3.7

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3.7

 1. 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΠΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου 3.7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ: 40 ώρες (σε σύνολο 50) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5 ώρες
 2. 2. 1. Τίτλος3.7 Πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών. Παρουσίαση και διδακτικάοφέλη 2. Μορφή και οργάνωση του μαθήματοςΠρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με την προτυποποίηση των μαθησιακών τεχνολογιών.Πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη τέτοιων προτύπων, αναφορά σε οργανισμούς ανάπτυξηςπροδιαγραφών, παρουσίαση ορισμένων διαθέσιμων διεθνών προτύπων για τη μαθησιακήτεχνολογία. 3. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομήΑπαιτείται ένας αριθμός Η/Υ και ένας βιντεοπροβολέας τουλάχιστον ή λογισμικό διαμοίρασηςοθονών. Προφανώς στο εργαστήριο Πληροφορικής, όταν οι εκπαιδευόμενοι/επιμορφούμενοιεπισκέπτονται σελίδες οργανισμών προτυποποίησης ή μελετούν projects που έχουν αναπτυχθείμε τη χρήση συγκεκριμένων προτύπων, απαιτείται ικανός αριθμός Η.Υ. και προφανώςδυνατότητα σύνδεσης των Η.Υ. στο Διαδίκτυο.Τονίζεται ότι το παρόν μάθημα συνοδεύεται και από ψηφιακό υλικό (συνοδευτικό CD ήδιεύθυνση στο Διαδίκτυο).Επίσης να τονιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι φυλλομετρητές για τηνπλοήγηση στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, ....).Παρατηρήσεις τεχνικού χαρακτήρα:• Όλοι οι φυλλομετρητές δεν διέπονται από την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία και γι’ αυτό είναι πιθανόν εργαλεία ή χαρακτηριστικά που είναι αρχικοποιημένα στον ένα να μην εμφανίζονται στον άλλο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα ώστε ανεξάρτητα με τον επιλεγόμενο φυλλομετρητή οι επιμορφούμενοι (ή οι μαθητές) να έχουν στη διάθεσή τους κάθε φορά τα εξίσου διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία.• Υπάρχει ενδεχόμενο η σύνδεση στο δίκτυο να γίνεται μέσω μια πολύ αργής σύνδεσης πράγμα που καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση από τη μια σελίδα στην άλλη λόγω του σχετικού όγκου του παρουσιαζόμενου υλικού. Μια τέτοια δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί με τη χρήση φυλλομετρητών που παρουσιάζουν μόνο το κείμενο της ιστοσελίδας στην οθόνη (όπως ο Lynx). 4. Γνωστικά προαπαιτούμεναΟι επιμορφούμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου φυλλομετρητήικανοποιητικά, σε επίπεδο τέτοιο, ώστε να μπορούν να μετακινούνται στις σελίδες πουεπιλέγουν (μπρος πίσω), να αποθηκεύουν, να αντιγράφουν κλπ., χωρίς βοήθεια.
 3. 3. 5. Διδακτικοί και Μεταγνωστικοί ΣτόχοιΟι επιμορφούμενοι μέσα από τις δραστηριότητες της ενότητας, θα εμπλακούν σε μιαδιαδικασία προβληματισμού για την αναγκαιότητα ύπαρξης προτύπων μαθησιακής τεχνολογίαςκαι θα μάθουν τις βασικές αρχές που διέπουν συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα τέτοιωνμαθησιακών τεχνολογιών. 6. Εκτιμώμενη διάρκειαΗ ενδεικτική διάρκεια για την υλοποίηση του παρόντος μαθήματος είναι 5 ώρες. 7. Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος7.1 Αναγκαιότητα προτυποποίησης μαθησιακών τεχνολογιώνΟ όρος Μαθησιακές Τεχνολογίες (Learning Technologies) αναφέρεται σε όλες εκείνες τιςτεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης άρα και τηςηλεκτρονικής μάθησης (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου) και ο όρος δεν έχει να κάνει μόνο μετο σχεδιασμό αλλά και την ανάπτυξη, διαχείριση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικήςδιαδικασίας.Αποτέλεσμα των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών είναι διάφορα λογισμικά συστήματα(γνωστά ως Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας ΣΜΤ) που στα πλαίσια ενός μαθησιακούπεριβάλλοντος υλοποιούν μια σειρά από υπηρεσίες. Η έλλειψη καθιερωμένων προσεγγίσεωντόσο για την αρχιτεκτονική των ΣΜΤ, όσο και για τη δημιουργία, περιγραφή και διανομήμαθησιακών πόρων θέτει εμπόδια στην αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση τωνδυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Η ανάπτυξη διεθνών προτύπων στο χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών με στόχο τηνεξασφάλιση διαλειτουργικότητας (Interoperability) μεταξύ των διαφορετικών ΣΜΤ και τηδυνατότητα διανομής, επαναχρησιμοποίησης και ολοκλήρωσης μονάδων μαθησιακού υλικούείναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ευέλικτων καιαποδοτικών λύσεων.Στο χώρο αυτό λοιπόν της ανάπτυξης προδιαγραφών για την αντιμετώπιση της αναγκαιότηταςπροτυποποίησης στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών δραστηριοποιούνται μια σειρά απόοργανισμούς όπως: • IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee) • CEN/ISSS/WS-LT (Information Society Standardisation System / Workshop on Learning Technology) • AICC (Aviation Industry CBT Committee) • ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe)
 4. 4. • IMS Global Learning Consortium • DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) • ADL (Advanced Distributed Learning)Πριν παρουσιαστούν τα πρότυπα των μαθησιακών τεχνολογιών είναι απαραίτητο νααναφερθούν τα εξής:Η πληροφορία/γνώση που διακινείται στο διαδίκτυο οργανώνεται σε Μαθησιακά Αντικείμενα(Learning Objects). Τα αντικείμενα αυτά παρέχουν πληροφορίες για το σκοπό πουδημιουργήθηκαν και τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου ναχρησιμοποιηθούν. Ταυτόχρονα περιέχουν και μια σημασιολογική περιγραφή των δεδομένων μετρόπο κατανοητό από μηχανές. Αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, μπορούμε να κάνουμεαναζήτηση και ανάκτηση με βάση λέξεις-κλειδιά. Συνδυαζόμενα μεταξύ τους αποτελούν βάσηγια εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.7.2 Διεθνή Πρότυπα για τη Μαθησιακή ΤεχνολογίαΗ ανάπτυξη μαθησιακών προτύπων αποκτά τεράστια σημασία ώστε οι συμμετέχοντες στηνεκπαιδευτική διαδικασία να μπορούν να δημιουργούν, να διαχειρίζονται, να διαθέτουν και νακαταναλώνουν μαθησιακό περιεχόμενο με συνεπή τρόπο. Για να γίνει αυτό είναι σημαντικό οιοργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρονική μάθηση να υιοθετούν ένα σύνολο απόπρότυπα για τη δημιουργία και διαχείριση του μαθησιακού περιεχομένου προκειμένου να είναιδυνατή μια ανταλλαγή αντικειμένων γνώσης, κάτι που φαίνεται να βρίσκει έδαφος τατελευταία χρόνια μεταξύ των οργανισμών που αναπτύσσουν τις προδιαγραφές. Τα πρότυπααυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν μια σειρά από ζητήματα όπως: τρόπουςκατηγοριοποίησης του περιεχομένου σε σχέση με συγκεκριμένες θεματικές περιοχές που θα τοκαθιστά εύκολα προσβάσιμο, τρόπους κατηγοριοποίησης με βάση την παιδαγωγικήπροσέγγιση, διαχείριση του μαθησιακού υλικού και τρόπος παροχής του, έλεγχος καιπαρακολούθηση της πορείας του μαθητή, δημιουργία προφίλ μαθητών, σύστημαεξατομίκευσης της πορείας ενός μαθητή με βάση τις προσωπικές του ανάγκες, σύστημα για τηνπροστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του διακινούμενου περιεχομένου.
 5. 5. Με βάση λοιπόν την ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών έχουν αναπτυχθεί μια σειρά απόπρότυπα, μερικά από τα οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια: • Μετα-δεδομένα (Metadata) – για τον χαρακτηρισμό του περιεχομένου • Συστήματα Πακετοποίησης και Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Packaging and Management Systems) – για τη σύνθεση/διαχωρισμό του περιεχομένου και για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο τα μαθησιακά πακέτα μπορούν να ενσωματώνονται σε διαφορετικά ΣΜΤ • Διαλειτουργικότητα Ερωτήσεων και Τεστ (Question and Test Interoperability) – για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι μονάδες αποτίμησης και ελέγχου μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικά ΣΜΤ • Συστήματα Διαχείρισης Προφίλ (Profiling Systems) – για τον ορισμό δεδομένων μαθητή, επίδοσης και προόδου, καθώς και την προδιαγραφή ανταλλαγής αυτών των δεδομένων • Επιχειρησιακά Συστήματα (Enterprise Systems) – για την προδιαγραφή διαπροσωπικής επικοινωνίας των ΣΜΤ με άλλα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα• Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) – για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των παροχέων περιεχομένου.ΜΕΤΑ-ΔΕΔΟΜΕΝΑΠρόκειται για δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Χρησιμοποιούνται περιγραφικέςετικέτες για να διευκολύνουν την λειτουργία αναζήτησης και χρήσης ηλεκτρονικώνμαθησιακών πόρων (πχ η κάρτα σε έναν κατάλογο βιβλιοθήκης η οποία περιγράφει ένα βιβλίο,το συγγραφέα του, το θέμα, τη θέση του μέσα στη βιβλιοθήκη, κ.λπ). Η περιγραφή τωνδεδομένων γίνεται έτσι ώστε να μπορεί ακόμη και το πρόγραμμα του υπολογιστή να ξεχωρίζειτο είδος ή τη χρησιμότητα της αποθηκευμένης πληροφορίας.Η χρήση του προτύπου αυτού κάνει τη διαδικασία αναζήτησης και χρήσης ενός πόρουπερισσότερο αποδοτική, επιτρέπει τη σύνθεση προγράμματος σπουδών συνδυάζοντας διάφοραμαθησιακά αντικείμενα, παρέχει την απαιτούμενη πληροφορία για εντοπισμό και φιλτράρισμασε μια αναζήτηση. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες προδιαγραφές μετα-δεδομένων. Το πιοπρόσφατο πρότυπο (και μάλιστα το πρώτο πρότυπο μαθησιακής τεχνολογίας) είναι το LOM(Learning Object Metada). Ορίζει τα μεταδεδομένα που απαιτούνται για τη σαφή και πλήρηπεριγραφή μαθησιακών αντικειμένων και που περιλαμβάνουν τα ονόματα των στοιχείων, τουςορισμούς τους, τους τύπους δεδομένων (πχ συμβολοσειρά γλώσσας, ημερομηνία/ώρα,διάρκεια, λεξιλόγιο κλπ) και τα μήκη πεδίων. Επιπλέον, ορίζει μια ιδεατή δομή για ταμεταδεδομένα
 6. 6. ΠΑΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΠρόκειται για υπό εξέλιξη πρότυπο. Η πακετοποίηση περιεχομένου συνίσταται στησυγκέντρωση δομικών μερών του μαθήματος (courselets) από διάφορες πηγές. Η κατάλληληοργάνωση των μονάδων ώστε αυτές να αποτελούν ένα πακέτο μαθήματος (course package)αφορά λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου. Αντίστοιχα, είναι πιθανή η αποσύνθεση πακέτωνμάθησης στα συνιστάμενα μέρη τους, ώστε μερικά από αυτά να χρησιμοποιηθούν στη σύνθεσηάλλων πακέτων. Το πρότυπο παρέχει τους κανόνες περιγραφής του συνόλου του υλικού μεέναν καθολικά αναγνωρίσιμο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταλλαχθεί ανάμεσα σεπεριβάλλοντα. O οργανισμός IMS έχει ορίσει ένα ιδεατό πλαίσιο (IMS Content Framework) τοοποίο περιγράφει τα βασικά συστατικά, τη δομή, τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις (τόσο
 7. 7. με ανθρώπους όσο και με άλλα συστήματα) που αφορούν στη σχεδίαση συστημάτωνπακετοποίησης και διαχείρισης περιεχομένου.ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΤ (QTI)Η αξιολόγηση και ο έλεγχος αποτελούν ένα πολύ σημαντικό συστατικό της μαθησιακήςδιαδικασίας. Παρόλα αυτά, στα περισσότερα από τα υπάρχοντα ΣΜΤ όταν προκύψει ανάγκηαλλαγής της μηχανής παραγωγής και αξιολόγησης των τεστ ή θέμα αλλαγής περιβάλλοντοςυλοποίησης, τα δομικά στοιχεία αξιολόγησης (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) είναιαδύνατο να επαναχρησιμοποιηθούν. Η προδιαγραφή QTI περιγράφει μια βασική δομήερωτήσεων και ασκήσεων για την αναπαράσταση των δεδομένων. Επιτρέπει την ανταλλαγήαυτών των στοιχείων μεταξύ ΣΜΤ, των συντακτών μαθησιακού περιεχομένου κλπ. Ηπροδιαγραφή αυτή είναι επεκτάσιμη και προσαρμόσιμη για να επιτρέψει την άμεση υιοθέτηση,ακόμη και σε εξειδικευμένα συστήματα. H προδιαγραφή αυτή ορίζει τις εξής βασικές δομές:· Αξιολόγηση (Assessment) – η βασική μονάδα ελέγχου· Ενότητα (Section) – μονάδα υποδοχής άλλων ενοτήτων που αφορούν ένα κοινό στόχο· Θέμα (Item) – το βασικό μπλοκ ερωταπόκρισης στο οποίο περιέχονται οι ξεχωριστέςερωτήσειςΤο προτεινόμενο μοντέλο καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πολλαπλών Αξιολογήσεων καιοποιοδήποτε συνδυασμό Αξιολογήσεων, Ενοτήτων και Θεμάτων στο πλαίσιο μιας καιμοναδικής δομής δεδομένων.Ο κύριος σκοπός της προδιαγραφής είναι να επιτρέπει στους χρήστες την εισαγωγή καιεξαγωγή ερωτήσεων (απλών και σύνθετων), ολοκληρωμένων τεστ, καθώς και να δίνει τηδυνατότητα ιδιωτικών προεκτάσεων του μοντέλου.
 8. 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛΠρόκειται για ένα σύνολο πληροφοριών που αφορούν έναν εκπαιδευόμενο (άτομο ή ομάδα) ήέναν παραγωγό εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός συνόλου απόκανόνες που θα επιτρέπουν σε συστήματα διαφορετικών εταιρειών να ανταλλάσσουν δεδομέναμεταξύ τους. Φυσικά ανήκει στη δικαιοδοσία του διακομιστή του συστήματος που έχει ταδεδομένα να καθορίζει ποια από αυτά θα δίνονται σε άλλα συστήματα και ποια όχι. Το IMSLearner Information Package βασίζεται σε ένα μοντέλο δεδομένων που περιγράφει ταχαρακτηριστικά ενός μαθητή τα οποία απαιτούνται για: • την καταγραφή και τη διαχείριση του μαθησιακού ιστορικού, των στόχων και των επιτευγμάτων ενός μαθητή • την εμπλοκή του μαθητή σε μια μαθησιακή εμπειρία • τον εντοπισμό μαθησιακών ευκαιριών για το μαθητή.Το περιεχόμενο αναπτύσσεται γύρω από ενότητες-κλειδιά όπως: δραστηριότητες, δεξιότητες,ενδιαφέροντα, προσόντα, πιστοποιήσεις κλπ)
 9. 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤο πρότυπο σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εταιρειώνπου παρέχουν εκπαίδευση. Παρέχει μεθόδους και κανόνες για να μπορούν οι παραγωγοίεκπαιδευτικού λογισμικού να δημιουργούν υποσυστήματα τα οποία θα λειτουργούν και ταοποία θα μπορούν να προστεθούν σε οποιοδήποτε σύστημα με συμβατή πλατφόρμα. Στόχοςτου είναι να υποστηρίξει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης μάθησηςαπό τη μια και των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης σπουδαστών,διοίκησης κατάρτισης και διαχείρισης βιβλιοθηκών από την άλληΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 10. 10. Αφορά τη διεργασία καταγραφής, μετάδοσης, ερμηνείας και επιβολής ψηφιακών δικαιωμάτων.Σκοπεύει στο να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ψηφιακής πληροφορίας. Για τοσκοπό αυτό είναι απαραίτητοι προτυποποιημένοι τρόποι επικοινωνίας των ψηφιακώνδικαιωμάτων, όπως επίσης και συστήματα ικανά για την τήρηση των δικαιωμάτων αυτών.Κλασικός χώρος όπου αναπτύσσεται μια τέτοια δραστηριότητα είναι αυτός της παραγωγήςπολυμέσων.Έννοια κλειδί στη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων είναι η ασφάλεια της πληροφορίας (π.χ.τεχνικές κωδικοποίησης, ηλεκτρονικές υπογραφές, κλπ). Αυτό όμως δεν υποβιβάζει τησημασία άλλων θεμάτων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία όπως νομικοί περιορισμοί ήμοντέλα και ευχρηστία ηλεκτρονικού εμπορίου. Η προτυποποίηση στο πλαίσιο αυτό έχει νακάνει με έναν καθορισμό όλων των τύπων άδειας χρήσης που παρέχονται στους χρήστες όπωςεπίσης και των όρων και υποχρεώσεων που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε αυτές οι άδειες ναείναι έγκυρες. 8. Προτεινόμενα συνοδευτικά φύλλα εργασίας και προτεινόμενες δραστηριότητες. Φύλλο εργασίας 1 Επιλέξτε μια διδακτική ενότητα (ή ένα μάθημα) της αρεσκείας σας και επιλέξτε να τοπροσεγγίσετε από την οπτική γωνία της εφαρμογής ενός προτύπου που θα επιλέξετε.Πιστεύετε πως η εφαρμογή της προτυποποίησης βοηθά την εκπαίδευση ή πρόκειται γιατεχνοκρατική υπερβολή; 9. Βιβλιογραφία – Αναφορές - πρόσθετο υλικό http://www.imsproject.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html Σελίδα της IMS που περιγράφει το πρότυπο των μεταδεδομένων http://zope.cetis.ac.uk/static/standards.html Σελίδα που παρέχει μια γενική θεώρηση του θέματος της προτυποποίησης των μαθησιακών τεχνολογιών http://www.cen-ltso.net/Users/main.aspx Σελίδα του παρατηρητηρίου των μαθησιακών τεχνολογιών http://ieeeltsc.org/ Η σελίδα της επιτροπής για τα πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών της ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) http://mobilemind.net/presentation/max06/ Στη σελίδα αυτή υπάρχει μια παρουσίαση για τα πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών.
 11. 11. Βιβλιογραφία Anido, L., Fernandez, M., Caeiro, M., Santos, J., Rodriguez, J. & Liamas, M. (2002). Educational metadata and brokerage for learning resources. Computers & Education, 38(4), 351-374. Μελετά το πώς τα μεταδεδομένα εφαρμόζονται από λογισμικά συστήματα προκειμένου να διευκολύνουν τον εντοπισμό των μαθησιακών πόρων. Santos, O. & Ramos, F. (2004). Proposal of a framework for internet based licensing of learning objects. Computers & Education, 42(3), 227-242. Πρόκειται για μια πρόταση ενός πλαισίου που έχει ως κύριο σκοπό να διαχειριστεί τη διανομή και μετάδοση μαθησιακών αντικειμένων σε ένα περιβάλλον όπου ελέγχονται τα πνευματικά δικαιώματα.Duval, E. (2004). Learning Technology Standardization: Making sense of it all. ComSIS, 1(1),33-43. Η εργασία αυτή αναλύει το ρόλο των τεχνικών προτύπων στο χώρο της μαθησιακήςτεχνολογίας δίνοντας έμφαση στον τρόπο που τα πρότυπα αυτά επιτρέπουν τηδιαλειτουργικότητα.Sicilia, M.A. & Garcia, E. (2003). On the concepts of usability and reusability of learningobjects. The International Review of Research in Open and Distance Learning , 4(2),(http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/155/236) . Η εργασία καταπιάνεταιμε έναν συγκεκριμένο χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην έννοια του μαθησιακούαντικειμένου αυτόν της ευχρηστίας και ακόμη περισσότερο αυτόν της επαναχρησιμοποίησης,μιας ιδιότητας-κλειδί των μαθησιακών αντικειμένων. Robson, R. (2000). Report on Learning Technology Standards. In J. Bourdeau & R. Heller (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2000 (pp. 971-976). Chesapeake, VA: AACE. Η εργασία αυτή εξηγεί με συντομία γιατί πρότυπα όπως τα μεταδεδομένα και η διαλειτουργικότητα είναι σημαντικά, ποιος εμπλέκεται στην ανάπτυξή τους ,και ποια είναι τα πρότυπα που είναι υπό ανάπτυξη. Τονίζει ότι τα πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών προσπαθούν μάλλον να δημιουργήσουν μια νέα υποδομή παρά να κωδικοποιήσουν ή να προτυποποιήσουν την υπάρχουσα πρακτική.
 12. 12. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
 13. 13. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΠΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ: 40 (από σύνολο 100)Οι επιμορφωτές πρέπει:• Να γνωρίζουν στοιχεία ιστορίας της ανάπτυξης των εκπαιδευτικώνλογισμικών και τους τρόπους με τους οποίους η εξέλιξη τηςπληροφορικής και των επιστημών της αγωγής επηρέασαν το σχεδιασμόκαι την παραγωγή διαφόρων ειδών λογισμικού.• Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράςχαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους.• Να είναι σε θέση να αποφανθούν για την καταλληλότητα ενόςεκπαιδευτικού λογισμικού.• Να γνωρίζουν το πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού μετάαπό σχετική αξιολόγησή του.• Να είναι ενημερωμένοι για όλα τα εγκεκριμένα από το ΥπουργείοΠαιδείας εκπαιδευτικά λογισμικά.Όσον αφορά δε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ειδικότητας, οιεπιμορφωτές πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι στη χρήση και τιςμεθόδους αξιοποίησης λογισμικών της δικής τους ειδίκευσης και ναμπορούν να κατανοήσουν πού εμπίπτει το συγκεκριμένο λογισμικό σεσχέση με τις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού και την ιστορικήεξέλιξη των λογισμικών.Ειδικότερα οι επιμορφωτές πρέπει:
 14. 14. • Να είναι άριστα καταρτισμένοι στη χρήση των βασικών ειδώνλογισμικού της ειδίκευσής τους.• Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικώνλογισμικών της ειδικότητάς τους, την καταλληλότητά τους καθώς και ταενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέγουνλογισμικά που θα χρησιμεύσουν κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.• Να μπορούν να προετοιμάζουν μαθήματα επιμόρφωσης και νασχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αυτά.

×