Strategijsko planiranje
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Strategijsko planiranje

on

 • 1,321 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,321
Views on SlideShare
1,321
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Strategijsko planiranje Strategijsko planiranje Presentation Transcript

 • Dinamičan razvoj tehnoloških proizvodnih mogućnosti i sve veća diverzificiranost potreba i zahtjeva potrošača razvija potrebu strategijskog planiranja (druga polovica 20. st.).Proizvodnja sama sebi osigurava tržište (J.B. Say)?Uspješno poslovanje suvremenog poduzeća pretpostavlja djelovanje menadžmenta ne samo temeljem spoznaja o internim snagama i slabostima, nego i o eksternim prilikama i prijetnjama koje mu pruža eksterna okolina.
 • Strategijsko planiranje – uključuje racionalan pristup:definiranje određivanje koncepcije odabir resursadugoročnih poslovnih aktivnosticiljeva Omogućuje menadžmentu proaktivno suočavanje s diskontinuiranim promjenama okoline.
 • Svrha strategijskog planiranja - osigurati opstanak i razvoj poduzeća u budućnosti / stalne promjene i porast konkurencije.Definiranje i realizacija strategije /vrhovni menadžment > neizvjesnost/rizik.Strategijsko planiranje – proces razvijanja i održavanja vitalnosti ciljeva i proizvodnih mogućnosti poduzeća u skladu s razvojnim potrebama i uvjetima njegove okoline. View slide
 • Strategijsko razmišljanje zasnovano na dugoročnom vremenskom horizontu > rizik netočnosti predviđanja – taktika/strategija.Upravljanje poslovanjem poduzeća – dinamičko usklađivanje internih snaga i slabosti s prilikama i prijetnjama koje stvara okolina. View slide
 • Faze strategijskog planiranja1. analiza okoline2. formuliranje strategije3. implementacija strategije4. evaluacija i kontrola strategije
 • 1. ANALIZA OKOLINE• Dijagnosticiranje ključnih čimbenika koji utječu na uspješnost sadašnjeg i budućeg djelovanja poduzeća.• Predmet analize - svi relevantni čimbenici koji djeluju na poduzeća iz njegove interne i eksterne okoline.• SWOT – tehnika strategijskog planiranja / dinamičan odnos /: STRENGHTS-snage WEAKNESSES-slabosti OPPORTUNITIES-prilike THREATS-prijetnje  Sugerira alternativne strategijske položaje i strategijske pravce djelovanja poduzeća.
 • Primjer SWOT matrice UNUTARNJI ČIMBENICISnage (s) slabosti(w) SO WO strategija strategija ST WT strategija strategija
 • 2.Formuliranje strategije Proces razvoja dugoročnih planova za efektivno sučeljavanje s prilikama i prijetnjama okoline sukladno razvojnim mogućnostima upravljanja snagama i slabostima poduzeća. Sustav – hijerarhijski strukturiran:1. Razina poduzeća – korporacijska strategija2. Razina poslovnih jedinica – poslovne strategije3. Razina funkcijskih područja – funkcijske strategije
 • Korporacijska strategijaNaglašava razinu poduzeća kao cjeline, te daje odgovor na pitanje područja poslovanja i alociranja resursa koji moraju biti sukladni s prioritetima poduzeća.Oblikovanje misije, postavljanje ciljeva i strateških ambicija.S obzirom na smjer razvoja poduzeća može se formulirati kao: Strategija rasta / razvoja Strategija stabilizacije Strategija redukcije /dezinvestiranja
 • Poslovne strategijeUsmjerene na određivanje puta do konkurentske prednosti poduzeća.Obuhvaćaju ciljeve s obzirom na proizvode i tržišta SPJ – upućuju na aktivnosti poduzeća u pojedinim poslovnim područjima.Formuliraju se korištenjem tehnika strategijskog planiranja: Poslovne strategije na osnovi portfelj matrice (BCG) Porterov model generičkih strategija Poslovne strategije životnog ciklusa proizvoda
 • Poslovne strategije na osnovi portfelj matrice ZVIJEZDE UPITNICI 20% 20% (PROBLEMATIČNA DJECA)INDUSTRIJSKI RAST (u stalnim cijenama) 10% KRAVE MUZARE PSI 10X 4.0X 2.0X 1.0X 0.5X 0.25X RELATIVNI TRŽIŠNI UDJEL (prema najvećem konkurentu)
 • BCG matrica tvrtke Levis
 • Porterov model generičkih strategijaStrategija diferencijacije – razvoj konkurentnosti putem unikatnih proizvoda na cjelokupnom tržištu.Strategija troškovnog vodstva – razvoj konkurentnosti putem niskih troškova/cijena na cjelokupnom tržištu.Strategija fokusiranja – razvoj konkurentnosti usmjerenjem na određeni tržišni segment (unikatni proizvodi ili niski troškovi).
 • Poslovne strategije životnog ciklusa proizvoda Faza uvođenja na tržište – strategija koja će dopuštati relativno visoke prodajne cijene (visoki proizvodni troškovi/male serije, nema konkurencije, veliki troškovi promocije) > poslovanje bez dobiti. Faza rasta – ulazi konkurencija, snižavaju se cijene > diferencijacija i razvoj distribucije /profitabilnost. Faza zrelosti – jaka konkurencija, pad cijena > racionalizacija troškova/razvoj učinkovitosti proizvodno-distribucijskih procesa i standardizacija proizvoda. Faza opadanja – opadanje profita > strategijsko povlačenje
 • Funkcijske strategije Usredotočuju se na maksimaliziranje učinkovitosti resursa, odnosno organizacije djelatnosti za realizaciju korporacijske i poslovnih strategija:Strategija proizvodnjeStrategija istraživanja i razvojaStrategija marketingaStrategija logistikeStrategija prodajeFinancijska strategijaStrategija razvoja ljudskih potencijala…
 •  Scenario analiza Tehnika za izbor odgovarajuće strategije > SWOT Formuliranje strategije menadžment izvodi primjenom odgovarajućih metoda:Portfelj matrica industrijskog rasta i tržišnog udjela (BCG matrica)Portfelj matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage (GE matrica)Portfelj matrica životnog ciklusa industrije i konkurentskog položaja (ADL matrica)
 • Pozicioniranje na GE matrici i strategijske implikacije za PC Valvita
 • ADL matrica Faza životnog ciklusa industrije Uvođenje Rast Zrelost Starost Brzi rast Držanje položaja Držanje položaja K Dominantan Držanje položaja o Držanje položaja Držanje udjela Rast s industrijom n k u Poboljšanje položaja Poboljšanje položaja Držanje položaja Držanje položaja ili Jak r Brzi rast Brzi rast Rast s industrijom žetva e n t Brzi rast ili selektivan s Poboljšanje položaja k razvoj Poboljšanje položaja ili pronalazak Žetva ili fazno i Povoljan Selektivno Selektivni razvoj strateškog povlačenje poboljšanje p segmenta položaja o l o ž Oslonac na Pronalazak i zaštita a zaštićenom Fazno povlačenje ili j Održiv Selektivan razvoj strateškog tržištu ili fazno napuštanje segmenta povlačenje Agresivno Preobrazba, poboljšanje Preokret ili Slab restrukturiranje Napuštanje položaja ili napuštanje ili gašenje povlačenje19
 • 3. Implementacija strategijeProces kojim se aktivira formulirana strategija, tj. strategijski plan - kroz razvoj politika, procedura, pravila, programa i budžeta.Bit implementacije je strateška promjenazamjena stare strategije novom – organizacijski razvoj / uspješnije poslovanje.Uspješnost strategijskog planiranja = efektivna formulacija + efikasna implementacija strategije.STRATEGIJSKI PLANrezultat strategijskog planiranja (VIZIJA) PLAN AKCIJA za realiz. strategijskih ciljeva.
 • Uspješno provođenje strategije ovisi o brojnim čimbenicima: Prilagodba:ORGANIZACIJSKA STRUKTURA – treba biti kompatibilna s planiranim strategijskim ciljevima i novim pristupima menadžmenta ili je valja promijeniti.LJUDSKI POTENCIJALI – moraju posjedovati potrebna znanja i vještine za realizaciju formulirane strategije ili ih treba podvrgnuti procesu izobrazbe i treninga.KONTROLNI SUSTAV – treba omogućavati menadžmentu praćenje i usmjeravanje procesa i implementaciju strategije .
 • 4. EVALUACIJA I KONTROLA PRIMJENE STRATEGIJEZavršna faza i povratna veza cjelokupnog procesa strategijskog planiranja poduzeća.Zatvaraju kariku procesa strategijskog planiranja tvoreći sustav strategijskog menadžmenta.Mnogobrojne promjene u poduzeću i izvan njega primoravaju menadžment da u fazi realizacije često revidira i korigira prije donesene odluke.
 • PROCES STRATEGIJSKOG PLANIRANJA ANALIZA OKOLINE STRATEGIJSKOFORMULIRANJE STRATEGIJEIMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PLANIRANJEEVALUACIJA I KONTROLA PRIMJENE STRATEGIJE
 • Umrežavanje faza strategijskog planiranja > paralelno provođenje: analiza okoline – formuliranje strategije – implementiranje strategije – kontrola i evaluacija.Poslovanje poduzeća - kontinuirana dinamična aktivnost (nema zaustavljanja za planiranje).Osnovica - evaluacija i kontrola.
 • Procesom strategijskog planiranja planiraju se i kontrolne aktivnosti:definiraju se postupci i rezultati koji će se mjeriti,postavljaju se standardi - kriteriji koji se žele ispuniti i ciljne veličine.
 •  PROCES KONTROLE:MJERENJE OSTVARENIH REZULTATAUSPOREĐIVANJE S POSTAVLJENIM STANDARDIMAUTVRĐIVANJE ODSTUPANJA I UZROKAPODUZIMANJE KOREKTIVNIH AKCIJA
 •  Informacijska podloga za sustavno transformiranje poduzeća iz jednog u drugo strateško poslovno ponašanje…ORGANIZACIJSKA KONTROLA/kombinirani pristup – razvojem programa, pravila, procedura i politika / stvara se osnovica za oblikovanje nove strategije (evaluacija i kontrola=povratna veza).IZVANORGANIZACIJSKA KONTROLA - tržišna vrijednost dionica i stopa povrata kapitala / eksterni indikatori uspješnosti strategijskog razvoja.