1
จาก... แผ่นใส สู่ SlideShare
วิชิต ชาวะหา
การนำาเสนอผลงาน การใช้สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน ในยุค
ดั้งเดิม คงปฏิเสธค่อ...
2
กล่าวไปแล้ว โปรแกรม PowerPoint มีอยู่กลายรุ่น (Version) ในช่วงระยะกว่า 10 ปีที่
ผ่านมา เช่น PowerPoint 97, 2003, 2007 แล...
3
ความสามารถของ Slideshare.net
ต่อไปนี้ขอเรียกเว็บไซต์ slideshare.net “ย่อๆ ว่า SlideShare ”
ความสามารถโดยทั่วไปของ SlideS...
4
• เลือก Account Type มีให้เลือกว่าต้องการจะเป็นสมาชิกของ SlideShare
แบบใด ผู้ใช้สามารถ
เลือกรูปแบบได้ ดังรูป
• คลิกปุ่ม ...
5
ให้โดยอัตโนมัติ เป็น http://www.slideshare.net/wichit ดังภาพ
การนำาสไลด์ (Upload files) ขึ้นสู่เว็บ SlideShare
• หลังจาก...
6
• หน้าจอแสดงไฟล์งานที่นำาขึ้นบน SlideShare
@Wichit Chawaha
3
2
1
7
การประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ
ความสามารถอีกประการหนึ่งของ SlideShare ก็คือ การเผยแพร่และใช้งาน
ร่วมกันกับเว็บไซต...
8
o การใช้งานร่วมกัน (Share) กับโปรแกรมพวก Social Medias อื่นๆ เช่น
Twitter, facebook, buzz, Wordpress, Blogge และโปรแกรมอ...
9
ตัวอย่าง : การ Invite เพื่อนสมาชิกที่สนใจร่วมกัน
Create a group : สร้างกลุ่มสมาชิก (เพื่อน)
@Wichit Chawaha
10
• Create an event :
• Get a widget : นำำสไลด์ไปสร้ำง widget โดย SlideShare จะสร้ำงรหัส
(Code) ให้กับผู้ใช้งำนเพื่อเผยแพ...
11
• Make contact list : สร้ำงรำยกำรผู้ติดต่อ
โดยสรุปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นยุคสมัยใด จะใช้เครื่องมือใดก็ตำม ผู้นำำเสนอ
ล้วนแล้ว...
12
-------------------
^_^ ขอให้โชคดีกับกำรนำำเสนอผลงำน ^_^
@Wichit Chawaha
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานIta

391 views
342 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานIta

 1. 1. 1 จาก... แผ่นใส สู่ SlideShare วิชิต ชาวะหา การนำาเสนอผลงาน การใช้สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน ในยุค ดั้งเดิม คงปฏิเสธค่อนข้างยาก ว่า แผ่นใส เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ปากกา เขียนแผ่นใส ฯลฯ ยังคงอยู่ในความทรงจำาของผู้ที่เคยใช้งานมาไม่มากก็ น้อย ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยพบเห็นการใช้งานวัสดุ/อุปกรณ์ ที่กล่าวมา แล้ว มากนักก็ตามที เผลอๆ อาจถูกเก็บไว้ในมุมใด มุมหนึ่งของอาคาร หรือ ห้องเรียน ด้วยซำ้าไป ปล่อยให้ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ดีกว่า โดย เฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ รุนแรงอย่างมาก อย่างโปรแกรม PowerPoint ที่พบเห็นกันแพร่หลายในปัจจุบัน ภาพที่ 1 เครื่องมือการนำาเสนอด้วย เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะและแผ่นใส ปัจจุบัน การนำาเสนอผลงาน การนำามาใช้เพื่อเป็นสื่อ(การเรียนการสอน) เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) คงมีอยู่น้อยมาก ที่จะไม่รู้จัก โปรแกรมการนำาเสนอที่ได้รับความนิยมสูงสุด อย่าง PowerPoint นำามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า มีโปรแกรมอยู่ มากมาย แตกต่างกันไปตามที่ผู้ผลิต นำามาวางจำาหน่ายกัน ในบทความนี้จำาขอ กล่าวเฉพาะโปรแกรม PowerPoint เนื่องจากเหตุผลข้างต้นทีได้ @Wichit Chawaha
 2. 2. 2 กล่าวไปแล้ว โปรแกรม PowerPoint มีอยู่กลายรุ่น (Version) ในช่วงระยะกว่า 10 ปีที่ ผ่านมา เช่น PowerPoint 97, 2003, 2007 และรุ่นล่าสุด PowerPoint 2010 ดังภาพ ภาพที่ 2 โปรแกรม PowerPoint แต่ละรุ่น และด้วยกระแสความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อ สื่อสาร จึงไม่ถูกจำากัดอยู่เฉพาะ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือโน้ตบุ๊ก อีกต่อไปแล้ว แนวคิดการแบ่งปัน องค์ความรู้ (Share) ก็กำาลังได้รับความนิยมคู่กันไปเช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยีเว็บ (Web 2.0) บทความนี้จะขอแนะนำาเว็บไซต์ที่จะนำาผลงานนำา เสนอ ออกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกกัน นั่นคือ เว็บไซต์ www.slideshare.net ภาพที่ 3 เว็บไซต์ www.slideshare.net @Wichit Chawaha
 3. 3. 3 ความสามารถของ Slideshare.net ต่อไปนี้ขอเรียกเว็บไซต์ slideshare.net “ย่อๆ ว่า SlideShare ” ความสามารถโดยทั่วไปของ SlideShare • นำาสไลด์ผลงานนำาเสนอไปเผยแพร่สู่ บล็อก หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว ของ คุณเอง • แบ่งปันสไลด์สู่สายตาสาธารณะ หรือ จะแบ่งให้เฉพาะกลุ่มเพื่อนสมาชิก ก็ทำาได้ • ผนวก เสียงบรรยาย ไปยังสไลด์ได้แบบสดๆ • รวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ใน SlideShare • ดาวน์โหลดสไลด์ที่เพื่อสมาชิกแบ่งปันให้ (Share files) เริ่มต้นใช้งาน SlideShare เราสามารถเข้าใช้บริการของ SlideShare ได้โดยการสมัครสมาชิก ที่ เว็บไซต์ www.slideshare.net โดยมีขั้นตอน ดังนี้ • ไปที่ http://www.slideshare.net/signup แล้วกรอกข้อมูล username, e- mail , Password เพื่อสมัครสมาชิก @Wichit Chawaha
 4. 4. 4 • เลือก Account Type มีให้เลือกว่าต้องการจะเป็นสมาชิกของ SlideShare แบบใด ผู้ใช้สามารถ เลือกรูปแบบได้ ดังรูป • คลิกปุ่ม ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก เริ่มต้นใช้งาน SlideShare • Log in เข้าระบบ ที่ http://www.slideshare.net/login แล้วกรอก username or email และ Password (ใช้ตัวเดียวกันกับที่สมัครใช้งาน) แล้ว คลิกปุ่ม ดังภาพ • จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ โดยในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ งานสมัครใช้งานจาก User เป็น wichit ฉะนั้น SlideShare จะกำาหนด URL @Wichit Chawaha
 5. 5. 5 ให้โดยอัตโนมัติ เป็น http://www.slideshare.net/wichit ดังภาพ การนำาสไลด์ (Upload files) ขึ้นสู่เว็บ SlideShare • หลังจากที่ Login เข้าสู่ระบบแล้ว หากต้องการนำาไฟล์ (PowerPoint) เพื่อเผย แพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ SlideShare ผู้ใช้สามารถดำาเนินการได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) คลิกปุ่ม 2) คลิก เพื่อค้นหาไฟล์ในเครื่องฯ 3) เลือกไฟล์ (PowerPoint) ที่ต้องการนำาขึ้นสู่เว็บ SlideShare @Wichit Chawaha
 6. 6. 6 • หน้าจอแสดงไฟล์งานที่นำาขึ้นบน SlideShare @Wichit Chawaha 3 2 1
 7. 7. 7 การประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ ความสามารถอีกประการหนึ่งของ SlideShare ก็คือ การเผยแพร่และใช้งาน ร่วมกันกับเว็บไซต์อื่น โดย slideShare ได้จัดเตรียมฟังก์ชันการใช้งานรองรับไว้ให้ เช่น Embed การ โพสต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมพวก Social Medias อื่น เช่น Facebook, Linkedin เป็นต้น o การ Embed เพื่อนำา Code ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถ Copy แล้ว Past ที่ Embed ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ @Wichit Chawaha
 8. 8. 8 o การใช้งานร่วมกัน (Share) กับโปรแกรมพวก Social Medias อื่นๆ เช่น Twitter, facebook, buzz, Wordpress, Blogge และโปรแกรมอื่นๆ การจัดการข้อมูลใน SlideShare • Invite friends : การเชิญชวนเพื่อน (สมาชิก) เข้ามาร่วมแบ่งปันไฟล์นำาเสนอ @Wichit Chawaha
 9. 9. 9 ตัวอย่าง : การ Invite เพื่อนสมาชิกที่สนใจร่วมกัน Create a group : สร้างกลุ่มสมาชิก (เพื่อน) @Wichit Chawaha
 10. 10. 10 • Create an event : • Get a widget : นำำสไลด์ไปสร้ำง widget โดย SlideShare จะสร้ำงรหัส (Code) ให้กับผู้ใช้งำนเพื่อเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ต่ำงๆ @Wichit Chawaha
 11. 11. 11 • Make contact list : สร้ำงรำยกำรผู้ติดต่อ โดยสรุปแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นยุคสมัยใด จะใช้เครื่องมือใดก็ตำม ผู้นำำเสนอ ล้วนแล้วแต่ต้องกำรนำำเสนอสื่อ ที่จัดทำำขึ้น ผ่ำนวัสดุ อุปกรณ์ ให้ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพ แล้วละก็ผู้นำำเสนอควรปฏิบัติตำมหลักกำรเบื้องต้น 4 ประกำร ดังนี้ • Plan (วำงแผน) บรรยำยรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำำหนดจุดประสงค์ ในกำรพูดของคุณ • Prepare (เตรียมกำร) สร้ำงแนวคิดทำงบวกและเตรียมโครงสร้ำงและเวลำ ในกำรนำำเสนอของคุณ • Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหำของคุณ ทดสอบ และขอควำมคิดเห็นเกี่ยว กับกำรนำำเสนอของคุณ และสร้ำงควำมกระตือรือร้นและควำมมั่นใจในกำรนำำเสนอ • Present (นำำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงควำมสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่ำข้อควำมของ คุณ @Wichit Chawaha
 12. 12. 12 ------------------- ^_^ ขอให้โชคดีกับกำรนำำเสนอผลงำน ^_^ @Wichit Chawaha

×