Internett i norskfaget

3,051 views

Published on

Presentasjon av Benthe Kolberg Jansson ved høgskolen i Østfold.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internett i norskfaget

 1. 1. Kor går vegen? Internett i norskfaget
 2. 2. <ul><li>Læreplan i norsk – noen eksempel på relevante målformuleringar: </li></ul><ul><li>Etter vg1: </li></ul><ul><li>Mål for opplæringen er at elevene skal kunne </li></ul><ul><li>hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid </li></ul><ul><li>bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster </li></ul><ul><li>Etter vg2: </li></ul><ul><li>analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett </li></ul><ul><li>Etter vg3: </li></ul><ul><li>analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken </li></ul>
 3. 3. Med fokus på hente – vurdere – anvende : Hente: Nødvendige ferdigheiter for å søke, finne og laste ned til sin eigen PC Vurdere: Kva er relevant? Kva kan vi stole på? Anvende: Studere det ein har vurdert som relevant og pålitelig og velje det ein har bruk for. Setta det inn i sin eigen samanheng. Dette er blitt kalla informasjonskompetanse
 4. 4. Eksempel på nettstader der vi kan øve opp informasjonskompetanse: http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php http://www.ntnu.no/videre/omstart/Norsk/norsk-internet.htm Ein kan ha tverrfaglig samarbeid om slike opplegg.
 5. 5. Viss formålet med ei oppgåve ikkje er å øve på å finne og vurdere internettkjelder, bør læraren legge til rette for at elevane kjem raskt til dei gode og relevante kjeldene.
 6. 6. Finne dei norskfaglig relevante kjeldene …. Søk på emnekatalogar, institusjonar eller personar: Are Kalvø Norsk filminstitutt NRK , for eksempel dette Skolenettet Språkrådet Norskfaget Dokumentasjonsprosjektet Her er også brev Nasjonalbiblioteket Eller søke gjennom ein søkemotor på emneord
 7. 7. Det er ikkje vanskelig å finne norskfaglig interessante nettstader. Det som utfordrar oss som lærarar, er arbeidet med å legge til rette for at elevane kan bruke dei på ein faglig fornuftig måte.
 8. 8. Vi spør: Kva vil eg at elevane skal lære av denne oppgåva/dette opplegget? Hossen skal elevane vise at dei har lært? Kva arbeidsmåtar er aktuelle? Kor lang tid skal vi setta av til opplegget? Kva læringsressursar er relevante i denne samanhengen?
 9. 9. Noen eksempel…..
 10. 10. Analyse og tolking av samtidskunst Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene Bildet som er utgangspunktet for denne nettjakta, er Kjell Nupen: ”Stille natt, hellige natt”. Bildet er blant anna trykt i Tema vg1 , s. 108.
 11. 11. Kjell Nupen, Michelangelo og «Glade jul» Utgangspunkt: bilde og kommentar i læreboka Kvifor bruker Kjell Nupen andre sine kunstverk i bileta sine? Greier han ikkje å finne på noko sjølv? Når du har vore igjennom nettjakta, skal du skrive ei tekst der du tolkar måleriet til Nupen i lys av det du finn ut ved å studere tekstane på Internett. Noter moment undervegs. Tidsramme: ei økt på skulen og heimelekse
 12. 12. <ul><li>Nettjakt: </li></ul><ul><li>Les om kunstnaren Kjell Nupen og sjå nokre av arbeida hans her </li></ul><ul><li>Les om Michelangelo og sjå noen av arbeida hans i Wikipedia </li></ul><ul><li>Les alle strofene i «Glade jul». Kva formidlar denne songen? Du finn teksten her (På denne nettstaden kan du òg finne songen på fleire andre språk.) </li></ul><ul><li>Les utdraget frå skapingsforteljinga i læreboka (Tema side 421). Les også om krossfestinga av Jesus, Matt 27, 32–44. Denne teksten kan du finne her </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Tekstanalyse </li></ul><ul><li>Mål for opplæringen er at eleven skal kunne </li></ul><ul><li>analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett </li></ul><ul><li>bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Analyse av reklamefilm </li></ul><ul><li>Tidsramme: to økter. </li></ul><ul><li>Arbeid i par. </li></ul><ul><li>Filmen og analysen skal presenteras i klassen </li></ul><ul><li>Les om analyse av reklame i læreboka og/eller gå til til denne sida og finn moment til analyse av reklamefilm: Analyse </li></ul><ul><li>Gå til ”Gullblyanten” og vel reklamefilm frå menyen til høgre på sida. Vel 2005 og ”film” i menyen til høgre. Noter moment til ein analyse av denne filmen. Nettstaden finn du her </li></ul><ul><li>Gruppene som har valt den same filmen, kan gå saman og diskuterer analysen. Bli einige om ein felles presentasjon. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Arbeid med språk og litteratur på 1600-talet </li></ul><ul><li>Målet for opplæringen er at eleven skal kunne </li></ul><ul><li>lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold </li></ul><ul><li>analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer </li></ul><ul><li>gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie </li></ul><ul><li>bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider </li></ul>
 16. 16. Barokk i språk og litteratur i Danmark-Noreg Lag ein pp-presentasjon om Dorothe Engelbretsdotter, diktinga hennes og litteraturspråket på 1600-talet. Arbeid i grupper på 3 - 4. Tidsramme: ei veke. Les om barokkdikting og Dorothe Engelbretsdotter i læreboka. Noter relevante stikkord. Les ”Naar jeg mine Feyl vil skue” i tekstsamlinga i læreboka og gjør oppgåvene til denne salmen. Gå til artikkelen i Wikipedia om Dorothe Engelbretsdotter. Les også om Dorothe i digitalarkivet. Noter relevant informasjon om Dorothe som de ikkje fann i læreboka. Dorothe i Wikipedia finn du her Dorothe i Digitalarkivet finn du her
 17. 17. Les Dorothes forord til 4. utg. av ”Siælens Sang-Offer”, 1678. Noter ord de ikkje forstår og finn ut kva dei betyr. Kva inntrykk gir dette forordet av Dorothe og situasjonen hennes som populær salmeforfattar? Hossen vil de karakterisere språket i denne teksta? Forordet finn de her Ordbok som kan vera til hjelp finn de her (Evt. ordforklaringar som læraren har laga)
 18. 18. Til slutt litt om noen muligheiter på verdas største leksikon: Wikipedia

×