Tema 1. A Linguaxe Visual. 24 Outubro

1,329 views
1,254 views

Published on

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - ¿Que diferencias atopas entre estas imaxes? - ¿Como cres que se difundirán estas imaxes, canle e soporte? - ¿Que propósito terá motivado a fotografía do incendio? - ¿En que cres se basea o fotógrafo, en que esquema compositivo, para realizar 1ª fotografía? - ¿Cal das persoas que aparecen na 3ª fotografía te chama máis a atención?¿Por que?¿Cres que é casual que ocupe a parte central da fotografía? - ¿Que mensaxes cres que transmiten as imaxes? Escribe unha frase que poidera acompañalas
 • ¿Cal cres que é o seu significante? ¿E o seu significado?
 • ¿Que diferencias atopas entre estas imaxes? ¿Como cres que se difundirán estas imaxes, canle e soporte? ¿Que propósito terá motivado a fotografía do incendio? ¿En que cres se basea o fotógrafo, en que esquema compositivo, para realizar 1ª fotografía? ¿Cal das persoas que aparecen na 3ª fotografía te chama máis a atención?¿Por que?¿Cres que é casual que ocupe a parte central da fotografía? ¿Que mensaxes cres que transmiten as imaxes? Escribe unha frase que poidera acompañalas
 • - Como me traslado. - Si é grupo grande ou pequeno. - Quen nos guía. - Si é unha excursión corta ou dormimos no deserto. - Si cres que será divertido.
 • - ¿Qué representa? - ¿Cal cres que é a súa finalidade, o seu uso?
 • ¿Qué representa? ¿Cal cres que é a súa finalidade, o seu uso?
 • ¿Que imaxe representa máis fielmente a realidade? ¿Como será o seu Grao de Iconicidade, o seu grao de parecido coa realidade? ¿Con qué técnica ou medio de representación foron creadas e por quen? Ordea de maior a menor grao de iconicidade.
 • ¿Que imaxe representa máis fielmente a realidade? ¿Como será o seu Grao de Iconicidade, o seu grao de parecido coa realidade? ¿Con qué técnica ou medio de representación foron creadas e por quen? Ordea de maior a menor grao de iconicidade.
 • Tema 1. A Linguaxe Visual. 24 Outubro

  1. 1. <ul><li>Observa estas imaxes: </li></ul><ul><li>Actividades para resolver en clase mentras coñecemos a teor ía sobre un tema </li></ul><ul><li>Actividade para casa: </li></ul><ul><li>Actividades para facer en casa. Tarefas. Non vos volvades tolos </li></ul><ul><li>que son moi faciliñas! </li></ul><ul><li>Amplía: </li></ul><ul><li>Lecturas para ampliar contidos que non estaría mal que estudiásemos…. </li></ul>
  2. 2. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul><ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul><ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul><ul><li>Actividade - Proxecto </li></ul>ANEXOS
  3. 3. <ul><li>Observa estas imaxes: </li></ul><ul><li>¿Que diferenzas atopas entre estas imaxes? </li></ul><ul><li>¿Como cres que se difundirán estas imaxes, canle e soporte? </li></ul><ul><li>¿Que propósito terá motivado a fotografía do incendio? </li></ul><ul><li>¿En que cres se basea o fotógrafo, en que esquema compositivo, para realizar 1ª fotografía? </li></ul><ul><li>¿Cal das persoas que aparecen na 3ª fotografía te chama máis a atención?¿Por que?¿Cres que é casual que ocupe a parte central da fotografía? </li></ul><ul><li>¿Que mensaxes cres que transmiten as imaxes? Escribe unha frase que poidera acompañalas. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Actividades - Proxecto </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul><ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul><ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul>
  5. 5. <ul><li>A Linguaxe é o conxunto de elementos que emplea o ser humano para expresarse e comunicarse. </li></ul><ul><li>Os elementos poden ser: </li></ul><ul><li>SONOROS, como o son das palabras. </li></ul><ul><li>ESCRITOS, como o alfabeto dun idioma. </li></ul><ul><li>XESTUAIS, como a mímica ou elementos móbiles. </li></ul><ul><li>DACTILARES, como o alfabeto Braille. </li></ul><ul><li>VISUAIS, como as imaxes e formas gráficas. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. Linguaxes de comunicación </li></ul><ul><li>A Comunicación e o proceso cuxa finalidade é a transmisión intencionada dunha mensaxe dunha persoa a outra e para elo utilizamos a linguaxe. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>ALFABETO CHINO </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>ALFABETO ÁRABE </li></ul><ul><li>A Comunicación Visual. Linguaxes de comunicación </li></ul>
  7. 7. <ul><li>ALFABETO RUSO </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Linguaxes de Comunicación. Linguaxes de comunicación </li></ul>
  8. 8. <ul><li>ALFABETO BRAILLE </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Linguaxes de Comunicación. Linguaxes de comunicación </li></ul>
  9. 9. <ul><li>ALFABETO DA LINGUAXE DE SIGNOS </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Linguaxes de Comunicación. Linguaxes de comunicación </li></ul>
  10. 10. <ul><li>ALFABETO BANDEIRAS </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Linguaxes de Comunicación. Linguaxes de comunicación </li></ul>
  11. 11. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Linguaxes de Comunicación. Linguaxes de comunicación </li></ul><ul><li>A linguaxe visual é un sistema de comunicación que utiliza as imaxes como medio de expresión, é dicir, transmite mensaxes visuais. </li></ul><ul><li>Unha imaxe é unha representación da realidade ou da nosa imaxinación. </li></ul><ul><li>Utiliza unha sintaxe específica que organiza os diferentes elementos que compoñen as imaxes. </li></ul><ul><li>Dunha imaxe podemos obter moita información </li></ul>[PUNTOS] [LIÑAS] [PLANOS] [TEXTURAS] [CORES]
  12. 12. <ul><li>Observa estas imaxes: </li></ul><ul><li>Invitáronme a unha excursión polo deserto e o único que teño para decidir ir son estas fotos doutro ano. </li></ul><ul><li>Averigua e contesta: </li></ul><ul><li>Como me traslado. </li></ul><ul><li>Si é grupo grande ou pequeno. </li></ul><ul><li>Quen nos guía. </li></ul><ul><li>Si é unha excursión corta ou dormimos no deserto. </li></ul><ul><li>Si cres que será divertido. </li></ul><ul><li>Si ao final che apetecería ir. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Linguaxes de Comunicación </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Observa esta imaxe: </li></ul><ul><li>Antes de darlle un significado é necesario observar o seu contexto. </li></ul><ul><li>¿Qué representa? </li></ul><ul><li>¿Cal cres que é a súa finalidade, o seu uso? </li></ul><ul><li>A comunicación visual é un proceso de elaboración, difusión e recepción de mensaxes a través de imaxes, é dicir realízase mediante o uso da Linguaxe Visual. Para que teña lugar este proceso hai que ter en conta aspectos como o contexto en que se sitúa a imaxe e o significado desta. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. O contexto </li></ul><ul><li>O Cotexto é o conxunto de circunstancias ou lugares en que se sitúa a comunicación visual. Dependendo destes, as imaxes poden ter diferentes significados. </li></ul><ul><li>Dependendo do Contexto unha imaxe pode ter diferentes significados </li></ul>
  14. 14. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. Significado e Significante </li></ul><ul><li>O Significado é o sentido real ou simbólico que se quere dar a unha mensaxe visual. Este termo vai sempre vencellado ao Significante que se refire ao contido visual da imaxe. </li></ul>Significado: A pomba transmite a idea da Paz <ul><li>O significante é o propio aspecto da imaxe. </li></ul><ul><li>O significado é a idea que evoca dita imaxe </li></ul>Significante: É a imaxe en si mesma, unha Pomba.
  15. 15. <ul><li>Observa esta imaxe: </li></ul><ul><li>¿Cal cres que é o seu significante? </li></ul><ul><li>¿E o seu significado? </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul>
  16. 16. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. O Código visual </li></ul><ul><li>O Código Visual é o conxunto de normas e procedementos que relacionan significantes e significados para que as mensaxes visuais sexan comprensibles. </li></ul><ul><li>Un xesto, unha imaxe ou un signo non significan nada por si mesmos. Para que un conxunto de elementos visuais adquira un significado é necesario que se establezca un acordo, é dicir, unhas regras de codificación entre quen emite a mensaxe e quen a recibe. </li></ul>Se intentamos ler os signos dunha linguaxe descoñecida non podemos descifrar o que di porque non coñecemos as normas do seu código. Discos de Festos. Finais da Idade de Bronce. Algúns colectivos empregan distintos uniformes mediante os cales identificamos a actividade á que se dedican os seus membros Bombeiro traballando.
  17. 17. <ul><li>Calqueira acto de comunicación ten unha serie de factores que o caracterizan: </li></ul><ul><li>Os Elementos ou Factores que interveñen nela. </li></ul><ul><li>A Linguaxe que se utiliza cos seus signos propios e o Código para comprendelos que definen un Estilo de Linguaxe Visual determinado. </li></ul><ul><li>A finalidade que se persegue no acto da comunicación. </li></ul><ul><li>Características da Comunicación Visual: </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. Características </li></ul><ul><li>As imaxes, seu código e as finalidades que perseguen son os factores esenciais que entran en xogo no caso da Comunicación Visual. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>EMISOR é quen orixina a mensaxe. Persoa ou entidade que transmite a información a través de imaxes ou mediante a combinación de imaxes, textos e sons. Pode ser un fotógrafo, un pintor, un publicista, etc. Trata de comunicarse por algún motivo: vender, convencer, protestar, embelecer, etc </li></ul><ul><li>A MENSAXE é a información que o emisor desexa transmitir. </li></ul><ul><li>RECEPTOR é a quen vai dirixida a mensaxe. Persoa ou grupo de persoas que recibe e interpreta a información do emisor. Chegar a el é o obxectivo do emisor, para elo ten que captar a súa atención e interesalo na súa imaxe. </li></ul><ul><li>CÓDIGO é o conxunto de signos e as normas para combinalos. Na comunicación visual o código está formado polas imaxes e o conxunto de recursos que usan os creadores para obtelas. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. Elementos da Comunicación Visual </li></ul><ul><li>Elementos da Comunicación Visual: </li></ul>Para que non se perda o valor e sentido das mensaxes visuais, todos os elementos que interveñen no devandito proceso deben cumprir axeitadamente a súa función. <ul><li>A CANLE ou MEDIO é a entidade, utilizada polo emisor, a través da cal se transmite a mensaxe. É dicir, a televisión, Internet, a prensa, os carteis, etc. Cada un deles ten as súas ventaxas e as súas limitacións. Pero en definitiva, a canle debe ser elixido en función das características e posibilidades de acceso do receptor. O Soporte é o elemnto físico en que se presenta a comunicación, por exemplo, os xornais, serven de soporte á prensa. </li></ul>EMISOR MENSAXE RECEPTOR CÓDIGO SIGNIFICADO CONTEXTO CANLE CANLE
  19. 19. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul>Esta escena móstranos unha multitude de receptores recibindo unha mensaxe visual e acústica emitida polos organizadores do evento. Concerto en Directo
  20. 20. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul>Cada medio de comunicación pode presentar a mesma información cunhas características técnicas propias que inflúen de forma diferente nos receptores. Por iso, é importante coñecer os códigos visuais dos distintos medios de comunicación. Rotativa dun Xornal Estudio de gravación de tv
  21. 21. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. </li></ul><ul><li>Actividade para casa: </li></ul><ul><li>1. Selecciona dous anuncios publicitarios que fagan promoción do mesmo producto e estuda a ordenación dos seus elementos. ¿Cal dos dous che parece máis expresivo e comunicativo? </li></ul><ul><li>2. Elixe unha nova acompañada dunha fotografía nun xornal e compáraa coa mesma nova publicada noutro xornal ou medio informativo. </li></ul><ul><li>¿Qué diferenzas visuais e de significado atopas? </li></ul><ul><li>Fíxate no espazo dedicado á nova na páxina, así como nos detalles destacados nun e noutro soporte ou medio. </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Actividade - Proxecto </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul><ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul><ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul>
  23. 23. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: un novo código... </li></ul><ul><li>A linguaxe visual é un sistema de comunicación que utiliza as imaxes como medio de expresión, é dicir, transmite mensaxes visuais. </li></ul><ul><li>Estructura e relaciona os distintos elementos visuais das imaxes (puntos, liñas, cores, texturas...) para facer comprensible a mensaxe que se quere transmitir. Utiliza unha sintaxe específica, que se refire ao conxunto de regras para construir e combinar os devanditos elementos. </li></ul>A sintaxe deste sinal consiste nunha estrutura visual simple e xeométrica para que se poda percibir rapidamente e cumprir así de forma axeitada a súa función. Combináronse formas esquemáticas con cores planas e contrastadas.
  24. 24. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual. </li></ul><ul><li>Actividade para casa: </li></ul>1. Utiliza unha palabra para dicir que mensaxe cres que transmiten estas dúas imaxes. Explica a túa resposta analizando as imaxes.
  25. 25. <ul><li>Dentro dunha imaxe debemos distinguir o grao de parecido desta representación </li></ul><ul><li>(a imaxe) co representado: A Iconicidade . </li></ul><ul><li>Dependendo do parecido coa realidade se fala de Iconicidade alta, media e baixa. </li></ul><ul><li>Non todos os medios de representación de imaxes captan a realidade co mesmo grao de iconicidade. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: A Iconicidade </li></ul><ul><li>Observa estas imaxes: </li></ul><ul><li>¿Que imaxe representa máis fielmente a realidade? </li></ul><ul><li>¿Como será o seu Grao de Iconicidade, o seu grao de parecido coa realidade? </li></ul><ul><li>¿Con qué técnica ou medio de representación foron creadas e por quen? </li></ul><ul><li>Ordea de maior a menor grao de iconicidade. </li></ul>B. A. . D . C . <ul><li>O Grao de Iconicidade é o grao de parecido dunha imaxe coa realidade. </li></ul>
  26. 26. Iconocidade alta, representa fielementre a realidade Iconocidade media, Se alonxa da realidade pero nos permite recoñecela Iconocidade baixa, Non representa a realidade <ul><li>Dentro da historia da Arte, por exemplo, se representou a realidade con moi diferentes graos de iconicidade. De ahí xurden os diferentes Estilos de Representación que coñecemos : </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Estilos Visuais </li></ul>Estilo realista: Estilo figurativo: Estilo abstracto:
  27. 27. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Estilos Visuais </li></ul>A Gran Vía, 1974-1981. Antonio López, Óleo sobre táboa 90,5 x 93,5 cm. Colección particular. Madrid http://www.artespain.com/antonio-lopez-garcia/ Grao de Iconicidade: ALTO Estilo: REALISTA A Gran Vía é unha das obras máis coñecidas do artista español Antonio López. Pertence á corrente do Hiperrealismo dentro das propostas da 2ª metade do século XX. O Hiperrealismo é un movemento artístico xurdido nos anos 60 como reacción ó arte abstracto é o conceptual que se afastaba da pintura. Consiste na representación exacta da realidade. Amplía:
  28. 28. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Estilos Visuais </li></ul>Senecio , 1922. Paul Klee, Óleo sobre lenzo. 40.5 x 38 cm. Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland. www.artcyclopedia.com/artists/klee_paul.html Grao de Iconicidade: MEDIO Estilo: FIGURATIVO Un exemplo do procedemento utilizado por Klee en moitos cadros de figuras humanas é Senecio, que se inserta nunha serie de obras que amosan máscaras. Neste caso, a cabeza redonda da personaxe é unha circunferencia subdividida no seu interior e cuxo debuxo deixa ver o método utilizado e a xénesis do proceso: se manifiesta aquí, rozando a abstracción, un verdadeiro xogo de habilidade composto de liñas e figuras xeométricas: Mira por exemplo as cellas: unha en forma de perfecto triángulo, a outra un arco de círculo perfecto, como a circunferencia de toda la cara Amplía:
  29. 29. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Estilos Visuais </li></ul>Reflection of the Big Dipper , 1947. Jackson Pollock Óleo sobre lenzo. 111 x 92 cm. Edelijk Museum. Amsterdam www.artcyclopedia.com/artists/ pollock _ jackson .html Grao de Iconicidade: MEDIO Estilo: FIGURATIVO Este pintor estadounidense, foi o membro máis destacado do Expresionismo Abstracto. Comenzou sendo figurativo pero a partir de 1947 Pollock evolucionou cara o expresionismo abstracto, desenvolvendo a técnica da action-painting ou dripping , consistente en derramar, deixar gotear ou lanzar pintura sobre lenzos sen tensar. Así, o que Pollock plasma na tea «non era unha imaxe, sinon un feito, unha acción». O proceso de creación cobra valor. Entra nesta páxina para pintar como Pollock http://www.jacksonpollock.org/ Amplía:
  30. 30. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual. Grao de Iconicidade e Estilos Visuais </li></ul>Imaxe Realista. Grao de Iconicidade Alto. Título: A Fragua de Vulcano Data de Creación: 1630 aproximadamente. Autor: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla 1599 - Madrid 1660) Estilo: Barroco Español Técnica e formato: Óleo sobre Lenzo Dimensións: 223 x 290 cm Localización: Museo do Prado. Madrid. Descrición: Apolo, coroado de loureiro e rodeado por un halo luminoso, irrompe na fragua onde traballa vulcano para anunciarlle o adulterio da súa esposa Venus con Marte, Deus da Guerra. Coñecedor da verdade, Apolo, Deus das Artes, representa a superioridade destas sobre a artesanía. <ul><li>Actividade para casa: Catálogo de Imaxes. </li></ul><ul><li>Recolle 2 imaxes para cada Estilo Visual: realista, figurativo e abstracto. </li></ul><ul><li>Clasifica cada imaxe e non esquenzas recoller a súa ficha técnica. </li></ul>
  31. 31. <ul><li>Segundo a súa finalidade que se pretenda distinguir podemos distinguir tres tipos de </li></ul><ul><li>Linguaxes Visuais: </li></ul><ul><li>Finalidades da Linguaxe Visual: </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul>Obxectiva ou Informativa. Artística. Expresiva ou estética. Publicitaria ou exhortativa.
  32. 32. <ul><li>Linguaxe Visual Obxectiva ou informativa: intenta transmitir información de xeito que só se lle poda dar unha interpretación. Utiliza xeralmente formas xeométricas e moi similares á realidade e fotografías moi definidas e iluminadas. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul><ul><li>A intención é transmitir datos, explicar feitos, describir obxetos e cousas,etc, e transmitir esa información ó espectador da forma máis comprensible. </li></ul><ul><li>As características óptimas destas imaxes son a claridade e a obxetividade da información, por elo Utiliza xeralmente formas xeométricas e moi similares á realidade e fotografías moi definidas e iluminadas. </li></ul><ul><li>A maior parte das fotografías de prensa, os debuxos científicos, planos técnicos e as ilustracións e fotografías dos libros teñen unha función basicamente informativa. </li></ul>
  33. 33. <ul><li>Linguaxe Visual Publicitaria ou exhortativa : o seu obxectivo é informar, convencer ou/e vender. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul><ul><li>A intención é convencer ó espectador de que faga unha determinada cousa: consumir un producto, compartir ideas políticas, asistir a un evento, ter unha conducta cívica... . </li></ul><ul><li>As imaxes exhortativas utilizan recursos grafico-plásticos (expresivos, compositivos...) para atraer a atención e convencer ó público. </li></ul><ul><li>Debe reunir dúas característica fundamentais: </li></ul><ul><ul><li>que a mensaxe visual se comprenda con facilidade e rapidez (dado que o obxectivo fundamental é a venda ou aceptación do produto) </li></ul></ul><ul><ul><li>e que as imaxes sexan suxestivas e expresivas (para atraer a atención do receptor). </li></ul></ul><ul><li>A mayoría dos anuncios e moitas sinais de tráfico cumplen esta función </li></ul>
  34. 34. <ul><li>Linguaxe Visual Artística. Ten como principal obxectivo producir diferentes sentimentos e sensacións no espectador, a través de sutís combinacións de Luces e cores e coidadas composicións. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul><ul><li>3.2. Estética: </li></ul><ul><li>Corresponde ás imaxes nas que se antepón ó sentimento de beleza a calqueira outro aspecto comunicativo. </li></ul><ul><li>Consiste en utilizar os elementos da linguaxe visual (forma, cor, textura...) máis adecuados para conseguir a maior beleza. O interese céntrase no uso destes elementos e nos valores expresivos logrados coa composición. </li></ul><ul><li>A beleza e as cualidades ornamentais son características básicas das imaxes con función estética. </li></ul><ul><li>Atópase na maioría das mensaxes publicitarias e tamén en moitas obras de arte. </li></ul><ul><li>3.1. Expresiva: </li></ul><ul><li>Corresponden a aquelas imaxes que buscan crear emocións no espectador ou plasmar os sentimentos da persoa que se manifesta a través desa imaxe. </li></ul><ul><li>A imaxe transmite a actitude do emisior e as súas emocións sobre a mensaxe que está a comunicar. </li></ul><ul><li>A exaxeración, a distorsión, os cambios no aspecto habitual da realidade, a aplicación contundente do material grafico-plástico..., son ascaracterísticas das imaxes que teñen esta función. </li></ul><ul><li>Gran parte das obras de arte mostran a visión persoal dos artistas que as crean, e por tanto, teñen unha función expresiva. </li></ul>
  35. 35. <ul><li>Actividade para casa: Ilustra o texto: A Imaxe. </li></ul><ul><li>Pódes facelo no formato que desexes. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul><ul><li>Actividade para casa: </li></ul><ul><li>1. Recolle 2 imaxes que exemplifiquen cada Finalidade da linguaxe visual. </li></ul><ul><li>2. Lee as seguintes imaxes e contesta: </li></ul><ul><li>¿Que nos quere contar a imaxe? </li></ul><ul><li>¿Cal é a súa finalidade principal? </li></ul>
  36. 36. Esto non é unha pipa , 1928/29. Óleo sobre lenzo. René Magritte, Los Angeles, County Museum Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: A Imaxe </li></ul><ul><li>A Linguaxe visual exprésase mediante imaxes. </li></ul><ul><li>As imaxes son unha representación da realidade . Non son a realidade. </li></ul>A obra de Magritte é unha permanente invitación á reflexión a partir dos obxectos máis cotidiáns. Por elo, a súa obra as veces é calificada de &quot;realismo máxico&quot;. www.magritte.com Amplía:
  37. 37. <ul><li>A imaxe está composta por tres elementos fundamentais: o significado que ten ou mensaxe que transmite, os elementos visuais que a conforman e o medio, materiais e técnicas cos que está realizada. </li></ul><ul><li>Significado. O observar unha imaxe, o primeiro que descubrimos son as persoaxes, ambientes e obxectos representados ( o Significante ). A partir da súa análise podemos descifrar feitos, acontecementos, ideas, sentimentos, etc. Deste xeito comprenderemos o significado, o tema ou a mensaxe que a imaxe quere transmitir. </li></ul><ul><li>Elementos visuais. Despois de captar a mensaxe nos centramos nos medios e recursos que se utilizaron para conseguir transmitir ese significado; é dicir, os elementos visuais empregados: puntos, liñas, cores, texturas, etc. así como a súa ordeación espacial ou composición. </li></ul><ul><li>Materiais e técnicas. Por último, analizamos o medio utilizado (fotografía, cine, gravado, etc), os materiais (pigmentos, papeis, etc) e técnicas ou medios (monotipo ou fotogravado, pintura acrílica ou óleo, debuxo con carboncillo, etc) cos que se levou a cabo a imaxe. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: A Imaxe </li></ul><ul><li>Compoñentes das imaxes : </li></ul>
  38. 38. <ul><li>As imaxes poden ser estáticas ou en movemento </li></ul><ul><li>Imaxe estática ou fixa. A imaxe fixa é o método máis extendido de representación. </li></ul><ul><li>Pódese representar de forma illada ou en compañía doutras similares, de forma que presenten unha historia ou formen un conxunto cun significado diferente do de cada unha das imaxes por separado. </li></ul><ul><li>Neste caso denomínanse imaxes secuenciadas , e son propias do cómic e da fotonovela. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul><ul><li>Clases de imaxes : </li></ul>Etelvino Cormorán 2003 David Rubín
  39. 39. <ul><li>Imaxe en movemento. Maniféstase nos campos do cinema, o vídeo, a televisión, as artes escénicas (teatro, danza...) e no ámbito informático. </li></ul><ul><li>Está formada por unha serie consecutiva de imaxes fixas chamadas fotogramas. Pode ser de dous tipos: </li></ul><ul><li>Gráfica ou debuxada , realizada con técnicas grafico-plásticas. Da lugar a productos como os debuxos animados ou a animación dixital. </li></ul><ul><li>Captada da realidade con algún tipo de cámara. Da lugar a productos cómo o cinema, a televisión e o video </li></ul>Sherek 2 , 2004. Andrew Adamson, Conrad Vernon, Kelly Asbury, Rachel Falk Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>La ventana indiscreta , 1954, de Alfred Hitchcock. Algúns fotogramas da famosa secuencia inicial da película
  40. 40. <ul><li>Imaxe bidimensional . Unha imaxe é bidimensional , cando está impresa ou pintada sobre algo plano e, por tanto, só pose dúas dimensións: o alto e o ancho. </li></ul><ul><li>É o modo máis habitual de representación, xa sexa un cadro ao óleo, unha fotografía, un debuxo, unha diapositiva, unha proxección de cinema ou un gráfico de ordenador. </li></ul><ul><li>Imaxe tridimensional . Unha imaxe é tridimensional cando ademáis de estas dúas dimensións, ten profundidade. </li></ul><ul><li>É a que garda maior similitude coa realidade, e polo tanto, o modo máis perfeccionado de representación que existe. Por exemplo, unha estatua ou unha maqueta dun edificio. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>As imaxes tridimensionais poden ser realizadas con gran variedade de materiais.. Na escultura pódense aplicar diferentes técnicas: materiais duros cómo a pedra (arrincando anacos para crear a figura), materiais moldeables como o barro, a pasta de papel ou plastilina ( engadindo e amasando a materia ata conseguir o volume desexado), ou fundindo metais ou outros materiais (utilizando moldes para obter a forma desexada). <ul><li>As imaxes poden ter dúas ou tres dimensións. </li></ul>Estudio de profeta, 1926 Pablo Gargallo 31,5 x 31 x 20 cm  Chapa de cobre recortada, remachada y soldada  arriba abaixo dereita esquerda diante detrás altura profundidade anchura
  41. 41. <ul><li>Segundo ó grao de iconicidade que presenten. Algo que xa </li></ul><ul><li>vimos nos estilos da Linguaxe Visual. </li></ul><ul><li>Imaxe abstracta. É aquela que non representa de forma recoñecible ningunha cousa. </li></ul><ul><li>Imaxe figurativa. Unha imaxe é figurativa cando representa algo recoñecible da relidade. Cando representa claramente a forma do elemento representado a imaxe será realista . </li></ul><ul><li>Unha fotografía é máis figurativa que unha pintura realista, esta éo máis que un debuxo dun neno, e este éo máis que unha representación expresionista ou abstracta </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul><ul><li>As imaxes poden ser Figurativas ou Abstractas </li></ul>Amarelo, vermello e azul, 1925. Vasili Kandinski O primeiro pintor que realizou cadros abstractos foi Vasili Kandinsky; máis tarde outros pintores sumáronse a esta tendencia artística, que reflicte os valores máis importantes da arte: a composición, a cor, a expresión das formas liberadas de toda necesidade de representación da realidade. Actualmente, o arte abstracta forma parte integrante da nosa cultura, está nos murais dos grandes edificios, nas vidrieiras das igrexas modernas e nas salas dos nosos museos. A arte abstracta permítenos realizar obras de arte polo puro pracer de pintar, sen someternos ás necesidades de representar algún obxeto coñecido. Amplía: 1. Fotografía de México 2. Primaveira , Edvard Munch 3. Debuxos dun neno 4. Luva branca , Joan Miró
  42. 42. <ul><li>Imaxe Real. Cando fotografíamos algo, a imaxe que obtemos (a fotografía) é bastante parecida ó fotografiado. O mesmo ocurre si facemos un debuxo, por exemplo, no que nos preocupamos de que o parecido sexa moi preciso. </li></ul><ul><li>En ámbos casos estaríamos ante imaxes que representan a realidade. </li></ul><ul><li>Imaxe fantástica. Cando vemos unha imaxe que representa unha situación que non concorda coa realidade, co coñecemento que temos dela estamos ante unha imaxe fantástica ou imaxinada . </li></ul><ul><li>Pensemos en cómics de guerreiros do espazo, ou pósters de dragóns alados. Sabemos que non se trata dunha imaxe copiada da realidade senón que alguén imaxinou a situación e ás personaxes. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>Os dous tipos de imaxes, Reais e Fantásticas poden ser Realistas ou Figurativas. <ul><li>As imaxes poden ser Reais ou Fantásticas </li></ul>Milenium Luis Rollo Pastel sobre papel Lavabo e espello, 1967 Antonio López García Óleo sobre lenzo 92.1 x 661.6 cm.
  43. 43. <ul><li>Imaxe Artística. A imaxe artística utilízase como modo de expresión dunha sensibilidade estética ou da captación dun lugar ou momento por parte de quen a executa. </li></ul><ul><li>É a imaxe que transmiten as obras de arte en xeral. Neste senso a imaxe é emoción, é capacidade de abstracción ou de síntesis, é expresión pura. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul><ul><li>As imaxes poden ser Artísticas ou Técnicas </li></ul><ul><li>Imaxe Técnica. É aquela que serve para a representación normalizada de obxetos ou espazos. Resulta de enorme importancia na fabricación industrial e na construcción de edificios ou obras de maior envergadura. Son imaxes técnicas os planos de edificios e de todos aquelos productos que se fabrican de maneira industrial. </li></ul><ul><li>Tamén o son os debuxos de instalacións industriais, os mapas topográficos e os esquemas de circuitos electrónicos entre outros. </li></ul>Ámbalas dúas imaxes son representacións do edificio da Ópera de Sidney, Australia
  44. 44. <ul><li>Son as utilizadas para representar ideas ou imaxes máis complexas. </li></ul><ul><li>Representan algunha información complexa por medio dun debuxo, símbolo ou esquema simplificado. </li></ul><ul><li>Poden ser: Signos ou sinais, Marcas e Símbolos. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul><ul><li>As imaxes poden ser Ideográficas </li></ul><ul><li>Os signos convencionais: as sinais. Son imaxes que transmiten unha indicación, unha orde ou unha prohibición. A forma dunha imaxe signo debe ser clara, porque a súa finalidade é transmitir unha información coa máxima rapidez. Os signos provocan no receptor unha resposta inmediata. </li></ul><ul><ul><li>Un pictograma é un tipo de signo ou sinal que indica un lugar ou un concepto determinado. É unha información que ten que ser facilmente recoñecida polo público ó primeiro golpe de vista, por tanto, as formas que conten están xeometricamente simplificadas, de maneira que representan inequivocamente ás formas ás que fai referencia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Polo xeral, o pictograma encerra unha información moi sintética, de maneira que representa as siluetas das formas máis características e un contraste de tons moi sinxelo: un ton claro e outro escuro, evitando as gradacións tonais para un mellor recoñecemento da información. </li></ul></ul>
  45. 45. <ul><li>A Marca. É unha sinal que poñemos a un elemento determinado para poder recoñecelo entre os demais. Trátase, por tanto, dun rasgo distintivo que engadimos a un obxecto co fin de identificalo ou diferencialo. </li></ul><ul><li>É un sinal, un símbolo distintivo que ten como función principal a afirmación, o aviso ou a diferenciación. </li></ul><ul><li>Por exemplo, un pin, as iniciais nun pano, ou un adorno considéranse marcas de identidade. Igualmente, os uniformes que distinguen aos membros dun equipo e os adhesivos ou debuxos impresos sobre algúns productos son marcas indicativas de diferenciación. </li></ul><ul><li>As marcas publicitarias son distintivos utilizados como as sinais de identidade dos produtos comerciais. Para ser facilmente recoñecibles (e recordadas) polo público, deben de ser formas sinxelas e ter unha combinación sinxela de tons planos. </li></ul><ul><li>Teñen unha dobre finalidade: </li></ul><ul><li>Nomear o produto </li></ul><ul><li>Servir de marca publicitaria permanente </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>As marcas forman parte da nosa vida cotiá. Están por todas partes, xa que o seu obxectivo principal é ser recoñecidas polo público e, así, recordadas e elixidas polo consumidor
  46. 46. <ul><li>O anagrama é unha palabra que resulta da transposición das letras de outra. </li></ul><ul><li>No campo publicitario, algúns anagramas poderían ser os seguintes exemplos: Transportes Ruiz TRANSRUIZ, ou Cerámicas Artesanas, Sociedade Anónima CERARTESA, etc. </li></ul><ul><li>O nome simplificado do produto, o tipo de letra e a cor, funcionan como unha marca publicitaria. </li></ul><ul><li>O anagrama haberá de ser un nome sinxelo que faga referencia ó produto que representa. </li></ul><ul><li>Ademais, o tipo de letras e cores elixidos haberán de ser peculiares e atractivos, así como facilmente reproducibles no propio produto, en camións da empresa, en sobres e cartas, etc. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>Logotipo Anagrama Marca <ul><li>Dentro do concepto de marca, tamén hai que sinalar dúas variantes moi parecidas: o anagrama e o logotipo. Son dous conceptos similares que, nalgúns casos, chegan a confundirse. </li></ul>
  47. 47. <ul><li>O logotipo é un conxunto de letras cunha forma particular e unha combinación de cores que da nome a unha empresa. O conxunto de formas e cores funciona como unha marca que terá que ser facilmente recoñecible. </li></ul><ul><li>A diferenza con respecto ó anagrama, é que o logotipo pode vir acompañado ou combinado cun debuxo representativo da marca. </li></ul><ul><li>Por outra parte, a forma do debuxo que acompaña ó logotipo soe conter connotacións que fan referencia á idea que a marca quere proxectar acerca do seu produto </li></ul><ul><li>Si o nome da marca é moi coñecido, como por exemplo a marca Nike, este pode desaparecer do produto, quedando tan só a forma do debuxo, que o público identificará co nome da marca sen necesidade de que apareza. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>
  48. 48. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Funcións das imaxes </li></ul><ul><li>O Símbolo . Imaxe, figura ou obxecto co que se representa un concepto abstracto, moral ou intelectual. </li></ul><ul><li>Cando un signo non só informa dun significado, senon que ademáis evoca valores e sentimentos, representando ideas abstractas dunha maneira metafórica ou alegórica, se coñece como símbolo. </li></ul><ul><ul><li>Esto pode ser por convención cultural . A Araña simboliza a creación e a vida , pola sua capacidade para formar fíos a partir do seu propio corpo, pero tamén simboliza a morte e a guerra pola súa capacidade cazadora e o letal do seu veleno. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ou polo traballo de marketing realizado cunha marca </li></ul></ul>A Araña simboliza a creación e a vida, pola sua capacidade para formar fíos a partir do seu propio corpo, pero tamén simboliza a morte e a guerra pola súa capacidade cazadora e o letal do seu veleno. Araña: O animal de oito patas que todos coñecemos Spider araignée ragno araña Tamén pode evocar unha rede de varias cousas unidas: unha empresa que ten varios departamentos. Así unha empresa que quere transmitir estos conceptos utiliza o símbolo araña no nome da súa marca e o seu logotipo.
  49. 49. <ul><li>Actividade - Proxecto </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul><ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul><ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul>
  50. 50. <ul><li>Para crear imaxes utilízanse distintos medios expresivos . </li></ul><ul><li>Cada un deses medios constitúen un conxunto de materiais, técnicas e normas que permiten organizar os elementos que compoñen as imaxes para que transmitan a mensaxe desexada. </li></ul><ul><li>Moitos destes medios foron utilizados dende a antigüedade e son os chamados medios clásicos , outros, os medios de recente aparición , xurdiron a partir do século XIX, e están relacionados cos medios tecnolóxicos. </li></ul><ul><li>Os medios de creación de imaxes experimentaron nos últimos tempos unha auténtica revolución. Este feito conseguiu aumentar enormemente as posibilidades creativas no uso da linguaxe visual. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul>
  51. 51. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Medios para a creación de imaxes. Medios clásicos </li></ul><ul><li>Medios clásicos bidimensionais : </li></ul><ul><li>É un medio expresivo asociado con procedementos técnicos característicos da liña e o trazo </li></ul><ul><li>e con materiais como o lapis, o carboncillo, a pluma, tinta, etc. </li></ul><ul><li>O papel, é o seu soporte por excelencia. </li></ul>Debuxo de Modigliani (1884-1920) Debuxo <ul><li>É a técnica que permite plasmar formas sobre un soporte plano combinando manchas, planos e cores. </li></ul><ul><li>Algúns dos materiais clásicos da pintura son o óleo, a témpera ou a acuarela. </li></ul><ul><li>Os soportes utilizados son moi variados, destacando o lenzo. </li></ul><ul><li>Abarca un conxunto de técnicas cuxa característica común é a creación de imaxes iguais a base de imprimir unha matriz ou prancha entintada sobre papel. </li></ul>Os Xirasois. 1888 VanGogh. Pintura Grabado Autorretrato de Goya. (1746-1828)
  52. 52. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Medios para a creación de imaxes. Medios clásicos </li></ul><ul><li>Medios clásicos tridimensionais : </li></ul>Escultura Arquitectura <ul><li>É a Arte de tallar, modelar ou esculpir pedra, madeira ou outros materiais para obter imaxes en tres dimensións. </li></ul><ul><li>A escultura parte de materiais que xa de por si son tridimensionais. </li></ul>Menhires pola Paz, Manolo Paz. <ul><li>É a Arte e a técnica de proxectar e construir edificios e espazos. </li></ul>O Museo Guggenheim Bilbao, obra do arquitecto americano Frank O. Gehry. 2000
  53. 53. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Medios para a creación de imaxes. Medios recentes </li></ul><ul><li>Medios de recente aparición : </li></ul>Fotografía Cine <ul><li>Tradicionalmente consistía na recollida de imaxes por medio dunha cámara sobre unha superficie sensible á luz (a película fotográfica). </li></ul><ul><li>Actualmente, e cada vez con máis frecuencia, as imaxes se rexistran en soportes dixitais. </li></ul><ul><li>É unha sucesión moi rápida (24 x sg) de imaxes fixas chamadas fotogramas que produce no espectador sensación de movemento. </li></ul><ul><li>Os medios dixitais se impoñen nos últimos tempos. </li></ul>Muller cega, de Paul Strand Fotograma de Tempos Modernos , 1936 de Charles Chaplin
  54. 54. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Medios para a creación de imaxes. Medios recentes </li></ul><ul><li>Medios de recente aparición : </li></ul>Televisión Ordenador <ul><li>As imáxes en TV e video se producen electrónicamente pola activación dos puntos de luz que forman a pantalla e que contén as cores verde, vermello e azul. </li></ul><ul><li>Moitas veces as imaxes se producen e emiten en directo. </li></ul><ul><li>Nas últimas épocas avanzouse moito na creación e transformación de imaxes mediante dispositivos informáticos. </li></ul><ul><li>As imaxes infográficas están creadas totalmente no ordenador. Outras son modificadas ou tratadas mediante este instrumento. </li></ul>Carta de Axuste de TV Imaxe infográfica
  55. 55. <ul><li>Actividade para casa: Catálogo de imaxes. </li></ul><ul><li>Recolle en revistas ou outros medios gráficos imaxes creadas con distintos medios. </li></ul><ul><li>Clasifícaas segundo os criterios explicados anteriormente. </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Medios para a creación de imaxes. </li></ul>
  56. 56. <ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul><ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul><ul><li>Actividade - Proxecto </li></ul>
  57. 57. Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>Actividade - Proxecto </li></ul><ul><li>1. Proxecto Carteis Uxío Novoneyra </li></ul><ul><ul><li>Caligramas </li></ul></ul><ul><ul><li>Monotipo </li></ul></ul>
  58. 58. <ul><li>Linguaxes de Comunicación </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Comunicación Visual </li></ul><ul><li>Medios para a creación de imaxes </li></ul><ul><li>A Linguaxe Visual </li></ul>ANEXOS
  59. 64. EMISOR MENSAXE RECEPTOR CÓDIGO SIGNIFICADO CONTEXTO CANLE CANLE
  60. 65. O Disco de Festos. Finais da Idade de Bronce. Ten un total de 241 signos, 45 deles únicos. A maioría de estos 45 representan de maneira facilmente identificable, obxectos cotidiáns. Hai sinais de corrección feitas polo escriba en varios lugares. O seu significado e propósito segue sendo un misterio. O Disco de Festos
  61. 66. Os uniformes identifican
  62. 67. Diferentes culturas e diferentes códigos no vestir
  63. 68. A mesma Cultura e diferentes tribus urbanas
  64. 69. A mesma Cultura e diferentes tribus urbanas
  65. 70. Nunha rotonda tódalas sinais. Rotonda en Cardiff, Gales, Reino Unido
  66. 75. B. A. C. D .
  67. 76. Maior Grao de Iconicidade Menor Grao de Iconicidade Fotografía en cor Fotografía en Branco e Negro Debuxo realista con pastel Debuxo con lápis de cores feito por un neno/a pequeno / a 1ª. C 2ª. D 3ª. A 4ª. B
  68. 78. Observa a seguinte imaxe: Esta imaxe nos “fala” ou informa das características dunha vivenda dándonos detalle da súa distribución e colocación de mobles. Ten unha finalidade informativa e obxectiva <ul><li>¿Qué nos di a imaxe? </li></ul><ul><li>¿Cantos dormitorios ten? </li></ul><ul><li>¿Cantos baños? </li></ul><ul><li>¿Onde está a entrada principal? </li></ul><ul><li>Responde: </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul>
  69. 80. Observa a seguinte imaxe: Esta imaxe quere potenciar así que compres as galletas que serán boas para a túa dieta. Ten unha función exhortativa ou publicitaria aínda que como podes comprobar ten unha estética moi coidada. <ul><li>¿Qué nos di a imaxe? </li></ul><ul><li>¿Como quere convencernos de que as merquemos? </li></ul><ul><li>¿Comprarías ti estas galletas? </li></ul><ul><li>Responde: </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul>
  70. 82. Observa a seguinte imaxe: Esta imaxe nos “fala” de cómo foi o momento da Rendición de Breda, dándonos moitos detalles do ambiente e indumentaria do momento. Ten unha finalidade expresiva fundamentalmente pero tamén é unha fonte de información. <ul><li>¿Qué nos di a imaxe? </li></ul><ul><li>¿Poderías saber quen é o vencido? </li></ul><ul><li>¿Qué actitude amosa o vencedor? </li></ul><ul><li>Responde: </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul>Actividade para casa: investiga quen e cando se pintou este cadro e quenes son os protagonistas
  71. 84. Observa a seguinte imaxe: Esta imagen nos amosa unha composición de manchas azuis con fondo blanco conformando a figura dunha persona sentada. Ten unha finalidade estética fundamentalmente pero tamén expresa sentimentos do autor <ul><li>¿Qué nos di a imaxe? </li></ul><ul><li>¿Crees que a imaxe intenta venderte ou informarte de algo? </li></ul><ul><li>¿Poñerías esta imaxe no teu cuarto? </li></ul><ul><li>Responde: </li></ul>Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Finalidades </li></ul>
  72. 85. A bañista de ValpiÇon . 1808. Jean-Auguste Dominique Ingres Óleo sobre lienzo. 146 x 98 cm. Museo del Louvre. París. Francia Siglos XIX y XX. Neoclasicismo/Romanticismo
  73. 86. Retrato de Dora Maar. 1937. Pablo Ruis Picasso Óleo sobre lienzo. 55.3 x 46.3 cm. Musée Picasso. París. Francia. Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo
  74. 87. Pintando. 1945. Jackson Pollock Pastel, gouache, lapis e tinta sobre papel. 77.7 x 57 cm MOMA. Nueva York. EEUU Siglo XX. Expresionismo abstracto
  75. 88. Celestina . 1904. Pablo Ruiz Picasso Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm Musée Picasso. París. Francia. Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo Retrato de Marie-Thérèse Walter. 1937. Pablo Ruiz Picasso Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Musée Picasso. París. Francia. Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo Figura . 1930. Pablo Ruiz Picasso Óleo sobre madera. 70.5 x 56.3 cmMuseo de Bellas Artes de Grenoble. Grenoble. Francia Siglo XX. Vanguardias Históricas/Surrealismo. Abstracci ón
  76. 89. Celestina . 1904. Pablo Ruiz Picasso Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm Musée Picasso. París. Francia. Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo
  77. 90. Retrato de Marie-Thérèse Walter . 1937. Pablo Ruiz Picasso Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Musée Picasso. París. Francia. Siglo XX. Vanguardias Históricas/Expresionismo
  78. 91. Figura . 1930. Pablo Ruiz Picasso Óleo sobre madera. 70.5 x 56.3 cmMuseo de Bellas Artes de Grenoble. Grenoble. Francia Siglo XX. Vanguardias Históricas/Surrealismo. Abstracci ón
  79. 92. <ul><li>PAUTAS PARA A LECTURA DE IMAXES </li></ul><ul><li>Pautas para a Lectura Obxectiva de imaxes: </li></ul><ul><li>A lectura obxectiva dunha imaxe se refire ó análise dos aspectos formais: </li></ul><ul><li>Na Lectura Obxectiva de Imaxes hai que describir as formas e elementos que aprecen na obra que elementos visuais a definen, cómo foron utilizados, e que materiais e técnicas se empregaron para facela. </li></ul><ul><li>Grao de iconicidade: Si describe fielmente a realidade ou non. </li></ul><ul><li>Enumeración e Descripción obxectiva das persoas, situacións, lugares, etc. ¿Onde estamos, onde se sitúa a acción? Descripción do escenario, do que conten, o ambiente que se recrea. ¿Quenes e cantas son as persoaxes? ¿Que edade e sexo teñen? ¿Cómo están vestidas? ¿Como están distribuidos? ¿Qué fan? ¿Qué obxectos hai na imaxe? ¿Onde está el foco de atención (que nos chama máis a tención) da imaxe e por que? </li></ul><ul><li>Tipo e finalidade da imaxe. As tipoloxías e finalidades das imaxes son moi variadas (publicitaria, expresiva, realista, abstracta, etc.) e responden a múltiples criterios que, ademáis, poden combinarse. </li></ul><ul><li>Estrutura e composición dos Elementos Visuais empregados. Describiremos cómo está diseñada a imaxe, que lñas ten marcadas, onde se sitúa cada elemento da composición, (as imáxes e os textos), e que papel desempeña cada un dos elementos: o encadre, o punto, a liña, a luz, a cor, a textura, etc. </li></ul><ul><li>Habitualmente hai tres tipos de planos superpostos: o que está en primeiro plano é o que se acerca máis ó espectador, (o producto no caso dunha mensaxe publicitaria) o que está en plano medio, detrás, é o que define o campo da acción, e o que está nun plano de fondo, é o escenario no que se sitúan o resto dos elementos. </li></ul><ul><li>Medio de creación, Técnica e Materiais: Que medio de creación, técnica e materiais se utilizaron para crear a imaxe. </li></ul><ul><li>Formato. Refírese o tamaño da imaxe orixinal. Pode ser de revista, tipo Din A-4, valla publicitaria ou outros. </li></ul><ul><li>Pautas para a Lectura Subxectiva de imaxes: </li></ul><ul><li>Na lectura subxectiva da imaxe cada cal interpreta o que para el significa o conxunto do que está vendo, que sensacións e emocións lle produce, e si lle gusta ou non. Ésta se basa principalmente en: </li></ul><ul><li>A interpretación do que se ve. A mensaxe que transmite e que pretende conseguir. </li></ul><ul><li>A análise do que está implícito e non se ve. O receptor: A quen vai dirixida. Recursos e estereotipos que utiliza. ¿Que quere conseguir o emisor?. </li></ul><ul><li>As suxerencias, sensacións ou emociones que nos produce a imaxe. A nosa apreciación persoal. </li></ul><ul><li>Para que a lectura da imaxe resulte completa debería acompañarse dun análise da relación do texto coas imaxes, si é que o hai, e finalizarse cunha conclusión global. </li></ul>Como sabes ler un texto significa relacionar palabras que definen diferentes conceptos de maneira que, ó xuntarse, dannos a idea ou ideas que o texto quere transmitir. Na lectura de imaxes sucede o mesmo: o proceso consiste en relacionar as formas que aparecen nunha imaxe, de forma que ó ser unidas nos axudan a comprender e distinguir as mensaxes visuais que o emisor quere comunicar. Para interpretar o significado das formas dentro dunha imaxe, e a imaxe en si mesma, faise necesario aprender a ver. Para ler unha imaxe debemos diferenciar dous niveis de lectura fundamentais: unha lectura obxectiva e unha lectura subxectiva. Ambas se complementan. A Lectura Obxectiva recolle a Descripción da obra en si mesma: que ocurre na imaxe, que elementos da Linguaxe Visual (cores, texturas, Liñas....) e técnicas se utilizan para creala. É unha análise dos elementos visuais, técnicas e materiais cos que está realizada a imaxe, é dicir, ver e describir aquelo que amosa a imaxe, sen outra intención ou valoración. O segundo nivel nos leva a comprender a mensaxe que nos ofrece a primeira lectura obxectiva. Céntrase no que quere comunicar a imaxe, é dicir, no significado ou tema do que trata. Trátase de xulgar e valorar as sensacións que nos produce a imaxe. Atende ó exemplo proposto: Movemento (cidade), 2005. Jesús Folio Toledo Acuarela sobre papel. Ateneo Jovellanos. Asturias. Lectura Obxectiva: obsérvamos unha rúa dunha cidade na que aparecen coches andando e aparcados. Hai tamén moitos edificios cunhas liñas verticais moi marcadas. Parece unha rúa mollada As liñas, as cores (casi nunha gama de grises con algún tono marrón) e as texturas (brillos e liñas corridas) son os principais elementos utilizados para definir as formas. Para realizar a imaxe utilizouse acuarela sobre papel. Lectura Subxectiva: As liñas verticais, as cores corridas e os brillos no asfalto aportan sensación de humidade e movemento á escea representando moi ben a velocidade da cidade. Parece recollida dunha película o que indica que aínda utilizando unha técnica clásica, como é a acuarela, o artista intenta dar un toque de modernidade e innovación. Anexo 1. lectura de imaxes
  80. 93. Debuxo de Modigliani ( 1884-1920 )
  81. 94. Os Xirasois. 1888 VanGogh.
  82. 104. Estudio de profeta, 1926 Pablo Gargallo 31,5 x 31 x 20 cm  Chapa de cobre recortada, remachada y soldada  arriba abaixo dereita esquerda diante detrás altura profundidade anchura
  83. 105. <ul><li>¿Esta obra é bidimensional ou tridimensional? </li></ul><ul><li>Razoa a túa resposta </li></ul>Observa a seguinte imaxe: Tema 1. A linguaxe visual <ul><li>A Linguaxe Visual: Clases de Imaxes </li></ul>

  ×