Velkommen 2009

957 views
918 views

Published on

Åpningen på Kongsbergkonferansen 2009 med kan IKT motivere ved JaO

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Velkommen 2009

  1. 1. Velkommen til ” Den digitale allmenningen ” 2009 ” Del det du har og bruk det du får”
  2. 2. Jan-Arve Overland Samisk høgskole oktober 2008 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
  3. 3. Skolen før og etter IKT Kunstnerisk innslag med elever fra dramalinje ved St.Hallvard vgs .
  4. 4. Åpningsforedrag ved Eirik Newth <ul><li>” Utdanning i et fremtidsperspektiv ” </li></ul><ul><li>Eirik Newth har hovedfag i teoretisk astrofysikk. Siden 1990 har han arbeidet på heltid som forfatter og formidler av naturvitenskap for et bredt publikum. Eirik Newth har skrevet mer enn 1600 blogginnlegg og 350 artikler samt utgitt 19 bøker, som tilsammen er utkommet på 17 språk. Han er programleder for radioprogrammet Superstreng på Radio Norge. I tillegg er Newth en ivrig tilhenger av alt som har med åpent innhold og web 2.0 å gjøre: han er aktiv i Wikipedia , weblogg på newth.net/eirik , legger ut bilder på Flickr og er selvsagt på Facebook. </li></ul>Hvordan brukerstyrte nettmedier og sosiologiske endringer er i ferd med å forvandle vårt syn på kunnskap, sannhet og dannelse.
  5. 5. Plenumsforedrag ved Lars Carlsson <ul><li>” Hvordan kan vi jobbe multimedialt i fagene?” </li></ul><ul><li>Lars Carlsson er ansatt som ekspert hos Skolverket i Sverige . Han er først og fremst tilknyttet PIM og har produsert kurs for svenske pedagoger i digital bildebehandling, lydredigering, avisproduksjon, regneark m.m. </li></ul>I PIM får en forslag til arbeidsmåter og ideer om hvordan IKT kan implementeres i undervisningen. En annen viktig ressurs er Multimediabyrån. Den inneholder kurs, reportasjer og arkivmateriale som kan brukes fritt i skolen.
  6. 6. Plenumsforedrag ved Kongsberg vgs. <ul><li>Kan IKT motivere? </li></ul><ul><li>En tur inn i skolestua </li></ul><ul><li>Kari Klev – i naturfag </li></ul><ul><li>Karoline C. Simonsen – skjønnlitterær tekst til kortfilm med elevene Tiril Kristine Klunderud og Marius Baklid </li></ul>Mestring og kontroll er av relativt stor betydning for motivasjon. Det er først når IKT – bruken settes inn i den rette pedagogiske sammenhengen at en kan oppnå positive resultater.
  7. 8. Forsøkskaniner <ul><li>” Da politikerne ga elevene pc-ene, var det en god gjennomtenkt beslutning som skulle styrke lærelyst og løfte elevene faglig, eller var det rett og slett et forhastet vedtak for å hale inn flest mulig stemmer ved valget?” </li></ul><ul><li>”… helt klart at lærerne ikke har fått noe som helst av opplæring eller informasjon om hvordan data til hver elev kan utnyttes.” </li></ul><ul><li>” Vi skriver og noterer i enkelte timer, men med internettilgang hele tiden skulle en da tro at lærerne kunne legge opp undervisningen deretter og bruke de midlene de har” ( Ebba Celius, Buskerud Unge Høyre) </li></ul>
  8. 9. Forskning viser at elever lærer best under følgende betingelser: <ul><li>Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem </li></ul><ul><li>Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen </li></ul><ul><li>Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg </li></ul><ul><li>Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling </li></ul><ul><li>” Dette gjelder jo enten man benytter PC eller ikke. Styrken ved kommunikasjonsteknologien er jo økt grad av fleksibilitet (tid, sted), deling og redigering samt muligheter for økt grad av elevers deltakelse i vurderingspraksiser og tolkningsfellesskap i det å utvikle forståelse for oppgaven og hva målet for læringen er. I tillegg kommer jo graden av interaktivitet i egen og andres læringsprosess. ” (Kongsgården 2009) </li></ul>
  9. 10. IKT og motivasjon <ul><li>Astrid Margrethe Sølvberg </li></ul><ul><ul><li>Resultatene viser at opplevelse av mestring og kontroll er av relativt stor betydning for motivasjon og for hvor mye tid eleven velger å bruke ved datamaskinen. </li></ul></ul><ul><li>Rakel Olsen - http://www.blogging.no/blog.php/rakildur/post/20000 </li></ul><ul><ul><li>Det å bli forespeilet bruk av IKT i læringsarbeidet i ulike fag sporer i seg selv ofte til indre motivasjon hos eleven, fordi eleven får gjøre oppgaven med et verktøy og en metode som er tilpasset hennes ønsker, interesser og ferdigheter . </li></ul></ul><ul><li>Forskningsgjennomgang </li></ul><ul><ul><li>Økt motivasjon, sterkere begrepsforståelse og økt individualisering er noen av de effektene bruk av IKT kan gi i skolen. Torbjørn Skarin, Metamatrix, har analysert svensk og internasjonal forskning på området. Men det er ingen automatisk sammenheng mellom bruk av IKT og gode skoleresultater. Det er først når IKT – bruken settes inn i den rette pedagogiske sammenhengen at en kan oppnå positive resultater. </li></ul></ul>Kongsberg 2009
  10. 11. En tur inn i skolestua <ul><li>Kari Klev i Naturfag </li></ul><ul><li>Karoline C. Simonsen i norsk </li></ul><ul><ul><li>Med elevene Tiril Kristine Klunderud og Marius Baklid </li></ul></ul>Kongsberg 2009
  11. 12. Kompetansemål: Sette sammen og presentere et avgrenset skjønnlitterært program <ul><li>Foredragstittel: </li></ul><ul><li>Utfordringer ved å overføre en skjønnlitterær tekst til kortfilm </li></ul>
  12. 13. Instruks for foredraget <ul><li>Kortfilm </li></ul><ul><li>Presenter en egenprodusert kortfilm basert på en skjønnlitterær tekst av betydning! </li></ul><ul><li>Bruk stillbilder, videoklipp, tekst, musikk og lydeffekter </li></ul><ul><li>Gi filmen et uttrykk som fanger inn tekstens grunntanke </li></ul><ul><li>Gi filmen et uttrykk som gjør den dagsaktuell </li></ul><ul><li>Refleksjon </li></ul><ul><li>Begrunn valg av motiver, farger, lys, kameravinklinger, tempo, lydeffekter, tekst og musikk i filmen </li></ul><ul><li>- Poengter verdier og tema i teksten, og verdier og tema i filmen </li></ul><ul><li>- Begrunn hvordan filmen gir den skjønnlitterære teksten ny aktualitet </li></ul>
  13. 14. Vurdering <ul><li>Foredragsform </li></ul><ul><li>Kortfilm </li></ul><ul><li>Refleksjon </li></ul>
  14. 15. Hensikt <ul><li>Å forstå tekst på en dypere måte </li></ul><ul><li>Å skape kunst av en viktig tanke </li></ul><ul><li>Å involvere seg personlig i arbeidet </li></ul>
  15. 16. Hva har elevene lært? <ul><li>Tiril og Marius i 3A </li></ul>
  16. 17. <ul><li>Pc/IKT i praksis </li></ul><ul><li>Oppgaven </li></ul><ul><li> ”Til ungdommen” av Nordahl Grieg </li></ul><ul><li>Fremgangsmåte </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul>
  17. 18. Praktisk informasjon <ul><li>Hva foregår hvor? </li></ul><ul><li>Sesjon G 2 er flyttet fra rom </li></ul><ul><li>G109 til G 209 </li></ul><ul><li>Lunsj </li></ul><ul><ul><li>Se på baksiden av deltagerkortet </li></ul></ul><ul><ul><li>Parallellsesjon 1 Flåtaløkka + Maren Handler til kantina Tinius </li></ul></ul><ul><ul><li>Parallellsesjon 1 Maurits på kantina Maurits + tilstøtende rom </li></ul></ul><ul><ul><li>Foredragsholdere og elever – personalrom Maurits </li></ul></ul><ul><li>Røde T-skjorter – serviceelever og medieelever </li></ul><ul><li>Guider utenfor kinoen til sesjonsstedene </li></ul><ul><li>Kaffe og kaker i pausen </li></ul>

  ×