Om NDLA generelt

1,448 views
1,350 views

Published on

Presentasjonen til Frank Emil Moen om NDLA generelt.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Om NDLA generelt

 1. 1. Kongsbergkonferansen 05.02.2008 Frank Emil Moen Utviklingsleder Prosjektweb: NDLA.no
 2. 2. Uformelle lærings- og underholdningsarenaer øker i omfang <ul><li>Når en ”screenager” </li></ul><ul><li>har nådd 21-årsalderen har </li></ul><ul><li>hun brukt… </li></ul><ul><li>15 000 t formell utdanning </li></ul><ul><li>20 000 t foran tv-en (2,7 tim/døgn) </li></ul><ul><li>50 000 t foran pc-en (6,8 tim/døgn) </li></ul>Foto: Frank Emil Moen Datter – 12 år. Har ikke opplevd en tid uten daglig omgang med PC’er, internett og mobiltelefoner, - og vet for eksempel ikke hva en walkman er…
 3. 3. ” World og Warcraft ” ”nettspillsamfunn” med 10 millioner brukere Nettverksbygging og samhandling Problembasert læring – svært motiverende
 4. 4. http://images.businessweek.com/ss/06/04/avatar/index_01.htm ” Second Life” kombinerer sosiale nettverk, online-spill, ehandel og undervisning i en virtuell 3D-verden. - Åpen kildekode -> evolusjon ” Avatar” = alter ego Linden Lab: ”Vi tror at denne type virtuelle miljøer bare er på babystadiet i en overordnet prosess mot å skape samfunn og mer permanente oppholdssteder for oss mennesker”(!?)
 5. 5. ” Status” <ul><li>EU-kommisjonen slår fast at IKT står for 50% av den økonomiske veksten i Europa ( ec.europa.eu : i2010 Annual Report 2007 ) </li></ul><ul><li>Norge er ikke i mål mht PC-dekning i skolen, men vi er likevel nummer to blant 27 land i Europa ( i2010 Annual Report 2007 – factsheet Norway ) </li></ul><ul><li>ITU-monitor 2007: For svak IKT- kompetanse i skolen : 3 av 4 lærere bruker sjelden IKT i undervisningen . Så mange som 9 av 10 elever på sjuende trinn benytter IKT-verktøy færre enn fire timer i uka. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>I mange fylker bruker nå alle elever på Vg1 bærbare eller stasjonære PC-er dagen igjennom… </li></ul>Foto: Frank Emil Moen Foto: Frank Emil Moen
 7. 7. Overordna føringer <ul><li>St.meld. 17 Et informasjonssamfunn for alle 2006/2007 : </li></ul><ul><li>Regjeringa ser på etablering og utvikling av ein digital allmenning som ei utfordring, eit høve til vidareutvikling av eit særtrekk ved vår kultur, og eit bidrag til å føre eit norsk samfunnssyn og fellesskapsforståing inn i ein digital tidsalder. </li></ul><ul><li>” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar. ” </li></ul>
 8. 8. 2006 -> <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><ul><li>Bruk av digitale verktøy som basisferdighet </li></ul></ul><ul><li>IKT-basert eksamen </li></ul><ul><ul><li>” Den digitale skole” (søk på www.udir.no ) </li></ul></ul>Endringsagenter i skolen…
 9. 9. Digital eksamen – regelen, ikke unntaket ? (vår 2008 ->) Utdanningsdirektoratet Skolen/ skoleadministrativt system Eksaminand Melding om eksamen Eksamensoppgave Eksamenskarakter Besvarelse Backup eksamens - oppgave Sensor inf. Eksamensoppgave Sensorer Før eksamen Eksamensdagen Etter eksamen Eksamensparti Karakterer til NVD Eksamensparti Eksamenskarakterer
 10. 10. Digital læringsbok til eksamen <ul><li>Dokumentasjon av elevaktivitet gjennom året. </li></ul><ul><li>Kan inneholde: </li></ul><ul><ul><li>Egne oppgavebesvarelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Egne presentasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Bearbeidet stoff fra eksterne kilder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Læreboknotater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kildeoversikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Materiale innhentet fra internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikler og andre notiser </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Egentlig ”hva som helst” </li></ul></ul>Eksamen ER styrende… Endret eksamensform fører til endret praksis
 11. 11. ALT HENGER SAMMEN! Arkitektur Ledelse Organisering Pedagogikk Teknologi Økonomi Læremidler Lærer- kompetanse
 12. 12. På leting etter digitale ressurser… <ul><li>Det finnes et stort antall ” spredte forekomster ” av fritt tilgjengelige, eller kommersielle digitale læremidler… - men disse er i liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling, og dekker sjeldent et helt læringsforløp </li></ul>
 13. 13. Lærere og elever trenger støtte! <ul><li>Utvikling av digital kompetanse er helt vesentlig for å lykkes i en hverdag hvor hjem, samfunn - og nå også skole ”flommer over” av teknologi. </li></ul><ul><li>Lærere bruker unødvendig mye tid til nettsøk, kvalitetssikring og sammenstilling av digitale ressurser som kan brukes – men som ofte ikke er tilpasset det nivå og / eller de kompetansemål opplæringa skal dekke </li></ul>
 14. 14. KOMPETANSEBERETNINGENE 2003, 2005 <ul><li>Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon ! </li></ul><ul><li>Det er ”sunn fornuft” å legge til rette for et system som hjelper lærere til i større grad å dele kunnskap og læringsressurser, samt skape en arena for faglig-pedagogiske diskusjon på tvers av skoler og fylkeskommuner. Dette kan både frigjøre tid og øke kvaliteten. </li></ul>
 15. 15. N asjonal D igital L ærings A rena FELLES INITIATIV FRA FYLKESKOMMUNENE : UTVIKLING AV FRITT TILGJENGELIGE FAGNETT ARENAER SOM SKAL KUNNE ERSTATTE TRADISJONELLE LÆREMIDLER Hva er NDLA?
 16. 16. NDLA finnes på http://fag.utdanning.no Prosjektweb: http://ndla.no
 17. 17. ETT fagnettsted per fag / fagområde
 18. 18. Fagforside med henvisning til de siste ” for læreren ”, ” lærestoff ” og ” aktueltsaker ” Når brukergenerert innhold kommer på plass i ”lag 2” så vil henvisninger til utvalgte ”godbiter” presenteres her
 19. 19. Dagsaktuelle saker Samme dag som IPCC og Gore fikk fredsprisen lå denne artikkelen ute.
 20. 20. Aktueltsaker og lærestoffsaker med en høyrekolonne med henvisning til fagstoff og/eller aktiviteter / oppgaver på fagnettstedet, kvalitetssikra eksterne lenker og henvisning til aktuelle videoinnslag
 21. 21. Gjennomgående struktur og funksjonalitet på nettsidene Klikkbare kompetansemål (grep) henviser til andre aktuelle NDLA-ressurser, også tilknyttet andre fag Enkel navigering Ekstraressurser i høyre kolonne
 22. 22. <ul><li>Eksempel 1 – Naturfag fagstoff </li></ul><ul><li>Eksempel 2 – Naturfag fagstoff </li></ul><ul><li>Eksempel 3 – Naturfag e-forelesning (ikke på plass) </li></ul><ul><li>Eksempel 4 – Tverrfagl. lærerveiledning </li></ul><ul><li>Eksempel 5 – Norsk - bruk av video m. oppg. </li></ul><ul><li>Eksempel 6 – Norsk - En til… </li></ul><ul><li>Eksempel 7 – Norsk / tverrfalglig - rapportskriving </li></ul><ul><li>Eksempel 8 – HS - yrkessituasjon </li></ul><ul><li>Eksempel 9 – HS - problembaserte oppgaver </li></ul>Eksempler innhold på NDLA
 23. 23. Innhentet eller formidlet gratis innhold
 24. 24. Samarbeid med nasjonalt senter for naturfag
 25. 25. Eksempel på kjøpt innhold – fra forlag
 26. 26. En rettighets-klarering som tar utgangspunkt i hva som er best for læring
 27. 27. <ul><li>Lansering 26. september 2007 - en spede start! </li></ul><ul><li>01.01.2008 - nær alle kompetansemål er dekket </li></ul><ul><li>15.08.2008 skal det være et rikt utvalg av ulike type ressurser (tekster, oppgavetyper, video, lyd, interaktiviteter, lærerveiledninger, nyheter etc.) for alle kompetansemål – tilpasset ulike læringsstiler og nivå. </li></ul>
 28. 28. Hva mer kommer ? <ul><li>Feide-pålogging etter hvert som fylkene er klare </li></ul><ul><ul><li>Brukermedvirkning </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskusjonsforum </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksempler på elevarbeid </li></ul></ul><ul><li>Mer interaktivitet </li></ul><ul><li>Videoer (flere leverandører) </li></ul><ul><li>Animasjoner </li></ul><ul><li>Flervalgsoppgaver </li></ul><ul><li>Lettlestversjoner </li></ul><ul><li>Lærerstøtte (undervisningsopplegg, forslag til prøver, periodeplaner, etc.) </li></ul><ul><li>Interaksjon med LMS-ene </li></ul><ul><li>Verktøy for elev-/lærerpublisering </li></ul>Animasjoner, interaktive oppgaver og e-læring fra Amendor
 29. 29. Spennende verktøy som skal stimulere elevaktivitet og produksjon av sammensatte tekster!
 30. 30. Oppsummering LAG 1 NDLA ønsker å skape en trygg og gjenkjennelig atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig , - både for lærere, elever og allmennheten. Dette må likevel ikke hindre at det tilrettelegges nettsteder som strekker seg langt ut over bokmetaforen både med hensyn verktøy, innhold (bredde / dybde) og dynamikk (tilpasning / videreutvikling / brukermedvirkning).
 31. 31. Aktivt publiserende elever og lærere… <ul><li>Innhold distribueres gjennom to åpne ”lag” </li></ul><ul><li>Lag 1 : Fagredaksjonelt , kvalitetssikret innhold (kjøpt, tilpasset og/eller utviklet) </li></ul><ul><li>Lag 2 : FagWiki som er knyttet opp til fagnettstedet, - dynamisk og i stadig utvikling. Her kan lærere og elever publisere fritt (klar i løpet av vår 2008). </li></ul><ul><li>Fagredaksjonene kan hente godt innhold fra lag 2 til lag 1. </li></ul>
 32. 32. I løpet av neste skoleår ønsker vi å tilrettelegge for ”Min Elevside”
 33. 34. Visjon <ul><li>Fritt tilgjengelige digitale læremidler </li></ul><ul><li>Gratis læremidler (for alle brukere) </li></ul><ul><li>En videregående opplæring som preges av samhandling og deling </li></ul><ul><li>Elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid </li></ul><ul><li>Fagmiljøer og nettverk fra hele landet som drivkraft i utvikling av gode digitale læremidler </li></ul><ul><li>Et marked som leverer innhold og tjenester etter elevers og læreres behov </li></ul>
 34. 35. <ul><li>NDLA er skoleeiers operatør </li></ul><ul><li>for anskaffelse og utvikling av </li></ul><ul><li>digitale læremidler </li></ul><ul><li>Uttalt mål å ”dekke” ALLE fag i vgo …og det er om lag 335 læreplaner! </li></ul>
 35. 36. Kjøp i markedet <ul><li>Minst 40% skal være kjøp </li></ul><ul><li>(ser ut til at vi bruker minst 50%) </li></ul><ul><li>Nye krav!! </li></ul><ul><li>Nye produkt! </li></ul><ul><li>Nye priser! </li></ul>Valgte leverandører 2007 (etter anbudsrunde hvor 21 tilbydere leverte tilbud) Gyldendal NRK Høyskolen i Bergen NKI forlaget Amendor Internett forlaget
 36. 37. <ul><li>Kunnskapsdepartementet har finansiert NDLA så langt, - og vil bidra til videre finansiering for igangsatte fag ut 2008. </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen mottar rammeoverføring til kjøp av læremidler (ca. 305 millioner i året). Vi arbeider for en 10 % modell for NDLA i 2008 der de aller fleste fylkeskommuner deltar </li></ul><ul><li>=> Oppstart av mange flere fag på Vg1 med mål om å ha ”ferdige” fagnettsteder til skolestart høst 2009. </li></ul>Quo vadis, NDLA?
 37. 38. http://ndla.no

×