αναπτυξιακές συμπράξεις

511 views
440 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αναπτυξιακές συμπράξεις

  1. 1. Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» τουΥπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι ένα από τα οκτώ (8)Τομεακά Προγράμματα της Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 καιένα εκ των τριών (3) Προγραμμάτων της χώρας που συγχρηματοδοτούνται από τοΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στοχεύει, αφενός, στην αξιοποίηση του συνόλου τουανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας καιαφετέρου, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεματικό πεδίο τουΕθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, το οποίο εξειδικεύεταιστους ακόλουθους γενικούς στόχους:Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων,Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων,Προώθηση της Κοινωνικής ΕνσωμάτωσηςΔημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας καιΚοινωνικής ΑλληλεγγύηςΑνάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτωνισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικέςπροτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή).Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμεςγεωγραφικές περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίστηκαν και οι 13Περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος ωςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Στόχου 1 (Σύγκλιση) και 2 (Ανταγωνιστικότητα καιΑπασχόληση). Οι Άξονες Προτεραιότητας του παρόντος Επιχειρησιακούεξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Προγράμματος στην ακόλουθηχωρική κλίμακα:παρεμβάσεις στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, ΙόνιαΝησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα,Πελοπόννησος,παρεμβάσεις στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική καιΔυτική Μακεδονία και,παρεμβάσεις στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και ΣτερεάΕλλάδα.Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνίαίσων ευκαιριών».ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  2. 2. 1. Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ)2. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας3. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Στόχος 1)Δράση 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδεςΓια την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής κρίνεται απαραίτητη ηανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα που απευθύνονται σεσυγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.Για την υλοποίηση της παρέμβασης θα εφαρμοσθούν ενδεικτικά:• Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων• Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης περιοχής και συνδυάζουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του συγκεκριμένου πληθυσμού με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.• Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από υπάρχοντα και δημιουργούμενα σχήματα του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.• Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συμβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση – ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με εργασιακά περιβάλλοντα. Δικτύωση φορέων που παρέχουν συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.• Ανάπτυξη Δικτυώσεων και Συμπράξεων Κατηγορία Παρεμβάσεων 2: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2)Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:• Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.• Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας• Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα
  3. 3. άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999• Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.Θα πρέπει, ακόμα, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση επιχειρήσεων τουκοινωνικού τομέα ή του λεγόμενου τρίτου τομέα οικονομικής δραστηριότητας(αναπτυξιακές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, επιχειρήσεις παροχής εκ του σύνεγγυςυπηρεσιών), που είναι δύσκολο, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτωντους, να λειτουργήσουν ανταποδοτικά χωρίς επιχορήγηση. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τημορφή της επιδότησης της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών ανέργων, που είναι δύσκολονα απορροφηθούν από τη λοιπή αγορά εργασίας (Γνώμη της Ο.Κ.Ε. για την "ΕθνικήΈκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Aθήνα, 30Αυγούστου 2006).Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησηςΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.2. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης3. Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.Δράση 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τωντοπικών αγορών εργασίας (Στόχος 1, 2, 3, 4)Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης τοπικώνσχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και στηδημιουργία τοπικών και περιφερειακών δικτύων-συμπράξεων μεταξύ των κατάτόπους ΚΠΑ-ΔΥΑ, των κοινωνικο-οικονομικών φορέων, των φορέων τηςεκπαίδευσης, ΜΚΟ κλπ, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μεβάση τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας ή συνθηκών πλήρους απασχόλησης(πολυαπασχόληση, συμπληρωματική απασχόληση κλπ) ιδιαίτερα σε περιοχές μεφθίνοντες κλάδους που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναδιάρθρωσης.Στο πλαίσιο διακριτής δράσης θα δρομολογηθούν ενέργειες για την αξιοποίηση τωνGLOBAL GRANTS (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις). Η αναβάθμιση δεξιοτήτων καιικανοτήτων των ανέργων σε περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας θαπροωθηθεί με κατάλληλα προσαρμοσμένα προγράμματα σε επαγγέλματα ή
  4. 4. περιοχές που απειλούνται, λόγω των αλλαγών που επέρχονται στην αγοράεργασίας.
  5. 5. Α. Ως βάση υπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής χρησιμοποιείται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (στήλη 8)Χρηματοδότηση ανά άξονα ψχγξγφψωηξ (Πίνακας 7 4 ης Εγκυκλίου) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ ΤΑΜΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙ- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΟΡΑ ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΝΟΧ ΕΤΕ ΗΣ 4= 1 2 3 5=6+7 6 7(*) 8=4+5 9=4/8 10 11α 11β 11α+11β 12=4+5+11a 1+2+3 1 Άξονας 1.1 Συστημικών Παρεμβάσεων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 44.693.853 44.693.853 10.059.219 10.059.219 54.753.072 81,63% 3.749.798 3.749.798 58.502.870 2 Άξονας 1.2 Συστημικών Παρεμβάσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 33.949.584 33.949.584 7.641.013 41.590.597 81,63% 2.848.358 2.848.358 44.438.955 7.641.013 3 Άξονας 1.3 Συστημικών Παρεμβάσεων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου 2.469.061 2.469.061 2.405.291 4.874.352 50,65% 333.823 333.823 5.208.175 2.405.291 Άξονας 2.1: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των 4 246.201.294 246.201.294 45.412.290 45.412.290 291.613.584 84,43% 20.656.195 28.942.906 49.599.101 312.269.779 Επιχειρήσεων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης Άξονας 2.2: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των 5 164.771.539 164.771.539 29.085.033 29.085.033 193.856.572 85,00% 13.824.274 19.370.201 33.194.475 207.680.846 Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Άξονας 2.3: Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των 6 9.092.158 9.092.158 8.486.927 8.486.927 17.579.085 51,72% 1.203.915 1.686.893 2.890.808 18.783.000 Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου Άξονας 3.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες 7 678.612.909 678.612.909 162.735.007 162.735.007 841.347.916 80,66% 56.935.384 56.935.384 898.283.300 σύγκλισης Άξονας 3.2: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες 8 498.025.567 498.025.567 120.090.320 120.090.320 618.115.887 80,57% 41.784.169 41.784.169 659.900.056 σταδιακής εξόδου Άξονας 3.3: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 περιφέρειες 9 32.281.639 32.281.639 29.709.037 29.709.037 61.990.676 52,07% 4.245.470 4.245.470 66.236.146 σταδιακής εισόδου Άξονας4.1: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 10 133.018.862 133.018.862 29.938.476 29.938.476 162.957.338 81,63% 11.160.236 11.160.236 174.117.574 κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης Άξονας 4.2: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 11 94.227.741 94.227.741 21.207.782 21.207.782 115.435.523 81,63% 7.905.674 7.905.674 123.341.197 κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Άξονας 4.3: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 12 5.956.458 5.956.458 5.618.288 5.618.288 11.574.746 51,46% 792.704 792.704 12.367.450 κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου Άξονας 5.1: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, 13 Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 120.751.749 120.751.749 27.858.800 27.858.800 148.610.549 81,25% 9.449.754 9.449.754 158.060.303 πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης Άξονας 5.2: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, 14 Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 138.231.634 138.231.634 31.891.608 31.891.608 170.123.242 81,25% 10.817.690 10.817.690 180.940.932 πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Άξονας 5.3: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, 15 Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 17.035.952 17.035.952 19.017.686 19.017.686 36.053.638 47,25% 2.292.556 2.292.556 38.346.194 πληθυσμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου 16 Άξονας 6.1: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 22.005.518 22.005.518 6.799.025 6.799.025 28.804.543 76,40% 0 0 28.804.543 17 Άξονας 6.2 :Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 16.715.457 16.715.457 5.164.559 5.164.559 21.880.016 76,40% 0 0 21.880.016 18 Άξονας 6.3 :Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου 1.959.025 1.959.025 2.212.972 2.212.972 4.171.997 46,96% 0 0 4.171.997 Σύνολο 2.260.000.000 2.260.000.000 565.333.333 565.333.333 2.825.333.333 79,99% 188.000.000 50.000.000 238.000.000 3.013.333.333(*) Η στήλη αυτή δεν συμπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισμού της Κοινοτικής Συνδρομής είναι οι επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συμμετοχή αναγράφεται στη στήλη 11β11α Συμπληρώνονται τα ποσά που θα καταβληθούν από το ΠΔΕ και αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα μελλοντικά έσοδα11β Συμπληρώνονται τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής

×