Your SlideShare is downloading. ×
Information sources 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Information sources 1

1,151
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,151
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. INFORMATION SOURCES Nittaya Wongyai
 • 2. แหล่งสารสนเทศ
  • ศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศใน รูปแบบที่หลากหลายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในการให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่าง ๆ กัน
  • ผู้ใช้ควรทราบถึงวัตถุประสงค์ของแหล่งสารสนเทศแต่ละแห่งเพื่อจะสามารถแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศในแหล่งสารสนเทศนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
  • แหล่งสารสนเทศบุคคล
  • แหล่งสารสนเทศสถาบัน
  • แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • 4. แหล่งสารสนเทศบุคคล
  • เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
  • แหล่งสารสนเทศบุคคลที่สำคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ
  • การเข้าถึงสารสนเทศบุคคลอาจต้องใช้วิธีการติดต่อสอบถามขอความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจากบุคคลเหล่านั้นโดยตรง
 • 5. แหล่งสารสนเทศบุคคล
 • 6. แหล่งสารสนเทศสถาบัน
  • เป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน / องค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ รวบรวมการจัดการและให้บริการสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้น ๆ จึงเรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ มีหลายรูปแบบเรียกชื่อต่างกันไป เช่น ห้องสมุดหรือหอสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น
 • 7. แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นแหล่งสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญทางการศึกษา เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม ( Multimedia ) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สถาบันการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูลห้องสมุด วารสารและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บริการทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • 8. Information Sources
 • 9. ห้องสมุด : LIBRARY
  • ห้องสมุด หรือหอสมุดเป็นสถาบันบริการสารสนเทศที่มีมานานแต่โบราณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทุกประเภท โดยจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของห้องสมุด
  • ห้องสมุดมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการคือ
   • ให้การศึกษา
   • ให้สารสนเทศ
   • สนับสนุนการวิจัย
   • ให้ความจรรโลงใจ
   • เพื่อความนันทนาการ
 • 10. หอสมุดแห่งชาติ ( National Library )
  • เป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์สงวนรักษาสิ่งพิมพ์ของประเทศ
  • เป็นศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ให้บริการการอ่าน การศึกษา วิจัย
  • แก่ผู้อ่านทั่วไป ภายในห้องสมุดเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด
  • หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทยมีหน้าที่ในการกำหนด
  • หมายเลขมาตรฐานสากล ประจำหนังสือ
  • ( ISBN = International Standard Book Number )
  • และเลขมาตรฐานสากลประจำสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • ( ISSN = International Standard Serial Number ) สำหรับสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตในประเทศไทย
 • 11. หอสมุดแห่งชาติ ( National Library )
  • ส่วนที่ 1   รหัสบาร์โค้ด  แสดงสินค้า / ผลิตภัณฑ์ 
  • ส่วนที่ 2    รหัสกลุ่มประเทศ   ( Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย 
  • ส่วนที่ 3   รหัสสำนักพิมพ ์ ( Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก 
  • ส่วนที่ 4   รหัสลำดับชื่อเรื่อง   ( Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ 
  • ส่วนที่ 5   เลขตรวจสอบ   ( Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X
  ISBN 978-974-212-931-6
 • 12. Library of Congress : Washington DC
 • 13. Library of Congress : Washington DC
 • 14. ห้องสมุดประชาชน ( Public Library )
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ และสร้างนิสัย ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ตำบล และภูมิภาค โดยไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ และวุฒิการศึกษา
  Seattle Public library
 • 15. THE KANSAS CITY PUBLIC LIBRARY
 • 16. ห้องสมุดโรงเรียน (School Library)
  • ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย และโครงการของโรงเรียน
  • มีการบริหารงาน โดยบรรณารักษ์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการศึกษา
  • เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญ สำหรับการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ( student center approach )
 • 17. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Academic Library)
  • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันบริการสารสนเทศซึ่งจัดตั้งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและข้าราชการในสถาบันนั้น ๆ
  • ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างการบริหารของแต่ละสถาบัน เช่น ห้องสมุด สำนักหอสมุด สำนักวิทยบริการ สำนักบรรณสาร ศูนย์บรรณสาร และศูนย์สื่อการศึกษา เป็นต้น
  • มีการนำสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้ ในการบริการ ของห้องสมุดมากขึ้น
 • 18. Cornell University Library
 • 19. ห้องสมุดเฉพาะ ( Special Library)
  • ห้องสมุดที่จัดรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการ สำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มองค์กร หน่วยงาน
  • เน้นจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา และ เนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กัน
 • 20. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ( Archives )
  • เป็นหน่วยงานที่เก็บเอกสารเฉพาะประเภทได้แก่
  • เอกสารที่หมดอายุการใช้งานแต่ยังมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติเรื่องราวของหน่วยงานหรือประเทศนั้นๆ
  • หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หอจดหมายเหตุมีหลายระดับ เช่น หอจดหมายเหตุของสถาบัน / มหาวิทยาลัย ต่างๆ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น มีนักจดหมายเหตุเป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ
  • เอกสารจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • เอกสารจดหมายเหตุงานบริหาร อายุน้อยกว่า 25 ปี
 • 21. ศูนย์สารสนเทศ ( Information Center )
  • เป็นสถาบันบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาหรือเฉพาะเรื่อง
  • เน้นเก็บสิ่งพิมพ์ประเภท รายงานการวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา
  • สิ่งพิมพ์ทางการค้า สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ใน วงจำกัด อาจเป็นเอกสารที่ไม่ได้เผยแพร่ เอกสารข้อมูลดิบ
  • มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร ศูนย์บริการเอกสาร ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข่าวสาร ศูนย์วิเคราะห์สารสนเทศ ศูนย์และแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น
  • มีนักสารสนเทศที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้ดำเนินงานและให้บริการ
 • 22. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันครอบคลุมทั่วโลก ส่งผ่านข้อมูลหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะติดต่อกันโดยใช้มาตรฐานการสื่อสาร ที่เปรียบเสมือนภาษากลางของคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า โปรโตคอล
  • โปรโตคอลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ TCP/IP ( Transmission Control Protocal/Internet Protocal )
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีหลายเลขประจำเครื่องเรียกว่า หมายเลขไอพี ( IP address ) ซึ่งแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน
 • 23. Web Browser
 • 24. อินเทอร์เน็ต ( Internet ) IP Address IP Address TCP/IP IP Address 202.184.1.1 202.184.1.2 202.184.1.3
 • 25. อินเทอร์เน็ต ( Internet ) IP Address IP Address TCP/IP IP Address Cmru.ac.th Mju.ac.th Cmu.ac.th Domain Name
 • 26.
  • เนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้หมายเลขไอพี และมีปัญหาในเรื่องของการจำยาก ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดชื่อเพื่อใช้แทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain name system)
  แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต http://www.mju.ac.th Protocal : TCP/IP Domain Name URL : Uniform Resource Locator
 • 27. ชื่อโดเมนย่อย ประเภทขององค์กร ตัวอย่าง ac สถาบันการศึกษา www.mju.ac.th co ธุรกิจการค้า www.thairath.co.th go องค์กรของรัฐ www.glo.go.th or องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร www.nectec.or.th Mi องค์กรทางทหาร www.navy.mi.th Net องค์การที่ให้บริการเครือข่าย www.thaisarn.net.th
 • 28. ชื่อโดเมน ประเภทขององค์กร ตัวอย่าง com commercial organization www.amazon.com edu educational institution www.okstate.edu org non-commercial organization www.reporter.org gov government organization www.nasa.gov mil military organization www.army.mil net network provider www.networksolutions.net