncak dolabına kaldırmadığı için öğretme- mektedir. ni tarafından sertçe uyarılmış ve o günden sonra yu- vadayken her zaman oyuncaklarını toplamıştır. An- Bu durumda öğrencinin sınıfta espri yapma dav- cak Özgür evde yine oyuncakları toplamama alışkan- ranışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- lığını devam ettirmiştir. rudur? Özgür’ün yuvadayken oyuncakları toplamayı öğ- A) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlara ge- renmesi ancak evdeyken toplamama alışkanlığını nellenme olasılığı artacaktır. devam ettirmesi, sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangileriyle açıklanabilir? B) Değişken aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli olacaktır. A) Kavrama yoluyla öğrenme – Alışma C) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için B) Dolaylı öğrenme – Ayırt etmeyi öğrenme sönmeye karşı direnci azalacaktır. C) Sosyal öğrenme – Dolaylı öğrenme D) Sürekli pekiştirilmediği için gitgide azalarak orta- dan kalkacaktır. D) Edimsel koşullanma – Ayırt etmeyi öğrenme E) Bazen olumlu bazen olumsuz pekiştirildiği için E) Tepkisel koşullanma – Alışma benzer durumlarda tekrarlanma olasılığı arta- caktır. 88. Ders zili çaldığı hâlde sınıfa girmeyip bahçede oyna- maya devam ettiği için öğretmeninden azar işiten Ay-86. Gülce Hanım, bebeğinin ayakta sallanarak uyumak şe, izleyen hafta sonunda gittiği sinemada filmin baş- istediğini ve ayakta sallanmadığı takdirde ağladığını layacağını belirten zilin sesini duyar duymaz annesi- bir psikoloğa anlatır. Psikolog ona bebeğini yatağına nin elini tutarak salona doğru koşmaya başlamıştır. koymasını ve ağlamasına aldırmadan kendi kendine uyumasını beklemeyi tavsiye eder. Ayşe’nin sinemada zil sesini duyunca salona doğru koşması aşağıdakilerden hangisiyle açık- Psikologun önerilerine Gülce Hanım’ın uyması lanabilir? durumunda, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma olasılığı en yüksektir? A) Olumsuz aktarma A) Ağlama davranışı ilk günlerde artma gösterecek, B) Tepkisel koşullanma ancak giderek azalıp ortadan kalkacaktır. C) Ayırt etmeyi öğrenme B) Ağlama davranışı ilk günlerden itibaren giderek azalarak ortadan kalkacaktır. D) Öğrenmenin genellenmesi C) Ağlama davranışı aynı şiddetle uzun süre devam E) İkinci dereceden koşullanma edecektir. D) Bebek yatağa konduğunda bazen ağlayacak ba- zen ağlamayacaktır. E) Bebek yatağa her konduğunda ağlayacak, ancak bu davranışı eskisi kadar uzun sürmeyecektir. Diğer sayfaya geçiniz. 20

×