Konsumentverket<br />
Vad vi gör…<br />Ser till att lagstiftningen följs<br />Anmälningar, omvärldsbevakning, dialog med andra aktörer<br />Bran...
Marknadsföringslagen<br />Distans- och hemförsäljningslagen<br />Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden<br />Informa...
Marknadsföringslagen<br />Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed<br />Den är otillbörlig om den i mä...
”Genomsnittskonsumenten”<br />Normalt informerad… <br />…skäligen uppmärksam och upplyst… <br />…med beaktande av sociala,...
Genomsnittskonsumenten vid marknadsföring av pensionsförsäkringar<br />Enligt Marknadsdomstolen:<br />Konsumenten i allmän...
Vad säger försäkringens namn om dess innehåll?<br />”Multi”		<br />”Stora” försäkringen<br />Sjukförsäkring/ Sjukvårdsförs...
Krav på förköpsinformation enligt försäkringsavtalslagen<br />Skyldighet att lämna information vid tecknandet av konsument...
forts…<br />Återge det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för att konsumenten ska kunna bedöma kostnaden och o...
”Nu slipper du att bekymra dig om otur och oförutsedda kostnader”<br />Syftet med den skriftliga förköpsinformationen<br /...
Marknadsföring i banners/Webbannonser<br />KO driver ett mål som rör banners.<br />Konsumentverket/KO bedömer att framstäl...
Marknadsföring i bloggar<br />Vad är marknadsföring och vad är annan information som inte kan angripas med stöd av Marknad...
Marknadsföring i länkar på<br />Under en länk kan en näringsidkare lägga till en kort text genom en s.k. metatagg<br />När...
Prognosverktyg på försäkrings-bolagens webbplatser<br />Konsumentverkets rapport 2008:17, En granskning av marknadsföringe...
Konsumentverket fann att det var komplicerat eller näst intill omöjligt att kunna jämföra de olika bolagens beräkningar av...
På gång…<br />Projekt: Tilläggsförsäkringar<br />Projekt: Marknadsföring av fonder<br />Pensionsrådgivning<br />Produktför...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Föreläsning om marknadsföring av pensioner och försäkringar

866 views
771 views

Published on

Föreläsning av Anders Dölling, Konsumentverket, 2010-05-25.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Föreläsning om marknadsföring av pensioner och försäkringar

 1. 1. Konsumentverket<br />
 2. 2. Vad vi gör…<br />Ser till att lagstiftningen följs<br />Anmälningar, omvärldsbevakning, dialog med andra aktörer<br />Branschförhandlingar<br />Informera och utreda<br />
 3. 3. Marknadsföringslagen<br />Distans- och hemförsäljningslagen<br />Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden<br />Informationsbestämmelserna i Försäkringsavtalslagen<br />Prisinformationslagen<br />E-handelslagen<br />Lagar som Konsumentverket/KO har tillsyn över<br />
 4. 4. Marknadsföringslagen<br />Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed<br />Den är otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar förmågan att fatta ett välgrundat affärsbeslut<br />Marknadsföring får inte vara vilseledande eller aggressiv<br />Informationskrav vid köperbjudanden<br />
 5. 5. ”Genomsnittskonsumenten”<br />Normalt informerad… <br />…skäligen uppmärksam och upplyst… <br />…med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer. <br />Definitionen konkretiseras genom de särskilda omständigheter i varje enskilt fall, beroende på faktorer såsom vilken vara eller tjänst det är frågan om, vilken målgrupp som marknadsföringen riktar sig till och vilket språk som använts i marknadsföringen. <br />
 6. 6. Genomsnittskonsumenten vid marknadsföring av pensionsförsäkringar<br />Enligt Marknadsdomstolen:<br />Konsumenten i allmänhet har låg kunskap inom det aktuella området och konsumenten har vanligtvis inte tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att själv kunna bedöma och kontrollera om ett bolags påståenden är korrekta. <br />Inte heller kan konsumenten anses besitta några djupare kunskaper om pensionssystemet, om de olika produkterna och om skillnaderna i avkastning som finns mellan de olika produkterna.<br />
 7. 7. Vad säger försäkringens namn om dess innehåll?<br />”Multi” <br />”Stora” försäkringen<br />Sjukförsäkring/ Sjukvårdsförsäkring<br />”Allrisk” <br />”Extra”<br />”Barn Aktiv”<br />
 8. 8. Krav på förköpsinformation enligt försäkringsavtalslagen<br />Skyldighet att lämna information vid tecknandet av konsument- och personförsäkringar<br />Informationen ska vara klar och tydlig, skriven på svenska, lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren<br />Informationen ska underlätta konsumentens bedömning av sitt försäkringsbehov <br /> forts…<br />
 9. 9. forts…<br />Återge det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för att konsumenten ska kunna bedöma kostnaden och omfattningen<br />Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet ska tydligt framgå<br />Utelämnande av information kan strida mot marknadsföringslagen. Bolaget kan åläggas att lämna korrekt information genom ett s.k. informationsföreläggande.<br />
 10. 10. ”Nu slipper du att bekymra dig om otur och oförutsedda kostnader”<br />Syftet med den skriftliga förköpsinformationen<br />är att konsumenten i komprimerad form ska ges<br />en översiktlig bild av försäkringen och<br />dess villkor. <br />Ett bolag marknadsförde en otursförsäkring utan att tala om den viktiga begränsningen att förlust av varan inte omfattades.<br />
 11. 11. Marknadsföring i banners/Webbannonser<br />KO driver ett mål som rör banners.<br />Konsumentverket/KO bedömer att framställning i form av webbannonser är att jämställa med t.ex. annons i dagstidning<br />Information som är väsentlig information enligt Marknadsföringslagen ska finnas med i webbannonsen<br />
 12. 12. Marknadsföring i bloggar<br />Vad är marknadsföring och vad är annan information som inte kan angripas med stöd av Marknadsföringslagen utan är skyddat av yttrandefrihet?<br />Framställning av rent kommersiell natur:I den mån det förekommer marknadsföring i bloggar gäller samma regler som för all annan marknadsföring.<br />
 13. 13. Marknadsföring i länkar på<br />Under en länk kan en näringsidkare lägga till en kort text genom en s.k. metatagg<br />När konsumenten via Google får upp en webbplats som sökresultat visas texten i den av näringsidkaren utformade metataggen<br />Ansvar för innehållet i metataggen<br />
 14. 14. Prognosverktyg på försäkrings-bolagens webbplatser<br />Konsumentverkets rapport 2008:17, En granskning av marknadsföringen av privata pensionsförsäkringar<br />Går det att göra relevanta jämförelser mellan olika bolags beräkningar?<br />Prognosverktygen har en central roll i marknadsföringen av pensionsförsäkringar<br />Viktigt för konsumenten att veta att en pensionsberäkning alltid är en prognos<br />forts…<br />
 15. 15. Konsumentverket fann att det var komplicerat eller näst intill omöjligt att kunna jämföra de olika bolagens beräkningar av framtida pension<br />forts…<br />
 16. 16. På gång…<br />Projekt: Tilläggsförsäkringar<br />Projekt: Marknadsföring av fonder<br />Pensionsrådgivning<br />Produktförsäkringar<br />

×