• Save
Internett i norskfaget
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Internett i norskfaget

on

 • 4,407 views

Presentasjon av Benthe Kolberg Jansson ved høgskolen i Østfold.

Presentasjon av Benthe Kolberg Jansson ved høgskolen i Østfold.

Statistics

Views

Total Views
4,407
Views on SlideShare
4,406
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Internett i norskfaget Internett i norskfaget Presentation Transcript

 • Kor går vegen? Internett i norskfaget
  • Læreplan i norsk – noen eksempel på relevante målformuleringar:
  • Etter vg1:
  • Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
  • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid
  • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
  • Etter vg2:
  • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
  • Etter vg3:
  • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
 • Med fokus på hente – vurdere – anvende : Hente: Nødvendige ferdigheiter for å søke, finne og laste ned til sin eigen PC Vurdere: Kva er relevant? Kva kan vi stole på? Anvende: Studere det ein har vurdert som relevant og pålitelig og velje det ein har bruk for. Setta det inn i sin eigen samanheng. Dette er blitt kalla informasjonskompetanse View slide
 • Eksempel på nettstader der vi kan øve opp informasjonskompetanse: http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php http://www.ntnu.no/videre/omstart/Norsk/norsk-internet.htm Ein kan ha tverrfaglig samarbeid om slike opplegg. View slide
 • Viss formålet med ei oppgåve ikkje er å øve på å finne og vurdere internettkjelder, bør læraren legge til rette for at elevane kjem raskt til dei gode og relevante kjeldene.
 • Finne dei norskfaglig relevante kjeldene …. Søk på emnekatalogar, institusjonar eller personar: Are Kalvø Norsk filminstitutt NRK , for eksempel dette Skolenettet Språkrådet Norskfaget Dokumentasjonsprosjektet Her er også brev Nasjonalbiblioteket Eller søke gjennom ein søkemotor på emneord
 • Det er ikkje vanskelig å finne norskfaglig interessante nettstader. Det som utfordrar oss som lærarar, er arbeidet med å legge til rette for at elevane kan bruke dei på ein faglig fornuftig måte.
 • Vi spør: Kva vil eg at elevane skal lære av denne oppgåva/dette opplegget? Hossen skal elevane vise at dei har lært? Kva arbeidsmåtar er aktuelle? Kor lang tid skal vi setta av til opplegget? Kva læringsressursar er relevante i denne samanhengen?
 • Noen eksempel…..
 • Analyse og tolking av samtidskunst Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene Bildet som er utgangspunktet for denne nettjakta, er Kjell Nupen: ”Stille natt, hellige natt”. Bildet er blant anna trykt i Tema vg1 , s. 108.
 • Kjell Nupen, Michelangelo og «Glade jul» Utgangspunkt: bilde og kommentar i læreboka Kvifor bruker Kjell Nupen andre sine kunstverk i bileta sine? Greier han ikkje å finne på noko sjølv? Når du har vore igjennom nettjakta, skal du skrive ei tekst der du tolkar måleriet til Nupen i lys av det du finn ut ved å studere tekstane på Internett. Noter moment undervegs. Tidsramme: ei økt på skulen og heimelekse
  • Nettjakt:
  • Les om kunstnaren Kjell Nupen og sjå nokre av arbeida hans her
  • Les om Michelangelo og sjå noen av arbeida hans i Wikipedia
  • Les alle strofene i «Glade jul». Kva formidlar denne songen? Du finn teksten her (På denne nettstaden kan du òg finne songen på fleire andre språk.)
  • Les utdraget frå skapingsforteljinga i læreboka (Tema side 421). Les også om krossfestinga av Jesus, Matt 27, 32–44. Denne teksten kan du finne her
  • Tekstanalyse
  • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
  • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
  • Analyse av reklamefilm
  • Tidsramme: to økter.
  • Arbeid i par.
  • Filmen og analysen skal presenteras i klassen
  • Les om analyse av reklame i læreboka og/eller gå til til denne sida og finn moment til analyse av reklamefilm: Analyse
  • Gå til ”Gullblyanten” og vel reklamefilm frå menyen til høgre på sida. Vel 2005 og ”film” i menyen til høgre. Noter moment til ein analyse av denne filmen. Nettstaden finn du her
  • Gruppene som har valt den same filmen, kan gå saman og diskuterer analysen. Bli einige om ein felles presentasjon.
  • Arbeid med språk og litteratur på 1600-talet
  • Målet for opplæringen er at eleven skal kunne
  • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
  • analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
  • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
  • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
 • Barokk i språk og litteratur i Danmark-Noreg Lag ein pp-presentasjon om Dorothe Engelbretsdotter, diktinga hennes og litteraturspråket på 1600-talet. Arbeid i grupper på 3 - 4. Tidsramme: ei veke. Les om barokkdikting og Dorothe Engelbretsdotter i læreboka. Noter relevante stikkord. Les ”Naar jeg mine Feyl vil skue” i tekstsamlinga i læreboka og gjør oppgåvene til denne salmen. Gå til artikkelen i Wikipedia om Dorothe Engelbretsdotter. Les også om Dorothe i digitalarkivet. Noter relevant informasjon om Dorothe som de ikkje fann i læreboka. Dorothe i Wikipedia finn du her Dorothe i Digitalarkivet finn du her
 • Les Dorothes forord til 4. utg. av ”Siælens Sang-Offer”, 1678. Noter ord de ikkje forstår og finn ut kva dei betyr. Kva inntrykk gir dette forordet av Dorothe og situasjonen hennes som populær salmeforfattar? Hossen vil de karakterisere språket i denne teksta? Forordet finn de her Ordbok som kan vera til hjelp finn de her (Evt. ordforklaringar som læraren har laga)
 • Til slutt litt om noen muligheiter på verdas største leksikon: Wikipedia